Документ v0671282-15, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - v0092282-16

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2015  № 671

Про затвердження плану заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо імунізації населення від поліомієліту на 2015-2016 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 933 від 31.12.2015
№ 92 від 12.02.2016}

{У заголовку та тексті Наказу слова та цифри "2015 рік" замінено словами та цифрами "2015-2016 роки" згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 92 від 12.02.2016}

На виконання Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", пункту 2 протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 08.10.2015 року № 109, з урахуванням листа Президента України № 1-1/688 від 2015 року, відповідно до пункту 9 розділу IV "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень" наказу МОЗ України 11.08.2014 № 551 "Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 р. за № 1237/26014 та рішення оперативного штабу МОЗ України з попередження циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів, затвердженого наказом МОЗ України від 11.09.2015 № 590 "Про утворення оперативного штабу МОЗ України з попередження циркуляції вакциноспоріднених поліовірусів", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів Міністерства охорони здоров'я України щодо імунізації населення від поліомієліту на 2015-2016 роки (далі - План заходів), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій, т.в.о Голови Держсанепідслужби України:

1) Взяти під особистий контроль виконання заходів, передбачених планом.

2) Інформувати про стан виконання заходів плану на електронну адресу МОЗ (hnet@moz.gov.ua) щотижнево згідно форми, що додається.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра І. Перегінця.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
09.10.2015 № 671

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства охорони здоров'я України щодо імунізації населення від поліомієліту на 2015-2016 роки

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 92 від 12.02.2016}

Зміст заходу

Терміни виконання

Відповідальні

1. Забезпечити проведення в Україні додаткової вакцинації проти поліомієліту у три раунди: перший і другий раунди - дітям віком від 2 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), третій розширений раунд - із залученням дітей віком від 2 місяців до 10 років (9 років 11 місяців 29 днів) згідно з рекомендаціями ВООЗ.

29 лютого 2016 року

МОЗ України, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій

2. Забезпечити всі заклади охорони здоров'я необхідною кількістю вакцини для профілактики поліомієліту, отриманої від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) як гуманітарна допомога, власності;

12 жовтня 2015 року

МОЗ, ДП "Укрвакцина "МОЗ України"

3. Забезпечити підготовку та висвітлення заходів з профілактики поліомієліту серед медичної спільноти і та населення, проведення санітарно-просвітницької та роз'яснювальної роботи за допомогою засобів масової інформації.

постійно

МОЗ, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій

4. Забезпечити дотримання умов "холодового ланцюга" під час транспортування, зберігання та використання вакцин.

постійно

ДП "Укрвакцина "МОЗ України", структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій

5. Сприяти організації та проведенню закладами охорони здоров'я додаткової імунізації населення, забезпеченню медичних бригад автотранспортними засобами, пально-мастильними матеріалами.

До завершення додаткової вакцинації проти поліомієліту

МОЗ України, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської держадміністрацій

6. Посилити епідеміологічний нагляд за циркуляцією поліо- та інших ентеровірусів серед людей, об'єктів навколишнього природного середовища, а також за випадками гострих в'ялих паралічів

постійно

МОЗ, Державна санітарно-епідеміологічна служба України

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 933 від 31.12.2015, № 92 від 12.02.2016}

Міністр

О. Квіташвілі

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вгору