Документ v0667224-12, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2012

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2012  № 667

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України "Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік" від 15.12.2011 № 1832

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та враховуючи службову записку від 10.05.2012 № 18-382-5с Управління координації розробки та виконання програмних документів, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пунктів 39, 40 та 42 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15.12.2011 № 1832, та викласти їх у редакції, наведеній у додатку 1.

2. Доповнити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затверджений наказом Фонду державного майна України від 15.12.2011 № 1832, змінами (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

Голова Фонду

О. РябченкоДодаток 1
до наказу ФДМУ
14.05.2012 № 667

Викласти пункти 39, 40 та 42 Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік в такій редакції


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

39.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правових актів"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог Законів України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

40.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення наказу Фонду у відповідність до вимог Законів України від 13.01.2012 № 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" та статті 20 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"

Удосконалення механізму приватизації майна в агропромисловому комплексі та сприяння надходженню коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету України

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

42.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до нормативно-правового акта"

Приведення спільного наказу у відповідність до вимог прийнятого Закону України від 13.01.2012 № 4336-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки"

Сприяння врегулюванню приватизації переробних підприємств рибного господарства

Управління з питань реформування власності

II квартал 2012 року

Заступник
начальника Управління


Л. СалінськаДодаток 2
до наказу ФДМУ
14.05.2012 № 667

ЗМІНИ,
що вносяться до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік


з/п

Назва регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Очікуваний результат

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

55.

Наказ Фонду державного майна України "Про використання АПС "Рецензент" рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв"

Приведення нормативно-правового акта у відповідність із законодавством України

Організація та дотримання єдиного порядку і правил рецензентами під час складання рецензії на звіт про оцінку майна з урахуванням вимог Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв, затвердженого наказом Фонду від 31.10.2011 № 1585/1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 № 1351/20089

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

56.

Наказ Фонду державного майна України "Про внесення змін до деяких наказів Фонду державного майна України"

Приведення нормативно-правових актів у відповідність із Законом України "Про Фонд державного майна України"

Впровадження якісно нових стандартів, у тому числі при формуванні бази оподаткування під час відчуження колісних транспортних засобів фізичними особами

Управління з питань оціночної діяльності

II квартал 2012 року

Заступник
начальника Управління


Л. Салінськавгору