Про планування наукової тематики на 2015 рік
МОЗ України; Наказ, Форма, Запит [...] від 19.09.2014655
Документ v0655282-14, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2014  № 655

Про планування наукової тематики на 2015 рік

Відповідно до законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету" та з метою планування наукової тематики на 2015 рік з пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс проектів наукових досліджень та розробок (далі - НДР) у сфері клінічної та профілактичної медицини, які плануються до виконання науково-дослідними установами (далі - НДУ) і вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами IV рівня акредитації та закладами післядипломної освіти МОЗ України (далі - ВМНЗ) у 2015 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна), Департаменту економіки та ресурсного забезпечення (А. Басін), Управлінню фармацевтиної діяльності (Л. Коношевич), Управлінню з питань якості надання медичної допомоги (Е. Горова), Відділу громадського здоров'я (А. Григоренко), далі - структурні підрозділи МОЗ України, спільно з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України з відповідних спеціальностей до 01 жовтня 2014 року подати до Департаменту персоналу, освіти та науки, у межах компетенції, пропозиції щодо завдань та напрямів НДР у 2015 році.

3. Директорам НДУ та ректорам ВМНЗ:

1) протягом вересня-жовтня поточного року провести попередню наукову і науково-технічну експертизу проектів НДР для планування та фінансування у 2015 році за рахунок коштів Державного бюджету України;

2) подати до 01 листопада 2014 року до Департаменту персоналу, освіти та науки:

проекти заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, обґрунтовані та затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ та ВМНЗ з докладними розрахунками витрат, рішенням вчених рад НДУ та ВМНЗ, експертними висновками структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України для подальшого конкурсного відбору проектів НДР;

анотовані звіти про виконання перехідних НДР із зазначенням отриманих результатів і клопотання та запит на подальше виконання кожної перехідної НДР у 2015 році з докладними розрахунками витрат, затвердженими рішеннями вчених рад НДУ і ВМНЗ, експертними висновками структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та експертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України;

пропозиції про припинення (дострокове завершення) виконання НДР, що втратили актуальність, не відповідають пріоритетним тематичним напрямам наукових досліджень та інноваційної діяльності загальнодержавного і галузевого рівнів, не спрямовані на розробку нових медичних технологій;

3) забезпечити державну реєстрацію НДР відповідно до вимог Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 жовтня 2008 року № 977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2009 року за № 312/16328.

4) упродовж січня-лютого 2015 року відповідно до затвердженого МОЗ України переліку НДР подати для затвердження тематичні плани НДР на 2015 рік згідно з доведеними у лімітних довідках річними обсягами бюджетних асигнувань.

4. Департаменту персоналу, освіти та науки (О. Волосовець) за участі керівників структурних підрозділів МОЗ України, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів, Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України з відповідних спеціальностей до 20 грудня 2014 року забезпечити проведення конкурсного відбору проектів НДР та за його результатами підготувати до затвердження МОЗ України перелік НДР, які виконуватимуться у 2015 році за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Українському центру наукової медичної інформації та патентно- ліцензійної роботи МОЗ України (А. Горбань):

1) провести аналіз проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення НДР, анотованих звітів про виконання перехідних НДР і подати висновки про можливість подальшого трансферу технологій до 15 листопада 2014 року до сектору науки Департаменту персоналу, освіти та науки для подальшого врахування при конкурсному відборі проектів НДР;

2) подати до 01 грудня 2014 року до МОЗ України пропозиції щодо механізму реалізації наказу МОЗ та НАМН України від 13.11.2013 № 969/97 "Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2013 за № 2068/24600, погодивши їх з відповідними структурними підрозділами МОЗ та НАМН України.

6. Затвердити:

1) форму заявки (запиту) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт, що додається;

2) методичні рекомендації щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт для формування тематичних планів науково-дослідних робіт, що додаються.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Лазоришинця.

Міністр

О. Мусій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.09.2014  № 655

ЗАЯВКА (ЗАПИТ)
на фінансування замовлення науково-дослідних робіт

В. о. директора
Департаменту персоналу,
освіти та наукиО. Волосовець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
19.09.2014  № 655

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо підготовки проектів заявок (запитів) на фінансування замовлення науково-дослідних робіт для формування тематичних планів науково-дослідних робіт

1. Конкурсний відбір проектів науково-дослідних робіт (далі - Конкурс) проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету".

2. Фінансування проектів НДР - переможців Конкурсу здійснюється у межах визначеного МОЗ України обсягу видатків загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік за відповідним кодом, а їх проведення - на засадах державного замовлення (далі - замовлення).

3. Замовлення здійснюється у рамках бюджетної програми КПКВК 2301020 "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання":

1) фундаментальних наукових досліджень;

2) прикладних наукових досліджень, метою яких є:

створення нових та удосконалення існуючих медичних технологій діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших та соціально значущих захворювань;

реформування системи охорони здоров'я (проект Концепції побудови нової національної системи охорони здоров'я України розміщений на офіційному веб-сайті МОЗ України в мережі Інтернет http://www.moz.gov.ua);

підставою для планування та проведення НДР є виконання завдань, покладених на МОЗ України актами Президента України, Кабінету Міністрів України тощо;

3) державних науково-технічних програм та наукових частин державних цільових програм, замовником або відповідальним за виконання заходів і завдань яких визначено МОЗ України, у тому числі:

Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (завдання та заходи щодо створення умов безпечного материнства та збереження репродуктивного здоров'я населення);

Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (завдання та заходи програми щодо проведення досліджень з метою розроблення сучасних методів надання допомоги онкологічним хворим, визначення пріоритетів під час здійснення протиракових заходів на всіх етапах надання такої допомоги);

Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки (проведення досліджень у рамках виконання Програми);

Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року (проведення наукових досліджень щодо визначення стану поширеності, особливостей клінічного перебігу та лікування вірусних гепатитів B і C).

4) пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942, середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного та галузевого рівнів на 2012-2016 роки, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 294 та від 17.05.2012 № 397.

4. Для участі у Конкурсі до Департаменту персоналу, освіти та науки подаються заявки (запити) на фінансування замовлення на НДР, затверджені експертними висновками попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ або ВМНЗ (відповідно до статті 14 Закону України "Про наукову і науково-технічну експертизу") з обґрунтуванням наукової новизни та очікуваної практичної цінності проекту, відповідним експертним висновком структурних підрозділів МОЗ України, головних позаштатних спеціалістів МОЗ України та екпертних проблемних комісій МОЗ та НАМН України.

Заявки (запити) подаються в одному паперовому примірнику, на електронному носії (CD-R, CD-RW) та на e-mail: mednauk@moz.gov.ua; nauka01@moz.gov.ua.

5. Планування та фінансування видатків на фундаментальні дослідження здійснюватимуться лише за наявності висновку про доцільність їх виконання за кожною НДР, наданого експертною радою при Національній академії наук України.

6. За інших рівних умов перевага надається виконавцям НДР, які інвестують більший обсяг власних або залучених коштів та спрямовані на отримання конкурентоспроможного результату.

7. При опрацюванні проектів НДР необхідно враховувати обсяги фінансування, які будуть спрямовані на виконання перехідної наукової тематики, забезпечення коштами передусім наукових досліджень і розробок, які знаходяться на завершальній стадії виконання та зорієнтовані на отримання конкурентоспроможних результатів, новітніх медичних технологій, наукове обґрунтування заходів з реформування системи охорони здоров'я тощо.

В. о. директора
Департаменту персоналу,
освіти та наукиО. Волосовецьвгору