Документ v0654732-14, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2014  № 654

Про внесення змін до Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2014 рік

У зв'язку зі зменшенням бюджетного фінансування за програмою КПКВК 1101030 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" на 2014 рік, згідно з Законом "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" від 31.07.2014 № 1622-VII та враховуючи протокол засідання секції "Вугільна промисловість" науково-технічної ради Міненерговугілля від 22.08.2014, НАКАЗУЮ:

1. Викласти План науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2014 рік, затверджений наказом Міненерговугілля від 29.05.2014 № 392, у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Зюкова Ю.Є.

Міністр

Ю. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
19.09.2014  № 654

ПЛАН
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вугільній галузі на 2014 рік

Шифр і найменування договору, роботи

Організація-
виконавець

Терміни виконання
(початок - закінчення)

Обсяги фінансування, тис. грн.

Підстава для виконання

Мета і зміст роботи, очікуваний результат

Всього план

в т. ч. на 2014 р.

Разом:

 

 

33645,0

7237,3

 

 

ВП "Дондіпровуглемаш"

 

 

1350,0

1490,0

 

 

01341302000
Розроблення конструкторської документації на типорозмірний ряд пересувних і стаціонарних модульних бункер-конвеєрів ємністю 60 - 200 м 3 для акумулювання вугілля й породи.

ВП "Дондіпровуглемаш"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2013
2014

1350,0

1225,0

Виконання п. 1 Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397.

Підвищення якості вугілля за рахунок усунення його засмічування породою з підготовчих вибоїв. Збільшення обсягів видобутку вугілля за рахунок виключення простоїв очисних вибоїв при відмовах шахтного транспорту.

01341250000
Створення очисного комплексу селективного виймання для відпрацювання пластів потужністю 0,5 - 0,9 м з навантаженнями 1,1 - 2,5 тис. т/д та залишення породи, що присікається у виробленому просторі.

ВП "Дондіпровуглемаш"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2015

3990,0

265,0

Виконання п. 1 Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397.

Відпрацювання тонких та дуже тонких пластів механізованими комплексами із залишенням порід, що присікаються у виробленому просторі. Ефективне відпрацювання тонких та надто тонких пластів, у т. ч. забалансових, потужністю 0,5 - 0,9 м зі значним поліпшенням екологічного стану у вуглевидобувних регіонах.

МакНДІ

 

 

4140,0

1037,0

 

 

17341230000
Створення пристрою автоматизованого виміру швидкості газовиділення і тиску газу для прогнозу викидонебезпеки вугільних пластів.

МакНДІ

2012
2015

800,0

150,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Мета: Розробити новий засіб прогнозу викидонебезпеки, знижуючий вплив суб'єктивного чинника за рахунок автоматизації виміру і аналізу початкової швидкості газовиділення з контрольного шпуру, виміру тиску в шахтних газопроводах.

17341232000
Створення надшвидкодіючого комутаційного пристрою на електрогідравлічній основі, що забезпечує вимикання електроенергії внаслідок коротких замикань за час, що виключає займання метаноповітряної суміші.

МакНДІ

2012
2015

840,0

120,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Мета: розробити комутаційний пристрій, застосування якого дозволить виключити випадки вибухів і пожеж внаслідок коротких замикань у електричних мережах.

17341233000
Розроблення НПАОП "Інструкція з вимірювання концентрації пилу у вугільних шахтах та обліку пилових навантажень".

МакНДІ

2012
2014

300,0

95,0

Виконання завд. 3 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Результат - НПАОП "Інструкція з вимірювання концентрації пилу у вугільних шахтах та обліку пилових навантажень робітників".

17341237000
Розроблення примірних інструкцій з охорони праці робітників підземних професій та працівників шахтної поверхні (20 інструкцій).

МакНДІ

2012
2014

800,0

320,0

1. Виконання завд. 1 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374.
2. Виконання ст. 13 Закону України "Про охорону праці".

Примірні інструкції з охорони праці вміщують обов'язкові під час виконання робіт і знаходження на робочому місці загальні та спеціальні вимоги щодо охорони праці, що стосуються окремих професій гірників та працівників шахтної поверхні. Очікуваний результат - підвищення рівня охорони праці у галузі, покращення знань з охорони праці гірників.

17341339000
Розроблення НПАОП "Правила визначення максимально припустимого навантаження на очисний вибій за газовим чинником з урахуванням фактичного метановиділення та досягнутої ефективності дегазації".

МакНДІ

2013
2015

800,0

312,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374.

Мета - розробка НПАОП "Правила визначення максимально припустимого навантаження на очисний вибій за газовим чинником з урахуванням фактичного метановиділення і досягнутої ефективності дегазації", який дозволить проектувати системи дегазацій шахт з урахуванням досягнення максимально припустимих навантажень на очисні вибої за газовим чинником.

17341340000
Розроблення нормативно-правового акта "Типове положення про систему управління виробництвом та охороною праці у вугільній промисловості" з урахуванням вимог міжнародних стандартів OHSAS 18001, ISO 9001.

МакНДІ

2013
2015

600,0

40,0

Виконання ст. 13 Закону України "Про охорону праці".
Виконання завд. 1 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374.

Мета роботи - розробити нормативно-правовий акт на заміну пробного галузевого стандарту СОУ-II 10.1.00174088.018:2009 Система управління виробництвом і охороною праці у вугільній промисловості України (Типове керівництво), чинність якого закінчується у 2014 році.
Очікуваний результат - підвищення рівня охорони праці на підприємствах вугільної галузі України.

ДП "ДонВУГІ"

 

 

1840

460,0

 

 

22341213000
Розроблення технології оперативного виявлення аварійно небезпечних ділянок у кріпленні гірничих виробок (в т. ч. шахтних стволів) за допомогою радіолокації.

ДонВУГІ

2012
2015

780

310,0

Виконання п. 3 розд. V НПАОП 10.1-1.01-10 "Правила безпеки у вугільних шахтах".
Акти розслідування аварій на шахтах "Краснолиманська", ім. О. Ф. Засядька, "Південно-Донбаська № 1" та інші.

Зниження рівня травматизму та запобігання крупним аваріям, пов'язаним з руйнуванням кріплення високонавантажених гірничих виробок і порід простору, що за кріпленням.

22341214000
Дослідження рівня освоєння виробничих потужностей та розроблення керівного документа "Структура шахтного фонду України та виробничі потужності діючих шахт і розрізів".

ДП "ДонВУГІ"

2012
2016

1060,0

150,0

Виконання Концепції реформування вугільної галузі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. № 737-р.

Керівний документ "Структура шахтного фонду України та виробничі потужності діючих шахт і розрізів" (станом на 1 січня наступного року з урахуванням усіх змін, які відбулися протягом попереднього року).
Відслідження щорічно динаміки зміни виробничої потужності, покращення техніко-економічних показників роботи галузі за рахунок підвищення рівня використання виробничих потужностей.

ВП "УкрНДІпроект"

 

 

2650

793,0

 

 

11341101000
Наукове забезпечення організації і виконання робіт зі стандартизації, метрології і сертифікації /щорічно, щоквартально/.

ВП "УкрНДІпроект"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2011
2015

1100,0

100,0

Закони України "Про метрологію і метрологічну діяльність", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності".

Науково-методичне забезпечення організації і виконання робіт із стандартизації, метрології та сертифікації у вугільній промисловості України.
Експертиза і аналіз НДР, технічних завдань, договорів на НДДКР, що розроблені організаціями (підприємствами) галузі.

11341202000
Аналіз даних з еколого-технічних показників діяльності вугільних підприємств, моніторинг за екологічним станом територій та виконанням природоохоронних робіт, розроблення пропозицій щодо поліпшення екологічного стану (щорічно).

ВП "УкрНДІпроект"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2015

950,0

425,0

1. Виконання вимог Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" (ст. 22, ст. 55), "Про відходи" (ст. 27 - 29, 31 а, б), Водного кодексу України (95 - 100, ст. 105), Кодексу України "Про надра" (ст. 24, ст. 50, 53, 54), Земельного кодексу України (ст. 91 а, б, д, 162, 163, 164 а, в, 166 - 168).
2. Виконання п. 10 Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. № 391.

Мета - оцінка можливих змін екологічного стану в районах розташування діючих та ліквідованих вугільних підприємств, моніторинг планування і стану виконання природоохоронних робіт на шахтах і збагачувальних фабриках.
Виконання роботи дозволить:
- отримувати дані про фактичний стан природного середовища;
- розроблювати пропозиції щодо поліпшення екологічного стану територій і забезпечувати оперативне і своєчасне планування та виконання природоохоронних заходів.

11341205000
Аналіз існуючого порядку обстеження технічного стану шахтних копрів і створення єдиної галузевої бази даних.

ВП "УкрНДІпроект"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2014

600,0

268,0

1. Виконання вимог Законів України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", ст. 15, абз. 1, 2, 3; "Про охорону праці", ст. 13, абз. 7;
2. Виконання п. 41, 42, 43 Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687.

Мета - забезпечення надійної і безпечної експлуатації шахтних копрів за рахунок введення системного контролю і оцінки їх працездатності за фактичним технічним станом.
Очікуваний результат - можливість визначення залишкового ресурсу і подовження проектного терміну експлуатації копрів.

НДІГС "Респіратор"

 

 

1900

455,0

 

 

19341221000
Розроблення нової редакції Правил пожежної безпеки для підприємств вугільної промисловості з урахуванням сучасних вимог нормативних документів та пропозицій підприємств.

НДІГС "Респіратор"

2012
2014

500,0

229,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Метою роботи є перегляд діючих Правил з урахуванням зауважень та пропозицій вугільних підприємств, вимог європейських та нових вітчизняних нормативних документів з питань пожежної безпеки, що передбачається пояснювальною запискою до розроблення НАПБ Б.01.009-2004.

19341225000
Створення мобільної високонапірної піногенераторної установки для запобігання самозаймання вугілля, локалізації та гасіння пожеж у важкодоступних місцях гірничих виробок.

НДІГС "Респіратор"

2012
2015

800,0

150,0

1. Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Мета - проведення досліджень щодо пошуку мобільного насосу з приводом та створення технічного засобу для подання піни під тиском у важкодоступні місця трубами малого перетину (Д у 70 - 100 мм), а також рукавними лініями та свердловинами для профілактики попередження та локалізації підземних пожеж. Впровадження дасть змогу підвищення пожежної безпеки на підприємствах.

19341226000
Створення автоматичної системи порошкового гасіння та локалізації пожеж у приміщеннях з електрообладнанням та маслостанціями баштових копрів вугільних шахт.

НДІГС "Респіратор"

2012
2015

600,0

76,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Метою роботи э забезпечення вугільних шахт автоматичними порошковими установками для своєчасного виявлення виникнення пожежі, сигналізації про її виникнення та автоматичного об'ємного пожежогасіння. Буде створено серійне виробництво установок для забезпечення потреб вугільних підприємств.

ВП "НДІОМШБ"

 

 

1450,0

390,4

 

 

15341117000
Розроблення типорозмірного ряду залізобетонних тюбінгів для зведення посиленого кріплення під час ремонту вертикальних стволів діаметром 6 - 8 м і оснастки для їх виготовлення.

ВП "НДІОМШБ"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2011
2015

1450,0

280,0

Виконання вимог Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (ст. 8, п. 1).
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374 "Про затвердження Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах".

Підвищення надійності ремонту порушеного кріплення вертикальних стволів та зниження трудомісткості ремонтних робіт.
Залізобетонні тюбінги нового покоління дадуть можливість створення на їх основі комбінованого кріплення з високою несучою здатністю, замінити монолітне залізобетонне кріплення більш надійним і технологічним, знизить металоємність кріплення на 0,8 - 1,2 т/м, значно скоротити трудомісткість і вартість робіт.

15341220000
Розроблення СОУ "Основні правила посилення та ремонту порушеного кріплення вертикальних шахтних стволів".

НДІОМШБ

2012
2015

1150,0

110,4

1. Виконання вимог Гірничого закону України (ст. 18).
2. Виконання п. 4 ч. 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30.05.2008 р. "Про стан і перспективи розвитку вугільної промисловості та невідкладні заходи щодо підвищення безпеки праці в цій галузі", введеного в дію Указом Президента України від 05.08.2008 № 685/2008.

Підвищення надійності і терміну експлуатації вертикальних шахтних стволів.

ПАТ НДПКІ "Вуглемеханізація"

 

 

6940

413,0

 

 

23050815050
Розробити технічну документацію та впровадити в виробництво засоби механізації допоміжних робіт та ручної праці.

ПАТ НДПКІ "Вуглемеханізація"
 

2008
2014

1440,0

250,0

Програма забезпечення підприємств вугільної промисловості засобами механізації допоміжних робіт та ручної праці, затверджена Мінвуглепромом України 28.09.2007.

Визначення рівня механізації допоміжних робіт і виявити найбільш ефективні засоби механізації.
Проведення роботи дозволить розробити номенклатуру засобів механізації допоміжних робіт, відновити їх виробництво, що дозволить знизити рівень ручної праці на 10 %.

23341222000
Підвищення ефективності теплоагрегатів підприємств вугільної промисловості за рахунок створення технологій та обладнання для використання водовугільного палива.

ПАТ НДПКІ "Вуглемеханізація"

2012
2016

5500,0

163,0

Виконання п. 1 Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397.

Розробка технології виготовлення водовугільного палива із суміші антрациту та високореакційного вугілля; створення обладнання для переводу на водовугільне паливо діючих котлів потужністю до 1,5 МВт та до 10 МВт;
зниження собівартості 1 Гкал тепла в 1,5 - 2,5 рази.

ПАТ "Автоматгірмаш ім. В. А. Антипова"

 

 

5000,0

620,0

 

 

09341229000
Створення пристрою реєстрації параметрів, режимів роботи гірничошахтного обладнання з базовим програмним забезпеченням, необхідним для обслуговування ГШО та розслідування аварій.

ПАТ "Автоматгірмаш" ім. Антипова

2012
2014

500,0

60,0

1. Виконання Концепції створення на підприємствах, що належать до сфери управління Мінвуглепрому, сучасної системи комплексної безпеки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 № 144-р.
2. Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374.

Мета роботи: розробити пристрій збереження і відображення інформації про технічні параметри роботи ГШО з виключенням несанкціонованого доступу до цієї інформації з метою підвищення ефективності роботи обладнання і рівня безпеки.

09341127000
Створення та передача в виробництво базового комплекту системи автоматизованого оперативно-диспетчерського управління шахтою.

ПАТ "Автоматгірмаш" ім. Антипова

2011
2016

1300,0

80,0

Постанова КМУ № 186 від 18 лютого 2004 р., рішення науково-практичного семінару по безпеці праці (5 - 9 червня 2007 р.) для виконання вимог п. 1.1.9 ПБ.
Розпорядження Мінвуглепрому № 132-р від 18.12.2006 р.
Розпорядження КМУ № 144-р від 04.04.2007 р.

Мета - підвищення ефективності та безпеки роботи шахти у зв'язку зі зниженням простоїв, які пов'язані з виникненням аварійних ситуацій та затрат на їх усунення.
Новизна роботи: проект охоплює моніторинг роботи обладнання видобувних, прохідницьких вибоїв, стаціонарного обладнання, транспортних засобів, поверхневого комплексу, енергопостачального та розподільного обладнання, диспетчеризацію шахти. Прогнозний річний економічний ефект складає 20,0 млн. грн.

09341332000
Розроблення комплексу технічних засобів автоматизованого електрогідравлічного дистанційного управління механізованим кріпленням без постійної присутності людей у вибої, з програмним управлінням зі штреку та носимого радіопульта з вибою, діагностикою та візуалізацією технологічних параметрів кріплення та насосних станцій з передачею інформації диспетчеру.

ПАТ "Автоматгірмаш" ім. Антипова

2013
2016

1500,0

345,0

Наказ Міністра палива та енергетики України від 07.09.2004 № 552.
Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 521.

Забезпечення автоматизованого контролю і електрогідравлічне управління секціями кріплення; контроль і діагностика параметрів кріплення та насосних станцій; підвищення швидкості кріплення та безпеки праці.

09341333000
Розроблення комплексу технічних засобів для дистанційного керування прохідницьким комбайном з розширеними функціональними можливостями з програмним управлінням та візуалізацією технологічних параметрів на комбайні і передачею їх диспетчеру.

ПАТ "Автоматгірмаш" ім. Антипова

2013
2016

1700,0

135,0

Наказ Міністра палива та енергетики України від 07.09.2004 № 552.
Програма підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 521.

Дистанційне керування прохідницьким комбайном та отримання своєчасної об'єктивної інформації про стан основних механізмів та електрообладнання комбайна.
Дистанційне управління прохідницьким комбайном в зоні видимості з безпечної відстані, запам'ятовування збереження технологічної інформації, її візуалізації та передачі на поверхню диспетчерові. Застосовується для шахт, небезпечних по газу та пилу.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

 

 

1200,0

335,0

 

 

08341213000
Створення мікропроцесорної системи контролю стану полотна гумотканинних стрічок магістральних шахтних конвеєрів.

ПАТ "НДПІвуглеавтоматизація"

2012
2015

1200,0

335,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 374.

Підвищення безпеки експлуатації конвеєрів.

ВП "УкрНДІвуглезбагачення"

 

 

2900

375,0

 

 

24341217000
Дослідження елементного складу і фізичних властивостей вугілля та визначення заходів щодо запобігання самозаймання вугілля.

ВП "УкрНДІвуглезбагачення"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2015

1500,0

150,0

Виконання завд. 2 Завдань та заходів з виконання програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 р. № 374.

Розробка дієвих заходів щодо недопущення самозаймання вугілля та вуглевмісних порід. Підвищення безпеки праці у шахтах та на вугільних складах, запобігання горінню відвалів.

24341219000
Розроблення технології додаткового отриманням товарної продукції від збагачення промпродукту

УкрНДІвуглезбагачення ВП "УкрНДІвуглезбагачення"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2015

700,0

125,0

Виконання абз. 7 розд. "Раціональне природокористування" Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942.

Мета - отримання додатково 130 тис. тон концентрату.
Зміст: Розробка технології  додаткового отримання товарної продукції з рядового вугілля.
ання експериментального підземного генератора тепла, будівництво і випробування якого дасть можливість приступити до створення промислових підземних генераторів тепла.Економ-ефект біля 145 млн. грн. від впровадження технології на вуглезбагачувальних фабриках, що випускають промпродукт.

24341220000
Розроблення технології додаткового отриманням товарної продукції з дрібноти рядового вугілля шляхом збагачення та зневоднення шламових продуктів.

ВП "УкрНДІвуглезбагачення"
ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2014

700,0

100,0

Виконання абз. 7 розд. "Раціональне природокористування" Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942.

Мета - додаткове отримання товарної продукції з дрібного рядового вугілля близько 100 тис. тонн. Очищення обігової води, припинення викидів рідких відходів у зовнішні очисні споруди.
Зміст: Розробка технології з визначенням ефективних флокулянтів для згущення та зневоднення шламів вугілля усіх марок.
Очікуваний економ-ефект - 36,7 млн. грн.

ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

 

 

2790

749,9

 

 

Р7341201000
Проведення дослідження техніко-технологічного стану опірних шахт Міненерговугілля і розроблення гірничотехнічних рішень по забезпеченню беззбиткової роботи вугледобувних підприємств на довгостроковий період.

ДП "НТЦ "Вуглеінновація"

2012
2015

1800,0

459,9

Виконання п. 1 Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397.

Визначення шляхів підвищення ефективності роботи вугледобувних підприємств і розробка гірничотехнічних заходів, які забезпечують беззбиткову роботу вугледобувних підприємств на довгостроковий період.

Р7341303000
Дослідження теплового потенціалу та фізико-хімічних властивостей шахтних вод, розробка теплонасосних технологій його утилізації.

НТЦ "Вуглеінновація"

2013
2015

790,0

220,0

Виконання п. 1 Середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012 - 2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397.
Оновлена редакція Енергетичної стратегії України на період до 2030 року.

Дослідження теплового потенціалу та фізико-хімічних властивостей шахтних вод, розробка теплонасосних технологій його утилізації, а також проектно-кошторисної документації на теплонасосну станцію гарячого водопостачання шахти ім. Абакумова теплової потужності 1,5 МВт.

Р7341304000
Проведення досліджень і визначення ресурсної бази для забезпечення сировиною заводів з газифікації вугілля у реакторах.

НТЦ "Вуглеінновація"

2013
2014

200,0

70,0

Реалізація Угод між КНР і Україною щодо будівництва 4-х заводів з газифікації вугілля.

Будівництво 4-х заводів з газифікації вугілля потребує визначення відповідної ресурсної бази визначеної якості для забезпечення роботи заводів на довгостроковий період.

ПАТ "НДІГМ ім. М. М. Федорова"

 

 

1000,0

80,0

 

 

07341131000
Розроблення підземної модульної компресорної станції підвищеної продуктивності для заміни поверхневих компресорних станцій шахт крутого падіння.

ПАТ "НДІГМ ім. М. М. Федорова"

2011
2015

1000,0

80,0

Закон України "Про енергозбереження".

Розробка високоефективних підземних компресорних станцій ПКС підвищеної продуктивності для заміни енергоємних поверхневих компресорних станцій та зниження на 60 - 70 % витрат електроенергії на виробку стислого повітря на шахтах.

ВВГСіТ АГНУ

 

 

400,0

16,0

 

 

Н8341201000
Розроблення теоретичних основ підземного спалювання вугілля і технології підготовки газоподібних продуктів горіння до виробництва теплової та електричної енергії.

ВВГСіТ АГНУ

2012
2015

400,0

16,0

Виконання підрозділу 5.2 Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. № 145-р.

Мета - розробка теоретичних основ підземного спалювання вугілля. Отримані результати будуть покладені у розробку попередніх вихідних даних для проектування експериментального підземного генератора тепла, будівництво і випробування якого дасть можливість приступити до створення промислових підземних генераторів тепла.

ІВЕ НАНУ

 

 

85,0

23,0

 

 

Т4341301000
Розроблення НД на заміну ГТР "34.09.110-2003 "Вхідний контроль палива на ТЕС та організація претензійної роботи. Методичні вказівки".

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

2013
2014

85,0

23,0

П. 133.3 Національного плану дій на 2013 рік, затверджений Указом Президента України від 12.03.2013 № 128/2013.

Розробка нормативного документа, який встановлює порядок коригування ціни на вугілля за фактичними значеннями його зольності, вологості та калорійності.

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}вгору