Документ v0653729-13, поточна редакція — Редакція від 05.11.2014, підстава - v1269729-14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2013 № 653

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 31 травня 2013 року

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 1269 від 05.11.2014}

Відповідно до підпунктів 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 423, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 31 травня 2013 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Василенко Ксенії Микитівни на рішення Атестаційної колегії від 30 листопада 2012 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.001.36 Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 16 травня 2012 року протокол № 27 про присудження наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 «Політична культура та ідеологія» та відмовити у видачі диплома кандидата політичних наук Василенко Ксенії Микитівні відповідно до висновку.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника та у видачі атестата старшого наукового співробітника Періг Жанні Миколаївні зі спеціальності 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія».

4. Керівникам

Бердянського університету менеджменту і бізнесу,

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України,

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»,

Державного економіко-технологічного університету транспорту,

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України»,

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»,

Житомирського національного агроекологічного університету,

Інституту економіко-правових досліджень НАН України,

Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України,

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Київського національного університету культури і мистецтв Міністерства культури України,

Класичного приватного університету,

Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка Міністерства культури України,

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького МОЗ України,

Львівського національного університету імені Івана Франка,

Національної академії внутрішніх справ МВС України,

Національної академії природоохоронного та курортного будівництва,

Національного інституту стратегічних досліджень,

Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,

ПВНЗ «Європейський університет»,

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського,

Харківського державного університету харчування і торгівлі,

Харківського національного медичного університету МОЗ України,

Херсонського державного університету

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, і висловити зауваження:

4.1 за порушення пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника:

щодо персональної відповідальності керівників вищих навчальних закладів, наукових установ за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій:

Микитюку В.М., ректору Житомирського національного агро-екологічного університету Міністерства аграрної політики та продовольства України, кандидату економічних наук, професору щодо діяльності спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 та дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Борисенка В.О.;

Тимошенку І.І., ректору ПВНЗ «Європейський університет», професору щодо діяльності спеціалізованої вченої ради ДК 26.063.01 та дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С.В.;

щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Завьялову В.П., доктору біологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Головченка І.В.;

Годлевському А.І., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Продана С.М.;

Ковальчуку Л.Я., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Федорики Р.Я.;

Новицькій-Усенко Л.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Мунтяна О.С.;

Поляченку Ю.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шевченка В.В.;

Бабову К.Д., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Чернецької Г.В.;

Кияку Ю.Г., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Оброцької Х.М.;

Щербині М.О., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Бабича В.О.;

4.2 за порушення пункту 15 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо строку розсилання автореферату дисертації голові спеціалізованої вченої ради Данилову Ф.Й., доктору хімічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата хімічних наук Селіванової Т.В.;

4.3 за порушення пункту 20 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо призначення офіційних опонентів головам спеціалізованих вчених рад:

Макаренку М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Садловської І.П.;

Сухорукову А.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Коваля О.П.;

Порохні В.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Попової Н.М.;

Панчишина С.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Білаш О.В.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Гудковій В.П., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Садловської І.П.;

Собкевич О.В., кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Коваля О.П.;

Стрельчук В.О., кандидату педагогічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора культурології Гончарової О.М.;

Томаревій-Патлаховій В.В., кандидату економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Попової Н.М.;

Стасишину А.В., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Білаш О.В.;

Живоглядовій І.В., кандидату філософських наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філософських наук Смірнової Г.І.;

Катрич О.Т., кандидату мистецтвознавства, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Гаврильця Д.Г.;

4.4 за порушення пункту 25 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо участі членів ради у науковій дискусії під час проведення захисту дисертації голові спеціалізованої вченої ради Буркинському Б.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нізяєвої С.А.;

виконуючому обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Бутенку А.І. доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Нізяєвої С.А.;

4.5 за порушення пункту 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо строку надсилання до Міністерства атестаційної справи і дисертації здобувача та щодо оформлення атестаційної справи вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Матузковій О.П., кандидату філологічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філологічних наук Великої А.О.;

Шевченко Т.М., кандидату філологічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філологічних наук П’ятковської Є.Д.;

Калиновському Б.В., кандидату юридичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Веренкіотової О.В.;

Мерцаловій О.В., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Смишляєвої Д.М.;

4.6 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1170/19908, щодо формування комісії спеціалізованої вченої ради головам спеціалізованих вчених рад:

Антошкіну Л.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Друзіна Р.В.;

Василенку В.М., доктору економічних наук, професору, щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Гопція Д.О. та Пудова К.О.;

Порохні В.М. доктору економічних наук, професору, щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Пахтєревої В.В. та Очеретіна Д.В.;

Бережній І.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Кочеткової Н.В.;

Михайленку В.М., доктору технічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С.В.;

Цьохлій С.Ю., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Андраш О.А.;

Пічугіній Т.С., доктору економічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Говорухи О.О.;

вченим секретарям спеціалізованих вчених рад:

Ушенко Н.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Друзіна Р.В;

Слоквій М.Г., кандидату економічних наук, старшому науковому співробітнику щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Гопція Д.О. та Пудова К.О.;

Томаревій-Патлаховій В.В., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Пахтєревої В.В. та Очретіна Д.В.;

Міхуринській К.О., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Кочеткової Н.В.;

Луцію О.П., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С.В.;

Павленко І.Г., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Андраш О.А.;

Савицькій Н.Л., кандидату економічних наук, доценту щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Говорухи О.О.;

4.7 за порушення пункту 4.3 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо виконання обов’язків вченого секретаря голові спеціалізованої вченої ради Михайленку В.М., доктору технічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С.В.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Луцію О.П., кандидату економічних наук щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук Нечипорука С.В.;

4.8 за порушення пункту 6.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо дотримання строку проведення додаткового розгляду (колективного рецензування) голові спеціалізованої вченої ради Даниленка А.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Козака О.Ю.;

вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Шелудько Н.М., доктору економічних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Козака О.Ю.;

4.9 за порушення пункту 30 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від1 березня 1999 року № 309, щодо особистої відповідальності наукових керівників за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Кур’яновій І.О., кандидату філософських наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата культурології Первих Д.К.;

4.10 за порушення пункту 69 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання додаткових кандидатських іспитів голові спеціалізованої вченої ради Зіновчуку В.В., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Борисенка В.О.;

4.11 за порушення пункту 70 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо складання кандидатських іспитів вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Коваленко Є.О., кандидату наук з державного управління щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата наук з державного управління Випни Ю.І., Перебийноса Ю.В. та Щави В.П.

5. На підставі абзацу четвертого пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника у зв’язку з відмовою у видачі диплома кандидата політичних наук Василенко Ксенії Микитівні відповідно до висновку апеляційної комісії позбавити строком на два роки:

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1269 від 05.11.2014}

права участі у підготовці та атестації наукових кадрів наукового керівника Хилька М.І., доктора філософських наук, професора;

права участі в атестації наукових кадрів:

голову спеціалізованої вченої ради Чічановського А.А., доктора політичних наук, професора;

офіційних опонентів:

Ожевана М.А., доктора філософських наук, професора;

Прудника М.М., кандидата політичних наук;

членів комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Крижанівського В.П., доктора політичних наук, професора;

Гриценко О.М., доктора політичних наук, професора;

Почепцова Г.Г., доктора філологічних наук, професора.

6. Звернути увагу керівників вищих навчальних закладів, наукових установ на те, що відповідно до частини шостої пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вони персонально відповідають за науковий рівень захищених у радах дисертацій.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу Міністерства
освіти і науки України
31.05.2013  № 653

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня доктора наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Стецюк Петро Іванович, 01.05.01 «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»

Інститут фізичної оптики

Д 35.071.01

Мись Оксана Григорівна 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Семчук Олександр Юрійович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

ХІМІЧНІ НАУКИ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Трунова Олена Костянтинівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Черній Віктор Ярославович, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Д 26.190.01

Колотілов Сергій Володимирович, 02.00.01 «Неорганічна хімія», 02.00.04 «Фізична хімія»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.14

Костенко Єлизавета Євгеніївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.03

Кучменко Олена Борисівна, 14.01.32 «Медична біохімія»

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Д 26.604.01

Карташова Світлана Степанівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Розова Катерина Всеволодівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Прядкіна Галина Олексіївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.24

Перепелятніков Георгій Петрович, 03.00.01 «Радіобіологія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Вовчук Ірина Леонідівна, 03.00.04 «Біохімія»

Демченко Віктор Олексійович, 03.00.16 «Екологія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.03

Швачич Геннадій Григорович 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.03

Лопатін Валерій Володимирович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 20.052.05

Архипова Людмила Миколаївна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Д 26.194.02

Приходько Сергій Борисович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Д 64.180.01

Максименко-Шейко Кирило Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.01

Медведєва Олена Михайлівна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Національна металургійна академія України

Д 08.084.01

Журавльов Володимир Миколайович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.03

Шмельова Тетяна Федорівна, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Д 26.062.17

Чечельницький Віктор Якович, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.08

Резинкін Олег Лук’янович, 05.09.13 «Техніка сильних електричних та магнітних полів»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Д 26.002.04

Осадчий Сергій Іванович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 26.002.07

Подчашинський Юрій Олександрович, 05.11.01 «Прилади та методи вимірювання механічних величин»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.05

Щербовських Сергій Володимирович, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Андрощук Олександр Степанович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Тимченко Віктор Леонідович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.03

Тараричкін Ігор Олександрович, 05.22.12 «Промисловий транспорт»

Шапран Євген Миколайович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Інститут садівництва НААН України

Д 27.375.01

Шевчук Людмила Миколаївна, 06.01.07 «Плодівництво»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.01

Трокоз Віктор Олександрович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Філінюк Анатолій Григорович, 07.00.01 «Історія України»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Левицька Надія Миколаївна, 07.00.01 «Історія України»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Юрків Надія Ярославівна, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.06

Шалімова Наталія Станіславівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

Д 35.072.01

Зінченко Тетяна Євгеніївна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Великий Юрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Д 26.820.03

Садловська Ірина Петрівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Каховська Олена Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Донецький державний університет управління

Д 11.128.02

Фісун Костянтин Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Кужелєв Михайло Олександрович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Близький Роман Сергійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Сардак Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01

Яненкова Ірина Георгіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41.177.01

Голубкова Ірина Анатоліївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Горячук Валерій Федорович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Липинська Олена Андріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Мартієнко Антоніна Іванівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

Шевчук Ярослав Васильович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Мельник Мар’яна Іванівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Сердюк Віра Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Матвійчук Людмила Юріївна, 08.00.06 «Економіка природокористу-вання та охорони навколишнього середовища»

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

Д 35.840.01

Іляш Ольга Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Пасєка Станіслава Раймондівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національний інститут стратегічних досліджень

Д 26.718.01

Коваль Олександр Пилипович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Князь Святослав Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Д 26.350.01

Курило Людмила Ізидорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.350.02

Ботвіна Наталія Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Меджибовська Наталія Семенівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Богатирьов Костянтин Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Лазаренко Дмитро Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Дзьоба Олег Григорович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 27.051.01

Вартанова Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Калініченко Людмила Леонідівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Якименко Наталія Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.05

Кузьминчук Наталія Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.01

Воробйова Любов Сергіївна, 09.00.10 «Філософія освіти»

Машталер Антоніна Анатоліївна, 09.00.10 «Філософія освіти»

Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України

Д 29.161.03

Волошин Володимир Вікторович, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Залужна Алла Євгенівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.16

Тимошенко Олена Іванівна, 09.00.10 «Філософія освіти»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.05

Капічіна Олена Олексіївна, 09.00.08 «Естетика»

Лустенко Андрій Юрійович, 09.00.08 «Естетика»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут української мови НАН України

Д 26.173.01

Костусяк Наталія Миколаївна, 10.02.01 «Українська мова»

Межов Олександр Григорович, 10.02.01 «Українська мова»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.19

Титаренко Олена Яківна, 10.02.02 «Російська мова»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.13

Неживий Олексій Іванович, 10.01.09 «Літературне джерелознавство і текстологія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Д 26.008.03

Когут Оксана Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

Новик Ольга Петрівна, 10.01.01 «Українська література»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.45

Дубіс Лідія Францівна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Єргіна Олена Іванівна, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.10

Шпакович Ольга Миколаївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Мельничук Наталія Олексіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

Д 26.500.01

Гриняк Андрій Богданович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Петров Євген Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Пономаревський Станіслав Борисович, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Єжова Ольга Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України

Д 70.852.02

Торічний Олександр Володимирович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.07

Девлетов Ремзі Рефікович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (кримсько-татарська мова)»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.06

Бєлих Олександр Сергійович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Рашидов Сейзулла Фейзуллайович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Євсеєва Олена Геннадіївна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (математика)»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.02

Вовк Олег Юрійович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Д 08.601.02

Осьодло Галина Василівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.02

Бабкіна Олена Петрівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Левицька Світлана Анатоліївна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Черній Тетяна Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.04

Балацька Наталія Іванівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Лісний Іван Іванович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Шкатула Юрій Васильович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Д 64.566.01

Овчаренко Микола Олексійович, 14.01.17 «Наркологія»

Орос Михайло Михайлович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Уманець Тетяна Рудольфівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Румянцев Костянтин Євгенович, 14.01.03 «Хірургія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Зубкова Олена Вікторівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Волосовський Павло Романович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 26.613.07

Моісеєнко Раїса Олександрівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.02

Борис Олена Миколаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Манасова Гульсим Серікбаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Марічереда Валерія Геннадіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія», 03.00.15 «Генетика»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.04

Ріга Олена Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Чайченко Тетяна Валеріївна, 14.01.10 «Педіатрія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Кошовий Олег Миколайович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Д 64.605.02

Доброва Вікторія Євгеніївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.03

Кушнір Ігор Михайлович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Ізваріна Олена Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.26

Родіна Наталія Володимирівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Щербина Людмила Францівна, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.06

Музиченко Ганна В’ячеславівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.01

Гулай Василь Васильович, 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство»

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Д 26.181.01

Ляшенко Тетяна Михайлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.12

Денисюк Світлана Георгіївна, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Федорчак Тетяна Петрівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури

Д 35.829.01

Романчук Сергій Вікторович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.02

Лазарєва Олена Борисівна, 24.00.03 «Фізична реабілітація»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Академія муніципального управління

Д 26.129.01

Кобець Анатолій Степанович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Литвин Юрій Олексійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Крушельницька Таїсія Анатоліївна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Гончарова Олена Миколаївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Волков Сергій Михайлович, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 2
до наказу Міністерства
освіти і науки України
31.05.2013  № 653

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Д 61.051.01

Кленівський Мирон Станіславович, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Інститут магнетизму НАН України та МОН України

Д 26.248.01

Васько Олена Ігорівна, 01.04.11 «Магнетизм»

Інститут математики НАН України

Д 26.206.02

Сівак Олена Андріївна, 01.01.02 «Диференціальні рівняння»

Д 26.206.03

Копорх Катерина Миколаївна, 01.01.04 «Геометрія та топологія»

Раєвська Ірина Юріївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Раєвська Марина Юріївна, 01.01.06 «Алгебра та теорія чисел»

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Д 26.168.01

Мамедов Сергій Олександрович, 01.04.13 «Фізика металів»

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

Д 64.157.01

Кулагін Олег Павлович, 01.04.04 «Фізична електроніка»

Попков Олексій Юрійович, 01.04.03 «Радіофізика»

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Д 26.191.01

Безсуднов Ігор Васильович (громадянин Російської Федерації), 01.04.02 «Теоретична фізика»

П’ятковський Павло Костянтинович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

П’ятницький Дмитро Валерійович, 01.04.02 «Теоретична фізика»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.31

Веремій Юлія Петрівна, 01.04.08 «Фізика плазми»

Присяжневич Ірина Володимирівна, 01.04.08 «Фізика плазми»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.03

Золотарьов Денис Олексійович, 01.04.03 «Радіофізика»

ХІМІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.03

Юрчишин Любов Дмитрівна, 02.00.21 «Хімія твердого тіла»

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Д 08.078.01

Селіванова Тетяна Валеріївна, 02.00.02 «Аналітична хімія»

Д 08.078.03

Лугова Ганна Олександрівна, 02.00.06 «Хімія високомолекулярних сполук»

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Д 26.218.01

Кобилянська Софія Дмитрівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Пономарьова Людмила Миколаївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Соловйова Катерина Дмитрівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Інститут органічної хімії НАН України

Д 26.217.01

Хомутник Ярослав Ярославович, 02.00.08 «Хімія елементоорганічних сполук»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.02

Кучерявий Олег Вікторович, 02.00.04 «Фізична хімія»

Тищенко Яна Сергіївна, 02.00.04 «Фізична хімія»

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Д 26.210.01

Азізова Ліана Решитівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Гончаров Віталій Вікторович, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Іващенко Надія Анатоліївна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Муха Юлія Петрівна, 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.10

Токайчук Ірина Володимирівна, 02.00.01 «Неорганічна хімія»

Хавунко Оксана Юліанівна, 02.00.04 «Фізична хімія»

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Сотник Людмила Петрівна, 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво»

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

К 26.880.02

Жицька Надія Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.03

Федорова Ганна Олександрівна, 14.01.32 «Медична біохімія»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.04

Стрижак Олег Володимирович, 03.00.16 «Екологія»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д 26.554.01

Бачинський Руслан Орестович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Незавітна Тетяна Станіславівна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.01

Дегтяренко Олена Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Іваницька Богдана Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»

Ізюмова Оксана Григорівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут біології клітини НАН України

Д 35.246.01

Зарічна Ольга Зіновіївна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

Д 50.214.01

Тихонова Олена Андріївна, 03.00.17 «Гідробіологія»

Інститут біології тварин НААН України

Д 35.368.01

Нечай Галина Ігорівна, 03.00.04 «Біохімія»

Панчишин Орест Богданович, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут екології Карпат НАН України

К 35.257.01

Назарук Катерина Миколаївна, 03.00.16 «Екологія»

Савинська Надія Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Д 26.155.01

Дасюкевич Ольга Йосипівна, 14.01.07 «Онкологія»

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Д 26.153.01

Куліш Андрій Вікторович, 03.00.08 «Зоологія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Д 64.242.01

Кучков Вадим Миколайович, 03.00.19 «Кріобіологія»

Сосімчик Ірина Олександрівна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

Д 26.212.01

Голунова Людмила Андріївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Михальська Людмила Миколаївна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Ястреб Тетяна Олегівна, 03.00.12 «Фізіологія рослин»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Ключникова Антоніна Іванівна, 03.00.09 «Імунологія»

Тимченко Марина Дмитрівна, 03.00.09 «Імунологія»

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д 64.051.17

Карбовський Леонід Леонідович, 03.00.04 «Біохімія»

Липова Надія Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»

Ші Лін (громадянин Китайської Народної Республіки), 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Херсонський державний університет

К 67.051.01

Головченко Ігор Валентинович, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Тимчук Дмитро Сергійович, 03.00.04 «Біохімія»

Устянська Ольга Володимирівна, 03.00.04 «Біохімія»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.05

Лозінська Людмила Михайлівна, 03.00.04 «Біохімія»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Вінницький національний технічний університет

Д 05.052.01

Юхимчук Марія Сергіївна, 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»

К 05.052.03

Манжілевський Олександр Дмитрович, 05.02.02 «Машинознавство»

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Д 11.052.02

Попов Артем Сергійович, 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»

Сотнік Ольга Василівна, 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Д 09.052.02

Пухальський Віктор Миколайович, 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Д 08.080.04

Кіріяк Костянтин Костянтинович, 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка»

Д 08.080.06

Євтєєв Володимир Васильович, 05.05.06 «Гірничі машини»

Новицький Олексій Володимирович, 05.05.06 «Гірничі машини»

Д 08.080.07

Марченко В’ячеслав Володимирович, 05.26.01 «Охорона праці»

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Д 08.085.01

Єлісєєва Марина Олександрівна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Кононов Денис Володимирович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Паланчук Дмитро Вікторович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»

Сальнікова Ірина Валеріївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Скокова Альона Олексіївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Д 08.085.02

Зотов Дмитро Сергійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

К 08.085.03

Хожило Максим Едуардович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України

К 26.880.01

Коцюба Ірина Григорівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Петрук Роман Васильович, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Пушкарьова Ірина Дмитрівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Харламова Олена Володимирівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.04

Корченко Анна Олександрівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Д 26.861.01

Булгач Тетяна Вікторівна, 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Лещенко Ольга Олександрівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.01

Удовик Ірина Михайлівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Донбаська державна машинобудівна академія

К 12.105.02

Барташ Світлана Миколаївна, 05.03.06 «Зварювання та споріднені процеси і технології»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К 11.055.02

Дахов Олександр Геннадійович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Чехова Наталія Сергіївна, 05.18.16 «Технологія харчової продукції»

ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Мінрегіон України

К 26.833.01

Балакшин Олексій Ігорович, 05.23.02 «Основи і фундаменти»

Давиденко Михайло Олександрович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України» Міністерства інфраструктури України

К 26.885.01

Гатченко Вікторія Олександрівна, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

Д 64.822.01

Фідчунов Олексій Леонідович, 05.17.07 «Хімічна технологія палива та паливно-мастильних матеріалів»

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д 20.052.02

Гутак Олександр Ігорович, 05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»

Рудий Сергій Мирославович, 05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»

Якимечко Ярослав Яремович, 05.15.06 «Розробка нафтових та газових родовищ»

Інститут водних проблем і меліорації НААН України

Д 26.362.01

Балихіна Галина Андріївна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Воропай Галина Василівна, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Інститут газу НАН України

Д 26.255.01

Марчук Юрій Васильович, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Собченко Ганна Олександрівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

Д 08.188.01

Брюханов Павло Олександрович, 05.26.01 «Охорона праці»

Інститут електродинаміки НАН України

Д 26.187.01

Шолох Дмитро Олександрович, 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

Щерба Максим Анатолійович, 05.09.05 «Теоретична електротехніка»

Д 26.187.03

Карлов Олексій Миколайович, 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

Романенко Володимир Іванович, 05.09.01 «Електричні машини і апарати»

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Д 26.207.03

Пугачевська Євгенія Петрівна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Інститут проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

Д 26.241.01

Котляренко Андрій Аркадійович, 05.02.09 «Динаміка та міцність машин»

Оправхата Микола Якович, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Щегель Ганна Олексіївна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Київський національний університет технологій та дизайну

Д 26.102.02

Олійник Олена Юріївна, 05.05.10 «Машини легкої промисловості»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.01

Крадінова Тетяна Адамівна, 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла»

Д 32.075.02

Іваницький Роман Іванович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

Яворська Наталія Михайлівна, 05.02.01 «Матеріалознавство»

К 32.075.06

Попов Володимир Сергійович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів НАН України

К 64.253.01

Вініченко Олена Володимирівна, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

К 52.079.01

Єлькіна Ірина Іванівна, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби

Миколаєць Максим Григорович, 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби

Чеканович Олена Мечиславівна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Національний авіаційний університет

Д 26.062.01

Космач Олександр Павлович, 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин»

Д 26.062.09

Воскобойнікова Наталія Олександрівна, 21.06.01 «Екологічна безпека»

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 26.062.01

Ащепкова Наталія Сергіївна, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Букрєєва Каріна Сергіївна, 05.13.22 «Управління проектами і програмами»

Молчанова Ольга Георгіївна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Неткачова Катерина Ігорівна, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 64.062.04

Карпікова Оксана Олександрівна, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Тіняков Дмитро Васильович, 05.07.02 «Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.04

Руднєв Євген Сергійович, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

Холод Ольга Ігорівна, 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії»

Д 64.050.12

Абдурайімов Ленмар Нариманович, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Д 64.050.14

Мезенцев Микола Вікторович, 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Д 26.002.01

Борис Руслан Степанович, 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

Д 26.002.03

Букасов Максим Михайлович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Новіков Юрій Леонідович, 05.13.06 «Інформаційні технології»

Д 26.002.04

Степанець Олександр Васильович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 26.002.19

Кисельова Ольга Геннадіївна, 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи»

К 26.002.20

Литвиненко Володимир Анатолійович, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Д 26.002.22

Прокопенко Антон Вікторович, 05.15.03 «Відкрита розробка родовищ корисних копалин»

Національний транспортний університет

Д 26.059.03

Кульбако Валентин Петрович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.20

Клімов Едуард Сергійович, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.02

Коцюбанський Андрій Миколайович, 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

К 26.058.05

Сашньова Мар’яна Василівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Щербатюк Вадим Леонідович, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Національний університет цивільного захисту України МНС України

Д 64.707.01

Чернуха Антон Андрійович, 21.06.02 «Пожежна безпека»

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Д 41.085.03

Осипов Сергій Олександрович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Себова Ганна Юріївна, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Черненко Костянтин Віталійович, 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Д 41.861.02

Рожновська Ірина Юріївна, 05.12.07 «Антени та пристрої мікрохвильової техніки»

Одеська національна академія харчових технологій

Д 41.088.01

Капетула Сергій Маркіянович, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Соколова Наталія Юріївна, 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»

Соколовська Олена Григоріївна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Фігурська Людмила Володимирівна, 05.18.02 «Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур»

Одеська національна морська академія

Д 41.106.01

Анфіногентов Володимир Валерійович, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Ворохобін Ігор Ігорович, 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

Одеський національний політехнічний університет

Д 41.052.01

Максимова Оксана Борисівна, 05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

Д 41.052.03

Соколовська Вікторія Вікторівна, 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.02

Магас Наталія Миколаївна, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Федоров Дмитро Федорович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Юрін Олег Іванович, 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»

Севастопольський національний технічний університет

К 50.052.01

Левченко Олена Олександрівна, 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»

Стреляна Юлія Олегівна, 05.02.08 «Технологія машинобудування»

Сумський державний університет

К 55.051.03

Карпушин Михайло Юрійович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Ковальов Сергій Федорович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Матвієнко Ольга Анатоліївна, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Овчаренко Михайло Сергійович, 05.05.17 «Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.03

Капустін Денис Олексійович, 05.22.12 «Промисловий транспорт»

Таврійський державний агротехнологічний університет Мінагрополітики України

Д 18.819.01

Соломка Олексій Валерійович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Чижиков Іван Олександрович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Тернопільський національний економічний університет

К 58.082.02

Дубчак Леся Орестівна, 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Д 58.052.02

Федорусь Юрій Володимирович, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.01

Зубенко Валентина Олександрівна, 05.12.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»

Д 64.820.04

Бобрицький Сергій Владиславович, 05.22.07 «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

Запара Ярослав Вікторович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Українська інженерно-педагогічна академія МОН України

Д 64.108.04

Москаленко Марина Володимирівна, 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Д 64.059.02

Закурдай Світлана Олександрівна, 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»

Пронін Сергій Вікторович, 05.22.01 «Транспортні системи»

Холодов Антон Павлович, 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Д 64.056.01

Малявіна Ольга Миколаївна, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Мягкохліб Роман Сергійович, 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання»

Д 64.056.04

Аніщенко Анна Ігорівна, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Коваленко Анна Сергіївна, 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»

Харківський національний університет радіоелектроніки

Д 64.052.01

Зайцев Сергій Олександрович, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Чепенко Тетяна Євгеніївна, 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту»

Д 64.052.03

Полівкін Сергій Миколайович, 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи»

К 64.052.05

Шевчук Олексій Анатолійович, 05.13.21 «Системи захисту інформації»

Херсонська державна морська академія

К 67.111.01

Мариненко Сергій Юрійович, 05.02.01 «Матеріалознавство»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» Мінагрополітики України

Д 67.830.01

Козленко Євгеній Володимирович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

Малярчук Володимир Миколайович, 06.01.02 «Сільськогосподарські меліорації»

ДВНЗ Національний лісотехнічний університет України

Д 35.072.02

Ярощук Роман Анатолійович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Інститут агроекології і природокористування НААН України

Д 26.371.01

Герасименко Віктор Юрійович, 03.00.16 «Екологія»

Інститут захисту рослин НААН України

К 26.376.01

Балюх Олеся Володимирівна, 03.00.16 «Екологія»

Черв’якова Лариса Миколаївна, 03.00.16 «Екологія»

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.02

Мацуська Оксана Василівна, 03.00.16 «Екологія»

Рябцева Наталія Олександрівна, 03.00.16 «Екологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.02

Касьянов Анатолій Миколайович, 16.00.10 «Ентомологія»

Д 26.004.09

Кульбіцький Володимир Леонідович, 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація»

Миклуш Юрій Степанович, 06.03.02 «Лсовпорядкування та лісова таксація»

Д 26.004.10

Тринчук Ольга Олександрівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

ННЦ «Інститут землеробства НААН України»

Д 27.361.01

Бурко Леся Миколаївна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Гаврик Сергій Станіславович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Іскра Валентина Іванівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Леньшин Олександр Григорович, 06.01.01 «Загальне землеробство»

Терлецька Марія Іванівна, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Халін Сергій Федосійович, 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

Подільський державний аграрно-технічний університет Мінагрополітики України

К 71.831.01

Сторож Оксана Василівна, 06.01.09 «Рослинництво»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Інститут археології НАН України

Д 26.234.01

Оногда Олена Вікторівна, 07.00.04 «Археологія»

Панковський Валентин Борисович, 07.00.04 «Археологія»

Яненко Анна Сергіївна, 07.00.04 «Археологія»

Інститут історії України НАН України

Д 26.235.01

Леміжанська Олена Іванівна, 07.00.01 «Історія України»

Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України

Д 26.174.01

Нікіфоров Михайло Андрійович, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Д 27.053.01

Трускавецька Ірина Ярославівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.14

Усенко Павло Сергійович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

К 26.820.02

Соловйова Любов Маратівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Устяк Наталія Володимирівна, 07.00.07 «Історія науки й техніки»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

К 71.053.01

Ладаняк Інна Анатоліївна, 07.00.01 «Історія України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.01

Чорна Мар’яна Василівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Д 26.001.20

Кашуба Ольга Віталіївна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Крайсвітня Юлія Володимирівна, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.08

Стрижова Ірина Андріївна, 07.00.01 «Історія України»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

К 58.053.04

Недошитко Ірина Романівна, 07.00.01 «Історія України»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д 64.051.10

Бурьян Марія Анатоліївна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

Філіпенко Лариса Володимирівна, 07.00.02 «Всесвітня історія»

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Академія муніципального управління

К 26.129.02

Шафранова Катерина Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

К 18.143.01

Друзін Руслан Валентинович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Пегушина Ганна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Фролова Валерія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шило Катерина Михайлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ВНЗ «Національна академія управління»

Д 26.889.01

Чижов Олександр Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Д 44.877.01

Давидова Оксана Геннадіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Тараненко Олександр Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Д 26.130.01

Онофрійчук Андрій Петрович, 21.04.01 «Економічна безпека держави»

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Д 26.256.01

Гребенюк Олександр Володимирович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Омельяненко Тетяна Леонідівна, 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Д 26.239.01

Морозова Ольга Григорівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Радченко Юрій Андрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Д 26.006.01

Захарків Яна Вікторівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Келічавий Арсен Вікторович, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Сіра Інна Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Д 26.006.02

Ларіна Ольга Григорівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.006.03

Турчина Валентина Михайлівна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Д 26.006.04

Васильчук Інна Василівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Дробязко Анатолій Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Нагорна Ольга Валеріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Стрижак Артур Петрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Ткачук Вікторія Юріївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.006.07

Козак Олександр Юрійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Манцуров Дмитро Ігорович, 08.00.10 «Статистика»

Судук Наталія Василівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Тішков Богдан Олександрович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Д 12.052.02

Аллахвердян Антоніна Віталіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Задніпрянна Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Калінін Олександр Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Попова Тамара Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Саєнко Світлана Геннадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.11

Кравчук Наталія Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д 55.081.01

Куришко Олександр Олександрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Д 26.820.03

Жукова Галина Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Небога Михайло Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дніпропетровський державний аграрний університет Мінагрополітики України

К 08.804.01

Єфімова Людмила Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.03

Забрудський Олександр Васильович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством

Донецький державний університет управління

Д 11.128.02

Бондарева Ольга Геннадіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Василенко Дмитро Валерійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Воронков Олексій Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Донецький національний університет

Д 11.051.01

Кульга Олександр Олександрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 11.051.03

Вей Хейши (громадянин Китайської Народної Республіки), 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Загоруйко Валентина Вікторівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Рєліна Ірина Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 11.051.07

Гелюх Ольга Володимирівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Степура Віктор Вікторович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Д 11.055.01

Гончаренко Владислав Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мирошниченко Олена Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Яременко Марина Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 11.051.07

Мащенко Катерина Станіславівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Житомирський державний технологічний університет

Д 14.052.01

Казарян Генріх Генріхович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Мейш Алла Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Шевченко Любов Ярославівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Житомирський національний агроекологічний університет Мінагрополітики України

Д 14.083.02

Борисенко Володимир Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лукомська Тетяна Валентинівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»

Інститут економіки промисловості НАН України

Д 11.151.01

Гнєдков Артур Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лимар Валерія Валеріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Стреблянська Ірина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чічкань Олександр Іванович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.01

Гопцій Дмитро Олександрович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Парфьонова Лариса Геннадіївна, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Пудов Костянтин Олександрович, 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

Чаргазія Тамара Зурабівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чуб Дмитро Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Д 41. 177.01

Гречкосій Інна Дмитрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ломоносов Дмитро Анатолійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Мельник Юрій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Нізяєва Світлана Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Інститут регіональних досліджень НАН України

Д 35.154.01

Мартиняк Ірина Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Овчарук Вадим Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Олійник Ярина Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України

Д 26.176.01

Антонюк Ірина Борисівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Крикуненко Катерина Валеріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Осипчук Мар’яна Дмитрівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Прокопов Олексій Анатолійович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Шафранський Арсен Васильович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Київський національний торговельно-економічний університет

Д 26.055.01

Зубко Олена Віталіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Коцеруба Наталія Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.02

Глазунова Ольга Володимирівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Тонких Олексій Григорович, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Фищук Ірина Миколаївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 26.001.12

Аманжаєв Довран Гурбангельдиєвич (громадянин Республіки Туркменістан), 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Базарний Денис Валерійович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Кірей Оксана Сергіївна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Суховий Денис Іванович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Д 26.001.13

Мостепанюк Алла Володимирівна, 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»

Новікова Вікторія Валеріївна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Класичний приватний університет

Д 17.127.01

Волобоєв Володимир Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Лисенко Олександр Юрійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Очеретін Дмитро Валерійович, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Пехтєрева Вікторія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Попова Наталія Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Луганський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 29.841.02

Бондарєва Юлія Геннадіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ковнерова Юлія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Кравець Катерина Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Манько Інна Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Луцький національний технічний університет

Д 32.075.03

Савка Богдан Романович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Львівська державна фінансова академія

К 35.886.01

Прокопишак Володимир Богданович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Львівська комерційна академія Центральної спілки споживчих товариств України

Д 35.840.01

Хаірова Ельнара Аккіївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

К 35.840.03

Шумило Роксолана Романівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.01

Білаш Оксана Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Кубай Діана Ігорівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Макар Оксана Павлівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Миколаївський національний аграрний університет Мінагрополітики України

Д 38.806.01

Подзігун Світлана Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Саваріна Ірина Петрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Д 26.801.01

Бурбела Тетяна Миколаївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Д 64.251.01

Олійник Олексій Борисович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Д 52.079.02

Кікоть Вікторія Іванівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Кочеткова Наталія Вікторівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Сушкова Олена Євгеніївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Національна академія статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України

Д 26.870.01

Щирська Ольга Василівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

Д 26.350.01

Доронін Андрій Володимирович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Сень Олександр Васильович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хміль Наталія Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.01

Богач Лариса Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мєняйлова Галина Євгеніївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Д 26.004.17

Бортнікова Ольга Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Вакуленко Віталій Леонідович, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Копитіна Ірина Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Національний університет державної податкової служби України

Д 27.855.01

Цюпа Оксана Петрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Д 64.050.02

Нотовський Павло Валентинович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шейко Ірина Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Д 26.002.23

Струлєв Олексій Олексійович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.03

Бала Ростислав Дмитрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Дорош Олег Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Залуцький Володимир Петрович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Калиніченко Юлія Вадимівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Соловій Христина Ярославівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хоменко Андрій Ігорович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чушак-Голобородько Анна Михайлівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Національний університет харчових технологій

Д 26.058.01

Кравченко Оксана Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Скорук Олена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Чорна Наталія Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Одеський національний економічний університет

Д 41.055.01

Мельник Надія Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полтавська державна аграрна академія Мінагрополітики України

К 44.887.01

Балюк Володимир Анатолійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Д 44.052.03

Гринько Олександр Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Панасенко Наталія Леонідівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Фурманчук Оксана Сергіївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

ПВНЗ «Європейський університет»

К 26.063.01

Запорожець Тетяна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Калінська Ірина Михайлівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Нечипорук Станіслав Вікторович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Фененко Поліна Олександрівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

Д 67.135.01

Бурова Ольга Миколаївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Ігошин Максим Михайлович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Лопотан Людмила Василівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Мартинюк Олена Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Романенко Данило Володимирович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

К 67.135.02

Арсененко Арсен Юрійович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Байракова Ірина Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Копитко Ольга Василівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д 29.051.01

Любич Борис Борисович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

К 29.051.12

Ладико Людмила Миколаївна, 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Д 52.051.06

Андраш Олена Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Карлова Ганна Іванівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Макарова Оксана Анатоліївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Тернопільський національний економічний університет

Д 58.082.01

Альховіцька-Магда Олена Євгенівна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Карась Олена Сергіївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Кітура Андрій Ярославович, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Сафарян Ірена Андріївна, 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Д 58.082.03

Круп’як Ірина Йосифівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Мельничук Юлія Миколаївна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Разіна Олена Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

К 58.052.05

Нянько Віталій Миколайович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Штельма Наталія Олегівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Федишин Ірина Богданівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Українська державна академія залізничного транспорту

Д 64.820.05

Реброва Анастасія Юріївна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Чаркіна Тетяна Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Університет банківської справи Національного банку України

Д 26.883.01

Огородник Віра Володимирівна, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Харківська національна академія міського господарства

Д 64.089.01

Павленко Тетяна Юріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Шевченко Вікторія Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський державний університет харчування і торгівлі

К 64.088.02

Говоруха Олена Олександрівна, 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Мінагрополітики України

К 64.803.01

Глущенко Вікторія Вікторівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Степаненко Тетяна Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Харківський національний економічний університет

Д 64.055.01

Зосимова Жанна Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Карпенко Аліна Станіславівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Кулєшова Наталя Вадимівна, 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Лебединська Олена Сергіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Назаров Нікіта Костянтинович, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Полубєдова Альона Олександрівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Херсонський національний технічний університет

К 67.052.05

Коровіна Олена Володимирівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Хмельницький національний університет

Д 70.052.01

Доценко Інна Олексіївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Корпан Олена Станіславівна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Прилепа Наталія Валеріївна, 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Черкаський державний технологічний університет

К 73.052.02

Білак Георгій Георгійович, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Білан Олена Валентинівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Гончарова Наталія Михайлівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Ковальчук Яніна Олександрівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Махначова Наталія Михайлівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Морозова Ірина Миколаївна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Проценко Тетяна Володимирівна, 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

Чернігівський державний інститут економіки і управління

К 79.137.01

Білега Олена Вікторівна, 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

Дучинський Андрій Петрович, 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Донецький національний університет

К 11.051.06

Фіщук Юлія Сергіївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Житомирський державний університет імені Івана Франка

К 14.053.02

Котова-Олійник Софія Вікторівна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Інститут вищої освіти НАПН України

Д 26.456.01

Семікін Михайло Олександрович, 09.00.10 «Філософія освіти»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.27

Васик Ганна Володимирівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Д 26.001.28

Матицин Олексій Ігорович, 09.00.08 «Естетика»

Русін Руслан Мирославович, 09.00.08 «Естетика»

Смірнова Ганна Ігорівна, 09.00.08 «Естетика»

Якимець Наталія Романівна, 09.00.07 «Етика»

Д 26.001.43

Богатирьова Наталія Юріївна, 09.00.11 «Релігієзнавство»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.02

Хвойницька Христина Михайлівна, 09.00.05 «Історія філософії»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

К 26.053.13

Бець Світлана Миколаївна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

Д 26.053.16

Брегін Михайло Григорович, 09.00.10 «Філософія освіти»

Луценко Наталія Юріївна, 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Д 64.053.07

Кобелєва Даля Леонідівна, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

К 08.051.05

Колесніченко Олена Леонідівна, 10.02.02 «Російська мова»

Муляр Ірина В’ячеславівна, 10.02.01 «Українська мова»

Піщанська Катерина Вікторівна, 10.02.02 «Російська мова»

К 08.051.12

Безпалько Олена Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Шпак Ірина Володимирівна, 10.01.05 «Порівняльне літературознавство»

Донецький національний університет

К 11.051.10

Андрущенко Вікторія Олегівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Пасько Ганна Михайлівна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Сидоренко Олена Миколаївна, 10.02.15 «Загальне мовознавство»

Шатілова Олена Сергіївна, 10.02.01 «Українська мова»

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

Д 26.174.02

Мініахметова Ельвіра Хафізівна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Шевченко Олена Миколаївна, 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.11

Мегела Катерина Іванівна, 10.02.16 «Перекладознавство»

Скляренко Олеся Богданівна, 10.02.04 «Германські мови»

Д 26.001.19

Галів Уляна Богданівна, 10.02.01 «Українська мова»

Левко Олександр Вадимович, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Полюга Світлана Михайлівна, 10.02.14 «Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.01

Кулінська Яніна Іванівна, 10.01.01 «Українська література»

Львівський національний університет імені Івана Франка

К 35.051.15

Колпакова Галина Юріївна, 10.02.04 «Германські мови»

Макарук Лариса Леонідівна, 10.02.04 «Германські мови»

Селезінка Олександр Михайлович, 10.02.04 «Германські мови»

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Д 41.051.02

Велика Анастасія Олександрівна, 10.02.01 «Українська мова»

К 41.051.10

П’ятковська Євгенія Дмитрівна, 10.01.01 «Українська література»

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

К 32.051.02

Потапчук Ірина Михайлівна, 10.02.01 «Українська мова»

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Д 52.051.05

Калужина Ольга Володимирівна, 10.01.04 «Література зарубіжних країн»

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

К 64.051.07

Гутнікова Тетяна Юріївна, 10.01.01 «Українська література»

Дудка Алла Миколаївна, 10.01.01 «Українська література»

Зенгва Вікторія Олександрівна, 10.01.01 «Українська література»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.05

Книшенко Наталія Петрівна, 10.02.01 «Українська мова»

Лі Гуаньхуа (громадянка Китайської Народної Республіки), 10.02.02 «Російська мова»

Херсонський державний університет

К 67.051.05

Мороз Олена Леонідівна, 10.02.04 «Германські мови»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К 73.053.03

Берберфіш Марія Володимирівна, 10.01.01 «Українська література»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.07

Буяр Ірина Євгенівна, 10.02.04 «Германські мови»

Ончуленко Микола Іванович, 10.02.04 «Германські мови»

К 76.051.11

Романиця Олена Вікторівна, 10.01.06 «Теорія літератури»

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.45

Жирнов Павло Володимирович, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

Чумак Наталія Михайлівна, 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія»

Львівський національний університет імені Івана Франка

Д 35.051.08

Мазник Лілія Василівна, 11.00.05 «Біогеографія та географія ґрунтів»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Д 26.139.01

Стрільченко Євген Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

К 17.051.07

Микитенко Євген Вікторович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Д 26.732.01

Москаленко Тетяна Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Д 26.236.02

Волошин Василь Олександрович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Морозюк Сергій Миколайович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Д 26.236.03

Грималюк Павло Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Драчов Олексій Вікторович, 12.00.11 «Міжнародне право»

Тихомирова Галина Євгенівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Д 11.170.02

Поляков Віталій Юрійович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Токунова Анастасія Володимирівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.01

Ковальська Мар’яна Євгенівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Рафальський Олег Олегович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Розум Олександр Миколайович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.04

Котенко Тетяна Вікторівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 26.001.05

Виноградова Анна Ігорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 26.001.06

Бевз Олена Володимирівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Боднар Володимир Вікторович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Орлова Оксана Степанівна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Степанов Євген Віталійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Хоменко Михайло Михайлович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 26.001.10

Важна Катерина Анатоліївна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Денисова Дар’яна Олександрівна, 12.00.11 «Міжнародне право»

Д 26.001.46

Гончарова Катерина Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Класичний приватний університет

Д 17.127.07

Лосич Сергій Васильович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Д 35.725.02

Васильчук Вікторія Олександрівна, 12.00.12 «Філософія права»

Сировацький Валерій Іванович, 12.00.12 «Філософія права»

Маріупольський державний університет

К 12.093.11

Василькова Євгенія Андріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Глинська Оксана Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Гоша Ірина Олегівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Харченко Олена Олексіївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Юрлов Михайло Миколайович, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Міжнародний гуманітарний університет

К 41.136.01

Атаманова Наталя Віталіївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Зілковська Катерина Леонідівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Казаков Юрій Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Міжрегіональна академія управління персоналом

Д 26.142.01

Фонова Олена Сергіївна, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

К 26.142.02

Кричун Михайло Олександрович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Ніканорова Олена Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Орєхов Олег Іванович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Юлдашев Олексій Олексійович, 1974 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України

Д 26.500.01

Біленко Маріанна Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Гудима Мирослава Мирославівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Фігель Андрій Анатолійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Д 26.007.01

Амонс Марина Олександрівна, 19.00.06 «Юридична психологія»

Д 26.007.04

Веренкіотова Ольга Валеріївна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Іщенко Олександр Петрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Рибак Наталія Степанівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Чаплюк Оксана Іванівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національна академія прокуратури України Генеральної прокуратури України

Д 26.730.01

Шило Андрій Іванович, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Національний авіаційний університет

К 26.062.16

Вовчук Марина Миколаївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Костін Олег Юрійович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

К 26.004.16

Приймак Людмила Іванівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Тараненко Людмила Станіславівна, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Національний університет державної податкової служби України ДПС України

Д 27.855.02

Бердникова Лілія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Лісовська Валентина Сергіївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Огороднікова Ірина Ігорівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет «Львівська політехніка»

К 35.052.19

Лесько Наталія Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Національний університет «Одеська юридична академія»

Д 41.086.03

Адаховська Надія Сергіївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Кириленко Наталя Юріївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 41.086.04

Стась Едуард Павлович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Шкляр Сергій Володимирович, 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Д 64.086.01

Базелюк Вікторія Володимирівна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Демидова Євгенія Євгеніївна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Талан Леонід Григорович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Шевчук Олександр Михайлович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Д 64.086.02

Суходубова Ірина Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Д 64.086.03

Вересень Юлія Миколаївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Сидоренко Анна Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Юревич Ірина Валеріївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Д 64.086.04

Ковтун Віталій Іванович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Покальчук Михайло Юрійович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Суєтнов Євгеній Павлович, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»

К 35.140.02

Заяць Олена Євгеніївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Красовська Алла Вадимівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Шульгач Наталія Миколаївна, 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»

К 67.135.03

Анікєєв Георгій Борисович, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.10

Галич Роман Володимирович, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Костилєва Тетяна Іванівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Топчеєва Юлія Валентинівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Чернова Валерія Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Якубова Анастасія Сергіївна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Д 64.700.01

Любімова Світлана Юріївна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Фоміна Тетяна Григорівна, 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Д 64.700.02

Жорнокуй Валентина Григорівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Литвин Степан Йосипович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Пілюк Суліко Валеріївна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Топоркова Марина Миколаївна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Д 64.700.03

Батраченко Тетяна Сергіївна, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Д 05.053.01

Боблієнко Олена Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Зарічанська Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

К 26.139.04

Добровольська Катерина В’ячеславівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Краснощок Андрій Валерійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

К 12.112.01

Султанова Наталя Вікторівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Сьомкіна Інна Сергіївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Пігіда Віра Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Шпиг Наталія Олександрівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

К 27.053.03

Ковровський Ігор Григорович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Рем Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Чумак Микола Євгенійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

К 26.455.01

Бабіна Віолетта Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Оліфіра Лариса Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Д 29.053.01

Батальщикова Елліна Юріївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Зубченко Людмила Вікторівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Михайліченко Юлія Володимирівна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Д 29.053.03

Паніна Вікторія Василівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Сергієнко Лариса Василівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Чернікова Наталія Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Інститут педагогіки НАПН України

Д 26.452.04

Туташинський Василь Іванович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Д 26.451.01

Баніт Ольга Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Гордієнко Валентина Павлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Литовченко Ірина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Несін Юрій Миколайович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Худякова Ірина Марківна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Черчата Лідія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут проблем виховання НАПН України

Д 26.454.01

Данченко Олена Миколаївна, 13.00.05 «Соціальна педагогіка»

Дудник Інна Олександрівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Кирмач Галина Анатоліївна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

К 26.48.01

Комісарова Людмила Олексіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України

Д 26.450.01

Лисенкова Ірина Петрівна, 13.00.03 «Корекційна педагогіка»

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

К 23.053.02

Бабенко Андрій Леонідович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Завітренко Долорес Жораївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Красюк Ірина Олександрівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Мехеда Аліна Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Москаленко Олена Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Класичний приватний університет

Д 17.127.04

Дубревський Юрій Михайлович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Резунова Олена Сергіївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

К 18.053.01

Ямкова Катерина Сергіївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Державної прикордонної служби України

К 70.705.03

Гнидюк Оксана Ярославівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Жембровський Сергій Миколайович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)»

Шалоха Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.08

Бондаренко Анжеліка Володимирівна, 13.00.02 «Теорія та методика музичного навчання»

Д 26.053.19

Немченко Юрій Владиславович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Тягур Василь Михайлович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.18

Блозва Андрій Ігорович, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)»

Осипова Тетяна Юріївна, 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

К 55.053.01

Чикалова Марина Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Д 58.053.01

Забабуріна Наталя Вікторівна, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Зимомря Мирослава Миколаївна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Марчук Алла Володимирівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

Д 58.053.03

Бабинець Мирослава Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Бопко Ігор Зеновійович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Закордонець Наталія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Кліщ Галина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Москалюк Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ніколайчук Наталія Михайлівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Рубель Наталія Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Савич Людмила Павлівна, 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)»

Худенко Ольга Миколаївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

К 74.053.01

Карп Сергій Іванович, 13.00.07 «Теорія і методика виховання»

Климович Маргарита Володимирівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Омельченко Микола Іванович, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Хмельницький національний університет

К 70.052.05

Швець Наталія Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Шукатка Оксана Василівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Д 79.053.02

Зайцева Катерина Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Полудень Лілія Іванівна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Снісар Олена Анатоліївна, 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Ху Діхуа (громадянка Китайської Народної Республіки), 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

К 76.600.02

Андрійчук Денис Романович, 14.01.10 «Педіатрія»

Волотовська Наталія Володимирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Дорофеєв Дмитро Олександрович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Сушко Юрій Ігорович, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Шахова Ольга Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Д 05.600.01

Михайлишин Любов Олегівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Мороз В’ячеслав Анатолійович, 14.01.03 «Хірургія»

Мосьондз Василь Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

Продан Сергій Михайлович, 14.01.03 «Хірургія»

Д 05.600.02

Лежньова Олена Василівна, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»МОЗ України

Д 58.601.01

Федорика Роман Яремович, 14.01.03 «Хірургія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України

Д 08.601.01

Гавриченко Дмитро Георгійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Зайцев Станіслав Євгенович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Мунтян Олексій Сергійович, 14.01.03 «Хірургія»

Шайда Оксана Олександрівна, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Д 08.601.02

Склярова Олена Євгенівна, 14.01.36 «Гастроентерологія»

Фесенко Олександр Володимирович, 14.01.11 «Кардіологія»

ДЗ «Луганський державний медичний університет» МОЗ України

Д 29.600.02

Горлачова Поліна Михайлівна, 14.03.04 «Паталогічна фізіологія»

Д 29.600.04

Морозов Віталій Миколайович, 14.03.01 «Нормальна анатомія»

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.01

Глєбов Олексій Михайлович, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Д 11.600.04

Зуб Тетяна Олександрівна, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Щербаков Сергій Сергійович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Щикота Роман Анатолійович, 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»

Д 64.566.01

Куфтеріна Наталія Сергіївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Лещина Ірина Володимирівна, 14.01.16 «Психіатрія»

Морозова Ганна Володмирівна, 14.01.15 «Нервові хвороби»

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Д 26.614.01

Бабенко Сергій Віталійович, 14.02.02 «Епідеміологія»

Бацюра Ганна Володимирівна , 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Пронюк Христина Омелянівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

Шепилєва Наталя Володимирівна, 14.01.13 «Інфекційні хвороби»

ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

Д 26.611.01

Кудь Лариса Андріївна, 14.01.19 «Оториноларингологія»

Чубко Сергій Петрович, 14.01.19 «Оториноларингологія»

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатов НАМН України»

Д 41.556.01

Горбатюк Тетяна Леонідівна, 14.01.18 «Офтальмологія»

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

Д 26.553.01

Гаврилюк Оксана Ігорівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Янюта Саар Мустафаївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Днилевського НАМН України»

Д 64.564.01

Демченко Ольга Анатоліївна, 14.01.14 «Ендокринологія»

Чернявська Ірина Вікторівна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ДУ «Інститут стоматології НАМН України»

Д 41.563.01

Вишневська Ганна Олександрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Мачоган Володимир Романович, 14.01.22 «Стоматологія»

Півень Олеся Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Саранчук Олеся Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»

ДУ «Інститут урології НАМН України»

Д 26.615.01

Семанів Олег Мирославович, 14.01.06 «Урологія»

ДУ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» МОЗ України

Д 52.600.01

Балабанцева Ганна Павлівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. ШалімоваНАМН України»

Д 26.561.01

Шевченко Володимир Володимирович, 14.01.03 «Хірургія»

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реаблтації та курортології МОЗ України»

Д 41.608.01

Чернецька Ганна Веніамінівна, 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Д 17.600.02

Ярцева Марія Олександрівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 17.600.04

Руденко Світлана Олександрівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Шулятнікова Тетяна Володимирівна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Д 26.198.01

Фучко Оксана Любомирівна, 14.03.04 «Патологічна фізіологія»

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.01

Гранат Олег Богданович, 14.01.03 «Хірургія»

Махлинець Наталія Петрівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Машкаринець Олена Орестівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Микиєвич Наталія Ігорівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Слаба Оксана Михайлівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 35.600.03

Фурдичко Любомир Орестович, 14.03.03 «Нормальна фізіологія»

Д 35.600.04

Лисунець Оксана Василівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Д 35.600.05

Гаман Ірина Олегівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Кочержат Оксана Ігорівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Оброцька Христина Михайлівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Онищук Юлія Іванівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Свистун Ірина Ігорівна, 14.01.02 «Внутрішні хвороби»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

Д 26.613.01

Лукашевич Петро Вячеславович, 14.01.15 «Нервові хвороби»

Д 26.613.02

Гаврюшов Дмитро Миколайович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Захаренко Олег Степанович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Кукурудз Світлана Михайлівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Мегера Володимир Євгенович, 14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія»

Негребецька Юлія Михайлівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Прудніков Павло Михайлович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 26.613.07

Колосинська Олена Олександрівна, 14.02.03 «Соціальна медицина»

Д 26.613.09

Альохіна Оксана Вікторівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Савчук Ігор Юрійович, 14.01.22 «Стоматологія»

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України

Д 26.003.01

Антоненко Анна Миколаївна, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Борисенко Андрій Анатолійович, 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія»

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Д 41.600.02

Лісковський Сергій Вікторович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Подольський Володимир Васильович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Д 64.609.02

Гєтта Олена Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»

Рилова Антоніна Вікторівна, 14.01.10 «Педіатрія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Бабич Віктор Олександрович, 14.01.03 «Хірургія»

Диннік Олександра Олексіївна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Скорбач Олена Іванівна, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Смишляєва Дарія Миколаївна, 14.03.02 «Патологічна анатомія»

Шаповал Дмитро Миколайович, 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Д 64.600.02

Бабенко Андрій Дмитрович, 14.01.22 «Стоматологія»

Єлісєєва Ольга Володимирівна, 14.01.22 «Стоматологія»

Д 64.600.04

Глєбова Оксана Вікторівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Семенюк Олександр Олександрович, 14.01.10 «Педіатрія»

Сінгх Оксана Олександрівна, 14.01.11 «Кардіологія»

Черненко Лариса Миколаївна, 14.01.10 «Педіатрія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України

Д 35.600.02

Гриновець Ігор Степанович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Мендрік Олена Анатоліївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Онишків Оксана Іванівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.01

Демченко Сергій Анатолійович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Логойда Лілія Святославівна, 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів»

Тартинська Ганна Сергіївна, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Хайрулін Андрій Рашидович, 15.00.02 «Фармацевтична хімія та фармакогнозія»

Д 64.605.02

Заріцька Галина Марксівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Кухтенко Галина Павлівна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Сердюк Євген Віталійович, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Старченко Марина Георгіївна, 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»

Д 64.605.03

Семенова Марія Олександрівна, 14.03.05 «Фармакологія»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Мінагрополітики України

Д 35.826.01

Піхтірьова Аліна Володимирівна, 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»

Д 35.826.03

Синенко Світлана Володимирівна, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д 26.004.03

Антонюк Анатолій Анатолійович, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

Андріящук Валентина Олександрівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України

Д 64.359.01

Бублик Оксана Олександрівна, 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія»

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.807.02

Верховенко Ольга Анатоліївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Святелик Юлія Володимирівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка Міністерства культури України

К 35.869.01

Ван Сі (громадянка Китайської Народної Республіки), 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Гаврилець Дмитро Григорович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Кудринецький Сергій Миколайович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Онищенко Дмитро Юрійович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Леонтьєва Олена Леонідівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової Міністерства культури України

К 41.857.01

Ван Чуньмей (громадянка Китайської Народної Республіки), 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Цзя Шиї (громадянка Китайської Народної Республіки), 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського Міністерства культури України

К 64.871.01

Веремйова Марина Миколаївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Мужчиль Віктор Степанович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Пилатюк Анастасія Ігорівна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Сахно Ігор Леонідович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Соколова Лідія Сергіївна, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Чергєєв Асан Айдерович, 17.00.03 «Музичне мистецтво»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

К 26.130.02

Бірюк Олександр Олексійович, 19.00.10 «Організаційна психологія; економічна психологія»

Савін Олександр Іванович, 19.00.06 «Юридична психологія»

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

Д 41.053.03

Малкін Василь Максимович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Д 26.453.01

Сизко Ганна Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Лавриненко Світлана Леонідівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

К 26.453.02

Латиш Наталія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Д 26.457.01

Іванчук Ірина Олександрівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Луценко Марина Юріївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Смокова Людмила Степанівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Київський університет імені Бориса Грінченка

К 26.133.04

Овчаренко Ольга Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Терещенко Марія Вікторівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Тригуб Галина Василівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Д 26.053.10

Дзюбенко Олена Анатоліївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Дідик Наталія Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кузнєцова Лідія Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кулаков Руслан Станіславович, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Мотрук Тетяна Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Шевчук Зінаїда Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет «Острозька академія»

К 48.125.03

Белявська Олена Олександрівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Кулик Тетяна Миколаївна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Національний університет цивільного захисту України

К 64.707.02

Титаренко Андрій Вікторович, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Цокота Вікторія Ризванівна, 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах»

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

К 29.051.11

Бриль Марина Миколаївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Єременко Лариса В’ячеславівна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Куренчук Людмила Сергіївна, 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

К 64.053.08

Бабатіна Світлана Іванівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Гога Наталія Павлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

Губіна Алла Михайлівна, 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут соціології НАН України

Д 26.229.01

Єлейко Маріанна Ярославівна, 22.00.02 «Методологія та методи соціологічних досліджень»

Класичний приватний університет

Д 17.127.02

Батюк Алім Миколайович, 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»

Бондар Габріела Георгіївна, 22.00.01 «Теорія та історія соціології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Д 08.051.08

Березинський Леонід Володимирович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Забєля Максим Сергійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Коломоєць Анастасія Вікторівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Четверик Григорій Григорович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Д 26.181.01

Палько Олена Павлівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.29

Черцова Оксана Валеріївна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Д 26.001.36

Федорчук Володимир Антонович, 23.00.03 «Політична культура та ідеологія»

Д 26.001.41

Призіглей Марія Олександрівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Сенько Володимир Вікторович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Маріупольський державний університет

К 12.093.02

Черепченко Олександр Олександрович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Д 76.051.03

Бостан Сергій Іванович, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Бурдяк Олена Вікторівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Добржанська Ірина Михайлівна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Притуляк Світлана Іванівна, 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»

Троценко Валерій Васильович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Федчик Юрій Юрійович, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

К 38.053.01

Ташкова Юліана Костянтинівна, 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

К 20.051.10

Синиця Андрій Володимирович, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

К 26.856.01

Іванова Анна Михайлівна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорту»

Супрунович Вікторія Олексіївна, 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорту»

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Д 26.829.01

Штольце Петер (громадянин Федеративної Республіки Німеччина), 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Д 26.829.02

Стадник Світлана Олександрівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 08.866.01

Акуленко Олена Володимирівна, 25.00.03 «Державна служба»

Волкова Наталія Вікторівна, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Д 26.867.03

Бортнік Світлана Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Класичний приватний університет

Д 17.127.03

Випна Юрій Іванович, 25.00.04 «Місцеве самоврядування»

Іваницький Олег Владиславович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Перебийнос Юрій Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Щава Руслан Павлович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 35.860.01

Кіцак Тарас Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Олефіренко Ольга Володимирівна, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Шкіндюк Іван Юрійович, 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»

Національна академія державного управління при Президентові України

Д 26.810.01

Власенко Оксана Вікторівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Мороз Володимир Васильович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Д 26.810.02

Дроник Віктор Сергійович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

К 41.863.01

Круковська Лілія Михайлівна, 25.00.02 «Механізми державного управління»

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Д 38.053.03

Корецький Олександр Миколайович, 25.00.02 «Механізми державного управління»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України

Д 26.850.01

Шман Світлана Юріївна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

К 52.051.09

Первих Діана Костянтинівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.33

Кличко Світлана Миколаївна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Саліх Хіві Тахір (громадянин Швеції), 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Д 26.001.34

Гаврилець Юрій Дмитрович, 27.00.01 «Теорія та історія соціальних комунікацій»

Гусак Ольга Петрівна, 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Класичний приватний університет

Д 17.127.05

Дроздова Альона Василівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Кияшко Юлія Павлівна, 27.00.04 «Теорія та історія журналістики»

Носко Анастасія Михайлівна, 27.00.05 «Теорія та історія видавничої справи та редагування»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 3
до наказу Міністерства
освіти і науки України
31.05.2013  № 653

СПИСОК
здобувачів наукового ступеня кандидата наук (громадян іноземних держав)

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Сумський державний університет

Д 55.051.02

Албу-Бадрі Ахммад М. Махммуд (громадянин Республіки Ірак), 01.04.07 «Фізика твердого тіла»

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Д 64.062.01

Аль Дахері Алі Мохамед Алі Султан (громадянин Об’єднаних Арабських Еміратів), 05.13.03 «Системи та процеси керування»

Д 64.062.07

Сарамолкі Амір Рузбех (громадянин Ісламської Республіки Іран), 05.12.13 «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»

Національний університет «Львівська політехніка»

Д 35.052.08

Сарайрех Зіад Тарек Мохаммад (громадянин Хашимітського Королівства Йорданія), 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Д 11.600.03

Еллумі Мутана (громадянин Республіки Туніс), 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Фаід А.І. Арар (громадянин Палестини), 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

К 26.613.05

Гуесмі Шираз (громадянка Республіки Туніс), 14.01.18 «Офтальмологія»

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Д 64.600.01

Бен Саада Нахла (громадянка Республіки Туніс), 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

Національний фармацевтичний університет МОЗ України

Д 64.605.03

Ахмад Ель Аараж (громадянин Ліванської Республіки), 14.03.05 «Фармакологія»

АРХІТЕКТУРА

Київський національний університет будівництва і архітектури

Д 26.056.02

Емаміанфар Алі (громадянин Ісламської Республіки Іран), 18.00.02 «Архітектура будівель та споруд»

Шемтоуб Согол (громадянин Ісламської Республіки Іран), 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури»

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Д 26.001.14

Брахман Гідеон Олександрович (громадянин Ізраїлю), 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренко
Додаток 4
до наказу Міністерства
освіти і науки України
31.05.2013  № 653

СПИСОК
здобувачів вченого звання старшого наукового співробітника

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Жадан Вікторія Миколаївна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Волкова Наталія Олександрівна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Кірошка Вікторія Володимирівна, 03.00.19 «Кріобіологія»

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр НААН України

Улейська Людмила Іванівна, 03.00.05 «Ботаніка»

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Яланський Олександр Володимирович, 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Інститут біології тварин НААН України

Штапенко Оксана Всеволодівна, 03.00.04 «Біохімія»

Інститут мікробіології та агропромислового виробництва НААН України

Горбань Віра Петрівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Інститут рибного господарства НААН України

Тушницька Наталія Йосифівна, 06.02.03 «Рибництво»

Інститут розведення і генетики тварин НААН України

Бойко Олена Андріївна, 03.00.15 «Генетика»

Вишневський Вячеслав Михайлович, 06.02.01 «Розведення і селекція тварин»

Парасочка Інна Федорівна, 03.00.15 «Генетика»

Ткачук Володимир Петрович, 06.02.01 «Розведення і селекція тварин»

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України

Кравченко Наталія Олександрівна, 03.00.07 «Мікробіологія»

Уманський національний університет садівництва Мінагрополітики України

Венгер Ольга Олександрівна, 06.01.15 «Первинна обробка продуктів рослинництва»

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України

Лібрук-Ліпкевич Світлана Ярославівна, 20.02.22 «Військова історія»

Інститут історії України НАН України

Бовгиря Андрій Маркович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

Вирський Дмитро Станіславович, 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Бабаскін Анатолій Юрійович, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

Макаренко Лариса Олександрівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Сімутіна Яна Володимирівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Інститут законодавства Верховної Ради України

Богашева Наталія Владиславівна, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Гуменюк Ірина Олександрівна, 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Скомороха Тарас Вікторович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Янчук Артем Олександрович, 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядуванняНАПрН України

Воронова Ізабелла Володимирівна, 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Національна академія внутрішніх справ МВС України

Кузьмін Сергій Аркадійович, 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»

Національний університет державної податкової служби України

Кузьменко Оксана Олександрівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Фетісова Світлана Володимирівна, 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України

Літвінова Оксана Володимирівна, 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Інститут педагогіки НАПН України

Мушка Оксана Вікторівна, 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»

МЕДИЧНІ НАУКИ

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

Андронова Ірина Анатоліївна, 14.03.03 «Патологічна фізіологія»

Грицай Оксана Дмитрівна, 14.01.20 «Шкірні та венеричні хвороби»

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

Ковальов Геннадій Олександрович, 14.01.35 «Кріомедицина»

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Юзвенко Тетяна Юріївна, 14.01.14 «Ендокринологія»

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького Мінагрополітики України

Назар Богдан Іванович, 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Маслюк Андрій Миколайович, 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології»

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України

Кочан Наталія Іванівна, 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство»

Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України

Кривобок Юлія Віталіївна, 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

Веселовська Ганна Іванівна, 26.00.01 «Теорія та історія культури»

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ

Львівський державний університет фізичної культури

Павлова Юлія Олександрівна, 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення»

Директор департаменту
атестації кадрів


В.Д. Бондаренковгору