Документ v0651388-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.04.2017, підстава - v0217388-17

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

11.10.2013  № 651

(з основної діяльності)

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 217 від 13.04.2017}

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій

Відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги", Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

технологічні картки адміністративних послуг, що надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

2. Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) (Козленко А.М.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. Відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю (Іваненчук Н.В.) забезпечити розміщення інформаційних та технологічних карток надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій на офіційному веб-сайті ДСНС України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. БолотськихЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за заявою ліцензіата
____________________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
___________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел./факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України,
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 р. за № 1227/19965

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для анулювання ліцензії

Заява суб'єкта господарювання щодо неможливості ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія

8

Перелік документів, необхідних для анулювання ліцензії

Заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

10

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги


13

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

14

Способи отримання результату

Надсилається/видається суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
____________________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
_________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1, тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 р. за № 1227/19965

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;
зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця;
зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності (розширення або зменшення кількості видів робіт)

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення http://www.tourism.gov.ua/files/documents_licensing/Dodatok1_Zayava_vidacha_DATK.doc;
документи або їх нотаріально засвідчені копії, що підтверджують зміни, відповідно до яких буде переоформлено ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

П'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян

11

Строк надання адміністративної послуги

3 робочі дні
__________
*У разі переоформлення ліцензії у зв'язку із змінами, пов'язаними з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії - 10 робочих днів.

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
невідповідність поданих документів вимогам, встановленим ліцензійними умовами

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача переоформленої ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
__________
*Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії

14

Способи отримання відповіді (результату)

Видається суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
_____________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
___________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України


6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Підставою для переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби є зміна найменування або місцезнаходження аварійно-рятувальної служби

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби; свідоцтво про атестацію аварійно-рятувальної служби (оригінал);
завірена у встановленому порядку копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
завірена у встановленому порядку копія документа, підтверджуючого зміну найменування аварійно-рятувальної служби або її місцезнаходження

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
______________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
_______________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua,
електронна адреса: dpn.ddpb@mns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Започаткування діяльності суб'єкта господарювання, початок використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
суб'єкт господарювання з високим ступенем прийнятного ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Декларацію подано чи оформлено з порушенням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

13

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за заявою ліцензіата)

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Прийняття заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (за заявою ліцензіата) (далі - заява) та пакета документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом п'яти робочих днів
(з дати прийняття заяви)

3. Прийняття рішення про анулювання ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

4. Підготовка та направлення повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії суб'єкту господарювання

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - заява) та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

2. Видача заявнику копії опису документів, що додаються до заяви

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

3. Попередній розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня (з дати прийняття заяви), а у разі переоформлення ліцензії у зв'язку із намірами суб'єкта господарювання розширити свою діяльність - протягом трьох робочих днів (з дати прийняття заяви)

4. Прийняття рішення про переоформлення ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

5. Підготовка та направлення повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії суб'єкту господарювання

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня
(від дати прийняття рішення)

6. Прийняття документів, що підтверджують внесення плати за переоформлення ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

7. Оформлення бланка ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

8. Видача ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Надходження заяви про переоформлення свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби до ДСНС України та її реєстрація (далі - заява)

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви, перевірка поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви / підготовка свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями / надсилання дубліката свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Надходження декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до ДСНС України та їх реєстрація

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд декларації, перевірка поданого пакета документів

Спеціаліст відділу нагляду у сфері пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів

3. Підготовка листа із зауваженнями на адресу заявника / реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та підготовка супровідного листа заявнику

Спеціаліст відділу нагляду у сфері пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом п'яти робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями / направлення зареєстрованої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної заявнику

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом двох робочих днів

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - заява) та поданих документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня
(з дати прийняття заяви)

3. Прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу дубліката ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

4. Оформлення дубліката ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

5. Видача дубліката ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги видачі дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Надходження заяви про видачу дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби до ДСНС України та її реєстрація (далі - заява)

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви, перевірка поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви / підготовка дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Надсилання замовникові листа із зауваженнями / надсилання свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги видачі копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Прийняття заяви про видачу копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - заява)

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

2. Видача заявнику копії опису документів, що додаються до заяви

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

3. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(з дати прийняття заяви)

4. Прийняття рішення про видачу копії ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

5. Підготовка та направлення повідомлення про прийняття рішення про видачу копії ліцензії суб'єкту господарювання

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(від дати прийняття рішення)

6. Прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу копії ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

7. Оформлення бланка копії ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(від дати надходження документа, що підтверджує внесення плати)

8. Видача копії ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Прийняття заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення (далі - заява) та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

2. Видача заявнику копії опису документів, що додаються до заяви

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

3. Попередній розгляд заяви та документів, що додаються до неї

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(з дати прийняття заяви на видачу ліцензії)

4. Прийняття рішення про видачу ліцензії

Директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

5. Підготовка та направлення повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії суб'єкту господарювання

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(від дати прийняття рішення)

6. Прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

7. Оформлення бланка ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом трьох робочих днів
(від дати надходження документа, що підтверджує внесення плати)

8. Видача ліцензії

Головний (провідний) фахівець відділу ліцензування управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) ДСНС України

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Протягом одного робочого дня

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Державної служби України з надзвичайних ситуацій
процесу надання адміністративної послуги видачі свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Структурні підрозділи ДСНС України, відповідальні за етап (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія рішення)

1. Надходження заяви про атестацію аварійно-рятувальної служби (далі - заява) до ДСНС України та її реєстрація

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

В порядку надходження документів

2. Попередній розгляд заяви та поданих документів

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом одного робочого дня

3. Підготовка проекту листа із зауваженнями щодо поданої заяви / підготовка пропозицій щодо включення питання про атестацію аварійно-рятувальної служби до плану засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

4. Підпис листа із зауваженнями щодо поданої заяви / підпис пропозицій до плану засідання МАК

Заступник Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

5. Направлення заявнику листа з висловленими зауваженнями

Спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту

Протягом одного робочого дня

6. Подання на затвердження плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії Голові Міжвідомчої атестаційної комісії

Заступнику Голови Міжвідомчої атестаційної комісії - директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуація та державного нагляду (контролю)

Департамент запобігання надзвичайним ситуація та державного нагляду (контролю)

В порядку надходження документів

7. Проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

Члени Міжвідомчої атестаційної комісії

Міжвідомча атестаційна комісія

Відповідно до затвердженого Плану проведення засідання Міжвідомчої атестаційної комісії

8. Підготовка та направлення листа з визначеними підставами непроходження атестації аварійно-рятувальної служби на адресу засновника служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

9. Підготовка та направлення свідоцтва про атестацію на адресу аварійно-рятувальної служби

Спеціаліст відділу організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України / спеціаліст відділу документального забезпечення Адміністративного департаменту

Відділ документального забезпечення Адміністративного департаменту / відділ організації роботи ЦМАК Центру організації заходів пожежної та техногенної безпеки Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

Протягом трьох робочих днів

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
______________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
_______________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 р. за № 1227/19965 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення"

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Втрата/пошкодження ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
__________
*Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження: заяву про видачу дубліката ліцензії; непридатну для користування ліцензію; документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

П'ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

11

Строк надання адміністративної послуги

3 робочі дні

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
невідповідність документів, необхідних для видачі дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

14

Способи отримання відповіді (результату)

Видається суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
__________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
____________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13.00 по 13.45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-13, + 38 (044) 585-68-14,
веб-сайт: www.mns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України


6

Акти центральних органів виконавчої влади


Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Підставою для видачі дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби є його втрата або пошкодження

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби;
завірена у встановленому порядку копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
завірена у встановленому порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
підтвердження про опублікування в офіційних друкованих виданнях оголошення про визнання втраченого свідоцтва про атестацію недійсним із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача дубліката свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
______________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
______________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua

Нормативно-правові акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 р. за № 1227/19965

Умови отримання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу копії ліцензії на кожну філію та (або) відокремлений підрозділ на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
http://www.tourism.gov.ua/files/documents_licensing/Dodatok1_Zayava_vidacha_DATK.doc;
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам:
засвідчені в установленому порядку копії методик проведення випробувань (у разі відсутності стандартизованих) та акта обстеження метрологічного забезпечення робіт;
порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Один неоподатковуваний мінімум доходів громадян

11

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
невідповідність поданих документів ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача засвідченої органом ліцензування копії ліцензії провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

14

Способи отримання відповіді (результату)

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
______________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
______________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а

Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуг

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";
постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";
постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МНС України від 29.09.2011 № 1037 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2011 р. за № 1227/19965

Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення
http://www.tourism.gov.ua/files/documents_licensing/Dodatok1_Zayava_vidacha_DATK.doc;
відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:
матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; спеціалістів, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або оренди ним обладнання та виробничих приміщень, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітній і кваліфікаційний рівень спеціалістів, необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, згідно з ліцензійними умовами;
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам:
засвідчені в установленому порядку копії методик проведення випробувань (у разі відсутності стандартизованих) та акта обстеження метрологічного забезпечення робіт;
порівняльні протоколи випробувань на пожежну безпеку, підтверджені Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Суб'єкт господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Одна мінімальна заробітна плата
__________
*Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії

11

Строк надання адміністративної послуги

10 днів
__________
*Оформлення ліцензії відбувається протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
невідповідність поданих документів ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
видача/направлення рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
повідомлення про залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду

14

Способи отримання відповіді (результату)

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення видається суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу;
рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення надсилається (видається) суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення; повідомлення про залишення заяви на видачу ліцензії без розгляду на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення надсилається (видається) суб'єкту господарювання особисто або через уповноважений ним орган чи особу

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
11.10.2013 № 651

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби
_________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
01601, м. Київ, вул. О. Гончара, 55-а
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям та державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
01024, м. Київ-24, вул. Круглоуніверситетська, 20/1,
тел/факс: (044) 585-68-43

2

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четвер: з 9:00 по 18:00,
п'ятниця: з 9:00 по 16:45,
перерва: з 13:00 по 13:45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги

Тел./факс: + 38 (044) 585-68-85,
+ 38 (044) 585-68-85, + 38 (044) 585-68-84,
веб-сайт: www.mns.gov.ua,
електронна адреса: tsmac@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

5

Акти Кабінету Міністрів України


6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.06.2003 № 201 "Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.07.2003 за № 640/7961

Умови одержання адміністративної послуги

7

Підстава для отримання адміністративної послуги

Відповідне рішення Міжвідомчої атестаційної комісії

8

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява за встановленою формою (додаток до інформаційної картки адміністративної послуги видачі свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби);
свідоцтво про попередню атестацію аварійно-рятувальної служби (у разі наявності);
копія свідоцтва про державну реєстрацію аварійно-рятувальної служби;
коротка пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності відповідної спеціалізації служби на виконання конкретних аварійно-рятувальних (водолазних) робіт;
рішення постійно діючих ТМАК або ВАК щодо атестації рятувальників (список атестованих рятувальників, завірений головою атестаційної комісії);
документи, що засвідчують наявність необхідних службових приміщень, навчально-тренувальної бази, засобів зв'язку та оповіщення, автотранспорту, іншого обладнання, майна, приладів і устаткування, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших робіт за призначенням;
структура, штатний розпис аварійно-рятувальної служби, список особового складу;
довідка про наявність документів, що регламентують організацію проведення аварійно-рятувальних та інших робіт за призначенням;
нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за призначенням; табель оснащення служби технікою, спорядженням, забезпечення службовими приміщеннями, майном та тренувальними комплексами;
документи навчально-методичної бази для спеціальної підготовки особового складу;
нормативно-правові та керівні документи, що регламентують діяльність аварійно-рятувального формування

9

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою

10

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

11

Строк надання адміністративної послуги

10 днів

12

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Надання суб'єктом атестації документів, необхідних для одержання свідоцтва про атестацію, не в повному обсязі;
виявлення в документах, поданих суб'єктом атестації, недостовірних відомостей;
непроходження атестації більш як 20 відсотками основних працівників;
укомплектованість основними працівниками менш як 70 відсотків;
забезпеченість основними видами спеціальної техніки та запасами матеріальних засобів менш як 70 відсотків штатних норм;
коефіцієнт технічної готовності засобів індивідуального захисту рятувальників менш як 0,9, а засобів аварійно-рятувального оснащення - менш як 0,8;
перевищення на 10 відсотків встановлених центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, строків приведення в готовність до реагування на надзвичайні ситуації

13

Результат надання адміністративної послуги

Видача свідоцтва про атестацію аварійно-рятувальної служби

14

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою

Директор
Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям
та державного нагляду
(контролю) ДСНС України

А. КозленкоДодаток
до Інформаційної картки
адміністративної послуги
видачі свідоцтва про атестацію
аварійно-рятувальної служби

ЗАЯВА

до __________________________________________________________________________
(назва атестаційної комісії)

Прошу провести

____________________________
(первинну, періодичну, позачергову)

атестацію __________________

_____________________________________________________________________________
(повна та скорочена назва служби)

Місцезнаходження

________________________________________________________
(вулиця, будинок, корпус, місто, село, район, область)

Поштовий індекс _________________ Телефон _________________ Факс _______________

Електронна адреса _____________________________________________________________

Види виконуваних аварійно-рятувальних (у тому числі водолазних) робіт:

_____________________________________________________________________________
(указуються всі види робіт, з яких атестується служба)

До заяви додаються

_____________________________________________________________________________
(указується перелік всіх документів і кількість листів)

Керівник (начальник) служби

_________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

М.П.

"___" ____________ 200_ р.

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua/}вгору