Документ v064u710-07, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2007

              У Х В А Л А 
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним
поданням Президента України щодо відповідності
Конституції України (конституційності)
Постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Порядку проведення у 2007 році
аукціонів з продажу спеціальних дозволів
на користування надрами"

м. Київ Справа N 2-50/2007
15 листопада 2007 року
N 64-у/2007

Конституційний Суд України у складі суддів:
Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого, Бринцева Василя Дмитровича, Головіна Анатолія Сергійовича, Джуня В'ячеслава Васильовича - доповідача, Дідківського Анатолія Олександровича, Домбровського Івана Петровича, Колоса Михайла Івановича, Лилака Дмитра Дмитровича, Маркуш Марії Андріївни, Мачужак Ярослави Василівни, Стецюка Петра Богдановича, Ткачука Павла Миколайовича, Шишкіна Віктора Івановича,
розглянув на засіданні питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР )
(конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами" від 4 квітня
2007 року N 611 ( 611-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 26, ст. 1053).
Заслухавши суддю-доповідача Джуня В.В. та дослідивши
матеріали справи, Конституційний Суд України
у с т а н о в и в:
1. Суб'єкт права на конституційне подання - Президент України
- звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
розглянути питання щодо конституційності Постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення у 2007 році
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами"
від 4 квітня 2007 року N 611 ( 611-2007-п ) (далі - Постанова).
На думку глави держави, визначений Постановою ( 611-2007-п )
механізм продажу спеціальних дозволів на користування надрами
створює можливості для зловживань і не забезпечує реальної
конкуренції покупців. Пунктом 23 затвердженого Постановою
( 611-2007-п ) Порядку проведення у 2007 році аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами встановлено, якщо
переможець аукціону не внесе всієї належної до сплати суми у
30-денний строк, то він втрачає право на отримання дозволу, а
переможцем конкурсу оголошується наступний покупець, який
запропонував найбільшу ціну. Такий механізм, наголошується у
конституційному поданні, уможливлює зловживання шляхом
недоброчесної змови двох або більше покупців з метою придбання
дозволу за значно меншою, ніж реальна вартість, ціною.
Президент України вважає, що Постанова ( 611-2007-п ) не
відповідає положенням частини третьої статті 42 Конституції
України ( 254к/96-ВР ), за якою держава забезпечує захист
конкуренції у підприємницькій діяльності, та статей 8, 19, 113
цієї Конституції ( 254к/96-ВР ).
2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України Ухвалою
від 8 листопада 2007 року відмовила у відкритті конституційного
провадження у справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
3. Вирішуючи питання про відкриття конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента
України, Конституційний Суд України виходить зі змісту повноважень
Конституційного Суду України, визначених у статтях 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтях 13, 15 Закону України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), та керується
практикою конституційного судочинства.
4. Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) у конституційному поданні повинне
зазначатися правове обґрунтування тверджень щодо
неконституційності правового акта або окремих його положень (пункт
4 частини другої статті 39) ( 422/96-ВР ); предметом розгляду
Конституційного Суду України може бути конституційне подання, в
якому викладаються аргументи і стверджується про
неконституційність законів, інших правових актів Верховної Ради
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів
України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(частина перша статті 71) ( 422/96-ВР ). Відсутність належного
правового обґрунтування невідповідності правового акта Конституції
України ( 254к/96-ВР ) є підставою для відмови у відкритті
провадження у справі в Конституційному Суді України згідно з
пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд
України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання
вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим
Законом ( 422/96-ВР ).
У конституційному поданні не наведено аргументів щодо
неконституційності Постанови ( 611-2007-п ), єдиним мотивом її
невідповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) є припущення
про те, що механізм проведення у 2007 році аукціонів з продажу
спеціальних дозволів на користування надрами дає можливості для
зловживань. Зазначене не може вважатися належним аргументом для
тверджень щодо неконституційності Постанови ( 611-2007-п ), тому є
достатні підстави для відмови у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним поданням Президента
України.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 13, 15, 39, 45, 50,
71 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України
у х в а л и в:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України щодо відповідності
Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності) Постанови
Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення у
2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування
надрами" від 4 квітня 2007 року N 611 ( 611-2007-п ) на підставі
пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України"
( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання вимогам,
передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).
2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИвгору