Документ v0648225-09, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2009

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.11.2009 N 648

Про результати комплексної перевірки
органів ДПС м. Києва

Результати комплексної перевірки роботи органів ДПС м. Києва,
проведеної на виконання вимог наказу ДПА України від 15.09.2009
N 150-к, свідчать, що за період з 01.09.2006 по 01.10.2009
здійснено певну роботу у частині посилення контролю за
правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати платежів
до бюджету, що дозволило у цілому досягти позитивної динаміки
надходжень. Розрахункову базу зі збору платежів до загального фонду
державного бюджету у 2008 році ( 107-17 ), визначену відповідними
наказами ДПА України, виконано на 102 відс., додатково до бюджету
надійшло 708,2 млн. гривень. Разом з тим, не забезпечено виконання у частині прибутку, що
вилучається до бюджету (66,9 відс.), рентної плати за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами
(79,4 відсотка). Протягом січня-вересня 2009 року до зведеного бюджету зібрано
40031 млн.грн., що на 5,8 відс. більше, ніж за відповідний період
минулого року. Рівень виконання показників розрахункової бази
ДПА України зі збору платежів до загального фонду державного
бюджету становив 100,9 відс., бюджет додатково отримав
246,9 млн. гривень. Не досягнуто виконання показників розрахункової бази
ДПА України по платежах до загального фонду державного бюджету з
податку на додану вартість (97,4 відс.), у частині прибутку, що
вилучається до державного бюджету (70,4 відс.), з рентної плати за
транспортування нафти магістральними нафтопроводами (32 відс.),
рентної плати за транспортування аміаку через територію України
аміакопроводом (87,3 відсотка). Однією з причин такого стану роботи стало те, що керівництвом
ДПА міста на неналежному рівні організовано аналітичну роботу з
прогнозування надходжень до бюджету. Так, відсутність оперативного
реагування ДПІ у Солом'янському (Ільяшенко М.В.), Шевченківському
(Сичевський В.П.), Дарницькому (Чижик О.М.), Святошинському
(Сарган В.І.) районах та СДПІ по роботі з ВПП (Яценко А.П.) на
зміни, які відбувалися у розрахунках підприємств, призвела до
значних відхилень у розрахункових сумах на початок та кінець
місяця. Поряд з цим, протягом перевіреного періоду підпорядкованими
податковими інспекціями неповною мірою використано можливості для
збільшення бюджетних надходжень і розширення бази оподаткування за
рахунок посилення контролю за додержанням платниками податків
чинного законодавства при декларуванні та сплаті належних платежів
до бюджету, за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють
господарську діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі та
використовують при цьому різні схеми мінімізації сплати податків,
а також неналежним рівнем виконавської дисципліни. За результатами узагальнюючого інтегрованого показника оцінки
результатів роботи державних податкових інспекцій м. Києва за
9 місяців 2009 року три останні місця посіли ДПІ у Солом'янському,
Шевченківському та Дніпровському (Пархоменко І.І.) районах. Потребує поліпшення організація роботи підрозділів з
адміністрування податків з юридичних осіб (заступник голови
Вишневецька А.А., начальник управління оподаткування юридичних
осіб Прудникова Е.М.). Так, незважаючи на тенденцію до підвищення рівня податкової
віддачі, за підсумками першого півріччя 2009 року 2 податкові
інспекції з 11 не досягли рівня податкової віддачі 1 відс.,
зокрема ДПІ у Голосіївському (Кондрашов О.М.) - 0,86 відс. та
Деснянському (Рихальський В.Ф.) - 0,94 відс. районах.
Також низький рівень податкової віддачі у ДПІ у
Печерському - 1,07 відс., Святошинському - 1,08 відс. районах. Зростання сум задекларованих збитків за перше півріччя цього
року порівняно з I кварталом спостерігалося у ДПІ у Дарницькому
(Чижик О.М.) - сума збитків зросла на 115,4 млн.грн.,
Дніпровському - 13,1 млн.грн., Солом'янському - 10 млн.грн.
районах. Про недостатній контроль за збитковими суб'єктами
господарювання свідчить те, що підрозділом оподаткування юридичних
осіб ДПІ у Солом'янському районі не зверталася увага на
безпідставне завищення збитків ТОВ "Астеліт" за 2008 рік у сумі
335,9 млн. гривень. Недотримувалися вимоги Закону України від 28 грудня 1994 року
N 334 ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств"
(далі - Закон України N 334), Методичних рекомендацій щодо
взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби
України при адмініструванні податку на прибуток, затверджених
наказом ДПА України від 11.12.2006 N 766 ( v0766225-06 ), та
Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення
контролю за справлянням податку на прибуток, затвердженого наказом
ДПА України від 05.12.2008 N 761 ( v0761225-08 ). При проведенні камеральних перевірок декларацій з податку на
прибуток ДПІ у Дарницькому районі не зверталася увага на завищення
витрат від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості
ТОВ "МЖК-1". Поза увагою ДПІ у Голосіївському районі залишилося
порушення ТОВ "Венето" вимог пп. 12.1.2 п. 12.1 ст. 12 Закону
України N 334 ( 334/94-ВР ) у частині заниження пені при
збільшенні валових доходів з врегулювання сумнівної
заборгованості. Надмірне нарахування амортизації допускалося платниками ДПІ у
Дарницькому (ВАТ "Дарницький завод ЗБК"), Голосіївському
(ТОВ "Венето", ВАТ "АК "Київреконструкція") районах, що свідчить
про заниження об'єкта оподаткування. Залишилося поза увагою ДПІ у Дніпровському, Святошинському,
Дарницькому, Подільському (Ярошенко О.Ф.), Голосіївському,
Солом'янському та Шевченківському районах недотримання платниками
податків при переході зі спрощеної системи оподаткування на
загальну вимог п. 5.9 ст. 5 Закону України N 334 ( 334/94-ВР )
щодо правомірності відображення у податковому обліку запасів та
віднесення убутку їх вартості до складу валових витрат. ДПІ у Святошинському районі за наявності даних про ймовірне
заниження єдиного податку ТОВ "Малахіт-К" відповідні контрольні
заходи не вживалися більше десяти місяців. Через відсутність контролю керівництва ДПА міста за
виконанням підрозділами оподаткування юридичних осіб
підпорядкованих податкових інспекцій вимог ст. 17 Закону України
від 21 грудня 2000 року N 2181 ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон України N 2181) допущено
зволікання із застосуванням штрафних санкцій за неподання
податкової звітності (ДПІ у Шевченківському, Святошинському та
Дніпровському районах); за порушення граничних термінів сплати
узгоджених податкових зобов'язань, у тому числі у випадках
наявності у платників одночасно сум довідково розрахованих
штрафних санкцій та сум переплат (ДПІ у Святошинському та
Дніпровському районах), штрафних санкцій при самостійному
виправленні платником помилки (ДПІ у Шевченківському та
Святошинському районах). Відсутність належної організації роботи щодо адміністрування
податку на додану вартість призвела до невиконання завдання до
загального фонду державного бюджету зі збору податку на додану
вартість за січень-вересень 2009 року (97,4 відс.). У розрізі
державних податкових інспекцій міста невиконання встановлених
завдань з надходження до бюджету зазначеного податку допустили
ДПІ у Голосіївському (96,2 відс.), Деснянському (93,2 відс.),
Дніпровському (94,8 відс.), Оболонському (99 відс.), Печерському
(Мальцева В.В., 91,9 відс.), Подільському (95 відс.),
Святошинському (99 відс.), Солом'янському (97,8 відс.),
Шевченківському (97,4 відс.) районах та СДПІ по роботі з ВПП
(98,2 відсотки). При цьому органами ДПС міста неповною мірою використовувалися
наявні резерви наповнення бюджету. Так, незважаючи на вимоги
ДПА України, неякісно перевірялася податкова звітність, не
вживалися достатні заходи для з'ясування причин ненарахування
податкових зобов'язань за наявності залишків товарно-матеріальних
запасів та основних фондів (визнання умовного продажу) та не
використовувалася наявна в інспекціях інформація, що призвело до
порушень вимог п. 9.8 ст. 9 Закону України від 3 квітня 1997 року
N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану вартість"
(далі - Закон України N 168) та ймовірних втрат бюджету по ДПІ у
Деснянському та Солом'янському районах. Внаслідок неналежного контролю ДПІ у Шевченківському та
Дніпровському районах за дотриманням вимог п. 9.4 ст. 9 Закону
України N 168 ( 168/97-ВР ) суб'єкти господарювання тривалий час
не реєструвалися платниками податку на додану вартість, внаслідок
чого платниками занижено податкові зобов'язання на 20 та
57,1 тис.грн. відповідно. Під час камеральних перевірок ДПІ у Дарницькому та
Голосіївському районах неналежним чином перевірялися декларації з
податку на додану вартість. Так, поза увагою залишилась
необхідність коригування податкового кредиту або податкових
зобов'язань з податку на додану вартість ВК "Контракт" та
ПП "Тісо-продакшин" у зв'язку з використанням товарно-матеріальних
запасів не у господарській діяльності, що призвело до можливого
заниження податку на додану вартість у сумі 64 та 9,8 тис.грн.
відповідно. ДПІ у Дніпровському районі не внесено інформацію до реєстру
щодо направлення, вручення та експорту в картку особового рахунку
ПП "Мєліса" податкового повідомлення-рішення, чим порушено вимоги
п. 7.9 Порядку направлення органами державної податкової служби
України податкових повідомлень платникам податків та рішень про
застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженого наказом
ДПА України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ) (далі - Порядок
N 253). Незадовільно організовано роботу щодо скорочення негативного
впливу обігу необлікованої алкогольної продукції на надходження
акцизного збору (роздрібна торгівля), внаслідок чого не
забезпечено виконання завдання з надходження збору на розвиток
виноградарства, садівництва та хмелярства у січні-вересні цього
року (заступник голови Чеботар Л.І.). Не вживалися дієві заходи зі сплати акцизного збору шляхом
своєчасного погашення податкових векселів. Так, не вчинено згідно
із законодавством протесту векселів у неплатежі, які не погашені у
визначений термін, внаслідок чого станом на 01.10.2009 на обліку в
ДПІ у Печерському районі рахувалось непогашеними 32 податкові
векселі Фірми "Союз-Віктан" ЛТД (ТОВ) з терміном погашення у
липні та серпні 2009 року на загальну суму акцизного збору
48406,3 тис. гривень. Працівниками СДПІ по роботі з ВПП під час перевірок
неналежним чином перевірялися розрахунки акцизного збору. Так,
поза увагою залишилося порушення ВАТ КЗБН "Росинка" вимог
додатка 4 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і
подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА
України від 19.03.2001 N 111 ( z0295-01 ), зокрема дотримання
вимог порядку складання розрахунку акцизного збору суб'єктами
підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий
неденатурований для переробки на іншу підакцизну продукцію, та
порядку визначення сум податкових зобов'язань, що підлягають
сплаті до бюджету. Регіональним управлінням Департаменту САТ ДПА України у
м. Києві не забезпечено виконання завдань січня-вересня ц.р. із
плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами. Незважаючи на неодноразові вимоги ДПА України щодо
забезпечення належної організації діяльності контрольних постів та
посилення контролю за їх роботою, мав місце факт відсутності
22.09.2009 представників ДПІ у Дніпровському районі на акцизному
складі ВАТ КЗБН "Росинка". На порушення абз. 2 п. 4 Порядку роботи податкових постів,
установлених на підприємствах суб'єктів підприємницької
діяльності, що використовують спирт етиловий для виробництва
лікарських засобів, затвердженого наказом ДПА України від
03.06.2009 N 291 ( z0567-09 ), у наказах СДПІ по роботі з ВПП
режим роботи податкових постів на підприємствах - виробниках
лікарських засобів не відповідає режиму роботи зазначених
підприємств. Вимагає суттєвого поліпшення організація оподаткування
фізичних осіб (заступник голови Пєхова В.М., начальник управління
Козлов І.В.). Так, у січні-серпні ц.р. не забезпечено виконання завдань
ДПА України з надходження податку з доходів фізичних осіб
(95,3 відс.). Серед державних податкових інспекцій найгірший стан
виконання завдань із надходження до бюджету цього податку у ДПІ у
Деснянському (84,3 відс.), Оболонському (88,8 відс.),
Святошинському (89,9 відс.) та Шевченківському (94,3 відс.)
районах. Відсутність належного контролю за підприємствами з
перерахування податку з доходів фізичних осіб призвела до
зростання в 2,3 рази суми заборгованості із виплати зарплати
порівняно з початком цього року. Не налагоджено роботу щодо відповідності наявних у базах
даних органів ДПС відомостей про доходи платників
податків - фізичних осіб даним, відображеним такими платниками у
наданих до органів ДПС податкових звітностях. Так, по фізичних
особах - підприємцях Плясу О.М., Павлюку В.М., Мужчуку В.А.
(ДПІ у Печерському районі) за 2008 рік така розбіжність становила
1789,3, 1488,6 та 728,6 тис.грн. відповідно. У ДПІ в Оболонському та Печерському районах встановлено факти
подання податковими агентами розрахунків, у яких відображалися
суми виплачених платникам податків - фізичним особам окремих видів
доходів за певними ознаками доходів, але сума утриманого з такого
окремого виду доходу податку не відповідала ставці податку, за
якою податковий агент повинен був утримати податок з доходів
фізичних осіб при виплаті саме цього виду доходу і сплатити його
до бюджету (ТОВ "Хоса-Плекс Україна", ТОВ "Бізнес Тюнінг Центр"
недоутримано та не сплачено до бюджету 24,6 та 29,3 тис.грн.
відповідно податку з доходів фізичних осіб). Неналежним чином організовано роботу із залучення до
декларування громадянами отриманих від здійснення операцій з
інвестиційними активами доходів. Так, у ДПІ в Оболонському та
Печерському районах встановлено факти неподання декларацій про
доходи за 2008 рік 14 громадянами, які отримували такі доходи у
значних розмірах (понад 100 тис. гривень). У ДПІ в Оболонському, Печерському та Солом'янському районах
не проводилось ефективної роботи із залучення до оподаткування
фізичних осіб - підприємців, які перевищили граничний обсяг
виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік,
установлений ст. 1 Указу Президента України від 3 липня 1998 року
N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб'єктів малого підприємництва" (далі - Указ N 727). Не вживалися ефективні заходи з виявлення, упередження та
руйнування схем ухилень фізичними особами - підприємцями від
оподаткування, які з метою мінімізації сплати належних сум
податків до бюджету використовують безтоварні операції, укладають
угоди із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності,
тощо. Зокрема, у цьому році у ДПІ у Деснянському, Подільському та
Шевченківському районах не виявлено та не зруйновано жодної схеми
ухилення від сплати податків за рахунок здійснення фізичними
особами - підприємцями безтоварних операцій. У ДПІ у Печерському,
Подільському та Святошинському районах не виявлено та не
зруйновано жодної схеми ухилення від сплати податків за рахунок
взаємовідносин фізичних осіб - підприємців з суб'єктами
господарювання, які мають ознаки фіктивності. У ДПІ у
Деснянському, Оболонському, Печерському та Святошинському районах
не виявлено та не зруйновано жодної схеми ухилення від сплати
податків фізичними особами - підприємцями, які, перебуваючи на
спрощеній системі оподаткування, перевищують граничний обсяг
виручки, здійснюючи діяльність у сфері комісійної торгівлі. Не дала належних результатів робота щодо контролю за
платниками податків, які здійснюють діяльність у сфері оптової та
роздрібної торгівлі, мають розгалужену мережу торгових центрів,
використовують відому торгову марку (підприємства торгівлі із
значними обсягами виручки та кількістю працюючих, супермаркети,
торгові та торгово-розважальні центри тощо). Так, у цьому році
сума донарахувань на одне виявлене порушення при перевірці
суб'єктів господарювання становила 8,9 тис.грн. (у середньому по
Україні - 9,3 тис.грн.). Низький рівень організації роботи у цьому
напрямі спостерігається, зокрема, у ДПІ у Дніпровському (проведено
одну безрезультативну перевірку), Солом'янському та Подільському
районах, де сума донарахувань на одне порушення складає лише
0,7 тис.грн. та 1,9 тис.грн. відповідно. Неефективним є контроль за платниками податків - юридичними
особами, які займаються операціями з майном на ринку нерухомості.
Якщо у цьому році по Україні сума донарахувань на одне виявлене
порушення за перевірками таких платників податків становила
28 тис.грн., то по місту - лише 7,1 тис. гривень. Недотримання працівниками ДПІ в Оболонському та Печерському
районах Порядку оформлення результатів документальних перевірок
щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами
підприємницької діяльності - фізичними особами, затвердженого
наказом ДПА України від 11.06.2004 N 326 ( z0803-04 ), та Порядку
оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових
та позапланових перевірок з питань дотримання податкового,
валютного та іншого законодавства, затвердженого наказом
ДПА України від 10.08.2005 N 327 ( z0925-05 ) (далі - Порядок
N 327), призвело до неякісного оформлення матеріалів перевірок. Не організовано на належному рівні роботу щодо застосування
штрафних санкцій за неподання звітності (ДПІ у Деснянському та
Святошинському районах); порушення граничних термінів сплати
узгоджених сум податкових зобов'язань (ДПІ в Оболонському та
Печерському районах). У ДПІ у Солом'янському районі не налагоджено роботу з
притягнення порушників податкового законодавства до
адміністративної відповідальності, зокрема за здійснення
підприємницької діяльності без державної реєстрації. Низький рівень організації роботи з адміністрування податку з
власників транспортних засобів, неякісне проведення камеральних
перевірок у частині виявлення неправильно застосованої ставки
податку призвели до порушення вимог Закону України від 11 грудня
1991 року N 1963 ( 1963-12 ) "Про податок з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів" та відповідно до
ненадходження податків та штрафних санкцій до бюджету
(ДПІ у Деснянському та Святошинському районах). Неповною мірою залучено до сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища платників СГД - фізичних осіб.
Так, ДПІ у Солом'янському районі не проведено якісного аналізу
звітності підприємців, які сплачують єдиний податок і у
господарській діяльності використовують транспортні засоби. Не налагоджено роботу щодо контролю за діяльністю
банківських, небанківських фінансових установ (заступник голови
Павлюк В.В., начальник управління контролю за фінансовими
установами та операціями у сфері ЗЕД Гаркавцева К.В.). Так,
податковими органами міста проігноровано доручення ДПА України
щодо вжиття дієвих заходів у частині приведення у відповідність
даних інвентаризації до реєстрів, що ведуться уповноваженими
органами, та скасування недіючих фінансових установ. Суттєві недоліки виявлено в організації роботи підрозділів
податкового контролю юридичних осіб ОДПС міста (заступник голови
Павлюк В.В., начальник управління податкового контролю юридичних
осіб Ткаченко Т.О.). Не забезпечено виконання затвердженого ДПА України
плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів
господарювання - юридичних осіб. Так, за 2007-2008 роки та
9 місяців 2009 року не проведено 439 планових виїзних перевірок,
що складає 6 відс. загальної кількості запланованих. Проводилися і
малоефективні перевірки. Неналежно організована робота щодо дотримання вимог п. 8.2
розділу 8 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових
платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 N 80
( z0172-98 ) (далі - Порядок N 80), у частині організації у
місячний термін документальних перевірок суб'єктів господарської
діяльності, щодо яких прийняте рішення про припинення
(ДПІ у Печерському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському
районах). Загалом на 01.09.2009 в органах ДПС міста у стані
припинення перебувало 35040 юридичних осіб, у тому числі 33146
(94,6 відс.) більше року. Мали місце порушення Порядку N 327 ( z0925-05 ), Методичних
рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок,
затверджених наказом ДПА України від 27.04.2006 N 225
( v0225225-06 ), та Методичних рекомендацій щодо
оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів
господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та
інших відокремлених підрозділів та документування виявлених
порушень, затверджених наказом ДПА України від 11.09.2008 N 584
( v0584225-08 ). У матеріалах деяких перевірок (СДПІ по роботі з ВПП та ДПІ у
Голосіївському районі) відсутні аналіз причин виявлених
розбіжностей між фінансовим та оподатковуваним прибутком;
інформація щодо вибуття основних фондів та впливу таких операцій
на об'єкт оподаткування; структури інших витрат; правомірності
коригування сум податкових зобов'язань шляхом подання уточнюючих
розрахунків; не висвітлювалися питання правомірності користування
податковими пільгами. При проведені виїзних перевірок не зменшено від'ємне значення
об'єкта оподаткування з податку на прибуток ТОВ "Астеліт" на
723,3 тис.грн. (ДПІ у Солом'янському районі), не виявлено
заниження податку на прибуток ТОВ "Венето" у сумі 14,3 тис.грн.
(ДПІ у Голосіївському районі), ВАТ "Дарницький завод ЗБК" -
0,6 тис.грн. (ДПІ у Дарницькому районі). Допускалися порушення вимог пп. 17.1.3 п. 17.1 ст. 17 Закону
України N 2181 ( 2181-14 ) при розрахунку фінансових санкцій, що
призвело до втрат бюджету по ДПІ у Голосіївському районі у сумі
28,2 тис.грн. (Благодійна організація "Благодійний фонд "Джерело
віри і надії", ВАТ "КФК", ПП "Кредо Плюс", ТОВ "Спецінжиніринг").
Штрафні санкції до ТОВ "Трубсервіс" та ВАТ "Київмедпрепарат"
(ДПІ у Голосіївському районі) у сумі 680,4 тис.грн. та
15,4 тис.грн. відповідно застосовано лише при проходженні
процедури апеляційного узгодження донарахованих сум. Відсутність взаємодії між структурними підрозділами призвела
до незастосування штрафних санкцій за ухилення від оподаткування
до ПП "Агросервіс-2003" (ДПІ у Шевченківському районі) у сумі
369,2 тис.грн. та до ТОВ "Ізобуд", (ДПІ у Дніпровському районі) у
сумі 736,1 тис.грн., передбачених пп. 17.1.6 п. 17.1 ст. 17 Закону
України N 2181 ( 2181-14 ). Недотримання вимог Порядку N 253 ( z0567-01 ) призвело до
невідображення податкових повідомлень-рішень у картках особових
рахунків донарахувань за актами перевірок ТОВ "Стиль-С регіони" на
суму 2762,5 тис.грн., ТОВ "Ресурс-Дизель" - 502,5 тис.грн.
(ДПІ у Шевченківському районі), ТОВ "Тар-Комерц" - 4389,6 тис.грн.
(ДПІ у Дніпровському районі). І досі мають місце випадки недотримання Порядку зарахування
коштів структурними підрозділами, доведеного листом ДПА України
від 06.11.2006 N 20528/7/16-1317/19-0617, та, як наслідок,
виконання доведених показників підрозділами податкового контролю
юридичних осіб (ДПІ у Солом'янському, Шевченківському,
Дніпровському, Святошинському, Деснянському та Голосіївському
районах) шляхом зарахування у надходження від вжитих заходів
переплат, поточних платежів платників податків, документальні
перевірки яких не проводилися та донарахування за актами перевірок
відсутні, що свідчить про відсутність дієвого контролю з боку
керівництва Департаменту податкового контролю юридичних осіб
(Удачина І.М.). Незважаючи на вимоги розпорядження ДПА України від 05.08.2009
N 246-р, за 8 місяців 2009 року відбулося зростання залишку
"критичної" заборгованості з відшкодування ПДВ по ДПА міста на
95,6 млн.грн. (або на 25 відс.), у тому числі за рахунок
погіршення цих показників, у ДПІ у Голосіївському, Дарницькому,
Деснянському, Печерському районах та СДПІ по роботі з ВПП. У ДПІ у Шевченківському та Дарницькому районах допускалися
випадки порушення встановленого терміну проведення
контрольно-перевірочних заходів з питань підтвердження
достовірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ. У той же час у ДПІ у Шевченківському районі мають місце
випадки передачі декларацій для перевірки підрозділами
адміністрування податку на додану вартість без вичерпних
обгрунтувань, що суперечить Методичним рекомендаціям щодо
взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби
України при організації та проведенні перевірок достовірності
нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість,
затвердженим наказом ДПА України від 18.08.2005 N 350
( v0350225-05 ). Незважаючи на надання ДПА України застережень до реєстрів на
відшкодування ПДВ, працівниками ДПІ у Голосіївському, Дарницькому
та Шевченківському районах неодноразово повторно, без вжиття
відповідних контрольних заходів, до реєстрів включались суми ПДВ,
що призвело до зволікань з підтвердженням заявлених до
відшкодування сум ПДВ. Через неякісне проведення перевірок ДПІ у Дарницькому та
Дніпровському районах не виявлялося заниження платниками сум
бюджетного відшкодування та, як наслідок, не приймалися податкові
повідомлення-рішення форми "В2" про заниження бюджетного
відшкодування, чим порушувалися вимоги Порядку N 253 ( z0567-01 ). У ДПІ у Шевченківському районі неналежно виконуються вимоги
наказу ДПА України від 18.04.2008 N 266 ( v0266225-08 ) "Про
організацію взаємодії органів ДПС при опрацюванні розшифровок
податкових зобов'язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі
контрагентів". Зокрема не забезпечено повне та оперативне
відпрацювання декларацій, які мають заниження податкових
зобов'язань за червень-жовтень 2008 року, по ТОВ "Георгій" на
загальну суму 23,2 млн. гривень. Спостерігається низький рівень внесення результатів перевірок
платників ПДВ II категорії до відповідних баз даних. Так, при
середньому рівні по Україні - 50 відс., по ДПА у м. Києві в
Системі автоматизованого співставлення відображено результати
перевірок лише 25 відс. декларацій, які перевірялись. При цьому
результати перевірок ДПІ у Шевченківському районі та СДПІ по
роботі з ВПП не внесені взагалі. Внаслідок неналежної організації роботи підрозділів контролю
за суб'єктами господарювання, що здійснюють розрахунки у
готівковій формі, протягом 2009 року допущено зменшення надходжень
до державного бюджету за актами перевірок порівняно з відповідним
періодом минулого року на 11 відсотків. На 01.09.2009 сума узгоджених штрафних санкцій становить лише
5 відс. суми застосованих штрафних (фінансових) санкцій -
691,3 млн.грн. (середній показник по Україні - 27,4 відс.). Неналежна взаємодія між структурними підрозділами призвела до
невиправлення всіх недоліків, виявлених за результатами
конвертації даних до підсистеми "Реєстрація та облік реєстраторів
розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій"
АІС "Реєстри платників податків". Недотримання вимог законодавства при здійсненні
контрольно-перевірочної роботи, оформленні, реалізації матеріалів
перевірок і розгляді скарг платників податків призвело до того, що
у січні-вересні 2009 року збільшилося надходження первинних і
повторних скарг платників податків. Порівняно з відповідним
періодом минулого року відбулося зростання надходження повторних
скарг до ДПА міста на податкові повідомлення-рішення (рішення),
прийняті ДПІ у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському
районах. У цьому році за розглядом первинних скарг платників податків
ДПІ у Дарницькому, Печерському та Святошинському районах скасовано
кожне третє оскаржене податкове повідомлення-рішення (рішення). За розглядом повторних скарг на податкові
повідомлення-рішення (рішення), прийняті ДПІ у Дарницькому,
Святошинському і Печерському районах у січні-вересні 2009 року,
скасовано кожне четверте оскаржене рішення. Потребує поліпшення організація роботи підрозділів погашення
прострочених податкових зобов'язань (заступник голови Щава Р.В.,
начальник управління Зенін Д.О.). Незважаючи на зменшення з початку 2009 року податкового боргу
платників податків міста, його зростання допустили 8 ДПІ міста: у
Шевченківському, Печерському, Деснянському, Подільському,
Голосіївському, Солом'янському, Святошинському та Дарницькому
районах. Крім цього, за вісім місяців цього року загальна
кількість боржників зросла на 8369, або на 25,6 відс., у тому
числі кількість боржників із боргом до 1 тис.грн. - на 5128, або
на 31,4 відсотка. Неналежний контроль за організацією роботи з погашення
прострочених податкових зобов'язань призвів до недотримання
підпорядкованими підрозділами ст. 6 Закону України N 2181-III
( 2181-14 ), п. 4 Порядку направлення органами державної
податкової служби України податкових вимог платникам податків,
затвердженого наказом ДПА України від 03.07.2001 N 266
( z0595-01 ), у частині своєчасності формування та направлення
податкових вимог платникам податків (ДПІ у Деснянському,
Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах). Порушення вимог ст. 8 Закону України N 2181 ( 2181-14 ),
пп. 3 та 6 Порядку застосування податкової застави органами
державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України від
28.08.2001 N 338 ( z0857-01 ), у частині своєчасності реєстрації
та звільнення активів боржників з податкової застави встановлено у
ДПІ у Шевченківському, Оболонському, Дніпровському районах. На порушення вимог п. 3 Порядку стягнення коштів та продажу
інших активів платника податків, які перебувають у податковій
заставі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 квітня 2002 року N 538 ( 538-2002-п ) (далі - Порядок N 538), у
ДПІ у Дніпровському та Оболонському районах стягнення готівкових
коштів платника здійснювалось до прийняття рішення про стягнення
коштів та продаж інших активів. Встановлено випадки, коли податковими органами міста не
вживались заходи для реалізації активів, які були описані тривалий
час та не реалізовані станом на 01.09.2009, що свідчить про
недостатній рівень контролю та організації роботи щодо продажу
майна, яке перебуває в податковій заставі, а також недотримання
вимог Порядку N 538 ( 538-2002-п ). Проблемним питанням залишається й організація роботи з
безхазяйним майном та майном, що перейшло у власність держави. На
неналежному рівні організовано взаємодію між структурними
підрозділами у частині виявлення такого майна. Встановлено випадки
несвоєчасного надходження коштів до бюджету. Відсутність контролю
за діяльністю підрозділів по роботі з безхазяйним майном призвела
до постійного збільшення сум виявлених нестач за результатами
інвентаризацій майна. Відсутність взаємодії між структурними підрозділами призвела
до неналежної роботи підрозділів обліку та звітності (заступник
голови Осадчий М.В.). Так, встановлено недотримання вимог
Інструкції про порядок ведення органами державної податкової
служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за
справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби
України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.2005 N 276
( z0843-05 ), у частині відпрацювання нез'ясованих платежів (ДПІ у
Дніпровському районі) та термінів нарахування податкових
зобов'язань (ДПІ у Святошинському районі). Відсутність належного контролю за роботою підпорядкованих
інспекцій міста призвела до численних порушень вимог
нормативно-правових актів при обліку платників податків юридичних
та фізичних осіб (заступник голови Осадчий М.В., начальник
управління Новоженіна Н.Є.). Так, на порушення вимог п. 3.3 розділу 3 Порядку N 80
( z0172-98 ) у ДПІ у Печерському та Святошинському районах з
2007 року не проводились звірки районного рівня Єдиного банку
даних про платників податків - юридичних осіб, а також Реєстру
фізичних осіб - платників податків самозайнятих осіб з даними
інформаційної бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців. У ДПІ у Печерському районі мали місце
факти внесення змін та доповнень до Єдиного банку даних про
платників податків - юридичних осіб районного рівня без
документально підтвердженої інформації. На порушення вимог Порядку N 80 ( z0172-98 ) не знято з
податкового обліку договори про спільну діяльність, державну
реєстрацію одного із учасників яких припинено (ДПІ у Печерському
та Оболонському районах); окремі фізичні особи - підприємці
знімались з податкового обліку до отримання повідомлення
державного реєстратора про проведення державної реєстрації
припинення платника податків (ДПІ у Святошинському районі). Не налагоджено роботу й щодо звернення до судових органів про
скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання, які не
звітують органам державної податкової служби протягом тривалого
часу, чим порушуються вимоги розділу 6.2 Порядку взаємодії між
структурними підрозділами органів державної податкової служби з
питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого
наказом ДПА України від 28.02.2007 N 110 ( v0110225-07 ). Не обліковуються у повному обсязі фізичні особи - підприємці,
чим порушується принцип відповідності баз даних податкової
звітності, карток особових рахунків та інших баз даних обліку
платників, що свідчить про неналежне виконання вимог ст. 5 Закону
України від 25 червня 1991 року N 1251-XII ( 1251-12 ) "Про
систему оподаткування" та частини 5 ст. 2, п. 2 ст. 10 Закону
України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні". ДПІ у Печерському та Святошинському районах не забезпечено
дотримання вимог ст. ст. 3 та 6 Указу N 727 ( 727/98 ),
пп. 12.2 п. 12 Положення про реєстрацію платників податку на
додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000
N 79 ( z0208-00 ), у частині обов'язковості реєстрації платниками
ПДВ юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі
оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 6 відсотків. Відсутність взаємодії між структурними підрозділами,
непроведення моніторингу платників ПДВ, звірки при документальних
невиїзних перевірках даних декларації з наявними в податкових
органах інформаційними базами даних призвело до того, що ДПІ у
Печерському районі протягом 2009 року відшкодовувалися суми ПДВ
платникам податків, щодо яких направлено запити на встановлення
місця знаходження та про відсутність за місцезнаходженням
(ПП "Укрфермерпостач", ТОВ "Вант", ТОВ "Продовольча компанія
Скіф", ТОВ "Івано-Франківська меблева фабрика", ТОВ "Обімет",
ТОВ "Раф-Транс"). Окремі недоліки виявлено у роботі підрозділів УПМ ДПА міста
(перший заступник голови - начальник УПМ Завацький І.І.). Так, станом на 01.10.2009 порівняно з аналогічним періодом
минулого року зменшилась результативність викриття податковою
міліцією міста злочинів у сфері оподаткування (522 злочини
проти 761 у 2008 році). Суттєве зменшення викриття злочинів
допущено ГВПМ ДПІ у Печерському районі (начальник ГВПМ
Островський О.С.). За фактами ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України)
( 2341-14 ) викрито 331 злочин в особливо великих розмірах (ч. 3),
що на 15 злочинів менше ніж за відповідний період минулого року.
Зниження результативності роботи щодо викриття злочинів за ч. 3
ст. 212 КК України у цьому році порівняно з аналогічним періодом
минулого року спостерігається у ГВПМ ДПІ у Печерському районі. За викритими у січні-вересні ц.р. злочинами, за якими
порушено кримінальні справи, сума завданих державі збитків склала
1,1 млрд.грн., з яких відшкодовано 430,6 млн.грн. (38,1 відс.).
Найнижчі результати з відшкодування збитків по ГВПМ ДПІ у
Солом'янському - 3,2 відс. (начальник ГВПМ Таранов А.В.) та
Дарницькому - 4 відс. (начальник ГВПМ Рафалюк О.В.) районах. За січень-вересень 2009 року закінчено провадження та
направлено до суду 203 кримінальні справи, у тому числі 111 - за
ухилення від сплати податків, з яких 109 - за ч. 3 ст. 212
КК України ( 2341-14 ) (у 2008 році - 285 справ, з яких 52 - за
ч. 3 ст. 212 КК України). У цьому році за викритими злочинами у фінансових установах
порушено 23 кримінальні справи (у 2008 році - 16), з них 13
(у 2008 році - 7) за ч. 3 ст. 212 КК України ( 2341-14 ). Стосовно
службових осіб банківських установ кримінальні справи за ч. 3
ст. 212 КК України не порушувались. Фактів здійснення службовими
особами банківських установ незаконного переведення валюти за межі
України та розкрадання бюджетних коштів у 2006-2008 роках не
виявлено. Незважаючи на те, що протягом 2006-2008 років відбувалося
зниження надходжень до бюджету за результатами застосування
адміністративних арештів активів СГД - боржників (2008 році
застосовано 184 адмінарешти активів, по яких стягнуто
18,1 млн.грн.), у 2009 році спостерігається позитивна динаміка
(за 8 місяців 2009 року застосовано 661 адмінарешт активів, по
яких стягнуто 95,3 млн. гривень). Відсутні результати роботи із виявлення фактів фіктивного
банкрутства (ст. 218 КК України) ( 2341-14 ) у Дарницькому,
Печерському, Оболонському (начальник ГВПМ Пащенко А.М.) та
Святошинському (начальник ГВПМ Опанасенко В.П.) районах. Протягом січня-вересня 2009 року за матеріалами підрозділів
податкової міліції міста порушено 33 кримінальні справи за фактами
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
(ст. 209 КК України) ( 2341-14 ), 49 - за відповідний період
2008 року. Не ведуть належної роботи окремі підрозділи боротьби зі
злочинами, пов'язаними з незаконними відшкодуванням ПДВ з бюджету,
що призвело до низьких показників у частині сум упередженого до
відшкодування ПДВ, які перебувають під кримінальним провадженням.
Так, ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі (начальник відділу Маркін О.Ю.)
за 9 місяців ц.р. порушено лише 3 кримінальні справи
(адміністрування ПДВ), при цьому навантаження на 1 оперативного
працівника у 2009 році по виявлених злочинах становить -
0,38 справи (один із найнижчих показників серед районних
підрозділів міста). Неналежно організовано роботу у цьому напрямі
у ГВПМ ДПІ у Подільському (начальник відділу Ковтуненко В.Є.),
Печерському (начальник відділу Цикалюк Р.А.) районах. Спостерігається низька ефективність роботи підрозділів
податкової міліції по боротьбі з незаконним обігом підакцизних
товарів (заступник начальника УПМ Щадило А.А.). Так, за 8 місяців
2009 року викрито 39 злочинів за фактами незаконного виготовлення,
зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних
товарів (ч. 3 ст. 204 КК України) ( 2341-14 ) та лише 9 - за
фактами незаконного виготовлення, підроблення, використання або
збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок
акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України). З
незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на
загальну суму 74,8 млн.грн. (у 2008 році - 135,7 млн.грн.), з яких
лікеро-горілчаних виробів 22,4 тис.дал. на суму 6,6 млн.грн.
(у 2008 році - 37,2 тис.дал. на суму 6,9 млн.грн.), 3,3 тис.дал.
спирту на суму 1,2 млн.грн. та тютюнових виробів на суму
418,3 тис. гривень. Від загальної кількості вилучених товарів лише 12,3 відс.
складають товари підакцизної групи (середній по Україні -
25 відс.). Так, ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі (заступник
начальника ГВПМ Конверський Є.А.) вилучено товарно-матеріальних
цінностей на суму 11,5 млн.грн., з яких підакцизних - на
411,6 тис.грн. (3,5 відс.), ГВПМ ДПІ у Святошинському районі
(начальник відділу Сенкевич Д.В.) - на суму 5,9 млн.грн., з них
підакцизних - на суму 284,8 тис.грн., або 4 відсотка. Протягом цього року УПМ припинено діяльність 15 незаконних
виробництв лікеро-горілчаної продукції, на яких вилучено
288,6 дал. спирту та 9,2 тис. дал лікеро-горілчаних виробів.
Проте ГВПМ ДПІ у Голосіївському, Дарницькому, Оболонському,
Печерському та Святошинському районах вилучення продукції не
перевищує 0,3 відс. загальної кількості вилучень підпільних
виробництв по м. Києву. Під час викриття підпільних виробництв не відслідковуються
шляхи надходження спирту, підроблених марок акцизного збору. У цьому році працівниками податкової міліції м. Києва не
викрито жодного факту незаконного виробництва тютюнових виробів. Під час вилучення з незаконного обігу товарів виявлено
випадки невжиття заходів для встановлення осіб, причетних до
незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей, та притягнення
їх до відповідальності. Також не приймаються рішення щодо
вилучених ТМЦ. Так, ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі 22.01.2009
вилучено алкогольних напоїв на загальну суму 1,1 млн. гривень.
Матеріали перевірки зареєстровано в КОЗП та разом з ТМЦ направлено
до УПМ ДПА в АР Крим для прийняття рішення згідно з чинним
законодавством, які на сьогодні до зазначеного підрозділу
податкової міліції не надійшли. Не мала належних результатів оперативно-службова діяльність
підрозділів податкової міліції (начальник відділу
Загуменний О.А.). Так, за 8 місяців цього року розслідувалось 403 кримінальні
справи, з яких закінчено 150 кримінальних справ, що становить
37,2 відс., при середньому по Україні 41,5 відсотка. Неналежна увага приділяється розслідуванню справ про тяжкі
злочини. У цьому році розслідувалось 255 кримінальних справ про
тяжкі злочини, з яких закінчено 71 справу, або 27,8 відс.
(по Україні - 36,9 відс.) Питома вага справ про тяжкі злочини із
загальної кількості закінчених 47,3 відс., при середньому по
Україні - 65,5 відсотки. Кримінальні справи про тяжкі податкові злочини розслідуються
неефективно, зокрема за частиною 3 ст. 212 КК України ( 2341-14 )
розслідувалось 172 кримінальні справи, з яких закінчено
провадження у 43 справах, що становить 25 відс. розслідуваних
справ цієї категорії, при середньому по Україні - 32,5 відсотка. Суттєві недоліки встановлені у роботі із відшкодування
збитків у кримінальних справах. Так, у закінчених за 8 місяців
2009 року кримінальних справах встановлені збитки на загальну суму
109,8 млн.грн. з яких відшкодовано лише 10 млн.грн., або
9,1 відс., при середньому по Україні 18,4 відсотка. Взагалі
відсутнє відшкодування по закінчених кримінальних справах у
слідчих відділеннях податкової міліції ДПІ у Дарницькому,
Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському,
Солом'янському та Шевченківському районах. Встановлені непоодинокі факти порушення вимог
кримінально-процесуального законодавства під час розслідування
кримінальних справ, зокрема вимог статті 206 КПК України
( 1002-05 ) у вигляді безпідставного зупинення кримінальних справ. Потребує активізації та поліпшення взаємодії з іншими
підрозділами податкової служби стан організації роботи управління
боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
(начальник управління Ємець А.С.). Не налагоджено роботу із виконання вимог наказу ДПА України
від 21.05.2003 N 233 ( v0233225-03 ) "Про затвердження Положення
про банк даних про сумнівні фінансові операції". У зв'язку з
недотриманням встановленої форми заповнення інформаційної картки
лише протягом ц.р. повернуто інформаційних матеріалів на
доопрацювання ДПІ у Подільському - 24, Святошинському - 15,
Печерському - 9, Шевченківському - 6 районах та СДПІ по роботі
з ВПП - 10. Не забезпечено належного відпрацювання та направлення
відповідним органам державної податкової служби матеріалів
ТОВ "Компанія "Техноспецторгпостач" стосовно безпідставно
сформованого податкового кредиту з ПДВ у сумі понад 12,5 млн.грн.
його контрагентами. Вимагає значного поліпшення організація роботи щодо виконання
вимог Порядку взаємодії структурних підрозділів органів ДПС
України з юридичними підрозділами під час підготовки та
супроводження справ у судах, затвердженого наказом ДПА України від
22.02.2008 N 106, (заступник голови Фурлет В.П., начальник
управління Карпенко Н.І.) у частині дотримання термінів підготовки
висновків та прийняття рішень про доцільність (недоцільність)
подальшого оскарження рішень судів, що вирішені на користь
платників податків (ДПА у м. Києві, СДПІ по роботі з ВПП, ДПІ у
Святошинському та Подольському районах); погодження проектів
документів (позовних заяв, відзивів на позовні заяви апеляційних
та касаційних скарг, заяв та скарг про перегляд рішень за
нововиявленими та винятковими обставинами) по актуальних та
резонансних справах з юридичним підрозділом органу ДПС вищого
рівня (ДПІ у Деснянському, Дарницькому, Святошинському,
Оболонському районах та СДПІ по роботі з ВПП). Порушення норм процесуального законодавства при оскарженні до
органів судової влади справ за позовом ДП "Укргазвидобування"
НАК "Нафтогаз України" до СДПІ по роботі з ВПП про визнання
нечинними податкових повідомлень-рішень на суму 17,5 млн.грн. та
за позовом ТОВ "Агрополіс" до ДПІ у Святошинському районі про
визнання недійсним податкових повідомлень-рішень на суму
374,3 тис.грн., що призвели до остаточного вирішення справ на
користь платників податків. У роботі організаційно-розпорядчого підрозділу міста виявлено
недоліки при оформленні розпорядчих документів (перший заступник
голови Гуцало А.В., начальник управління Єрешко О.В.). Окремі
положення про структурні підрозділи та посадові інструкції
працівникам затверджено з порушенням вимог Типової інструкції з
діловодства в органах державної податкової служби України,
затвердженої наказом ДПА України від 01.07.98 N 315. Мають місце факти невиконання наказів ДПА України щодо
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників за
порушення Порядку взаємодії структурних підрозділів органів ДПС
під час підготовки та супроводження справ у судах і ведення
претензійно-позовної роботи, затвердженого наказом від 22.02.2008
N 106, зі змінами та доповненнями, та неякісну підготовку
процесуальних документів у справах про припинення особи. Є окремі недоліки в організації роботи з персоналом
(начальник управління роботи з персоналом Красніков В.П.). Неповною мірою дотримуються вимоги наказу ДПА України від
27.11.2008 N 737 "Про затвердження номенклатури посад та
кваліфікаційних вимог" (обіймання посад працівниками з базовою
освітою). Недостатньо ефективною є робота з формування кадрового
резерву ДПА у м. Києві. У випадках втрати службових посвідчень не завжди проводилися
службові розслідування або проводилися з порушенням вимог Порядку
проведення службового розслідування стосовно державних службовців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 року N 950 ( 950-2000-п ). Не відповідає установленій формі журнал обліку видачі
службових посвідчень, до якого не завжди заносилася вся необхідна
інформація. При присвоєнні чергових спеціальних звань працівникам ДПА у
м. Києві несвоєчасно замінювалися посвідчення на нові з
відповідними записами. Встановлено факти порушення постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 2004 року N 1234 ( 1234-2004-п ) "Про
спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової
служби" при присвоєнні чергових спеціальних звань. Допущено окремі недоліки у частині ведення особових справ та
недотримання вимог Порядку ведення особових справ державних
службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року N 731
( 731-98-п ). Також встановлено недоліки у веденні бухгалтерського обліку в
апараті ДПА міста (начальник фінансового управління - головний
бухгалтер Салатовка О.А.) та у здійсненні фінансово-господарської
діяльності (начальник адміністративно-господарського управління
Котіков В.І.). На порушення вимог Інструкції про службові відрядження у
межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства
фінансів України від 13.03.98 N 59 ( z0218-98 ), згідно з наказами
ДПА у м. Києві відшкодовувались витрати на відрядження працівникам
УПМ податкових інспекцій міста, які не перебували у трудових
відносинах з ДПА у м. Києві. Так, лише за листопад-грудень
2008 року, січень-вересень 2009 року неправомірно виплачено майже
31,9 тис. гривень. Перевіркою правомірності нарахування заробітної плати
встановлено випадки матеріального заохочення працівників протягом
дії дисциплінарного стягнення, що призвело до незаконних витрат
бюджетних коштів на загальну суму 0,8 тис. гривень. Грубі порушення встановлені при здачі в оренду приміщень.
Так, у двоповерховому павільйоні загальною площею 967,4 кв.м за
адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 26-28/4, документально оформлено
оренду лише 40,7 кв. метра. Приміщення площею близько 240 кв.м, у
якому провадить діяльність СПД Ващіленко О.Л., надано йому в
оренду без документального оформлення. Орендатора ще одного
приміщення, обладнаного тренажерами для занять важкоатлетичними
видами спорту, під час перевірки встановити не вдалося. В адмінприміщенні ДПА у м. Києві за адресою: м. Київ,
вул. Шолуденка, 33/19 Громадською організацією "Ліко надаються
послуги з харчування. Мали місце випадки порушень нормативних документів при
експлуатації автотранспорту. У період з травня по серпень
2009 року експлуатувалось на один автомобіль більше, ніж
передбачено розпорядчими документами ДПА у м. Києві. До базових норм витрачання палива деяких марок автомобілів
застосовувався збільшений коригуючий коефіцієнт без зазначення
підстав та конкретних величин збільшення, що було передбачено
розпорядженням ДПА у м. Києві від 03.03.2008 N 43-р, виданим з
порушенням вимог абзацу 6 р. 3 Норм витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом
Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43 ( v0043361-98 ). Допускалися порушення Порядку оформлення подорожніх листів,
затвердженого наказом Державного комітету статистики України від
17.02.98 N 74 ( z0149-98 ), зокрема записи показників спідометра
здійснювалися самими водіями, а не механіком, що призвело до
розбіжностей між фактичним пробігом чотирьох автомобілів та
зазначеного у подорожніх листах. Щозмінний передрейсовий огляд водіїв здійснювався медичним
працівником, який не мав відповідного сертифіката про проходження
методів проведення медичних оглядів водіїв та штампа з висновком
про придатність. Картки обліку роботи автомобільних шин велися з порушенням
вимог наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від
20.05.2006 N 488 ( z0712-06, za712-06 ) "Про затвердження
Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних
транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних
шасі". З численними порушеннями вимог Закону України від 22 лютого
2000 року N 1490-III ( 1490-14 ) "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" проводились процедури закупівель
товарно-матеріальних цінностей та послуг. Фінансово-господарська діяльність державного підприємства
"Управління по експлуатації адмінбудинків ДПА у м. Києві" також
провадилась з порушенням вимог нормативно-правових актів
(заступник голови Рюмшин С.М.). Так, на порушення вимог Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637
( z0040-05 ), не проводилася щомісячна інвентаризація каси, не
здійснювалася реєстрація прибуткових і видаткових касових ордерів,
кошти з каси видавалися без підпису одержувача у видатковому
касовому ордері. У зв'язку із неправильним розрахунком було зайво нараховано
та виплачено керівному складу й інженерно-технічним працівникам
підприємства 19,2 тис. гривень. У господарській діяльності протягом 5 місяців на умові
безоплатного користування використовувався легковий автомобіль
фізичної особи, який не обліковано на позабалансовому рахунку. У січні 2009 року підприємством перераховано 0,2 тис.грн. за
номерні знаки на автомобіль, який на балансі підприємства не
перебував. Бухгалтерський облік на підприємстві вівся з грубими
порушеннями вимог Закону України від 16 липня 1999 року N 996-XIV
( 996-14 ) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", зокрема деякі банківські операції проводились без
наявності відповідних первинних документів, що були підставою для
їх здійснення; не відображено результати інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей; нараховано та відображено у
бухгалтерському обліку амортизацію на основні засоби, які відсутні
на підприємстві тощо. З метою налагодження роботи органів ДПС м. Києва, усунення
виявлених порушень та недопущення їх у подальшій роботі
Н А К А З У Ю:
1. Вказати голові ДПА у м. Києві Нізенку О.В. на наявність у
роботі податкових органів міста суттєвих недоліків і порушень,
виявлених комплексною перевіркою, та зобов'язати негайно вжити
заходів для безумовного їх усунення й забезпечити недопущення їх у
подальшому.
2. Попередити: заступника голови ДПА у м. Києві Вишневецьку А.А., що у разі
невжиття ефективних заходів щодо покращення організації роботи
підпорядкованих підрозділів ДПА у м. Києві та державних податкових
інспекцій міста з виконання доведених завдань, дотримання вимог
нормативно-правових актів під час проведення невиїзних перевірок,
зокрема законів України N 168 ( 168/97-ВР ), 334 ( 334/94-ВР ),
2181 ( 2181-14 ), посилення контролю за суб'єктами господарювання,
що декларують збитки, буде розглянуто питання про застосування до
неї заходів дисциплінарного стягнення; заступника голови ДПА у м. Києві Павлюка В.В., що у разі
невжиття ефективних заходів щодо покращення організації роботи
підпорядкованих підрозділів ДПА у м. Києві та державних податкових
інспекцій міста з дотримання вимог Порядку зарахування коштів
структурними підрозділами, доведеного листом ДПА України від
06.11.2006 N 20528/7/16-1317/19-0617, Порядку N 80 ( z0172-98 )
щодо проведення документальних перевірок платників податків,
Закону України N 2181 ( 2181-14 ) щодо застосування штрафних
санкцій, нормативно-правових актів під час проведення перевірок,
буде розглянуто питання про застосування до нього заходів
дисциплінарного стягнення; заступника голови ДПА у м. Києві Пєхову В.М., що у разі
невжиття ефективних заходів щодо покращення організації роботи
підпорядкованих підрозділів ДПА у м. Києві та державних податкових
інспекцій міста з адміністрування податку з доходів фізичних осіб
та контрольно-перевірочної роботи, буде розглянуто питання про
застосування до неї заходів дисциплінарного стягнення; заступника голови ДПА у м. Києві Чеботаря Л.І., що у разі
невжиття ефективних заходів щодо покращення організації роботи
підпорядкованих підрозділів ДПА у м. Києві та державних податкових
інспекцій міста з виконання доведених завдань зі збору на розвиток
виноградарства, садівництва та хмелярства, протесту згідно з
законодавством у неплатежі 32 податкових векселів Фірми
"Союз-Віктан" ЛТД (ТОВ) з терміном погашення у липні та
серпні ц.р. на загальну суму акцизного збору 48406,3 тис.грн. та
забезпечення її надходження до бюджету, до кінця цього року, буде
розглянуто питання про застосування до нього заходів
дисциплінарного стягнення; начальників ДПІ у Печерському Мальцеву В.В. та Деснянському
Рихальського В.Ф. районах м. Києва, що у разі невжиття ефективних
заходів щодо покращення організації роботи підрозділів
підпорядкованих органів ДПС з виконання доведених завдань, у тому
числі з адміністрування податку з доходів фізичних осіб та
контрольно-перевірочної роботи до кінця цього року, буде
розглянуто питання про застосування до них заходів дисциплінарного
стягнення; начальників ДПІ у Голосіївському Кондрашова О.М.,
Святошинському Саргана В.І., Шевченківському Сичевського В.П.
районах м. Києва, що у разі невжиття ефективних заходів щодо
покращення організації роботи підпорядкованих органів ДПС з
виконання доведених завдань, забезпечення дотримання вимог
нормативно-правових актів під час проведення камеральних
перевірок, зокрема законів України N 168 ( 168/97-ВР ), 334
( 334/94-ВР ), 2181 ( 2181-14 ), дотримання вимог Порядку
зарахування коштів структурними підрозділами, доведеного листом
ДПА України від 06.11.2006 N 20528/7/16-1317/19-0617 до кінця
цього року, буде розглянуто питання про застосування до них
заходів дисциплінарного стягнення.
3. Заслуговує на притягнення до дисциплінарної
відповідальності - оголошення догани начальник головного відділу
податкової міліції - перший заступник начальника ДПІ у Печерському
районі м. Києва підполковник податкової міліції Островський О.С.
за порушення службової дисципліни, неналежні виконання службових
обов'язків, організацію роботи, що спричинило низькі результати
роботи з основних напрямів оперативно-службової діяльності
підпорядкованого підрозділу, але враховуючи, що відповідно до
наказу ДПА України від 14.10.2009 N 555 "Про накладення
дисциплінарних стягнень" йому оголошено сувору догану, обмежитись
цим. 4. Вказати:
4.1. першому заступнику голови ДПА у м. Києві Гуцалу А.В.,
заступникам голови ДПА у м. Києві Осадчому М.В., Рюмшину С.М.,
Щаві Р.П., Фурлету В.П. на відсутність належного контролю за
роботою підпорядкованих підрозділів та державних податкових
інспекцій міста згідно з розподілом обов'язків, що призвело до
недоліків, виявлених комплексною перевіркою, та зобов'язати вжити
невідкладних заходів для усунення та недопущення їх у подальшому;
4.2. заступнику начальника управління податкової міліції ДПА
у м. Києві полковнику податкової міліції Щадилі А.А. на
відсутність належного контролю за роботою підпорядкованих
підрозділів, що призвело до недоліків, виявлених комплексною
перевіркою, та зобов'язати вжити невідкладних заходів для усунення
та недопущення їх у подальшому.
5. Звернути увагу директора Департаменту податкового контролю
юридичних осіб Удачиної І.М. на відсутність контролю за роботою
підпорядкованих підрозділів щодо дотримання Порядку зарахування
коштів і завищення звітних показників, доведеного до регіональних
ДПА листом ДПА України від 06.11.2006 N 20528/7/16-1317/19-0617,
та зобов'язати вжити невідкладних заходів для усунення та
недопущення їх у подальшому.
6. Управління капітального будівництва ДПА України
(Кияниця О.А.), Департаменту господарського забезпечення
ДПА України (Цоклан І.І.) та ДПА у м. Києві (Нізенко О.В.)
здійснити вичерпний обсяг заходів щодо приведення до вимог
законодавства використання площ, які надаються ДПА у м. Києві у
користування суб'єктам господарювання.
Термін - до 01.03.2010.
7. Першому заступнику начальника податкової міліції -
начальнику Управління по боротьбі з корупцією в органах ДПС
Баканову В.А. забезпечити розгляд та відпрацювання підпорядкованим
підрозділом ДПА у м. Києві матеріалів комплексної перевірки щодо
наявності у діях працівників податкових органів області фактів
зловживань службовим становищем та інших проявів корупції.
Термін - до 29.01.2010.
8. Слідчому управлінню податкової міліції (Бучинський Й.В.)
проаналізувати результати перевірки організації службової
діяльності слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Києві та
розглянути питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності винних посадових осіб.
9. Голові ДПА у м. Києві Нізенку О.В.:
9.1. розглянути питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності: начальника управління оподаткування юридичних осіб ДПА у
м. Києві Прудникової Е.М. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів державних
податкових інспекцій міста, що призвело до порушень
нормативно-правових актів під час проведення камеральних
перевірок, зокрема законів України N 168 ( 168/97-ВР ), 334
( 334/94-ВР ), 2181 ( 2181-14 ); невжиття дієвих заходів для
поліпшення контролю за суб'єктами господарювання, що декларують
збитки; начальника управління податкового контролю юридичних осіб ДПА
у м. Києві Ткаченко Т.О. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів державних
податкових інспекцій міста, що призвело до порушень вимог Порядку
зарахування коштів структурними підрозділами, доведеного листом
ДПА України від 06.11.2006 N 20528/7/16-1317/19-0617, завищення
показників роботи підрозділів податкового контролю юридичних осіб
у січні, лютому, квітні, липні, серпні та вересні цього року;
порушення вимог Порядку N 80 ( z0172-98 ) щодо проведення
документальних перевірок платників податків; низької якості
документальних перевірок; недотримання вимог Закону України N 2181
( 2181-14 ) щодо застосування штрафних санкцій; неусунення всіх
недоліків, виявлених за результатами конвертації до підсистеми
"Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій та книг
обліку розрахункових операцій" АІС "Реєстри платників податків",
сформованої на центральному рівні станом на 01.08.2009; начальника управління оподаткування фізичних осіб ДПА у
м. Києві Козлова І.В. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів державних
податкових інспекцій міста, що призвело до невжиття ефективних
заходів з виявлення, упередження та руйнування схем ухилень
фізичними особами - підприємцями від оподаткування, які з метою
мінімізації сплати належних сум податків до бюджету використовують
безтоварні операції, укладають угоди з суб'єктами господарювання,
які мають ознаки фіктивності тощо; низьких результатів організації
роботи з адміністрування податку з власників транспортних засобів;
неякісного проведення камеральних перевірок у частині виявлення
неправильно застосованої ставки податку платником та відповідно до
ненадходження податків і штрафних санкцій до бюджету; першого заступника начальника ДПІ у Святошинському районі
м. Києва Чикаловець Н.І. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що
призвело до невжиття дієвих заходів для підвищення рівня
податкової віддачі; неякісного проведення камеральних перевірок
податкової звітності платників податків; неналежного контролю за
дотриманням платниками вимог законів України N 334 ( 334/94-ВР ),
2181 ( 2181-14 ), Указу N 727 ( 727/98 ); в.о. заступника начальника ДПІ у Шевченківському районі
м. Києва Корнієвської О.М. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що
призвело до незабезпечення якісного проведення камеральних
перевірок податкової звітності платників податків; неналежного
контролю за дотриманням платниками податків вимог законів України
N 168 ( 168/97-ВР ), 334 ( 334/94-ВР ), 2181 ( 2181-14 ); першого заступника начальника ДПІ у Дніпровському районі
м. Києва Могилевської Г.О. за неналежну організацію та відсутність
дієвого контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що
призвело до незабезпечення якісного проведення камеральних
перевірок податкової звітності платників податків; неналежного
контролю за дотриманням платниками вимог законів України N 168
( 168/97-ВР ), 334 ( 334/94-ВР ), 2181 ( 2181-14 ); заступника начальника ДПІ у Шевченківському районі м. Києва
Бистрової О.В. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
порушень вимог Порядку зарахування коштів структурними
підрозділами, доведеного листом ДПА України від 06.11.2006
N 20528/7/16-1317/19-0617, завищення показників роботи підрозділів
податкового контролю юридичних осіб; Порядку N 253 ( z0567-01 )
щодо своєчасності внесення інформації до податкових
повідомлень-рішень; заступника начальника ДПІ у Святошинському районі м. Києва
Павленко В.В. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
порушень вимог Порядку зарахування коштів структурними
підрозділами, доведеного листом ДПА України від 06.11.2006
N 20528/7/16-1317/19-0617, завищення показників роботи підрозділів
податкового контролю юридичних осіб; заступника начальника ДПІ у Дніпровському районі м. Києва
Кіяшко Н.В. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
порушень вимог Порядку зарахування коштів структурними
підрозділами, доведеного листом ДПА України від 06.11.2006
N 20528/7/16-1317/19-0617, завищення показників роботи підрозділів
податкового контролю юридичних осіб, порушення вимог п. 8.2
Порядку N 80 ( z0172-98 ); Порядку N 253 ( z0567-01 ) щодо
своєчасності внесення інформації до податкових повідомлень-рішень; заступника начальника ДПІ у Деснянському районі м. Києва
Бурихайла О.П. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
невжиття ефективних заходів з виявлення, упередження та руйнування
схем ухилень фізичними особами - підприємцями від оподаткування,
які з метою мінімізації сплати належних сум податків до бюджету
використовують безтоварні операції, укладають угоди з суб'єктами
господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо; низьких
результатів організації роботи з адміністрування податку з
власників транспортних засобів; неякісного проведення камеральних
перевірок у частині виявлення неправильно застосованої ставки
податку платником та відповідно до ненадходження податків та
штрафних санкцій до бюджету; заступника начальника ДПІ у Печерському районі м. Києва
Деменчук Г.І. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
невжиття ефективних заходів з виявлення, упередження та руйнування
схем ухилень фізичними особами - підприємцями від оподаткування,
які з метою мінімізації сплати належних сум податків до бюджету
використовують безтоварні операції, укладають угоди з суб'єктами
господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо; неналагодження
відповідної роботи із залучення до оподаткування фізичних осіб -
підприємців, які перевищили граничний обсяг виручки, встановлений
Указом N 727 ( 727/98 ); заступника начальника ДПІ у Солом'янському районі м. Києва
Грабовської Л.В. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
непритягнення порушників податкового законодавства до
адміністративної відповідальності, зокрема за здійснення
підприємницької діяльності без державної реєстрації; невжиття
ефективних заходів щодо залучення до сплати збору за забруднення
навколишнього природного середовища платників СГД - фізичних осіб;
неналагодження відповідної роботи із залучення до оподаткування
фізичних осіб - підприємців, які перевищили граничний обсяг
виручки, встановлений Указом N 727 ( 727/98 ); заступника начальника ДПІ у Святошинському районі м. Києва
Іванова М.І. за неналежну організацію та відсутність дієвого
контролю за роботою підпорядкованих підрозділів, що призвело до
невжиття ефективних заходів з виявлення, упередження та руйнування
схем ухилень фізичними особами - підприємцями від оподаткування,
які з метою мінімізації сплати належних сум податків до бюджету
використовують безтоварні операції, укладають угоди з суб'єктами
господарювання, які мають ознаки фіктивності тощо; низьких
результатів організації роботи з адміністрування податку з
власників транспортних засобів; неякісного проведення камеральних
перевірок у частині виявлення неправильно застосованої ставки
податку платником; посадових осіб, винних у порушенні норм процесуального
законодавства під час оскарження до органів судової влади справ за
позовом ДП "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" до СДПІ у
м. Києві по роботі з ВПП про визнання нечинними податкових
повідомлень-рішень на суму 17,5 млн.грн. та за позовом
ТОВ "Агрополіс" до ДПІ у Святошинському районі про визнання
недійсними податкових повідомлень-рішень на суму 374,3 тис.грн.,
що призвело до вирішення справ на користь платників податків; посадових осіб, з вини яких допущено порушення бюджетної та
фінансової дисципліни. Про результати проінформувати Департамент відомчого контролю
ДПА України.
Термін - до 28.12.2009.
9.2. забезпечити проведення службових перевірок, у ході яких
за необхідності призначити службові розслідування та позапланові
перевірки, відповідно до п. 8 частини шостої ст. 11-1 Закону
України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні" щодо: не зменшення від'ємного значення об'єкта оподаткування з
податку на прибуток ТОВ "Астеліт" за результатами камеральної
перевірки та часткового зменшення - за результатами планової
виїзної перевірки; не встановлення заниження податку на прибуток ТОВ "Венето",
ВАТ "Дарницький завод ЗБК" та ТОВ "МЖК-1" за результатами
камеральних перевірок; відшкодування податку на додану вартість платникам податків,
за якими направлено запити на встановлення місцезнаходження та про
відсутність за місцезнаходженням, зокрема ПП "Укрфермерпостач",
ТОВ "Вант", ТОВ "Продовольча компанія Скіф",
ТОВ "Івано-Франківська меблева фабрика", ТОВ "Обімет",
ТОВ "Раф-Транс". Про результати проінформувати Департамент відомчого контролю
ДПА України.
Термін - до 28.12.2009.
9.3. організувати проведення службових розслідувань
відповідно до вимог ст. 14 Дисциплінарного статуту органів
внутрішніх справ України, затвердженого Законом України від
22 лютого 2006 року N 3460-IV ( 3460-15 ), стосовно: заступника начальника ГВПМ ДПІ у Голосіївському районі
м. Києва підполковника податкової міліції Конверського Є.А. за
неналежну організацію оперативно-службової діяльності, що призвело
до незадовільних результатів з викриття резонансних злочинів у
сфері оподаткування, виявлення та припинення злочинних схем
ухилення від сплати акцизного збору та інших податків, які
застосовуються службовими особами підприємств - виробників
підакцизних товарів, знешкодження незаконних виробництв
підакцизних товарів, перекриття каналів надходження у незаконний
обіг спирту та підроблених марок акцизного збору. Підстава: акт про результати комплексної перевірки від
21.10.2009 (вх. N 7094/8); начальника відділу протидії незаконному відшкодуванню
ПДВ ГВПМ у Подільському районі м. Києва майора податкової міліції
Ковтуненка В.Є. за неналежну організацію оперативно-службової
діяльності, що призвело до незадовільних результатів з викриття
тяжких злочинів, руйнування злочинних схем відшкодування ПДВ,
документування злочинних дій осіб, причетних до діяльності
транзитних підприємств, так званих "податкових ям" і
вигодонабувачів. Підстава: акт про результати комплексної перевірки від
21.10.2009 (вх. N 7094/8); начальника відділу протидії незаконному відшкодуванню
ПДВ ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва підполковника
податкової міліції Маркіна О.Ю. за неналежну організацію
оперативно-службової діяльності, що призвело до незадовільних
результатів з викриття тяжких злочинів, руйнування злочинних схем
відшкодування ПДВ, документування злочинних дій осіб, причетних до
діяльності транзитних підприємств, так званих "податкових ям" і
вигодонабувачів. Підстава: акт про результати комплексної перевірки від
21.10.2009 (вх. N 7094/8); начальника відділу боротьби з незаконним обігом товарів
ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва капітана міліції
Сенкевича Д.В. за неналежну організацію оперативно-службової
діяльності, що призвело до незадовільних результатів з викриття
резонансних злочинів у сфері оподаткування, знешкодження
незаконних виробництв підакцизних товарів, перекриття каналів
надходження у незаконний обіг спирту та підроблених марок
акцизного збору. Підстава: акт про результати комплексної перевірки від
21.10.2009 (вх. N 7094/8). Про результати проінформувати Головне управління податкової
міліції ДПА України.
Термін - до 19.02.2010.
9.4. з метою усунення виявлених комплексною перевіркою
недоліків, порушень вимог чинного законодавства та
нормативно-правових актів: 9.4.1. вжити відповідних заходів для забезпечення виконання
ДПА у м. Києві завдань зі збору платежів до загального фонду
державного бюджету, доведених відповідними наказами ДПА України.
Термін - постійно;
9.4.2. забезпечити виконання вимог ст. 17 Закону України
N 2181 ( 2181-14 ) щодо застосування штрафних (фінансових)
санкцій, у тому числі за порушення граничних термінів сплати
узгоджених сум податкових зобов'язань.
Термін - постійно;
9.4.3. зосередити увагу на виявленні суб'єктів
господарювання-фізичних осіб, які протягом календарного року
отримують валові доходи понад 500 тис.грн., здійснюють діяльність
на спрощеній системі оподаткування всупереч вимогам Указу N 727
( 727/98 ) та незареєстровані як платники ПДВ.
Термін - постійно;
9.4.4. провести навчання із працівниками ДПА у м. Києві та
підпорядкованих ДПІ щодо порядку здійснення камеральних перевірок
податкової звітності платників податків, перевірок з контролю за
відшкодуванням з бюджету податку на додану вартість, застосування
штрафних (фінансових) санкцій.
Термін - до 29.01.2010;
9.4.5. вжити заходів для належного виконання органами
державної податкової служби міста вимог наказу ДПА України від
21.05.2003 N 233 ( v0233225-03 ) "Про затвердження Положення про
банк даних про сумнівні фінансові операції".
Термін - постійно;
9.4.6. вжити заходів щодо відпрацювання та направлення
відповідним органам державної податкової служби матеріалів
ТОВ "Компанія "Техноспецторгпостач" стосовно безпідставно
сформованого податкового кредиту з ПДВ у сумі 12,5 млн.грн. його
контрагентами.
Термін - 29.01.2010;
9.4.7. провести аналіз порушень вимог нормативно-правових
актів, виявлених комплексною перевіркою. У разі коли зазначене в
акті перевірки порушення призвело до ненадходження сум податків,
зборів та обов'язкових платежів до бюджету, вжити відповідних
заходів для забезпечення надходження та застосування штрафних
(фінансових) санкцій згідно з вимогами чинного законодавства,
зокрема ТОВ "Ізобуд", ПП "Агросервіс 2003", ТОВ "БТФ "Візіон".
Термін - до 29.01.2010;
9.4.8. здійснювати документальні перевірки платників
податків, які подали заяви про зняття з обліку, відповідно до
вимог Порядку N 80 ( z0172-98 ).
Термін - постійно;
9.4.9. забезпечити дотримання податковими органами м. Києва
вимог Інструкції N 276 ( z0843-05 ) у ході ведення оперативного
обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких
здійснюється органами державної податкової служби м. Києва.
Термін - постійно;
9.4.10. взяти під особистий контроль достовірність формування
звітності щодо надходжень за рахунок вжитих структурними
підрозділами ДПА у м. Києві заходів.
Термін - постійно;
9.4.11. забезпечити належний контроль за виконанням
органами ДПС у м. Києві вимог Порядку взаємодії структурних
підрозділів органів ДПС України з юридичними підрозділами під час
підготовки та супроводження справ у судах, затвердженого наказом
ДПА України від 22.02.2008 N 106, зі змінами та доповненнями.
Термін - постійно;
9.4.12. забезпечити належний контроль за дотриманням
податковими органами м. Києва вимог Закону України N 2181
( 2181-14 ) при здійсненні заходів із погашення податкового боргу.
Термін - постійно;
9.4.13. забезпечити належний контроль податкових органів за
дотриманням підприємствами вимог законів України N 334
( 334/94-ВР ) та 168 ( 168/97-ВР ) щодо правомірності нарахування
та своєчасності сплати ПДВ та податку на прибуток.
Термін - постійно;
9.4.14. заборонити відшкодування витрат на відрядження
працівникам УПМ районних ДПІ за рахунок витрат ДПА у м. Києві.
Термін - постійно;
9.4.15. привести у відповідність до нормативних документів
розпорядчі документи ДПА у м. Києві про норми витрат пального.
Термін - до 07.12.2009;
9.4.16. закупівлю товарів, робіт та послуг здійснювати з
дотриманням вимог законодавства з цього питання.
Термін: постійно.
10. Взяти до відома, що наказами ДПА у м. Києві та
підпорядкованих ДПІ, виданими за результатами комплексної
перевірки органів ДПС м. Києва, оголошено догани - 10 працівникам,
2 - затримано на 1 рік призначення на вищу посаду, 3 - затримано
на 1 рік присвоєння чергового рангу, 149 - позбавлено премії,
48 - попереджено, звернуто увагу та вказано на недоліки, по
окремих працівниках розглядається питання про притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності.
11. ДПА у м. Києві про результати проведеної роботи
повідомити Департамент відомчого контролю до 05.03.2010.
12. Департаменту відомчого контролю (Мокрієв В.М.) у першому
півріччі 2010 року організувати та провести перевірку ДПА у
м. Києві з питань виконання вимог цього наказу.
13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова С.В.Буряквгору