Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2004 N 643
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }
Про затвердження та введення в дію
галузевого нормативного документа
з питань пожежної безпеки

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку"
від 17.12.93 N 3745-XII ( 3745-12 ) Державним науково-дослідним
проектно-вишукувальним технологічним інститутом з перспектив
розвитку енергетики "Енергоперспектива" розроблено та погоджено з
Державним департаментом пожежної безпеки МНС України галузевий
нормативний документ "Протипожежний захист енергетичних
підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з
проектування і експлуатації". З метою введення в дію вищезазначеного галузевого
нормативного документа на підприємствах паливно-енергетичного
комплексу Н А К А З У Ю:
1. Затвердити галузевий нормативний документ "Протипожежний
захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та
енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації" (далі -
Інструкція) і ввести його в дію через три місяці після реєстрації
в Державному реєстрі нормативних актів з питань пожежної безпеки
(НАПБ).
2. З введенням Інструкції у дію визнати такою, що втратила
чинність, Інструкцію з проектування протипожежного захисту
енергетичних підприємств Мінпаливенерго України
ГКД 34.03.305-2000, затверджену наказом Мінпаливенерго від
18.07.2000 N 270.
3. Керівникам компаній, підприємств, установ та організацій
енергетичної галузі:
3.1. Замовити Державному науково-дослідному
проектно-вишукувальному технологічному інституту з перспектив
розвитку енергетики "Енергоперспектива" необхідну кількість
примірників Інструкції та оплатити їхню вартість.
3.2. Забезпечити вивчення Інструкції персоналом та здійснити
перевірку знань.
4. Державному науково-дослідному проектно-вишукувальному
технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики
"Енергоперспектива" (Гончаренко В.П.):
4.1. У місячний термін після реєстрації Інструкції
забезпечити її видання і надходження необхідної кількості
примірників компаніям, підприємствам, установам та організаціям
відповідно до їх замовлень і фактичної оплати.
4.2. Спільно з госпрозрахунковим підрозділом
"Науково-інженерний енергосервісний центр інституту
"Укрсільенергопроект" організувати облік контрольних примірників
Положення.
4.3. Забезпечити фінансування робіт, пов'язаних з
впровадженням у енергетичній галузі та моніторингом Положення.
5. Постійно діючим комісіям Мінпаливенерго України з
перевірки знань державних та галузевих нормативних актів з питань
охорони праці та пожежної безпеки у двомісячний термін після
реєстрації галузевого нормативного документа здійснити позачергову
перевірку знань цієї Інструкції керівників, заступників та членів
екзаменаційних комісій компаній, підприємств, установ та
організацій паливно-енергетичного комплексу, що мають статус
юридичної особи.
6. Госпрозрахунковому підрозділу Науково-інженерний
енергосервісний центр інституту "Укрсільенергопроект"
(Білоусов В.І.) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку
даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго та забезпечити
своєчасне внесення змін і доповнень до Інструкції.
7. Державному науково-дослідному проектно-вишукувальному
технологічному інституту з перспектив розвитку енергетики
"Енергоперспектива" (Гончаренко В.П.):
7.1. Здійснювати моніторинг процесу впровадження Інструкції
та розроблення змін і доповнень до неї.
7.2. Подати Інструкцію до Держпожбезпеки МНС України для
включення до Державного реєстру НАПБ.
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра О.Шеберстов


Публікації документа