Документ v0642729-14, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2014  № 642

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16 травня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

у Національному інституті винограду і вина "Магарач" НААН спеціалізовану вчену раду Д 53.365.01 з правом проведення разового захисту дисертації Климента Віктора Павловича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.08 "Виноградарство" у складі згідно з додатком 1;

в Уманському національному університеті садівництва Мінагрополітики України спеціалізовану вчену раду Д 74.844.02 з правом проведення разового захисту дисертації Мельничук Тетяни Миколаївни на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 "Мікробіологія" у складі згідно з додатком 2;

у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України спеціалізовану вчену раду Д 26.61303 з правом проведення разового захисту дисертації Костенка Євгена Яковича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальностями 14.01.25 "Судова медицина" та 14.01.22 "Стоматологія" у складі згідно з додатком 3.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.

3. Змінити профіль спеціалізованих вчених рад:

Д 11.128.02 Донецького державного університету управління та надати право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" та 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" у складі згідно з додатком 5;

К 11.128.05 Донецького державного університету управління та надати право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" у складі згідно з додатком 6.

4. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 7;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 8.

5. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9.

6. Департаменту атестації кадрів (Бондаренко В.Д.) забезпечити підготовку змін до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р. за № 1133/19871, щодо включення спеціальності 17.00.08 "Хореографічне мистецтво".

7. Затвердити паспорт наукової спеціальності 17.00.08 "Хореографічне мистецтво" згідно з додатком 10, який набирає чинності з дати набрання чинності змін до Переліку наукових спеціальностей відповідно до пункту 6 цього наказу.

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Марченко А.В.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт

{Додатки не наводяться}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору