Документ v0640732-13, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2013

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2013  № 640

Про затвердження змін до зведення витрат проекту ліквідації шахти "Центральна-Ірміно", м. Ірміно

Відповідно до Гірничого закону України, Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 року № 939, Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174 (в редакції наказу Держбуду України від 17.06.2003 № 85), з урахуванням Зміни № 3 "Особливості визначення вартості ліквідації гірничих підприємств" до ДБН Д.1.1-1-2000, враховуючи експертний звіт (позитивний) Філії ДП "Укрдержбудекспертиза" - "Укрвугледержбудекспертиза" від 05.06.2013 № 29-0041-13/3, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до зведення витрат проекту ліквідації шахти "Центральна-Ірміно", м. Ірміно, затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 17.06.2002 № 342, загальною кошторисною вартістю 145532968,00 (сто сорок п'ять мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят вісім) гривень, в тому числі податок на додану вартість 18520807,00 (вісімнадцять мільйонів п'ятсот двадцять тисяч вісімсот сім) гривень, за такими напрямами витрат:

(грн.)

- утримання шахти в період ліквідації

6016800,00

- роботи з фізичної ліквідації гірничого підприємства

10145119,00

- роботи із забезпечення охорони навколишнього середовища

15933969,00

- роботи по подоланню наслідків ліквідації шахти

1436000,00

- роботи з реконструкції будівель та споруд на поверхні шахти

3954572,00

- витрати на науково-дослідні та проектно-вишукувальні роботи

5583035,00

- витрати на утримання дирекції та авторський нагляд

715845,00

- витрати на відшкодування збитків, пов'язаних з ліквідацією шахти

207000,00

- подолання соціально-економічних наслідків ліквідації шахти

101540628,00

Зворотні суми

939450,00.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства вугільної промисловості України від 04.11.2009 № 494 "Про внесення змін до зведеного розрахунку вартості проекту ліквідації шахти "Центральна-Ірміно" ВО "Стахановвугілля".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І.М.

Міністр

Е. Ставицькийвгору