Документ v0639729-14, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2014  № 639

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 16 травня 2014 року

Відповідно до підпунктів 34, 35 і 37 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, та Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 16 травня 2014 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 1);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 2);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора філософії здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 3);

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.004.10 Національного університету біоресурсів і природокористування України про відмову у нострифікації диплома доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.01 "Загальне землеробство" та відмовити у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук Орешкіну Михайлу Вільєвичу на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України про відмову у переатестації зі спеціальності 03.00.08 "Зоологія" та відмовити у видачі диплома доктора біологічних наук Гончаренко Ганні Євдокимівні на підставі висновку;

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Мазуренка Анатолія Михайловича на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 4 липня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 27.358.01 Національного наукового центру "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" НААН України 23 лютого 2012 року протокол № 21 про присудження наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва", та відмовити у видачі диплома доктора технічних наук Мазуренку Анатолію Михайловичу на підставі висновку;

рішення апеляційної комісії, утвореної для розгляду апеляції Мисливої Тамари Миколаївни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 4 липня 2013 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.004.15 Національного університету біоресурсів і природокористування України 19 жовтня 2012 року протокол № 13 про присудження наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 "Екологія", та відмовити у видачі диплома доктора сільськогосподарських наук Мисливій Тамарі Миколаївні на підставі висновку.

2. Присвоїти вчене звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями і видати атестати старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 4).

3. Відмовити у присвоєнні вченого звання старшого наукового співробітника за науковими спеціальностями та у видачі атестатів старшого наукового співробітника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 5).

4. Скасувати рішення спеціалізованих вчених рад:

Д 26.820.03 Державного економіко-технологічного університету транспорту від 19 квітня 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та відмовити у видачі диплома доктора економічних наук Корольовій Наталі Миколаївні на підставі висновку;

Д 26.558.01 ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" від 24 грудня 2013 року протокол № 12 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.14 "Ендокринологія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Луценко Ларисі Андріївні на підставі висновку;

Д 52.600.01 ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського" МОЗ України від 12 грудня 2013 року протокол № 3 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 "Педіатрія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Зюковій Ірині Борисівні на підставі висновку;

Д 52.600.01 ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського" МОЗ України від 13 грудня 2013 року протокол № 5 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.10 "Педіатрія" та відмовити у видачі кандидата медичних наук Яніній Тетяні Юріївні на підставі висновку;

Д 11.559.01 ДУ "Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака НАМН України" від 20 вересня 2013 року протокол № 10 про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.03 "Хірургія" та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Роспопі Ярославу Антонійовичу на підставі висновку.

5. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

6. Керівникам Державного економіко-технологічного університету транспорту, ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського", Донецького національного університету, ДУ "Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського" МОЗ України, КРУ "Науково-дослідний інститут фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сеченова" НАМН України, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ України, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права" взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

6.1 за порушення пункту 7 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, щодо необхідності високого рівня вимогливості під час проведення експертизи дисертаційних робіт головам спеціалізованих вчених рад:

Жуйкову Г.Є., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Петренка М.М.;

Савченку В.М., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Карлової І.В. та Соломко О.В.;

заступнику голови спеціалізованої вченої ради Шаповалову І.О., доктору економічних наук, доценту щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Петренка М.М.;

6.2 за порушення вимог пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо особистого виконання здобувачем дисертації голові спеціалізованої вченої ради Макаренку М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

6.3 за порушення вимог пункту 10 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо дотримання вимог до докторської дисертації голові спеціалізованої вченої ради Макаренку М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

6.4 за порушення вимог пункту 12 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 "Про опублікування результатів дисертації на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за № 1851/22163, щодо опублікованих праць, які відображають основні наукові результати дисертації, їх мінімальної кількості та вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, головам спеціалізованих вчених рад:

Макаренку М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

Троньку М.Д., доктору медичних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Луценко Л.А.;

Каладзе М.М., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Зюкової І.Б. та Яніної Т.Ю.;

Міміношвілі О.І., доктору медичних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата медичних наук Роспопи Я.А.;

6.5 за порушення вимог пункту 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника щодо виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів та матеріалів інших авторів без посилання на джерело голові спеціалізованої вченої ради Макаренку М.В., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

6.6 за порушення пункту 24 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, щодо оформлення атестаційної справи вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Кузьменку А.Я., доктору медичних наук щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Чемоданова П.В.;

6.7 за порушення пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості оцінки наукового рівня дисертації, відповідності її профілю ради членам комісії спеціалізованої вченої ради з попереднього розгляду:

Щелку нову В.І., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

Стасишену М.С., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

Підлісному П.І. доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

6.8 за порушення пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо об'єктивності та якості підготовлених відгуків офіційним опонентам:

Ільчуку В.П., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

Криворучко О.М., доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

Українській Л.О. доктору економічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Корольової Н.М.;

6.9 за порушення пункту 2 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, щодо підготовки дисертації у вищому навчальному закладі за умови наявності наукових і науково-педагогічних кадрів за науковою спеціальністю головам спеціалізованих вчених рад:

Корольовій Т.М., доктору філологічних наук, професору щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата філологічних наук Сушкевич О.В.;

Каліущенку В.Д., доктору філологічних наук, професору щодо дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата філологічних наук Скіданової К.Ю. та Тихонової О.Ф.

7. Рекомендувати ректору ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" Чебикіну О.Я., доктору психологічних наук, професору подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 41.053.05 у зв'язку з неодноразовим порушенням Ларіною Е.В., кандидатом філологічних наук, вимог Положення про спеціалізовану вчену раду.

8. Утворити апеляційну комісію для розгляду апеляції Мінакової Тетяни Павлівни на рішення Атестаційної колегії Міністерства від 14 лютого 2014 року про скасування рішення спеціалізованої вченої ради К 67.052.05 Херсонський національний технічний університет від 12 грудня 2012 року протокол № 20 про присудження їй наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)", призначивши головою апеляційної комісії члена Атестаційної колегії Міністерства Пономаренка Володимира Степановича, доктора економічних наук, професора, ректора Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Голові апеляційної комісії подати пропозиції щодо формування її складу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

С.М. Квіт

{Додатки не наводяться}

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору