Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2014 N 630

Про затвердження Змін
до бюджетної класифікації

Відповідно до Закону України "Про запобігання фінансової
катастрофи та створення передумов для економічного зростання в
Україні" ( 1166-18 ) і з метою удосконалення бюджетної
класифікації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до бюджетної класифікації, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11
( v0011201-11 ) "Про бюджетну класифікацію" (із змінами), що
додаються.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр О.Шлапак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.05.2014 N 630

ЗМІНИ
до бюджетної класифікації
( v0011201-11 )

a. Класифікацію доходів бюджету ( v0011201-11 ) доповнити
такими позиціями:
------------------------------------------------------------------ |17060100|"Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на | | |природний газ для споживачів усіх форм власності, який | | |справляється за поставлений природний газ споживачам на| | |підставі укладених з ними договорів"; | |--------+-------------------------------------------------------| |17060200|"Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на | | |природний газ для споживачів усіх форм власності, який | | |справляється за імпортований суб'єктами господарювання | | |природний газ для споживання ними як палива або | | |сировини"; | |--------+-------------------------------------------------------| |17060300|"Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на | | |природний газ для споживачів усіх форм власності, який | | |справляється за видобутий суб'єктами господарювання та | | |спожитий ними природний газ як паливо або сировина". | ------------------------------------------------------------------
b. У Тимчасовій класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету) ( v0011201-11 )
позицію:
------------------------------------------------------------------ |250388|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |на проведення виборів | | | |депутатів Верховної Ради | | | |Автономної Республіки | | | |Крим, місцевих рад та | | | |сільських, селищних, | | | |міських голів" | | ------------------------------------------------------------------
замінити позицією: ------------------------------------------------------------------ |250388|"Субвенція з державного | 0180 | | |бюджету місцевим бюджетам | | | |на проведення виборів | | | |депутатів місцевих рад та | | | |сільських, селищних, | | | |міських голів". | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
державного бюджету В.П.Лозицький