Документ v062p299-14, поточна редакція — Редакція від 02.06.2014, підстава - v089p299-14

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24.03.2014  № 062-р

Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя та державним підприємством "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної служби посередництва і примирення
№ 089-р від 02.06.2014}

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10.07.2007 № 47:

1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя та державним підприємством "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя з 17.03.2014 і присвоїти йому реєстраційний номер 020-14/08-В.

Підстава: подання відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області від 20.03.2014 № 01-01/01-08/51.

2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:

"1. Здійснити виплату нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за період з 1 січня 2014 р. по 28 лютого 2014 р. найманим працівникам ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект", які не мають судового наказу або рішення суду про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати за період з 1 січня 2014 р. по лютий 2014 р., відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 115), колективного договору (розділ 2), Конституції України (стаття 43), Закону України "Про оплату праці" (статті 24), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

2. У частині "Виплату поточної заробітної плати найманим працівникам ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" здійснювати відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 115), Закону України "Про оплату праці" (стаття 24), Загальної декларації прав людини (стаття 23), Конституції України (стаття 43).

3. Встановити для найманих працівників ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" робочий час 40 годин на тиждень відповідно до галузевої угоди (розділ IV), Кодексу законів про працю України (стаття 50), колективного договору (розділ 3).

4. При нарахуванні заробітної плати найманим працівникам за час простою не з вини працівника, за працівником зберегти середній заробіток відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 113, частина 3), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

{П'яту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 089-р від 02.06.2014} 5. Встановити розмір мінімального місячного окладу для найманих працівників ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект", що відповідає законодавчо встановленому рівню мінімальної заробітної плати з дотриманням міжпосадових співвідношень в розмірах міжпосадових окладів відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 95, 96, 97), галузевої угоди (розділ II), Закону України "Про оплату праці" (стаття 3, 6 та 7), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

6. Негайно провести заходи відносно відновлення санітарно-побутових умов праці (підключення будівлі інституту ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" до системи водопостачання) для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці на підприємстві ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" відповідно до Кодексу законів про працю України (стаття 153, 158, 161), Закону України "Про охорону праці" (розділ 2, стаття 6; розділ 3, стаття 13), галузевої угоди (розділ III), колективного договору (розділи 2 та 5), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

{Сьому вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 089-р від 02.06.2014} 7. Сприяти та не перешкоджати представникам первинної профспілкової організації в реалізації їх повноважень, передбачених Законом України "Про профспілки, їх права і гарантії діяльності", Кодексом законів про працю України (стаття 97, глава XVI (статті 243 - 252)), галузевою угодою (розділ VIII), колективним договором (розділ 6), Загальною декларацією прав людини (стаття 23), Конституцією України (стаття 36).

8. Терміново розробити заходи по безперебійному та рівномірному завантаженню роботою усіх підрозділів інституту ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" відповідно до колективного договору (розділ 1 та 2), Конституції України (стаття 43), Загальної декларації прав людини (стаття 23).

{Дев'яту вимогу знято з реєстрації згідно з Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення № 089-р від 02.06.2014} 9. Постійно виконувати свої зобов'язання як роботодавця та надавати інформацію на запити профспілкового комітету відповідно до Закону України "Про профспілки, їх права і гарантії діяльності" (ст. 28, 45), Кодексу законів про працю України (стаття 251).

3. Відмовити в реєстрації другої вимоги найманих працівників в частині: "не рідше, ніж один раз на місяць - 10 числа, що йде за звітним місяцем, відповідно до колективного договору", оскільки відповідно до ст. 24 Закону України "Про оплату праці", ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Окрім цього, колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом ДП "ДПІ "Запоріжцивільпроект" був укладений в 2002 році і не переглядався, а згідно зі ст. 16 Кодексу законів про працю умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними.

4. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів).

5. Відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.

6. Дане розпорядження надіслати органу, уповноваженому представляти інтереси найманих працівників державного підприємства "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя, державному підприємству "Державний проектний інститут "Запоріжцивільпроект" міста Запоріжжя, Запорізькому міському голові, Запорізькій обласній державній адміністрації, відділенню Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.

Голова

О. Окіс

{Текст взято з сайту НСПП http://www.nspp.gov.ua/}вгору