Документ v0627863-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2015, підстава - v0001863-15

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

20.11.2013  № 627

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1 від 05.01.2015}

Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 жовтня 2012 року № 1343 (із змінами і доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (далі - Положення), НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 16.04.2013 № 227 "Щодо опису розділів та схем ХМL-файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

2. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення (далі - Дані).

3. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthKUA.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartKUA.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearKUA.xsd".

інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):

Щоденні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "DayICI.xsd";

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthICI.xsd";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartICI.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearICI.xsd";

Нерегулярні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "NregICI.xsd".

інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):

Щомісячні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "MonthNPF";

Щоквартальні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "QwartNPF.xsd";

Щорічні Дані: Report.xml", який відповідає схемі "YearNPF.xsd".

4. Відповідно до п. 4 розділу І Порядку Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Цей наказ набирає чинності відповідно до п. 4 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.10.2013 № 2349 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2013 за № 1828/24360.

6. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.

7. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

8. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування "Windows-1251".

9. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

11. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. ТевелєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Голови Комісії
20.11.2013 № 627

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSDPRUD_19>

Тег відкриття структури "DPRUD_19"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_19"

</DTSDPRUD_19>

Заключний тег структури "DPRUD_19"

<DTSDPRUD_20>

Тег відкриття структури "DPRUD_20"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_20"

</DTSDPRUD_20>

Заключний тег структури "DPRUD_20"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthKUA.xsd"*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
* Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

__________
* Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

__________
* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку

R_VK

Розмір власного капіталу

R_DOLG

Розмір зобов'язань

Z_payment

Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_payment

Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_VKKUA

Бал показника рівня власного капіталу Компанії

R_ACTIV

Вартість активів

Z_PFS

Розрахункове значення показника фінансової стійкості

B_PFS

Бал показника фінансової стійкості

RZ_STK

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

B_VKOSOBY

Бал показника рівня власного капіталу Особи

__________
* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Назва елемента

Зміст

B_P_SF

Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

B_P_MZ

Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

B_P_DR

Бал показника професійної репутації

__________
* Опис структури даних  "TITL" до файлу схеми "MonthKUA.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

2. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSDPRUD_19>

Тег відкриття структури "DPRUD_19"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_19"

</DTSDPRUD_19>

Заключний тег структури "DPRUD_19"

<DTSDPRUD_20>

Тег відкриття структури "DPRUD_20"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_20"

</DTSDPRUD_20>

Заключний тег структури "DPRUD_20"

<DTSPER_IPOT>

Тег відкриття структури "PER_IPOT"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "PER_IPOT"

</DTSPER_IPOT>

Заключний тег структури "PER_IPOT"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartKUA.xsd"**

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

__________
** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

__________
** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________
* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку

R_VK

Розмір власного капіталу

R_DOLG

Розмір зобов'язань

Z_payment

Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_payment

Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_VKKUA

Бал показника рівня власного капіталу Компанії

R _ACTIV

Вартість активів

Z_PFS

Розрахункове значення показника фінансової стійкості

B_PFS

Бал показника фінансової стійкості

RZ_STK

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

B_VKOSOBY

Бал показника рівня власного капіталу Особи

__________
* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Назва елемента

Зміст

B_P_SF

Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

B_P_MZ

Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

B_P_DR

Бал показника професійної репутації

__________
** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "QwartKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

D_NAME

Найменування емітента іпотечних облігацій

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

D_NOMREG

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

D_DATREG

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

D_NOMDOG

Номер договору про управління іпотечним покриттям

D_ROZPOK

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

D_SUMZOB

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

D_ZAGDOH

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

D_DATFIN

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

D_VID

Вид іпотечних облігацій

3. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<DTSDOV_SVK>

Тег відкриття структури "DOV_SVK"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DOV_SVK"

</DTSDOV_SVK>

Заключний тег структури "DOV_SVK"

<DTSPER_F>

Тег відкриття структури "PER_F"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "PER_F"

</DTSPER_F>

Заключний тег структури "PER_F"

<DTSDPRUD_19>

Тег відкриття структури "DPRUD_19"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_19"

</DTSDPRUD_19>

Заключний тег структури "DPRUD_19"

<DTSDPRUD_20>

Тег відкриття структури "DPRUD_20"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_20"

</DTSDPRUD_20>

Заключний тег структури "DPRUD_20"

<DTSPER_IPOT>

Тег відкриття структури "PER_IPOT"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "PER_IPOT"

</DTSPER_IPOT>

Заключний тег структури "PER_IPOT"

<DTSTITL>

Тег відкриття структури "TITL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITL"

</DTSTITL>

Заключний тег структури "TITL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearKUA.xsd"***

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'> </element> <element name='DTSTITL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='E_TL' type='dateTime' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSPER_IPOT'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_DATREG' type='dateTime' /> <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254' /> <attribute name='D_ROZPOK' type='double' /> <attribute name='D_SUMZOB' type='double' /> <attribute name='D_ZAGDOH' type='double' /> <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime' /> <attribute name='D_VID' type='z:Type100' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSPER_F'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_VYD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime' /> <attribute name='F_BVA' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_19'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='R_VK' type='double' /> <attribute name='R_DOLG' type='double' /> <attribute name='Z_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_PAYMENT' type='double' /> <attribute name='B_VKKUA' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='Z_PFS' type='double' /> <attribute name='B_PFS' type='double' /> <attribute name='RZ_STK' type='double' /> <attribute name='B_VKOSOBY' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDPRUD_20'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='B_P_SF' type='double' /> <attribute name='B_P_MZ' type='double' /> <attribute name='B_P_DR' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSDOV_SVK'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='R_VK1' type='double' /> <attribute name='R_VK3' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_1' type='double' /> <attribute name='RZ_STK_3' type='double' /> <attribute name='RS_STK_1' type='double' /> <attribute name='RS_STK_3' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
*** Опис структури даних "DOV_SVK" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

R_VK1

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

R_VK3

Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RZ_STK_1

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RZ_STK_3

Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

RS_STK_1

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн

RS_STK_3

Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

__________
*** Опис структури даних "PER_F" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

F_EDRICI

Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів

F_NAME

Повне найменування фонду / страхової компанії

F_VYD

Вид фонду 1)

F_TYP

Тип фонду 2)

F_REG_D

Дата реєстрації фонду

F_VIZ_D

Дата досягнення нормативів ПІФ

F_POV_K_D

Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ

F_DOG_D

Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

F_BVA

Балансова вартість активів в управлінні (грн)

__________
*** Опис структури даних "TITL" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

E_ADRES

Місцезнаходження Компанії/Особи

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

E_SL

Серія ліцензії

E_NL

Номер ліцензії

E_DL

Дата видачі ліцензії

E_TL

Строк дії ліцензії

KON_POS

Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складання звітності

__________
* Опис структури даних "DPRUD_19" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній/Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

DATEROZ

Дата розрахунку

R_VK

Розмір власного капіталу

R_DOLG

Розмір зобов'язань

Z_payment

Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_payment

Бал показника покриття зобов'язань власним капіталом

B_VKKUA

Бал показника рівня власного капіталу Компанії

R_ACTIV

Вартість активів

Z_PFS

Розрахункове значення показника фінансової стійкості

B_PFS

Бал показника фінансової стійкості

RZ_STK

Розмір зареєстрованого статутного капіталу Особи

B_VKOSOBY

Бал показника рівня власного капіталу Особи

__________
* Опис структури даних "DPRUD_20" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані на кінець звітного місяця

Назва елемента

Зміст

B_P_SF

Бал показника дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб)

B_P_MZ

Бал показника здійснення діяльності за місцезнаходженням

B_P_DR

Бал показника професійної репутації

__________
*** Опис структури даних "PER_IPOT" до файлу схеми "YearKUA.xsd". Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний

D_NAME

Найменування емітента іпотечних облігацій

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

D_NOMREG

Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів

D_DATREG

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

D_NOMDOG

Номер договору про управління іпотечним покриттям

D_ROZPOK

Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

D_SUMZOB

Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн

D_ZAGDOH

Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн

D_DATFIN

Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій

D_VID

Вид іпотечних облігацій

4. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI MonthICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<DTSEARN1>

Тег відкриття структури "EARN1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN1"

</DTSEARN1>

Заключний тег структури "EARN1"

<DTSFCHA>

Тег відкриття структури "FCHA"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "FCHA"

</DTSFCHA>

Заключний тег структури "FCHA"

<DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSDPRUD_21>

Тег відкриття структури "DPRUD_21"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_21"

</DTSDPRUD_21>

Заключний тег структури "DPRUD_21"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthICI.xsd"****

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType>
<element name='root'> <complexType> <all>
<element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' />
</complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element><element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' />
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

F_DFICI

Термін дії ІСІ

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________
**** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

F_ACTIV1

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

F_ACTIV2

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

F_DOLG1

Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_DOLG2

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

F_VCHA1

Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_VCHA2

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

KLCCP1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

KLCCP2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

KLCFNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCFR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCUCHURR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHURNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)

KLCUCHFR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHFNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)

F_VCHAIS1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)

F_VCHAIS2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

F_A_NOM

Номінальна вартість одного цінного папера

__________
**** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
**** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
**** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
**** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
**** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
**** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
**** Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "MonthICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Найменування ІСІ

DATEROZ

Дата розрахунку

F_ACTIV

Вартість активів ІСІ

R_ACTIV

Мінімальний розмір активів

B_R_ACTIV

Бал показника мінімального розміру активів ІСІ

B_CS_ACTIV

Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ

PEBALAKF_1

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)

PEBALAKF_2

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)

PEBALAKF_3

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)

PEBALAKF_4

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)

PEBALAKF_5

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)

PEBALAKF_6

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)

BAL_ risk

Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ

5. Опис структури файлу "Report.xml" щоденних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<DTSEARN1>

Тег відкриття структури "EARN1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN1"

</DTSEARN1>

Заключний тег структури "EARN1"

<DTSFCHA>

Тег відкриття структури "FCHA"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "FCHA"

</DTSFCHA>

Заключний тег структури "FCHA"

<DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "DayICI"*****

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' />
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
***** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про ІСІ

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

F_DFICI

Термін дії ІСІ

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________
***** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "DayICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

F_ACTIV1

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

F_ACTIV2

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

F_DOLG1

Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_DOLG2

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

F_VCHA1

Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_VCHA2

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

KLCCP1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

KLCCP2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

KLCFNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCFR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCUCHURR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHURNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)

KLCUCHFR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHFNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)

F_VCHAIS1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)

F_VCHAIS2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

F_A_NOM

Номінальна вартість одного цінного папера

__________
***** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "DayICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
***** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
***** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "DayICI.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
***** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
***** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
***** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "DayICI.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

6. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<z:DTSEARN1>

Тег відкриття структури "EARN1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN1"

</z:DTSEARN1>

Заключний тег структури "EARN1"

<z:DTSFCHA>

Тег відкриття структури "FCHA"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "FCHA"

</z:DTSFCHA>

Заключний тег структури "FCHA"

<z:DTSINF_KRP>

Тег відкриття структури "INF_KRP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_KRP"

</z:DTSINF_KRP>

Заключний тег структури "INF_KRP"

<z:DTSINF_KRPU>

Тег відкриття структури "INF_KRPU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_KRPU"

</z:DTSINF_KRPU>

Заключний тег структури "INF_KRPU"

<z:DTSINF_PAY>

Тег відкриття структури "INF_PAY"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_PAY"

</z:DTSINF_PAY>

Заключний тег структури "INF_PAY"

<z:DTSINF_PAYU>

Тег відкриття структури "INF_PAYU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_PAYU"

</z:DTSINF_PAYU>

Заключний тег структури "INF_PAYU"

<z:DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</z:DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<z:DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</z:DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<z:DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</z:DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<z:DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</z:DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<z:DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</z:DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<z:DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</z:DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSDPRUD_21>

Тег відкриття структури "DPRUD_21"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_21"

</DTSDPRUD_21>

Заключний тег структури "DPRUD_21"

<z:DTSTITUL>

Тег відкриття структури "TITUL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITUL"

</z:DTSTITUL>

Заключний тег структури "TITUL"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartICI.xsd"******

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' />   <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' />
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAYU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAY'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='N_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRPU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
****** Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_LIC_DT

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

F_REGION

Територія (область) 3)

F_ADRES

Місцезнаходження

F_A_DT

Дата реєстрації випуску акцій

F_A_EMIS

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

F_A_ORG

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

F_A_VID

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

F_A_FRM

Форма випуску 4)

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

F_A_NOM

Номінальна вартість акції (грн)

F_A_QN

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

__________
****** Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
****** Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

E_LIC

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

N_LIC

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

F_REGION

Територія (область) Компанії 3)

F_ADRES

Місцезнаходження Компанії

F_A_DT

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

F_A_EMIS

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

F_A_ORG

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

F_A_VID

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

F_A_FRM

Форма випуску 4)

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

F_A_NOM

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)

F_A_QN

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

__________
****** Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація проюридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
****** Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OP_DATE

Дата оприлюднення Інформації

WEB

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

__________
****** Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про ІСІ

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

F_DFICI

Термін дії ІСІ

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________
****** Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

F_ACTIV1

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

F_ACTIV2

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

F_DOLG1

Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_DOLG2

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

F_VCHA1

Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_VCHA2

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

KLCCP1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

KLCCP2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

KLCFNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCFR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCUCHURR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHURNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)

KLCUCHFR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHFNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)

F_VCHAIS1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)

F_VCHAIS2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

F_A_NOM

Номінальна вартість одного цінного папера

__________
****** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
****** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
****** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
****** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
****** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
****** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
****** Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "QwartICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Найменування ІСІ

DATEROZ

Дата розрахунку

F_ACTIV

Вартість активів ІСІ

R_ACTIV

Мінімальний розмір активів

B_ R_ACTIV

Бал показника мінімального розміру активів ІСІ

B_CS_ACTIV

Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ

PEBALAKF_1

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)

PEBALAKF_2

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)

PEBALAKF_3

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)

PEBALAKF_4

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)

PEBALAKF_5

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)

PEBALAKF_6

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)

BAL_risk

Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ

7. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<z:Fin>

Тег відкриття блоку структур "Fin"

Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою "FinRep.xsd"

Блоки даних структур "Fin"

</z:Fin>

Заключний тег блоку структур "Fin"

<DTSEARN1>

Тег відкриття структури "EARN1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN1"

</DTSEARN1>

Заключний тег структури "EARN1"

<DTSEARN2>

Тег відкриття структури "EARN2"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN2"

</DTSEARN2>

Заключний тег структури "EARN2"

<DTSEARN2_1>

Тег відкриття структури "EARN2_1"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN2_1"

</DTSEARN2_1>

Заключний тег структури "EARN2_1"

<DTSEARN2_2>

Тег відкриття структури "EARN2_2"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN2_2"

</DTSEARN2_2>

Заключний тег структури "EARN2_2"

<DTSEARN3>

Тег відкриття структури "EARN3"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN3"

</DTSEARN3>

Заключний тег структури "EARN3"

<DTSEARN4>

Тег відкриття структури "EARN4"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "EARN4"

</DTSEARN4>

Заключний тег структури "EARN4"

<DTSFCHA>

Тег відкриття структури "FCHA"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "FCHA"

</DTSFCHA>

Заключний тег структури "FCHA"

<DTSINF_KRP>

Тег відкриття структури "INF_KRP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_KRP"

</DTSINF_KRP>

Заключний тег структури "INF_KRP"

<DTSINF_KRPU>

Тег відкриття структури "INF_KRPU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_KRPU"

</DTSINF_KRPU>

Заключний тег структури "INF_KRPU"

<DTSINF_PAY>

Тег відкриття структури "INF_PAY"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_PAY"

</DTSINF_PAY>

Заключний тег структури "INF_PAY"

<DTSINF_PAYU>

Тег відкриття структури "INF_PAYU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_PAYU"

</DTSINF_PAYU>

Заключний тег структури "INF_PAYU"

<DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSDPRUD_21>

Тег відкриття структури "DPRUD_21"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "DPRUD_21"

</DTSDPRUD_21>

Заключний тег структури "DPRUD_21"

<DTSTITUL>

Тег відкриття структури "TITUL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITUL"

</DTSTITUL>

Заключний тег структури "TITUL"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearICI.xsd"*******

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd" /> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'></element> <element name='DTSTITUL'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OP_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' />
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAYU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_PAY'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='N_LIC' type='z:Type10' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRPU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_KRP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_DT' type='dateTime' /> <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> <attribute name='F_A_QN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSFCHA'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_ACTIV1' type='double' /> <attribute name='F_ACTIV2' type='double' /> <attribute name='F_DOLG1' type='double' /> <attribute name='F_DOLG2' type='double' /> <attribute name='F_VCHA1' type='double' /> <attribute name='F_VCHA2' type='double' /> <attribute name='KLCCP1' type='double' /> <attribute name='KLCCP2' type='double' /> <attribute name='KLCFNR' type='double' /> <attribute name='KLCFR' type='double' /> <attribute name='KLCURNR' type='double' /> <attribute name='KLCURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHURNR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFR' type='double' /> <attribute name='KLCUCHFNR' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS1' type='double' /> <attribute name='F_VCHAIS2' type='double' /> <attribute name='F_A_NOM' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN4'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='A_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='DATE' type='dateTime' /> <attribute name='VUTRAT' type='double' /> <attribute name='VART' type='double' /> <attribute name='NORM_V' type='double' /> <attribute name='SUM_N' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN3'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> <attribute name='POK2_1' type='double' /> <attribute name='POK3_1' type='double' /> <attribute name='POK4_1' type='double' /> <attribute name='POK5_1' type='double' /> <attribute name='POK6_1' type='double' /> <attribute name='POK8_1' type='double' /> <attribute name='POK9_1' type='double' /> <attribute name='POK10_1' type='double' /> <attribute name='POK11_1' type='double' /> <attribute name='POK12_1' type='double' /> <attribute name='POK13_1' type='double' /> <attribute name='POK14_1' type='double' /> <attribute name='POK15_1' type='double' /> <attribute name='POK16_1' type='double' /> <attribute name='POK18_1' type='double' /> <attribute name='POK19_1' type='double' /> <attribute name='POK20_1' type='double' /> <attribute name='POK7_1' type='double' /> <attribute name='POK21_1' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2_2'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='POK4_1' type='double' /> <attribute name='POK4_2' type='double' /> <attribute name='POK4_3' type='double' /> <attribute name='POK4_4' type='double' /> <attribute name='POK4_5' type='double' /> <attribute name='POK4_6' type='double' /> <attribute name='POK5_1' type='double' /> <attribute name='POK5_2' type='double' /> <attribute name='POK5_3' type='double' /> <attribute name='POK5_4' type='double' /> <attribute name='POK5_5' type='double' /> <attribute name='POK5_6' type='double' /> <attribute name='POK6_1' type='double' /> <attribute name='POK6_2' type='double' /> <attribute name='POK6_3' type='double' /> <attribute name='POK6_4' type='double' /> <attribute name='POK6_5' type='double' /> <attribute name='POK6_6' type='double' /> <attribute name='POK7_4' type='double' /> <attribute name='POK7_5' type='double' /> <attribute name='POK7_6' type='double' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2_1'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='K_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='H_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='H_DATE' type='dateTime' /> <attribute name='POK1_1' type='double' /> <attribute name='POK1_2' type='double' /> <attribute name='POK1_3' type='double' /> <attribute name='POK1_4' type='double' /> <attribute name='POK1_5' type='double' /> <attribute name='POK1_6' type='double' /> <attribute name='POK2_1' type='double' /> <attribute name='POK2_2' type='double' /> <attribute name='POK2_3' type='double' /> <attribute name='POK2_4' type='double' /> <attribute name='POK2_5' type='double' /> <attribute name='POK2_6' type='double' /> <attribute name='POK3_4' type='double' /> <attribute name='POK3_5' type='double' /> <attribute name='POK3_6' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSDPRUD_21'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='DATEROZ' type='dateTime' /> <attribute name='F_ACTIV' type='double' /> <attribute name='R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_R_ACTIV' type='double' /> <attribute name='B_CS_ACTIV' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_1' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_2' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_3' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_4' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_5' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF_6' type='double' /> <attribute name='BAL_RISK' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSEARN2'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='E_SL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_NL' type='z:Type10' /> <attribute name='E_DL' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSEARN1'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime' /> <attribute name='F_DFICI' type='dateTime' /> <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
******* Опис структури даних "EARN1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про ІСІ

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_DEDRICI

Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ

F_DFICI

Термін дії ІСІ

U_DATADOG

Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

__________
******* Опис структури даних "EARN2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про винагороду компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

E_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

E_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

E_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

__________
******* Опис структури даних "EARN2_1" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

K_DATE

Дата підписання довідки керівником Компанії

H_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для КІФ)

H_DATE

Дата підписання довідки головою спостережної ради (для КІФ

POK1_1

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

POK1_2

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

POK1_3

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK1_4

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK1_5

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)

POK1_6

Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)

POK2_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

POK2_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

POK2_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK2_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK2_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)

POK2_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)

POK3_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK3_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

POK3_6

Разом перевищення нормативу (грн)

__________
******* Опис структури даних "EARN2_2" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

POK4_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

POK4_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

POK4_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK4_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK4_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

POK4_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

POK5_1

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

POK5_2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

POK5_3

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK5_4

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK5_5

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

POK5_6

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

POK6_1

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

POK6_2

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

POK6_3

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK6_4

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK6_5

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

POK6_6

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)

POK7_4

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

POK7_5

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

POK7_6

Разом перевищення нормативу (грн)

__________
******* Опис структури даних "EARN3" до файлу схеми "YearICI.xsd". Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

E_SL

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

E_NL

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

E_DL

Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

POK2_1

Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн)

POK3_1

Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн)

POK4_1

Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн)

POK5_1

Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн)

POK6_1

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)

POK8_1

Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн)

POK9_1

Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн)

POK10_1

Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн)

POK11_1

Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн)

POK12_1

Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн)

POK13_1

Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн)

POK14_1

Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн)

POK15_1

Орендна плата, сума витрат за рік (грн)

POK16_1

Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн)

POK18_1

Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн)

POK19_1

Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн)

POK20_1

Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

POK7_1

Витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

POK21_1

Усього витрат, сума витрат за рік (грн)

__________
******* Опис структури даних "EARN4" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

A_NAME

Прізвище уповноваженої посадової особи Компанії

DATE

Дата підписання Інформації уповноваженою особою

VUTRAT

Загальні витрати, грн

VART

Середньорічна вартість чистих активів, грн

NORM_V

Норматив витрат, грн

SUM_N

Сума перевищення нормативу, грн

__________
******* Опис структури даних "FCHA" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

F_ACTIV1

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)

F_ACTIV2

Активи фонду, грн (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)

F_DOLG1

Зобов'язання фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_DOLG2

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

F_VCHA1

Вартість чистих активів фонду, грн (на початок звітного періоду)

F_VCHA2

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

KLCCP1

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на початок звітного періоду)

KLCCP2

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

KLCFNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCFR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURNR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCURR

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 3)

KLCUCHURR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHURNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів 3)

KLCUCHFR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів 3)

KLCUCHFNR

Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів 3)

F_VCHAIS1

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на початок звітного періоду)

F_VCHAIS2

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

F_A_NOM

Номінальна вартість одного цінного папера

__________
******* Опис структури даних "INF_KRP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

F_LIC_DT

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

F_REGION

Територія (область) 3)

F_ADRES

Місцезнаходження

F_A_DT

Дата реєстрації випуску акцій

F_A_EMIS

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

F_A_ORG

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

F_A_VID

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

F_A_FRM

Форма випуску 4)

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2

F_A_NOM

Номінальна вартість акції (грн)

F_A_QN

Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

__________
******* Опис структури даних "INF_KRPU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
******* Опис структури даних "INF_PAY" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

E_LIC

Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

N_LIC

Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ компанії з управління активами

F_REGION

Територія (область) Компанії 3)

F_ADRES

Місцезнаходження Компанії

F_A_DT

Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів

F_A_EMIS

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів

F_A_ORG

Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів

F_A_VID

Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2

F_A_FRM

Форма випуску 4)

F_A_ROZM

Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2

F_A_NOM

Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)

F_A_QN

Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

__________
******* Опис структури даних "INF_PAYU" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Повне найменування інвестиційного фонду

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
******* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearICI.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
******* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
******* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearICI.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
******* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
******* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
******* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearICI.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
******* Опис структури даних "DPRUD_21" до файлу схеми "YearICI.xsd". Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ (крім венчурних фондів), розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Найменування ІСІ

DATEROZ

Дата розрахунку

F_ACTIV

Вартість активів ІСІ

R_ACTIV

Мінімальний розмір активів

B_R_ACTIV

Бал показника мінімального розміру активів ІСІ

B_CS_ACTIV

Бал показника відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавчими, нормативно-правовими актами та інвестиційною декларацією ІСІ

PEBALAKF_1

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ грошових коштів; банківських металів; облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейських зобов'язань; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (%)

PEBALAKF_2

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ банківських депозитів; ощадних (депозитних) сертифікатів; облігацій місцевих позик; цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігацій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі (%)

PEBALAKF_3

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк виконання зобов'язань за якими не настав (або зобов'язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акцій іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав (%)

PEBALAKF_4

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ акцій вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігацій вітчизняних підприємств, строк(и) виконання за якими порушено; об'єктів нерухомого майна; іпотечних цінних паперів; похідних цінних паперів; сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав (%)

PEBALAKF_5

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ векселів; дебіторської заборгованості, строк погашення якої порушено (%)

PEBALAKF_6

Частка у загальній балансовій вартості активів ІСІ цінних паперів, випущених Компанією, депозитарною установою, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов'язаними особами (%)

BAL_risk

Бал показника ризику інвестиційного портфеля ІСІ

__________
******* Опис структури даних "TITUL" до файлу схеми "YearICI.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OP_DATE

Дата оприлюднення Інформації

WEB

Інтернет-адреса оприлюднення Інформації

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії

F_NAME

Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

8. Опис структури файлу "Report.xml" нерегулярних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI NregICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування ІСІ/фонду' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'True' TTYPE= '007'>

Відкриття головного тегу

<DTSNR_DOD10>

Тег відкриття структури "NR_DOD10"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "NR_DOD10"

</DTSNR_DOD10>

Заключний тег структури "NR_DOD10"

<DTSNR_DOD11>

Тег відкриття структури "NR_DOD11"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "NR_DOD11"

</DTSNR_DOD11>

Заключний тег структури "NR_DOD11"

<DTSNR_DOD8>

Тег відкриття структури "NR_DOD8"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "NR_DOD8"

</DTSNR_DOD8>

Заключний тег структури "NR_DOD8"

<DTSNR_DOD9>

Тег відкриття структури "NR_DOD9"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "NR_DOD9"

</DTSNR_DOD9>

Заключний тег структури "NR_DOD9"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "NregICI"********

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/NregICI' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSNR_DOD9'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='D_TERM' type='dateTime' /> <attribute name='INICIAT' type='z:Type254' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD8'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='NAZ_ORG' type='z:Type254' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD11'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSNR_DOD10'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_OPR' type='dateTime' /> <attribute name='D_RISH' type='dateTime' /> <attribute name='N_RISH' type='z:Type254' /> <attribute name='D_OTR_R' type='dateTime' /> <attribute name='INFORM' type='z:Type254' /> <attribute name='DOP_WEB' type='string' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
******** Опис структури даних "NR_DOD10" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення Комісії про припинення ІСІ шляхом ліквідації

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Найменування ІСІ

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

D_RISH

Дата рішення Комісії

N_RISH

Номер рішення Комісії

D_OTR_R

Дата отримання рішення

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________
******** Опис структури даних "NR_DOD11" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення Компанії про припинення ПІФ шляхом ліквідації

Назва елемента

Зміст

F_NAME

Найменування ПІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

D_RISH

Дата прийняття рішення

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________
******** Опис структури даних "NR_DOD8" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення вищого органу КІФ про припинення КІФ шляхом ліквідації

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Найменування КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

D_RISH

Дата прийняття рішення

NAZ_ORG

Назва органу, який прийняв рішення про припинення КІФ шляхом ліквідації

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника Компанії

__________
******** Опис структури даних "NR_DOD9" до файлу схеми "NregICI.xsd". Нерегулярна інформація про рішення суду про припинення КІФ шляхом ліквідації

Назва елемента

Зміст

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ

F_NAME

Найменування КІФ

ZVTYP

Вид Інформації: 5 - нерегулярна

RI1

Вид ІСІ 1)

RI2

Тип ІСІ 2)

D_OPR

Дата оприлюднення в стрічці новин

D_RISH

Дата рішення суду

D_TERM

Строк дії ліквідаційної процедури

INICIAT

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка подала заяву про припинення КІФ

INFORM

Зміст інформації, яка міститься в повідомленні, оприлюдненому в стрічці новин

DOP_WEB

Адреса додаткової сторінки в мережі Інтернет

K_POS

Посада керівника Компанії

K_FIO

Прізвище та ініціали керівника Компанії

9. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF MonthNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>

Відкриття головного тегу

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<z:DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</z:DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<z:DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</z:DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<z:DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</z:DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<z:DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</z:DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<z:DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</z:DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSTBLINPF>

Тег відкриття структури "TBLINPF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLINPF"

</DTSTBLINPF>

Заключний тег структури "TBLINPF"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthNPF.xsd"*********

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' />
<attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /></complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLINPF'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='INVCP' type='double' /> <attribute name='INVNM' type='double' /> <attribute name='GROSHI' type='double' /> <attribute name='INVMET' type='double' /> <attribute name='INVINSHI' type='double' />
<attribute name='INVDEBIZ' type='double' /> <attribute name='ALLINV' type='double' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='B_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
********* Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
********* Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********* Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********* Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********* Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********* Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
********* Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "MonthNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

INVCP

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

INVNM

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

GROSHI

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

INVMET

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

INVINSHI

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

INVDEBIZ

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)

ALLINV

Разом (грн)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

B_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

10. Опис структури файлу "Report.xml" щоквартальних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF QwartNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>

Відкриття головного тегу

<DTSINF_NPF>

Тег відкриття структури "INF_NPF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_NPF"

</DTSINF_NPF>

Заключний тег структури "INF_NPF"

<DTSINF_NPFU>

Тег відкриття структури "INF_NPFU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_NPFU"

</DTSINF_NPFU>

Заключний тег структури "INF_NPFU"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<z:DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</z:DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<z:DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</z:DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<z:DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</z:DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<z:DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</z:DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<z:DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</z:DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSTBLINPF>

Тег відкриття структури "TBLINPF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLINPF"

</DTSTBLINPF>

Заключний тег структури "TBLINPF"

<DTSTITUL_P>

Тег відкриття структури "TITUL_P"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITUL_P"

</DTSTITUL_P>

Заключний тег структури "TITUL_P"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "QwartNPF.xsd"**********

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL_P'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLINPF'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='INVCP' type='double' /> <attribute name='INVNM' type='double' /> <attribute name='GROSHI' type='double' /> <attribute name='INVMET' type='double' /> <attribute name='INVINSHI' type='double' /> <attribute name='INVDEBIZ' type='double' /> <attribute name='ALLINV' type='double' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='B_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPFU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPF'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_SV' type='dateTime' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='F_MAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='F_WWW' type='z:Type254' /> <attribute name='F_KVED' type='z:Type20' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
********** Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

D_SV

Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ

F_REGION

Територія (область) 3)

F_ADRES

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

F_TEL_KD

Код міжміського телефонного зв'язку

F_TEL

Телефон

F_MAIL

E-mail

F_WWW

www-адреса

F_KVED

Код за КВЕД

__________
********** Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
********** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
********** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

INVCP

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

INVNM

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

GROSHI

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

INVMET

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

INVINSHI

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

INVDEBIZ

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)

ALLINV

Разом (грн)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

B_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

__________
********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "QwartNPF.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

11. Опис структури файлу "Report.xml" щорічних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF YearNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані: Повне найменування Особи' STD= 'Дані: Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>

Відкриття головного тегу

<DTSINF_NPF>

Тег відкриття структури "INF_NPF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_NPF"

</DTSINF_NPF>

Заключний тег структури "INF_NPF"

<DTSINF_NPFU>

Тег відкриття структури "INF_NPFU"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "INF_NPFU"

</DTSINF_NPFU>

Заключний тег структури "INF_NPFU"

<DTSTBLCP>

Тег відкриття структури "TBLCP"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCP"

</DTSTBLCP>

Заключний тег структури "TBLCP"

<z:DTSTBLCASH>

Тег відкриття структури "TBLCASH"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLCASH"

</z:DTSTBLCASH>

Заключний тег структури "TBLCASH"

<z:DTSTBLDEBIZ>

Тег відкриття структури "TBLDEBIZ"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLDEBIZ"

</z:DTSTBLDEBIZ>

Заключний тег структури "TBLDEBIZ"

<z:DTSTBLMETAL>

Тег відкриття структури "TBLMETAL"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLMETAL"

</z:DTSTBLMETAL>

Заключний тег структури "TBLMETAL"

<z:DTSTBLNEDV>

Тег відкриття структури "TBLNEDV"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLNEDV"

</z:DTSTBLNEDV>

Заключний тег структури "TBLNEDV"

<z:DTSTBLOTHER>

Тег відкриття структури "TBLOTHER"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLOTHER"

</z:DTSTBLOTHER>

Заключний тег структури "TBLOTHER"

<DTSTBLINPF>

Тег відкриття структури "TBLINPF"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLINPF"

</DTSTBLINPF>

Заключний тег структури "TBLINPF"

<DTSTBLPWIN>

Тег відкриття структури "TBLPWIN"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TBLPWIN"

</DTSTBLPWIN>

Заключний тег структури "TBLPWIN"

<DTSTITUL_P>

Тег відкриття структури "TITUL_P"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row ………………………………………………………………
/>

Дані структури "TITUL_P"

</DTSTITUL_P>

Заключний тег структури "TITUL_P"

</z:root>

Заключний тег файлу

Файл схеми: "YearNPF.xsd"***********

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type50'> <restriction base='string'> <maxLength value='50' /> </restriction> </simpleType><simpleType name='Type1'> <restriction base='string'> <maxLength value='1' /> </restriction> </simpleType> <element name='root'> <complexType> <all> <element name='DTSTITUL_P'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='K_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='KON_POS' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element>
<element name='DTSTBLPWIN'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='ALLSNV' type='double' /> <attribute name='ALLWIN' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element>
<element name='DTSTBLOTHER'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10' /> <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='OI_ADR' type='string' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLNEDV'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLMETAL'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='METAL' type='z:Type10' /> <attribute name='VAGA' type='double' /> <attribute name='NBUSTAT' type='double' /> <attribute name='COSTBAL' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLINPF'> <complexType> <all minOccurs='1' maxOccurs='1'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='INVCP' type='double' /> <attribute name='INVNM' type='double' /> <attribute name='GROSHI' type='double' /> <attribute name='INVMET' type='double' /> <attribute name='INVINSHI' type='double' />
<attribute name='INVDEBIZ' type='double' /> <attribute name='ALLINV' type='double' /> <attribute name='K_FIO' type='z:Type254' /> <attribute name='B_FIO' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </all> </complexType> </element> <element name='DTSTBLDEBIZ'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10' /> <attribute name='PYDS_DZ' type='string' /> <attribute name='ZABEZP_R' type='double' /> <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime' /> <attribute name='CHRV' type='double' /> <attribute name='PERVV' type='double' /> <attribute name='REZBORG' type='double' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCP'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10' /> <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='C_CODE' type='z:Type10' /> <attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /> <attribute name='ST_QUANT' type='double' /> <attribute name='ST_EXPENSE' type='double' /> <attribute name='EXPENSE' type='double' /> <attribute name='BAL_COST' type='double' /> <attribute name='PEALLAKF' type='double' /> <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='PEALLEM' type='double' /> <attribute name='D_POGASH' type='dateTime' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSTBLCASH'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10' /> <attribute name='COSTGRN' type='double' /> <attribute name='COSTFRG' type='double' /> <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10' /> <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254' /> <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6' /> <attribute name='DEPGRN' type='double' /> <attribute name='DEPFRG' type='double' /> <attribute name='STARTDAT' type='dateTime' /> <attribute name='FINDAT' type='dateTime' /> <attribute name='PEBALAKF' type='double' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPFU'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='U_TYP' type='z:Type10' /> <attribute name='U_NAME' type='z:Type254' /> <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254' /> <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> <element name='DTSINF_NPF'> <complexType> <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'> <element name='row' form='qualified'> <complexType> <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1' /> <attribute name='F_NAME' type='string' /> <attribute name='RI1' type='z:Type10' /> <attribute name='RI2' type='z:Type10' /> <attribute name='D_SV' type='dateTime' /> <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10' /> <attribute name='F_REGION' type='z:Type10' /> <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254' /> <attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10' /> <attribute name='F_TEL' type='z:Type50' /> <attribute name='F_MAIL' type='z:Type254' /> <attribute name='F_WWW' type='z:Type254' /> <attribute name='F_KVED' type='z:Type20' /> </complexType> </element> </sequence> </complexType> </element> </all> <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /> <attribute name='D_NAME' type='string' /> <attribute name='STD' type='dateTime' /> <attribute name='FID' type='dateTime' /> <attribute name='NREG' type='string' /> <attribute name='TTYPE' type='string' /> </complexType> </element> </schema>

__________
*********** Опис структури даних "INF_NPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про недержавний пенсійний фонд

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

D_SV

Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи

F_KOATUU

Код території за КОАТУУ

F_REGION

Територія (область) 3)

F_ADRES

Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду

F_TEL_KD

Код міжміського телефонного зв'язку

F_TEL

Телефон

F_MAIL

E-mail

F_WWW

www-адреса

F_KVED

Код за КВЕД

__________
*********** Опис структури даних "INF_NPFU" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна

U_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

U_TYP

Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4

U_NAME

Найменування юридичної особи

U_DOCINF

Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи

U_ADRESA

Місцезнаходження юридичної особи

__________
*********** Опис структури даних "TBLCP" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ST_TYPE

Вид цінного папера 3)

EM_EDRP

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента

EM_NAME

Найменування емітента-резидента/нерезидента

C_CODE

Код країни

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT

Кількість цінних паперів (шт.)

ST_EXPENSE

Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE

Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)

BAL_COST

Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)

PEALLAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)

BIRGNAME

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

PEALLEM

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)

D_POGASH

Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

__________
*********** Опис структури даних "TBLCASH" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT

Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів

COSTGRN

Сума грошових коштів у гривнях

COSTFRG

Сума грошових коштів в іноземній валюті

CASHNAME

Назва валюти 3)

BANKNAME

Найменування банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

BANKMFO

МФО банку

DEPGRN

Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)

DEPFRG

Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT

Дата початку зберігання

FINDAT

Дата закінчення зберігання

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
*********** Опис структури даних "TBLDEBIZ" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Дебіторська заборгованість

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

D_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора

D_NAME

Найменування дебітора

PRED_DZ

Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору

PYDS_DZ

Підстави виникнення заборгованості

ZABEZP_R

Розмір забезпечення (у разі наявності)

DATAS_DZ

Дата виникнення дебіторської заборгованості

DATAF_DZ

Планова дата погашення дебіторської заборгованості

CHRV

Чиста реалізаційна вартість (грн)

PERVV

Первісна вартість (грн)

REZBORG

Резерв сумнівних боргів (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
*********** Опис структури даних "TBLMETAL" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

BANKNAME

Найменування банку

BANKMFO

МФО банку

BANKEDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку

METAL

Вид банківського металу

VAGA

Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT

Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
*********** Опис структури даних "TBLNEDV" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ONM_NAME

Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)

ONM_ADR

Місцезнаходження об'єкта нерухомості

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

__________
*********** Опис структури даних "TBLOTHER" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Перелік інших інвестицій

Назва елемента

Зміст

F_EDRICI

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

F_NAME

Повне найменування фонду

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

ZVTYP

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

OBJECTIC

Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)

COSTBAL

Оцінна вартість (грн)

PEBALAKF

Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

PRED_INV

Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору

EDRPOU_OI

Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)

OI_ADR

Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)

__________
*********** Опис структури даних "TBLINPF" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

INVCP

Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)

INVNM

Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)

GROSHI

Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)

INVMET

Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)

INVINSHI

Балансова вартість інших інвестицій (грн)

INVDEBIZ

Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)

ALLINV

Разом (грн)

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

B_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

__________
*********** Опис структури даних "TBLPWIN" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 1 - щорічна

RI1

Вид фонду 1)

RI2

Тип фонду 2)

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

ALLSNV

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

ALLWIN

Сума винагороди за рік

__________
*********** Опис структури даних "TITUL_P" до файлу схеми "YearNPF.xsd". Титульний аркуш

Назва елемента

Зміст

ZVTYP

Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

K_POS

Посада керівника

K_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

F_NAME

Повне найменування недержавного пенсійного фонду

KON_POS

Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації

KON_FIO

Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації

KON_TEL

Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

KON_MAIL

E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.вгору