Документ v0627831-10, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
28.12.2010 N 627

Про призначення органу з оцінки відповідності
ДП "Одесастандартметрологія" вимогам
технічних регламентів

Відповідно до законів України "Про стандарти, технічні
регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про
підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та на виконання пункту 5
Порядку здійснення процедур призначення органів з оцінки
відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних
регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.01.2007 N 59 ( 59-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Призначити на виконання робіт з оцінки відповідності
продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів: - безпеки низьковольтного електричного обладнання
( 1149-2009-п ); - безпеки машин та устаткування ( 933-2010-п ); - з електромагнітної сумісності обладнання ( 785-2009-п ); - будівельних виробів, будівель і споруд ( 1764-2006-п ); - пересувного обладнання, що працює під тиском
( 967-2008-п ); - безпеки іграшок ( 901-2008-п ); - мийних засобів ( 717-2008-п ); - засобів індивідуального захисту ( 761-2008-п ); - щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних
виробів ( 13-2009-п ), орган з оцінки відповідності
ДП "Одесастандартметрологія" Держспоживстандарту України (65014,
м. Одеса, вул. Чорноморська, 10, код ЄДРПОУ 04725970), терміном на
два роки.
2. Управлінню технічного регулювання (Гордієнко В.Р.)
забезпечити: - внесення відповідної інформації згідно з п. 1 наказу до
Реєстру призначених органів з оцінки відповідності; - підготовку проекту комплекту документів призначеного органу
з оцінки відповідності для затвердження в установленому порядку; - організацію проведення моніторингу відповідності дотримання
критеріїв та обов'язків, встановлених до призначених органів з
оцінки відповідності.
3. ДП "УкрНДНЦ" забезпечити публікацію цього наказу в
інформаційному покажчику "Стандарти".
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.Матвійчуквгору