Документ v0622643-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2007, підстава - v3162643-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
01.03.2006 N 622
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 3162 ( v3162643-07 ) від 05.09.2007 }
Про внесення змін до наказу від 19.09.2005 N 2036
"Про організацію ліцензування фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності"

Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із
законодавчими актами України у сфері ліцензування" ( 3370-15 ) та
на підставі п. п. 2.6, 2.7 Ліцензійних умов провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, затверджених
спільним наказом Держпідприємництва та Держкоммолодьспорттуризму
від 02.04.2001 N 58/852 ( z0336-01 ), зареєстрованих в Мін'юсті 11
квітня 2001 року за N 336/5527, Н А К А З У Ю:
1. У преамбулі наказу Мінсім'ямолодьспорту від 19.09.2005
N 2036 ( v2036643-05 ) "Про організацію ліцензування
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності" після слів "на
підставі" доповнити словами "Закону України "Про фізичну культуру
і спорт" ( 3808-12 ).
2. Абзац 4 пункту 1 наказу доповнити словами: "на здійснення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з іншого виду
спорту" (додаток).
3. У підпункті 1.3 Положення про ліцензійну комісію
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (додаток 1
до наказу) після слів "зокрема:" доповнити словами "Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.М.Бринзак

Додаток
до наказу Міністерства
України у справах сім'ї,
молоді та спорту
01.03.2006 N 622

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЗАЯВА
НА ЗДІЙСНЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА СПОРТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ З ІНШОГО ВИДУ СПОРТУ

Заявник: ________________________________________________________
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи _________________________________________________________________
паспортні дані (серія, номер паспорта,коли і ким виданий)
фізичної особи
Керівник: _______________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника
юридичної особи
___________________________
Організаційно-правова форма: ____________________________________
Код (КОПФГ): ___________________
Ідентифікаційний код юридичної особи / Ідентифікаційний номер
фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових
платежів: _____________________
Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної
особи: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
N тел./факс______________________ E-MAIL ________________________
Місцезнаходження філій,інших відокремлених підрозділів: _________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
N тел./факс _____________________ E-MAIL ________________________
Розрахунковий рахунок N __________________ в ____________________ _________________________________________________________________
найменування кредитної установи
Валютний рахунок N _______________________ в ____________________ _________________________________________________________________
найменування кредитної установи
Ліцензія: серія ____ N ____ від ________ (N реєстру ________)
видана терміном на _________ на такі види фізкультурно-оздоровчої
та спортивної діяльності: ---------- | | ---------- Організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту ---------- | | ---------- Діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні
Просить надати погодження на здійснення
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності з іншого виду
спорту ______________________________

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(п. п. 2.6, 2.7 Ліцензійних умов провадження
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, затверджених
спільним наказом Держпідприємництва та Держкоммолодьспорттуризму
від 02.04.2001 N 58/852)
Підпис керівника ____________________ "___" ___________ 200_ р.
М. П.
Заява та документи, що до неї додаються,
прийняті в органі ліцензування "___" ___________ 200_ р.

_____________________ ______________ ______________________
посада відповідальної підпис Ініціали та прізвище
особи Міністерствавгору