Документ v0622555-08, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.09.2008 N 622

Про призначення академічних стипендій
студентам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики

Відповідно до Указу Президента України від 29 березня
2001 року N 221 ( 221/2001 ) "Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики", постанов Кабінету Міністрів
України від 12 липня 2004 року N 882 ( 882-2004-п ) "Питання
стипендіального забезпечення", від 5 березня 2008 року N 165
( 165-2008-п ) "Деякі питання стипендіального забезпечення", від
28 жовтня 1994 року N 744 ( 744-94-п ) "Про затвердження Положення
про порядок призначення академічних стипендій Президента України
студентам вищих навчальних закладів та аспірантам", від 1 лютого
1995 року N 82 ( 82-95-п ) "Про заснування академічної стипендії
імені М.О.Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних
закладах", від 22 лютого 2006 року N 209 ( 209-2006-п ) "Про
академічну стипендію імені М.С.Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів", постанови Верховної Ради
України від 5 червня 1996 року N 226/96 ( 226/96-ВР ) "Про
встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам
вищих закладів освіти" та враховуючи пропозиції вчених
(педагогічних) рад аграрних вищих навчальних закладів та
відповідно до розподілу кількості стипендій, здійсненого
Міністерством освіти і науки України, Н А К А З У Ю:
1. Призначити:
1.1. Академічні стипендії Президента України
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
перший семестр 2008/09 навчального року згідно з додатком 1;
1.2. Академічні стипендії імені М.О.Посмітного
студентам-відмінникам агрономічних факультетів (відділень) вищих
навчальних закладів Мінагрополітики на перший семестр
2008/09 навчального року згідно з додатком 2;
1.3. Академічні стипендії імені М.С.Грушевського
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів Мінагрополітики на
перший семестр 2008/09 навчального року згідно з додатком 3;
2. Призначити на 2008-2009 навчальний рік:
2.1. Академічні стипендії імені М.С.Грушевського аспірантам
вищих навчальних закладів згідно з додатком 4.
2.2. Академічні стипендії Верховної Ради України
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації згідно з додатком 5.
2.3. Академічні стипендії імені вчених-садівників Симиренків
студентам-відмінникам вищих навчальних закладів відповідного рівня
акредитації згідно з додатком 6.
3. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів
Міністерства аграрної політики:
3.1. Забезпечити виплату студентам-відмінникам та аспірантам
вищих навчальних закладів академічних стипендій за рахунок
бюджетних асигнувань і в межах субвенцій та поточних трансфертів,
виділених навчальним закладам у 2008-2009 році;
3.2. До 15 січня 2009 року подати міністерству пропозиції
щодо призначення студентам-відмінникам академічних стипендій на
другий семестр 2008/09 навчального року.
4. Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва
(Іщенко Т.Д.) встановити контроль за виконанням положень про
порядок призначення відповідних академічних стипендій.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гадзало Я.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник

Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
Президента України на перший семестр
2008/09 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Бабенко Євген Ігорович - студент IV курсу Сумського
національного аграрного університету
Бакуменко Світлана - студентка IV курсу Харківської
Олександрівна державної зооветеринарної академії
Барбулат Ірина Сергіївна - студентка III курсу Одеського
державного аграрного університету
Білоусько Маргарита - студентка за ОПП "Магістр"
Юріївна Полтавської державної аграрної
академії
Блюмська Ксенія - студентка IV курсу Сумського
Валеріївна національного аграрного університету
Бобро Наталія Георгіївна - студентка IV курсу Харківського
національного технічного університету
сільського господарства
ім. П.Василенка
Будько Максим Юрійович - студент V курсу Таврійської державної
агротехнологічної академії
Висоцький Тарас - студент за ОПП "Магістр" 2 року
Миколайович навчання Національного аграрного
університету
Галущак Ольга Романівна - студентка IV курсу Львівського
національного аграрного університету
Гірковий Андрій Юрійович - студент V курсу Львівського
національного університету
ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
Горкун Олександр - студент IV курсу Державного
Васильович агроекологічного університету
(м. Житомир)
Дрозд Іван Іванович - студент V курсу Миколаївського
державного аграрного університету
Дудіна Катерина - студентка V курсу Таврійської
Миколаївна державної агротехнологічної академії
Ільніцька Тетяна - студентка V курсу Білоцерківського
Леонідівна національного аграрного університету
Кам'янський Віктор - студент III курсу Харківської
Віталійович державної зооветеринарної академії
Кінаш Михайло Васильович - студент IV курсу відокремленого
структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Бережанський
агротехнічний інститут"
Куліш Наталія - студентка III курсу Подільського
Володимирівна державного аграрно-технічного
університету
Лисенко Олександр - студент V курсу Херсонського
Вікторович державного аграрного університету
Лобода Катерина Ігорівна - студентка IV курсу Дніпропетровського
державного аграрного університету
Михайловський Олексій - студент V курсу Білоцерківського
Леонідович національного аграрного університету
Морєва Ельвіра Олегівна - студентка III курсу Полтавської
державної аграрної академії
Москаленко Олена - студентка IV курсу Луганського
Анатоліївна національного аграрного університету
Ненька Максим - студент III курсу Уманського
Миколайович державного аграрного університету
Петракова Юлія Василівна - студентка IV курсу Державного
агроекологічного університету
Петькун Ганна Сергіївна - студентка IV курсу Луганського
національного аграрного університету
Пилипенко Олег - студент VI курсу Миколаївського
Валерійович державного аграрного університету
Пищолка Інна - студентка III курсу відокремленого
Володимирівна структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Ніжинський
агротехнічний інститут"
Пліш Вадим Миколайович - студент II курсу Подільського
державного аграрно-технічного
університету
Погребняк Дар'я Петрівна - студентка IV курсу Вінницького
державного аграрного університету
Поляшенко Вікторія - студентка IV курсу Харківського
Сергіївна національного технічного університету
сільського господарства
ім. П.Василенка
Попюк Ірина Петрівна - студентка за ОПП "Магістр" 1 року
навчання Південного філіалу
"Кримський агротехнологічний
університет"
Національного аграрного університету
Райкевич Олександр - студент VI курсу Керченського
Павлович державного морського технологічного
університету
Сердюк Дмитро Васильович - студент IV курсу Дніпропетровського
державного аграрного університету
Сінкевич Орися - студентка V курсу Львівського
Зіновіївна національного аграрного університету
Сіромолот Тетяна - студентка за ОПП "Магістр"
Валеріївна Харківського національного аграрного
університету ім. В.В.Докучаєва
Ткачук Сергій Андрійович - студент IV курсу Національного
аграрного університету
Хоружій Катерина - студентка за ОКР "Магістр"
Валеріївна Луганського національного аграрного
університету
Чепкаленко Світлана - студентка III курсу Харківської
Сергіївна державної зооветеринарної академії
Шелестовська Марія - студентка III курсу Уманського
Григорівна державного аграрного університету
Якимишин Ірина - студентка IV курсу Львівського
Миколаївна національного університету
ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
Ястреб Тетяна Олегівна - студентка IV курсу Харківського
національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
1-2 рівнів акредитації
Богдан Іванна - студентка III курсу Мирогощанського
Миколаївна аграрного коледжу
Баховський Євген - студент III курсу Брацлавського
Олегович агроекономічного коледжу Вінницького
державного аграрного університету
Біленький Володимир - студент III курсу Тульчинського
Олегович технікуму Вінницького державного
аграрного університету
Бевз Альона - студентка IV курсу відокремленого
Олександрівна структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Ірпінський
економічний коледж"
Воробєй Наталія - студентка III курсу Політехнічного
Олександрівна коледжу Луганського національного
аграрного університету
Гуцал Віталій - студент III курсу
Михайлович Технолого-економічного коледжу
Білоцерківського національного
аграрного університету
Грініна Олена Сергіївна - студентка IV курсу Маловисторопського
коледжу Сумського національного
аграрного університету
Горб Вікторія - студентка IV курсу Липковатівського
Вікторівна аграрного коледжу
Голованенко Юлія - студентка III курсу
Сергіївна Слов'яносербського технікуму
Луганського національного аграрного
університету
Демченко Михайло - студент IV курсу Шевченківського
Сергійович коледжу Уманського державного
аграрного університету
Деркач Ганна - студентка II курсу
Володимирівна Могилів-Подільського технологічного
технікуму Вінницького державного
аграрного університету
Дудка Антон - студент IV курсу Оріхівського
Володимирович сільськогосподарського технікуму
Дяченко Тетяна - студентка III курсу Роменського
Вікторівна коледжу Сумського національного
аграрного університету
Журавель Марія - студентка IV курсу Борщівського
Михайлівна агротехнічного коледжу
Журба Сергій - студент IV курсу Глухівського коледжу
Олександрович Сумського національного університету
Івасенко Юрій - студент III курсу
Віталійович Білгород-Дністровського державного
аграрного технікуму
Кабаченко Артем - студент III курсу Ногайського коледжу
Валерійович Таврійського державного
агротехнологічного університету
Козирев Андрій - студент III курсу Коледжу переробної
Володимирович та харчової промисловості
Харківського національного
технічного університету
Кобялко Руслан - студент III курсу Іллінецького
Миколайович аграрного коледжу
Коптілий В'ячеслав - студент III курсу Маслівського
Володимирович державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Кушнір Іванна Романівна - студентка II курсу Вишнянського
коледжу Львівського національного
аграрного університету
Лазорко Віталія - студентка II курсу Стрийського
Михайлівна аграрного коледжу Львівського
національного аграрного університету
Мацола Марія Василівна - студентка III курсу Бобровицького
коледжу економіки та менеджменту
Національного аграрного університету
Мамаєва Марина - студентка III курсу Сосницького
Володимирівна сільськогосподарського технікуму
бухгалтерського обліку
Мельник Тарас - студент III курсу Рівненського
Сергійович державного аграрного коледжу
Неустоєва Ірина - студентка II курсу Технологічного
Олександрівна коледжу Дніпропетровського державного
аграрного університету
Новіков Володимир - студент IV курсу Агротехнічного
Вікторович коледжу Уманського державного
аграрного університету
Орехова Анастасія - студентка III курсу відокремленого
Сергіївна структурного підрозділу Національного
аграрного університету
"Прибрежненський аграрний коледж"
Орловський Михайло - студент III курсу Донецького
Сергійович аграрного технікуму Луганського
національного аграрного університету
Паницька Алла Юріївна - студентка III курсу Вознесенського
коледжу Миколаївського державного
аграрного університету
Пінчук Олена Леонідівна - студентка III курсу Каховського
державного аграрного технікуму
Сандуляк Юлія Пертівна - студентка III курсу Снятинського
технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Суховая Тетяна - студентка III курсу Новокаховського
Василівна коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Стенковий Іван Іванович - студент IV курсу Бобринецького
сільськогосподарського технікуму
ім. В.Порика
Тирон Олександр - студент III курсу Василівського
Володимирович коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Черніков Максим - студент IV курсу відокремленого
Сергійович структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Кримський
технікум гідромеліорації
та механізації сільського
господарства"
Чернобривець Олександр - студент IV курсу Кіровоградського
Станіславович технікуму механізації сільського
господарства
Шпліхалова Вікторія - студентка III курсу відокремленого
Олександрівна структурного підрозділу Національного
аграрного університету
"Бахчисарайський будівельний
технікум"
Шрамко Мар'яна Петрівна - студентка III курсу Таращанського
агротехнічного коледжу
Шуляк Іван - студент III курсу Остерського
Станіславович будівельного технікуму
Ящук Дар'я Юріївна - студентка III курсу Житомирського
агротехнічного коледжу
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.О.Посмітного на перший семестр
2008/09 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Аузяк Людмила - студентка III курсу Херсонського
Олександрівна державного аграрного університету
Буханевич Анна - студентка IV курсу Державного
Миколаївна агроекологічного університету
(м. Житомир)
Германович Андрій - студент III курсу Львівського
Ярославович національного аграрного університету
Єфімов Віталій - студент III курсу Уманського
Олександрович державного аграрного університету
Маліцька Віталіна - студентка II курсу Вінницького
Ігорівна державного аграрного університету
Марченко Світлана - студентка III курсу Національного
Юріївна аграрного університету
Обозний Олександр - студент III курсу Харківського
Іванович національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Плескун Аліна Ігорівна - студентка III курсу Подільського
державного аграрно-технічного
університету
Скоблякова Олександра - студентка V курсу Південного філіалу
Олександрівна "Кримський агротехнологічний
університет" Національного аграрного
університету
Тріфонова Ірина - студентка III курсу Одеського
Валеріївна державного аграрного університету
Холоша Надія Андріївна - студентка II курсу Білоцерківського
національного аграрного університету
Хоменко Олена Олексіївна - студентка V курсу Сумського
національного аграрного університету
Чепак Олена Іванівна - студентка IV курсу Миколаївського
державного аграрного університету
Шаповалов Сергій - студент IV курсу Луганського
Юрійович національного аграрного університету
Шевченко Сергій - студент II курсу Дніпропетровського
Володимирович державного аграрного університету
Шовкова Оксана - студентка III курсу Полтавської
Володимирівна державної аграрної академії
1-2 рівнів акредитації
Буюн Євген Васильович - студент IV курсу Борзнянського
сільськогосподарського технікуму
Бондар Катерина - студентка III курсу Житомирського
Михайлівна агротехнічного коледжу
Вуйлова Наталія - студентка III курсу Коледжу
Сергіївна Подільського державного
аграрно-технічного університету
Гижко Ганна Петрівна - студентка IV курсу Новочорторийського
державного аграрного технікуму
Касай Роман Леонідович - студент III курсу
Аграрно-економічного коледжу
Полтавської державної аграрної
академії
Нестеров Артур - студент IV курсу Ногайського коледжу
Андрійович Таврійського державного
агротехнологічного університету
Печенюк Василь - студент III курсу Снятинського
Васильович технікуму Подільського
аграрно-технічного університету
Поляцький Олексій - студент III курсу Бердянського
Миколайович технікуму харчової промисловості
Таврійського державного
агротехнологічного університету
Пшенична Ірина - студентка III курсу Іллінецького
Олексіївна державного аграрного коледжу
Ремезова Ольга Сергіївна - студентка III курсу Березоворудського
технікуму Полтавської державної
аграрної академії
Сидорук Максим - студент III курсу Чернятинського
Олександрович коледжу Вінницького державного
аграрного університету
Сліпцова Юлія Вікторівна - студентка III курсу Каховського
державного аграрного технікуму
Сеник Ростислав Іванович - студент IV курсу відокремленого
структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Заліщицький
державний аграрний коледж
ім. Є.Храпливого"
Соломенний Андрій - студент IV курсу Старобільського
Сергійович технікуму Луганського національного
аграрного університету
Черняк Ігор - студент IV курсу Кіцманського
Олександрович технікуму Подільського
аграрно-технічного університету
Шевченко Ірина - студентка IV курсу Петрівського
Валеріївна державного аграрного технікуму
Шутенко Аліна - студентка IV курсу Маслівського
Володимирівна державного аграрного технікуму
імені П.Х.Гаркавого
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток 3
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
імені М.С. Грушевського на перший
семестр 2008/09 навчального року

3-4 рівнів акредитації
Атаманенко Анна - студентка IV курсу Харківського
Григорівна національного технічного університету
сільського господарства
ім. П.Василенка
Дадак Віктор - студент III курсу Львівського
Олександрович національного аграрного університету
Лісова Анастасія - студентка IV курсу Сумського
Іванівна національного аграрного університету
Ткаченко Анастасія - студентка II курсу Білоцерківського
Сергіївна національного аграрного університету
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток 4
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
аспірантів вищих навчальних закладів,
яким призначена академічна стипендія
імені М.С.Грушевського
на 2008-2009 навчальний рік

Нагорна Людмила - Сумський національний аграрний
Володимирівна університет
Безменнікова Вікторія - Таврійський державний
Михайлівна агротехнологічний університет
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток 5
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних
закладів, яким призначені академічні
стипендії Верховної Ради України
на 2008/09 навчальний рік

3-4 рівнів акредитації
Бадиляка Ольга - студентка V курсу Львівського
Володимирівна національного університету
ветеринарної медицини
та біотехнологій ім. С.З.Гжицького
Баркарь Артур - студент IV курсу Миколаївського
Володимирович державного аграрного університету
Бєлкіна Олена - студентка II курсу Харківської
Андріївна державної зооветеринарної академії
Вакарчук Семен - студент II курсу Подільського
Гнатович державного аграрно-технічного
університету
Воловодська Марина - студентка III курсу Подільського
Анатоліївна державного аграрно-технічного
університету
Гінкул Максим - студент IV курсу Херсонського
Юрійович державного аграрного університету
Глущенко Руслан - студент III курсу Харківського
Федорович національного аграрного університету
ім. В.В.Докучаєва
Голівець Марина - студентка IV курсу Національного
Олександрівна аграрного університету
Головко Ольга - студентка III курсу
Петрівна Дніпропетровського державного
аграрного університету
Данчевський Олег - студент II курсу Вінницького
Валерійович державного аграрного університету
Загоруйко Катерина - студентка II курсу Уманського
Петрівна державного аграрного університету
Катюха Ігор - студент IV курсу Таврійського
Анатолійович державного аротехнологічного
університету
Князєв Андрій - студент IV курсу Керченського
Євгенович державного морського
технологічного університету
Коваленко Юлія - студентка III курсу Херсонського
Леонідівна державного аграрного університету
Олександр - агроекологічного університету
Анатолійович (м. Житомир)
Кравченко Катерина - студентка III курсу відокремленого
Миколаївна структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Ніжинський
агротехнічний інститут"
Кучкуда Оксана - студентка III курсу відокремленого
Борисівна структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Бережанський
агротехнічний інститут"
Легун Марина Юріївна - студентка II курсу Одеського
державного аграрного університету
Ліферова Ірина - студентка IV курсу Сумського
Анатоліївна національного аграрного університету
Луц Сергій Михайлович - студент II курсу Таврійського
державного агротехнологічного
університету
Манческо-Маргаринт - студент II курсу Харківської
Ігор Олегович державної зооветеринарної академії
Мойсієнко Вадим - студент III курсу Білоцерківського
Олександрович національного аграрного університету
Нечеполюк Сергій - студент III курсу Полтавської
Сергійович державної аграрної академії
Пилипенко Оксана - студентка V курсу Сумського
Іванівна національного аграрного університету
Попова Олена Юріївна - студентка V курсу Дніпропетровського
державного аграрного університету
Савченко Ольга - студентка IV курсу Харківського
Володимирівна державного технічного університету
сільського господарства
ім. П.Василенка
Сидоренко Ольга - студентка V курсу Луганського
Геннадіївна національного аграрного університету
Тарнавський Назарій - студент II курсу Львівського
Олегович національного аграрного університету
Цушко Наталія Юріївна - студентка III курсу Миколаївського
державного аграрного університету
1-2 рівнів акредитації
Адноралова Юлія - студентка IV курсу Путивльського
Миколаївна коледжу Сумського національного
аграрного університету
Бакун Анжеліка - студентка IV курсу Василівського
Вікторівна коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Даніленко Федір - студент IV курсу Політехнічного
Сергійович коледжу Луганського національного
аграрного університету
Древов Денис - студент III курсу Ізмаїльського
Васильович технікуму механізації
і електрифікації сільського
господарства
Зінченко Сергій - студент III курсу
Станіславович Аграрно-економічного коледжу
Полтавської державної аграрної
академії
Іванов Артем - студент III курсу Новокаховського
Геннадійович коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Іваницький Василь - студент II курсу Стрийського
Тарасович аграрного коледжу Львівського
національного аграрного університету
Крячко Тетяна Юріївна - студентка II курсу Оріхівського
сільськогосподарського технікуму
Кузищина Юлія - студентка II курсу Слов'яносербського
Андріївна технікуму Луганського національного
аграрного університету
Лахно Руслан - студент IV курсу Роменського коледжу
Миколайович Сумського національного аграрного
університету
Лис Надія Петрівна - студентка III курсу відокремленого
структурного підрозділу Національного
аграрного університету
"Боярський коледж екології
і природних ресурсів"
Ляхов Андрій Олегович - студент III курсу Новобузького
коледжу Миколаївського державного
аграрного університету
Незгода Ольга - студентка IV курсу
Петрівна Івано-Франківського коледжу
Львівського національного
аграрного університету
Письменний Іван - студент III курсу Шевченківського
Васильович коледжу Уманського державного
аграрного університету
Рижмань Юрій - студент II курсу Брацлавського
Миколайович агроекономічного коледжу Вінницького
державного аграрного університету
Роман Роман - студент II курсу Тальянківського
Михайлович технікуму Уманського державного
аграрного університету
Сварник Ольга - студентка III курсу Будівельного
Вікторівна коледжу Державного агроекологічного
університету
Святецька Світлана - студентка II курсу
Андріївна Технолого-економічного коледжу
Білоцерківського національного
аграрного університету
Товкес Віолетта - студентка III курсу Кіровоградського
Олександрівна технікуму механізації сільського
господарства
Труфін Тарас - студент IV курсу Кіцманського
Олександрович технікуму Подільського - державного
аграрно-технічного університету
Фадєєва Яна - студентка III курсу
Вікторівна Маловисторопського коледжу
Сумського національного
аграрного університету
Шевченко Марина - студентка II курсу Коледжу переробної
Вікторівна та харчової промисловості
Харківського національного
технічного університету
сільського господарства
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюк

Додаток 6
до наказу Мінагрополітики
України
30.09.2008 N 622

СПИСОК
студентів-відмінників вищих навчальних закладів,
яким призначені академічні стипендії
вчених-садівників Симиренків
на 2008/09 навчальний рік

3-4 рівнів акредитації
Андрійченко Олена - студентка III курсу Національного
Миколаївна аграрного університету
Бакай Наталія - студентка III курсу Львівського
Михайлівна національного аграрного університету
Виговська Інна - студентка II курсу Одеського
Михайлівна державного аграрного університету
Гребенюк Юлія Василівна - студентка III курсу Подільського
державного аграрно-технічного
університету
Ізмайлова Діляра - студентка III курсу Південного
Сейтвеліївна філіалу "Кримський агротехнологічний
університет" Національного аграрного
університету
Качуринець Наталія - студентка III курсу Подільського
Ігорівна державного аграрно-технічного
університету
Кулініч Ігор Васильович - студент III курсу Львівського
національного аграрного університету
Макаренко Дмитро - студент III курсу Уманського
Леонідович державного аграрного університету
Никитюк Микола - студент III курсу Уманського
Миколайович державного аграрного університету
Райков Артем - студент за ОПП "Магістр" 1 року
Володимирович навчання Південного філіалу
"Кримський агротехнологічний
університет" Національного
аграрного університету
Саламаха Олена - студентка II курсу Одеського
Олександрівна державного аграрного університету
Фединяк Лідія Василівна - студентка III курсу Національного
аграрного університету
1-2 рівнів акредитації
Горбачова Тамара - студентка III курсу Бердянського
Михайлівна коледжу Таврійського державного
агротехнологічного університету
Гринник Юлія Іванівна - студентка III курсу Городищенського
коледжу Уманського державного
аграрного університету
Зинич Микола Миколайович - студент III курсу Вишнянського
коледжу Львівського національного
аграрного університету
Капінос Анатолій - студент III курсу Чернятинського
Юрійович коледжу Вінницького державного
аграрного університету
Кравченко Олександр - студент III курсу Каховського
Вікторович державного аграрного технікуму
Козак Тетяна Іванівна - студентка III курсу відокремленого
структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Заліщицький
аграрний коледж ім. Є.Храпливого"
Моренець Олександр - студент IV курсу Борзнянського
Володимирович державного сільськогосподарського
технікуму
Скалозуб Оксана - студентка III курсу
Віталіївна Білгород-Дністровського
державного аграрного технікуму
Тарнавська Світлана - студентка III курсу Чернятинського
Миколаївна коледжу Вінницького державного
аграрного університету
Чечет Микола Іванович - студент IV курсу відокремленого
структурного підрозділу Національного
аграрного університету "Кримський
агропромисловий коледж"
Шершун Юлія Вікторівна - студентка IV курсу Новоушицького
технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Шако Артур Григорович - студент IV курсу Новоушицького
технікуму Подільського державного
аграрно-технічного університету
Заступник директора
Департаменту аграрної
освіти, науки та дорадництва В.А.Манзюквгору