Про утворення постійно діючих комісій
Мінекономіки (з 2005 р.); Наказ, Склад колегіального органу від 31.10.2008617
Документ v0617665-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.05.2011, підстава - v0442731-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2008 N 617
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 442 ( v0442731-11 ) від 19.05.2011 }
Про утворення постійно діючих комісій
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 110 ( v0110665-09 ) від 12.02.2009
N 774 ( v0774665-10 ) від 30.06.2010
Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі
N 142 ( v0142731-11 ) від 16.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (зі змінами й
доповненнями), наказу Головного управління Державного казначейства
України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997
N 125/70 ( z0612-97 ) "Про затвердження типових форм з обліку та
списання основних засобів, що належать установам і організаціям,
які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, та
інструкції з їх складання ", Інструкції обліку основних засобів та
інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом
Державного казначейства України від 17.07.2000 N 64 ( z0459-00 )
(зі змінами та доповненнями), Інструкції з інвентаризації
матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України та Головного управління Державного казначейства України
від 30.10.1998 N 90 ( z0728-98 ) (зі змінами та доповненнями),
Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з
балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Державного
казначейства України та Міністерства економіки України від
10.08.2001 N 142/181 ( z0787-01 ) (зі змінами і доповненнями),
Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і
використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої
наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993
N 58 ( z0110-93 ) (зі змінами та доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Утворити постійно діючу комісію із прийняття, передачі,
визначення непридатності й установлення неможливості або
неефективності проведення відновлювального ремонту, списання
основних засобів та інших необоротних активів у складі згідно з
додатком 1.
2. Надати право зазначеній комісії проводити вартісну оцінку
основних засобів та інших необоротних активів, отриманих
Міністерством безоплатно від інших установ та організацій.
3. Утворити постійно діючу комісію із списання бланків
суворої звітності (бланків довіреностей, трудових книжок та
вкладишів до них) у складі згідно з додатком 2.
4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
економіки України від 05.10.2007 N 335 ( v0335665-07 ) "Про
утворення постійно діючих комісій" і від 29.05.2008 N 187
( v0187665-08 ) "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до наказу
Міністерства від 05.10.2007 N 335".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Романюка С.А.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин

Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.10.2008 N 617
(у редакції наказу
Міністерства економіки
України
16.02.2011 N 142)
( v0142731-11 )

СКЛАД
постійно діючої комісії
із прийняття, передачі, визначення
непридатності і встановлення неможливості
або неефективності проведення
відновлювального ремонту, списання
та проведення індексації основних засобів
та інших необоротних активів

ГОШОВСЬКИЙ - директор фінансово-господарського
Михайло Васильович департаменту, голова комісії
ЗАБОЛОЦЬКИЙ - директор департаменту інформатизації,
Ігор Олександрович заступник голови комісії
Члени комісії:
ВАРАВА - заступник начальника відділу
Любов Яківна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ВЕРЖИКОВСЬКИЙ - головний спеціаліст відділу
Гарій Степанович бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ЗУБ - заступник директора
Дмитро Степанович фінансово-господарського департаменту
МЕЛЬНИК - начальник відділу матеріально-технічного
Юрій Павлович забезпечення та проведення тендерних
процедур фінансово-господарського
департаменту
УТКІН - начальник відділу комп'ютерного
Сергій Михайлович обладнання та оргтехніки департаменту
інформатизації
ФРАНЧУК - заступник начальника господарського
Олександр Дмитрович відділу фінансово-господарського
департаменту
ШУТИЙ - начальник відділу правового
Євген Анатолійович забезпечення структурних та ринкових
перетворень департаменту правового
забезпечення
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки N 110 ( v0110665-09 ) від 12.02.2009; в редакції Наказу
Міністерства економіки N 774 ( v0774665-10 ) від 30.06.2010,
Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 142
( v0142731-11 ) від 16.02.2011 }
Директор департаменту фінансів
та бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер М.М.Решетник

Додаток 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.10.2008 N 617
(у редакції наказу
Міністерства економіки
України
16.02.2011 N 142)
( v0142731-11 )

СКЛАД
постійно діючої комісії
із списання бланків суворої звітності
(трудових книжок та вкладишів до них,
ліцензій тощо)

ГОШОВСЬКИЙ - директор фінансово-господарського
Михайло Васильович департаменту, голова комісії
Члени комісії:
ВАРАВА - заступник начальника відділу
Любов Яківна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ІВАНИЦЯ - начальник відділу розрахунків з оплати
Світлана Володимирівна праці та соціальних питань фінансово-
господарського департаменту
КЛЯЗНИКА - головний спеціаліст відділу правового
Олена Олександрівна забезпечення структурних та ринкових
перетворень департаменту правового
забезпечення
НАЗАРЕНКО - головний спеціаліст відділу
Любов Іванівна бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату Міністерства
фінансово-господарського департаменту
ШКЛЯРОВА - головний спеціаліст відділу кадрового
Валентина Петрівна забезпечення центрального апарату
департаменту кадрового забезпечення та
проходження державної служби
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства економіки N 774
( v0774665-10 ) від 30.06.2010, Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 142 ( v0142731-11 ) від 16.02.2011 }
Директор департаменту фінансів
та бухгалтерського обліку,
головний бухгалтер М.М.Решетниквгору