Документ v0616729-16, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2016  № 616

Про забезпечення проведення наукових досліджень за грантами Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік", Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, затвердженого Указом Президента України від 17 червня 2009 року № 446/2009, розпорядження Президента України від 19 травня 2016 року № 197-рп "Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік", Положення про Державний фонд фундаментальних досліджень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. № 1717 "Про Державний фонд фундаментальних досліджень", Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, з метою реалізації завдань за програмою КПКВК 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" НАКАЗУЮ:

1. Державному фонду фундаментальних досліджень (Гриньов Б.В.) спільно з відділом планування та фінансування наукових бюджетних програм (Дєньга Л.П.) департаменту економіки та фінансування забезпечити організацію укладання договорів на виконання наукових досліджень за грантами Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік, призначених розпорядженням Президента України від 19 травня 2016 року № 197-рп, згідно з переліком, що додається.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити у 2016 році фінансування виконання наукових досліджень за рахунок коштів Державного бюджету України за КПКВК 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" в обсязі 2100,0 тис. грн (два мільйони сто тисяч гривень).

3. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Шарманська С.О.) забезпечити перерахування коштів підприємствам (установам, організаціям), які зобов'язуються забезпечити виконання наукових досліджень, за договорами, наданими відділом планування та фінансування наукових бюджетних програм (Дєньга Л.П.).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Стріху М.В.

Міністр

Л.М. ГриневичДодаток
до наказу Міністерства освіти
і науки України
03.06.2016 № 616

ПЕРЕЛІК
одержувачів грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2016 рік та підприємств (установ, організацій), які зобов'язуються забезпечити виконання наукових досліджень

№ з/п

Одержувач гранту

Назва наукового дослідження

Підприємство (установа, організація), яке зобов'язується забезпечити виконання наукового дослідження

Обсяги фінансування (тис. грн)

1.

ВАСИЛИШИН
Роман Дмитрович

Теоретико-методичні основи оцінювання та критерії сталого використання енергетичного потенціалу деревної біомаси у лісах Українських Карпат

Національний університет біоресурсів і природокористування України

150,0

2.

ЄЩЕНКО
Олег Анатолійович

Фізичні механізми плазмонних термооптичних явищ в метал-діелектричних наноструктурах

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

150,0

3.

КАСЬЯНОВ
Павло Олегович

Дослідження граничних режимів в математичних моделях в'язкопружних рідин

Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

150,0

4.

КОЛИБО
Денис Володимирович

Рекомбінантні фрагменти молекули дифтерійного токсину як потенційний засіб протиракової терапії

Інститут біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України

150,0

5.

КОЛОТІЛОВ
Сергій Володимирович

Нанокомпозити на основі пористих координаційних полімерів та наночастинок металів для процесів екологічно-сприйнятливого тонкого органічного синтезу

Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України

150,0

6.

КОЦЮБИНСЬКИЙ
Володимир Олегович

Електродні матеріали для суперконденсаторів на основі нанокомпозитів вуглець/сульфіди чи оксиди металів

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

150,0

7.

МЕЛЬНИК
Вікторія Миколаївна

Суборбітальні і атмосферні гіперзвукові технології і проблеми terra-аеронавігації при вирішенні загальнонаціональних інтересів у сфері безпеки

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

150,0

8.

МЕЛЬНИК
Ольга Григорівна

Гармонізація та уніфікування нормативно-методичної та інтерпретаційно-ідентифікаційної бази соціально-економічної діагностики в умовах європейської інтеграції

Національний університет "Львівська політехніка"

150,0

9.

ПАТИКА
Микола Володимирович

Розробка систем біоконтролю агроценозів на основі поліморфізму та ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis

Національний університет біоресурсів і природокористування України

150,0

10.

ПОНОМАРЕНКО
Микола Миколайович

Метрики візуальної якості зображень для цифрових фотокамер

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

150,0

11.

СОТНИК
Ірина Миколаївна

Формування мотиваційних механізмів дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки

Сумський державний університет

150,0

12.

ХАРЛАМПІДІ
Дионіс Харлампійович

Термоекономічна багатофакторна оптимізація надкритичних циклів холодильних машин і теплових насосів

Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного Національної академії наук України

150,0

13.

ЧЕБАНОВ
Валентин Анатолійович

Інтенсифікація процесів десорбції та сорбційного розділення речовин з використанням ультразвуку

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України

150,0

14.

ШЕВЧЕНКО
Сергій Миколайович

Квантові ефекти в системах на основі надпровідних кубітів

Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

150,0

Загальний обсяг фінансування:

2100,0

Директор департаменту
науково-технічного розвитку


Д.В. Чеберкус

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.old.mon.gov.ua}вгору