Документ v0612361-02, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2002 N 612
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про продовження терміну дії
галузевих стандартів і прирівняних
до них інших нормативних документів
колишнього СРСР
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту та зв'язку
N 91 ( v0091650-05 ) від 21.03.2005
N 1185 ( v1185650-06 ) від 25.12.2006
Наказами Міністерства промислової політики
N 890 ( v0890581-09 ) від 18.12.2009
N 891 ( v0891581-09 ) від 18.12.2009 }
{ Додатково див. Наказ Державного комітету України з
питань технічного регулювання та споживчої політики
N 4 ( v0004609-10 ) від 14.01.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном
N 667 ( v0667817-10 ) від 23.12.2010 }

{ У тексті додатків слова та цифри "01.06.2007 року"
та "01.01.2010 року" вилучено згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 1185
( v1185650-06 ) від 25.12.2006 }
На виконання Закону України "Про стандартизацію"
( 2408-14 ) Н А К А З У Ю: { Преамбула Наказу в редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 1185 ( v1185650-06 ) від 25.12.2006 }
1. Затвердити переліки галузевих стандартів і прирівняних до
них інших нормативних документів колишнього СРСР, які
використовуються підприємствами і організаціями, що входять до
сфери діяльності Міністерства транспорту України (додаються).
2. При визначенні терміну дії державних, галузевих
стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів
колишнього СРСР (далі НД) керуватися вимогами Закону України "Про
стандартизацію" ( 2408-14 ) (пункти 3,4 розділу 7 Прикінцевих
положень). { Пункт 2 редакції Наказу Міністерства транспорту та
зв'язку N 1185 ( v1185650-06 ) від 25.12.2006 }
3. Державній авіаційній адміністрації (Колісник А.А.),
Державному департаменту автомобільного транспорту (Доброход С.О.),
Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Кушніренко А.В.), Державному департаменту з питань зв'язку та
інформатизації (Яцук П.П.), Державній адміністрації залізничного
транспорту України (Козак В.В.), Державній службі автомобільних
доріг України (Демішкан В.Ф.) та Головним організаціям із
стандартизації Міністерства транспорту та зв'язку України
(Коваль П.М., Іванова О.А., Лесник О.С., Редзюк А.М.,
Хиленко В.В.),відповідальним за актуалізацію закріплених НД: { Пункт 3 редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 1185 ( v1185650-06 ) від 25.12.2006 }
3.1. У строк до 01.04.2003 р. подати по одному примірнику
галузевих стандартів до Головного інформаційного фонду стандартів
Держстандарту України та технічних умов до Українського центру
стандартизації, метрології і сертифікації.
3.2. Щорічно до 30.11 надавати до Управління стандартизації,
метрології та якості Держстандарту України інформацію щодо
актуалізації НД, включених до переліків.
3.3. На виконання пунктів 7, 8 Заходів щодо реалізації
Концепції розвитку технічного регулювання та споживчої політики у
2006-2010 роках, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 11.05.2006 N 267-р ( 267-2006-р ), до 1 березня
2007 року затвердити плани перегляду НД на період до 2010 року та
плани розробки необхідних галузевих стандартів, гармонізованих із
міжнародними та європейськими стандартами (виходячи з можливого
фінансування). { Пункт 3.3 редакції Наказу Міністерства транспорту
та зв'язку N 1185 ( v1185650-06 ) від 25.12.2006 }
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сергієнка Л.Г. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1185 ( v1185650-06 )
від 25.12.2006 }
Державний секретар Е.Абдуллаєв

Додаток 1

ПЕРЕЛІК
галузевих стандартів (ОСТів) і прирівняних
до них інших нормативних документів
колишнього СРСР в галузі авіаційного
транспорту, що потребують продовження терміну дії


В. о. директора В.А.Поліщук

Додаток 2

ПЕРЕЛІК
галузевих стандартів (ОСТів) про охорону
праці в сфері цивільної авіації

------------------------------------------------------------------ | N | Номер ОСТу | Назва ОСТу | Група за |Термін дії | |п/п| |(російською мовою)|Класифікато-| до | | | | | ром | | | | | | державних | | | | | | стандартів | | | | | | СРСР та | | | | | | ДК 004-99 | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 1 |ОСТ 54 0026-83 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Работы | | | | | |погрузочно- | | | | | |разгрузочные с | | | | | |авиационными | | | | | |контейнерами и | | | | | |поддонами. | | | | | |Требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 2 |ОСТ 54 30013-83 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. | | | | | |Электромагнитные | | | | | |излучения СВЧ. | | | | | |Предельно- | | | | | |допустимые нормы | | | | | |облучения. | | | | | |Требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 3 |ОСТ 54 30030-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Воздушные | | | | | |суда гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание. | | | | | |Общие требования | | | | | |электробезопаснос-| | | | | |ти | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 4 |ОСТ 54 30036-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Работы на | | | | | |газоструйных | | | | | |машинах. | | | | | |Требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 5 |ОСТ 54 30038-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Воздушные | | | | | |суда гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание. | | | | | |Общие требования | | | | | |электробезопаснос-| | | | | |ти | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 6 |ОСТ 54 30041-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Порядок | | | | | |обеспечения | | | | | |рабочих и служащих| | | | | |средствами | | | | | |индивидуальной | | | | | |защиты. | | | | | |Содержание, | | | | | |эксплуатация и | | | | | |уход за ними | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 7 |ОСТ 54 30052-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Воздух | | | | | |рабочей зоны | | | | | |воздушных судов. | | | | | |Общие | | | | | |санитарно- | | | | | |гигиенические | | | | | |требования | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 8 |ОСТ 54 30053-88 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Ремонт | | | | | |самолетов и | | | | | |вертолетов | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. Общие | | | | | |требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| | 9 |ОСТ 54 71001-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание. | | | | | |Общие требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |10 |ОСТ 54 71002-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание | | | | | |планера и высотной| | | | | |системы. Общие | | | | | |требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |11 |ОСТ 54 71003-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание | | | | | |силовых установок.| | | | | |Общие требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |12 |ОСТ 54 71004-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание | | | | | |систем автоматики,| | | | | |электро-, радио- и| | | | | |приборного | | | | | |оборудования. | | | | | |Общие требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |13 |ОСТ 54 71005-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание. | | | | | |Заправка | | | | | |горюче-смазочными | | | | | |материалами и | | | | | |спецжидкостями. | | | | | |Общие требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |14 |ОСТ 54 71006-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |на | | | | | |автоматизированные| | | | | |системы управления| | | | | |воздушным | | | | | |движением. | | | | | |Автоматизированные| | | | | |системы управления| | | | | |воздушным | | | | | |движением. Оценка | | | | | |надежности | | | | | |радиоэлектронных | | | | | |средств АС УВД в | | | | | |процессе испытаний| | | | | |и эксплуатации | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |15 |ОСТ 54 71007-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание | | | | | |пассажирского, | | | | | |бытового и | | | | | |аварийно- | | | | | |спасательного | | | | | |оборудования. | | | | | |Общие требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |16 |ОСТ 54 71008-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Самолеты и | | | | | |вертолеты | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. | | | | | |Техническое | | | | | |обслуживание. | | | | | |Шасси. Общие | | | | | |требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |17 |ОСТ 54 72001-78 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Шум. Общие | | | | | |требования | | | | | |безопасности труда| | | | | |в эксплуатационных| | | | | |предприятиях | | | | | |гражданской | | | | | |авиации | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |18 |ОСТ 54 72002-84 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Освещение | | | | | |искусственное на | | | | | |заводах | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. Нормы. | | | | | |Требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |19 |ОСТ 54 72003-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Освещение | | | | | |искусственное на | | | | | |эксплуатационных | | | | | |предприятиях | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. Нормы и | | | | | |требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |20 |ОСТ 54 72004-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. | | | | | |Акустические | | | | | |экраны для защиты | | | | | |от шума на | | | | | |предприятиях | | | | | |гражданской | | | | | |авиации. Общие | | | | | |требования | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |21 |ОСТ 54 72005-82 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Шум. Общие | | | | | |требования | | | | | |безопасности труда| | | | | |на заводах | | | | | |гражданской | | | | | |авиации | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |22 |ОСТ 54 72006-85 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Вибрации | | | | | |ручных машин. | | | | | |Нормы требования | | | | | |безопасности | | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |23 |ОСТ 54 72007-87 |Система стандартов|Т 58 49.020 | | | | |безопасности | | | | | |труда. Шум. | | | | | |Организация и | | | | | |методика контроля | | | | | |в авиапредприятиях| | | |---+----------------+------------------+------------+-----------| |24 |РД 54-004-86 |Методические |Т 58 49.020 | | | | |указания по | | | | | |внедрению | | | | | |стандартов | | | | | |безопасности труда| | | | | |в гражданской | | | | | |авиации | | | ------------------------------------------------------------------
В. о. директора В.А.Поліщук

Додаток N 4
до наказу Мінтрансу України
30.08.2002 N 612 (у редакції наказу
Мінтрансзв'язку
від 21.03.2005 N 91
( v0091650-05 )

ПЕРЕЛІК
галузевих стандартів колишнього СРСР,
дія яких подовжена

------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва мовою |Код за кла-| |з/п | оригіналу галузевого стандарту |сифікатором| | | |ДК 004-2003| |----+-----------------------------------------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 1 |ОСТ 37.001.012-85|Обозначения условные органов | 43.040.20 | | | |управления, контрольных | | | | |приборов, сигнализаторов и | | | | |предохранителей электрических| | | | |цепей автомобилей, автобусов | | | | |и троллейбусов | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 2 |ОСТ 37.001.017-70|Органы управления легковых | 43.040.30 | | | |автомобилей. Безопасность | | | | |конструкции и расположения. | | | | |Технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 3 |ОСТ 37.001.026-71|Пневматические резино-кордные| 43.040.30 | | | |упругие элементы подвесок | | | | |автомобильного подвижного | | | | |состава. Технические | | | | |требования и методы | | | | |статических испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 4 |ОСТ 37.001.027-90|Пружины подвесок цилиндра | 43.040.30 | | | |винтовые автомобилей и авто- | | | | |бусов. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 5 |ОСТ 37.001.029-85|Клапаны автомобильных | 43.060.10 | | | |двигателей. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 6 |ОСТ 37.001.037-86|Элементы фильтрующие тонкой | 43.060.30 | | | |очистки топлива для автомо- | | | | |бильных дизелей. Технические | | | | |требования и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 7 |ОСТ 37.001.044-73|Система регулирования | 43.040.50 | | | |давления в шинах автомобилей.| | | | |Технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 8 |ОСТ 37.001.045-82|Вкладыши тонкостенные корен- | 43.060.10 | | | |ных и шатунных подшипников | | | | |автомобильных двигателей. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 9 |ОСТ 37.001.046-87|Подогреватели жидкостные для | 43.060.30 | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Общие технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 10 |ОСТ 37.001.052-87|Требования к пусковым | 43.060.99 | | | |качествам автомобильных | | | | |двигателей. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 11 |ОСТ 37.001.054-86|Автомобили и двигатели. | 14.040.50 | | | |Выбросы вредных веществ. | | | | |Нормы и методы определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 12 |ОСТ 37.001.066-85|Пусковые качества автомобиль-| 43.060.99 | | | |ных двигателей. Методы | | | | |испытаний на автомобиле. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 13 |ОСТ 37.001.067-86|Тормозные свойства автотранс-| 43.040.40 | | | |портных средств. Методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 14 |ОСТ 37.001.070-75|Двигатели бензиновые грузовых| 43.060.20 | | | |автомобилей и автобусов, | | | | |выделение вредных веществ. | | | | |Методы определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 15 |ОСТ 37.003.071-85|Приборы световые мопедов. | 43.140 | | | |Количество, расположение, | | | | |цвет и углы видимости. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 16 |ОСТ 37.001.079-76|Кольца поршневые витые | 43.060.20 | | | |стальные автомобильных | | | | |двигателей. Типы. Основные | | | | |размеры. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 17 |ОСТ 37.001.082-82|Подготовка предпродажная | 43.100 | | | |легковых автомобилей. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 18 |ОСТ 37.001.084-84|Амортизаторы гидравлические | 43.040.50 | | | |телескопические автомобиль- | | | | |ные. Методы стендовых | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 19 |ОСТ 37.001.085-76|Аппараты пневматического | 43.040.40 | | | |тормозного привода | | | | |автотранспортных средств. | | | | |Общие технические требования.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 20 |ОСТ 37.001.087-76|Программа и методы ресурсных | 43.080.10 | | | |испытаний полноприводных | | | | |автомобилей. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 21 |ОСТ 37.001.088-85|Система питания топливом | 43.060.40 | | | |автомобильных дизелей. Общие | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 22 |ОСТ 37.001.090-79|Лебедки автомобильные. | 43.040.70 | | | |Технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 23 |ОСТ 37.001.096-84|Легковые автомобили. | 43.040.70 | | | |Устройства тягово-сцепные | | | | |шарового типа. Общие | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 24 |ОСТ 37.001.097-78|Круги поворотные | 43.040.70 | | | |автомобильных и тракторных | | | | |прицепов. Типы, основные | | | | |размеры и технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 25 |ОСТ 37.001.098-78|Элементы фильтрующие | 43.060.20 | | | |картонные воздухоочистителей | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Типоразмерный ряд. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 26 |ОСТ 37.001.195-83|Гайки крепления дисковых | 43.040.50 | | | |колес грузовых автомобилей. | | | | |Типы, основные размеры, | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 27 |ОСТ 37.001.196-77|Детали крепления колес | 43.040.50 | | | |легковых автомобилей. | | | | |Конструкция, размеры и | | | | |технические требования | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 28 |ОСТ 37.001.200-85|Резьба метрическая крепежных | 43.040.50 | | | |деталей от 2 до 30 мм. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 29 |ОСТ 37.001.202-77|Контрольные приборы и | 43.080.10 | | | |сигнализаторы грузовых | | | | |автомобилей. Номенклатура и | | | | |размещение. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 30 |ОСТ37.001.203-77 |Гидроцилиндры телескопические| 43.040.99 | | | |одностороннего действия. | | | | |Основные параметры. Общие | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 31 |ОСТ 37.001.205-78|Покрытия металлические и | 43.060.40 | | | |неметаллические | | | | |неорганические защитные | | | | |деталей карбюраторов и | | | | |бензиновых насосов. Выбор | | | | |видов и толщин. Технические | | | | |требования к покрытию. Методы| | | | |контроля. Правила приемки. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 32 |ОСТ 37.001.207-78|Карбюраторы мотоциклетных, | 43.060.40 | | | |лодочных, стационарных и | | | | |пусковых двигателей. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 33 |ОСТ 37.001.208-78|Фланцы карданных передач | 43.040.50 | | | |автомобилей. Типовой ряд и | | | | |присоединительные размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 34 |ОСТ 37.001.209-78|Зеркала заднего вида легковых| 43.040.60 | | | |автомобилей и автобусов особо| | | | |малого класса. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 35 |ОСТ 37.001.211-78|Безопасность конструкции | 43.040.60 | | | |автомобилей. Внутреннее | | | | |оборудование передней части | | | | |салона легковых автомобилей. | | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 36 |ОСТ 37.001.214-85|Мосты ведущие автомобильные. | 43.040.50 | | | |Термины и определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 37 |ОСТ 37.001.215-88|Вентели для пневматических | 43.040.50 | | | |шин с регулируемым давлением.| | | | |Общие технические требования.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 38 |ОСТ 37.001.217-79|Карбюраторы автомобильных | 43.060.40 | | | |двигателей. Общие технические| | | | |условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 39 |ОСТ 37.001.218-79|Подогреватели жидкостные для | 43.060.30 | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Методы стендовых испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 40 |ОСТ 37.001.219-79|Арматура для | 43.060.99 | | | |резино-металлических изделий.| | | | |Технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 41 |ОСТ 37.001.220-80|Прицепы к легковым | 43.100 | | | |автомобилям. параметры, | | | | |размеры и общие технические | | | | |требования | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 42 |ОСТ 37.001.221-80|Автомобили грузовые. | 43.080.10 | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний в части | | | | |ударно-прочностных свойств | | | | |при опрокидывании и | | | | |столкновении. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 43 |ОСТ 37.001.222-80|Колеса зубчатые агрегатов | 43.040.50 | | | |автомобильных трансмиссий. | | | | |Модули. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 44 |ОСТ 37.001.223-80|Передачи зубчатые | 43.040.50 | | | |цилиндрические эвольвентные | | | | |агрегатов автомобильных | | | | |трансмиссий. Исходный контур | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 45 |ОСТ 37.001.224-80|Передачи зубчатые конические | 43.040.50 | | | |с прямыми зубьями агрегатов | | | | |автомобильных трансмиссий. | | | | |Исходный контур. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 46 |ОСТ 37.001.225-80|Передачи зубчатые конические | 43.040.50 | | | |с круговыми зубьями агрегатов| | | | |автомобильных трансмиссий. | | | | |Исходный контур. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 47 |ОСТ 37.001.226-80|Фильтры тонкой очистки | 43.060.40 | | | |топлива для бензиновых | | | | |двигателей. Технические | | | | |требования и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 48 |ОСТ 37.001.228-80|Камеры тормозные | 43.040.40 | | | |пневматических приводов к | | | | |тормозам автотранспортных | | | | |средств. Основные типы, | | | | |параметры и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 49 |ОСТ 37.001.229-80|Элементы соединения | 43.040.50 | | | |телескопических цилиндров | | | | |одностороннего действия. | | | | |Основные параметры и размеры.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 50 |ОСТ 37.001.230-80|Цилиндры тормозные | 43.040.40 | | | |пневматических приборов к | | | | |тормозам автотранспортных | | | | |средств. Основные типы, | | | | |параметры и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 51 |ОСТ 37.001.232-80|Насосы жидкостные систем | 43.060.30 | | | |охлаждения автомобильных | | | | |двигателей. Методы испытаний.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 52 |ОСТ 37.001.233-80|Пальцы шаровые для рулевого | 43.040.50 | | | |управления. Основные размеры | | | | |и технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 53 |ОСТ 37.001.234-81|Охрана природы. Атмосфера. | 13.040.50 | | | |Дизели автомобильные. Выбросы| | | | |вредных веществ с отработав- | | | | |шими газами. Нормы и методы | | | | |измерения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 54 |ОСТ 37.001.241-81|Краны пробковые и вентильные.| 43.060.30 | | | |Типы, основные параметры и | | | | |размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 55 |ОСТ 37.001.242-81|Элементы сменные фильтров | 43.060.40 | | | |тонкой очистки топлива | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Типоразмерный ряд. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 56 |ОСТ 37.001.243-82|Гидроцилиндры телескопические| 43.040.50 | | | |одностороннего действия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 57 |ОСТ 37.001.245-82|Поля допусков и посадки. | 43.040 | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 58 |ОСТ 37.001.248-86|Автотранспортные средства. | 43.040.60 | | | |Методы определения и оценки | | | | |водопыленепроницаемости кабин| | | | |и кузовов. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 59 |ОСТ 37.001.250-82|Насосы смазочных систем | 43.060.30 | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Общие технические требования,| | | | |правила приемки, методы | | | | |испытаний, маркировка, | | | | |упаковка, транспортирование, | | | | |хранение и гарантии | | | | |изготовителя. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 60 |ОСТ 37.001.252-82|Автотранспортные средства. | 43.020 | | | |Методы определения основных | | | | |параметров, влияющих на | | | | |плавность хода. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 61 |ОСТ 37.001.255-82|Втулки направляющие клапанов | 43.060.10 | | | |металлокерамические | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Технические требования, | | | | |маркировка, упаковка, | | | | |транспортирование, хранение и| | | | |гарантии изготовителя. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 62 |ОСТ 37.001.257-83|Фланцы присоединительные и | 43.060.20 | | | |посадочные места под | | | | |воздушные фильтры | | | | |карбюраторов автомобильных | | | | |двигателей. Типы и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 63 |ОСТ 37.001.259-83|Домкраты винтовые. Основные | 43.060.99 | | | |параметры и общие технические| | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 64 |ОСТ 37.001.260-83|Ручки дверей кабин грузовых | 43.040.60 | | | |автомобилей. Общие | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 65 |ОСТ 37.001.261-83|Механизмы опрокидывающие | 43.040.60 | | | |гидравлические кабин грузовых| | | | |автомобилей. Основные | | | | |параметры и размеры. Общие | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 66 |ОСТ 37.001.262-83|Мотоциклы и двигатели. | 13.040.50 | | | |Выбросы вредных веществ. | | | | |Нормы и методы определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 67 |ОСТ 37.001.263-83|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Ударно-прочностные свойства | | | | |кузова при фронтальном | | | | |столкновении. Технические | | | | |требования и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 68 |ОСТ 37.001.264-83|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Ударно-прочностные свойства | | | | |кузова при ударе сзади. | | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 69 |ОСТ 37.001.266-83|Шум автомобильных двигателей.| 43.060.20 | | | |Допустимые уровни и методы | | | | |измерения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 70 |ОСТ 37.001.267-83|Автомобили легковые. Типы | 43.040.60 | | | |кузовов. Основные термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 71 |ОСТ 37.001.273-83|Радиаторы алюминиевые паяные | 43.060.30 | | | |систем охлаждения | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Общие технические требования.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| { ОСТ 37.001.275-84 втратив чинність на території України згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 890 ( v0890581-09 )
від 18.12.2009 }
| 72 |ОСТ 37.001.274-84|Система показателей качества | 43.040.40 |
| | |продукции. Аппараты | | | | |пневматического тормозного | | | | |привода автотранспортных | | | | |средств. Номенклатура | | | | |показателей и метод оценки | | | | |технического уровня и | | | | |качества. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 73 |ОСТ 37.001.275-84|Автотранспортные средства. | 43.020 | | | |Методы испытаний на плавность| | | | |хода. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 74 |ОСТ 37.001.277-84|Подвеска автотранспортных | 43.040.50 | | | |средств. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 75 |ОСТ 37.001.278-84|Домкраты гидравлические. | 43.080.99 | | | |Общие технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 76 |ОСТ 37.001.280-84|Рулевые управления | 43.040.50 | | | |автомобилей. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 77 |ОСТ 37.001.281-84|Насосы ручные для | 43.040.60 | | | |опрокидывающих механизмов | | | | |кабин грузовых автомобилей. | | | | |Основные параметры, размеры, | | | | |общие технические требования,| | | | |правила приемки и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 78 |ОСТ 37.001.282-84|Система показателей качества | 43.160 | | | |продукции. Автопогрузчики. | | | | |Номенклатура показателей и | | | | |метод оценки технического | | | | |уровня и качества. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 79 |ОСТ37.001.284-84 |Несущие системы автомобилей. | 43.040.60 | | | |Термины и определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 80 |ОСТ 37.001.285-84|Коробки передач автомобилей | 43.040.50 | | | |механические ступенчатые. | | | | |Термины и определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 81 |ОСТ 37.001.286-84|Фрикционные сцепления. | 43.040.50 | | | |Приводы управления | | | | |сцеплением. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 82 |ОСТ 37.001.287-84|Гидромеханические передачи | 43.040.50 | | | |автомобилей и | | | | |автопогрузчиков. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 83 |ОСТ 37.001.289-84|Радиаторы алюминиевые сборные| 43.060.30 | | | |систем охлаждения | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Основные размеры | | | | |конструктивных элементов. | | | | |Технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 84 |ОСТ 37.001.290-84|Гидроцилиндры поршневые для | 43.040.60 | | | |опрокидывающих механизмов | | | | |кабин грузовых автомобилей. | | | | |Основные параметры, размеры, | | | | |общие технические требования,| | | | |правила приемки и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 85 |ОСТ 37.001.291-84|Автотранспортные средства. | 43.040.50 | | | |Технические нормы плавности | | | | |хода. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 86 |ОСТ 37.001.292-84|Храповики коленчатых валов | 43.060.10 | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Основные размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 87 |ОСТ 37.001.295-84|Двигатели автомобильные. | 43.060.10 | | | |Основные термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 88 |ОСТ 37.001.297-85|Передвижные лаборатории для | 43.180 | | | |аттестации и проверки средств| | | | |технического диагностирования| | | | |автотранспортных средств. | | | | |Общие технические требования.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 89 |ОСТ 37.001.299-93|Легковые автомобили. | 43.040.70 | | | |Устройства тягово-сцепные | | | | |шарового типа для буксировки | | | | |караванов и легких прицепов. | | | | |Испытания на прочность | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 90 |ОСТ 37.001.400-85|Система показателей качества | 43.080.10 | | | |продукции. Прицепы для | | | | |легковых автомобилей. | | | | |Номенклатура показателей и | | | | |метод оценки технического | | | | |уровня и качества. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 91 |ОСТ 37.001.401-85|Система показателей качества | 43.040.70 | | | |продукции. Тягово-сцепные | | | | |устройства шарового типа. | | | | |Номенклатура показателей и | | | | |метод оценки технического | | | | |уровня и качества. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 92 |ОСТ37.001.402-85 |Порядок разработки программы | 43.020 | | | |и методик испытаний опытных | | | | |образцов автотранспортных | | | | |средств. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 93 |ОСТ 37.001.403-85|Передачи карданные | 43.040.50 | | | |автомобилей. Общие | | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 94 |ОСТ 37.001.405-85|Система показателей качества | 43.080.10 | | | |продукции. Автотранспортные | | | | |средства специализированные | | | | |для перевозки нефтепродуктов,| | | | |технической воды и воды на | | | | |отгонные пастбища. | | | | |Номенклатура показателей | | | | |качества и метод оценки | | | | |технического уровня. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 95 |ОСТ 37.001.406-85|Система показателей качества | 43.080.10 | | | |продукции. Прицепы и | | | | |полуприцепы автомобильные. | | | | |Методы оценки технического | | | | |уровня. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 96 |ОСТ 37.001.407-85|Трансформаторы | 43.040.50 | | | |гидродинамические, передачи | | | | |гидромеханические. Методы | | | | |стендовых испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 97 |ОСТ 37.001.408-85|Автотранспортные средства. | 43.020 | | | |Методы измерения показателей | | | | |масс. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 98 |ОСТ 37.001.411-85|Автопогрузчики. Термины и | 43.160 | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| | 99 |ОСТ 37.001.413-86|ССБТ. Кабина. Рабочее место | 43.040.30 | | | |водителя. Расположение | | | | |органов управления грузовых | | | | |автомобилей, автобусов и | | | | |троллейбусов. Основные | | | | |размеры. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |100 |ОСТ 37.001.414-85|Карданные передачи | 43.040.50 | | | |автомобилей. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |101 |ОСТ 37.001.415-85|Автопогрузчики универсальные.| 43.160 | | | |Рабочее место водителя. | | | | |Основные параметры и размеры.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |102 |ОСТ 37.001.417-85|Фильтры тонкой очистки масла | 43.060.30 | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Общие технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |103 |ОСТ 37.001.427-85|Автопогрузчики универсальные.| 43.060.30 | | | |Фильтры гидравлические | | | | |сливные. Основные параметры и| | | | |размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |104 |ОСТ 37.001.432-86|Дифференциалы автомобилей. | 43.040.50 | | | |Термины и определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |105 |ОСТ 37.001.434-86|Амортизаторы гидравлические и| 43.040.50 | | | |гидропневматические | | | | |телескопические | | | | |автотранспортных средств. | | | | |Типы, основные параметры и | | | | |размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |106 |ОСТ 37.001.436-86|Амортизаторы гидравлические и| 43.040.50 | | | |гидропневматические | | | | |автотранспортных средств. | | | | |Объем стендовых испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |107 |ОСТ 37.001.438-86|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний в части | | | | |ударно-прочностных свойств | | | | |кузова при боковом ударе. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |108 |ОСТ 37.001.439-86|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний в части | | | | |ударно-прочностных свойств | | | | |кузова при опрокидывании. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |109 |ОСТ 37.001.440-86|Амортизаторы гидравлические | 43.040.50 | | | |телескопические | | | | |автотранспортных средств. | | | | |Общие технические требования.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |110 |ОСТ 37.001.441-86|Головки соединительные | 43.040.40 | | |(СТ СЭВ 5657-86) |пневматического тормозного | | | | |привода. Типы, основные | | | | |размеры. Общие технические | | | | |требования и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |111 |ОСТ 37.001.443-86|Автомобили легковые. Системы | 43.040.60 | | | |очистки ветрового стекла и от| | | | |загрязнения и влаги. | | | | |Технические требования и | | | | |методы испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |112 |ОСТ 37.001.444-86|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Ударно-прочностные свойства | | | | |кузовов с открывающимся или | | | | |съемным верхом (крышей) при | | | | |опрокидывании. Технические | | | | |требования и методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |113 |ОСТ 37.001.446-86|Система показателей качества | 43.040.50 | | | |продукции. Колеса для | | | | |пневматических шин. | | | | |Номенклатура показателей и | | | | |метод оценки технического | | | | |уровня и качества. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |114 |ОСТ 37.001.448-87|Кольца поршневые | 43.060.10 | | | |компрессионные и маслосъемные| | | | |двигателей автомобилей, | | | | |мотоциклов, мопедов. Общие | | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |115 |ОСТ 37.001.449-87|Кольца поршневые | 43.060. | | | |компрессионные и маслосъемные| | | | |двигателей автомобилей, | | | | |мотоциклов и мопедов. | | | | |Технические требования. | | | | |Правила приемки. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |116 |ОСТ 37.001.450-87|Пробки и наливные горловины | 43.060.40 | | | |топливных баков автомобилей. | | | | |Типы и основные | | | | |присоединительные размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |117 |ОСТ 37.001.451-87|Зеркала наружные заднего вида| 43.040.60 | | | |грузовых автомобилей, | | | | |автопоездов, автобусов и | | | | |троллейбусов. Общие | | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |118 |ОСТ 37.001.452-87|Компрессоры автомобильные | 43.060.80 | | | |одноступенчатого сжатия. | | | | |Общие технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| { ОСТ 37.001.454-87 втратив чинність на території України згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 890 ( v0890581-09 )
від 18.12.2009 }
|119 |ОСТ 37.001.454-87|Периодические (краткие | 43.020 |
| | |контрольные) испытания | | | | |автотранспортных средств. | | | | |Программа и методы испытаний.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |120 |ОСТ 37.001.458-87|Взаимное расположение | 43.040.60 | | | |основных элементов рабочего | | | | |места водителя легковых | | | | |автомобилей. Эргономические | | | | |требования. Методы оценки. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |121 |ОСТ 37.001.460-87|Гидрокраны автомобильные | 43.160 | | | |консольные. Общие технические| | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |122 |ОСТ 37.001.463-87|Сцепления фрикционные сухие | 43.040.50 | | | |автомобилей. Основные | | | | |параметры и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |123 |ОСТ 37.001.469-88|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Устройство против запотевания| | | | |ветрового стекла. Технические| | | | |требования. Методы испытаний.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |124 |ОСТ 37.001.470-88|Автомобили легковые. | 43.040.60 | | | |Устройство против обледенения| | | | |ветрового стекла. Технические| | | | |требования. Методы испытаний.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |125 |ОСТ 37.001.471-88|Управляемость и устойчивость | 43.020 | | | |автотранспортных средств. | | | | |Методы испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |126 |ОСТ 37.001.476-88|Прицепы-дачи к легковым | 43.100 | | | |автомобилям. Массы и основные| | | | |размеры. Термины и | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |127 |ОСТ 37.001.477-88|Механизмы рулевые с | 41.040.50 | | | |гидравлическим усилителем | | | | |грузовых автомобилей и | | | | |автобусов. Общие технические | | | | |требования и методы стендовых| | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |128 |ОСТ 37.001.478-88|Передние и задние защитные | 43.040.60 | | | |устройства легковых | | | | |автомобилей. Общие | | | | |технические требования и | | | | |методы испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |129 |ОСТ 37.001.481-88|Климатические испытания | 43.020 | | | |автотранспортных средств | | | | |исполнения "УХХ (ХЛ)". | | | | |Программа и методы испытаний.| | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |130 |ОСТ 37.001.482-88|Программа и методы | 43.020 | | | |климатических испытаний | | | | |автотранспортных средств | | | | |исполнения "У" при низких | | | | |температурах. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |131 |ОСТ 37.001.484-89|Прицепы к легковым | 43.100 | | | |автомобилям, статические | | | | |нагрузки на сцепной шар. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |132 |ОСТа37.001.485-89|Средства автотранспортные. | 43.040.40 | | |6720-89) |Штуцер контрольный | | | | |пневматических тормозов. | | | | |Присоединительные размеры и | | | | |технические требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |133 |ОСТ 37.001.486-89|Средства автомобильные. | 43.040.40 | | | |Штуцер контрольный | | | | |гидравлических тормозов. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |134 |ОСТ37.001.487-89 |Управляемость и устойчивость | 43.020 | | | |автомобилей. Общие | | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |135 |ОСТ 37.001.491-90|Элементы фильтрующие бумажные| 43.060.20 | | | |воздухоочистителей | | | | |автомобильных двигателей. | | | | |Типы и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |136 |ОСТ 37.003.002-70|Указатели уровня топлива | 43.060.50 | | | |автомобильные. Технические | | | | |требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |137 |ОСТ 37.003.032-88|Соединители электрические | 43.040.10 | | | |разъемные для изделий | | | | |автотракторного | | | | |электрооборудования, | | | | |автоэлектроники и жгутов | | | | |проводов. Общие технические | | | | |условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |138 |ОСТ 37.003.034-77|Баланс электроэнергии | 43.040.10 | | | |автомобилей и автобусов. | | | | |Метод расчета, критерии | | | | |оценки. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |139 |ОСТ 37.003.037-77|Фонарь освещения номерного | 43.040.20 | | | |знака автотранспортных и | | | | |мототранспортных средств. | | | | |Световые и цветовые | | | | |характеристики. Методы | | | | |испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |140 |ОСТ 37.003.038-77|Приборы световые мотоциклов, | 43.140 | | | |мотороллеров, мопедов и | | | | |боковых прицепов к | | | | |мотоциклам. Количество, | | | | |расположение, цвет, углы | | | | |видимости. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |141 |ОСТ 37.003.041-78|Наконечники проводов к | 43.060.50 | | | |выводам аккумуляторных | | | | |батарей и стартеров. | | | | |Технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |142 |ОСТ 37.003.048-81|Приборы звуковые сигнальные | 43.040.80 | | | |автотракторные. Типы, | | | | |основные параметры, | | | | |присоединительные размеры. | | | | |Указания по установке на | | | | |транспортных средствах. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |143 |ОСТ 37.003.049-80|Прерыватели указателей | 43.040.30 | | | |поворотов и аварийной | | | | |сигнализации механических | | | | |транспортных средств. Общие | | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |144 |ОСТ 37.003.051-81|Фары противотуманные. | 43.040.20 | | | |Технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |145 |ОСТ 37.003.054-85|Фары мотоциклов, мотороллеров| 43.140 | | | |и мопедов. Общие технические | | | | |условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |146 |ОСТ 37.003.057-82|Фары прямоугольные автомоби- | 43.040.20 | | | |льные. Основные и | | | | |присоединительные размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |147 |ОСТ 37.003.058-82|Фонари проблесковые. Общие | 43.040.20 | | | |технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |148 |ОСТ 37.003.071-85|Приборы световые мопедов. | 43.140 | | | |Количество, расположение, | | | | |цвет и углы видимости. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |149 |ОСТ 37.003.074-85|Распределители зажигания | 43.040.30 | | | |автомобильных двигателей | | | | |внутреннего сгорания. | | | | |Технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |150 |ОСТ 37.003.081-87|Свечи зажигания искровые. | 43.060.50 | | | |Общие технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |151 |ОСТ37.004.004-89 |Двигатели мотоциклов, мото- | 43.140 | | | |роллеров, мопедов, мотовело- | | | | |сипедов. Методы определения | | | | |параметров и проведения | | | | |стендовых испытаний. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |152 |ОСТ 37.004.013-83|Мопеды. Выбросы вредных | 13.040.50 | | | |веществ. Нормы и методы | | | | |определения. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |153 |ОСТ 37.004.022-86|Мотоциклы, мотороллеры, мопе-| 43.140 | | | |ды. Шум. Предельно-допустимые| | | | |уровни. Методы измерений. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |154 |ОСТ 37.004.027-87|Противоугонные устройства | 43.140 | | | |мототранспортных средств. | | | | |Общие требования. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |155 |ОСТ 37.004.028-87|Мототранспортные средства. | 43.140 | | | |Методы определения расхода | | | | |топлива. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |156 |ОСТ 38.005.146-78|Манжеты резиновые | 43.060.99 | | | |армированние для валов. | | | | |Конструкция и размеры. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |157 |ОСТ 38.005.156-78|Кольца резиновые | 43.060.99 | | | |уплотнительные прямоугольного| | | | |сечения для автомобилей, | | | | |тракторов, дорожных и | | | | |сельскохозяйственных машин. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |158 |ОСТ 38.005.208-88|Детали резиновые уплотнитель-| 43.060.99 | | | |ные и защитные для гидропри- | | | | |вода тормозной системы авто- | | | | |мобилей, тракторов и | | | | |сельскохозяйственных машин. | | | | |Технические условия. | | |----+-----------------+-----------------------------+-----------| |159 |ОСТ 38.005.361-84|Виброизоляторы резиновые и | 43.060.99 | | | |резиноармированные для | | | | |автотракторной техники. | | | | |Технические условия. | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 91 ( v0091650-05 ) від 21.03.2005 }
Заступник директора ДП
"ДержавтотрансНДІпроект" В.Агеєв
Додаток 5

ПЕРЕЛІК
нормативних документів колишнього
Міністерства морського флоту СРСР,
які можуть використовуватися на підприємствах
морського транспорту України
як рекомендації або як довідкові(1)
(до розробки відповідних нормативних документів
Мінтрансу України)

--------------- (1) Позначення цих документів доповнено позначкою (*).
------------------------------------------------------------------ | Позначення | Назва (російською | Розробник |Примітка| | | мовою) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.14.04-88* |Суда морского флота, | ЦНИИМФ | | | |строящиеся за | | | | |границей. Нормы | | | | |снабжения инвентарным | | | | |имуществом | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.52-81* |СВЗ. Выбор температуры| УкрНИИМФ | | | |рабочей среды | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.67-83* |Ведомости заказа | ЦНИИМФ | | | |изделий. Правила | | | | |составления, | | | | |согласования и | | | | |изменений | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.79-84* |Ведомость норм расхода| ЦНИИМФ | | | |материалов. Правила | | | | |составления, | | | | |согласования и | | | | |изменений | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.91-86* |Нормы запасных гребных| ЦНИИМФ | | | |винтов судов ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.92-86* |Табель оснащения баз | ЦНИИМФ | | | |технического | | | | |обслуживания флота | | | | |технологическим | | | | |оборудованием, | | | | |автотранспортом, | | | | |плавсредствами, | | | | |передвижными | | | | |грузоподъемными | | | | |механизмами, | | | | |средствами механизации| | | | |труда, | | | | |специализированным | | | | |высокопроизводительным| | | | |инструментом, | | | | |приспособлениями и | | | | |оснасткой | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.00.97-87* |Типовая номенклатура | ЦНИИМФ | | | |эксплуатационных и | | | | |ремонтных документов | | | | |для морских судов | | | | |(временная) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.0024.1.01-79* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по оформлению норм | | | | |времени на | | | | |судоремонтные работы в| | | | |условиях | | | | |автоматизированной | | | | |системы управления | | | | |предприятием | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.01.16-84* |Положение о паспорте | ЛМНИИП | | | |морского торгового | | | | |порта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.01.30-86* |Положение о порядке |Главсудомех | | | |оценки и учета | | | | |качества промышленной | | | | |продукции и ремонта | | | | |судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.01.32-87* |Методические указания | СМНИИП | | | |к разработке планов | | | | |технического | | | | |перевооружения | | | | |действующих | | | | |предприятий морского | | | | |транспорта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.01.35-87* |Методика расчета | СМНИИП | | | |показателей | | | | |использования | | | | |технологического | | | | |оборудования на | | | | |промышленных | | | | |предприятиях | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.03.22-84* |Технико- | ЦНИИМФ | | | |эксплуатационные | | | | |требования к | | | | |судовым системам | | | | |топливоподготовки | | | | |газотурбинных | | | | |двигателей | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.03.33-85* |Суда морского флота. | ЦНИИМФ | | | |Защита корпуса от | | | | |повреждений. | | | | |Технико- | | | | |эксплуатационные | | | | |требования к | | | | |корпусным конструкциям| | | | |судов | | | | |служебно- | | | | |вспомогательного | | | | |флота, | | | | |швартующихся на | | | | |волнении | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.03.34-86* |Требования к судовой | ЦНИИМФ | | | |унифицированной | | | | |системе управления | | | | |дизельными | | | | |пропульсивными | | | | |установками | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.03.41-90* |Технико- | ЦНИИМФ | | | |эксплуатационные | | | | |требования по | | | | |оптимальной | | | | |комплектации | | | | |электростанций морских| | | | |транспортных судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.13-82 |Определение количества| УкрНИИМФ | | | |и состава льяльных вод| | | | |машинно-котельных | | | | |отделений транспортных| | | | |судов морского флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.15-82* |Альбом рекомендуемого | УкрНИИМФ | | | |к применению | | | | |оборудования и | | | | |инвентаря для мойки | | | | |танков. Типы и | | | | |основные | | | | |характеристики | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.20-88* |Нефтяное сепарационное| УкрНИИМФ | | | |оборудование, системы | | | | |контроля за сбросом | | | | |льяльных вод и | | | | |сигнализаторы. | | | | |Программа испытаний на| | | | |судах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.22-85* |Программа испытаний | УкрНИИМФ | | | |систем автоматического| | | | |замера, регистрации и | | | | |управления сбросом | | | | |нефтесодержащих | | | | |балластных и | | | | |промывочных вод | | | | |нефтеналивных судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.24-86* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |применению | | | | |диспергентов нефти | | | | |ОМ-6, ОМ-84 и | | | | |Кероксита 9527 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.26-87* |Перечень оборудования | УкрНИИМФ | | | |и снабжения для | | | | |оснащения | | | | |морспецподразделений | | | | |госморспецслужбы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.04.27-88* |Топливные цистерны | УкрНИИМФ | | | |транспортных судов. | | | | |Технические требования| | | | |к расположению и | | | | |конструкции для | | | | |обеспечения | | | | |механизации мойки | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.06.04-84* |Инструкция по | СМНИИП | | | |организации сбора и | | | | |рационального | | | | |использования | | | | |отработанных | | | | |нефтепродуктов на | | | | |предприятиях | | | | |Министерства морского | | | | |флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.07.13-83* |Классификаторы | ЧМНИИП | | | |технико-экономической | | | | |информации (ТЭИ) АСУ | | | | |"СРЗ" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.07.14-83* |Инструкция о порядке | ЧМНИИП | | | |ведения | | | | |классификаторов | | | | |технико-экономической | | | | |информации (ТЭИ) АСУ | | | | |"СРЗ" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.07.15-87* |Классификатор морских | ГВЦ | | | |транспортных судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.07.17-72* |Классификатор грузов | СМНИИП ГВЦ | | | |для оперативного учета| ММФ | | | |работы флота и портов.| | | | |ВКГО | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.07.23-80* |Классификатор единиц | СМНИИП | | | |измерения. ВКЕИ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.04-80* |Положение о порядке | СМНИИП | | | |учета, сбора, хранения| | | | |и сдачи в | | | | |государственный фонд | | | | |драгоценных металлов, | | | | |содержащихся в | | | | |изделиях электронной | | | | |техники, | | | | |эксплуатационный срок | | | | |службы которых истек | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.07-88* |Нормы образования лома| СМНИИП | | | |и отходов черных и | | | | |цветных металлов по | | | | |Министерству морского | | | | |флота СССР | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.21-85* |Нормы расхода | ЧМНИИП | | | |синтетических | | | | |материалов, пластмасс,| | | | |резиновых изделий и | | | | |изоляционных | | | | |материалов на ремонт | | | | |морских судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.26-78* |Инструкция по расчету | СМНИИП | | | |норм расхода топлива | | | | |для предприятий и | | | | |организаций ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.27-88* |Инструкция по | КМНИИП | | | |нормированию, | | | | |контролю, учету и | | | | |анализу результатов | | | | |расхода электроэнергии| | | | |в портах и на | | | | |промпредприятиях | | | | |Министерства морского | | | | |флота СССР | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.31-82* |Порядок сбора, | СМНИИП | | | |реализации и | | | | |использования | | | | |вторичного сырья в | | | | |Министерстве морского | | | | |флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.32-84* |Нормы расхода | УкрНИИМФ | | | |порошковых сплавов при| | | | |газотермических | | | | |покрытиях | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.33-83* |Нормы расхода парусины| ЧМНИИП | | | |брезентовой на | | | | |эксплуатационные нужды| | | | |морских портов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.34-89* |Типовое положение о | СМНИИП | | | |порядке учета, сбора, | | | | |хранения, первичной | | | | |обработке и сдаче лома| | | | |и отходов цветных | | | | |металлов в системе ММФ| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.37-84* |Нормы расхода | ОИИМФ | | | |лесоматериалов на | | | | |изготовление поддонов | | | | |в системе ММФ и | | | | |типовая методика их | | | | |расчета | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.38-84* |Нормы расхода лент | СМНИИП | | | |конвейерных на | | | | |эксплуатационные нужды| | | | |основных фондов | | | | |береговых предприятий | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.39-84* |Нормы расхода | ЦНИИМФ | | | |материалов на | | | | |изготовление запасных | | | | |частей для двигателей | | | | |внутреннего сгорания | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.40-84* |Нормы расхода | ЧМНИИП | | | |материалов на | | | | |сепарацию и крепление | | | | |грузов на судах и | | | | |железнодорожных | | | | |платформах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.41-85* |Методика составления и| КМНИИП | | | |анализа энергетических| | | | |балансов портов и | | | | |промпредприятий | | | | |Министерства морского | | | | |флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.44-86* |Нормы расхода металлов| ЦНИИМФ | | | |на производство | | | | |запасных частей | | | | |перегрузочных машин | | | | |морских портов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.45-87* |Методика нормирования | СМНИИП | | | |и определения | | | | |потребности в топливе | | | | |для стационарных | | | | |береговых установок | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.47-89* |Укрупненные нормы | ЦНИИМФ | | | |расхода материалов по | | | | |категориям ремонта | | | | |перегрузочных машин | | | | |морских портов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.08.49-91* |Нормативы трудозатрат,| УкрНИИМФ | | | |расхода основных | | | | |материалов и стоимости| | | | |ремонта серийных судов| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.10.13-89* |Правила передачи | ЦНИИМФ | | | |морским транспортом | | | | |грузов и личного | | | | |имущества граждан | | | | |другим организациям | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.10.29-87* |Инструкция о порядке | ЦНИИМФ | | | |приема и сдачи | | | | |генеральных грузов, | | | | |перевозимых на судах | | | | |Минморфлота в | | | | |каботажном и | | | | |заграничном плавании | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.10.33-87* |Транспортно-технологи-| СМНИИП | | | |ческие системы морских| | | | |перевозок на базе | | | | |доставки укрупненных | | | | |грузовых единиц "от | | | | |двери до двери". | | | | |Основные положения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.16.02-87* |Правила перевозки | Главфлот | | | |пассажиров, ручной | | | | |клади и багажа и | | | | |предоставления услуг | | | | |на судах и в портах | | | | |Министерства морского | | | | |флота СССР | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.07-77* |Типовое положение о | ЦНИИМФ | | | |гарантийном | | | | |техническом | | | | |обслуживании | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.13-85* |Руководство по | ЦНИИМФ | | | |применению системы | | | | |непрерывного | | | | |освидетельствования | | | | |судов в процессе их | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.16-86* |Методика определения |ЦНИИМФ ЛВИМУ| | | |сроков очистки | | | | |подводной части судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.19-91* |Комплексная система | ЦНИИМФ | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |судов. Метрологическое| | | | |обеспечение средств | | | | |диагностирования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.23-80* |Нормы | ЦНИИМФ | | | |продолжительности и | | | | |уровня освоения | | | | |провозной способности | | | | |вводимых в | | | | |эксплуатацию судов | | | | |морского флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.48-86* |Руководство по | ЦНИИМФ | | | |техническому | | | | |обслуживанию и ремонту| | | | |лихтеров | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.50-87* |Комплексная система | ЦНИИМФ | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.20.79-81* |Временная инструкция | ЦНИИМФ | | | |по организации и | | | | |технологии подводного | | | | |освидетельствования | | | | |судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.21.02-89* |Типовая программа | ЦНИИМФ | | | |периодических | | | | |освидетельствований | | | | |установок для | | | | |обработки сточных вод | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.21.18-82* |Руководство по борьбе | ЦНИИМФ | | | |за живучесть атомных | | | | |судов ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.21.31-82* |Средства автоматизации| ЦНИИМФ | | | |судовые. Требования к |Гипрорыбфлот| | | |эксплуатационной | | | | |документации по | | | | |системам и средствам | | | | |автоматизации, | | | | |разрабатываемой | | | | |предприятиями ММФ для | | | | |судов, находящихся в | | | | |эксплуатации | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.21.80-80* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |определению | | | | |технического состояния| | | | |морских судов при | | | | |инспекторских осмотрах| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.25.02-86* |Альбом рекомендуемых к| УкрНИИМФ | | | |применению средств | | | | |механизации судовых | | | | |работ. Типы и основные| | | | |характеристики | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.27.27-82* |Инструкция по контролю| ЦНИИМФ | | | |и учету расхода | | | | |нефтепродуктов на | | | | |судах морского | | | | |транспортного флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.27.29-84* |Методика нормирования | ЦНИИМФ | | | |расхода топлива для | | | | |речных транспортных | | | | |судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.27.31-84* |Методика нормирования | ЦНИИМФ | | | |расхода топлива на | | | | |работу | | | | |вспомогательного флота| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.27.48-83* |Технико- | УкрНИИМФ | | | |эксплуатационные | | | | |требования к | | | | |системам утилизации | | | | |нефтеостатков на судах| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.27.51-85* |Сборник методик | ЦНИИМФ | | | |квалификационной | | | | |оценки топлив и масел | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.05-89* |Инструкция по мойке и | ЦНИИМФ | | | |дегазации грузовых | | | | |танков нефтеналивных | | | | |судов с помощью моющих| | | | |антистатических | | | | |препаратов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.07-90* |Инструкция по очистке | ЦНИИМФ | | | |теплообменных | | | | |аппаратов от остатков | | | | |нефтепродуктов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.08-91* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |аэрозольной | | | | |газодинамической | | | | |очистке судового | | | | |электрооборудования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.56-84* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |технической | | | | |эксплуатации систем | | | | |типа "Луга-1" | | | | |электрохимической | | | | |(катодной) защиты | | | | |подводной части | | | | |корпуса судна от | | | | |коррозии | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.57-86* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |химической деаэрации | | | | |питательной воды | | | | |вспомогательных и | | | | |утилизационных котлов | | | | |судов морского флота с| | | | |применением сульфита | | | | |натрия | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.65-82* |Технологическая | ЦНИИМФ | | | |инструкция по | | | | |применению летучих | | | | |ингибиторов для защиты| | | | |от коррозии | | | | |труднодоступных | | | | |конструкций в танках, | | | | |коффердамах и других | | | | |отсеках морских судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.28.67-84* |Инструкция по защите | ЦНИИМФ | | | |систем охлаждения | | | | |судовых ДВС от | | | | |коррозийно- | | | | |кавитационных | | | | |разрушений и | | | | |накипеобразования | | | | |отечественными и | | | | |импортными присадками | | | | |к воде | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.04-87* |Сборник укрупненных | ЧМНИИП | | | |показателей стоимости | | | | |капитального ремонта | | | | |зданий и сооружений | | | | |портов и СРЗ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.08-84* |Положение о проведении| ЧМНИИП | | | |планово- | | | | |предупредительного | | | | |ремонта | | | | |производственных | | | | |зданий и сооружений на| | | | |морском транспорте | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.09-85* |Инструкция по | ЛМНИИП | | | |определению скорости | | | | |равномерной коррозии | | | | |металлоконструкций в | | | | |морских портах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.10-86* |Правила технической | ЛМНИИП | | | |эксплуатации | | | | |технических сооружений| | | | |и акваторий | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.11-89* |Инструкция по | СМНИИП | | | |инженерным | ЛМНИИП | | | |обследованиям морских | ЧМНИИП | | | |портовых | | | | |гидротехнических | | | | |сооружений | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.35.12-87* |Сметные нормы на | ЧМНИИП | | | |ремонт | | | | |гидротехнических | | | | |сооружений морского | | | | |транспорта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.44.16-83* |Положение о формах | ЦНИИМФ | | | |закрепления | | | | |организации | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |перегрузочных машин в | | | | |портах ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.50.22-85* |Правила разработки и | УкрНИИМФ | | | |применения типовых | | | | |технологических | | | | |процессов на ремонт | | | | |судовых конструкций и | | | | |технических средств | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.50.23-86* |Укрупненные показатели| УкрНИИМФ | | | |расхода и стоимости | | | | |ресурсов для | | | | |предпроектных | | | | |разработок по развитию| | | | |судоремонтных заводов | | | | |ММФ. Номенклатура и | | | | |методы расчета | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.50.25-87* |Альбом | УкрНИИМФ | | | |нестандартизированного| | | | |оборудования, | | | | |рекомендуемого для | | | | |применения на | | | | |судоремонтных заводах | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.50.26-90* |Документация | УкрНИИМФ | | | |технологическая | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий. Указания | | | | |по применению | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.51.04-79* |Методика расчета | УкрНИИМФ | | | |потребности в | | | | |металлорежущем | | | | |оборудовании для | | | | |судоремонтных заводов | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.51.05-80* |Нормы среднесуточной |Главсудомех | | | |выработки при | | | | |заводском ремонте и | | | | |доковом ремонте | | | | |морских судов | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.51.12-81* |Методика проведения | УкрНИИМФ | | | |паспортизации и | | | | |разработки комплексной| | | | |программы сокращения | | | | |ручного труда на | | | | |судоремонтных заводах | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.51.13-81* |Методика оценки | УкрНИИМФ | | | |использования и | | | | |определения | | | | |потребности в | | | | |средствах малой | | | | |механизации для СРЗ | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.51.18-85* |Методические указания | СМНИИП | | | |по разработке планов | | | | |технического | | | | |перевооружения | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.52.03-90* |Каталог сварочного | УкрНИИМФ | | | |оборудования, | | | | |рекомендуемого к | | | | |применению на | | | | |предприятиях и судах | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.52.09-87* |Ремонт корпусных | УкрНИИМФ | | | |конструкций с | | | | |применением эпоксидных| | | | |и полиэфирных клеев. | | | | |Типовые | | | | |технологические | | | | |процессы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.52.11-89* |Табель средств | УкрНИИМФ | | | |механизации | | | | |судоремонтных работ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.52.17-86* |Рекомендации по | ЛМНИИП | | | |искусственному | ЦНИИМФ | | | |обогреву при | | | | |окрашивании судов в | | | | |доках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.52.21-88* |Рекомендации по выбору| УкрНИИМФ | | | |сварочных материалов | | | | |на предприятиях | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.54.02-89* |Защита от коррозии | ЦНИИМФ | | | |судовых двигателей, | | | | |конструкций и | | | | |устройств с помощью | | | | |полимерных порошковых | | | | |покрытий. | | | | |Технологическая | | | | |инструкция | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.03.05-86* |Дизели Бурмейстер и | ЛВИМУ | | | |Вайн (ДКРН) | | | | |иностранной и | | | | |отечественной | | | | |постройки. | | | | |Восстановление | | | | |выпускных клапанов | | | | |механизма | | | | |газораспределения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.03.06-85* |Рекомендации по оценке| ОВИМУ | | | |и выбору способа | | | | |восстановления деталей| | | | |судовых технических | | | | |средств | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.03.07-86* |Восстановление | ДНИИМФ | | | |чугунных поршней | | | | |дизеля типа Д100 | | | | |наплавкой. Типовые | | | | |технологические | | | | |процессы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.03.09-87* |Рекомендации по | ОВИМУ | | | |использованию | | | | |восстановленных | | | | |деталей на судах | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.08.02-79* |Отливки стальные. | БЦПКБ | | | |Материалы шихтовые и | | | | |вспомогательные. Нормы| | | | |расхода | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.55.08.03-80* |Отливки из цветных | БЦПКБ | | | |сплавов. Материалы | | | | |шихтовые и | | | | |вспомогательные. Нормы| | | | |расхода | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.58.02-90* |Правила окрашивания | ЦНИИМФ | | | |судов Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.60.14-81* |Наставление по борьбе | ОВИМУ | | | |за живучесть судов | | | | |Министерства морского | | | | |флота Союза ССР (НБЖС)| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.64.02-90* |Типовое положение о | ЦНИИМФ | | | |техобслуживании и | | | | |ремонте судовых | | | | |радиоэлектронных | | | | |средств во внебазовых | | | | |портах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.64.26-86* |Методы обеспечения | ЦНИИМФ | | | |электромагнитной | | | | |совместимости судовых | | | | |РЭС связи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.64.27-86* |Размещение на судне | ЦНИИМФ | | | |станций спутниковой | | | | |связи. Правила и нормы| | | | |проектирования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.64.52-88* |Нормативы сроков | ЦНИИМФ | | | |службы судовых средств| | | | |радиосвязи, трансляции| | | | |и | | | | |электрорадионавигации | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.65.05-83* |Правила технической | ЦНИИМФ | | | |эксплуатации судовой | | | | |электрорадионавигацион| | | | |ной аппаратуры | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.65.06-85* |Правила технической | НВИМУ НМП | | | |эксплуатации средств | УкрНИИМФ | | | |радиосвязи на судах | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.66.03-85* |Правила технического | СМНИИП | | | |обслуживания и ремонта| | | | |оборудования и | | | | |сооружений радиосвязи | | | | |береговых предприятий | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.70.01-80* |Временная инструкция | НПО | | | |по применению сжатого | "Стапель" | | | |воздуха и современных | | | | |средств для откачки | | | | |воды и разгрузки | | | | |навалочных грузов при | | | | |аварийно-спасательных | | | | |работах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.72.02-82* |Рекомендации для ЭО | НПО | | | |АСПТР по выводу людей | "Стапель" | | | |из отсеков аварийных | | | | |или затонувших судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.73.01-76* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |обеспечению | | | | |безопасности морских | | | | |буксировок судов и | | | | |других плавучих | | | | |сооружений | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.80.04-87* |Типовое положение об | ЦНИИМФ | | | |организации работы по | | | | |охране труда в портах | | | | |(на пристанях) | | | | |Министерства морского | | | | |флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.82.07-88* |СУОТ. Типовая | ЦНИИМФ | | | |инструкция по | | | | |безопасности труда при| | | | |выполнении | | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочных работ на | | | | |необорудованном берегу| | | | |и во льдах берегового | | | | |припая | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.82.10-81* |Методика определения | ЦНИИМФ | | | |степени безопасности | | | | |технологических схем | | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочных работ | | | | |в морских портах | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.91.10-83* |Инструкция по | ЦНИИМФ | | | |производственной и | | | | |профилактической | | | | |гимнастике для | | | | |экипажей судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.92.03-88* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |трубопроводчиков | | | | |судовых промышленных | | | | |предприятий | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.92.05-89* |Методические | УкрНИИМФ | | | |рекомендации по | | | | |планированию | | | | |обслуживания | | | | |производства на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.92.06-90* |Типовое положение по | УкрНИИМФ | | | |аттестации и | | | | |рационализации | | | | |участков, цехов, | | | | |производств | | | | |промышленных | | | | |предприятий | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.01-80* |Отраслевые требования | ЛМНИИП | | | |и нормативные | | | | |материалы по научной | | | | |организации труда, | | | | |которые должны | | | | |учитываться при | | | | |проектировании новых и| | | | |реконструкции | | | | |действующих портов, | | | | |разработке | | | | |технологических | | | | |процессов и | | | | |оборудования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.02-89* |Нормы времени на | ЦНИИМФ | | | |вспомогательные и | | | | |хозяйственные работы, | | | | |выполняемые рабочими, | | | | |занятыми на | | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочных | | | | |работах в портах | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.03-80* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |групповом рабочем | | | | |месте заливщиков | | | | |свинцово-оловянистых | | | | |сплавов на | | | | |промышленных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.04-80* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочем месте | | | | |штамповщика | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.05-80* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочем месте | | | | |электросварщика ручной| | | | |дуговой сварки | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.06-80* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |групповом рабочем | | | | |месте маляров, занятых| | | | |приготовлением красок,| | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.10-78* |Нормативы численности | СМНИИП | | | |работников | | | | |радиоцентров | | | | |пароходств и портовых | | | | |средств связи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.13-88* |Комплексные нормы | ЦНИИМФ | | | |выработки и времени на| | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочные работы, | | | | |работы, выполняемые | | | | |в морских портах. | | | | |Части I, II | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.15-77* |Агрегатные нормы на | ЦНИИМФ | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочные работы, | | | | |выполняемые | | | | |перегрузочными | | | | |комплексами | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.20-72* |Типовые структуры | ЦНИИМФ | | | |управления и | | | | |укрупненные нормативы | | | | |численности | | | | |инженерно-технических | | | | |работников и служащих | | | | |морских торговых | | | | |портов Министерства | | | | |морского флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.33.01-80* |Отраслевые требования | ЧМНИИП | | | |и нормативные | | | | |материалы по НОТ, | | | | |которые должны | | | | |учитываться при | | | | |проектировании новых и| | | | |реконструкции | | | | |действующих СРЗ ММФ, | | | | |разработке | | | | |технологических | | | | |процессов и | | | | |оборудования. | | | | |Проектирование | | | | |оборудования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.33.02-80* |Отраслевые требования | ЧМНИИП | | | |и нормативные | | | | |материалы по НОТ, | | | | |которые должны | | | | |учитываться при | | | | |проектировании новых и| | | | |реконструкции | | | | |действующих СРЗ ММФ, | | | | |разработке | | | | |технологических | | | | |процессов и | | | | |оборудования. | | | | |Проектирование и | | | | |реконструкция | | | | |действующих СРЗ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.33.03-80* |Отраслевые требования | ЧМНИИП | | | |и нормативные | | | | |материалы по НОТ, | | | | |которые должны | | | | |учитываться при | | | | |проектировании новых и| | | | |реконструкции | | | | |действующих СРЗ ММФ, | | | | |разработке | | | | |технологических | | | | |процессов и | | | | |оборудования. | | | | |Организация труда и | | | | |управление в проектах | | | | |СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.34-80* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочем месте | | | | |укрупненной | | | | |комплексной бригады по| | | | |доковому ремонту судов| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.47-87* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |станочников | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.48-70* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации рабочих | | | | |мест для | | | | |слесарей- | | | | |судоремонтников | | | | |СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.49-85* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах рабочих| | | | |судокорпусного | | | | |производства | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.51-75* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |вспомогательных | | | | |рабочих СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.53-77* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |судовых | | | | |электромонтажников СРЗ| | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.54-77* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах судовых| | | | |такелажников СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.55-77* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах судовых| | | | |плотников и | | | | |конопатчиков СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.56-79* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |рабочих, участвующих в| | | | |доковом ремонте судов | | | | |на СРЗ ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.57-76* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда в | | | | |механических цехах | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ. | | | | | | | | | |Часть 1. Общая часть. | | | | | | | | | |Часть 2. Типовой | | | | |проект организации | | | | |труда на станочных | | | | |участках. | | | | | | | | | |Часть 3. Типовой | | | | |проект организации | | | | |труда на | | | | |слесарно-монтажных | | | | |участках. | | | | | | | | | |Часть 4. Типовой | | | | |проект организации | | | | |труда во | | | | |вспомогательных | | | | |подразделениях цеха | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.58-77* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда в | | | | |корпусных цехах | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ. | | | | | | | | | |Часть 1. Организация | | | | |труда в | | | | |основных и | | | | |вспомогательных | | | | |подразделениях | | | | |корпусных цехов. | | | | | | | | | |Часть 2. Организация | | | | |управления цехом. | | | | |Организация систем | | | | |связи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.59-79* |Организация труда, | УкрНИИМФ | | | |производства и | | | | |управления в доковом | | | | |комплексном цехе | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | | |(методические и | | | | |нормативные материалы,| | | | |типовые решения). | | | | | | | | | |Часть 1. Организация | | | | |труда и производства в| | | | |основных и | | | | |вспомогательных | | | | |подразделениях | | | | |докового комплексного | | | | |цеха. | | | | | | | | | |Часть 2. Организация | | | | |управления цехом. | | | | |Система связи и | | | | |сигнализации | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.60-76* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |централизованной | | | | |диспетчерской службы | | | | |для судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | | |IV - VI групп | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.61-77* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |диспетчерской службы | | | | |для судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | | |I - III групп | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.72-81* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда в | | | | |трубопроводных цехах | | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.73-81* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |инструментального | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |инструментального | | | | |обслуживания. Основные| | | | |положения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.73.01-81* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |инструментального | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |инструментального | | | | |обслуживания. | | | | |Организация работ и | | | | |труда ИТР и служащих | | | | |инструментального | | | | |отдела (бюро, группы) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.73.02-81* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |инструментального | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |инструментального | | | | |обслуживания. | | | | |Организация труда | | | | |производства и | | | | |управления в | | | | |инструментальном цехе | | | | |(на участке) завода | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.73.03-81* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |инструментального | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |инструментального | | | | |обслуживания. | | | | |Организация труда, | | | | |производства и | | | | |управления в | | | | |центральном | | | | |инструментальном | | | | |складе завода | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.75-81* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |групповых рабочих | | | | |местах кузнецов на | | | | |молотах и прессах | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.76-82* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |транспортного | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |транспортного | | | | |обслуживания (основные| | | | |положения) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.76.01-82* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |транспортного | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |транспортного | | | | |обслуживания. Методика| | | | |определения основных | | | | |элементов системы | | | | |внутризаводского | | | | |транспортного | | | | |обслуживания | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.76.02-82* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |транспортного | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |транспортного | | | | |обслуживания. | | | | |Организация труда | | | | |производства и | | | | |управления в | | | | |транспортном цехе (на | | | | |участке) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.77-82* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |термистов на печах | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.78-82* |Типовые проекты | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |обрубщиков чугунного | | | | |литья промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.80-82* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочем месте | | | | |выбивальщиков литья | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.82-82* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |групповом месте | | | | |стерженщиков ручной | | | | |формовки промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.84-82* |Нормативы численности | СМНИИП | | | |работников | | | | |учебно-курсовых | | | | |комбинатов пароходств,| | | | |портов и СРЗ | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.87-82* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочем месте | | | | |гальваника | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.89-83* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |групповом рабочем | | | | |месте рабочих, занятых| | | | |изготовлением стержней| | | | |из ЖСС, промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.94-83 |Методические | ЧМНИИП | | | |рекомендации по | | | | |совершенствованию форм| | | | |организации труда | | | | |рабочих баз | | | | |технического | | | | |обслуживания флота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.99-84* |Организация | УкрНИИМФ | | | |регламентированной | | | | |централизованной | | | | |доставки материалов с | | | | |заводских складов на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Положение | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.104-84* |Положение об | ЧМНИИП | | | |организации ремонта | | | | |судов доковым | | | | |комплексным | | | | |подразделением | | | | |судоремонтного | | | | |предприятия ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.107-84* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по построению | | | | |организационной | | | | |структуры и | | | | |определению | | | | |численности | | | | |инженерно-технических | | | | |работников и служащих | | | | |производственных | | | | |подразделений СРЗ ММФ | | | | |с цеховой структурой | | | | |управления | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.108-84* |Положение о | УкрНИИМФ | | | |подразделениях и | | | | |типовые должностные | | | | |инструкции ИТР и | | | | |служащих | | | | |заводоуправления по | | | | |функции | | | | |"Технологическая | | | | |подготовка | | | | |производства" | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.109-84* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |оборудования на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |оборудования. Основные| | | | |положения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.109.01-84* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |оборудования на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация труда ИТР | | | | |и служащих | | | | |энергомеханического | | | | |отдела | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.109.02-84* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |технического | | | | |обслуживания и ремонта| | | | |оборудования на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация | | | | |производства, труда и | | | | |управления в ремонтном| | | | |и механическом цехе | | | | |(участке) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.110-84* |Типовое положение о | УкрНИИМФ | | | |подразделении по | | | | |сварке промышленных | | | | |предприятий | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.112-84 |Типовое положение о | ЦНИИМФ | | | |базе внутрипортовой | | | | |механизации | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.113-84* |Типовые проекты | ЦНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |сменного старшего | | | | |диспетчера порта и | | | | |диспетчера грузового | | | | |района морского порта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.114-84* |Типовые проекты | ЦНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |начальника, старшего | | | | |инженера, инженера | | | | |отдела | | | | |гидротехнических и | | | | |инженерных сооружений | | | | |морского порта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.119-85* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |капитанского | | | | |обслуживания на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.120-85* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |энергетического | | | | |обеспечения на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация системы | | | | |энергетического | | | | |обеспечения и связи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.120.01-85* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |энергетического | | | | |обеспечения на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Организация труда, | | | | |производства и | | | | |управления в | | | | |энергетическом цехе | | | | |(на участке) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.124-85* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда ИТР | | | | |и служащих по функции | | | | |организации труда и | | | | |заработной платы на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.125-85* |Нормы управляемости | УкрНИИМФ | | | |для мастеров | | | | |промышленных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.126-85* |Типовые проекты | ЛМНИИП | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |начальника, старшего | | | | |инженера, инженера | | | | |отдела капитального | | | | |строительства морского| | | | |порта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.127-85* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда ИТР | | | | |и служащих по функции | | | | |организации | | | | |бухгалтерского учета и| | | | |финансовой | | | | |деятельности на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.128-88* |Комплексные нормы | ЦНИИМФ | | | |выработки и времени на| | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочные работы, | | | | |выполняемые | | | | |на судах с | | | | |горизонтальным | | | | |способом | | | | |погрузки-разгрузки | | | | |(типа ро-ро) в портах | | | | |ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.129-85* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации системы| | | | |комплексного | | | | |обслуживания и | | | | |обеспечения | | | | |производства на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ. | | | | |Основные положения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.130-85* |Методические указания | УкрНИИМФ | | | |по организации | | | | |производственно- | | | | |подготовительного | | | | |обеспечения на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.133-85* |Типовое положение о | ЦНИИМФ | | | |транспортно- | | | | |экспедиторской | | | | |конторе морского | | | | |порта ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.135-85* |Типовые проекты | ЦНИИМФ | | | |организации труда на | | | | |рабочих местах | | | | |работников | | | | |транспортно- | | | | |экспедиторской | | | | |конторы морского | | | | |порта | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.136-85* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |работников по функции | | | | |общего | | | | |делопроизводства на | | | | |судоремонтных | | | | |предприятиях ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.137-85* |Типовой проект | УкрНИИМФ | | | |организации труда | | | | |линейных руководителей| | | | |судоремонтных | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.148-87* |Положение о | СМНИИП | | | |коллективном подряде | | | | |на производственном | | | | |перегрузочном | | | | |комплексе в портах | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.149-87* |Комплексные нормы | ЦНИИМФ | | | |выработки и времени на| | | | |специальное укрепление| | | | |(раскрепление) грузов | | | | |в судах и на | | | | |железнодорожном | | | | |подвижном составе | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.93.151-88* |Методические | ЦНИИМФ | | | |рекомендации по | | | | |аттестации и | | | | |рационализации | | | | |технологических | | | | |процессов | | | | |погрузочно- | | | | |разгрузочных работ в | | | | |портах Минморфлота | | | | |СССР | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.09-82* |Нормы времени на | НПО | | | |водолазное | "Стапель" | | | |обследование морских | | | | |судов на плаву, | | | | |выполняемое | | | | |специалистами | | | | |водолазных станций ЭО | | | | |АСПТР ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.13-85* |Нормы времени и | НПО | | | |выработки на очистку | "Стапель" | | | |корпусов на плаву, | | | | |выполняемую ЭО АСПТР | | | | |ручными машинками | | | | |ДС-500 и установкой | | | | |"Браш-Карт" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.15-85* |Нормы времени на | НПО | | | |полную, малую, рабочую| "Стапель" | | | |проверки и дезинфекцию| | | | |водолазного снаряжения| | | | |и некоторых средств | | | | |обеспечения водолазных| | | | |спусков и работ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.16.01-86* |Нормы времени на | НПО | | | |подводные | "Стапель" | | | |судоремонтные работы, | | | | |выполняемые водолазами| | | | |ЭО АСПТР ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.16.02-86* |Временные нормы | НПО | | | |времени на подводные | "Стапель" | | | |судоремонтные работы, | | | | |выполняемые водолазами| | | | |ЭО АСПТР ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.17-86* |Нормы времени и | НПО | | | |выработки на | "Стапель" | | | |судоподъемные и | | | | |аварийно-спасательные | | | | |работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.94.18-87* |Нормы времени на | НПО | | | |обслуживание средств | "Стапель" | | | |навигационного | | | | |оборудования морских | | | | |путей | | | |----------------------------------------------------------------| | Технически обоснованные нормы времени на ремонтные работы | |----------------------------------------------------------------| |РД31.96.12-73* |Судовой ДВС марки | УкрНИИМФ | | | |8SV55uA фирмы | | | | |"Герлитцер Машиненбау"| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.16-78* |Судовые дизели марок | УкрНИИМФ | | | |B687S, C758S, 909S | | | | |фирмы "Фиат" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.40-79* |Винты гребные | УкрНИИМФ | | | |регулируемого шага | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.45-74* |Главные синхронные | УкрНИИМФ | | | |генераторы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.63-77* |Главные | УкрНИИМФ | | | |распределительные щиты| | | | |и | | | | |магнитно-контакторные | | | | |станции. | | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.64-77* |Главные | УкрНИИМФ | | | |распределительные щиты| | | | |и | | | | |магнитно-контакторные | | | | |станции. | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.65-74* |Металлорежущее | УкрНИИМФ | | | |оборудование, | | | | |слесарные и | | | | |слесарно-сборочные | | | | |работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.77-79* |Токарные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.80-76* |Кран портальный | УкрНИИМФ | | | |"Альбрехт" | | | | |грузоподъемностью 10 т| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.81-76* |Кран портальный | УкрНИИМФ | | | |"Альбрехт" ("Абус") | | | | |грузоподъемностью 10 т| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.86-76* |Кран портальный | УкрНИИМФ | | | |"Апплеваж" | | | | |грузоподъемностью 10 т| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.87-76* |Кран портальный "Каяр"| УкрНИИМФ | | | |грузоподъемностью 5 т | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.90-79* |Электропогрузчик серии| УкрНИИМФ | | | |02 и 04 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.92-78* |Автопогрузчик (выпуск | УкрНИИМФ | | | |японской фирмы | | | | |"Тойота") | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.93-79* |Автопогрузчик (выпуск | УкрНИИМФ | | | |фирмы "Хайстер") | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.95-78* |Грейферы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.96-78* |Изготовление | УкрНИИМФ | | | |большегрузных | | | | |металлических | | | | |контейнеров | | | | |международного класса | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.97-80* |Ремонт большегрузных | УкрНИИМФ | | | |металлических | | | | |контейнеров | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.98-77* |Руководство по | УкрНИИМФ | | | |нормированию труда на | | | | |предприятиях | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.99-78* |Рекомендации по | УкрНИИМФ | | | |установлению | | | | |нормативных заданий | | | | |рабочим-повременщикам | | | | |и учету их | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.101-80* |Электропогрузчики | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.102-80* |Грузозахватные | УкрНИИМФ | | | |приспособления для | | | | |кранов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.104-80* |Электропогрузчики | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.105-80* |Судовые дизели | УкрНИИМФ | | | |"Бурмейстер и Вайн" | | | | |(5; 9ДКРН 50/110, | | | | |5ДКРН 62/140-2, 7; | | | | |8ДКРН 74/160, | | | | |8ДКРН 74/160-2, | | | | |6ДКРН 84/180-2) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.107-81* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы, выполняемые в | | | | |доке | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.108-81* |Работы на карусельных | УкрНИИМФ | | | |станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.109-81* |Нормы обслуживания и | УкрНИИМФ | | | |нормативы численности | | | | |вспомогательных | | | | |рабочих | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.110-81* |Жестяно-медницкие | УкрНИИМФ | | | |работы, покрытие | | | | |металлами | | | | |(операционные, | | | | |укрупненные нормы | | | | |времени). Часть 1 | | | | | | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.112-81* |Электромонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. | | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.118-81* |Электромонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.119-81* |Брашпили и шпили | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.121-81* |Работы на строгальных | УкрНИИМФ | | | |и долбежных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.126-81* |Вентиляторы, | УкрНИИМФ | | | |компрессоры, | | | | |сепараторы и | | | | |теплообменные аппараты| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.127-81* |Судовые дизели | УкрНИИМФ | | | |"Бурмейстер и Вайн" | | | | |(МТВН 25/40) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.128-81* |Расточные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.129-81* |Судовые приборы | УкрНИИМФ | | | |измерения давления и | | | | |разрежения (вакуума) и| | | | |средств автоматики | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.131-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Палубные | | | | |механизмы и судовые | | | | |устройства. Судовые | | | | |устройства и дельные | | | | |вещи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.132-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовая | | | | |арматура | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.133-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые дизели| | | | |НВД | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.134-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые насосы| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.135-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые дизели| | | | |"Бурмейстер и Вайн" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.137-82* |Котельные работы. | УкрНИИМФ | | | |Паровые котлы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.138-82* |Фрезерные, | УкрНИИМФ | | | |зубофрезерные, | | | | |зубострогальные и | | | | |зубодолбежные работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.139-82* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Холодильные | | | | |установки судовых | | | | |провизионных помещений| | | | |и кондиционирования | | | | |воздуха | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.140-82* |Нормы времени на | УкрНИИМФ | | | |изготовление | | | | |большегрузных | | | | |металлических | | | | |контейнеров | | | | |международного класса | | | | |типа 1CC | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.141-83* |Ремонт палубных | УкрНИИМФ | | | |механизмов. Судовые | | | | |лебедки | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.142-83* |Изготовление | УкрНИИМФ | | | |инструмента и | | | | |приспособлений | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.143-83* |Стекольно-зеркальные, | УкрНИИМФ | | | |обойно-парусные, | | | | |изоляционные и | | | | |конопатные работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.144-83* |Сверлильные работы. | УкрНИИМФ | | | |Шлифовальные работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.145-83* |Баллоны, | УкрНИИМФ | | | |воздухохранители, | | | | |воздухосборники | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.146-83* |Покрытия | УкрНИИМФ | | | |неметаллическими | | | | |материалами | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.147-83* |Судовые дизели МАН | УкрНИИМФ | | | |(K6Z 57/80, K7Z | | | | |70/120C, K8Z 70/120C, | | | | |K7Z 78/140) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.148-83* |Ремонт инструмента, | УкрНИИМФ | | | |приспособлений, | | | | |газорезательной | | | | |аппаратуры, | | | | |контрольно- | | | | |измерительных | | | | |инструментов и | | | | |приборов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.149-84* |Трапы судовые | УкрНИИМФ | | | |забортные | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.150-84* |Деревообделочные | УкрНИИМФ | | | |работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.152-84* |Слесарная обработка и | УкрНИИМФ | | | |сборка штампов | | | | |холодной штамповки | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.153-84* |Топливная аппаратура | УкрНИИМФ | | | |судовых дизелей | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.154-84* |Устройство | УкрНИИМФ | | | |аппарельное. | | | | |Механизированные | | | | |закрытия судовых | | | | |грузовых люков | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.155-84* |Турбокомпрессоры | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.156-84* |Рулевые машины | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.157-84* |Электропогрузчики | УкрНИИМФ | | | |серии ЕВ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.158-84* |Формовочно-стержневые | УкрНИИМФ | | | |работы (нормы, | | | | |нормативы времени). | | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.159-84* |Судовые дизели | УкрНИИМФ | | | |"Зульцер" (6RD76, | | | | |7RD76, 8RD76, 9RD76, | | | | |9RD90, 6RD76, 6RND90, | | | | |8RND90) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.160-84* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |типовых деталей и | | | | |деталей гребного | | | | |устройства | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.161-84* |Формовочно-стержневые | УкрНИИМФ | | | |работы (нормы, | | | | |нормативы времени). | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.163-84* |Корпусные работы. | УкрНИИМФ | | | |Заготовительные и | | | | |газорезные работы. | | | | |Металлические корпуса | | | | |судов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.164-85* |Главные паровые | УкрНИИМФ | | | |турбины и редукторы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.165-85* |Металлоконструкции и | УкрНИИМФ | | | |нестандартное | | | | |оборудование. | | | | |Изготовление | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.166-85* |Механизированные | УкрНИИМФ | | | |закрытия судовых люков| | | | |серийных судов | | | | |Минморфлота | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.167-85* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовой дизель| | | | |марки 8ДР43/61. | | | | |Гидрозубчатая передача| | | | |марки 2Г3-222 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.168-85* |Судовые грузовые краны| УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.169-85* |Паровые турбины. | УкрНИИМФ | | | |Вспомогательные | | | | |турбозубчатые агрегаты| | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.170-85* |Устройство аппарельное| УкрНИИМФ | | | |судов типа ро-ро | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.171-85* |Погрузчики ковшовые | УкрНИИМФ | | | |Н-80, 60-2.515 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.172-85* |Большегрузные | УкрНИИМФ | | | |металлические | | | | |контейнеры | | | | |международного | | | | |стандарта. Ремонт | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.173-85* |Модельные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.174-85* |Судовые приборы | УкрНИИМФ | | | |электрорадионавигации.| | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.175-85* |Судовые устройства и | УкрНИИМФ | | | |дельные веши | | | | |(корпусные работы) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.177-85* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей грузового, | | | | |шлюпочного, | | | | |швартовного устройства| | | | |и деталей люковых | | | | |закрытий | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.178-85* |Шлюпки спасательные из| УкрНИИМФ | | | |легкого сплава | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.179-85* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовой дизель| | | | |марки 8 LD315RF фирмы | | | | |"Ланг" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.180-86* |Судовые приборы | УкрНИИМФ | | | |электронавигации. | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.181-85* |Устройство гребных | УкрНИИМФ | | | |винтов регулируемого | | | | |шага. Подруливающее | | | | |устройство. | | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.182-86* |Турбины отработавшего | УкрНИИМФ | | | |пара с гидрозубчатой | | | | |передачей | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.183-85* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые дизели| | | | |марок ДР30/50, Д30/50 | | | | |завода "Русский | | | | |дизель" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.186-86* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовой дизель| | | | |марки "Д100" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.188-86* |Механизированные | УкрНИИМФ | | | |закрытия судовых | | | | |грузовых люков | | | | |серийных судов ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.189-86* |Металлический корпус | УкрНИИМФ | | | |(судостроительные | | | | |работы) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.190-86* |Монтаж судовых | УкрНИИМФ | | | |приборов | | | | |электрорадионавигации | | | | |и радиосвязи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.191-86* |Аппаратура судовой | УкрНИИМФ | | | |гидроавтоматики | | | | |регулирования уровня и| | | | |горения котлов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.192-86* |Судовые четырехтактные| УкрНИИМФ | | | |дизели марок | | | | |6ЧНСП18/22, 6ЧСП23/30,| | | | |8Ч23/30, 6ЧН25/34 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.193-86* |Устройство гребных | УкрНИИМФ | | | |винтов регулируемого | | | | |шага. Подруливающее | | | | |устройство. | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.194-87* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые дизели| | | | |марок 3ВН22, 3ВАН22, | | | | |4ВН22, 5ВАН22, 6ВАН22,| | | | |8ВАН22 (4Н22/32) фирмы| | | | |"Зульцер" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.195-80* |Слесарные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.196-87* |Кран портальный | УкрНИИМФ | | | |"Кондор" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.197-87* |Дноуглубительные | УкрНИИМФ | | | |многочерпаковые | | | | |снаряды | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.198-87* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей судовых | | | | |дизелей | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.199-87* |Электрорадиомонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. Приборы | | | | |радиосвязи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.200-87* |Судовые дизели марок | УкрНИИМФ | | | |9SD72, 6SD72, 5SAD72 | | | | |фирмы "Зульцер" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.203-87* |Полуприцепы | УкрНИИМФ | | | |низкорамные. Ремонт | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.204-87* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей арматуры и | | | | |соединений | | | | |трубопроводов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.205-87* |Судовые четырехтактные| УкрНИИМФ | | | |быстроходные дизели | | | | |мощностью до 900 кВт | | | | |(1200 л. с.) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.206-87* |Ручная дуговая и | УкрНИИМФ | | | |газовая сварка | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.207-87* |Литейные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.208-87* |Пассажирский катер | УкрНИИМФ | | | |типа "Александр Грин".| | | | |Ремонт | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.209-87* |Кузнечные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.210-87* |Самоотвозные | УкрНИИМФ | | | |землесосные снаряды. | | | | |Ремонт рабочих | | | | |устройств | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.211-87* |Трубопроводные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.212-87* |Ремонт перегрузочных | УкрНИИМФ | | | |машин морских портов | | | | |к/п "Альбатрос", | | | | |"Сокол" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.213-87* |Главные генераторы и | УкрНИИМФ | | | |электродвигатели | | | | |постоянного тока. | | | | |Гребные | | | | |электродвигатели | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.214-87* |Судовые дизели марок | УкрНИИМФ | | | |B687S, C758S, 909S | | | | |фирмы "Фиат" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.215-87* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые дизели| | | | |марок 6ТАД36, 8ТАД36, | | | | |6ТАД48, 6ТД48, 8ТД48, | | | | |6ТД56 фирмы "Зульцер" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.217-86* |Судовые средства | УкрНИИМФ | | | |автоматики, | | | | |сигнализации и | | | | |регулирования | | | | |температуры | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.218-87* |Механизированная | УкрНИИМФ | | | |дуговая сварка | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.220-87* |Судовые дизели "Шкода"| УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.221-88* |Суда на подводных | УкрНИИМФ | | | |крыльях | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.222-88* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей топливной | | | | |аппаратуры | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.223-88* |Газопламенное | УкрНИИМФ | | | |нанесение порошковых | | | | |покрытий на детали | | | | |судовых механизмов и | | | | |устройств | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.224-88* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей судовых | | | | |насосов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.225-88* |Такелажно-транспортные| УкрНИИМФ | | | |работы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.226-88* |Кран портальный | УкрНИИМФ | | | |"Кировец" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.227-88* |Покрытия | УкрНИИМФ | | | |неметаллическими | | | | |материалами | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.230-88* |Автопогрузчик (выпуск | УкрНИИМФ | | | |Львовского завода) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.231-88* |Кран портальный "Ганц"| УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.232-88* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые | | | | |устройства и дельные | | | | |вещи | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.233-88* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Палубные | | | | |механизмы. Брашпили и | | | | |шпили | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.234-88* |Краны портальные | УкрНИИМФ | | | |"Абус" и "Альбрехт" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.235-88* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы, выполняемые в | | | | |доке | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.236-88* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы по ремонту | | | | |технологического | | | | |оборудования | | | | |предприятий ММФ | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.237-89* |Механическая обработка| УкрНИИМФ | | | |деталей при ремонте | | | | |технологического | | | | |оборудования | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.238-89* |Жестяно-медницкие | УкрНИИМФ | | | |работы, заливочные и | | | | |гальванические работы.| | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.239-89* |Токарные работы, | УкрНИИМФ | | | |выполняемые на | | | | |универсальных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.240-89* |Судовые дизели | УкрНИИМФ | | | |6PC2-3L, 6PC2L, | | | | |6PC2-5L, 8PC2-5L фирмы| | | | |"Пилстик" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.241-89* |Ремонт судовых лебедок| УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.242-89* |Судовые автономные | УкрНИИМФ | | | |лопастные и роторные | | | | |насосы. | | | | |Части 1 и 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.243-89* |Электропогрузчики | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.244-89* |Судовая арматура | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.245-89* |Электрорадиомонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. Главные | | | | |синхронные генераторы.| | | | |Часть 1 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.246-89* |Строгальные и | УкрНИИМФ | | | |долбежные работы, | | | | |выполняемые на | | | | |универсальных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.247-89* |Модельные работы | УкрНИИМФ | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.249-90* |Электрорадиомонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые | | | | |приборы радиосвязи и | | | | |радионавигации | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.250-90* |Типовые узлы судовых | УкрНИИМФ | | | |механизмов | | | | |(слесарно-сборочные | | | | |работы) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.251-90* |Работы, выполняемые на| УкрНИИМФ | | | |карусельных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.252-90* |Ремонт судовых | УкрНИИМФ | | | |автономных насосов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.253-90* |Автопогрузчик фирмы | УкрНИИМФ | | | |"Кальмар ЛМВ" (модели | | | | |25-32-1200 ро-ро, | | | | |28-42) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.254-90* |Судовые утилизационные| УкрНИИМФ | | | |котлы | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.255-90* |Судовой дизель марки | УкрНИИМФ | | | |6ЧН31; 8/33/Д50 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.256-90* |Слесарно-сборочные | УкрНИИМФ | | | |работы. Судовые | | | | |средства автоматики. | | | | |Регуляторы частоты | | | | |вращения | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.257-90* |Расточные работы, | УкрНИИМФ | | | |выполняемые на | | | | |универсальных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.258-90* |Автопогрузчик фирмы | УкрНИИМФ | | | |"Мицубиси" (модели | | | | |100, 115, 135) | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.259-90* |Фрезерные, | УкрНИИМФ | | | |зубофрезерные, | | | | |зубострогальные и | | | | |зубодолбежные работы, | | | | |выполняемые на | | | | |универсальных станках | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РД31.96.260-90* |Электрорадиомонтажные | УкрНИИМФ | | | |работы. Синхронные | | | | |генераторы. | | | | |Часть 2 | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |РТМ31.5036-78* |Запасные части судовых| БЦПКБ | | | |вспомогательных | | | | |механизмов иностранной| | | | |постройки. Насосы | | | | |одновинтовые. | | | | |Технические требования| | | |----------------------------------------------------------------| | Сборники технически обоснованных норм времени на ремонтные | | работы | |----------------------------------------------------------------| |Сборник N 324* |Антикоррозионная | УкрНИИМФ | | | |электродуговая | | | | |металлизация | | | | |распылением. | | | | |Восстановление деталей| | | | |судовых технических | | | | |средств | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 327* |Судовой дизель марки | УкрНИИМФ | | | |16 40/48 фирмы | | | | |"Зульцер" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 330* |Судовой дизель марки | УкрНИИМФ | | | |ДКРН 80/160-4 фирмы | | | | |"Бурмейстер и Вайн" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 331* |Судовой дизель марки 5| УкрНИИМФ | | | |ДКРН 62/140-3 фирмы | | | | |"Бурмейстер и Вайн" | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 332* |Комплексные | УкрНИИМФ | | | |параметрические нормы | | | | |времени на ремонт | | | | |компрессорных | | | | |установок | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 333* |Комплексные | УкрНИИМФ | | | |параметрические нормы | | | | |времени на ремонт | | | | |вентиляционных | | | | |установок и | | | | |теплообменных | | | | |аппаратов | | | |-------------------+----------------------+------------+--------| |Сборник N 343* |Ремонт судовых | УкрНИИМФ | | | |технических средств с | | | | |применением полимерных| | | | |материалов | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник теми В.Л.Спіцин
Головний інженер В.В.Анфіногентов

Додаток 6

ПЕРЕЛІК
нормативної документації колишніх
Міністерства транспорту УРСР,
Головрічфлоту при Раді Міністрів УРСР,
Міністерства річкового флоту РРФСР,
які можуть використовуватись на підприємствах
річкового транспорту України
як рекомендації або як довідкові
(до розробки необхідних документів
Міністерства транспорту України)

------------------------------------------------------------------ | Позначення | Назва | Розробник |Примітка| |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Правила перевозки грузов | Минречфлот | | | |Часть 1 | РСФСР | | | |Часть 2 | | | | |(С учетом | | | | |изменений и дополнений | | | | |Главного управления | | | | |речного флота при СМ УССР| | | | |- приказ от 16.06.80 г. | | | | |N 142) | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Тарифное руководство | Минречфлот | | | |N 5-Р. | РСФСР | | | |Часть 1. | | | | |Правила перевозок | | | | |пассажиров и багажа | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Инструкция по определению| ЦНИИЭВТ | | | |экономической | | | | |эффективности капитальных| | | | |вложений на речном | | | | |транспорте | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Технические условия |Гипроречтранс| | | |перегрузки, размещения в | | | | |судах и на складах | | | | |железобетонных изделий, | | | | |перевозимых речным | | | | |транспортом | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Отраслевая методика по |Укргипрореч- | | | |разработке норм и | транс | | | |нормативов | | | | |водопотребления и | | | | |водоотведения с учетом | | | | |качества потребляемой и | | | | |отводимой воды на | | | | |предприятиях Главречфлота| | | | |УССР | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Сборник технологических |Гипроречтранс| | | |карт на | | | | |подводно-технические | | | | |работы | | | | |Раздел 1. Подводные | | | | |земляные работы | | | | |Раздел 2. | | | | |Подводные | | | | |взрывные работы | | | | |Раздел 3. | | | | |Сварочно-монтажные и | | | | |изоляционные работы при | | | | |строительстве подводных | | | | |переходов. | | | | |Раздел 4. Прокладка | | | | |подводных трубопроводов | | | | |и кабелей | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Раздел 5. Оголовки, | | | | |массивы-гиганты, опускные| | | | |колодцы | | | | |Раздел 6. | | | | |Берегоукрепительные | | | | |работы | | | | |Раздел 7. Разные | | | | |подводно-технические | | | | |работы | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Технологические схемы и |Гипроречтранс| | | |сметные нормы на | | | | |судоподъемные работы | | | | |Сборник 3. Справочные | | | | |материалы | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Техническая инструкция по| ЛИВТ | | | |производству | | | | |землечерпательных работ | | | |---------------+-------------------------+-------------+--------| | |Рекомендации по | НИИВТ | | | |безопасности выполнения | | | | |палубных работ на судах | | | | |речного флота | | | ------------------------------------------------------------------
Головний інженер інституту В.М.Шихненко
"Річтранспроект"
Керівник теми Б.А.Комаринський

ОТРАСЛЕВИЕ СТАНДАРТИ

------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |----------------------+-----------------------------------------| | 1 | 2 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ В84-502-80 |Тара специальная деревянная и | | |комбинированная. Детали, конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ В84-1152-75ВД |Покрытия лакокрасочные. Выбор и | | |обозначения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ В84-1384-76 |Покрытия лакокрасочные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ В84-1835-80 |Детали, изготавливаемые методом холодной | | |штамповки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ МТ21-2-63 |Отливки для станкостроения из серого | | |чугуна с пластинчатым графитом | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ ОН 9-789-67 |Отливки из цветных сплавов. Литье в | | |землю. Припуски на механическую обработку| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 0688.049-75 |Машины электрические постоянного тока. | | |Проверка правильности соединения обмотки | | |якоря | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 062.05-72 |Элементы фильтрующие грубой очистки | | |масла. Конструкция, размеры и технические| | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1 31514-80 - |Винты с цилиндрической головкой | |ОСТ 1 31520-80 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1 31528-80 - |Винты с полукруглой головкой | |ОСТ 1 31536-80 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1 33025-80 - |Гайки шестигранные низкие | |ОСТ 1 33032-80 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.03641-73 |Стропы. Параметры и технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.41154-72 |Отливки из сплавов на основе алюминия, | | |магния, меди, свинца и цинка. Допуски и | | |размеры, припуски на механическую | | |обработку | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.52009-86 |Калибры-пробки двусторонние диаметром от | | |4 до 50 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.52362-79 - |Наконечники измерительные. Детали и узлы | |ОСТ 1.5292-79 |контрольно-измерительных приборов и | | |приспособлений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.80028-71 |Литье в кокиль из алюминиевых сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.90021-79 |Отливки фасонные из алюминиевых сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.90046-72 |Отливки из медных сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1.90073-85 |Штамповки и поковки из алюминиевых | | |сплавов. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2.А52-1-72 |Прокладки уплотнительные для резьбовых | | |соединений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Г93-20-87 |Тепловозы. Штуцера под манометры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Д32-1-88 |Шкивы для плоских приводных ремней | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И10-9-84 |Резцы токарные резьбовые с механические | | |креплением твердосплавных пластин. Типы и| | |основные параметры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И20-1-80 |Сверла спиральные с цилиндрическим | | |хвостовиком для станков с ЧПУ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И20-2-80 |Сверла спиральные с коническим | | |хвостовиком для станков с ЧПУ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И20-4-80 |Сверла спиральные для станков с ЧПУ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И22-1-74 |Зенкера цельные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И25-1-74 |Зенковки конические | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И25-1-74 |Зенковки цилиндрические для обработки | | |опорных поверхностей под крепежные детали| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И26-1-74 |Развертки машинные цельные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И64-1-88 |Фрезы дисковые 3-х сторонние и торцевые | | |со вставными ножами из быстрорежущей | | |стали. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И70-10-80 |Инструмент абразивный специальный для | | |обработки подшипников | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2И90-2-87 |Ключи рожковые. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2 МТЗЗ-2-87 |Отливки из алюминиевых сплавов. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2 МТЗО-1-90 |Отливки из цветных сплавов. Технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2 НО 6-2-77Е |Лакокрасочные покрытия. Общие технические| | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2 Н06-7-86 |Детали и сборочные единицы механического | | |сварочного оборудования. Роликоопоры и | | |секции сварочных роликовых вращателей. | | |Типы, основные параметры и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2 Н06-8-86 |Детали и сборочные единицы механического | | |сварочного оборудования. Приводы | | |сварочных роликовых вращателей. Типы и | | |основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Н31-3-81 |Неуказанные предельные отклонения и | | |допуски | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Н84-1-77 |Шероховатость поверхности деталей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Н91-1-75 |Станки металлорежущие | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2Н95-1-84 |СИБИД. Система справочно-информационного | | |обслуживания (СИО) в отрасли | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2П13-2-80 |Патроны цанговые для крепления | | |инструмента на станках с ЧПУ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2П53-1-86 |Столы сварщика неповоротные. Технические | | |указания | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2П70-1-87 |Штампы. Пресс-формы. Кузнечный инструмент| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2-9-70 |Алмазы в оправах | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2.115-71 |Материалы абразивные в зерне. | | |Электрокорунд | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 2-362-1-76 |Контроль качества неразрушающий. | | |Акустический метод контроля | | |физико-механических свойств абразивных | | |инструментов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-01-05-202-92Е |Полистирол вспенивающийся | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-1691-73 |Клеи, компауды и герметики. Выбор, | | |назначение и технология склеивания | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3908-77 |Головки сверлильные однорезцовые | | |диаметром 30 до 50 мм. | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3937-89 |Головки расточные чистовые с | | |радиально-подвижными направляющими | | |диаметром от 50 до 85 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3938-77 |Головки расточные чистовые с | | |регулируемыми упругими направляющими | | |диаметром от 90 до 150 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3939-77 |Головки расточные чистовые с упругими | | |составляющими диаметром от 160 до 250 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3942-77 |Заглушка для расточных головок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3943-89 |Прибор для установки резцов расточных | | |головок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3944-77 |Хвостовики стеблей сверлильных головок | | |диаметром от 30 до 250 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-3945-89 |Хвостовики стеблей сверлильных головок. | | |Основные присоединительные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6464-62 |Уровень контрольный. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6510-89 |Головки сверлильные кольцевые | | |однорезцовые. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6511-89 |Направляющие жесткие для сверлильных | | |головок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6512-89 |Головки сверлильные. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6513-89 |Резцы для сверлильных однорезцовых | | |головок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6514-89 |Головки для расточки заходов диаметром от| | |150 до 250 мм. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6515-89 |Головки расточные однорезцовые диаметром | | |от 50 до 150 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3-6519-89 |Резцы головки для расточки заходов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6520-89 |Пластины плавающие для чистовых расточных| | |головок диаметром 50 до 56 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.054.060-87 |Технологические процессы изготовления | | |печатных плат | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.384.001 |Звонок ЗП-48 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.384.004-78 |Трубки микротелефонные. Группы и | | |категории. Основные размеры. ОТТ. Методы | | |испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.864.002-87 |Радиаторы охлаждения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4Г050.226-84 |Спирт этиловый. Нормирование расхода | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.000.017 |Технико-экономическая характеристика и | | |карта технического уровня и качества | | |изделия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.000.072 |Проектно-конструкторская документация на | | |электромонтажные работы. Техническое | | |задание | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.005-051 |Изделия из пластмасс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.010.015 |Соединения заклепочные. Форма и размеры. | | |Выбор длин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.010.025 |Отливки из цветных металлов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.010.035 |Изделия из пластмасс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.010.021.192 |Отливки из цветных металлов. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.019.200 |Соединения резьбовые. Способы и виды | | |предохранения от самоотвинчивания | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.020.166 |Марки материалов технологической оснастки| | |для обработки давлением | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4 ГО.021.192 |Отливки из цветных сплавов. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.023.140 |Смола капроновая первичная | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.026.016 |Смесь резиновая марки МАК-44 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.029.003 |Материалы полимерные для герметизации | | |изделий РА. Основные свойства и | | |применение | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.033.200 |Флюсы и припои для пайки. Марки. Состав. | | |Свойства | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.050.224-84 |Материалы лакокрасочные. Нормирование | | |расходов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.052.027 |Методика нормирования расхода обмоточных | | |и монтажных проводов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.054.078 |Диски магнитные. Механическая и | | |термическая обработка. Типовые | | |технологические процессы | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.070.014 |Детали радиоэлектронной аппаратуры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4 ГО.070.015 |Сборочные единицы радиоэлектронной | | |аппаратуры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.091.357-82 |Заготовительное производство. Литье. | | |Основные положения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4ГО.364-004 |Гнезда и штепсели однополюсные | | |контрольные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.473.008-87 |Трансформаторы с ферритовыми Ш-образными | | |сердечниками | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.ГО.479.000-87 |Катушки индуктивности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.10.030-81 |Установка навесных элементов на печатные | | |платы | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.050.07-79, ч. 1 |Припои оловянно-свинцовые. Нормирование | |и 2 |расхода | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.054.035-78 |Элементы пружинные из сплавов черных и | | |цветных металлов. Термическая обработка. | | |Типовые технологические процессы | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 4.077.000 |Платы печатные. Общие технические условия| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.0006-70 |Платы печатные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.0065-72 |Металлы драгоценные. Методика | | |нормирования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.8442-76 |Средства измерения, испытания и контроля | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.9203-75 |Отливки стальные и из цветных сплавов. | | |Получение отливок методом литья по | | |выплавляемым моделям. Типовой | | |технологический процесс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.9502-70 |Отливки из цветных сплавов. Допускаемые | | |отклонения на размеры и массу | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 5.9547-73 |Пластмассы, прессформы и форма для литья | | |под давлением. Нормы стойкости | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.05-406-80 |Полистирол ударопрочный. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.05-441-70 |Связующее фенольное порошкообразное | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-05-445-90 |Прессматериалы кремнийорганические. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.05-448-80 |Смолы модифицированные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-05-5101-78 |Смола синтетическая ВДУ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-05-5105-78 |Смола синтетическая ВДУ и эластомер | | |ГЭН-150 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-06-С4-79 |Полиамид ПА-6 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.06.С9-83 |Полиамид 6. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-06-С23-85 |Полиамид 66. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-06-04-79 |Полиамид ударопрочный. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-06-7-70 |Крошка капроновая | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-10-399-76 |Материалы лакокрасочные. Метод | | |определения кислотного числа | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-10-409-77 |Грунтовка ГФ-0163.Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-10-430-80 |Охра | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-15-90-1-90 |Товары бытовой химии. Правила приемки, | | |упаковка, маркировка, транспортирование и| | |хранение | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-11-498-79 |Полиамиды стеклонаполненные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-19-37.03-62 |Мешки и мешки с ручками полиэтиленовые | | |хозяйственные. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-19-37.028-82 |Изделия для массового спорта из | | |пластических масс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-19-64-85 |Шланги поливочные из пластических масс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-19-435-82 |Посуда из пластических масс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-19-510-90 |Листы из ударопрочного полистирола. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.25.21-80 |Натрий фосфорнокислый двузамененный для | | |пищевой промышленности и технической | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6.25.44-80 |Феррофосфор электротехнический. | | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 6-55-455-90 |Пенополиуретаны жесткие, получаемые | | |методом заливки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 10.023-140 |Смола капроновая первичная | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 10-64-87 |Крышки металлические для стеклянных банок| | |с венчиком горловины типа 1 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11 000.009-82 |Согласование применения изделий | | |электронной техники | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11.073.915-80 |Микросхемы интегральные. Классификация и | | |система условных обозначений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11.074.008-76 |Конденсаторы. Классификация и система | | |условных обозначений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11.074.009-78 |Резисторы. Классификация и система | | |условных обозначений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11-0347-86 |Изделия из пластмасс. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11.0526-88 |Резисторы. Классификация и система | | |условных обозначений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11.0634-89 |Соединители низкочастотные на напряжение | | |до 1500 В и комбинированные. Условные | | |обозначения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11 824.003-77 |Кольца резьбовые. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 13-27-82 |Покрытия защитно-декоративные на мебели | | |из древесины и древесных материалов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 13-39-90 |Товары культурно-бытового и | | |хозяйственного назначения и полуфабрикаты| | |из древесины и древесных материалов. | | |Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 13-40-89 |Фурнитура мебельная | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 13.183-83 |Лигносульфанаты технические | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14 ГО.010.025 |Отливки из цветных металлов и сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14.1-228-86 |Заготовки горячекатаные квадратные из | | |качественной и высококачественной стали. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-2-188-86 |Прокат углеродистый горячекатаной стали | | |для заклепок. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-2-205-87 |Заготовка стальная квадратная. Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14.2.208-87 |Прокат стальной полосовой для гаек | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14 4-138-84 |Расчет заготовок для изготовления болтов | | |и гаек методом холодной штамповки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-11-196-86 |Прокат тонколистовой кровельный. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-15-193-86 |Катанка из углеродистой стали | | |обыкновенного качества | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-16-75 |Сталь горячекатаная. Болванка обжатая и | | |заготовка квадратная из углеродистой | | |стали обыкновенного качества | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-16-17-90 |Заготовки прямоугольные горячекатаные из | | |углеродистых низколегированных сталей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-34-198-86 |Специальные габариты подвижного состава и| | |приближения строений для железнодорожных | | |путей колеи 1520 (1524) мм предприятий | | |черной металлургия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14-35-75 |Сталь горячекатаная. Болванка обжатая | | |(блюм). Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14.64-90 |Камень известняк | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 14.151.08-90 |Втулки шарнирных соединений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.503.001-79 |Материалы электроизоляционные. | | |Классификация | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.505.018-80 |Смеси резиновые | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.510.001-70 |Электродвигатели трехфазные асинхронные с| | |короткозамкнутым ротором мощностью от 10 | | |до 600 Вт серии АОЛ. Технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.510-009-73 |Двигатели асинхронные трехфазные | | |короткозамкнутые взрывозащищенные | | |рудничные серии ВАО мощностью от 0,27 до | | |100 кВт. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.513.041-81 |Электрические машины малые. | | |Электродвигатели асинхронные. Типы. | | |Основные параметры и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.513.050-81 |Машины электрические вращающиеся до 56 | | |габарита включительно. Двигатели | | |коллекторные универсальные и переменного | | |тока | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0505.001-80 |Провода медные круглые сечения с эмалевой| | |изоляцией на основе полиэфиров | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.522.000-73 |Выключатель АК 63-2М 2ТЭ10В ВП-4 | | |постоянного тока | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0523.004-72 |Реле тепловое ТРН-10 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0526.001-77 |Переключатели ПП-2-10/НЗ, МЗ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16-0.526.006-79Е |Пускатели магнитные серии ПММ-Д, ПММС-Д. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.614.010-71 |Вентили силовые полупроводниковые | | |кремневые управляемые и неуправляемые. | | |Габаритные и присоединительные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.684.014-80 |Барабаны металлические многооборотные для| | |электрических проводов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.684.115-74 |Пульты управления электроприводами | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.684.184-81 |Щетки вращающиеся тяговых электрических | | |машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.686.289-75 |Материалы электроизоляционные. | | |Применяемость слюды и слюдяных бумаг | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.686.349-84 |Изделия электротехнические. Таблички. | | |Изготовление | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.686.430-83 |Изделия электротехнические | | |общепромышленного применения. Покрытия | | |лакокрасочные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.686.678-78 |ОЕСТПП. Изделия электротехнические. | | |Порядок и правила оценки технологичности | | |конструкций изделий. Выбор и расчет | | |базовых показателей технологичности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.688.045-75 |Машины электрические. Методы испытаний. | | |Механические соединения на общем валу | | |синхронных машин с одинаковым числом | | |полюсов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.688.049-75 |Машины электрические постоянного тока. | | |Проверка правильности соединений обмотки | | |якоря | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.688.050-75 |Машины электрические постоянного тока. | | |Определение области безискровой работы | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.688.490-84 |Аттестация технологического уровня | | |производства предприятий | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.689.044-75 |Устройства комплексные на напряжение до | | |1000В. Типы. Структура и порядок | | |применения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.800.230-75 |Изделия электротехнические. Правила | | |приемки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.800.652-79 |Шкафы станций управления | | |электроустановками. Типы и основные | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.800.757-80 |Светотехнические изделия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.800.910-82 |Устройства комплектные низковольтные. | | |Конструкции базовые несущие | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.10.801.066-83 |Электровозы, монтаж электрических | | |проводов, кабелей и шин. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.801.067-83 |Изделия электротехнические для | | |тепловозов. Эксплуатационные и ремонтные | | |документы | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.801-195-84 |Двигатели однофазные асинхронные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.801.415-87 |Наконечники для щеток электрических машин| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.0.801.437-87 |Изделия электроугольные и | | |электрокерамические, поставляемые на | | |экспорт | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.14.101-85 |Изделия электрические. Покрытия | | |металлические и неметаллические. Методы | | |контроля концентрации компонентов | | |электролитов и растворов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.14.104-86 |ОСТПП. Изделия электротехнические. | | |Дуговая сварка сталей. Соединения | | |сварные. Общие технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.14.311-87 |ОСТПП. Комплекты электрооборудования для | | |пригородных поездов, пассажирских вагонов| | |железных дорог и машин напольного | | |безрельсового электрифицированного | | |транспорта. Базовые показатели | | |технологичности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16-20-78 |Нити хлопчатобумажные и комбинированные | | |крученные для рукавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 16.510.038-78 |Электродвигатели 4А-1006/4-Уз | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-42-70 |Войлок щитковый | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-46-82 |Ткани капроновые для СИТ. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-88-86 |Отходы хлопчатобумажные. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-113-87 |Ленты ременные крашеные. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-129-71 |Войлок строительный | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17.184-88 |Шнуры-чулки технические | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-303-83 |Нитки капроновые обувные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-330-84 |Нити круглые капроновые условных | | |обозначений ЗК, К и 10К для специальных | | |целей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-507-75 |Канаты хлопчатобумажные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-547-75 |Винилискожа пористая и пористо монолитная| | |галантерейная. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-548-78 |Винилискожа галантерейная | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-888-81 |Кисти художественные. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-889-81 |Нитки льняные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 17-969-64 |Ремни приводные плоские бесконцовые из | | |синтетических материалов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 18-84-87 |Крышки металлические для стеклянной | | |консервной тары | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 18-368-80 |Мыло хозяйственное твердое | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 21-6-87 |ССБТ. Светофильтры стеклянные для защиты | | |глаз от вредных излучений на производстве| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 21-10-88 |Мел природный комовый, дробленный и | | |молотый | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 21-13-75 |Стекла смотровые незакаленные для | | |промышленных установок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 21-45-80 |Изделия скобяные для дверей и ворот | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22.242-71 |Рельсы железнодорожные узкой колеи. | | |Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-342.0-81 - |Инструмент и приспособления для | |ОСТ 22-342.39-81 |термических работ. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-979-76 |Метрологическая экспертиза | | |конструкторской и технологической | | |документации | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-1261-78 |Система проектной документации. Условные | | |изображения и обозначения на чертежах | | |технологических планов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-1296-79 |Отливки из сплавов на основе алюминия, | | |магния, меди, свинца и цинка | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-1444-80 |ССБТ. Погрузочно-разгрузочные, | | |транспортные и складские работы на | | |складах тарно-штучных грузов. Требования | | |безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 22-1445-80 |ССБТ. Погрузочно-разгрузочные, | | |транспортные и складские работы на | | |складах металлопроката | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.1.70-81 |Дизели тракторные и комбайновые. Болты | | |шатунные. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.1.172-86 |Гидромоторы шестеренные гидравлические | | |систем машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.2.43-70 |Приспособления натяжные цепных | | |клиноременных передач | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.2.420-91 |Крышки корпусов шарикоподшипников | | |сквозные с тремя отверстиями под | | |крепление с/х машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.2.429-73 |Соединения сварные сельскохозяйственных | | |машин и тракторов. Общие технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.38-71 |Канавки под кольца сальниковые войлочные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.50-73 |Отливки из алюминиевых сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.52-83 |Сталь цементованная и нитроцементованная | | |для зубчатых колес | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.206-81 |Краны грузоподъемные. Ремонт | | |металло-конструкций | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.209-82 |Неуказанные предельные отклонения | | |размеров, допуски формы и расположения | | |поверхностей деталей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.243-85 |ССБТ. Работы окрасочные. Требования | | |безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.4.253-85 |Средства моющие технические, их выбор | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 23.153.01-78 |Гасители | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.001.37-79 |Система разработки и постановки продукции| | |на производство. Порядок разработки | | |программ и методик испытаний опытных | | |образцов изделий | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.008.55-87 |ОСУКП. Методика оценки технического | | |уровня и качества продукции | | |вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.010.01-80 |Оборудование металлургическое. Общие | | |технические требования на изделия | | |внутрисоюзного и экспортного исполнения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.010.04-85 |Соединения гидропрессовые с промежуточной| | |конусной втулкой. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.012-02-79 |Ковши сталеразливные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.023.21-83 |Плазменно-дуговая поверхностная резка | | |металлов и сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.023.29-84 |СТПП. Изготовление деталей из пластмасс | | |прессованием и литьем под давлением. ТТП | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.023.32-86 |Гибка полосы на ребро при получении | | |плоских кольцевых заготовок. ТТП | | |обработки металлов давлением | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.027.19-87 |Калибры гладкие. Методы расчета допусков | |ОСТ 24.027.20-87 |и исполнительных размеров | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.029.01-76 |Краны концевые и стоп-краны для | | |пневматических систем тормозного | | |оборудования подвижного состава железных | | |дорог | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.01-75 |Тепловозы. Допустимые уровни шума в | | |кабине машиниста и методы его измерения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.02-78 |Цепи электрические тепловозов и путевых | | |машин. Допустимые величины сопротивления | | |изоляции | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.03-79 |Тяговый подвижной состав железнодорожного| | |транспорта. Надежность. Термины и | | |определения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040-03 |Клапан спускной унитаза. Конструкция, | | |размеры и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.06-77 |Машины путевые. Окраска. Общие | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.07-70 |Тепловозы железных дорог узкой колеи. Оси| | |колесных пар. Упрочнение накатыванием | | |роликами | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.08 |Тепловозы. Методика испытаний тепловозов | | |на надежность в условиях эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.12-83 |Машины и механизмы для уплотнения, | | |выправки, подбивки и рихтовки пути | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.014-72 |Машины путевые. Система условных | | |буквенных обозначений элементов | | |электрических схем | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.017-83 |Бирки маркировочные для электрических | | |проводов и кабелей тепловозов и путевых | | |машин. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.040.73-86 |Отраслевая система управления качеством | | |продукции. Методика оценки технического | | |уровня и качества передвижных дизельных | | |электростанций на железнодорожном ходу | | |мощностью 1000 - 4000 кВт | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.044.01-71 |Тепловозы. Соединения трубопроводов | | |гибкие. Общие технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.044-02 |Тепловозы. Кольца приварные, развальцовка| | |труб и наконечники, соединений | | |трубопроводов гибких | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.044-03 |Тепловозы. Хомутики стяжные крепления | | |рукавов резинотканевых, шлангов и муфт | | |для соединений трубопроводов гибких | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.046.01-71 |Автомотрисы, автодрезины и мотодрезины | | |широкой и узкой колеи. Типы и основные | | |параметры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.046.30-79 |Поезда, машины снегоуборочные и | | |снегоочистители железнодорожные. Методы | | |испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.046.32-82 |Звукоизолирующие конструкции путевых | | |машин. Типы, конструкции и основные | | |размеры. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.046.40-84 |Инструменты и механизмы путевые. | | |Номенклатура показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.046.48-86 |СПКП. Передвижные на железнодорожном ходу| | |дизельные электростанции мощностью | | |1000 - 4000 кВт. Номенклатура показателей| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048.03-76 |Локомотивы. Трубы стальные. Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048.06-82 |Листы и полосы из углеродистых сталей, | | |применяемые в путевом машиностроении. | | |Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048.08-82 |Листы и пластины уплотняющие, применяемые| | |в путевом машиностроении. Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048.14 - |Тепловозы. Пробки, пробки-заглушки | |ОСТ 24.048.15 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048.020-82 |Трубы стальные, применяемые в | | |тепловозостроении и путевом | | |машиностроении. Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.048-24-82 |Тройники и крестовины для монтажа | | |проводов в тепловозах | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.002 |Пепельницы, кран умывальный, ящики для | |ОСТ 24.05.012 |мусора | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.003 |Кран умывальный. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.004 |Ящики для отбросов электро- и | | |дизель-поездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.007 |Окна пассажирских вагонов магистральных | | |железных дорог колеи 1524 мм. Типы и | | |основные размеры и технические требования| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.008 |Замки оконные вагонов пассажирских | | |дальнего следования электро- и | | |дизель-поездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.009 |Окна вагонов пассажирских магистральных | | |ж. д. колеи 1524 мм. Типы, основные | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.016 |Резьбы для деталей вагонов ж. д. колеи | | |1524 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.019-79 |Детали соединительных трубопроводов | | |вагонов грузовых, пассажирских, электро- | | |и дизель-поездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.030-86 |Петли дверные для вагонов пассажирских, | | |электро- и дизель-поездов широкой и узкой| | |колеи | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.05.031-74 |Клапан спускной унитаза. Конструкция, | | |размеры и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.01-87 |Резьба трубная коническая. Основные | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.03-82 |Резьбы для деталей вагонов железных дорог| | |колеи 1520 мм. Типы и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.04-86 |Резьба трубная коническая. Основные | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.06-86 |Резьба трапециидальная однозаходная. | | |Основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.14-70 |Нормальные линейные размеры и поля | | |допусков предпочтительного применения в | | |вагоностроении | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.16-85 |Вагоны пассажирские. Методика определения| | |плавности хода | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.18-82 |ССБТ. Вагоны пассажирские и | | |рефрижераторные. Шумовые характеристики. | | |Нормы и методы измерения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.19-72 |Буквы и цифры алюминиевые. Размеры и | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.20-84 |Вагоны пассажирские магистральные. Методы| | |определения подпора воздуха | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050-22-75 |Наименование сборочных единиц и деталей | | |вагонов пассажирских и грузовых | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.28-81 |Вагоны пассажирские. Методика измерения и| | |оценки вибраций | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050-34-84 |Проектирование и изготовление стальных | | |конструкций вагонов. Технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.35-91 |Соединения заклепочные. Выбор длин | | |заклепок. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.36-87 |Замки дверные для пассажирских вагонов и | | |вагонов электро- и дизель-поездов. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.45 |Лестницы вагонов широкой и узкой колеи. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.50 |Резьбы для вагонов железных дорог колеи | |ОСТ 24.050.059-81 |1520 мм. Типы и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.60-82 |Сиденье откидное. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.63-85 |Вагоны магистральных железных дорог колеи| | |1520 мм. Контрольные испытания | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.64-86 |Соединительные части трубопроводов. | | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.050.65-86 |Вагоны рефрижераторные. Методика | | |проведения теплотехнических испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.051.62-79 |Вагоны специализированные для перевозки | | |минеральных удобрений и зерна | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.052.01-72 |Брюкодержатель для пассажирских вагонов. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.052.03-72 |Дефлектор. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.052.04-73 |Пятники и подпятники пассажирских вагонов| | |железных дорог колеи 1520 мм. Основные | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.052.05-90 |Пятники и подпятниковые места грузовых | | |вагонов железнодорожной колеи 1520 мм. | | |Типы, основные размеры и технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.054.01-73 |Вагоны промышленного транспорта. | | |Технические требования. Правила приемки. | | |Методы испытаний. Транспортировка и | | |хранение | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.054.04-86 |Оси вагонов железных дорог узкой колеи | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.054.05-86 |Колесные пары вагонов железных дорог | | |узкой колеи. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.054.06-90 |Ходовая часть грузовых вагонов. Термины и| | |определения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.02-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.03-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.04-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.05-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.06-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.07-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.08-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.09-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.058.10-86 |Профили гнутые для вагоностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060-01 |Дизели. Терминология | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.02-78Е |Дизели. Требования к разработке | | |руководства по эксплуатации | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.03 |Расчет количественных показателей | | |надежности дизеля. Методика | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.04 |Организация сбора и обработки информации | | |о надежности дизелей с мест эксплуатации | | |и ремонта предприятий. Методика | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.06 |Дизели. Газовые двигатели и | | |газомотокомпрессоры. Окраска. Технические| | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.07 |Дизели стационарные, судовые, тепловозные| | |и промышленного назначения. Метод | | |пересчета мощности и удельного расхода | | |топлива дизелей с наддувом при отклонении| | |атмосферных условий от нормальных | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.08-79 |Дизели. Методы испытаний на надежность | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.09-79 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные. Методика оценки моторных и | | |физико-химических свойств масел при их | | |стендовых испытаниях | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.11-72 |Дизели и газовые двигатели. Втулки | | |цилиндров чугунные. Требования к | | |микроструктуре и окончательной обработке | | |внутренней поверхности. Допустимые | | |дефекты | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.16-73 |Поршни дизелей. Терминология | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.17-73 |Двигатели внутреннего сгорания. Тезаурус | | |(сборник-словарь технических терминов и | | |понятий в дизелестроении) | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.23-76 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные. Направление перемещения | | |органов ручного управления | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.24-77 |Двигатели внутреннего сгорания поршневые.| | |Классификация, термины и определения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.25-77 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные и газовые двигатели. | | |Определение правого и левого однорядного | | |двигателя | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.26-77 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные и газовые двигатели. | | |Определение сторон двигателя | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.28-80 |Дизели стационарные, судовые. тепловозные| | |и промышленного назначения. Методика | | |пересчета мощности и удельного расхода | | |топлива дизелей с наддувом при отклонении| | |атмосферных условий от нормальных | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.29-78 |Дизели стационарные, судовые, | | |тепловозные, промышленные и газовые | | |двигатели. Болты шатунные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.30-78 |Дизели стационарные, судовые, | | |тепловозные. Гайки шатунных болтов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.060.31-79 |Крышки цилиндров чугунные дизелей | | |судовых, тепловозных и промышленных. | | |Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.062.01 |Поршни алюминиевые дизелей. Технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.062.02 |Поршни чугунные дизелей и газовых | | |двигателей. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.062.05-72 |Фильтрующий элемент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.062.09-83 |Валы коленчатые чугунные дизелей и | | |газовых двигателей. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.062.09-84 |Клапаны впускные и выпускные дизелей и | | |газовых двигателей. Общие технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.066.05-78 |Клапаны нагнетательные топливных насосов | | |дизелей. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.066.04-77 |Дизели и газовые двигатели. Ролики | | |приводов клапанов и топливных насосов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.067.01-80 |Насосы центробежные систем охлаждения | | |судовых, тепловозных и промышленных | | |дизелей и газовых двигателей. Типы и | | |основные параметры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.067.02-81 |Валы распределительные дизелей и газовых | | |двигателей. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.067.40-84 |Вкладыши коренных и шатунных подшипников | | |дизелей и газовых двигателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.46-84 |Стеллажи. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.48-79 |Стропы грузовые. Типы. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.49-79 |Стропы грузовые. Звенья. Типы, | | |конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.50-79 |Стропы грузовые. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.63-87 |Оборудование подъемно-транспортное. | | |Требования к изготовлению сварных | | |соединений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.68-82 |Краны-штабелеры стеллажные. Нормы расчета| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.090.77-84 |Колеса крановые | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.091.09-83 |Стеллажи. Типы. Основные параметры и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.091.10-83 |Тара производственная. Типы, основные | | |параметры и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.091.12-84 |Стеллажи. Нормы расчета | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.091.14-85 |Краны-штабелеры мостовые. Нормы расчета | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.5.365-84 |Вагон крытый с уширенными дверными | | |проемами. Модель 11-217 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.14.001 |Тепловозы. Вентиляторы центробежные | | |охлаждения главного генератора и тяговых | | |электродвигателей. Типы и основные | | |параметры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.02 |Тепловозы. Гидроредуктор, привода | | |компрессора. Основные параметры, размеры | | |и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.04-83 |Топливные баки силовых систем путевых | | |машин. Конструкция, размеры и технические| | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.08-72 |Тепловозы. Колеса вентиляторные главного | | |холодильника. Типы, основные размеры и | | |параметры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.09-72 |Тепловозы. Тифоны. Типы, основные | | |параметры и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.12-72 |Тепловозы. Вентиляторы центробежные | | |охлаждения главного генератора и тяговых | | |электродвигателей. Конструкция и размеры.| | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.14-72 |Тепловозы, дизель-поезда и автомотрисы. | | |Системы управления, контроля сигнализации| | |и защиты. Виды и назначение | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.017-83 |Методы измерения характеристик вибрации | | |путевых машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.024-74 |Приборы ударно-тяговые тепловозов | | |железных дорог колеи 750 мм. | | |Габаритно-присоединительные размеры и | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.19-73 |Путевые машины. Поручни и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.20-83 |Кресло оператора для путевых машин. | | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.140.35-78 |Резервуары воздушные тепловозные. | | |Основные размеры и технические требования| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.142.01-85 |Детали шарнирных соединений тормозной | | |рычажной передачи. Запрессовка втулок. | | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.149.03-89 |Колеса зубчатые передач тягового | | |подвижного состава магистральных железных| | |дорог. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.149.08-71 |Тепловозы. Скобы и поддержки. Типы и | | |основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.149.25-87 |Башмак тормозной колодки локомотивов | | |магистральных железных дорог колеи | | |1520 мм. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.150.01 |Фильтр сетчатый. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.150.11-86 |Замок для наружной лестницы вагона. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.150.12-86 |Замок врезной. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.150.15-78 |Поручни входных дверей и откидных | |ОСТ 24.150.16-78 |площадок вагонов пассажирских, электро- и| | |дизель-поездов. Типы, конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.150.18-83 |Поручни входных дверей подвижного состава| | |ж. д. Типы, конструкция, размеры и | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.151.07-90 |Втулки шарнирные соединений вагонов | | |железных дорог. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.151.08-90 |Втулки стальные для шарнирных соединений | | |вагонов ж. д. широкой и узкой колеи. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.152.11-77 |Упоры автосцепного устройства для | | |грузовых и пассажирских вагонов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.153.01-87 |Демпферы гидравлические рельсового | | |подвижного состава | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.153.04-73 |Тележки вагонов промышленного транспорта.| | |Технические требования. Правила приемки. | | |Методы испытаний. Транспортировка и | | |хранение | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.153.06-75 |Траверсы рычажной передачи тормоза | | |тележек пассажирских вагонов железных | | |дорог колеи 1520 мм. Основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.153.01-87 |Демпферы гидравлические рельсового | | |подвижного состава | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.01/01-74 - |Детали крепежные. Размеры и технические | |ОСТ 24.155.01/157-74 |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.02/01-74 - |Профили черных и цветных металлов, | |ОСТ 24.155.02/53-74 |применяемые в пассажирском вагоностроении| | |и вагонах малых серий | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.06-82 |Болты с шестигранной уменьшенной головкой| | |и направляющим подголовком (класса | | |точности B). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.07-82 |Болты с шестигранной уменьшенной головкой| | |(класса точности B). Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.08-82 |Болты с шестигранной головкой (класса | | |точности B). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.09-82 |Болты с потайной головкой и усом. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.10-82 |Болты с увеличенной полукруглой головкой | | |и усом. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.11-82 |Болты с увеличенной полукруглой головкой | | |и квадратным подголовником. Конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.12-82 |Болты с шестигранной уменьшенной головкой| | |класса точности A для отверстий из-под | | |развертки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.13-82 |Болты откидные. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.14-82 |Винты с полукруглой головкой. Конструкция| | |и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.15-82 |Винты с полупотайной головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.16-82 |Винты с полупотайной головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.17-82 |Винты с цилиндрической головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.18-82 |Винты установочные с коническим концом и | | |прямым шлицем. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.19-82 |Винты установочные с плоским концом и | | |прямым шлицем. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.20-82 |Винты установочные с цилиндрическим | | |концом и прямым шлицем. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.21-82 |Винты установочные с шестигранной | | |головкой и цилиндрическим концом/ | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.22-82 |Винты с полукруглой головкой | | |невыпадающие. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.23-82 |Винты самонарезающие с потайной головкой | | |для металла и пластмассы. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.24-82 |Винты самонарезающие с полукруглой | | |головкой для металла и пластмассы. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.25-82 |Винты самонарезающие для металла и | | |пластмассы. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.26-82 |Шпильки с ввинчиваемым концом длиной | | |1,25 d (нормальной точности). | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.27-82 |Гайки шестигранные (нормальной точности).| | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.28-82 |Гайки шестигранные низкие (нормальной | | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.29-82 |Гайки шестигранные (повышенной точности).| | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.30-82 |Гайки шестигранные (грубой точности). | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.31-82 |Гайки шестигранные прорезные и корончатые| | |(класса точности B). Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.32-82 |Гайки шестигранные прорезные и корончатые| | |низкие (класса точности B). Конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.32-82 |Гайки шестигранные прорезные низкие с | | |уменьшенным размером "под ключ" (класса | | |точности A). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.34-82 |Гайки колпачковые. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.35-82 |Гайки круглые шлицевые. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.36-82 |Гайки-барашки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.37-82 |Шайбы пружинные. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.38-82 |Шайбы увеличенные. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.39-82 |Шайбы для пальцев. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.40-82 |Шайбы косые. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.41-82 |Шайбы. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.42-82 |Шайбы стопорные многолапчатые. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.43-82 |Шайбы стопорные с лапкой. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.44-82 |Шайбы стопорные с одной лапкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.45-82 |Шайбы замковые ШЕЗ. Конструкция и размеры| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.46-82 |Шайбы глухие. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.47-82 |Шайбы к ручкам с внутренней фаской. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.48-82 |Шайбы специальные. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.49-82 |Шайбы для труб. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.50-82 |Шурупы с полукруглой головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.51-82 |Шурупы с полупотайной головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.53-82 |Шурупы с шестигранной головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.54-82 |Шурупы. Общие технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.55-82 |Заклепки с полукруглой головкой. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.56-82 |Заклепки с потайной головкой. Технические| | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.57-82 |Заклепки с полупотайной головкой. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.58-82 |Заклепки с полукруглой низкой головкой. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.59-82 |Штифты цилиндрические. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.60-82 |Штифты конические. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.61-82 |Штифты конические с резьбовой цапфой. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.62-82 |Штифты конические разводные. Технические | | |условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.63-82 |Шплинты. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.64-82 |Гвозди строительные. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.66-82 |Гвозди обойные круглые. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.155.67-82 |Гвозди тарные круглые. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.156.03-78 |Кран умывальный. Конструкция, размеры и | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.156.06-82 |Детали крепежные для вагонов | |ОСТ 24.156.67-82 |пассажирских, грузовых и дизель-поездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.156.09.10-78 |Кран умывальный | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.28-76 - |Замки дверные для пассажирских вагонов и | |ОСТ 24.159.39-76 |вагонов электро- и дизель-поездов. Замок | | |врезной сувальдный фалевый правый с | | |защелкой и засовом под барашек. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.66 |Фиксатор для удержания в открытом | | |положении тамбурных дверей пассажирских | | |вагонов. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.72 |Таблички для вагонов пассажирских | | |электро- и дизель-поездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.73-86 |Сетка газетная и ее установка. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.97-74 |Брасебуши. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.101-73 |Детали соединительные трубопроводов | | |вагонов грузовых, пассажирских, эектро- и| | |дизель-поездов. Гайки накидные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.104-75 |Ручка опускного окна. Конструкция, | | |размеры и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.105-75 |Пневматический привод дверей вагонов | | |электропоездов, дизель-поездов и | | |метрополитена. Цилиндр дверной. Основные | | |размеры и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.106-76 |Скоба сигнального фонаря для вагонов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.108-76 |Дефлекторы дымовых труб. Конструкция, | | |размеры и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.109-76 - |Замки дверные | |ОСТ 24.159.111-76 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.112-87 |Детали крепления проводов, труб и гибких | | |валов вагонов пассажирских, электро-, | | |дизель-поездов и метрополитена. Типы, | | |конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.159.113-79 |Лестницы вагонов широкой и узкой колеи. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.160.01 |Скользуны для грузовых вагонов колеи | | |1524 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.161.01-82 |Распылители форсунок дизелей. Технические| | |требования, правила приемки и методы | | |контроля | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.161.02-82 |Плунжерные пары топливных насосов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.162.25-83 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные. Демпферы крутильных | | |колебаний вязкого трения. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.162.26-87 |Дизели судовые, тепловозные и | | |промышленные. Основные данные для расчета| | |демпферов крутильных колебаний вязкого | | |трения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.165.06-82 |Детали крепежные для вагонов | |ОСТ 24.165.07-87 |пассажирских, грузовых, электропоездов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.169.03-74 |Дизели и двигатели газовые. Болты с | | |шестигранной головкой уменьшенной для | | |работы в условиях циклических нагрузок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.169.04-74 |Вкладыши тонкостенные коренных и шатунных| | |подшипников | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.169.06-85 |Пальцы поршневые дизелей и газовых | | |двигателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.190.05 |Надежность изделий подъемно-транспортного| | |машиностроения. Методы испытаний | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.191.04 |Крюки однорогие. Типы и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.191.09 |Токопривод кабельный тележек мостовых | | |электрокранов грузоподъемностью до 50 т | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.290.04-79 |Ручка и коробка стоп-крана. Конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.290.15-86 |Клапаны для подвижного состава железных | | |дорог. Общие технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.290.16-86 |Краны пробковые для подвижного состава | | |железных дорог. Общие технические условия| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.290.17-88 |Цилиндры тормозные подвижного состава | | |железных дорог. Общие технические условия| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.366.02 |Штребель | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.412.13-84 |Оси шарнирных соединений вагонов железных| | |дорог широкой и узкой колеи. Конструкция | | |и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.660-09-72 |Ключи для шпилек | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.664.16-72 |Патрон трехкулачковый. Спутник для фрез с| | |цилиндрическим хвостовиком диаметром от | | |3 до 14 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.664.17-72 |Патрон универсально-фрезерный "Мечта" | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.664.18-72 |Втулки переходные к патрону | | |универсально-фрезерному "Мечта" | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.664.19-72 |Оправка с конусом 7:24 для фрез торцевых | | |насадных | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.664.26-73 - |Вспомогательный инструмент к | |ОСТ 24.664.20-73 |зубофрезерным станкам. Оправки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.691.02-84 |Фланцы соединительные системы отопления | | |пассажирских вагонов. Типы, конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.720.02 |Дизели и газовые двигатели. Соединения | | |трубопровода. Болт-ушко проходное | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.720.03 |Дизели и газовые двигатели. Детали | | |соединений трубопроводов. Гайка накидная | | |и ниппель шаровой | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.721.02 |Смеситель с умывальным краном | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.730.019 |Зеркала и армировка их для вагонов | | |пассажирских, электро- и дизель-поездов. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.07 |Болты фундаментные съемные М24 - М48 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.11-72 |Болты с шестигранной головкой (нормальной| | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.12-72 |Болты с шестигранной уменьшенной головкой| | |и направляющим подголовком (нормальной | | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.13-72 |Болты с шестигранной головкой (повышенной| | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.14-72 |Болты с шестигранной уменьшенной головкой| | |(повышенной точности). Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.15-72 |Болты (повышенной точности) с | | |шестигранной уменьшенной головкой для | | |отверстий из-под развертки. Конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.17-72 |Рым-болты и гнезда под них | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.780.18-72 |Болты откидные (нормальной точности). | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.784.01-72 |Шурупы с полукруглой головкой. | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.784.02-72 |Шурупы с потайной головкой. Конструкция и| | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.785.10-72 |Шпильки для деталей с резьбовыми | | |отверстиями с диаметром резьбы от 2 до | | |48 мм (нормальной точности). | | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.787.01-72 |Заклепки с полукруглой головкой | | |(нормальной точности). Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.787.02-72 |Заклепки с потайной головкой (нормальной | | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.788.01-72 |Штифты цилиндрические. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.788.02-72 |Штифты конические. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.789.03-72 |Шплинты. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.790.01-72 |Гайки шестигранные (нормальной точности).| | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.790.02-72 |Гайки шестигранные низкие (нормальной | | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.790.03-72 |Гайки шестигранные (повышенной точности).| | |Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.790.04-72 |Гайки шестигранные низкие (повышенной | | |точности). Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.790.07-72 |Гайки шестигранные прорезные и корончатые| | |(нормальной точности). Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.795.03-72 |Гайки-барашки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.797.11-72 |Шайбы. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.797.12-72 |Шайбы пружинные. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.797.13-72 |Шайбы косые. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.835.01-96 |Винты регулировочные. Конструкция | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.841.03-78 |Передачи зубчатые конические. Допуски | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.842.01 |Редукторы. Передаточные числа | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.842.03 |Передачи зубчатые и редуктора. Расчетные | | |режимы работ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.848.03-79 |Муфты упругие втулочно-кольцевые | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.863.03-73 |Кожухи муфт. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.874.01-85 |Тепловозы. Наконечники для электрических | | |проводов и кабелей. Конструкция и способ | | |соединения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.916.01-79 |Отливки из цветных сплавов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.920.02-80 |Отливки из чугуна | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.940.01-90 |Конструкции стальные фарные. Общие | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.940.02-83 |Швы сварных соединений. Масса | | |наплавляемого металла погонного метра шва| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.942.01-82 |Сварка электрошлаковая конструкций из | | |литья, поковок и толстолистового проката.| | |Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.947.01-82 |Манипуляторы механизированные для сварки.| | |Типы, основные параметры, технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.960.01-78 |Отливки из серого, ковкого чугуна и | | |сплавов цветных металлов для тормозного | | |оборудования подвижного состава | | |железнодорожного транспорта. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.960.03-77 |Детали из спеченных материалов на | | |железной основе. Общие технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.961.02-84 |Остатки подприбыльные на стальных | | |отливках после газокислородной резки. | | |Основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.980.08-81 |Покрытия металлические и неметаллические.| | |Требования к выбору видов и толщин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 24.982.21-84 |Единая система защиты от коррозии и | | |старения. Покрытия лакокрасочные изделий | | |вагоностроения, поставляемых на экспорт. | | |Общие технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.38-78 |Система унифицированных типовых | | |конструкций. Типы и основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.159-72 |Знаки условные по технике безопасности и | | |на условия работы на штампах для холодной| | |штамповки. Область применения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.188-75 |Контроль неразрушающий. Магнитные и | | |электромагнитные приборы для контроля | | |толщины покрытий. Общие технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.364-74 |Приборы манометрического принципа | | |действия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.436-74 |Основные конструкторские нормы. | | |Соединения заклепочные. Выбор длины для | | |заклепок | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.981-82 |Система нормирования расхода отходов и | | |потерь материалов для покрытия | | |металлических и неметаллических | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 25.1258-86 |Метчики машинные для метрической резьбы | | |диаметром 0,25 до 0,90 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-01-9-80 |Сосуды кованные и ковано-сварные стальные| | |высокого давления | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-01-900-83 |Сосуды и аппараты медные. Общие | | |технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26.08.1359-75 |Кольца-сальники войлочные и канавки под | | |них | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-10-1472-76 |Кольца резиновые уплотнительные круглого | | |сечения для гидравлических и | | |пневматических устройств | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-10-2027-81 |Манжеты резиновые армированные для валов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-989-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Обвязки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-990-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Хомуты. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-991-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Тяги. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-992-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Кронштейны. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-993-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Опоры. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-994-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Опоры. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-995-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Подкладки. Конструкция и | | |размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-996-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Стяжки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-997-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Петли. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-998-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Уголки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-999-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Скобы. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1000-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Скобы. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1001-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Заглушки. Конструкция и размеры| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1002-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Заглушки. Конструкция и размеры| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1003-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Пробки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1004-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Пробки. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1005-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Карманы. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 26-1006-74 |Детали крепления сосудов и аппаратов на | | |подвижном составе железных дорог и детали| | |упаковок. Футляры. Конструкция и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27.56.473-85 |Реле пускозащитное | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27-56-520-81 |Электроприборы бытовые, приемочные и | | |контактные испытания продукции. | | |Организация и порядок проведения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27.56-844-88 |Компрессоры хладоновые | | |кривошипно-шатунные для бытовых | | |холодильников | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27-72-7-84 |Оценка технического уровня и качества | | |промышленной продукции | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27-72-26-61 |Порядок определения, планирования и | | |контроля уровня унификации изделий | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 27-72-220-63 |Резьба метрическая для диаметров от 1 до | | |600 мм. Размеры и допуски | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.4-76 |ССБТ. Знаки безопасности на объектах | | |ж. д. транспорта | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.5-77 |Контейнеры универсальные типа УКК массой | | |брутто 2,5 (3,0) и 5 т. Окраска. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-8-85 |Подшипники буксовые трения скольжения для| | |вагонов и тендеров железных дорог колеи | | |1520 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-9-81 |ССБТ. Нормы искусственного освещения | | |объектов ж. д. транспорта | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.11-86 |Укладка верхнего железнодорожного пути. | | |Требования безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.13-82 |ССБТ. Подготовка цистерн к наливу и | | |ремонту. Требования безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.17-92 |Безопасность железнодорожной автоматики и| | |телемеханики. Основные понятия. Термины и| | |определения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.18-92 |Безопасность железнодорожной автоматики и| | |телемеханики. Выбор и общие правила | | |нормирования показателей безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-18-81 |Покрытия защитные и декоративные | | |лакокрасочные локомотивов железных дорог | | |колеи 1520 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.19-92 |Безопасность железнодорожной автоматики и| | |телемеханики. Общие требования к | | |программам обеспечения безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.20-83 |ССБТ. Техническое обслуживание и текущий | | |ремонт электровозов, тепловозов и | | |моторвагонного подвижного состава | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.32-82 |СПКП. Аппаратура диспетчерского контроля.| | |Генераторы и приемники камертонные. | | |Номенклатура показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.33-82 |Переводы стрелочные и пересечения глухие | | |типов Р65 и Р75. Номенклатура показателей| | |качества | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.34-83 |Ремонт подвижного состава и производства | | |запасных частей на заводах. Требования | | |безопасности. | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.35-83 |ССБТ. Изготовление и ремонт изделий из | | |пластмасс на заводах по ремонту | | |подвижного состава. Общие требования | | |безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.36-83 |ССБТ. Организация обучения и проверки | | |знаний по охране труда работников | | |железнодорожного транспорта. Основные | | |положения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.41-83 |СПКП. Щитки вводные и вводно-изолирующие.| | |Номенклатура показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.46-83 |СПКП. Устройства выпрямительные и | | |зарядные. Номенклатура показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.47-83 |СПКП. Аппаратура и устройства | | |диспетчерской централизации. Номенклатура| | |показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.50-83 |СПКП. Блоки релейные. Номенклатура | | |показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.51-83 |Крестовины сборочные марок 1/11 - 1/9. | | |Основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.52-83 |СПКП. Устройства горочные | | |программно-задающие ГПЗУ. Номенклатура | | |показателей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.54-83 |Рихтовщик гидравлический. Номенклатура | | |показателей качества | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-59-84 |Шайба уплотняющая для букс вагонов | | |железнодорожной колеи 1520 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.60-84 |Методика разработки карт шума | | |железнодорожных узлов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.61-84 |Автомобили специальные. Опознавательные | | |надписи. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-66-84 |Правила маркировки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-69-85 |Метрологические обеспечение разработки, | | |изготовления и эксплуатации | | |нестандартизированных средств измерений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.71-85 |Документация по управлению работой по | | |охране труда на заводах по ремонту | | |подвижного состава и производству | | |запасных частей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-72-85 |ССБТ. Оценка и стимулирование работы | | |охраны труда на заводах по ремонту | | |подвижного состава и производству | | |запасных частей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.75-86 |Метрологическое обеспечение. Организация | | |и порядок проведения поверки, ремонта, | | |ведомственного метрологического контроля | | |за средствами измерений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32-88-86 |Расчет норм расхода деталей и сборочных | | |единиц на объекты ремонта | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.89 |Крестовины сборные марок 1/11 и 1/9 | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.95-87 |Работы окрасочные при ремонте подвижного | | |состава | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.97-87 |ССБТ. Инфразвук в кабинах машиниста | | |тягового подвижного состава железных | | |дорог. Допустимые уровни и методы | | |измерения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.100-87 |Ультразвуковой контроль швов сварных | | |соединений мостов, локомотивов и вагонов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.104-88 |Вагоны метрополитена. Показатели | | |надежности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.106-88 |ССБТ. Порядок обеспечения рабочих и | | |служащих железнодорожного транспорта | | |средствами индивидуальной защиты, их | | |содержания, эксплуатации и ухода за ними | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 32.133 |Элементы сварные рельсовых соединений и | | |пересечений путей железных дорог | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 35-11-86 |ССБТ. Укладка верхнего строения | | |железнодорожного пути. Требования | | |безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 35-12-85 |ССБТ. Сооружение земляного полотна. Нормы| | |освещения мест производства | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 35-13-87 |ССБТ. Сооружение верхнего строения | | |железнодорожного пути. Нормы освещения | | |мест производства работ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 35-16-82 |ССБТ. Балластировка железнодорожного | | |пути. Требования безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 36-59-81 |Контроль неразрушающий. Сварные | | |соединения трубопроводов и конструкций. | | |Радиографический метод | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 36-62-81 |Оборудование грузоподъемное. Общие | | |технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.085-76 |Аппараты пневматические тормозного | | |привода автотранспортных средств | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.228-80 |Камеры тормозные пневматических приводов | | |к тормозам автотранспортных средств. | | |Основные типы, параметры и размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.244-82 |Длительные контрольные испытания | | |автотранспортных средств | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.309-85 |Соединения трубопроводов с конусной | | |муфтой | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.408-65 |Автотранспортные средства. Методы | | |измерения показателей масс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.001.441-86 |Головки соединительные пневматического | | |тормозного привода | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.003.032-88 |Соединители электрические разъемные для | | |изделий автотракторного | | |электрооборудования, автоэлектроники и | | |жгутов проводов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 37.006-003-76 |Подшипники шариковые и роликовые | | |отремонтированные. Технические требования| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01.56-79 |Вазелин технический для резиновой | | |промышленности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.0184-75 |Полугудрон | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01.85-75 |Масла цилиндровые легкие | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.0190-75 |Компонент пластичных смазок. Кислоты | | |синтетические жирные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.0587-75 |Уплотнения резинотканевые для | | |гидравлических устройств | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.0598-76 |Ремни плоские приводные резинотканевые | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01407-86 |Керосины осветительные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01408-86 |Керосин для технических целей. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01145-82 |Смазка 1 - 13 жировая | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.02386-85 |Спирт этиловый синтетический для | | |бутадиена | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-05.114-86 |Ремни приводные зубчастые и шкивы. | | |Основные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-05.146-78 |Манжеты резиновые армированные для валов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.01150-78 |Масла для механизмов наклона кузова | | |вагонов-самосвалов. Технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05156-78 |Кольца резиновые уплотнительные | | |прямоугольного сечения для автомобилей, | | |тракторов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05.170-78 |Уплотнители резиновые монолитные | | |неформовые для машин автомобильного, | | |тракторного и дорожного машиностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-05.183-80 |Детали резиновые технические губчатые | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05.234-81 |Рукава резиновые для автомобилей, | |ОСТ 38.05.325-83 |тракторов и сельскохозяйственных машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05.309-88 |Изделия резинотехнические для | | |автомобильного, тракторного, | | |строительного дорожного и с/х | | |машиностроения | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.0587-75 |Уплотнение резино-тканевое для | | |гидравлических устройств. Конструкция, | | |исполнительные размеры, технические | | |требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05147-78 |Каркасы для манжет резиновых | | |армированных. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.05148-78 |Пружины для манжет резиновых | | |армированных. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.053226-81 |Изделия резиновые электроизоляционные для| | |автомобилей, тракторов, дорожных и | | |сельскохозяйственных машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-1-55-74 |Состав пропиточный для проводов и кабелей| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-1-56-74 |Вазелин технический для резиновой | | |промышленности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38.1.57-74 |Фракция соляровая для технических целей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 38-558-74 |Ткани прорезиненные невулканизированные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 41-01-187-81 |Радиусы изгиба труб и сгиба деталей из | | |листа | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 41-01-192-81 |Ремни приводные клиновые. Профиль канавок| | |шкивов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 45.29-85 |ССБТ. Обмен почты с почтовыми вагонами. | | |Требования безопасности | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 48-71-73 |Сплавы цинковые для литья под давлением в| | |чушках. Марки и технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 48-93-81 |Заготовки пластин сменных многогранных | | |твердосплавных | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 50.342-83 |Провода марок МШВ, МГШВ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 56-54-81 |Мочало и изделия из него | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 63.46.84 |Ветошь обтирочная сортированная. | | |Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 63.7811-73 |Концы обтирочные | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 64-1-11-78 |Листы свинцовые. Марки. Сортамент | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 70-0003.031-81 |Организация и технология работ на | | |железнодорожных подъездных путях. Общие | | |требования к очистке вагонов после | | |выгрузки грузов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 70-0003.032-81 |Организация и технология работ на | | |железнодорожных подъездных путях. | | |Требования к механизированной выгрузке | | |грузов | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 70-0003.033-81 |Организация и технология работ на | | |железнодорожных подъездных путях. Прием и| | |выгрузка сельскохозяйственных машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 70-85 |Разгонщик гидравлический. Номенклатура | | |показателей качества | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 84-21-68 |Радиусы закруглений и фаски. Размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 84-306-70 |Нитролинолиум марки НЛГ | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 92-8847-77 |Пружины винтовые. Технические требования | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 102-70-82 |ССБТ. Порядок внедрения стандартов | | |безопасности труда в отрасли | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 105-255-77 |Контроль лакокрасочных материалов и | | |лакокрасочных покрытий | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 105-772-79 |Соединения паяные. Технические требования| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 107.750.741-010-71|Лепестки монтажные. Конструкция и размеры| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 107.460092017.89 |Аппаратура радиоэлектронная. Сборочное | | |монтажное производство. Пайка | | |электромонтажных соединений | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 108-030-141-87 |Котлы паровые и водогрейные. Требования к| | |сварке сталей | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.505.008-93 |Проволока медная круглая | | |электротехническая. Технические условия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.523.004-72 |Реле тепловые токовые двухполюсные серии | | |ТРН | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.614.010-71 |Вентили силовые полупроводниковые | | |кремниевые управляемые и неуправляемые. | | |Габаритные и присоединительные размеры | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.686.289-75 |Материалы электроизоляционные. | | |Применяемость слюды и слюдяных бумаг | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.800.230-75 |Изделия электротехнические. Правила | | |приемки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 160.800.489-78 |Предохранители плавкие на напряжение до | | |1000 В | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 241.98005-83 |Спирт этиловый. Применение и нормирование| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 303.685.201-91 |Щетки вращающиеся тяговых электрических | | |машин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 303.685.203-91 |Накладки для щеток электромашин | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 322-18-81 |Покрытия защитные и лакокрасочные | | |локомотивов железных дорог колеи 1520 мм | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1010 |Допуски большие. Классы точности 7-й, | | |6-й, 9-й, и 10-й | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1012 |Допуски и посадки. Система отверстия. 2-й| | |класс | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1013 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1014 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1015 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1022 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1023 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1024 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1025 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1042 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1043 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1044 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1069 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1142 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1143 |Допуски и посадки. Система отверстия | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 1416-17-90 |Сталь горячекатанная. Болванка обжатая | | |(блюм) и заготовка квадратная из | | |углеродистой стали обыкновенного качества| |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 3725 |Отверстия (гнезда) центровые с углом | | |60 град. | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ 11775.000-82 |Лепестки односторонние и двухсторонние | |ОСТ 11775.002-82 | | |ОСТ 11775.003-82 | | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1011 |Допуски и посадки. Система отверстия. 1-й| | |класс точности. Посадки переходные и | | |посадки с зазором | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1016 |Допуски и посадки. Система отверстия. | | |Класс точности 2а | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1017 |Допуски и посадки. Система отверстия. | | |Класс точности 3а | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1021 |Допуски и посадки. Система вала. 1-й | | |класс точности. Посадки переходные и | | |посадки с зазором | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1026 |Допуски и посадки. Система вала, Класс | | |точности 2а | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1027 |Допуски и посадки. Система вала. Класс | | |точности 3а | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКМ1041 |Допуски и посадки. Система вала. 1-й | | |класс точности. Прессовые посадки | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ НКТП 3085 |Шайбы пружинные рельсовые скрепления для | | |железных дорог широкой колеи | |----------------------+-----------------------------------------| |ОСТ ВКС 8089 |Зубчатые зацепления. Основные термины, | | |обозначения и определения | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | Группа | |----------------------+---------------------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 5.9332-80 |Контроль неразрушающий. | П64 19.100 | | |Прокат листовой | | | |металлический | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 6.05.407-75 |Пенополиуретан эластичный | 83.080 | | |на основе полиэфира П-2200 | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 13-24-86 |Доски необрезные. Способы | 79.040 | | |учета объема | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 17-830-80 |Щетки и кисти технические. | 59.140.10 | | |Общие технические указания | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 23.151.09-77 |Скобы и кольца увязочные | 45.040 | | |грузовых вагонов колеи | | | |1520 мм и 750 мм. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.029.01-76 |Краны концевые и стоп-краны| 45.040 | | |для пневматических систем | | | |тормозного оборудования | | | |подвижного состава. | | | |Технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.05.007 |Держаки, петли и клиновые | 45.040 | | |запоры бортов платформы | | | |колеи 1524 мм. Типы, | | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.05.009- |Окна пассажирские вагонов | 45.040 | | |магистральных железных | | | |дорог колеи 1524 мм. Тип, | | | |основные размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.05.011 |Люки загрузочные в крыше | 45.040 | | |крытых грузовых и бункерных| | | |вагонов широкой и узкой | | | |колеи. Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.10 |Вагоны-самосвалы железных | 45.020 | | |дорог колеи 1520 мм. Методы| | | |контрольных испытаний | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.011-86 |Замок для наружной лестницы| 45.040 | | |вагона. Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.12-86 |Замок врезной. Конструкция | 45.040 | | |и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.016-85 |Вагоны пассажирские. | 45.060.020 | | |Методика определения | | | |плавности хода | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.019-72 |Буквы и цифры алюминиевые. | 45.060.020 | | |Размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.23-86 |Петли многошарнирные | 45.040 | | |(рояльные). Технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.27-86 |Замки ящиков и шкафов | 45.040 | | |пассажирских вагонов. | | | |Технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.05.030-86 |Петли дверные. Типы, | 45.040 | | |конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.05.031-74 |Клапан спускной унитаза. | 45.040 | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.34-84 |Проектирование и | 45.040 | | |изготовление конструкций | | | |стальных вагонов. | | | |Технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.36-87 |Замки дверные для | 45.040 | | |пассажирских вагонов и | | | |вагонов электро- и | | | |дизель-поездов. Общие | | | |технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.60-82 |Сиденье откидное. | Д55 45.040 | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.64-86 |Соединительные части для | Д55 45.040 | | |трубопроводов. Технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.67-87 |Лестницы, подножки и | 45.040 | | |поручни грузовых вагонов. | | | |Размеры и общие технические| | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| { ОСТ 24.052.02-83 втратив чинність на території України згідно з
Наказом Державного агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном N 667 ( v0667817-10 ) від
23.12.2010 }
|ОСТ 24.052.02-83 |Планки, поддерживающие | 45.040 |
| |поглощающие аппараты. | | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.090.48-79 |Стропы грузовые. Типы. | 53.020.20 | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.090.49-79 |Стропы грузовые. Звенья. | 53.020.020 | | |Типы. Конструкция и размеры| | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.090.50-79 |Стропы грузовые. | 53.020.020 | | |Технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.090.51-86 |Зажимы для стальных | 53.020.020 | | |канатов. Технические | | | |условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.140.09-86 |Тифоны для локомотивов и | Д55 45.040 | | |путевых машин. Технические | | | |условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.142.01-85 |Детали шарнирных соединений| Д55 45.060 | | |тормозной рычажной | | | |передачи. Запрессовка | | | |втулок. Технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.03 - ОСТ |Поручни составителя, | 45.040 | |24.150.04 |поручни-ступеньки, поручни | | | |прочие. Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.07-86 |Петли многошарнирные | 45.040 | | |(рояльные) одинарные. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.08-86 |Петли многошарнирные | 45.040 | | |(рояльные) двойные. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.09-86 |Петли. Конструкция, размеры| 45.040 | | |и технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.10-86 |Замок ригельный. Типы, | 45.040 | | |конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.13-86 |Замок рычажный. Типы, | 45.040 | | |конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.14-86 |Замок натяжной. Конструкция| 45.040 | | |и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.17-81 |Скользуны для грузовых | 45.040 | | |вагонов. Типы, конструкции,| | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.150.18-83 |Поручни входных дверей | Д55 45.040 | | |подвижного состава железных| | | |дорог. Типы, конструкция, | | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.151.01 |Планки против истирания для| 45.040 | | |грузовых вагонов. Размеры и| | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.151.02 - |Подножки и поручни грузовых| 45.040 | |ОСТ 24.151.06 |вагонов широкой и узкой | | | |колеи. Конструкция, размеры| | | |и технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.151.07-90 |Втулки из спеченных | 45.040 | | |материалов на основе железа| | | |для шарнирных соединений | | | |вагонов железных дорог | | | |широкой и узкой колеи. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.151.08-90 |Втулки стальные для | 45.040 | | |шарнирных соединений | | | |вагонов железных дорог | | | |широкой и узкой колеи. | | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.151.10-77 |Петля и державка петли | 45.040 | | |крышки люка полувагона. | | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| { ОСТ ОСТ 24.152.02 втратив чинність на території України згідно з
Наказом Державного агентства України з управління державними
корпоративними правами та майном N 667 ( v0667817-10 ) від
23.12.2010 }
|ОСТ 24.152.02 |Упоры крышек люков | 45.040 |
| |полувагонов. Типы, основные| | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.01-87 |Демпферы гидравлические | Д55 45.040 | | |рельсового подвижного | | | |состава. Общие технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.02 |Шайбы уплотняющие для букс | 45.040 | | |вагонов железнодорожной | | | |колеи 1520 мм. Конструкция,| | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.03-81 |Скобы и хомуты для грузовых| 45.040 | | |вагонов. Конструкция, | | | |размеры и технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.05-74 |Крыши крепительные буксовых| 45.040 | | |узлов вагонов магистральных| | | |железных дорог колеи | | | |1520 мм. Основные размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.07-81 |Шпинтоны тележек | 45.040 | | |пассажирских вагонов, | | | |немоторных вагонов | | | |электропоездов и | | | |рефрижераторных вагонов. | | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.08-78 |Тележки 2-осные грузовых | 45.040 | | |вагонов колеи 1520 мм. | | | |Детали литые. Технические | | | |требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.153.12-88 |Буксы для колесных пар | 45.040 | | |тележек пассажирских и | | | |грузовых вагонов | | | |магистральных железных | | | |дорог колеи 1520 мм. Общие | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.156.03-78 |Кран умывальный. | 45.040 | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.07-86 |Ящики для отбросов. | 45.040 | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.09-86 |Замки оконные. Конструкция | 45.040 | | |и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.10-86 |Замок оконный. Конструкция | 45.040 | | |и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.11-86 |Замок оконный. Конструкция | 45.040 | | |и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.29-87 |Замок врезной сувальный | 45.040 | | |фалевый левый с защелкой и | | | |засовом "под барашек". | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.30-87 |Замок врезной сувальный | 45.040 | | |правый с засовом "под ключ | | | |с бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.31-87 |Замок врезной сувальный | 45.040 | | |левый с засовом "под ключ с| | | |бородкой" Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.32-87 |Замок врезной сувальный | 45.040 | | |правый с засовом "под ключ | | | |с бородкой" Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.33-87 |Замок врезной сувальный | 45.040 | | |левый с засовом "под ключ с| | | |бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.34-87 |Замок накладной сувальный | 45.040 | | |фалевый правый с защелкой и| | | |засовом под торцовый ключ. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.35-87 |Замок накладной сувальный | 45.040 | | |фалевый левый с защелкой и | | | |засовом под торцовый ключ. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.36-87 |Замок накладной сувальный | 45.040 | | |правый с засовом "под ключ | | | |с бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.37-87 |Замок накладной сувальный | 45.040 | | |левый с засовом "под ключ с| | | |бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.38-87 |Замок накладной фалевый | 45.040 | | |левый с запирающейся | | | |защелкой под торцовый ключ.| | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.39-87 |Замок накладной фалевый | 45.040 | | |левый с запирающейся | | | |защелкой "под ключ с | | | |бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.65 |Чаши умывальные | 45.040 | | |пассажирских вагонов. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.67 |Механизм подъема откидной | 45.040 | | |площадки боковых тамбурных | | | |дверей пассажирских вагонов| | | |железных дорог колеи | | | |1524 мм. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.69-80 |Затвор водяной умывальной | 45.040 | | |чаши. Конструкция и размеры| | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.70 |Поручни подоконные купейных| 45.040 | | |вагонов и вагонов открытого| | | |типа. Конструкция и размеры| | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.71 |Фиксаторы спальных полок | 45.040 | | |пассажирских вагонов | | | |железных дорог колеи | | | |1524 мм. | | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.98-73 |Детали соединительные | 45.040 | | |трубопроводов вагонов | | | |грузовых, пассажирских, | | | |электро- и дизель-поездов. | | | |Соединения шаровоконусные | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.100-79 |Детали соединительные | 45.040 | | |трубопроводов вагонов | | | |грузовых, пассажирских, | | | |электро- и дизель-поездов. | | | |Штуцера промежуточные | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.102-73 |Детали соединительные | Д55 45.040 | | |трубопроводов вагонов | | | |грузовых, пассажирских, | | | |электро- и дизель-поездов. | | | |Муфта конусная | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.109-87 |Замок накладной фалевый | 45.040 | | |правый с запирающейся | | | |защелкой под торцевой ключ.| | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.110-87 |Замок накладной фалевый | 45.040 | | |правый с запирающейся | | | |защелкой "под ключ с | | | |бородкой". Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.159.111-87 |Детали установок замков. | 45.040 | | |Конструкция и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| { ОСТ 24.290.01-78 втратив чинність на території України згідно з
Наказом Міністерства промислової політики N 890 ( v0890581-09 )
від 18.12.2009 }
|ОСТ 24.290.01-78 |Привод стояночного тормоза | 45.040 |
| |грузовых вагонов | | | |магистральных железных | | | |дорог. Основные размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.290.04-80 |Ручка и коробка стоп-крана.| 45.040 | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.290.08-82 |Тормоза колодочные. | Д55 45.040 | | |Основные параметры и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.290.15-86 |Клапаны для подвижного | Д55 45.040 | | |состава железных дорог. | | | |Общие технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.290.16-86 |Краны пробковые для | Д55 45.060 | | |подвижного состава железных| | | |дорог. Общие технические | | | |условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.290.17-88 |Цилиндры тормозные | Д55 45.060 | | |подвижного состава железных| | | |дорог. Общие технические | | | |условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.920.01-80 |Отливки из стали. Общие | 77.140.80 | | |технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.920.02-80 |Отливки из чугуна. | 77.140.80 | | |Технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 25.050.18 |Вагоны пассажирские и | 45.060.020 | | |рефрижераторные. Шумовые | | | |характеристики. Нормы и | | | |методы измерений | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 25.050.20-84 |Вагоны пассажирские | 45.060.020 | | |магистральные. Методы | | | |определения подпора воздуха| | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 25.050.45 |Лестницы вагонов широкой и | 45.040 | | |узкой колеи. Конструкция и | | | |размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 25.050.50-81 - |Резьбы для деталей вагонов | 45.040 | |ОСТ 25.050.59-81 |железных дорог колеи | | | |1520 мм. Типы и размеры | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 24.050.60-82 |Сиденье откидное. | Д55 45.040 | | |Конструкция, размеры и | | | |технические требования | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 26-5-88 |Контроль неразрушающий. | Т59 19.100 | | |Цветной метод контроля | | | |сварных соединений | | | |наплавленного и основного | | | |металла | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 32.4-76 |ССБТ. Знаки безопасности на| 45.020 | | |объектах железнодорожного | | | |транспорта | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 32.34.83 |Ремонт подвижного состава и| Т58 | | |производство запасных | | | |частей на заводах. | | | |Требования безопасности | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 38.01407-86 |Керосины осветительные. | 75.140 | | |Технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 38.01412-86 |Масла веретенные. | 75.140 | | |Технические условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 63.46.84 |Ветошь обтирочная | 59.080.30 | | |сортированная. Технические | | | |условия | | |----------------------+---------------------------+-------------| |ОСТ 160.801.066-83 |Электровозы. Монтаж | Е02 | | |электрический проводов, | | | |кабелей и шин. Общие | | | |технические требования | | ------------------------------------------------------------------
Руководящие документы
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |---------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------+------------------------------------------| |РД 07.09-97 |Руководство по комплексному | |1998 до 2000 |ультразвуковому контролю колесных пар | | |вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 14.01-88 |Тепловозы. Виды, объем и порядок | | |проведения предварительных, приемочных, | | |приемосдаточных, периодических и типовых | | |испытаний | |---------------------+------------------------------------------| |РД 16.20.1.05-87 |Отраслевая система общих норм и требований| | |к электротехническим изделиям. Перечень | | |основных материалов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 16.483-88 |Машины электрические | |---------------------+------------------------------------------| |РД 16.602-90 |Методические указания. Электровозы | | |магистральные. Оценка технического уровня | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.050.15-79 |Методика определения среднего коэффициента| | |теплопередачи ограждающих конструкций | | |кузовов пассажирских вагонов в условиях | | |стоянки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.050.20-89 |Вагоны пассажирские магистральные. Методы | | |определения подпора воздуха | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.050.37-92 |Вагоны грузовые и пассажирские. Методы | | |испытаний на прочность и ходовые качества | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.050.42-89 |Методические указания по проведению | | |тепловых испытаний установок | | |кондиционирования воздуха пассажирских | | |вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.050.65-89 |Вагоны рефрижераторные. Методика | | |проведения теплотехнических испытаний | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.980.10-89 |Покрытия металлические и неметаллические | | |неорганические в пассажирском | | |вагоностроении | |---------------------+------------------------------------------| |РД 24.984.02-90 |Изделия грузового и пассажирского | | |вагоностроения, поставляемые на экспорт. | | |Общие требования к временной | | |противокоррозионной защите, упаковке, | | |транспортированию и хранению | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.02-87 |Инструкция о порядке подготовки к | | |проведению аттестации продукции | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32-05-89 |Методические указания. Порядок проведения | | |метрологической экспертизы технической | | |документации | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.08-90 |Методика определения показателей | | |надежности вагонов метрополитена по данным| | |эксплуатации | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.09-90 |Надежность в технике. Вагоны | | |метрополитена. Термины и определения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.10-90 |Надежность в технике. Вагоны | | |метрополитена. Номенклатура показателей | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.11-90 |Метрологическое обеспечение. Организация и| | |порядок проведения поверки, ремонта, | | |ведомственного контроля и списания СИ | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.12-90 |Метрологическое обеспечение средств | | |допускового контроля при разработке, | | |производстве, ремонте и эксплуатации в | | |системе МПС. Общие положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.22-94 |Метрологическое обеспечение. Порядок | | |проведения ведомственного контроля на | | |предприятиях железнодорожного транспорта | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.103.888-92 |Методические указания. Станция для | | |проведения испытаний вспомогательных | | |электрических машин электровозов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.103.902-92 |Методические указания. Стенд для проверки | | |щитовых электроизмерительных приборов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.103.903-92 |Методические указания. Стенд для обкатки | | |компрессоров холодильных установок | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.103.904-92 |Методические указания. Стенд для испытания| | |генераторов постоянного тока | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.103.921-92 |Методика аккредитации испытательных | | |подразделений. Испытательная станция | | |электровозов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.104-012-87 |Порядок разработки стандартов предприятия | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 001-88 |Организация поверки и ремонта средств | | |измерений на предприятиях вагонного и | | |пассажирского хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 002-88 |Методические указания. Порядок работы | | |приемочных комиссий | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 003-88 |Методика выполнения измерений при | | |техническом обслуживании вагонов в поездах| | |и при текущем отделочном ремонте | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 004-89 |Техническое содержание сварочного | | |оборудования на вагоноремонтных | | |предприятиях железных дорог | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 005-89 |Резьбы для деталей вагонов железных дорог | | |колеи 1520 мм. Типы и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 006-89 |Рекомендуемый перечень стандартизованных | | |СИ для контроля линейно-угловых размеров | | |при изготовлении деталей, ремонте и | | |техническом обслуживании вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 013-90 |Метрологическое обеспечение | | |технологической подготовки ремонтного | | |производства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 014-90 |Порядок разработки и постановки продукции | | |на производство на предприятиях и | | |организациях вагонного хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 016-90 |Организация работы производственных и | | |поверочных подразделений предприятий | | |вагонного хозяйства по метрологическому | | |обеспечению производства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 018-90 |Болты, применяемые на грузовых вагонах | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 019-90 |Болты применяемые на рефрижераторных | | |вагонах | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 020-90 |Метрологическое обеспечение охраны | | |окружающей среды | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 021-91 |Пятивагонная рефрижераторная секция | | |постройки БМЗ. Решетка напольная. | | |Инструкция по ремонту | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ 028-91 |Инструкция по изготовлению досок пола | | |платформ и досок крытого вагона на | | |короткомерных (2, 3 и 4-х частей) и | | |тонкомерных из 2-х и 3-слойных заготовок | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 030-92 |Пятивагонная рефрижераторная секция типа | | |ЦБ-5. Фрикционный надбуксовый гаситель | | |колебаний тележки служебного вагона. | | |Инструкция по ремонту | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 032-92 |Инструкция по техническому обслуживанию | | |вагона-хоппера для минеральных удобрений | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 033-92 |Метрологическое обеспечение средств | | |допускового контроля, применяемых при | | |ремонту и техническом обслуживании вагонов| |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 036-92 |Методические указания контроля СДК для | | |колесных пар | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 041-92 |Методический надзор за средствами | | |измерений на предприятиях вагонного | | |хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ 044-90 |Техническое обслуживание сварочного | | |оборудования на вагоноремонтных | | |предприятиях железных дорог МПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦВ/ЦЛ 008-89 |Организация работы инструментальных | | |отделений вагонного депо по | | |метрологическому обеспечению | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ/ЦЛ 009-91 |Единые технические требования к сварочным | | |цехам предприятий вагонного хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ/ЦД 010-89 |Методические указания. Порядок разработки | | |программы и методики испытаний | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ/ЦЛ 027-91 |Методические указания контроля СКД для | | |автосцепных устройств вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ/ЦЛ 029-91 |Электроизмерительные приборы. Руководство | | |по ремонту | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦВ/ЦЛ 034-92 |Аттестация испытательного оборудования. | | |Руководящий документ | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦЛ 011-89 |Методика выполнения измерений при | | |деповском ремонте редукторно-карданных | | |приводов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦЛ 015-90 |Методические рекомендации по расследования| | |причин саморасцепов автосцепок в составах | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 4-80 |Штепсельные разъемы. Руководящий | | |технический материал | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 21-89 |Методика поверки скоростемеров ЗСЛ-2М, | | |СЛ-2М | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 23-85 |Методика ведомственной поверки колонок для| | |заправки локомотивов дизельным топливом | | |типа А1066.02. Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 24-85 |Методика ведомственной поверки колонок для| | |заправки локомотивов маслом типа А1066.03.| | |Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 27-86 |Методические указания. Ведомственная | | |поверка шаблонов рабочих для колесных пар | | |локомотивов и дизель-поездов типов И477, | | |И478, И517, И547, И423. Методы и средства | | |поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦТ 72-88 |Рекомендации по применению установочных | | |проводов на эксплуатируемом отечественном | | |тяговом подвижном составе | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТ 144-91 |Устройства диагностирования дизелей 11Д45,| | |14Д40, K6S310DR, Д49, 10Д100 по углу | | |опережения подачи топлива. Тип А2240. | | |Методика поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЦТВР 16-89 |Методические указания. Вагоны | | |магистральных железных дорог | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103-52-86 |Методические указания. Аттестация | | |технологических процессов ремонта | | |локомотивов и изготовления изделий | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР |Методические указания. Стенд для испытания| |103.52.632-88 |компрессоров типа КТ-6, КТ-7, КТ-6ЭЛЭПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР |Методические указания. Испытательная | |103.52.677-88 |станция для проведения испытаний тяговых | | |электродвигателей ЭПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР |Методика заводской аттестации | |103.52.698-88 |технологических процессов ремонта | | |локомотивов и изготовления изделий | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.593-87 |Указание ПКТБ МПС. Проверка на | | |влагопроницаемость кузовов электровозов и | | |электростанций | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.599-87 |Методические указания. Типовые схемы | | |контроля взаимного расположения | | |поверхностей деталей | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР |Методические указания. Система обозначения| |103.52.611-87 |технологической документации на заводах и | | |в ПКТБ ЦТВР МПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.622-87 |Методические указания. Испытательная | | |станция для проведения испытаний тяговых | | |электродвигателей тепловозов. Аттестация | | |метрологическая (АТ). Типовая методика | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.624-87 |Методика аттестации переносного прибора | | |для испытаний витковой изоляции якорей | | |электрических машин | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.629-87 |Временные МУ. Установки для испытания | | |электрической прочности изоляции | | |электрических машин, их узлов и | | |индуктивных нагревателей | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.635-88 |Временные методические указания. Станция | | |для проведения испытаний тяговых и | | |вспомогательных машин ЭПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.639-88 |Методические указания. Стенд для испытания| | |счетчиков электроэнергии ЭПС | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.727-89 |Методические указания. Станция для | | |проведения испытаний тяговых и | | |вспомогательных машин ЭПС. АТ Сборник | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.731-89 |Методические указания. Установка для | | |испытания электрической прочности узлов | | |электрических машин и индукционных | | |нагревателей | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.739-89 |Методические указания. Стенды для обкатки | | |редукторов от торца шейки оси и от средней| | |части оси при скорости движения | | |120 - 160 км/час | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.740-89 |Методические указания. Станок МС 9307 для | | |балансировки колесных пар вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.744-89 |Методические указания. Стенд для испытаний| | |карданных валов на прочность | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.753-89 |Методические указания. Средства контроля, | | |применяемые при производстве поршней | | |дизеля Д-100 | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.760-89 |Методические указания. Стенд для тарировки| | |пружин буксового узла тележек всех типов | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.764-89 |Методические указания. Пресс для испытания| | |пружин типа 0-1328-0.00 ЦТ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.766-90 |Методические указания. Стенд для тарировки| | |пружин автоматических муфт вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.771-90 |Методические указания. Стенды для | | |испытаний топливных насосов дизелей АТ. | | |Типовая методика | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.773-90 |Методические указания. Методика выполнения| | |измерений при ремонте и формировании | | |колесных пар вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.782-90 |Методические указания. Средства контроля, | | |применяемые при производстве буксы | | |колесной пары РУ1Ш | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.789-90 |Методические указания. Стенды для | | |дефектоскопирования тяговых хомутов и | | |средней части оси колесной пары | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.817-90 |Методические указания. Ванна для пайки | | |коллекторов средней и малой величины | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.818-90 |Методические указания. Стенд для проверки | | |комбинированных кипятильников непрерывного| | |действия | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.819-90 |Методические указания. Стенд для обкатки | | |малых фреоновых машин | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.822-90 |Методические указания. Стенд для | | |регулировки регуляторов напряжения | | |генераторов и регулировки напряжения сети | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.827-90 |Методические указания. Стенд для проверки | | |термодатчиков | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.828-90 |Методические указания. Стенд для проверки | | |и ремонта реле постепенного включения | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.851-90 |Методические указания. Станция для | | |проведения испытаний тяговых | | |электродвигателей электровозов АТ. Типовая| | |методика | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.854-91 |Методические указания. Стенд для испытания| | |регуляторов А.15.000.СБ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.855-91 |Методические указания. Стенд для проверки | | |и ремонта люминестцентных светильников | | |А.16.000.СБ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.856-91 |Методические указания. Стенд для проверки | | |и ремонта люминестцентных светильников | | |А.16.000.СБ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.857-91 |Методические указания. Стенд для испытания| | |автоматических выключателей и плавки | | |вставок | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.858-91 |Методические указания. Стенд для ремонта и| | |настройки регуляторов типа ВД 3/75/21 и | | |типа ДУАЛ А.31.000.СБ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.859-91 |Методические указания. Стенд для ремонта и| | |проверки светильников с лампами | | |накаливания А.32.000.СБ.АТ | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 103.921-92 |Методические указания. Установка для | | |испытаний на пробой средств защиты | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 104-03-88 |Методические указания. Порядок разработки | | |и постановки продукции на производство на | | |предприятиях ЦТВР | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 104.03-88 |Положение о службах стандартизации в | | |системе ЦТВР | |---------------------+------------------------------------------| |РД32 ЦТВР 104-16-89 |Методические указания. Вагоны | | |магистральные железных дорог модернизация | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-147-85 |Шкафы магистральных линий связи типа ШМС | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-471-86 |Шкафы релейные металлические типа ШМ-М | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-656-89 |Шкафы батарейные металлические типа ШМБ | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-1864-87 |Шкафы кабельные ШКП | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-2637-87 |Шкафы релейные унифицированные типа ШРУ-М | | |и ШРУ-У | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32.ЦШ-3306-85 |Шкафы релейные типа УСАБ-М | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЮВ 01-89 |Методические указания. Скоростемеры | | |локомотивные типа СЛ-2М, ЗСЛ-2М. Методы и | | |средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 32 ЮВ 03-92 |Методические указания. Стенд А1240.06, | | |А1240.06М для поверки локомотивных | | |скоростемеров. Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-34.698-90 |Методические указания. Информационная | | |технология. Комплекс стандартов и | | |руководящих документов на | | |автоматизированные системы. | | |Автоматизированные системы. Требования к | | |содержанию документов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-54-87 |Типовое положение о метрологической службе| | |министерства, ведомства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-98-86 |Методические указания по выбору | | |универсальных средств измерений линейных | | |размеров до 500 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-110-89 |Приемочный контроль качества продукции. | | |Основные положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-187-80 |Надежность в технике. Упрочнение стальных | | |изделий химико-термической обработкой. | | |Диффузионное хромирование | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-201-86 |Методические указания. ГСИ. Порядок | | |оформления и рассмотрения материалов по | | |результатам государственных испытании | | |средств измерении | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-204-87 |Надежность в технике. Сбор и обработка | | |информации о надежности изделий в | | |эксплуатации. Основные положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-206-80 |Нормирование и определение метрологических| | |характеристик измерительных | | |преобразователей кода в постоянное | | |напряжение и ток | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-211-80 |Методические указания. Расходомеры и | | |счетчики объемного расхода и количества | | |газа. Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-213-80 |Правила измерения расхода газа и жидкостей| | |стандартными сужающими устройствами | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-250-81 |САПР. Оценка показателей качества создания| | |и функционирования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-262-81 |ГСИ. Методические указания. Порядок | | |метрологической экспертизы и аттестации | | |методов квалификационной оценки топлив, | | |масел, смазок и спецжидкостей | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-266-81 |Топливо нефтяное. Мазут. Методика | | |выполнения измерений массы на | | |автомобильных и вагонных весах | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-274-81 |Методические указания. Динамометры | | |переменных сил ДПС. Методы и средства | | |поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-296-81 |Методические указания. Параметры прессов, | | |необходимые для проектирования штампов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-374-82 |Методические указания. Состав и содержание| | |вносимых в стандарты и технические условия| | |нормативов расхода топлива и энергии на | | |единицу продукции | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-387-83 |Приборы для контроля содержания | | |органического углерода в природных и | | |сточных водах. Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-406-83 |ГСИ. Положение о государственном реестре | | |средств измерений | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-407-83 |ГСИ. Методические указания. Основные | | |параметры преобразователей наклонных для | | |ультразвукового контроля сварных | | |соединений на частоту 1,25 - 5 Мгц с | | |углами призмы 30 - 55 градусов. Методика | | |выполнения измерений | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-412-83 |Надежность в технике. Упрочнение деталей | | |машин. Выбор режимов алитирования по | | |долговечности. Общие требования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-416-83 |Методические указания. Визкозиметры | | |стеклянные капиллярные | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-419 83 |Нормирование продолжительности поверочных | | |работ | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-423-83 |Надежность в технике методика | | |прогнозирования остаточного ресурса машин | | |и деталей, подверженных изнашиванию | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-424-83 |Надежность в технике. Ускоренные | | |испытания. Основные положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-434-83 |Методические указания. Автоколлиматоры. | | |Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50 447-83 |Расчеты и испытания на прочность. | | |Акустическая эмиссия. Общие положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-453-84 |ГСИ. Методические указания. Характеристики| | |погрешности средств измерений в реальных | | |условиях эксплуатации. Методы расчета | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-460-84 |Обеспечение износостойкости изделии. Метод| | |экспериментальной оценки пластичности | | |поверхностных слоев деталей машин | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-468-84 |Методические указания. Микронивелиры МН-2.| | |Методы и средства поверки | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-491-84 |Методические указания. Техническая | | |диагностика определение параметров | | |технического состояния объектов | | |диагностирования по косвенным параметрам | | |на основе регрессионных моделей | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-519-84 |Надежность в технике, испытания на | | |ремонтопригодность с моделированием | | |отказов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-531-85 |Обеспечение износостойкости изделий. Метод| | |экспериментальной оценки противоизносных | | |свойств смазочных материалов при трении | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-532-85 |ЕСТПП. Аттестация технологических | | |процессов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-533-85 |Система стандартов технологической | | |оснастки. Приспособления к металлорежущим | | |станкам. Информационно-поисковая система | | |по выбору основные требования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-534-85 |Система стандартов технологической | | |оснастки. Приспособления к металлорежущим | | |станкам. Информационно-поисковая система | | |по выбору информационный массив оснащаемых| | |технологических операций. Правила | | |формирования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-535-85 |Система стандартов технологической | | |оснастки. Приспособления к металлорежущим | | |станкам. Информационно-поисковая система | | |по выбору. Информационный массив | | |технологической оснастки. Правила | | |формирования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-536-85 |Система стандартов технологической | | |оснастки приспособления к металлорежущим | | |станкам. Информационно-поисковая система | | |по выбору выбор оснащения технологических | | |операций. Основные требования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-540-85 |Методические указания. Контроль | | |технологической дисциплины. Общие | | |положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-541-85 |Внедрение стандартов единой системы защиты| | |изделий и материалов от коррозии, старения| | |и биоповреждений (ЕСЗКС) в отраслях | | |промышленности | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-572-90 |Инструкция. Порядок разработки, | | |утверждения и регистрации промышленных | | |каталогов и альбомов на технологическую | | |оснастку | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-581-85 |Надежность в технике. Технологические | | |системы. Отработка на надежность | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-587-85 |Инструкция. Порядок проведения проверок | | |качества промышленной продукции | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-589-85 |Методические указания. Система | | |государственных испытаний продукции. | | |Установки для испытаний на воздействие | | |транспортной тряски. Методы и средства | | |аттестации | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-590-85 |Система государственных испытаний | | |продукции. Установки для испытаний на | | |воздействие удара. Методы и средства | | |аттестации | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-597-86 |Правила изготовления, хранения и | | |применения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-605-86 |Методические указания по применению | | |стандартов на статистический приемочный | | |контроль | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50 628-87 |Подшипники скольжения металлические | | |многослойные. Разрушающие испытания | | |прочности сцепления антифрикционного слоя | | |и основы | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50 629-87 |Методические указания. Модернизация, | | |модифицирование и совершенствование | | |выпускаемой продукции | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-632-87 |Унификация изделий. Построение | | |параметрических и типоразмерных рядов | | |деталей и сборочных единиц | | |общемашиностроительного применения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-634-87 |Порядок согласования применения топлив, | | |масел. Смазок и специальных жидкостей в | | |технике народного хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-635-87 |Цепи размерные. Основные понятия. Методы | | |расчета линейных и угловых цепей | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-644-87 |Вибрация. Комплекс нормативно-технической | | |и методической документации. Основные | | |положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-648-87 |Положение. Система МЭК по испытаниям | | |электрооборудования в СССР на соответствие| | |стандартам безопасности | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-655-87 |Порядок регистрации и ведения | | |унифицированных форм документов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-657-88 |Инструкция. Материалы и драгоценные | | |металлы. Порядок нормирования | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-659-88 |Методические указания. Аппаратура | | |радиоэлектронная бытовая. Программа | | |обеспечения надежности | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-662-88 |Методические указания. Методы | | |экспериментальной оценки фрикционной | | |совместимости материалов трущихся | | |сопряжении | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-664-88 |Покрытия металлические и неметаллические | | |неорганические. Методы приготовления | | |электролитов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-667-88 |Положение. Система сертификации изделий | | |электронной техники МЭК. Организация и | | |порядок проведения работ по сертификации | | |изделий электронной техники | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-669-88 |Аппаратура радиоэлектронная бытовая. | | |Требования к построению, изложению и | | |оформлению инструкции по ремонту и | | |руководства по эксплуатации | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-672-88 |Методические указания. Расчеты и испытания| | |на прочность. Классификация видов изломов | | |металлов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-673-88 |Методические указания. Государственная | | |система обеспечения единства измерений. | | |Методика установления норм на показатели | | |качества топлив, масел, смазок и | | |спецжидкостей | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-674-88 |ГСИ. Методические указания. | | |Метрологическое обеспечение | | |количественного анализа. Основные | | |положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-675-88 |Методические указания. Расчеты и испытания| | |на прочность в машиностроении. Материалы | | |композиционные. Методы испытаний на | | |межслойный сдвиг | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-680-88 |Автоматизированные системы. Основные | | |положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-682-89 |Информационная технология. Комплекс | | |стандартов и руководящих документов на | | |автоматизированные системы. Общие | | |положения | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-686-89 |Методические указания. Надежность в | | |технике. Методы ускоренных испытаний на | | |усталость для оценки пределов выносливости| | |материалов, элементов машин и конструкций | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-687-89 |Спирт этиловый. Нормирование расхода | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-689-89 |Методические указания. Аппаратура | | |радиоэлектронная бытовая. Порядок | | |составления, согласования и утверждения | | |перечней и норм расхода запасных частей | | |для ремонта аппаратуры | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-690-89 |Методические указания. Надежность в | | |технике. Методы оценки показателей | | |надежности по экспериментальным данным | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-693-90 |Инструкция. Система МЭК по испытаниям | | |электрооборудования в СССР на соответствие| | |стандартам безопасности. Протокол | | |испытаний | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-694-90 |Методические указания. Надежность в | | |технике. Вероятностный метод расчета на | | |усталость сварных конструкций | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-695-90 |Методические указания. Общие требования к | | |отремонтированной бытовой радиоэлектронной| | |аппаратуре | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-697-90 |Положение о сертификации технических | | |средств на соответствие требованиям | | |электромагнитной совместимости и | | |аккредитации испытательных лабораторий | | |(центров) по испытаниям в области ЭМС | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-699-90 |Методические указания. Надежность в | | |технике. Общие правила классификации | | |отказов и предельных состояний | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-702-91 |Совместимость технических средств | | |электромагнитная. Порядок обеспечения | | |электромагнитной совместимости и правила | | |проведения экспертизы | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-705-91 |Методические указания. Расчеты и испытания| | |на прочность в машиностроении. | | |Планирование и статистическая обработка | | |результатов статистических испытаний и | | |испытаний на усталость | |---------------------+------------------------------------------| |РД 50-706-91 |Методические указания. Надежность в | | |технике. Методы контроля надежности | | |изделий по параметрам технологического | | |процесса и изготовления | |---------------------+------------------------------------------| |РД 52.24.66-86 |Система контроля точности результатов | | |измерений показателей загрязненности | | |контролируемой среды | |---------------------+------------------------------------------| |РД 103.11.441-84 |Технические указания по изготовлению и | | |ремонту цилиндрических пружин локомотивов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 103.11.442-84 |Технические указания по изготовлению и | | |ремонту листовых рессор локомотивов | |---------------------+------------------------------------------| |РД 103.52.814-90 |Методические указания. Средства | | |допускового контроля, применяемые при | | |ремонте тяговых и вспомогательных | | |электрических машин ЭПС. АТ. Сборник | | |методик. Часть 1 и 2 | |---------------------+------------------------------------------| |РД 104.18-01-75 |Система управления качеством продукции. | | |Положение о внутризаводской аттестации | | |качества изделий (деталей и сборочных | | |единиц) на заводах ЦТВР | |---------------------+------------------------------------------| |РД 1614.913-86 |Машины электрические вращающиеся | | |асинхронные свыше 45 до 250 габаритов | | |включительно. Алюминий и алюминиевые | | |сплавы для литья короткозамкнутых обмоток | | |роторов | |---------------------+------------------------------------------| |РД МУ 80-76 |Методические указания по проектированию | | |штампов листовой штамповки для | | |разделительных операций | |---------------------+------------------------------------------| |РД ЦП-О-48/64 |Технические и метрологические требования к| | |испытательным участкам железнодорожного | | |пути при оценке работоспособности | | |магнитных вагонов-дефектоскопов | |---------------------+------------------------------------------| |РД ЦП-О-63-92 |Организация и порядок проведения | | |метрологической аттестации магнитных | | |вагонов-дефектоскопов | |---------------------+------------------------------------------| |РД ЦТВР 104-09-88 |Заводская аттестация изделий и | | |технологических процессов на заводах ЦТВР | ------------------------------------------------------------------
Руководящие технические материалы
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |---------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------+------------------------------------------| |РМ-32/ЦШ |Технические указания по ремонту | | |дешифраторов и усилителей АЛСН | |---------------------+------------------------------------------| |РМ-32 |Технические указания на выполнение работ | | |по обслуживанию локомотивных и | | |стационарных устройств на КП АЛСН | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 32 ЦШ 01.15-85 |Порядок внедрения и контроля за внедрением| | |и соблюдением стандартов на предприятиях | | |Главного управления сигнализации и связи | | |МПС | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 32 ЦШ 02.02-81 |Порядок проведения опытно-конструкторских | | |работ и постановки на производство | | |аппаратуры АТС и радиоэлектроники | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 32 ЦШ 03.04-82 |Порядок составления и согласования | | |требований безопасности в технических | | |условиях | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 32 ЦШ 03.06-84 |Аппаратура ж. д. АТРС. Программа и | | |методика эксплуатационных испытаний. | | |Порядок составления, согласования и | | |утверждения | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 1.01-73 РМ 1.41-73|Детали крепления | |---------------------+------------------------------------------| |РМ 8-01-75 |Швы сварочных соединений | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ-1Т |Классификация дефектов и устранение | | |повреждений зубчатых колес локомотивов и | | |МВПС | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 002-77 |Рекомендации по выбору химических, | | |гальванических и анодно-окисных защитных и| | |износоустойчивых видов покрытий | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 003-77 |Рекомендации по подбору методов подготовки| | |и окраски изделий в соответствии с | | |требованиями ГОСТов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.04.071-85 |Тепловозы. Тепловой метод формирования | | |колесных пар | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.005.08-85 |Ремонтная документация на вагоны. Виды, | | |комплектность и правила составления | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.009.045-73 |Испытание пружины на долговечность | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.040.013-77 |Запрессовка втулок из спеченного материала| | |на основе железа для шарнирных соединений | | |тормозной рычажной передачи вагонов ж. д. | | |широкой и узкой колеи | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.040.32-83 |Методика расчета на прочность пружин | | |рессорного подвешивания подвижного состава| | |ж. д. при действии продольных и | | |комбинированных нагрузок | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.040.71-85 |Метод тепловой сборки осей с колесами при | | |формировании и ремонте колпар тепловозов и| | |путевых машин | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.050.02-83 |Наименование сборочных единиц и деталей | | |вагонов пассажирских и грузовых | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.050.32-74 |Порядок присвоения индексов | | |конструкторским документам изделий | | |основного производства и система | | |обозначения вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.050.44-81 |Показатели надежности грузовых | | |магистральных вагонов универсального | | |назначения | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.050.49-80 |Определение показателей технологичности | | |вагонных конструкций | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.050.62-85 |Типовые формы эксплуатационной | | |документации на изделия вагоностроения | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 24.17.01-83 |Вагоны-хопперы для сыпучих грузов. Типы, | | |основные параметры и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 1-70 - |Сборник руководящих технических | |РТМ 32 ЦВ 69-70 |материалов. Рессоры и пружины рессорного | | |подвешивания пассажирских и грузовых | | |вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 1-29-87 |Пружины и рессоры рессорного подвешивания | | |пассажирских вагонов. Типы и размеры | | |(взамен РТМ 32 ЦВ 1-70 до РТМ 32 ЦВ 69-70)| |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 30-41-87 |Пружины и рессоры рессорного подвешивания | | |грузовых вагонов. Типы и размеры (взамен | | |РТМ 32 ЦВ 1-70 до РТМ 32 ЦВ 69-70) | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 60-75 |Болты, применяемые на основных типах | | |пассажирских вагонов и тележек. Часть 2 | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ-81-72 |Шплинты, применяемые на грузовых и | |РТМ 32 ЦВ-112-72 |пассажирских вагонах | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 160-75 |Болты, применяемые на основных типах | |РТМ 32.ЦВ 162-75 |пассажирских вагонов и тележек. Часть 2 | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 200-87 |Оформление и комплектация технологической | | |документации на предприятиях и в | | |организациях вагонного и пассажирского | | |хозяйства | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 201-88 |Инструкция по сварке и наплавке при | | |ремонте вагонов и контейнеров | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 202-87 |Поля допусков и рекомендуемые посадки. | | |Руководящий технический материал | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 203-78 |Резинометаллические изделия, применяемые | | |на пассажирских вагонах железных дорог | | |колеи 1520 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 204-78 |Полиматериалы, применяемые на основных | | |типах грузовых вагонов и контейнеров | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 205-87 |Полиматериалы, применяемые на основных | | |типах рефрижераторных вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 206-80 |Резиновые изделия, применяемые на | | |пассажирских, грузовых и рефрижераторных | | |вагонах железных дорог колеи 1520 мм. | | |Формовые и шприцованные изделия | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 206-87 |Резиновые изделия, применяемые на | | |рефрижераторных вагонах железных дорог | | |колеи 1520 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 206-87. |Резиновые изделия, применяемые на грузовых| |Часть III |вагонах железных дорог колеи 1520 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 207-80 |Резиновые изделия, применяемые на | | |пассажирских, грузовых и рефрижераторных | | |вагонах. Изделия из листовой резины | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 208-78 |Резинометаллические изделия, применяемые | | |на пассажирских вагонах железных дорог | | |колеи 1520 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 209-79 |Разработка и постановка на производство | | |магистральных вагонов локомотивной тяги | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 210-80 |Выбор средств измерений для контроля | | |линейных размеров от 1 до 500 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 211-80 |Выбор средств измерений для контроля | | |линейных размеров от 500 до 10000 мм | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 212-87 |Порядок разработки и применения | | |технологических процессов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 213-81 |Выбор средств измерений давления | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 215-82 |Электроизмерительные приборы. Выбор | | |назначений в зависимости от точности | | |измерений | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 216-84 |Взаимосвязь шероховатости поверхности с | | |допусками размера и формы | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 217-85 |Правила записи операций и переходов | | |технологических процессов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 218-86 |Клеи, их применение и характеристика | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 219-86 |Лакокрасочные покрытия | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦВ 220-88 |Контакторы и пускатели пассажирских | | |вагонов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 Цтех-01-83 |Организация и порядок проведения | | |метрологической экспертизы конструкторской| | |и технологической документации, | | |разрабатываемой в системе МПС | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 010.002-80 |Поля допусков. Предельные отклонения. | | |Рекомендуемые посадки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 03.03-82 |Программа и методика испытаний опытных | | |образцов аппаратуры ж. д. АТРС. | | |Составление, согласование и утверждение | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 05.02-89 |Платы печатные для аппаратуры ж. д. АТРС. | | |Конструкторско-технологические требования | | |и нормы | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 05.03-82 |Электромонтаж аппаратуры ж. д. АТРС. | | |Конструкторско-технологические нормы и | | |требования | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 05.21-84 |Катушки трансформаторов и дросселей | | |аппаратуры железнодорожной автоматики, | | |телемеханики, радиоэлектроники и связи. | | |Общие технические требования | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.00-78 |Единая серия трансформаторов и дросселей | | |на шихтованных магнитопроводах из | | |Ш-образных пластин | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.01-78 |Пластины трансформаторные ШЗ - Ш100. | | |Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.02-78 |Магнитопроводы трансформаторов, дросселей,| | |катушек индуктивности, шихтованных из | | |Ш-образных пластин | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.04-78 |Каркасы катушек прессованные | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.05-78 |Каркасы катушек сборные трансформаторные | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.07-78 |Стойки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ.06.08-78 |Планки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.09-78 |Планки стяжные | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.11-78 |Скобы | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.12-78 |Угольники опорные | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.13-78 |Прокладки изоляционные (под стойки) | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.14-78 |Прокладки изоляционные (дроссельные) | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.15-78 |Шпильки изолированные. Конструкция и | | |размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.16-78 |Панели вводные лепестковые. Конструкция и | | |размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.17-78 |Панели вводные контактные. Конструкция и | | |размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.21-78 |Этикетка | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.25-80 |Скобы. Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.26-80 |Планки. Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 06.27-80 |Прокладки. Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 077.001-79 |Лепестки. Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 077.002-79 |Лепестки односторонние или двухсторонние, | | |закрепляемые винтами или заклепками. | | |Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.01-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Шкафы сборные | | |унифицированные УНШ. Конструкция и размеры| |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.05 |Аппаратура железнодорожной автоматики, | | |телемеханики, связи и электронной техники.| | |Магнитопроводы ленточные типа ШП. Основные| | |размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.06-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Трансформаторы на | | |ленточных магнитопроводах типа ШЛ. | | |Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.08-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Наборы | | |унифицированных элементов шасси вставных | | |блоков. Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.09-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Наборы | | |унифицированных кассет. Конструкция и | | |размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦЩ 08.11-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Каркасы блочные. | | |Конструкция и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.12-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Система | | |унифицированных типовых конструкций. | | |Основные параметры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 08.14-82 |Аппаратура ж. д. АТРС. Покрытия | | |металлические и неметаллические | | |неорганические. Выбор. Область применения | | |и свойства | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 090.005-80 |Номенклатура конструкторских и отчетных | | |документов на стадиях и этапах разработки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 20.003-84 |Рекомендации по оформлению технологической| | |документации в соответствии с требованием | | |стандартов ЕСКД | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 20.005-84 |Требования к комплектности и оформлению | | |комплектов на единичные технологические | | |процессы | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 20.007-86 |Разработка, изготовление, испытание и | | |сдача заказчику нестандартного | | |оборудования | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 163-77 |Изделия из пластмасс. Общие технические | | |требования | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 164-77 |Детали и сборочные единицы. Общие | | |технические требования | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 32 ЦШ 801.005-80 |Таблички заводские. Типы и размеры | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 52-62 |Штампы молотовые для объемной горячей | | |штамповки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 56-62 |Штампы молотовые для объемной горячей | | |штамповки | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 93-63 |Штампы для объемной горячей штамповки на | | |винтовых фрикционных прессах | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.52.195-80 |Размеры свыше 500 мм до 1000 мм. Выбор | | |методов и средств измерений | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.52.196-80 |Размеры до 500 мм. Выбор методов и средств| | |измерений | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.52.305-82 |Метрологическое обеспечение | | |нестандартизированных средств | | |линейно-угловых измерений, применяемых в | | |системе ЦТВР | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.52.327-82 |Соотношение между допусками размера форм, | | |расположения и шероховатости поверхности | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.52.343-82 |Требования к разработке, содержанию, | | |изложению и аттестации методик выполнения | | |измерений, разрабатываемых в системе ЦТВР | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.54.394-83 |Методика выполнения измерений при ремонте | | |и новом формировании колпар под локомотивы| |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 103.54.422-84 |Методика по поверке нестандартизированных | | |средств измерений, применяемых при ремонте| | |и формировании колпар локомотивов | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104-18.2.002-75 |Марки сталей | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.18.2.005-75 |Шлицевые соединения | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.32.011-79 |Передачи зубчатые цилиндрические | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.32.013-79 |Допуски и посадки на гладкие соединения по| | |стандартам СЭВ | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.32.019-83 |Допуски расположения осей, отверстий для | | |крепежных деталей | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.32.119-83 |Допуски расположения осей. Отверстия для | | |крепежных деталей | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 104.32.2.007-77 |Стали. Термическая обработка | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 118-71 |Изготовление печатных плат фотохимическим | | |и комбинированным (негативным) способом | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 128-71 |Изготовление и заливка изделий | | |пенополиуретаном ППУ. Технологическая | | |инструкция | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 138-73 |Трансформаторы, дроссели и катушки | | |индуктивности на магнитопроводах типа Б. | | |Оформление чертежей | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 141-80 |Платы печатные | |---------------------+------------------------------------------| |РТМ 154-76 |Детали крепления радиоэлементов на | | |печатных платах | ------------------------------------------------------------------
Статья I. Инструкции
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |------------------+---------------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------+---------------------------------------------| |184 ПКБ ЦВ |Технические указания по дефектоскопированию | |26.03.76 |деталей автосцепного устройства | |------------------+---------------------------------------------| |185 ПКБ ЦВ |Регулятор рычажных передач модели 574 В. | |03.03.75 |Инструкция по эксплуатации | |------------------+---------------------------------------------| |204 ПКБ ЦВ 76 |Перечень СИ, применяемых в вагонном хозяйстве| | |и порядок их поверки. Часть IV (тележки | | |пассажирских и грузовых вагонов) | |------------------+---------------------------------------------| |226-87 ПКБ ЦВ |Перечень СИ, применяемых в вагонном хозяйстве| | |и порядок их поверки. Автотормозное | | |оборудование | |------------------+---------------------------------------------| |230-81 ПКБ ЦВ |Инструктивные указания по метрологическому | |20.02.81 |обеспечению разработки, изготовления и | | |эксплуатации нестандартизированных СИ, | | |применяемых в вагонном хозяйстве | |------------------+---------------------------------------------| |274 ПКБ ЦВ 79 |Инструкция по поверке плотности кузовов | | |вагонов при деповском ремонте | |------------------+---------------------------------------------| |339-87 ПКБ ЦВ |Рекомендуемая программа подготовки работников| | |вагонного хозяйства на право проведения | | |поверки нестандартизированных СИ | |------------------+---------------------------------------------| |354 ПКБ ЦВ 83 |Временные технические указания по применению | | |газопламенной пайки при ремонте деталей и | | |узлов внутреннего оборудования | | |рефрижераторного подвижного состава | |------------------+---------------------------------------------| |453 ПКБ ЦВ 85 |Инструктивные указания на ремонт надрессорной| | |балки тележек ЦНИИ-ХЗ | |------------------+---------------------------------------------| |474 ПКБ ЦВ 85 |Альбом знаков и надписей на вагонах грузового| | |парка ж. д. СССР колеи 1520 мм | |------------------+---------------------------------------------| |490 ПКБ ЦВ |Перечень СИ, применяемых в вагонном хозяйстве| |17.11.85 |и порядок их поверки. Колесные пары | |------------------+---------------------------------------------| |506 ПКБ ЦВ |Инструкция по окраске вагонов и контейнеров в| |27.03.86 |депо | |------------------+---------------------------------------------| |529 ПКБ ЦВ |Временные технические указания на ремонт | |04.10.87 |сваркой клина тележки ЦНИИ-ХЗ | |------------------+---------------------------------------------| |530 ПКБ ЦВ |Новые технологические процессы и средства | | |технологического оснащения сварочного | | |производства для вагонного хозяйства | |------------------+---------------------------------------------| |536 ПКБ ЦВ |Инструктивные указания по аттестации и | |01.03.88 |поверке шаблонов, выполнению измерений | | |параметров тележек грузовых вагонов | |------------------+---------------------------------------------| |546 ПКБ ЦВ |Инструкция по техническому обслуживанию | |31.01.89 |изотермических вагонов-термосов | |------------------+---------------------------------------------| |565-89 ПКБ ЦВ |Рефрижераторная секция. Инструкция на ремонт | | |деталей и узлов полимерными клеевыми | | |композициями | |------------------+---------------------------------------------| |316-ЦВРК 77 |Технические указания по выявлению | | |ультразвуком внутренних дефектов металла в | | |осях и непрозвучивающихся осей на заводах | |------------------+---------------------------------------------| | |Нормы для расчетов на прочность при | | |проектировании механической части вагонов | | |электропоездов пригородного сообщения | | |железных дорог МПС колеи 1520 мм | |------------------+---------------------------------------------| | |Нормы для расчета и проектирования новых и | | |модернизируемых вагонов железных дорог МПС | | |колеи 1520 мм (несамоходных) | |------------------+---------------------------------------------| | |Типовые требования по технике безопасности и | | |производственной санитарии для проектирования| | |и постройки грузовых и пассажирских вагонов | | |железнодорожного транспорта | |------------------+---------------------------------------------| | |Правила техники безопасности при эксплуатации| | |контактной сети электрифицированных железных | | |дорог и устройств электроснабжения | | |автоблокировки | |------------------+---------------------------------------------| |ЦЭ/3329 |Инструкция энергодиспетчеру железных дорог | |------------------+---------------------------------------------| |ЦЭ/3548 |Инструкция дежурному района электроснабжения | | |железных дорог | |------------------+---------------------------------------------| |ЦЭ/4664 |Инструкция дежурному персоналу района | | |контактной сети электрифицированных железных | | |дорог | |------------------+---------------------------------------------| |ЦЭ/4874 |Инструкция по оперативному обслуживанию | | |тяговых подстанций электрифицированных | | |железных дорог | |------------------+---------------------------------------------| | |Технико-экономические показатели | | |эксплуатационной работы железных дорог | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | 1 | 2 | 3 | |-----------------+------------------------------+---------------| |ЦД-ЦШ-3436 |Инструкция по расчету и | 45.020 | |13.04.77 |использованию технологических | | | |окон на механизированных и | | | |автоматизированных | | | |сортировочных горках | | |-----------------+------------------------------+---------------| |ЦД-ЦЛ 3116, 1973 |Правила техники безопасности и| 45.020 | | |производственной санитарии для| | | |работников станций и вокзалов | | |-----------------+------------------------------+---------------| |Затв. 01.08.78 р.|Инструкция по составлению | 45.020 | | |месячных технических норм | | | |эксплуатационной работы | | |-----------------+------------------------------+---------------| |ЦЭУ/4826, 90 |Основные положения СУОТ на | 45.020 | | |железнодорожном транспорте | | |-----------------+------------------------------+---------------| |НАОТ 1.1.10 - |Правила безопасности при | 45.020 | |1.04-85 |работе с инструментом и | | | |приспособлениями | | |-----------------+------------------------------+---------------| |Затв. 15.08.80 |Правила производства тяговых | 45.020 | | |расчетов для поездной работы | | |-----------------+------------------------------+---------------| |Затв. 21.07.87 |Методические указания по | 45.020 | | |проектированию норм выработки,| | | |нормированию заданий и | | | |нормативы времени на | | | |подготовительно-заключительные| | | |вспомогательные операции для | | | |локомотивных бригад | | ------------------------------------------------------------------
Методические указания
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |-------------------+--------------------------------------------| | 1 | 2 | |-------------------+--------------------------------------------| |И 37.00.012-70 |Инструкция по испытанию на прочность при | | |разрыве закаленных внутренних колец | | |железнодорожных подшипников вагонной группы | |-------------------+--------------------------------------------| |М-Заг-4-70-79 |Резина. Определение твердости резиновых | | |втулок с закругленными торцами | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 32-01-91 |Ведомственная поверка. Устройства для | | |контроля неровностей катания рельсов. Методы| | |и средства поверки. Методические указания | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 32.16-92 |Методические указания. Методика оценки | | |уровня метрологического обеспечения | | |предприятия железнодорожного транспорта | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 3-74 |Методика поверки импульсных компенсационных | | |вольтметров типа В4-II | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 7-74 |Методика поверки образцовых мер | | |поверхностной плотности | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 11-87 |Методика выполнения измерения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 18-74 |Методика поверки вольтметров и | | |аналого-цифровых преобразователей напряжения| | |постоянного тока | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 27-76 |Методика поверки электронных блоков и | | |преобразователей токовихревых дефектоскопов | | |и структуроскопов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 41-75 |Методика выполнения измерений параметров | | |шероховатости по ГОСТ 2789-73 при помощи | | |приборов профильного метода | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 53-75 |Методика поверки измерительных | | |рычажно-пружинных миникаторов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 70-75 |Методика анализа состояния измерений в | | |отраслях народного хозяйства | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 81-76 |Методика планирования наблюдений и оценки | | |показателей надежности | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 82-76 |Методика поверки образцовых колец 4-го | | |разряда для нутромеров с ценою деления 0,001| | |и 0,002 мм | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 83-76 |Методика определения параметров поверочных | | |схем | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 93-76 |Методика поверки измерителя Л2-23 параметров| | |полупроводниковых приборов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 122-62 |Инструкция по поверке штангензубомеров | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 134-77 |Методика проведения метрологической | | |экспертизы методов, включенных в комплексы | | |квалификационной оценки топлив, масел, | | |смазок и спецжидкостей | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 163-78 |Методика поверки массовых расходомеров | | |жидкости | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 165-78 |Методика поверки килоамперметров | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 166-78 |Методика поверки рабочих средств измерений | | |магнитной индукции переменного магнитного | | |поля | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 177-79 |Методика организации учета | | |нестандартизированных средств измерений | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 179-79 |Организация и порядок проведения | | |метрологической экспертизы технической | | |документации | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 187-86 |ГСИ. Критерии достоверности и параметры | | |методик поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 188-86 |ГСИ. Установление значений параметров | | |методик поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 432 84 |Методические указания. Дефектоскоп | | |ультразвуковой УК-20ПР. МСП | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 516-84 |Методические указания. Штангенциркуль | | |путевой типа ПШВ.МП | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 571-84 |Методические указания. Дефектоскоп | | |ультразвуковой ГСП. УД-12ПУ. МП | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 646-84 |Типовые проектные решения по созданию АСУ | | |метрологическим обслуживанием предприятий и | | |организаций | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 672-84 |Методика определения рациональной | | |номенклатуры средств измерений, результаты | | |государственных испытаний и поверки которых | | |подлежат взаимному признанию | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 782-85 |Методические указания. Государственная | | |система обеспечения единства измерений. | | |Микрометры с ценой деления 0,01 мм | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 858-85 |ГСИ. Метрологическое обеспечение контроля | | |состояния окружающей среды. Аттестованные | | |смеси веществ. Основные положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 925-85 |Манометры, вакуумметры и моновакуумметры | | |показывающие. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 928-85 |Методические указания. Кольца образцовые | | |3-го разряда. Методика метрологической | | |аттестации | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1013-85 |Твердость по Роквеллу поршневых колец | | |двигателей внутреннего сгорания | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1090-86 |Методические указания. Универсальный | | |мотор-тестер КИ.М-10-3-ХТГ | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1201-86 |Методические указания. Анализаторы спектра | | |последовательного действия. Методика поверки| |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1277-86 |Методические указания. Сигнализатор | | |температуры СГТ-04. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1314-86 |ГСИ. Порядок проведения метрологической | | |экспертизы технических заданий на разработку| | |средств измерений | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1316-86 |Методические указания. Шаблоны | | |путеизмерительные типа ЦУП-2Д. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1317-86 |ГСИ. Результаты измерений и характеристики | | |погрешности измерений. Формы представления. | | |Способы использования при испытаниях | | |образцов продукции и контроле параметров | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1325-86 |Метрологическая экспертиза конструкторской и| | |технологической документации. Основные | | |положения и задачи | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1332-86 |Методические указания. Тахометры | | |электрические. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1428-86 |ГСИ. Нормируемые метрологические | | |характеристики стандартных образцов | | |магнитных свойств | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1460-86 |ГСИ. Тематические карты на разработку и | | |модернизацию поверочного оборудования. | | |Содержание, порядок составления и обработки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1515-86 |Методические указания. ГСИ. Дефектоскопы | | |рельсовые МД-22ФД-11Е. МП | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1532-86 |ГСИ. Уровни рамные и брусковые для | | |машиностроения. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1552-86 |ГСИ. Измерения прямые однократные, | | |оценивание погрешностей результатов | | |измерений | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1563 86 |Методические указания. ГСИ. Шаблоны путевые | | |рабочие с изоляцией (РШИ) колеи 1520 мм | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1572-86 |ГСИ. Классификация функциональных групп | | |поверочного оборудования. Установление | | |основных технических характеристик | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1604-87 |Меры длины концевые плоскопараллельные. | | |Общие требования к методам поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1663-87 |Классификатор-кодификатор свойств полимерных| | |материалов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1673-87 |Методические указания. Стойки и штативы для | | |измерительных головок. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1690-87 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений мощности электромагнитных | | |колебаний | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1724-87 |Методические указания. Толщиномеры | | |индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1729-87 |Методические указания. Линейки поверочные. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1730-87 |ГСИ. Погрешности косвенных измерений | | |характеристик процессов. Методика расчета | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1735-87 |ГСТ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений удельной теплоемкости | | |твердых тел | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1747-87 |Меры массы образцовые и общего назначения. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1752-87 |Методические указания. Расход криогенных | | |жидкостей в трубопроводах диаметром от 3 до | | |1000 мм. Методика выполнения измерений с | | |помощью износоустойчивых диафрагм | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1753-87 |ГСИ. Средства автоматизированной поверки | | |дополнительные требования к составу | | |технического задания и порядку разработки | | |опытных образцов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1754-87 |ГСИ. Рекомендации по определению | | |экономической эффективности разработки, | | |аттестации и внедрения данных о свойствах | | |веществ и материалов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1758-87 |Методические указания. ГСИ. Меры плоского | | |угла призматические. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1765-87 |ГСИ. Оценка характеристики однородности | | |стандартных образцов состава монолитных | | |материалов для метода электронной | | |оже-спектроскопии | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1780-87 |Методические указания. Ленты образцовые и | | |рулетки металлические измерительные. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1790-87 |Методические указания. Головки измерительные| | |малогабаритные. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1795-87 |Методические указания. Шаблоны путевые | | |контрольные КШ колеи 1520 мм. Методика | | |контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1799-87 |Методические указания. Угольники поверочные | | |90 град | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1812-87 |Методические указания. Калибры резиновые | | |конические | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1813-87 |ГСИ. Головки измерительные пружинные | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1814-87 |Методические указания. Стенкомеры | | |индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1823-87 |Методические указания. Вместимость стальных | | |вертикальных цилиндрических резервуаров. | | |Методика выполнения измерений геометрическим| | |и объемным методами | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1832-88 |ГСИ. Сличения групп средств поверки | | |одинакового уровня точности. Основные | | |правила | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1835-88 |Методические указания. Частотомеры | | |электронно-счетные. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1836-88 |Индикаторы многооборотные с ценою деления | | |0,001 и 0,002 мм | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1848-88 |Методические указания. Метры складные | | |металлические и деревянные. Методика поверки| |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1850-88 |Методические указания. Образцы шероховатости| | |поверхности (сравнения). Методики поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1863-88 |Методические указания. Головки измерительные| | |пружинно-оптические. Оптикаторы. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1864-88 |Колонки топливораздаточные. Методика поверки| |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1872-88 |ГСИ. Межповерочные интервалы образцовых | | |средств измерений. Методика определения и | | |корректировки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1875-88 |ГСИ. Пластины плоскопараллельные стеклянные | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1876-88 |Методические указания. Индикаторы | | |многооборотные с ценой деления 0,001 и | | |0,002 мм. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1888-88 |ГСИ. Нормальные условия измерений в гибких | | |производственных системах. Общие положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1893-88 |Методические указания. Щупы. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1894-88 |Методические указания. Измерители модуляции.| | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1904-88 |Калибры резиновые цилиндрические. Методика | | |контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1914-88 |ГСИ. Ареометры стеклянные. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1919-88 |ГСИ. Скобы рычажные. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1920-88 |ГСИ. Государственная поверочная схема для | | |средств измерений параметров отклонений | | |формы и расположения поверхностей вращения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1927-88 |Калибры гладкие для цилиндрических валов и | | |отверстий. Методика контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1928-88 |ГСИ. Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой | | |деления 0,01 мм. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1943-88 |ГСИ. Методы определения экономической | | |эффективности международного сотрудничества | | |в области метрологии | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1948-88 |ГСИ. Расход воды. Методика выполнения | | |измерений сегментными диафрагмами | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1951-88 |ГСИ. Динамические измерения. Термины и | | |определения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1953-88 |ГСИ. Масса народнохозяйственных грузов при | | |бестарных перевозках. Методика выполнения | | |измерений | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1957-89 |Типовые проектные решения по созданию | | |автоматизированных систем управления | | |метрологическим обслуживанием отрасли | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1967-89 |ГСИ. Выбор методов и средств измерений при | | |разработке методик выполнения измерений. | | |Общие положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 1991-89 |ГСИ. Преобразователи электрических величин. | | |Шунты постоянного тока измерительные. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2002-89 |ГСИ. Системы информационно-измерительные | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2005-89 |ГСИ. Порядок проведения работ по взаимному | | |признанию государственных испытаний и | | |поверки средств измерений | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2006-89 |ГСИ. Глубиномеры индикаторные. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2007-89 |Плиты поверочные разметочные. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2018-89 |ГСИ. Глубиномеры микрометрические. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2020-89 |ГСИ. Терминологические документы. | | |Совокупность, виды. Основные требования и | | |правила разработки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2021-89 |ГСИ. Метрологическое обеспечение гибких | | |производственных систем. Основные положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2023-89 |ГСИ. Анализаторы статистических | | |характеристик. Методы определения | | |нормируемых метрологических характеристик | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2024-89 |ГСИ. Линейки измерительные металлические. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2028-89 |Глубиномеры микрометрические. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2029-89 |Призмы поверочные и разметочные с одной | | |призматической выемкой и накладкой | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2031-89 |Призмы поверочные и разметочные чугунные. | | |Методика контроля | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2036-90 |Проволочки и ролики для измерения среднего | | |диаметра резьбы. Методика и средства поверки| |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2039-89 |ГСИ. Методы укрупненного определения затрат | | |на измерения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2051-90 |ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки. | | |Методические указания | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2077-90 |ГСИ. Микрометры со вставками. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2083-90 |ГСИ. Измерения косвенные. Определение | | |результатов измерений и оценивание их | | |погрешностей | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2091-90 |ГСИ. Измерения физических величин. Общие | | |требования | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2092-90 |ГСИ. Масса мазута в цистернах | | |железнодорожного маршрута. МВИ | | |объемно-массовым методом | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2106-90 |Кольца установочные к приборам для измерения| | |диаметров отверстий. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2116-90 |Анализ и оценка метрологического обеспечения| | |при внедрении стандартов ИСО серии 9000 | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2117-90 |Организация метрологического обеспечения при| | |внедрении стандартов ИСО серии 9000 | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2124-90 |ГСИ. Манометры, вакуумметры, | | |мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, | | |тягонапоромеры показывающие и самопишущие | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2131-90 |ГСИ. Угломеры с нониусом. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2168-91 |ГСИ. ИИС. Методика расчета метрологических | | |характеристик измерительных каналов по | | |метрологическим характеристикам линейных | | |аналоговых компонентов | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2172-91 |ГСИ. Содержание и пространственное | | |распределение урана в образцах. Методика | | |поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2174-91 |ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ | | |обработки данных при измерениях. Основные | | |положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2175-91 |ГСИ. Градуировочные характеристики средств | | |измерений. Методы построения, оценивание | | |погрешностей | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2177-91 |ГСИ. Измерения и измерительный контроль. | | |Сведения о погрешностях измерений в | | |конструкторской и технологической | | |документации | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2178-91 |ГСИ. Порядок разработки, утверждения и | | |регистрации рекомендаций по метрологии | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2179-91 |ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при| | |управлении технологическими процессами. | | |Оптимизация точности измерений по | | |экономическому критерию | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2187-92 |ГСИ. Межповерочные и межколибровочные | | |интервалы средств измерений. Методика | | |определения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2190-92 |Штангенрейсмассы | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2192-92 |Индикаторы часового типа с ценой деления | | |0,01 мм. Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2193-92 |Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,02 мм. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2195-92 |Головки измерительные рычажно-зубчатые. | | |Методика поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2196-92 |Штангенглубокомеры. Методы поверки | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2215-92 |ГСИ. Базы и банки данные. Общие положения и | | |порядок аттестации | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2219-92 |ГСИ. Перечень средств измерений, поверяемых | | |государственной метрологической службой | | |государств СНГ | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2222-92 |ГСИ. Виды измерений. Классификация | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2228-92 |Метрологическое обеспечение контроля | | |состояния сложных технических систем в | | |условиях возникновения природных и | | |технических катастроф. Общие правила, нормы,| | |требования | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2230-92 |ГСИ. Методика количественного обоснования | | |поверочных схем при их разработке | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2232-92 |ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при| | |управлении технологическими процессами. | | |Оценивание погрешности измерений при | | |ограниченной исходной информации | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2233-92 |ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при| | |управлении технологическими процессами. | | |Основные положения | |-------------------+--------------------------------------------| |МИ 2236-92 |ГСИ. Средства поверки одинакового уровня | | |точности. Правила выполнения контроля | | |методом межлабораторных сличений | ------------------------------------------------------------------
РЕКОМЕНДАЦИИ
------------------------------------------------------------------ | N документа | Наименование | |--------------------+-------------------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-109-89 |Рекомендации. Надежность в технике. | | |Обеспечение надежности изделий. Общие | | |требования | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-12-87 |Системы автоматизированного проектирования | | |показатели оценки качества | | |программно-методических комплексов | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-3-87 |Рекомендации. Включение показателей | | |материалоемкости в стандарты и технические | | |условия на изделия машиностроения и | | |приборостроения | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-4-87 |ЕСТПП. Виды технического контроля | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-8-87 |Рекомендации. Методические подходы к | | |классификации, группированию и определению | | |областей применения показателей качества | | |изделий машиностроения и приборостроения | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-9-87 |Рекомендации. Методы оптимизации | | |технологических процессов контроля. | | |Основные положения | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-55-88 |Рекомендации. Надежность в технике. Правила| | |выбора основных параметров технологических | | |процессов лимитирующих надежность конечной | | |продукции | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-80-88 |Рекомендации. Надежность в технике | | |комплексные испытания изделий | | |машиностроения на надежность. Общие | | |положения | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-82-88 |Рекомендации. Надежность в технике. Выбор | | |способов и методов резервирования | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-54-93-88 |Рекомендации. Классификация, разработка и | | |применение технологических процессов | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-601-4-89 |Рекомендации. Система разработки и | | |постановки продукции на производство. | | |Постановка изделий на серийное ремонтное | | |производство | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-601-5-89 |Рекомендации. Система разработки и | | |постановки продукции на производство. | | |Формирование исходных требований к | | |продукции | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-601 19 91 |Рекомендации. Применение статистических | | |методов регулирования технологических | | |процессов | |--------------------+-------------------------------------------| |Р 50-601-20-91 |Рекомендации по оценке точности и | | |стабильности технологических процессов | | |(оборудования) | ------------------------------------------------------------------
ПЛАН
перегляду терміну дії галузевих
стандартів колишнього СРСР до 31.12.2007 року
------------------------------------------------------------------ | N | Позначення та назва | Код |Термін| |п/п| (російською мовою) |---------------| дії | | | галузевого стандарту | По | За |галу- | | | |Клас-|Класифі- |зево- | | | |сифи-|катором | го | | | |като-|ДК 004-99|стан- | | | | ру | |дарту | | | |гос. | | | | | |стан-| | | | | |дар- | | | | | | тов | | | |---+-------------------------------------+-----+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 1 |ОСТ |Обозначения условные|Д 25 |43.040.20| 2007 | | |37.001.012-85 |органов управления, | | | | | | |контрольных | | | | | | |приборов, | | | | | | |сигнализаторов и | | | | | | |предохранителей | | | | | | |электрических цепей | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |автобусов и | | | | | | |троллейбусов | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 2 |ОСТ |Органы управления |Д 21 |43.040.30| 2004 | | |37.001.017-70 |легковых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Безопасность | | | | | | |конструкции и | | | | | | |расположения. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 3 |ОСТ |Мотоциклы, |Д 31 | 43.140 | 2004 | | |37.001.022-86 |мотороллеры, мопеды.| | | | | | |Шум. Предельно | | | | | | |допустимые уровни. | | | | | | |Методы измерений | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 4 |ОСТ |Пневматические |Д 25 |43.040.30| 2004 | | |37.001.026-71 |резинокордные | | | | | | |упругие элементы | | | | | | |подвесок | | | | | | |автомобильного | | | | | | |подвижного состава. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |статических | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 5 |ОСТ |Пружины подвесок |Д 25 |43.040.30| 2007 | | |37.001.027-71 |цилиндра винтовые | | | | | | |автомобилей и | | | | | | |автобусов. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 6 |ОСТ |Клапаны |Д 24 |43.060.10| 2007 | | |37.001.029-85 |автомобильных | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 7 |ОСТ |Затяжка резьбовых |Д 25 |43.040.01| 2007 | | |37.001.031-72 |соединений. Классы | | | | | | |соединений, ряды | | | | | | |крутящих моментов и | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 8 |ОСТ |Элементы фильтрующие|Д 25 |43.060.30| 2004 | | |37.001.037-86 |тонкой очистки | | | | | | |топлива для | | | | | | |автомобильных | | | | | | |дизелей. Технические| | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| | 9 |ОСТ |Система |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.044-73 |регулирования | | | | | | |давления в шинах | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |10 |ОСТ |Вкладыши |Д 24 |43.060.10| 2007 | | |37.001.045-82 |тонкостенные | | | | | | |коренных и шатунных | | | | | | |подшипников | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |11 |ОСТ |Подогреватели |Д 24 |43.060.30| 2007 | | |37.001.046-87 |жидкостные для | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |12 |ОСТ |Требования к |Д 24 |43.060.99| 2007 | | |37.001.052-87 |пусковым качествам | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |13 |ОСТ |Автомобили и |Д 24 |14.040.50| 2004 | | |37.001.054-86 |двигатели. Выбросы | | | | | | |вредных веществ. | | | | | | |Нормы и методы | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |14 |ОСТ |Пусковые качества |Д 24 |43.060.99| 2007 | | |37.001.066-85 |автомобильных | | | | | | |двигателей. Методы | | | | | | |испытаний на | | | | | | |автомобиле | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |15 |ОСТ |Тормозные свойства |Д 29 |43.040.40| 2004 | | |37.001.067-86 |автотранспортных | | | | | | |средств. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |16 |ОСТ |Двигатели бензиновые|Д 24 |43.060.20| 2004 | | |37.001.070-75 |грузовых автомобилей| | | | | | |и автобусов, | | | | | | |выделение вредных | | | | | | |веществ. Методы | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |17 |ОСТ |Кольца поршневые |Д 24 |43.060.20| 2004 | | |37.001.079-76 |витые стальные | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Типы. | | | | | | |Основные размеры. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |18 |ОСТ |Подготовка |Д 21 | 43.100 | 2004 | | |37.001.082-82 |предпродажная | | | | | | |легковых автомобилей| | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |19 |ОСТ |Амортизаторы |Д 29 |43.040.50| 2007 | | |37.001.084-84 |гидравлические | | | | | | |телескопические | | | | | | |автомобильные. | | | | | | |Методы стендовых | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |20 |ОСТ |Аппараты |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.085-76 |пневматического | | | | | | |тормозного привода | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |21 |ОСТ |Программа и методы |Д 29 |43.080.10| 2007 | | |37.001.087-76 |ресурсных испытаний | | | | | | |полноприводных | | | | | | |автомобилей | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |22 |ОСТ |Система питания |Д 25 |43.060.40| 2007 | | |37.001.088-85 |топливом | | | | | | |автомобильных | | | | | | |дизелей. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |23 |ОСТ |Лебедки |Д 25 |43.040.70| 2007 | | |37.001.090-79 |автомобильные. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |24 |ОСТ |Легковые автомобили.|Д 21 |43.040.70| 2004 | | |37.001.096-84 |Устройства | | | | | | |тягово-сцепные | | | | | | |шарового типа. Общие| | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |25 |ОСТ |Круги поворотные |Д 25 |43.040.70| 2007 | | |37.001.097-79 |автомобильных и | | | | | | |тракторных прицепов.| | | | | | |Типы, основные | | | | | | |размеры и | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |26 |ОСТ |Элементы фильтрующие|Д 24 |43.060.20| 2004 | | |37.001.098-78 |картонные | | | | | | |воздухоочистителей | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Типоразмерный ряд | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |27 |ОСТ |Гайки крепления |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.195-83 |дисковых колес | | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей. Типы, | | | | | | |основные размеры, | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |28 |ОСТ |Детали крепления |Д 21 |43.040.50| 2007 | | |37.001.196-77 |колес легковых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Конструкция, размеры| | | | | | |и технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |29 |ОСТ |Резьба метрическая |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.200-85 |крепежных деталей от| | | | | | |2 до 30 мм | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |30 |ОСТ |Контрольные приборы |Д 22 |43.080.10| 2007 | | |37.001.202-77 |и сигнализаторы | | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Номенклатура и | | | | | | |размещение | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |31 |ОСТ |Гидроцилиндры |Д 25 |43.040.99| 2007 | | |37.001.203-90 |телескопические | | | | | | |одностороннего | | | | | | |действия. Основные | | | | | | |параметры. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |32 |ОСТ |Покрытия |Д 24 |43.060.40| 2004 | | |37.001.205-78 |металлические и | | | | | | |неметаллические | | | | | | |неорганические | | | | | | |защитные деталей | | | | | | |карбюраторов и | | | | | | |бензиновых насосов. | | | | | | |Выбор видов и | | | | | | |толщин. Технические | | | | | | |требования к | | | | | | |покрытию. Методы | | | | | | |контроля. Правила | | | | | | |приемки | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |33 |ОСТ |Карбюраторы |Д 24 |43.060.40| 2007 | | |37.001.207-78 |мотоциклетных, | | | | | | |лодочных, | | | | | | |стационарных и | | | | | | |пусковых двигателей | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |34 |ОСТ |Фланцы карданных |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.208-78 |передач автомобилей.| | | | | | |Типовой ряд и | | | | | | |присоединительные | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |35 |ОСТ |Зеркала заднего вида|Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.209-78 |легковых автомобилей| | | | | | |и автобусов особо | | | | | | |малого класса. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |36 |ОСТ |Безопасность |Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.210-86 |конструкции | | | | | | |автомобилей. Выступы| | | | | | |наружные легковых | | | | | | |автомобилей | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |37 |ОСТ |Безопасность |Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.211-78 |конструкции | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Внутреннее | | | | | | |оборудование | | | | | | |передней части | | | | | | |салона легковых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |38 |ОСТ |Мосты ведущие |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.214-85 |автомобильные. | | | | | | |Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |39 |ОСТ |Вентели для |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.215-88 |пневматических шин с| | | | | | |регулируемым | | | | | | |давлением. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |40 |ОСТ |Карбюраторы |Д 24 |43.060.40| 2007 | | |37.001.217-79 |автомобильных | | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |41 |ОСТ |Подогреватели |Д 24 |43.060.30| 2005 | | |37.001.218-79 |жидкостные для | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Методы | | | | | | |стендовых испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |42 |ОСТ |Арматура для |Д 25 |43.060.99| 2005 | | |37.001.219-79 |резинометаллических | | | | | | |изделий. Технические| | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |43 |ОСТ |Караваны и легкие |Д 21 |43.080.10| 2007 | | |37.001.220-93 |прицепы. Параметры, | | | | | | |размеры. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |44 |ОСТ |Автомобили грузовые.|Д 22 |43.080.10| 2004 | | |37.001.221-80 |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний в части | | | | | | |ударопрочных свойств| | | | | | |при опрокидывании и | | | | | | |столкновении | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |45 |ОСТ |Колеса зубчатые |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.222-80 |агрегатов | | | | | | |автомобильных | | | | | | |трансмиссий. Модули | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |46 |ОСТ |Передачи зубчатые |Д 24 |43.040.50| 2007 | | |37.001.223-80 |цилиндрические | | | | | | |эвольвентные | | | | | | |агрегатов | | | | | | |автомобильных | | | | | | |трансмиссий. | | | | | | |Исходный контур | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |47 |ОСТ |Передачи зубчатые |Д 24 |43.040.50| 2007 | | |37.001.224-80 |конические с прямыми| | | | | | |зубьями агрегатов | | | | | | |автомобильных | | | | | | |трансмиссий. | | | | | | |Исходный контур | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |48 |ОСТ |Передачи зубчатые |Д 24 |43.040.50| 2007 | | |37.001.225-80 |конические с | | | | | | |круговыми зубьями | | | | | | |агрегатов | | | | | | |автомобильных | | | | | | |трансмиссий. | | | | | | |Исходный контур | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |49 |ОСТ |Фильтры тонкой |Д 24 |43.060.40| 2007 | | |37.001.226-80 |очистки топлива для | | | | | | |бензиновых | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |50 |ОСТ |Камеры тормозные |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.228-80 |пневматических | | | | | | |приводов к тормозам | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Основные | | | | | | |типы, параметры и | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |51 |ОСТ |Элементы соединения |Д 25 |43.040.50| 2005 | | |37.001.229-80 |телескопических | | | | | | |цилиндров | | | | | | |одностороннего | | | | | | |действия. Основные | | | | | | |параметры и размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |52 |ОСТ |Цилиндры тормозные |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.230-80 |пневматических | | | | | | |приборов к тормозам | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Основные | | | | | | |типы, параметры и | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |53 |ОСТ |Насосы жидкостные |Д 24 |43.060.30| 2007 | | |37.001.232-80 |систем охлаждения | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |54 |ОСТ |Пальцы шаровые для |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.233-80 |рулевого управления.| | | | | | |Основные размеры и | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |55 |ОСТ |Охрана природы. |Д 24 |13.040.50| 2004 | | |37.001.234-81 |Атмосфера. Дизели | | | | | | |автомобильные. | | | | | | |Выбросы вредных | | | | | | |веществ с | | | | | | |отработавшими | | | | | | |газами. Нормы и | | | | | | |методы измерения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |56 |ОСТ |Краны пробковые и |Д 25 |43.060.30| 2007 | | |37.001.241-81 |вентильные. Типы, | | | | | | |основные параметры и| | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |57 |ОСТ |Элементы сменные |Д 24 |43.060.40| 2007 | | |37.001.242-81 |фильтров тонкой | | | | | | |очистки топлива | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Типоразмерный ряд | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |58 |ОСТ |Гидроцилиндры |Д 25 |43.040.50| 2005 | | |37.001.243-82 |телескопические | | | | | | |одностороннего | | | | | | |действия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |59 |ОСТ |Поля допусков и |Д 25 | 43.040 | 2005 | | |37.001.245-82 |посадки | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |60 |ОСТ |Автотранспортные |Д 29 |43.040.60| 2007 | | |37.001.248-86 |средства. Методы | | | | | | |определения и оценки| | | | | | |водопыленепроницаемо| | | | | | |сти кабин и кузовов | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |61 |ОСТ |Безопасность |Д 25 |43.040.60| 2004 | | |37.001.249-82 |конструкции | | | | | | |автомобилей. Выступы| | | | | | |наружные грузовых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |62 |ОСТ |Насосы смазочных |Д 24 |43.060.30| 2007 | | |37.001.250-82 |систем автомобильных| | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования, правила | | | | | | |приемки, методы | | | | | | |испытаний, | | | | | | |маркировка, | | | | | | |упаковка, | | | | | | |транспортирование, | | | | | | |хранение и гарантии | | | | | | |изготовителя | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |63 |ОСТ |Автотранспортные |Д 25 | 43.020 | 2005 | | |37.001.252-82 |средства. Методы | | | | | | |определения основных| | | | | | |параметров, влияющих| | | | | | |на плавность хода | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |64 |ОСТ |Втулки направляющие |Д 24 |43.060.10| 2007 | | |37.001.255-82 |клапанов | | | | | | |металлокерамические | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования, | | | | | | |маркировка, | | | | | | |упаковка, | | | | | | |транспортирование, | | | | | | |хранение и гарантии | | | | | | |изготовителя. | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |65 |ОСТ |Фланцы |Д 24 |43.060.20| 2007 | | |37.001.257-83 |присоединительные и | | | | | | |посадочные места под| | | | | | |воздушные фильтры | | | | | | |карбюраторов | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Типы и | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |66 |ОСТ |Домкраты винтовые. |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |37.001.259-83 |Основные параметры и| | | | | | |общие технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |67 |ОСТ |Ручки дверей кабин |Д 22 |43.040.60| 2004 | | |37.001.260-83 |грузовых | | | | | | |автомобилей. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |68 |ОСТ |Механизмы |Д 22 |43.040.60| 2007 | | |37.001.261-83 |опрокидывающие | | | | | | |гидравлические кабин| | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Основные параметры и| | | | | | |размеры. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |69 |ОСТ |Мотоциклы и |Д 31 |13.040.50| 2004 | | |37.001.262-83 |двигатели. Выбросы | | | | | | |вредных веществ. | | | | | | |Нормы и методы | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |70 |ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.263-83 |Ударно-прочностные | | | | | | |свойства кузова при | | | | | | |фронтальном | | | | | | |столкновении. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |71 |ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.264-83 |Ударно-прочностные | | | | | | |свойства кузова при | | | | | | |ударе сзади. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |72 |ОСТ |Шум автомобильных |Д 24 |43.060.20| 2007 | | |37.001.266-83 |двигателей. | | | | | | |Допустимые уровни и | | | | | | |методы измерения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |73 |ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2005 | | |37.001.267-83 |Типы кузовов. | | | | | | |Основные термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |74 |ОСТ |Маркировка |Д 25 |43.040.60| 2005 | | |37.001.269-96 |транспортных средств| | | | | | |и автопогрузчиков. | | | | | | |Таблички заводские. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |75 |ОСТ |Радиаторы |Д 24 |43.060.30| 2007 | | |37.001.273-83 |алюминиевые паяные | | | | | | |систем охлаждения | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |76 |ОСТ |Система показателей |Д 25 |43.040.40| 2004 | | |37.001.274-84 |качества продукции. | | | | | | |Аппараты | | | | | | |пневматического | | | | | | |тормозного привода | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. | | | | | | |Номенклатура | | | | | | |показателей и метод | | | | | | |оценки технического | | | | | | |уровня и качества | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |77 |ОСТ |Автотранспортные |Д 29 | 43.020 | 2004 | | |37.001.275-84 |средства. Методы | | | | | | |испытаний на | | | | | | |плавность хода | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |78 |ОСТ |Подвеска |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.277-84 |автотранспортных | | | | | | |средств. Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |79 |ОСТ |Домкраты |Д 25 |43.080.99| 2007 | | |37.001.278-84 |гидравлические. | | | | | | |Общие технические | | | | | | |условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |80 |ОСТ |Рулевые управления |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.280-84 |автомобилей. Термины| | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |81 |ОСТ |Насосы ручные для |Д 22 |43.040.60| 2007 | | |37.001.281-84 |опрокидывающих | | | | | | |механизмов кабин | | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Основные параметры, | | | | | | |размеры, общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования, правила | | | | | | |приемки и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |82 |ОСТ |Система показателей |Д 22 | 43.160 | 2007 | | |37.001.282-84 |качества продукции. | | | | | | |Автопогрузчики. | | | | | | |Номенклатура | | | | | | |показателей и метод | | | | | | |оценки технического | | | | | | |уровня и качества | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |83 |ОСТ |Система сигнализации|Д 25 |43.040.40| 2004 | | |37.001.283-84 |и контроля состояния| | | | | | |тормозных систем | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Технические| | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |84 |ОСТ |Несущие системы |Д 25 |43.040.60| 2004 | | |37.001.284-84 |автомобилей. Термины| | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |85 |ОСТ |Коробки передач |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.285-84 |автомобилей | | | | | | |механические | | | | | | |ступенчатые. Термины| | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |86 |ОСТ |Фрикционные |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.286-84 |сцепления. Приводы | | | | | | |управления | | | | | | |сцеплением. Термины | | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |87 |ОСТ |Гидромеханические |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.287-84 |передачи автомобилей| | | | | | |и автопогрузчиков. | | | | | | |Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |88 |ОСТ |Радиаторы |Д 24 |43.060.30| 2007 | | |37.001.289-84 |алюминиевые сборные | | | | | | |систем охлаждения | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Основные| | | | | | |размеры | | | | | | |конструктивных | | | | | | |элементов. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |89 |ОСТ |Гидроцилиндры |Д 22 |43.040.60| 2007 | | |37.001.290-84 |поршневые для | | | | | | |опрокидывающих | | | | | | |механизмов кабин | | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Основные параметры, | | | | | | |размеры, общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования, правила | | | | | | |приемки и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |90 |ОСТ |Автотранспортные |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.291-84 |средства. | | | | | | |Технические нормы | | | | | | |плавности хода | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |91 |ОСТ |Храповики коленчатых|Д 24 |43.060.10| 2004 | | |37.001.292-84 |валов автомобильных | | | | | | |двигателей. Основные| | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |92 |ОСТ |Двигатели |Д 24 |43.060.10| 2007 | | |37.001.295-84 |автомобильные. | | | | | | |Основные термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |93 |ОСТ |Передвижные |Д 28 | 43.180 | 2007 | | |37.001.297-85 |лаборатории для | | | | | | |аттестации и | | | | | | |проверки средств | | | | | | |технического | | | | | | |диагностирования | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |94 |ОСТ |Легковые автомобили.|Д 29 |43.040.70| 2004 | | |37.001.299-93 |Устройства | | | | | | |тягово-сцепные | | | | | | |шарового типа для | | | | | | |буксировки караванов| | | | | | |и легких прицепов. | | | | | | |Испытания на | | | | | | |прочность | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |95 |ОСТ |Система показателей |Д 21 |43.080.10| 2007 | | |37.001.400-85 |качества продукции. | | | | | | |Прицепы для легковых| | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Номенклатура | | | | | | |показателей и метод | | | | | | |оценки технического | | | | | | |уровня и качества | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |96 |ОСТ |Система показателей |Д 25 |43.040.70| 2007 | | |37.001.401-85 |качества продукции. | | | | | | |Тягово-сцепные | | | | | | |устройства шарового | | | | | | |типа. Номенклатура | | | | | | |показателей и метод | | | | | | |оценки технического | | | | | | |уровня и качества | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |97 |ОСТ |Порядок разработки |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.402-85 |программы и методик | | | | | | |испытаний опытных | | | | | | |образцов | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |98 |ОСТ |Передачи карданные |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.403-85 |автомобилей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |99 |ОСТ |Колеса для |Д 29 |43.040.50| 2007 | | |37.001.404-85 |пневматических шин. | | | | | | |Ободья в сборе с | | | | | | |диском. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |100|ОСТ |Система показателей |Д 25 |43.080.10| 2007 | | |37.001.405-85 |качества продукции. | | | | | | |Автотранспортные | | | | | | |средства | | | | | | |специализированные | | | | | | |для перевозки | | | | | | |нефтепродуктов, | | | | | | |технической воды и | | | | | | |воды на отгонные | | | | | | |пастбища. | | | | | | |Номенклатура | | | | | | |показателей качества| | | | | | |и метод оценки | | | | | | |технического уровня | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |101|ОСТ |Система показателей |Д 22 |43.080.10| 2007 | | |37.001.406-85 |качества продукции. | | | | | | |Прицепы и | | | | | | |полуприцепы | | | | | | |автомобильные. | | | | | | |Методы оценки | | | | | | |технического уровня | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |102|ОСТ |Трансформаторы |Д 29 |43.040.50| 2004 | | |37.001.407-85 |гидродинамические, | | | | | | |передачи | | | | | | |гидромеханические. | | | | | | |Методы стендовых | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |103|ОСТ |Автотранспортные |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.408-85 |средства. Методы | | | | | | |измерения | | | | | | |показателей масс | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |104|ОСТ |Автопогрузчики. |Д 22 | 43.160 | 2004 | | |37.001.411-85 |Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |105|ОСТ |Тормозные системы |Д 25 |43.040.40| 2004 | | |37.001.412-85 |автотранспортных | | | | | | |средств. Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |106|ОСТ |ССБТ. Кабина. |Д 21,|43.040.30| 2007 | | |37.001.413-86 |Рабочее место |Д 22 | | | | | |водителя. | | | | | | |Расположение органов| | | | | | |управления грузовых | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |автобусов и | | | | | | |троллейбусов. | | | | | | |Основные размеры. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |107|ОСТ |Карданные передачи |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.414-85 |автомобилей. Термины| | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |108|ОСТ |Автопогрузчики |Д 22 | 43.160 | 2007 | | |37.001.415-85 |универсальные. | | | | | | |Рабочее место | | | | | | |водителя. Основные | | | | | | |параметры и размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |109|ОСТ |Фильтры тонкой |Д 24 |43.060.30| 2004 | | |37.001.417-85 |очистки масла | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |110|ОСТ |Автопогрузчики |Д 22 |43.060.30| 2004 | | |37.001.427-85 |универсальные. | | | | | | |Фильтры | | | | | | |гидравлические | | | | | | |сливные. Основные | | | | | | |параметры и размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |111|ОСТ |Колеса для |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.428-86 |пневматических шин. | | | | | | |Термины и | | | | | | |определения. Виды | | | | | | |исполнения и | | | | | | |условные обозначения| | | | | | |ободьев | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |112|ОСТ |Колеса для |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.429-86 |пневматических шин. | | | | | | |Ободья неразборные | | | | | | |глубокие с формой | | | | | | |бортовых закраин B, | | | | | | |J, K, И. Основные | | | | | | |размеры и | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |113|ОСТ |Дифференциалы |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.432-86 |автомобилей. Термины| | | | | | |и определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |114|ОСТ |Амортизаторы |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.434-86 |гидравлические и | | | | | | |гидропневматические | | | | | | |телескопические | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Типы, | | | | | | |основные параметры и| | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |115|ОСТ |Шкворни сцепные |Д 25 |43.040.70| 2004 | | |37.001.435-86 |автомобильных | | | | | | |полуприцепов. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |116|ОСТ |Амортизаторы |Д 29 |43.040.50| 2007 | | |37.001.436-86 |гидравлические и | | | | | | |гидропневматические | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Объем | | | | | | |стендовых испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |117|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.438-86 |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний в части | | | | | | |ударопрочных свойств| | | | | | |кузова при боковом | | | | | | |ударе | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |118|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.439-86 |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний в части | | | | | | |ударопрочных свойств| | | | | | |кузова при | | | | | | |опрокидывании | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |119|ОСТ |Амортизаторы |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.440-86 |гидравлические | | | | | | |телескопические | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |120|ОСТ |Головки |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.441-86 |соединительные | | | | | |(СТ СЭВ 5657-86)|пневматического | | | | | | |тормозного привода. | | | | | | |Типы, основные | | | | | | |размеры. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |121|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.443-86 |Системы очистки | | | | | | |ветрового стекла и | | | | | | |от загрязнения и | | | | | | |влаги. Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |122|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.444-86 |Ударно-прочностные | | | | | | |свойства кузовов с | | | | | | |открывающимся или | | | | | | |съемным верхом | | | | | | |(крышей) при | | | | | | |опрокидывании. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |123|ОСТ |Система показателей |Д 25 |43.040.50| 2004 | | |37.001.446-86 |качества продукции. | | | | | | |Колеса для | | | | | | |пневматических шин. | | | | | | |Номенклатура | | | | | | |показателей и метод | | | | | | |оценки технического | | | | | | |уровня и качества | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |124|ОСТ |Кольца поршневые |Д 24 |43.060.10| 2007 | | |37.001.448-87 |компрессионные и | | | | | | |маслосъемные | | | | | | |двигателей | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |мотоциклов, мопедов.| | | | | | |Общие технические | | | | | | |условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |125|ОСТ |Кольца поршневые |Д 24 | 43.060. | 2007 | | |37.001.449-87 |компрессионные и | | | | | | |маслосъемные | | | | | | |двигателей | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |мотоциклов и | | | | | | |мопедов. Технические| | | | | | |требования. Правила | | | | | | |приемки | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |126|ОСТ |Пробки и наливные |Д 25 |43.060.40| 2007 | | |37.001.450-87 |горловины топливных | | | | | | |баков автомобилей. | | | | | | |Типы и основные | | | | | | |присоединительные | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |127|ОСТ |Зеркала наружные |Д 21,|43.040.60| 2007 | | |37.001.451-87 |заднего вида |Д 22 | | | | | |грузовых | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |автопоездов, | | | | | | |автобусов и | | | | | | |троллейбусов. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |128|ОСТ |Компрессоры |Д 25 |43.060.80| 2007 | | |37.001.452-87 |автомобильные | | | | | | |одноступенчатого | | | | | | |сжатия. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |129|ОСТ |Периодические |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.454-87 |(краткие | | | | | | |контрольные) | | | | | | |испытания | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Программа и| | | | | | |методы испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |130|ОСТ |Взаимное |Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.458-87 |расположение | | | | | | |основных элементов | | | | | | |рабочего места | | | | | | |водителя легковых | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Эргономические | | | | | | |требования. Методы | | | | | | |оценки | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |131|ОСТ |Топливная |Д 29 |43.060.40| 2004 | | |37.001.459-78 |экономичность | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Показатели | | | | | | |и методы испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |132|ОСТ |Гидрокраны |Д 25 | 43.160 | 2004 | | |37.001.460-87 |автомобильные | | | | | | |консольные. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |133|ОСТ |Сцепления |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.463-87 |фрикционные сухие | | | | | | |автомобилей. | | | | | | |Основные параметры и| | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |134|ОСТ |Противоугонные |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |37.001.467-88 |устройства | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Технические| | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |135|ОСТ |Колеса автомобильные|Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.468-88 |с неразборным | | | | | | |ободом. | | | | | | |Присоединительные | | | | | | |размеры для | | | | | | |крепления к ступице | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |136|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.469-88 |Устройство против | | | | | | |запотевания | | | | | | |ветрового стекла. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |137|ОСТ |Автомобили легковые.|Д 21 |43.040.60| 2007 | | |37.001.470-88 |Устройство против | | | | | | |обледенения | | | | | | |ветрового стекла. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |138|ОСТ |Управляемость и |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.471-88 |устойчивость | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств. Методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |139|ОСТ |Прицепы-дачи к |Д 21 | 43.100 | 2005 | | |37.001.476-88 |легковым | | | | | | |автомобилям. Массы и| | | | | | |основные размеры. | | | | | | |Термины и | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |140|ОСТ |Механизмы рулевые с |Д 21,|41.040.50| 2007 | | |37.001.477-88 |гидравлическим |Д 22 | | | | | |усилителем грузовых | | | | | | |автомобилей и | | | | | | |автобусов. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |стендовых испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |141|ОСТ |Передние и задние |Д 21 |43.040.60| 2004 | | |37.001.478-88 |защитные устройства | | | | | | |легковых | | | | | | |автомобилей. Общие | | | | | | |технические | | | | | | |требования и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |142|ОСТ |Колеса для |Д 25 |43.040.50| 2007 | | |37.001.479-88 |пневматических шин. | | | | | |(ИСО 4209/2-87) |Ободья глубокие и | | | | | | |глубокие широкие с | | | | | | |посадочными полками | | | | | | |15 град с номиналь- | | | | | | |ным диаметром 17,5; | | | | | | |19,5; 20,5; 22,5 и | | | | | | |24,5. Основные | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |143|ОСТ |Климатические |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.481-88 |испытания | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств исполнения | | | | | | |"УХХ (ХЛ)". | | | | | | |Программа и методы | | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |144|ОСТ |Программа и методы |Д 29 | 43.020 | 2007 | | |37.001.482-88 |климатических | | | | | | |испытаний | | | | | | |автотранспортных | | | | | | |средств исполнения | | | | | | |"У" при низких | | | | | | |температурах. | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |145|ОСТ |Прицепы к легковым |Д 21 | 43.100 | 2007 | | |37.001.484-89 |автомобилям, | | | | | | |статические нагрузки| | | | | | |на сцепной шар | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |146|ОСТ |Средства |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.485-89 |автотранспортные. | | | | | |(СТ СЭВ 6720-89)|Штуцер контрольный | | | | | | |пневматических | | | | | | |тормозов. | | | | | | |Присоединительные | | | | | | |размеры и | | | | | | |технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |147|ОСТ |Средства |Д 25 |43.040.40| 2007 | | |37.001.486-89 |автомобильные. | | | | | | |Штуцер контрольный | | | | | | |гидравлических | | | | | | |тормозов | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |148|ОСТ |Управляемость и |Д 25 | 43.020 | 2007 | | |37.001.487-89 |устойчивость | | | | | | |автомобилей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |149|ОСТ |Элементы фильтрующие|Д 24 |43.060.20| 2004 | | |37.001.491-90 |бумажные | | | | | | |воздухоочистителей | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. Типы и | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |150|ОСТ |Указатели уровня |Д 25 |43.060.50| 2007 | | |37.003.002-70 |топлива | | | | | | |автомобильные. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |151|ОСТ |Приборы световые |Д 31 | 43.140 | 2004 | | |37.003.020-78 |сигнальные | | | | | | |мотоциклов, | | | | | | |мотороллеров, | | | | | | |мопедов и боковых | | | | | | |прицепов к | | | | | | |мотоциклам. | | | | | | |Технические | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |152|ОСТ |Соединители |Д 25 |43.040.10| 2007 | | |37.003.032-88 |электрические | | | | | | |разъемные для | | | | | | |изделий | | | | | | |автотракторного | | | | | | |электрооборудования,| | | | | | |автоэлектроники и | | | | | | |жгутов проводов. | | | | | | |Общие технические | | | | | | |условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |153|ОСТ |Фонарь заднего хода |Д 25 |43.040.20| 2007 | | |37.003.033-77 |автотранспортных | | | | | | |средств. Световые и | | | | | | |цветовые | | | | | | |характеристики. | | | | | | |Методы испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |154|ОСТ |Баланс |Д 21 |43.040.10| 2007 | | |37.003.034-77 |электроэнергии | | | | | | |автомобилей и | | | | | | |автобусов. Метод | | | | | | |расчета, критерии | | | | | | |оценки | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |155|ОСТ |Изоляторы |Д 25 |43.060.50| 2007 | | |37.003.036-87 |керамические для | | | | | | |искровых свечей | | | | | | |зажигания. | | | | | | |Технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |156|ОСТ |Фонарь освещения |Д 25 |43.040.20| 2004 | | |37.003.037-77 |номерного знака | | | | | | |автотранспортных и | | | | | | |мототранспортных | | | | | | |средств. Световые и | | | | | | |цветовые | | | | | | |характеристики. | | | | | | |Методы испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |157|ОСТ |Приборы световые |Д 31 | 43.140 | 2007 | | |37.003.038-77 |мотоциклов, | | | | | | |мотороллеров, | | | | | | |мопедов и боковых | | | | | | |прицепов к | | | | | | |мотоциклам. | | | | | | |Количество, | | | | | | |расположение, цвет, | | | | | | |углы видимости | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |158|ОСТ |Наконечники проводов|Д 25 |43.060.50| 2007 | | |37.003.041-78 |к выводам | | | | | | |аккумуляторных | | | | | | |батарей и стартеров.| | | | | | |Технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |159|ОСТ |Наконечники |Д 25 |43.060.50| 2007 | | |37.003.043-79 |помехоподавляющие. | | | | | | |Неэкранированные | | | | | | |свечей зажигания. | | | | | | |Технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |160|ОСТ |Приборы звуковые |Д 25 |43.040.80| 2004 | | |37.003.048-81 |сигнальные | | | | | | |автотракторные. | | | | | | |Типы, основные | | | | | | |параметры, | | | | | | |присоединительные | | | | | | |размеры. Указания по| | | | | | |установке на | | | | | | |транспортных | | | | | | |средствах | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |161|ОСТ |Прерыватели |Д 25 |43.040.30| 2007 | | |37.003.049-80 |указателей поворотов| | | | | | |и аварийной | | | | | | |сигнализации | | | | | | |механических | | | | | | |транспортных | | | | | | |средств. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |162|ОСТ |Фонари задние |Д 25 |43.040.20| 2007 | | |37.003.050-81 |противотуманные. | | | | | | |Световые и цветовые | | | | | | |характеристики | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |163|ОСТ |Фары |Д 25 |43.040.20| 2004 | | |37.003.051-81 |противотуманные. | | | | | | |Технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |164|ОСТ |Фары мотоциклов, |Д 31 | 43.140 | 2007 | | |37.003.054-85 |мотороллеров и | | | | | | |мопедов. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |165|ОСТ |Фары прямоугольные |Д 25 |43.040.20| 2004 | | |37.003.057-82 |автомобильные. | | | | | | |Основные и | | | | | | |присоединительные | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |166|ОСТ |Фонари проблесковые.|Д 25 |43.040.20| 2007 | | |37.003.058-82 |Общие технические | | | | | | |условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |167|ОСТ |Фары дальнего и |Д 25 |43.040.20| 2004 | | |37.003.065-84 |ближнего света | | | | | | |транспортных | | | | | | |средств. Требования | | | | | | |к регулировке и | | | | | | |методы испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |168|ОСТ |Распределители |Д 25 |43.040.30| 2004 | | |37.003.070-85 |зажигания | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей. | | | | | | |Присоединительные | | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |169|ОСТ |Приборы световые |Д 25 | 43.140 | 2004 | | |37.003.071-85 |мопедов. Количество,| | | | | | |расположение, цвет и| | | | | | |углы видимости | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |170|ОСТ |Магнето |Д 24 |43.060.50| 2007 | | |37.003.072-85 |бесконтактные | | | | | | |автотракторных | | | | | | |двигателей. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |171|ОСТ |Распределители |Д 24 |43.040.30| 2007 | | |37.003.074-85 |зажигания | | | | | | |автомобильных | | | | | | |двигателей | | | | | | |внутреннего | | | | | | |сгорания. | | | | | | |Технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |172|ОСТ |Свечи зажигания |Д 25 |43.060.50| 2004 | | |37.003.081-87 |искровые. Общие | | | | | | |технические условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |173|ОСТ |Двигатели |Д 31 | 43.140 | 2004 | | |37.004.004-89 |мотоциклов, | | | | | | |мотороллеров, | | | | | | |мопедов, | | | | | | |мотовелосипедов. | | | | | | |Методы определения | | | | | | |параметров и | | | | | | |проведения стендовых| | | | | | |испытаний | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |174|ОСТ |Типовое содержание |Д 31 | 43.140 | 2007 | | |37.004.005-76 |технических условий | | | | | | |на мотоциклы, | | | | | | |мотороллеры и мопеды| | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |175|ОСТ |Мопеды. Выбросы |Д 31 |13.040.50| 2004 | | |37.004.013-83 |вредных веществ. | | | | | | |Нормы и методы | | | | | | |определения | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |176|ОСТ |Мотоциклы, |Д 31 | 43.140 | 2004 | | |37.004.022-86 |мотороллеры, мопеды.| | | | | | |Шум. | | | | | | |Предельно-допустимые| | | | | | |уровни. Методы | | | | | | |измерений | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |177|ОСТ |Противоугонные |Д 25 | 43.140 | 2007 | | |37.004.027-87 |устройства | | | | | | |мототранспортных | | | | | | |средств. Общие | | | | | | |требования | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |178|ОСТ |Мототранспортные |Д 31 | 43.140 | 2007 | | |37.004.028-87 |средства. Методы | | | | | | |определения расхода | | | | | | |топлива | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |179|ОСТ |Манжеты резиновые |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |38.005.146-78 |армированные для | | | | | | |валов. Конструкция и| | | | | | |размеры | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |180|ОСТ |Кольца резиновые |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |38.005.156-78 |уплотнительные | | | | | | |прямоугольного | | | | | | |сечения для | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |тракторов, дорожных | | | | | | |и | | | | | | |сельскохозяйственных| | | | | | |машин | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |181|ОСТ |Детали резиновые |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |38.005.208-88 |уплотнительные и | | | | | | |защитные для | | | | | | |гидропривода | | | | | | |тормозной системы | | | | | | |автомобилей, | | | | | | |тракторов и | | | | | | |сельскохозяйственных| | | | | | |машин. Технические | | | | | | |условия | | | | |---+----------------+--------------------+-----+---------+------| |182|ОСТ |Виброизоляторы |Д 25 |43.060.99| 2007 | | |38.005.361-84 |резиновые и | | | | | | |резиноармированные | | | | | | |для автотракторной | | | | | | |техники. Технические| | | | | | |условия | | | | ------------------------------------------------------------------
Зав. відділом стандартизації
та метрології
ДержавтотрансНДІпроект В.П.Терещенко

Додаток

ПЕРЕЛІК


Додаток до інформаційного
бюлетеня
"Весь транспорт Онлайн",
N 164, 13 вересня 2002 р.,
N 174, 27 вересня 2002 р.вгору