Про затвердження національного стандарту України ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010
Держспоживстандарт України; Наказ від 28.12.2010611
Документ v0611609-10, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
28.12.2010 N 611

Про затвердження
національного стандарту України
ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010

Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання Плану національної стандартизації ( v0372609-10 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити національний стандарт України з наданням
чинності з 1 липня 2012 р.
ДСТУ-Н CEN Guide 13:2010 Настанови щодо підтвердження
придатності методів випробування стану
довкілля
(CEN Guide 13:2008, IDT)
- Вперше
2. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі
Держспоживстандарту України.
3. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні
щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчуквгору