Документ v0611388-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.03.2016, підстава - v0096388-16

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

НАКАЗ

03.12.2015   № 611

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 96 від 01.03.2016}

(з основної діяльності)

Про затвердження Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій

На виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" та з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення передбачених Антикорупційною програмою Державної служби України з надзвичайних ситуацій заходів заступника Голови Авер'янова О.В.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

М. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС України
03.12.2015  № 611

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Мета Програми

Метою Антикорупційної програми Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - Програма) є дотримання положень загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції, забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства та посилення роботи щодо запобігання корупції шляхом виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

Загальна політика ДСНС України щодо запобігання та протидії корупції ґрунтується на підвищенні ступеня довіри та усвідомленні того, що суспільство повинно мати впевненість у доброчесності працівників ДСНС України та осіб, які проходять службу цивільного захисту, впевненість у виконанні ДСНС України своїх зобов'язань щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Шляхи та способи розв'язання проблеми полягають у заходах з реалізації державної антикорупційної політики ДСНС України, а саме у:

організації дотримання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції;

створенні дієвого механізму запобігання корупції в органах та підрозділах ДСНС України, на державних підприємствах, навчальних закладах, в установах та організаціях, які входять до сфери управління ДСНС України;

проведенні запобіжних антикорупційних заходів;

перевірці службової та професійної діяльності особового складу та працівників ДСНС України;

ідентифікації ризиків та вжитті дієвих заходів з попередження вчинення корупційних правопорушень, обмеження таких ризиків;

взаємодії з громадськістю для реалізації державної антикорупційної політики, співробітництві з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення її мети:

реформування системи державного управління та адміністративних послуг;

забезпечення прозорості в діяльності ДСНС України;

проведення дерегуляції підприємницької діяльності, в частині обмеження втручання органів та підрозділів ДСНС України у діяльність суб'єктів господарювання, усунення адміністративних та організаційних перешкод у розвитку підприємницької ініціативи;

організація контролю за виконанням вимог Закону України "Про запобігання корупції";

проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються ДСНС України;

проведення перевірок з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

взаємодія та обмін інформацією з правоохоронними органами, міністерствами, центральними і місцевими органами виконавчої влади з питань попередження та виявлення злочинних, корупційних та інших протиправних діянь;

проведення спеціальних занять з особовим складом, державними службовцями та працівниками, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією;

проведення аналізу роботи підпорядкованих уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та розробка пропозицій із підвищення ефективності їх роботи;

проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах;

визначення управлінських процедур, під час здійснення яких найбільш часто вчиняються корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, розробка додаткових спеціальних заходів запобігання корупції;

внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

Очікувані результати, ефективність Програми

Реалізація Програми забезпечить:

створення ефективного механізму запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави;

посилить діяльність в органах та підрозділах ДСНС України, на державних підприємствах, навчальних закладах, в установах та організаціях, які входять до сфери управління ДСНС України, спрямовану на профілактику корупційних проявів у службовій діяльності;

удосконалить систему профілактики та попередження корупційних правопорушень серед посадових осіб ДСНС України, усунення причин та умов, що сприяють учиненню цих правопорушень;

удосконалить систему управлінського контролю з метою своєчасного виявлення корупційних правопорушень, інших зловживань посадових і службових осіб;

знизить рівень корупції у системі ДСНС України.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок асигнувань державного бюджету, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік для ДСНС України.

Заступник Голови

О. Авер'янов

{Текст взято з сайту ДСНС України http://www.mns.gov.ua}вгору