Документ v0608863-13, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

08.11.2013  № 608

Щодо опису розділів та схем XML-файлів електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 № 491 "Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 за № 658/19396, та з метою упорядкування складання Національним банком України електронної форми інформації щодо здійснення Національним банком України депозитарної діяльності відповідно до Порядку надання Національним банком України інформації щодо здійснення ним депозитарної діяльності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2013 № 2072, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.10.2013 за № 1795/24327 (далі - Порядок), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається Національним банком України (далі - НБУ) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Порядку (далі - Дані).

2. Електронна форма Даних НБУ складається з файлу в електронному вигляді:

Щомісячні Дані: "Report.xml", який відповідає схемі "MonthNBU.xsd".

3. Виправлені Дані подаються відповідно до встановленого періоду подання Даних у вигляді вищевказаного файлу в електронній формі та мають містити відповідний запис в структурі "Suprovod".

4. Відповідно до п. 4 розділу I Порядку Дані НБУ складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

5. Кожна подана електронна форма Даних повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C - (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance), встановлюється цим наказом.

6. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML-документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

7. Дані, які складаються в електронній формі, формуються з використанням кодування "Windows-1251".

8. Відділу програмного забезпечення, захисту інформації та адміністрування баз даних управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (О. Макогон) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні.

10. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
08.11.2013 № 608

ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу "Report.xml" щомісячних Даних НБУ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>

Заголовочний тег файлу

<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU MonthNBU.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' D_EDRPOU= 'Дані: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ' D_NAME= 'Дані: найменування ' STD= 'Дані: Дата першого дня звітного періоду, за яким складено Дані' FID= 'Дані: Дата останнього дня звітного періоду, за яким складено Дані' NREG= 'False' TTYPE= '015' >

Відкриття головного тегу

<z:DTSAdmop>

Тег відкриття структури "Admop"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Admop"

</z:DTSAdmop>

Заключний тег структури "Admop"

<z:DTSVirtdokcp>

Тег відкриття структури "Virtdokcp"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Virtdokcp"

</z:DTSVirtdokcp>

Заключний тег структури "Virtdokcp"

<z:DTSSuprovod>

Тег відкриття структури "Suprovod"

<z:row
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' ….
/>
<z:row
………………………………………………………………
/>

Дані структури "Suprovod"

</z:DTSSuprovod>

Заключний тег структури "Suprovod"

</z:root >

Заключний тег файлу

Файл схеми: "MonthNBU.xsd"*

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNBU' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'><restriction base='string'><maxLength value='12' /></restriction></simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'><maxLength value='12' /> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type24'><restriction base='string'><maxLength value='24' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type10'><restriction base='string'><maxLength value='10' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type1'><restriction base='string'><maxLength value='1' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type100'><restriction base='string'><maxLength value='100' /></restriction></simpleType><simpleType name='Type254'><restriction base='string'><maxLength value='254' /></restriction></simpleType><element name='root'><complexType><all><element name='DTSVirtdokcp'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'><element name='row' form='qualified'><complexType>

<attribute name='NN' type='double' /><attribute name='EMEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='EMNAME' type='z:Type254' /><attribute name='CPVID' type='z:Type10' /><attribute name='ISIN' type='z:ISIN' /><attribute name='CPNOM' type='double' /><attribute name='CPCURR' type='z:Type10' /><attribute name='GSKIND' type='z:Type1' /><attribute name='GSNOM' type='z:Type100' /><attribute name='GSDATA' type='dateTime' /><attribute name='DEPEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='DEPNAME' type='z:Type254' />

<attribute name='ALCPZBKZ' type='double' /><attribute name='DEPKNAME' type='z:Type254' /><attribute name='DEPKEDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='ALDPCP' type='double' /><attribute name='ALCPZBKE' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /></complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSSuprovod'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='ISPDAT' type='dateTime' /><attribute name='VIPRAV' type='string' /><attribute name='TAG' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element><element name='DTSAdmop'><complexType><sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

<element name='row' form='qualified'><complexType> <attribute name='NN' type='double' /><attribute name='ZBOPST' type='double' /><attribute name='ZBOPBY' type='double' /><attribute name='ZBIZMBY' type='double' /><attribute name='ZBSTBY' type='double' /><attribute name='ZBOPFN' type='double' /><attribute name='EMOPST' type='double' /><attribute name='EMOPBY' type='double' /><attribute name='EMIZMBY' type='double' /><attribute name='EMSTBY' type='double' /><attribute name='EMOPFN' type='double' /><attribute name='KOROPST' type='double' /><attribute name='KOROPBY' type='double' /><attribute name='KORIZMBY' type='double' /><attribute name='KORSTBY' type='double' /><attribute name='KOROPFN' type='double' /><attribute name='Z_PRYM' type='string' /> </complexType></element></sequence></complexType></element> </all><attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU' /><attribute name='D_NAME' type='string' /><attribute name='STD' type='dateTime' /><attribute name='FID' type='dateTime' /><attribute name='NREG' type='string' /><attribute name='TTYPE' type='string' /></complexType></element> </schema>

* Опис структури даних "Admop" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Довідка про адміністративні операції, здійснені НБУ.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

ZBOPST

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

ZBOPBY

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: відкрито рахунків за період, (шт.)

ZBSTBY

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: закрито рахунків за період, (шт.)

ZBOPFN

Вид клієнта НБУ - депозитарні установи: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

EMOPST

Вид клієнта НБУ - емітенти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

EMOPBY

Вид клієнта НБУ - емітенти: відкрито рахунків за період (шт.)

EMSTBY

Вид клієнта НБУ - емітенти: закрито рахунків за період (шт.)

EMOPFN

Вид клієнта НБУ - емітенти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

KOROPST

Вид клієнта НБУ - депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на початок періоду (шт.)

KOROPBY

Вид клієнта НБУ - депозитарії кореспонденти: відкрито рахунків за період (шт.)

KORSTBY

Вид клієнта НБУ - депозитарії кореспонденти: закрито рахунків за період (шт.)

KOROPFN

Вид клієнта НБУ - депозитарії кореспонденти: кількість відкритих рахунків на кінець періоду (шт.)

Z_PRYM

Примітки

* Опис структури даних "Virtdokcp" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Довідка про перелік цінних паперів, які обслуговував НБУ-1.

Назва елемента

Зміст

NN

Номер за порядком

EMEDRPOU

Код за ЄДРПОУ емітента

EMNAME

Найменування емітента

CPVID

Дані про цінні папери: код-2

ISIN

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

CPNOM

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного паперу

CPCURR

Номінальна вартість одного цінного паперу: код валюти-3

GSKIND

Глобальний сертифікат: вид ("1" - глобальний сертифікат, "2" - тимчасовий глобальний сертифікат)

GSNOM

Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: номер

GSDATA

Глобальний сертифікат/тимчасовий глобальний сертифікат: дата депонування у депозитарії

DEPEDRPOU

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

DEPNAME

Найменування депозитарної установи, на якій обліковуються цінні папери

ALCPZBKZ

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитарної установи (шт.)

DEPKNAME

Найменування депозитарія-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

DEPKEDRPOU

Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру депозитарія-кореспондента, на якому обліковуються цінні папери

ALDPCP

Загальна кількість цінних паперів на рахунках в цінних паперах депозитаріїв-кореспондентів (шт.)

ALCPZBKE

Загальна кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах емітента (шт.)

Z_PRYM

Примітки

__________
-1 Станом на останній день звітного місяця.
-2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.
-3 Заповнюється відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

* Опис структури даних "Suprovod" до файлу схеми "MonthNBU.xsd". Супровідна довідка для виправлених даних НБУ.

Назва елемента

Зміст

ISPDAT

Дата заповнення

VIPRAV

Перелік виправлень та обгрунтування виправлених Даних

TAG

Примітки

__________
Примітка.


Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.вгору