Документ v0607732-13, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2013

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2013 N 607

Про затвердження змін до зведення
витрат проекту ліквідації шахти "Голубівська",
м. Кіровськ

Відповідно до Гірничого закону України ( 1127-14 ), Порядку
ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня
1997 року N 939 ( 939-97-п ), Правил визначення вартості
будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджених наказом Держбуду
України від 27.08.2000 N 174 ( v0174241-00 ) (в редакції наказу
Держбуду України від 17.06.2003 N 85) ( v0085509-03 ), з
урахуванням Зміни N 3 ( v0217509-04 ) "Особливості визначення
вартості ліквідації гірничих підприємств" до ДБН Д.1.1-1-2000,
враховуючи експертний звіт (позитивний) Філії
ДП "Укрдержбудекспертиза" - "Укрвугледержбудекспертиза" від
05.06.2013 N 29-0020-03, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни до зведення витрат проекту ліквідації
шахти "Голубівська", м. Кіровськ, затвердженого наказом
Мінвуглепрому України від 03.10.2007 N 409 ( v0409644-07 ),
загальною кошторисною вартістю 478854610,00 (чотириста сімдесят
вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі шістсот десять)
гривень, в тому числі податок на додану вартість
78682800,00 (сімдесят вісім мільйонів шістсот вісімдесят дві
тисячі вісімсот) гривень, за такими напрямами витрат:
(грн.)
- утримання гірничого підприємства на час 290539600,00
завершення робіт з будівництва водовідливу
- роботи з фізичної ліквідації гірничого 40261790,00
підприємства
- роботи із забезпечення охорони навколишнього 36432600,00
середовища
- роботи з розширення водовідливу на гірничому 47251200,00
підприємстві
- будівництво та реконструкція будівель і споруд 31772690,00
під час переведення шахти, що ліквідується, у
водовідливний режим
- пусконалагоджувальні роботи 4179820,00
- подолання соціально-економічних наслідків 28416910,00
ліквідації шахти
Зворотні суми 429720,00.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 17.10.2011 N 627
( v0627732-11 ) "Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому від
03.10.2007 N 409".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Е.Ставицькийвгору