Документ v0607290-07, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.01.2008, підстава - z0005-08

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2007 N 607
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1171 ( z0005-08 ) від 25.12.2007 }
Про проведення у 2008 році зовнішнього
незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників загальноосвітніх навчальних закладів

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р.
N 1013 ( 1013/2005 ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення
функціонування та розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету
Міністрів України N 1095 ( 1095-2004-п ) від 25 серпня 2004 р.
"Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу
якості освіти", постанови Кабінету Міністрів України N 1312
( 1312-2005-п ) від 31 грудня 2005 р. "Про невідкладні заходи щодо
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу
якості світи", керуючись рішенням колегії Міністерства освіти і
науки України від 21 червня 2007 року та з метою утвердження
відкритості й прозорості у діяльності навчальних закладів,
забезпечення рівного доступу до якісної освіти Н А К А З У Ю:
1. Провести у 2008 році зовнішнє незалежне оцінювання
навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи
загальної середньої освіти 2008 року та попередніх років, які
виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, з
української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії
України, всесвітньої історії, математики, біології, фізики, хімії,
географії, основ економіки та основ правознавства.
2. Провести у 2008 році в режимі апробації зовнішнє незалежне
оцінювання з англійської мови та французької мови для 1000 (однієї
тисячі) випускників загальноосвітніх навчальних закладів із
кожного з цих предметів.
3. Надати можливість кожному зареєстрованому учаснику
зовнішнього незалежного оцінювання пройти у 2008 році тестування з
трьох навчальних предметів: української мови (обов'язково) та
одного - двох предметів за вибором із зазначених у п. 1 цього
наказу.
4. Затвердити календарний план підготовки до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році
(додається).
5. Установити, що у 2008 році результати зовнішнього
незалежного оцінювання, підтверджені сертифікатами Українського
центру оцінювання якості освіти: - зараховуються як результати державної підсумкової атестації
за курс повної загальної середньої освіти; - зараховуються як вступні випробування при прийомі на
навчання до вищих навчальних закладів за освітньо-професійними
програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра
(спеціаліста, магістра медичного спрямування). Із предметів,
зазначених у п. 1 цього наказу, вступні випробування у вищих
навчальних закладах не проводяться; - із іноземних мов за бажанням випускників зараховуються як
вступні випробування до вищих навчальних закладів та результати
державної підсумкової атестації.
6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) до 1 лютого
2008 року внести необхідні зміни до Умов прийому до вищих
навчальних закладів України ( z0118-07 ).
7. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з
Українським центром оцінювання якості освіти (Лікарчук І.Л.)
організувати через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу
серед громадськості щодо особливостей організації вступу до вищих
навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та проходження
зовнішнього незалежного оцінювання у 2008 році.
8. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Єресько О.В.) внести необхідні зміни до Положення про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти ( z0925-00 ); Інструкції про переведення та
випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої
освіти усіх типів та форм власності ( z0120-01 ); Положень про
золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль
"За досягнення у навчанні" ( z0924-00 ).
9. Українському центру оцінювання якості освіти
(Лікарчук І.Л.) забезпечити організаційно-технологічний супровід
зовнішнього незалежного оцінювання та координацію дій Міністерства
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і
науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних
адміністрацій із регіональними центрами оцінювання якості освіти
в питаннях проведення зовнішнього незалежного оцінювання.
10. Відповідальність за своєчасність та повноту виконання
заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2008 році покласти на Український центр оцінювання
якості освіти, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки
Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
11. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) під
час формування пропозиції щодо фінансування у 2008 р. бюджетної
програми 2201470 "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу
якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його
регіональними підрозділами "передбачити видатки на проведення
зовнішнього незалежного оцінювання у обсягах, що визначені цим
наказом.
12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра Шинкарука В.Д., Тесленка В.В.
Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
13.07.2007 N 607

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
підготовки до проведення зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень випускників
загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 р.

------------------------------------------------------------------ | N |Зміст заходів |Термін |Відповідальні за|Примітка | | | |виконання |виконання | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| | | | | | | |1. |Розробити та |01.08.2007 |Український | | | |затвердити | |центр оцінювання| | | |програмові | |якості освіти, | | | |вимоги до | |департаменти | | | |проведення | |вищої, загальної| | | |зовнішнього | |середньої та | | | |незалежного | |дошкільної | | | |оцінювання | |освіти МОНУ | | | |навчальних | | | | | |досягнень | | | | | |випускників | | | | | |загальноосвітніх| | | | | |навчальних | | | | | |закладів | | | | | |у 2008 р. | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |2. |Визначити |01.10.2007 |Департамент | | | |кількість та | |вищої освіти | | | |перелік вступних| |МОНУ, ректори | | | |випробувань у | |вищих навчальних| | | |2008 р. на | |закладів III - | | | |відповідну форму| |IV рівнів | | | |навчання (за | |акредитацій | | | |спеціальностями | | | | | |або групами | | | | | |спеціальностей, | | | | | |за напрямами | | | | | |підготовки, за | | | | | |факультетами або| | | | | |вищим навчальним| | | | | |закладом в | | | | | |цілому) для всіх| | | | | |вищих навчальних| | | | | |закладів. | | | | | |Кількість та | | | | | |перелік вступних| | | | | |випробувань | | | | | |оприлюднити | | | | | |через засоби | | | | | |масової | | | | | |інформації | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |3. |Провести |01.11.2007 - |Український | | | |реєстрацію |31.12.2007 |центр оцінювання| | | |випускників | |якості освіти, | | | |загальноосвітніх| |Головні | | | |навчальних | |управління, | | | |закладів 2008 р.| |управління | | | |та попередніх | |освіти і науки | | | |років, які | |України обласних| | | |виявили бажання | |державних | | | |вступати до | |адміністрацій, | | | |вищих навчальних| |мм. Києва та | | | |закладів у | |Севастополя, | | | |2008 р. | |керівники | | | | | |загальноосвітніх| | | | | |навчальних | | | | | |закладів | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |4. |Забезпечити |01.11.2007 |Український | | | |загальноосвітні | |центр оцінювання| | | |навчальні | |якості освіти | | | |заклади | | | | | |інформаційними | | | | | |матеріалами з | | | | | |питань | | | | | |проведення | | | | | |зовнішнього | | | | | |незалежного | | | | | |оцінювання у | | | | | |формі "Довідника| | | | | |учасника | | | | | |зовнішнього | | | | | |незалежного | | | | | |оцінювання" | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |5. |Сформувати |01.12.2007 - |Український | | | |мережу пунктів |01.01.2008 |центр оцінювання| | | |тестування | |якості освіти, | | | | | |Головні | | | | | |управління, | | | | | |управління | | | | | |освіти і науки | | | | | |України обласних| | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |мм. Києва та | | | | | |Севастополя, | | | | | |керівники | | | | | |загальноосвітніх| | | | | |навчальних | | | | | |закладів | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |6. |Провести пробні |01.02.2008 |Український |За кошти | | |тестування з | |центр оцінювання|фізичних та | | |предметів, | |якості освіти, |юридичних | | |зазначених у п. | |Головні |осіб | | |1 наказу | |управління, | | | | | |управління | | | | | |освіти і науки | | | | | |України обласних| | | | | |державних | | | | | |адміністрацій, | | | | | |мм. Києва та | | | | | |Севастополя | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |7. |Визначити |01.12.2007 - |Український | | | |працівників |30.01.2008 |центр оцінювання| | | |закладів освіти,| |якості освіти, | | | |які будуть | |Головні | | | |залучені до | |управління, | | | |проведення | |управління | | | |зовнішнього | |освіти і науки | | | |незалежного | |України обласних| | | |оцінювання у | |державних | | | |2008 р. та | |адміністрацій, | | | |організувати | |мм. Києва та | | | |їхнє навчання і | |Севастополя | | | |сертифікацію | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |8. |Провести | |Український |Конкретні | | |зовнішнє | |центр оцінювання|дати | | |незалежне | |якості освіти, |проведення | | |оцінювання із: | |Головні |зовнішнього | | |----------------+------------ |управління, |незалежного | | |- української |Березень - |управління |оцінювання | | |мови і |квітень |освіти і науки |будуть | | |літератури, |2008 р. |України обласних|визначені | | |математики; | |державних |після | | |----------------+------------ |адміністрацій, |завершення | | |- хімії, |Квітень - |мм. Києва та |реєстрації | | |географії, |травень |Севастополя |його | | |біології, |2008 р. | |учасників в | | |іноземних мов, | | |окремому | | |фізики, історії | | |наказі | | |України, | | |Міністерства| | |всесвітньої | | |освіти і | | |історії, | | |науки | | |зарубіжної | | |України | | |літератури, | | | | | |основ економіки | | | | | |основ | | | | | |правознавства | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |9. |Виготовити та |01.06.2008 |Український | | | |надіслати | |центр оцінювання| | | |учасникам | |якості освіти | | | |сертифікати із | | | | | |результатами | | | | | |зовнішнього | | | | | |незалежного | | | | | |оцінювання | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |10.|Організувати |1 - |Український | | | |роботу |15.06.2008 |центр оцінювання| | | |апеляційних | |якості освіти | | | |комісій за | | | | | |результатами | | | | | |зовнішнього | | | | | |незалежного | | | | | |оцінювання | | | | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |11.|Провести |20 - |Український |Для | | |додаткову сесію |25.06.2008 р.|центр оцінювання|випускників,| | |зовнішнього | |якості освіти |які з | | |незалежного | | |поважних | | |оцінювання | | |причин не | | | | | |змогли | | | | | |пройти | | | | | |зовнішнє | | | | | |незалежне | | | | | |оцінювання у| | | | | |березні - | | | | | |квітні | | | | | |2008 р. | |---+----------------+-------------+----------------+------------| |12.|Виготовити та |01.07.2008 |Український | | | |надіслати | |центр оцінювання| | | |учасникам | |якості освіти | | | |сертифікати із | | | | | |результатами | | | | | |додаткової сесії| | | | | |незалежного | | | | | |оцінювання | | | | ------------------------------------------------------------------вгору