Документ v0597732-18, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2018

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2018  № 597

Про затвердження Змін до Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

На виконання статей 9 та 18 Кодексу цивільного захисту України; пункту 7 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11; пункту 4 Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 208; та у зв'язку з організаційними та структурними змінами у Міненерговугілля НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міненерговугілля від 11.09.2015 № 590, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. Насалик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
28.11.2018 № 597

ЗМІНИ
до Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

1. Пункт 1 після слів "склад сил" доповнити словами "цивільного захисту".

2. Пункт 3 після слова "підприємств" доповнити словом "ВПК".

3. У пункті 4:

3.1. абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;";

3.2. в абзацах шостому, одинадцятому та чотирнадцятому після слова "підприємствах" в усіх відмінках доповнити словом "ВПК";

3.3. абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"здійснення керівництва силами цивільного захисту функціональної підсистеми, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю їх до дій за призначенням".

4. Пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми здійснюється Міністром енергетики та вугільної промисловості України через заступника Міністра, до повноважень якого відповідно до розподілу повноважень віднесено координацію питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у вугільно-промисловому комплексі.

Заступниками керівника функціональної підсистеми є керівник структурного підрозділу Міненерговугілля, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у сфері вугледобувного і торф'яного виробництва та керівник структурного підрозділу Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту (структура додається)".

5. У пункті 7:

5.1. в абзаці першому слова "та її керівниками" виключити;

5.2. абзац другий викласти в такій редакції:

"підсистема запобігання та реагування на НС на об'єктах вугільно-промислового комплексу (вугільних шахтах, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, інших підприємствах по видобутку та переробці вугілля)";

5.3. в абзаці третьому слова "- начальник ЦШ ДВГРС" виключити.

6. У пункті 11:

6.1. абзац другий викласти в такій редакції:

"на галузевому рівні - апарат Міненерговугілля, структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у сфері вугледобувного і торф'яного виробництва, та структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту;";

6.2. в абзаці четвертому після слова "підприємств" доповнити словом "ВПК".

7. Абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"на галузевому рівні - Департамент оперативно-диспетчерської роботи ДП "НЕК "Укренерго".

8. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"Організацію виконання завдань функціональної підсистеми покладено на структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту.

При виникненні НС на підприємстві ВПК склад оперативної групи, час і місце для її роботи визначається заступником Міністра, до повноважень якого віднесено координацію питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у вугільно-промисловому комплексі.".

9. Пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Інформування ДСНС у разі виникнення НС на підприємстві ВПК здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.03.2017 № 178/164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 410/30278.".

10. Додаток до Положення викласти в такій редакції:

"СТРУКТУРА
функціональної підсистеми безпеки вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України єдиної державної системи цивільного захисту ".

{Має графічний вигляд - не наводиться}

Начальник Управління
охорони праці, промислової
безпеки та цивільного захистуО. Усачов

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}вгору