Документ v0591732-15, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015  № 591

Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Светеліка О.Д.

Міністр

В. Демчишин


ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
11 вересня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
11.09.2015  № 591

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів єдиної державної системи цивільного захисту

Загальна частина

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема), основні завдання, склад сил та засобів функціональної підсистеми, основні питання її діяльності.

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у складі Міненерговугілля, підпорядкованих йому компаній, підприємств, установ та організацій електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів (далі - підприємства ЕЯПК) з відповідними силами і засобами, які виконують завдання цивільного захисту на підприємствах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

Скорочені назви:

НС - надзвичайна ситуація;

ДК - Державний концерн;

ДП "НАЕК Енергоатом" - Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом";

ДП "НЕК "Укренерго" - Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго";

ВП - відокремлений підрозділ;

ЕС - електроенергетична система.

3. Метою створення функціональної підсистеми є захист працюючого персоналу і територій підприємств від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах ЕЯПК;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій;

організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій;

своєчасне та достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах;

здійснення заходів щодо захисту працюючого персоналу і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

забезпечення планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління підприємств та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств в особливий період;

здійснення керівництва силами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю їх до дій за призначенням;

навчання працюючого персоналу щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо укриття працюючого персоналу підприємств в захисних спорудах цивільного захисту;

розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

інші завдання, визначені законодавством.

Організаційна побудова функціональної підсистеми

5. Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми здійснюється Міністром енергетики та вугільної промисловості України через заступника Міністра до повноважень якого, відповідно до наказу Міненерговугілля від 20.04.2015 № 244 "Про розподіл повноважень між Міністром енергетики та вугільної промисловості, першим заступником, заступником Міністра - керівником апарату та заступниками Міністра", віднесено безпосередня координація діяльності з питань реалізації державної політики в електроенергетичному та ядерно-промисловому комплексах (структура додається).

Заступниками керівника функціональної підсистеми є - керівники Управління фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці, Управління з питань функціонування та реформування електроенергетичного комплексу та Управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу.

6. Функціональна підсистема складається з постійнодіючих на державному (галузевому), регіональному (обласному) та об'єктовому рівнях органів управління і підпорядкованих їм сил цивільного захисту, які виконують завдання цивільного захисту.

Основним принципом побудови функціональної підсистеми є об'єднання зусиль усіх структурних підрозділів Міністерства і підприємств, їх штатних і позаштатних сил та засобів до дій за єдиними планами у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на відповідних рівнях функціонування системи.

7. Складовими частинами функціональної підсистеми та її керівниками є:

1. Ланка запобігання та реагування на НС на об'єктах ДП НЕК "Укренерго" - директор ДП НЕК "Укренерго" зокрема на об'єктах:

ВП "Дніпровська ЕС" - директор ВП "Дніпровської ЕС";

ВП "Донбаська ЕС" - директор ВП "Донбаської ЕС";

ВП "Західна ЕС" - директор ВП "Західної ЕС";

ВП "Кримська ЕС" - директор ВП "Кримської ЕС";

ВП "Південна ЕС" - директор ВП "Південної ЕС";

ВП "Південно-Західна ЕС" - директор ВП "Південно-Західної ЕС";

ВП "Північна ЕС" - директор ВП "Північної ЕС";

ВП "Центральна ЕС" - директор ВП "Центральної ЕС".

2. Ланка запобігання та реагування на НС на об'єктах ДП "НАЕК "Енергоатом" - президент ДП "НАЕК "Енергоатом" зокрема на об'єктах:

ВП "Запорізька АЕС" - генеральний директор ВП "Запорізької АЕС";

ВП "Рівненська АЕС" - генеральний директор ВП "Рівненської АЕС";

ВП "Южно-Українська АЕС" - генеральний директор ВП "Южно-Української АЕС";

ВП "Хмельницька АЕС" - генеральний директор ВП "Хмельницької АЕС";

3. Ланка запобігання та реагування на НС на об'єктах ДП "Схід ГЗК" - генеральний директор ДП "Схід ГЗК";

4. Ланка запобігання і реагування на НС на об'єктах електроенергетики - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості.

Організація та порядок діяльності ланок функціональної підсистеми визначаються в положеннях про них, які затверджуються їх керівниками.

8. Єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею і постачанням електричної енергії (далі - диспетчерська служба) включає до себе диспетчерські та відповідні технологічні служби ДП НЕК "Укренерго", електроенергетичних систем ДП НЕК "Укренерго", енергогенеруючих і енергопостачальних підприємств та оперативний персонал об'єктів електроенергетики.

Диспетчерська служба функціонує у цілодобовому режимі на усіх рівнях функціональної підсистеми і забезпечує:

постійний контроль оперативного стану та режимів роботи об'єктів електроенергетики і ОЕС України;

планування і оперативне управління потужностями електростанцій;

запобігання аварійних ситуацій і ліквідацію їх наслідків в ОЕС України.

9. Ланка запобігання та реагування на НС об'єктів ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК" складається з відокремлених підрозділів запобігання і реагування на НС ДП "НАЕК "Енергоатом" (система аварійної готовності і реагування на аварії та НС на АЕС України - САР ДП "НАЕК "Енергоатом") та відокремлених підрозділів запобігання і реагування на НС ДП "Схід ГЗК".

САР ДП "НАЕК "Енергоатом" є комплекс технічних засобів і ресурсів, організаційних, технічних та нормативно - правових заходів, які здійснює експлуатуюча організація для досягнення цілей аварійного планування і реагування - попередження або послаблення радіаційного впливу на персонал, населення та довкілля у разі аварії або інших НС на АЕС.

10. Ланка запобігання і реагування на НС об'єктів електроенергетики (теплової, гідроенергетики та електричних мереж) включає структурні підрозділи, які здійснюють експлуатацію, контроль та нагляд за технічним станом енергооб'єктів, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування.

Органи управління та сили цивільного захисту

11. Постійнодіючими органами управління функціональної підсистеми та її складовими частинами відповідно до завдань та функцій, визначених Законами України "Про електроенергетику", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Кодексом цивільного захисту, Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, а також статутами підприємств є:

на галузевому рівні - апарат Міністерства в особі Управлінь фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці; з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора; з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу;

на регіональному рівні - апарати управління енергопостачальних компаній;

на об'єктовому рівні - апарати управління ДП НЕК "Укренерго", ДП НАЕК "Енергоатом", ДП "Схід ГЗК", електроенергетичних систем ДП НЕК "Укренерго", адміністрації об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів.

12. Діяльність складових частин функціональної підсистеми узгоджується координуючими органами, до яких належать:

на галузевому рівні - комісія з питань надзвичайних ситуацій ДП НЕК "Укренерго";

на регіональному рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій енергопостачальних компаній;

на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів ДП "НАЕК "Енергоатом", ДП "Схід ГЗК", електроенергетичних систем ДП НЕК "Укренерго" (АЕС, ТЕС, ГЕС та підприємств електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів).

Повноваження та завдання комісій з питань надзвичайних ситуацій, порядок їх діяльності при загрозі або виникненні НС визначаються у відповідних положеннях про ці комісії.

13. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на галузевому рівні - диспетчерська служба Міненерговугілля і ДП НЕК "Укренерго";

на регіональному рівні - диспетчерська служба енергопостачальних компаній;

на об'єктовому рівні - диспетчерська служба ДП "НАЕК "Енергоатом", диспетчерська група управління ДП "Схід ГЗК" та електроенергетичних систем ДП НЕК "Укренерго", диспетчерська служба об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів.

Диспетчерські служби, служби засобів диспетчерського і технологічного управління (зв'язку), черговий оперативний персонал підприємств забезпечують у цілодобовому режимі збір, обробку, узагальнення та передачу інформації про оперативний стан об'єктів електроенергетики та ядерно-промислового комплексу, про загрозу чи виникнення НС, а також оповіщення керівного складу і переведення функціональної підсистеми або її окремих складових частин у режим підвищеної готовності або режим діяльності у надзвичайній ситуації.

У разі введення режимів підвищеної готовності або діяльності у надзвичайній ситуації керівництво діяльністю усіх рівнів функціональної підсистеми здійснює Міністр через апарат Міненерговугілля.

Для забезпечення сталого управління об'єктами електроенергетики і ОЕС України в особливий період Міненерговугілля та ДП НЕК "Укренерго" використовують запасний пункт управління.

14. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування, телекомунікаційні мережі спеціального призначення та державна система урядового зв'язку.

15. Організацію виконання завдань функціональної підсистеми покладено на структурний підрозділ з питань цивільного захисту Міністерства спільно з Управлінням з питань функціонування та реформування електроенергетики, та Управлінням з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу, в залежності, на підприємстві якої галузі трапилася подія.

При виникненні надзвичайної ситуації на підприємстві функціональної підсистеми склад робочої групи і місце для її роботи визначається рішенням керівника структурного підрозділу з питань цивільного захисту Міністерства та відповідного керівника структурного підрозділу.

16. До складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми входять:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об'єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;

добровільні формування цивільного захисту.

17. Для ліквідації наслідків НС в межах складових частин функціональної підсистеми створюються запаси обладнання і матеріалів. Порядок формування, утримання та використання аварійного резерву обладнання і матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах галузі визначаються наказами Міністерства, відповідними нормативно-правовими актами.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

18. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється:

на галузевому рівні-структурними підрозділами Міненерговугілля;

на регіональному рівні-структурними підрозділами енергопостачальних компаній;

на об'єктовому рівні-структурними підрозділами підприємств.

Інформування Міненерговугілля про події, аварії та НС на підприємствах електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів здійснюється відповідно до Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України, затвердженого наказом Міненерговугілля від 21.12.2012 № 1054.

Інформування ДСНС, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

Режими діяльності функціональної підсистеми

19. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11:

режим повсякденного функціонування - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС);

режим надзвичайної ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій;

режим надзвичайного стану - запроваджується в Україні або на окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

20. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

21. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем регіонального, місцевого та об'єктового рівнів підпорядковуються в межах, що не суперечать законодавству, відповідному керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

22. Основні заходи, що реалізуються функціональною підсистемою:

22.1. У режимі повсякденного функціонування:

організація та проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

організація і проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення сталого функціонування в особливий період підприємств ЕЯПК;

розроблення і виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ЕЯПК і прилеглих до них територіях;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах ЕЯПК;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ЕЯПК;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах ЕЯПК;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ЕЯПК.

22.2. У режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також працівників підприємствах ЕЯПК про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на них та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на підприємствах ЕЯПК та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій, працівників підприємствах ЕЯПК від можливих надзвичайних ситуацій на них;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

22.3. У режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації на підприємствах ЕЯПК та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників підприємствах ЕЯПК від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних підприємствах ЕЯПК і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації на підприємствах ЕЯПК та заходи, що здійснюються;

22.4. У режимі надзвичайного стану - виконання завдань, передбачених цим положенням для режиму надзвичайної ситуації та відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

23. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєнного стану функціональна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду у повному обсязі або у межах відповідних регіонів.

Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється Міненерговугілля згідно з планом цивільного захисту на особливий період.

Підготовка функціональної підсистеми до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми

24. Діяльність функціональної підсистеми здійснюється відповідно до плану основних заходів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту на рік, підготовка яких проводиться з урахуванням заходів плану основних заходів цивільного захисту Міненерговугілля на відповідний рік.

25. Проведення заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації.

26. На об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації аварій та аварійних ситуацій (ПЛАС).

27. Діяльність функціональної підсистеми та проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

28. Заходи цільової мобілізації розробляються у мобілізаційному плані Міненерговугілля.

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

29. Проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в функціональній підсистемі здійснюється диспетчерськими службами Міненерговугілля та підприємств ЕЯПК.

Здійснення заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми

30. Реагування на надзвичайні ситуації, ліквідація їх наслідків, залучення відповідних сил та засобів, керівництво такими заходами здійснюється органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

31. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах ЕЯКП, та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

32. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах ЕЯКП, утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

33. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, де розташовано підприємство, підрозділами ДСНС, МВС, МОЗ тощо.

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

34. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

Фінансове забезпечення функціональної підсистеми

35. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період, коштів суб'єктів господарювання та інших, не заборонених законодавством, джерел.

Начальник Управління
фізичного захисту,
промислової безпеки
та охорони праці
О. УсачовДодаток
до наказу
11.09.2015  № 591

СТРУКТУРА
функціональної підсистеми безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України єдиної державної системи цивільного захисту

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вгору