Документ v0590732-15, поточна редакція — Редакція від 28.11.2018, підстава - v0597732-18

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015  № 590

Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
№ 597 від 28.11.2018}

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Мартиненкова І. М.

Міністр

В. Демчишин


ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
11 вересня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
11.09.2015  № 590

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему безпеки вугільно-промислового комплексу єдиної державної системи цивільного захисту

Загальна частина

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми безпеки вугільно-промислового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту, основні завдання, склад сил цивільного захисту та засобів функціональної підсистеми, основні питання її діяльності.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у складі Міненерговугілля, підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій вугільно-промислового комплексу (далі - підприємства ВПК) з відповідними силами і засобами, які виконують завдання цивільного захисту на підприємствах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

Скорочені назви:

НС - надзвичайна ситуація;

ЦШ ДВГРС - центральний штаб державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості.

3. Метою створення функціональної підсистеми є захист працюючого персоналу і територій підприємств ВПК від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах ВПК;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій;

організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;

{Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

своєчасне та достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;

{Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

здійснення заходів щодо захисту працюючого персоналу і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

забезпечення планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління підприємств та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств ВПК в особливий період;

{Абзац одинадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

здійснення керівництва силами цивільного захисту функціональної підсистеми, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю їх до дій за призначенням;

{Абзац дванадцятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

навчання працюючого персоналу щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо укриття працюючого персоналу підприємств ВПК в захисних спорудах цивільного захисту;

{Абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

інші завдання, визначені законодавством.

Організаційна побудова функціональної підсистеми

5. Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми здійснюється Міністром енергетики та вугільної промисловості України через заступника Міністра, до повноважень якого відповідно до розподілу повноважень віднесено координацію питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у вугільно-промисловому комплексі.

Заступниками керівника функціональної підсистеми є керівник структурного підрозділу Міненерговугілля, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у сфері вугледобувного і торф'яного виробництва та керівник структурного підрозділу Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту (структура додається).

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

6. Функціональна підсистема складається з постійнодіючих на державному (галузевому), регіональному (обласному) та об'єктовому рівнях органів управління і підпорядкованих їм сил цивільного захисту, які виконують завдання цивільного захисту.

Основним принципом побудови функціональної підсистеми є об'єднання зусиль усіх структурних підрозділів апаратів управління Міністерства, компаній і підприємств, їх штатних і позаштатних сил та засобів до дій за єдиними планами у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на відповідних рівнях функціонування системи.

7. Складовими частинами функціональної підсистеми є:

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

підсистема запобігання та реагування на НС на об'єктах вугільно-промислового комплексу (вугільних шахтах, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, інших підприємствах по видобутку та переробці вугілля);

{Абзац другий пункту 7 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

центральний штаб державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості (далі - ЦШ ДВГРС) - спеціалізована організація, що здійснює в установленому порядку гірничорятувальне обслуговування вугільних шахт, розрізів, збагачувальних та брикетних фабрик, інших підприємств по видобутку та переробці вугілля незалежно від форм власності.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

Організація та порядок діяльності складових частин функціональної підсистеми визначаються в положеннях про них.

8. Підсистема запобігання та реагування на НС об'єктів вугільно-промислового комплексу включає до себе диспетчерські, відповідні технологічні служби та оперативний персонал підприємств і здійснює повний цикл операцій з видобутку, переробки та транспортування вугілля.

Диспетчерські служби функціонують у цілодобовому режимі на усіх рівнях функціональної підсистеми і забезпечують:

постійний контроль оперативного стану та режимів роботи об'єктів;

планування і оперативне управління потужностями об'єктів;

запобігання аварійних ситуацій і ліквідацію їх наслідків.

9. ЦШ ДВГРС здійснює екстрені і невідкладні заходи на підприємствах вугільної промисловості для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля та газу, обвалів гірських порід і виконання інших робіт, що потребують застосування засобів захисту органів дихання і спеціального оснащення, відпрацювання взаємодії між промисловим персоналом вугільних підприємств і підрозділами ДВГРС у вугільній промисловості під час ліквідації аварій та аварійних ситуацій, з урахуванням досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій.

ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань здійснює аварійно-рятувальні, технічні, виробничо-профілактичні та інші роботи, виконання яких є її основною діяльністю.

Підсистема функціонує на галузевому, регіональному та об'єктовому рівнях.

Органи управління та сили цивільного захисту

10. Діяльність складових частин функціональної підсистеми узгоджується координуючими органами, до яких належать:

на галузевому рівні - постійнодіюча комісія з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля;

на регіональному рівні - комісія з питань надзвичайних ситуацій ЦШ ДВГРС;

на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств.

Повноваження та завдання комісій з питань надзвичайних ситуацій, порядок їх діяльності при загрозі або виникненні НС визначаються у відповідних положеннях про ці комісії.

11. Постійнодіючими органами управління функціональної підсистеми та її складовими частинами відповідно до завдань та функцій, визначених Гірничим законом України, Кодексом України про надра, Кодексом цивільного захисту, Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, а також статутами підприємств є:

на галузевому рівні - апарат Міненерговугілля, структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у сфері вугледобувного і торф'яного виробництва, та структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту;

{Абзац другий пункту 11 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

на регіональному рівні - управління ЦШ ДВГРС;

на об'єктовому рівні - адміністрації підприємств ВПК.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

12. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на галузевому рівні - Департамент оперативно-диспетчерської роботи ДП "НЕК "Укренерго;

{Абзац другий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

на регіональному рівні - диспетчерська служба ЦШ ДВГРС;

на об'єктовому рівні - диспетчерські служби підприємств ВПК.

Диспетчерські служби, служби засобів диспетчерського і технологічного управління (зв'язку), черговий оперативний персонал підприємств забезпечують у цілодобовому режимі збір, обробку, узагальнення та передачу інформації про оперативний стан об'єктів вугільно-промислового комплексу, про загрозу чи виникнення НС, а також оповіщення керівного складу і переведення функціональної підсистеми або її окремих складових частин у режим підвищеної готовності або режим діяльності у надзвичайній ситуації.

У разі введення режимів підвищеної готовності або діяльності у надзвичайній ситуації керівництво діяльністю усіх рівнів функціональної підсистеми здійснює через Міністра апарат Міністерства та відповідні комісії з питань НС підприємств галузі.

13. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування, телекомунікаційні мережі спеціального призначення та державна система урядового зв'язку.

14. Організацію виконання завдань функціональної підсистеми покладено на структурний підрозділ Міненерговугілля, до повноважень якого належить реалізація державної політики у паливно-енергетичному комплексі з питань цивільного захисту.

При виникненні НС на підприємстві ВПК склад оперативної групи, час і місце для її роботи визначається заступником Міністра, до повноважень якого віднесено координацію питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям у вугільно-промисловому комплексі.

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

15. До складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми входять:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об'єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;

добровільні формування цивільного захисту.

16. Для ліквідації наслідків НС в межах складових частин функціональної підсистеми створюються запаси обладнання і матеріалів. Порядок формування, утримання та використання аварійного резерву обладнання і матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах галузі визначаються наказами Міненерговугілля, відповідними нормативно-правовими актами.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

18. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється:

на галузевому рівні - структурними підрозділами Міненерговугілля;

на регіональному рівні - структурними підрозділами ЦШ ДВГРС;

на об'єктовому рівні - структурними підрозділами підприємств ВПК.

Інформування Міністерства про події, аварії та НС на підприємствах вугільно-промислового комплексу здійснюється відповідно до Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України, затвердженого наказом Міненерговугілля від 21.12.2012 № 1054.

Інформування ДСНС у разі виникнення НС на підприємстві ВПК здійснюється відповідно до Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.03.2017 № 178/164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 410/30278.

{Пункт 18 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

Режими діяльності функціональної підсистеми

19. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11:

режим повсякденного функціонування - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС);

режим надзвичайної ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій;

режим надзвичайного стану - запроваджується в Україні або на окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про надзвичайний стан".

20. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

21. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем регіонального, місцевого та об'єктового рівнів підпорядковуються в межах, що не суперечать законодавству, відповідному керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

22. Основні заходи, що реалізуються функціональною підсистемою:

22.1. У режимі повсякденного функціонування:

організація та проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

організація і проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення сталого функціонування в особливий період підприємств ВПК;

розроблення і виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПКі прилеглих до них територіях;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК.

22.2. У режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також працівників підприємствах ВПК про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на них та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на підприємствах ВПК та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій, працівників підприємствах ВПК від можливих надзвичайних ситуацій на них;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

22.3. У режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації на підприємствах ВПК та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників підприємствах ВПК від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних підприємствах ВПК і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації на підприємствах ВПК та заходи, що здійснюються;

22.4. У режимі надзвичайного стану - виконання завдань, передбачених цим положенням для режиму надзвичайної ситуації та відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

23. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєнного стану функціональна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду у повному обсязі або у межах відповідних регіонів.

Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється Міненерговугілля згідно з планом цивільного захисту на особливий період.

Підготовка функціональної підсистеми до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми

24. Діяльність функціональної підсистеми здійснюється відповідно до плану основних заходів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту на рік, підготовка яких проводиться з урахуванням заходів плану основних заходів цивільного захисту Міненерговугілля на відповідний рік.

25. Проведення заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації відповідного рівня, які розробляються:

у масштабі галузі - Міненерговугілля;

у масштабі підприємств - керівними органами підприємств, а також підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного захисту.

Підприємства з чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляють і затверджують Інструкцію щодо дій персоналу об'єкта у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

26. На підприємствах ВПК розробляються плани ліквідації аварій (ПЛА).

27. Діяльність функціональної підсистеми та проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

28. Заходи цільової мобілізації розробляються у мобілізаційних планах Міненерговугілля.

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

29. Проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в функціональній підсистемі здійснюється диспетчерськими службами ВПК.

Здійснення заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми

30. Реагування на надзвичайні ситуації, ліквідація їх наслідків, залучення відповідних сил та засобів, керівництво такими заходами здійснюється органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

31. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах ВПК, та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

32. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах ВПК, утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

33. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, де знаходиться таке підприємство, підрозділами ДСНС, МВС, МОЗ тощо.

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

34. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

Фінансове забезпечення функціональної підсистеми

35. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період, коштів суб'єктів господарювання та інших, не заборонених законодавством, джерел.

Начальник Управління
фізичного захисту,
промислової безпеки
та охорони праці
О. УсачовДодаток
до наказу
11.09.2015 № 590

СТРУКТУРА
функціональної підсистеми безпеки вугільно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України єдиної державної системи цивільного захисту

{Має графічний вигляд - не наводиться}

{Додаток в редакції Наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 597 від 28.11.2018}

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вгору