Документ v0589732-15, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2015  № 589

Про затвердження Положення про функціональну підсистему безпеки нафтогазового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 "Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про функціональну підсистему безпеки нафтогазового комплексу Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості Діденка І.М.

Міністр

В. Демчишин


ПОГОДЖЕНО
Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін
11 вересня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
11.09.2015  № 589

ПОЛОЖЕННЯ
про функціональну підсистему безпеки нафтогазового комплексу єдиної державної системи цивільного захисту

Загальна частина

1. Це Положення визначає основи створення функціональної підсистеми безпеки нафтогазового комплексу єдиної державної системи цивільного захисту (далі - функціональна підсистема), основні завдання, склад сил та засобів функціональної підсистеми, основні питання її діяльності.

2. У цьому Положенні термін "функціональна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у складі Міненерговугілля, компаній, підприємств, установ та організацій нафтогазового комплексу, які належать до сфери управління Міненерговугілля (далі - підприємства нафтогазового комплексу) з відповідними силами і засобами, які організовують проведення робіт із запобігання і реагування на надзвичайні ситуації з метою захисту населення і територій від їх наслідків, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення, та виконують інші завдання цивільного захисту.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України.

Скорочені назви:

НС - надзвичайна ситуація;

ПАТ - Публічне акціонерне товариство;

НАК - Національна акціонерна компанія.

3. Метою створення функціональної підсистеми є захист працюючого персоналу підприємств від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, забезпечення готовності підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

4. Завданнями функціональної підсистеми є:

здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах нафтогазового комплексу;

забезпечення готовності підпорядкованих сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації і небезпечні події;

забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій;

організація та здійснення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвитку, визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій;

своєчасне та достовірне інформування заінтересованих органів виконавчої влади та населення про загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах;

здійснення заходів щодо захисту працюючого персоналу і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

забезпечення планування заходів цивільного захисту;

організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки органів управління підприємств та сил цивільного захисту функціональної підсистеми;

розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств в особливий період;

керівництво силами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю їх до дій за призначенням;

навчання працюючого персоналу щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;

здійснення заходів щодо укриття працюючого персоналу підприємств в захисних спорудах цивільного захисту;

розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм і планів з питань цивільного захисту;

створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

інші завдання, визначені законодавством.

Організаційна побудова функціональної підсистеми

5. Безпосереднє керівництво діяльністю функціональної підсистеми здійснюється Міністром енергетики та вугільної промисловості України через заступника Міністра, до повноважень якого, відповідно до наказу Міненерговугілля від 20.04.2015 № 244 "Про розподіл повноважень між Міністром енергетики та вугільної промисловості, першим заступником, заступником Міністра - керівником апарату та заступниками Міністра", віднесено безпосередня координація діяльності з питань реалізації державної політики у нафтогазовому комплексі (структура додається).

Заступниками керівника функціональної підсистеми є керівники Управління фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці та Управління з питань нафтогазової політики.

6. Функціональна підсистема складається з постійнодіючих на державному (галузевому), регіональному (обласному) та об'єктовому рівнях органів управління і підпорядкованих їм сил цивільного захисту, які виконують завдання цивільного захисту.

Основним принципом побудови функціональної підсистеми є об'єднання зусиль усіх структурних підрозділів апаратів Міненерговугілля, компаній і підприємств, їх штатних і позаштатних сил та засобів до дій за єдиними планами у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій на відповідних рівнях функціонування системи.

7. Складовими частинами функціональної підсистеми та її керівниками є:

1. Ланка запобігання та реагування на НС на об'єктах НАК "Нафтогаз України" - голова правління НАК "Нафтогаз України", зокрема на об'єктах:

Дочірнього підприємства "Воєнізована аварійно-рятувальна (газорятувальна) служба "ЛІКВО" нафтогазової промисловості" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (далі - ДП "ЛІКВО") - генеральний директор ДП "ЛІКВО";

ПАТ "Укртрансгаз" - голова правління ПАТ "Укртрансгаз";

ПАТ "Укргазвидобування" - голова правління ПАТ "Укргазвидобування";

ПАТ "Укртранснафта" - голова правління ПАТ "Укртранснафта";

ПАТ "Укрнафта" - голова правління ПАТ "Укрнафта".

2. Ланка запобігання та реагування на НС на підприємствах з газопостачання та газифікації - заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості, зокрема у Державному підприємстві "Штаб воєнізованих газорятувальних частин на нафтопереробних та нафтохімічних підприємствах (далі - ДП "Штаб ВГРЧ") - начальник ДП "Штаб ВГРЧ".

Організація та порядок діяльності складових частин функціональної підсистеми визначаються в положеннях про них, які затверджуються їх керівниками.

8. Ланка запобігання та реагування на НС на об'єктах НАК "Нафтогаз України" включає диспетчерські та відповідні технологічні служби НАК "Нафтогаз України", публічних акціонерних товариств, оперативний персонал підприємств та є вертикально-інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

9. ДП "ЛІКВО" НАК "Нафтогаз України" включає структурні підрозділи, які здійснюють ліквідацію відкритих газових (нафтових) фонтанів, розлив нафти в акваторії моря, локалізацію та ліквідацію аварій на магістральних газопроводах, запобігання та реагування на стихійні явища природного характеру.

10. ПАТ "Укртрансгаз" включає структурні підрозділи, які здійснюють експлуатацію, контроль та нагляд за технічним станом об'єктів з транспортування, зберігання, постачання, розподілу та здійснення транзиту природного газу, експлуатацію, реконструкцію і сервісне обслуговування ГТС, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування. До складу ПАТ "Укртрансгаз" входить 18 структурних підрозділів на правах філій, виробничі об'єкти яких знаходяться в усіх областях України.

11. ПАТ "Укргазвидобування" включає структурні підрозділи, які здійснюють пошук та розвідку родовищ нафти і газу, їх розробку, видобуток, транспортування, переробку вуглеводневої сировини та реалізацію нафтопродуктів, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування. ДК "Укргазвидобування" веде діяльність у 11 регіонах України.

12. ПАТ "Укртранснафта" включає структурні підрозділи системи магістральних нафтопроводів України, які забезпечують транспортування нафти на українські нафтопереробні заводи та транзитні поставки в країни Східної і Центральної Європи, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування.

13. ПАТ "Укрнафта" - нафтовидобувна компанія, яка включає структурні підрозділи з видобутку, переробки і транспортування нафти та газу, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування. До складу Компанії входить Полтавська воєнізована частина з попередження і ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів.

14. Ланка запобігання та реагування на НС підприємств з газопостачання та газифікації включає структурні підрозділи, які здійснюють експлуатацію, контроль та нагляд за технічним станом об'єктів підприємств з газопостачання та газифікації, організовують виконання заходів щодо запобігання та реагування на НС, а також сили та засоби аварійного реагування.

Органи управління та сили цивільного захисту

15. Постійнодіючими органами управління функціональної підсистеми та її складовими частинами відповідно до завдань та функцій, визначених Кодексом цивільного захисту України, законами України "Про нафту та газ", "Про трубопровідний транспорт", Положенням про єдину державну систему цивільного захисту, статутами підприємств, є:

на галузевому рівні - апарат Міненерговугілля в особі Управлінь фізичного захисту, промислової безпеки та охорони праці й з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору;

на регіональному рівні - апарати управління ПАТ "Укртрансгаз", управління магістральних газопроводів ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укрнафта", апарати управління підприємств з газопостачання та газифікації;

на об'єктовому рівні - адміністрації підприємств нафтогазового комплексу.

16. Діяльність складових частин функціональної підсистеми узгоджується координуючими органами, до яких належать:

на галузевому рівні - комісія з питань надзвичайних ситуацій НАК "Нафтогаз України";

на регіональному рівні - відповідні комісії з питань надзвичайних ситуацій ПАТ "Укртрансгаз", управління магістральних газопроводів ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укрнафта", комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств з газопостачання та газифікації;

на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів нафтогазового комплексу.

Повноваження та завдання комісій з питань надзвичайних ситуацій, порядок їх діяльності при загрозі або виникненні НС визначаються у відповідних положеннях про ці комісії.

17. Для забезпечення управління, координації дій органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, здійснення цілодобового чергування і забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку функціонують:

на галузевому рівні - диспетчерська служба Міненерговугілля та Центральне управління диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України";

на регіональному рівні - диспетчерські служби ПАТ "Укртрансгаз", управління магістральних газопроводів ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укрнафта" та підприємств з газопостачання та газифікації;

на об'єктовому рівні - диспетчерські служби підприємств нафтогазового комплексу.

Диспетчерські служби, служби засобів диспетчерського і технологічного управління (зв'язку), черговий оперативний персонал підприємств забезпечують у цілодобовому режимі збір, обробку, узагальнення та передачу інформації про оперативний стан об'єктів нафтогазового комплексу, про загрозу чи виникнення НС, а також оповіщення керівного складу і переведення функціональної підсистеми або її окремих складових частин у режим підвищеної готовності або режим діяльності у надзвичайній ситуації.

У разі введення режимів підвищеної готовності або діяльності у надзвичайній ситуації керівництво діяльністю усіх рівнів функціональної підсистеми здійснює Міністр через апарат Міненерговугілля.

18. Для управління функціональною підсистемою використовуються телекомунікаційні мережі загального користування, телекомунікаційні мережі спеціального призначення та державна система урядового зв'язку.

19. Організацію виконання завдань функціональної підсистеми покладено на Управління з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора, координація дій яких здійснюється через структурний підрозділ з питань цивільного захисту Міненерговугілля.

При виникненні надзвичайної ситуації на підприємстві функціональної підсистеми склад робочої групи і місце для її роботи визначається рішенням керівника Управління з питань нафтогазової політики.

20. До складу сил цивільного захисту функціональної підсистеми входять:

спеціалізовані професійні аварійно-рятувальні служби;

об'єктові формування цивільного захисту;

галузеві та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту;

державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини), що забезпечують відомчу пожежну охорону;

добровільні формування цивільного захисту.

21. Для ліквідації наслідків НС в межах складових частин функціональної підсистеми створюються запаси обладнання і матеріалів. Порядок формування, утримання та використання аварійного резерву обладнання і матеріалів для аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах галузі визначаються наказами Міненерговугілля, відповідними нормативно-правовими актами.

Сили цивільного захисту функціональної підсистеми, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі протягом не менше трьох діб.

22. Інформаційне забезпечення функціональної підсистеми здійснюється:

на галузевому рівні - структурними підрозділами Міненерговугілля;

на регіональному рівні - структурними підрозділами НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укрнафта" та структурними підрозділами підприємств з газопостачання та газифікації;

на об'єктовому рівні - структурними підрозділами підприємств нафтогазового комплексу.

Інформування Міненерговугілля про події, аварії та НС на підприємствах нафтогазового комплексу здійснюється відповідно до Регламенту оперативних повідомлень щодо порушень у роботі підприємств паливно-енергетичного комплексу України, затвердженого наказом Міненерговугілля від 21.12.2012 № 1054.

Інформування ДСНС, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС.

Режими діяльності функціональної підсистеми

23. Режими функціонування функціональної підсистеми встановлюються відповідно до статей 11 - 15 Кодексу цивільного захисту України, заходи з їх реалізації визначаються відповідно до Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11:

режим повсякденного функціонування - при нормальній виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці;

режим підвищеної готовності - при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної інформації щодо можливості виникнення НС);

режим надзвичайної ситуації - при реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій;

режим надзвичайного стану - запроваджується в Україні або на окремих її територіях у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

24. В особливий період функціональна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також інших нормативно-правових актів.

25. У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем регіонального, місцевого та об'єктового рівнів підпорядковуються в межах, що не суперечать законодавству, відповідному керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.

26. Основні заходи, що реалізуються функціональною підсистемою:

26.1. У режимі повсякденного функціонування:

організація та проведення заходів, спрямованих на виконання завдань із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення на суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління;

забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;

організація і проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення сталого функціонування в особливий період підприємств нафтогазового комплексу;

розроблення і виконання галузевих програм і планів заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню і зменшення можливих втрат;

розроблення і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

забезпечення спостереження, здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах ВПК і прилеглих до них територіях;

здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах нафтогазового комплексу;

забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми до дій за призначенням;

організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах нафтогазового комплексу;

створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на підприємствах нафтогазового комплексу;

підтримання у готовності систем оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах нафтогазового комплексу.

26.2. У режимі підвищеної готовності:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також працівників підприємствах нафтогазового комплексу про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на них та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на підприємствах нафтогазового комплексу та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій, працівників підприємств ВПК від можливих надзвичайних ситуацій на них;

приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів.

26.3. У режимі надзвичайної ситуації:

здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

визначення зони надзвичайної ситуації;

здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів функціональної підсистеми;

організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту працівників підприємствах нафтогазового комплексу від наслідків надзвичайної ситуації;

здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних підприємствах нафтогазового комплексу і прилеглих до них територіях;

інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації на підприємствах нафтогазового комплексу та заходи, що здійснюються.

26.4. У режимі надзвичайного стану - виконання завдань, передбачених цим положенням для режиму надзвичайної ситуації та відповідно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

27. У разі введення в Україні або в окремих її місцевостях режиму воєнного стану функціональна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду у повному обсязі або у межах відповідних регіонів.

Переведення функціональної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється згідно з планом цивільного захисту Міненерговугілля на особливий період.

Підготовка функціональної підсистеми до виконання завдань цивільного захисту в умовах особливого періоду здійснюється завчасно у мирний час.

Діяльність органів управління та сил цивільного захисту функціональної підсистеми

28. Повсякденна діяльність та підготовка функціональної підсистеми здійснюється відповідно до планів основних заходів цивільного захисту єдиної державної системи цивільного захисту та Міненерговугілля на рік.

29. Проведення заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації.

30. На об'єктах підвищеної небезпеки нафтогазового комплексу розробляються плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС).

31. Діяльність функціональної підсистеми та проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється відповідно до плану цивільного захисту на особливий період.

32. Заходи цільової мобілізації розробляються у мобілізаційному плані Міненерговугілля.

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій

33. Проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій в функціональній підсистемі здійснюється диспетчерськими службами нафтогазового комплексу.

Здійснення заходів щодо реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми

34. Реагування на надзвичайні ситуації, ліквідація їх наслідків, залучення відповідних сил та засобів, керівництво такими заходами здійснюється органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах нафтогазового комплексу та управління силами цивільного захисту функціональної підсистеми, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який призначається за рішенням керівника функціональної підсистеми та діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.

36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації об'єктового рівня на підприємствах нафтогазового комплексу утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

37. Роботи, пов'язані з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, де розташоване підприємство, підрозділами ДСНС, МВС, МОЗ тощо.

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.

38. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему цивільного захисту, інших нормативно-правових актів.

Фінансове забезпечення функціональної підсистеми

39. Забезпечення фінансування функціональної підсистеми здійснюється за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, затверджених на ці цілі на відповідний період, коштів суб'єктів господарювання та інших, не заборонених законодавством, джерел.

Начальник Управління
фізичного захисту,
промислової безпеки
та охорони праці
О. УсачовДодаток
до наказу
11.09.2015  № 589

СТРУКТУРА
функціональної підсистеми безпеки нафтогазового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України єдиної державної системи цивільного захисту

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}вгору