Документ v0585361-01, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 20.07.2005, підстава - v0380650-05

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 585 від 04.09.2001
м. Київ
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку
N 380 ( v0380650-05 ) від 20.07.2005 )
Про затвердження Інструкції
про порядок передачі в чартер морських і річкових суден
підприємствами державної форми власності
й акціонерними товариствами, акції яких знаходяться
у державній власності.
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту
N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )

З метою створення належних умов для ефективного використання
морських і річкових суден підприємствами державної форми власності
й акціонерними товариствами, акції яких перебувають у державній
власності, забезпечення належного рівня безпеки судноплавства, а
також відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України N 8-92
( 8-92 ) "Про управління майном, що є у загальнодержавній
власності", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок передачі в чартер
морських і річкових суден підприємствами державної форми власності
й акціонерними товариствами, акції яких знаходяться у державній
власності (додається).
2. Директору Державного департаменту морського і річкового
транспорту (Зубкову В.О.) прийняти до керівництва цю Інструкцію,
довести її вимоги до структурних підрозділів Державного
департаменту морського і річкового транспорту, судноплавним
компаніям, морськім портам та іншим підприємствам державної форми
власності й акціонерним товариствам, акції яких знаходяться у
державній власності, і забезпечити її неухильне виконання.
Керівникам державних підприємств та акціонерних товариств,
акції яких знаходяться у державній власності, що передають судна в
чартер та менеджмент, щоквартально до 20 числа місяця, наступного
за звітним кварталом, надавати Державному департаменту морського і
річкового транспорту звіт щодо аналізу роботи флоту за формою, що
додається до Інструкції про порядок передачі в чартер та
менеджмент морських і річкових суден підприємствами державної
форми власності й акціонерними товариствами, акції яких
знаходяться у державній власності. ( Пункт 2 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства транспорту N 495
( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
Державному департаменту морського і річкового транспорту
надавати до Міністерства транспорту висновки разом із зазначеними
звітами протягом 10 днів після терміну, встановленого для надання
звітів. ( Пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства транспорту України
А.Ф.Демиденка.
Міністр В.П.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
04.09.2001 N 585
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок передачі в чартер морських і річкових суден
підприємствами державної форми власності
й акціонерними товариствами,
акції яких знаходяться у державній власності.
1. Загальні положення.
1.1. Інструкція про порядок передачі в чартер морських і
річкових суден підприємствами державної форми власності й
акціонерними товариствами, акції яких знаходяться у державній
власності (далі - Інструкція), поширюється на всі підприємства
державної форми власності та акціонерні товариства, всі акції
яких, або контрольний пакет (51 %), знаходяться у державній
власності, що входять до сфери управляння Міністерства транспорту
України.
1.2. Інструкція встановлює порядок передачі морських і
річкових суден підприємствами-судновласниками в чартери та
менеджмент відповідно до існуючих міжнародних форм договорів
фрахтування та менеджменту.
1.3. Інструкція обов'язкова для всіх підприємств, що
використовують умови договорів у вигляді чартерів, і
менеджментських угод у своїй виробничій діяльності та діяльності
своїх підрозділів.
1.4. Інструкція розроблена згідно з Законами України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про господарські товариства"
( 1576-12 ), Кодексу торговельного мореплавства ( 176/95-ВР ) та
інших нормативно-правових актів.
2. Порядок передачі суден у чартери.
2.1. Передача суден у чартер здійснюється
підприємствами-судновласниками за обов'язковим погодженням з
Державним департаментом морського і річкового транспорту (далі -
Укрморрічфлот) відповідно до існуючих міжнародних проформ
договорів тайм-чартеру, димайз-чартеру, бербоут-чартеру на термін
не більше одного року. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства
транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
( Пункт 2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
2.2. Для отримання погодження на підписання договорів чартеру
підприємство-судновласник надає до Укрморрічфлоту такі документи: 2.2.1. Лист-звернення про намір підприємства-судновласника
укласти договір чартеру з обгрунтуванням умов договору; 2.2.2. Проект чартеру; 2.2.3. Погодження відділу по контролю за цінами та цінової
політики підприємства; 2.2.4. Протокол засідання постійно діючої комісії
підприємства та Укрморрічфлоту по розгляду матеріалів по укладанню
господарських договорів; 2.2.5. Відомості про контрагента (техніко-економічні
показники, підтвердження платоспроможності, відомості про
відсутність заборгованості за попередніми договорами, репутація
щодо наявності порушень у сфері торговельного мореплавства); 2.2.6. Акт оцінки технічного стану та вартості судна; 2.2.7. Розрахунок фрахтової ставки. При необхідності Укрморрічфлот може вимагати від
судновласника надання інших документів, необхідних для розгляду та
погодження проекту чартеру. ( Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 495
( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
2.3. Передача суден у менеджмент (повний або частковий)
підпадає під вимогу п. 2.3
2.4. За умови бербоут-чартеру щодо паралельної реєстрації
судна виконуються вимоги п. 2.3 і Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ).
2.5. Договори (чартери) підписуються судновласником тільки
після одержання письмового узгодження з Укрморрічфлотом.
( Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
3. Відповідальність і контроль.
3.1. Відповідальність за достовірність наданої до
Укрморрічфлоту інформації щодо умов відфрахтування несуть
керівники підприємств.
3.2. У період дії договору фрахтування керівники
підприємств-судовласників несуть відповідальність за:
а) своєчасне та повне надходження фрахту; б) правильне технічне використання та технічний стан судна; в) умови страхування суден і своєчасність платежів; г) своєчасний розрив договорів при невиконанні вимог з боку
фрахтувальника і повернення суден до України; д) своєчасну інформацію про зміни в умовах договорів; г) виконання умов діючого законодавства України.
( Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
( Пункт 3.5 виключено на підставі Наказу Міністерства
транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
4. Договори чартеру та менеджменту з нерезидентами України
укладаються за погодженням з Міністерством транспорту України
(головною постійно діючою комісією Мінтрансу щодо організації та
контролю за договірною роботою на транспорті) за поданням
Укрморрічфлоту. ( Інструкцію доповнено пунктом 4 згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 495 ( v0495361-02 ) від 19.07.2002 )
Перший заступник директора А.Могильнийвгору