Документ v0585201-12, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2012

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.05.2012 N 585

Про затвердження Змін до Плану
діяльності Міністерства фінансів України
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня
2011 року N 1634 ( v1634201-11 ) (зі змінами) (далі - Зміни), що
додаються.
2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.)
забезпечити оприлюднення Змін на веб-сайті Міністерства в мережі
Інтернет.
3. Юридичному департаменту (Симонова Н.Н.) довести Зміни до
відома Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ю.Колобов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
22.05.2012 N 585

ЗМІНИ
до Плану діяльності Міністерства фінансів
України з підготовки проектів регуляторних
актів на 2012 рік
( v1634201-11 )

Доповнити План діяльності Міністерства фінансів України з
підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік ( v1634201-11 )
новими пунктами такого змісту:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Мета прийняття | Вид і назва проекту | Термін | Структурні підрозділи | Очікувані результати | |з/| регуляторного акта | нормативно-правового акта |виконання | Міністерства, | | |п | | (законів України, актів | | відповідальні за | | | | | Президента України, наказів | | розробку нормативно- | | | | | Міністерства фінансів | | правового акта | | | | | України та інших) | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |90|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку включення| |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про | квартал |митної політики та |роялті та інших ліцензійних | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку включення | |методології |платежів до ціни, що була | | |проектів нормативно-правових |роялті та інших ліцензійних | |бухгалтерського обліку |фактично сплачена або підлягає| | |актів, необхідних для |платежів до ціни, що була | | |сплаті за оцінювані товари, | | |забезпечення реалізації |фактично сплачена або підлягає | | |при визначенні їх митної | | |Митного кодексу України від |сплаті за оцінювані товари, при | | |вартості ( 446-2012-п ) | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |визначенні їх митної вартості" | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |91|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Затвердження вичерпного | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про | квартал |митної політики та |переліку підстав для | | |щодо організації підготовки |затвердження вичерпного переліку | |методології |призупинення митного | | |проектів нормативно-правових |підстав для призупинення митного | |бухгалтерського обліку |оформлення товарів за підозрою| | |актів, необхідних для |оформлення товарів за підозрою в | | |в порушенні прав | | |забезпечення реалізації |порушенні прав інтелектуальної | | |інтелектуальної власності за | | |Митного кодексу України від |власності за ініціативи митного | | |ініціативи митного органу | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |органу" | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |92|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Визнання такою, що втратила | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про визнання | квартал |митної політики та |чинність, постанови Кабінету | | |щодо організації підготовки |такою, що втратила чинність, | |методології |Міністрів України від 29 | | |проектів нормативно-правових |постанови Кабінету Міністрів | |бухгалтерського обліку |червня 1996 р. N 698 | | |актів, необхідних для |України від 29.06.96 N 698" | | |( 698-96-п ) | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |93|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |змін до постанови Кабінету | |методології |24 грудня 2003 р. N 1989 | | |проектів нормативно-правових |Міністрів України від 24.12.2003 | |бухгалтерського обліку |( 1989-2003-п ) | | |актів, необхідних для |N 1989" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |94|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до деяких | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |постанов Кабінету Міністрів | | |щодо організації підготовки |змін до деяких постанов Кабінету | |методології |України та визнання такими, що| | |проектів нормативно-правових |Міністрів України та визнання | |бухгалтерського обліку |втратили чинність, деяких | | |актів, необхідних для |такими, що втратили чинність, | | |постанов Кабінету Міністрів | | |забезпечення реалізації |деяких постанов Кабінету | | |України | | |Митного кодексу України від |Міністрів України" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |95|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку вивезення| |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про | квартал |митної політики та |(пересилання) за межі митної | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку вивезення | |методології |території України громадянами | | |проектів нормативно-правових |(пересилання) за межі митної | |бухгалтерського обліку |дорогоцінних металів (за | | |актів, необхідних для |території України громадянами | | |винятком банківських металів, | | |забезпечення реалізації |дорогоцінних металів (за винятком| | |пам'ятних та ювілейних монет | | |Митного кодексу України від |банківських металів, пам'ятних та| | |України із дорогоцінних | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |ювілейних монет України із | | |металів), дорогоцінного | | |( 4495-17 ) |дорогоцінних металів), | | |каміння та виробів із них, а | | | |дорогоцінного каміння та виробів | | |також культурних цінностей з | | | |із них, а також культурних | | |метою їх відчуження | | | |цінностей з метою їх відчуження" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |96|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |змін до постанови Кабінету | |методології |26 травня 2004 р. N 678 | | |проектів нормативно-правових |Міністрів України від 26.05.2004 | |бухгалтерського обліку |( 678-2004-п ) | | |актів, необхідних для |N 678" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |97|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін та визнання | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |такими, що втратили чинність, | | |щодо організації підготовки |змін та визнання такими, що | |методології |деяких постанов Кабінету | | |проектів нормативно-правових |втратили чинність, деяких | |бухгалтерського обліку |Міністрів України | | |актів, необхідних для |постанов Кабінету Міністрів | | | | | |забезпечення реалізації |України" | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |98|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про | квартал |митної політики та |застосування спеціальних | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку застосування| |методології |спрощень, що надаються | | |проектів нормативно-правових |спеціальних спрощень, що | |бухгалтерського обліку |уповноваженому економічному | | |актів, необхідних для |надаються уповноваженому | | |оператору ( 447-2012-п ) | | |забезпечення реалізації |економічному оператору" | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |99|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до деяких | |. |Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |постанов Кабінету Міністрів | | |щодо організації підготовки |змін до деяких постанов Кабінету | |методології |України та визнання такою, що | | |проектів нормативно-правових |Міністрів України та визнання | |бухгалтерського обліку |втратила чинність, постанови | | |актів, необхідних для |такою, що втратила чинність, | | |Кабінету Міністрів України від| | |забезпечення реалізації |постанови Кабінету Міністрів | | |1 жовтня 2008 р. N 886 | | |Митного кодексу України від |України від 01.10.2008 р. N 886" | | |( 886-2008-п ) | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до Порядку | |0.|Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |здійснення попереднього | | |щодо організації підготовки |змін до Порядку здійснення | |методології |документального контролю в | | |проектів нормативно-правових |попереднього документального | |бухгалтерського обліку |пунктах пропуску через | | |актів, необхідних для |контролю в пунктах пропуску через| | |державний кордон України | | |забезпечення реалізації |державний кордон України" | | |( 1030-2011-п ) | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |1.|Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про внесення | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |змін до постанови Кабінету | |методології |5 жовтня 2011 р. N 1031 | | |проектів нормативно-правових |Міністрів України від 05.10.2011 | |бухгалтерського обліку |( 1031-2011-п ) | | |актів, необхідних для |N 1031" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Визнання такими, що втратили | |2.|Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про визнання | квартал |митної політики та |чинність, постанов Кабінету | | |щодо організації підготовки |такими, що втратили чинність, | |методології |Міністрів України з питань | | |проектів нормативно-правових |постанов Кабінету Міністрів | |бухгалтерського обліку |митної справи | | |актів, необхідних для |України з питань митної справи" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанов | |3.|Кабінету Міністрів України |внесення змін до постанов | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |Кабінету Міністрів України від | |методології |25 грудня 2002 р. N 1953 | | |проектів нормативно-правових |25.12.2002 р. N 1953 та від | |бухгалтерського обліку |( 1953-2002-п ) та від | | |актів, необхідних для |12.10.92 N 576" | | |12 жовтня 1992 р. N 576 | | |забезпечення реалізації | | | |( 576-92-п ) | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про обсяги | II - III |Департамент податкової,|Приведення нормативно-правових| |4.|Кабінету Міністрів України |та порядок увезення громадянами | квартал |митної політики та |актів у відповідність із | | |щодо організації підготовки |на митну територію України | |методології |чинним законодавством | | |проектів нормативно-правових |продуктів харчування для власного| |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для |споживання" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження переліку товарів,| |5.|Кабінету Міністрів України |затвердження переліку товарів, | квартал |митної політики та |які не можуть бути поміщені у | | |щодо організації підготовки |які не можуть бути поміщені у | |методології |митний режим відмови на | | |проектів нормативно-правових |митний режим відмови на користь | |бухгалтерського обліку |користь держави ( 427-2012-п )| | |актів, необхідних для |держави" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |6.|Кабінету Міністрів України |внесення змін до постанови | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |Кабінету Міністрів України | |методології |12 серпня 1996 р. N 938 | | |проектів нормативно-правових |від 12.08.96 N 938" | |бухгалтерського обліку |( 938-96-п ) | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Визнання такими, що втратили | |7.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про визнання | квартал |митної політики та |чинність, деяких наказів | | |щодо організації підготовки |такими, що втратили чинність, | |методології | | | |проектів нормативно-правових |деяких наказів" | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Визнання такими, що втратили | |8.|Кабінету Міністрів України |фінансів України та Адміністрації| квартал |митної політики та |чинність, деяких спільних | | |щодо організації підготовки |Державної прикордонної служби | |методології |наказів Державної митної | | |проектів нормативно-правових |України "Про визнання такими, що | |бухгалтерського обліку |служби України та | | |актів, необхідних для |втратили чинність, деяких | | |Адміністрації Державної | | |забезпечення реалізації |спільних наказів Державної митної| | |прикордонної служби України | | |Митного кодексу України від |служби України та Адміністрації | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |Державної прикордонної служби | | | | | |( 4495-17 ) |України" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |10|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку видачі | |9.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |сертифіката уповноваженого | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку видачі | |методології |економічного оператора | | |проектів нормативно-правових |сертифіката уповноваженого | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для |економічного оператора" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку та | |0.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |критеріїв оцінки відомостей, | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку та критеріїв| |методології |заявлених підприємством, для | | |проектів нормативно-правових |оцінки відомостей, заявлених | |бухгалтерського обліку |отримання статусу | | |актів, необхідних для |підприємством, для отримання | | |уповноваженого економічного | | |забезпечення реалізації |статусу уповноваженого | | |оператора | | |Митного кодексу України від |економічного оператора" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |1.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |відшкодування витрат за | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку | |методології |зберігання товарів та | | |проектів нормативно-правових |відшкодування витрат за | |бухгалтерського обліку |транспортних засобів на | | |актів, необхідних для |зберігання товарів та | | |складах митних органів, | | |забезпечення реалізації |транспортних засобів на складах | | |порядку обчислення сум витрат | | |Митного кодексу України від |митних органів, порядку | | |у справах про порушення митних| | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |обчислення сум витрат у справах | | |правил та їх відшкодування та | | |( 4495-17 ) |про порушення митних правил та їх| | |Розмірів відшкодувань за | | | |відшкодування та Розмірів | | |зберігання на складах митних | | | |відшкодувань за зберігання на | | |органів товарів і транспортних| | | |складах митних органів товарів і | | |засобів | | | |транспортних засобів" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку роботи | |2.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |складу митного органу | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку роботи | |методології | | | |проектів нормативно-правових |складу митного органу" | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Висвітлення інформації про | |3.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про митні | квартал |митної політики та |митні формальності на | | |щодо організації підготовки |формальності на трубопровідному | |методології |трубопровідному транспорті та | | |проектів нормативно-правових |транспорті та лініях | |бухгалтерського обліку |лініях електропередачі | | |актів, необхідних для |електропередачі" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Встановлення норм ввезення | |4.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |(вивезення) алкогольних напоїв| | |щодо організації підготовки |встановлення норм ввезення | |методології |і тютюнових виробів для | | |проектів нормативно-правових |(вивезення) алкогольних напоїв і | |бухгалтерського обліку |споживання членами екіпажу та | | |актів, необхідних для |тютюнових виробів для споживання | | |пасажирами на борту | | |забезпечення реалізації |членами екіпажу та пасажирами на | | |транспортного засобу, який | | |Митного кодексу України від |борту транспортного засобу, який | | |здійснює міжнародний рейс і | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |здійснює міжнародний рейс і | | |прибуває на митну територію | | |( 4495-17 ) |прибуває на митну територію | | |України | | | |України" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку митного | |5.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |оформлення та контролю за | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку митного | |методології |переміщенням припасів | | |проектів нормативно-правових |оформлення та контролю за | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для |переміщенням припасів" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |6.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |здійснення посадовими особами | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку здійснення | |методології |митних органів митного огляду | | |проектів нормативно-правових |посадовими особами митних органів| |бухгалтерського обліку |(переогляду) товарів, | | |актів, необхідних для |митного огляду (переогляду) | | |транспортних засобів та | | |забезпечення реалізації |товарів, транспортних засобів та | | |контейнерів, у яких | | |Митного кодексу України від |контейнерів, у яких переміщуються| | |переміщуються ці товари | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |ці товари" | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження форми Акта огляду| |7.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |(переогляду) товарів, | | |щодо організації підготовки |затвердження форми Акта огляду | |методології |транспортних засобів та | | |проектів нормативно-правових |(переогляду) товарів, | |бухгалтерського обліку |контейнерів, у яких | | |актів, необхідних для |транспортних засобів та | | |переміщуються ці товари | | |забезпечення реалізації |контейнерів, у яких переміщуються| | | | | |Митного кодексу України від |ці товари" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку внесення | |8.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |громадянами фінансової | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку внесення | |методології |гарантії у вигляді грошової | | |проектів нормативно-правових |громадянами фінансової гарантії у| |бухгалтерського обліку |застави для забезпечення | | |актів, необхідних для |вигляді грошової застави для | | |сплати митних платежів та її | | |забезпечення реалізації |забезпечення сплати митних | | |повернення | | |Митного кодексу України від |платежів та її повернення" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |11|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку подання | |9.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |та розгляду заяви, а також | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку подання та | |методології |надання, зупинення дії й | | |проектів нормативно-правових |розгляду заяви, а також надання, | |бухгалтерського обліку |анулювання дозволу на | | |актів, необхідних для |зупинення дії й анулювання | | |відкриття та експлуатації | | |забезпечення реалізації |дозволу на відкриття та | | |магазину безмитної торгівлі | | |Митного кодексу України від |експлуатації магазину безмитної | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |торгівлі" | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Щодо питання відкриття та | |0.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про деякі | квартал |митної політики та |експлуатації вільної митної | | |щодо організації підготовки |питання відкриття та експлуатації| |методології |зони комерційного або | | |проектів нормативно-правових |вільної митної зони комерційного | |бухгалтерського обліку |сервісного типу | | |актів, необхідних для |або сервісного типу" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку обліку | |1.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |осіб, що здійснюють операції з| | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку обліку осіб,| |методології |товарами | | |проектів нормативно-правових |що здійснюють операції з | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для |товарами" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку виконання| |2.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |митних формальностей при | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку виконання | |методології |здійсненні митного оформлення | | |проектів нормативно-правових |митних формальностей при | |бухгалтерського обліку |товарів із застосуванням | | |актів, необхідних для |здійсненні митного оформлення | | |митної декларації на бланку | | |забезпечення реалізації |товарів із застосуванням митної | | |єдиного адміністративного | | |Митного кодексу України від |декларації на бланку єдиного | | |документа | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |адміністративного документа" | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |3.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |здійснення митного контролю та| | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку здійснення | |методології |митного оформлення товарів за | | |проектів нормативно-правових |митного контролю та митного | |бухгалтерського обліку |товарними позиціями 8701 - | | |актів, необхідних для |оформлення товарів за товарними | | |8707, 8711, 8716 згідно з | | |забезпечення реалізації |позиціями 8701 - 8707, 8711, 8716| | |Українською класифікацією | | |Митного кодексу України від |згідно з Українською | | |товарів зовнішньоекономічної | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |класифікацією товарів | | |діяльності ( 2371г-14 ) | | |( 4495-17 ) |зовнішньоекономічної діяльності, | | | | | | |що ввозяться громадянами на митну| | | | | | |територію України або надходять | | | | | | |на митну територію України на | | | | | | |адресу громадян у | | | | | | |несупроводжуваному багажі або | | | | | | |вантажних відправленнях для | | | | | | |вільного обігу" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Положення про | |4.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |випадки, умови та порядок | | |щодо організації підготовки |затвердження Положення про | |методології |застосування генеральної | | |проектів нормативно-правових |випадки, умови та порядок | |бухгалтерського обліку |фінансової гарантії | | |актів, необхідних для |застосування генеральної | | | | | |забезпечення реалізації |фінансової гарантії" | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку виконання| |5.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |митних формальностей при | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку виконання | |методології |здійсненні митного оформлення | | |проектів нормативно-правових |митних формальностей при | |бухгалтерського обліку |комплектних об'єктів | | |актів, необхідних для |здійсненні митного оформлення | | | | | |забезпечення реалізації |комплектних об'єктів" | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку виконання| |6.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |митних формальностей | | |щодо організації підготовки |затвердження Порядку виконання | |методології |відповідно до заявленого | | |проектів нормативно-правових |митних формальностей відповідно | |бухгалтерського обліку |митного режиму | | |актів, необхідних для |до заявленого митного режиму" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу Міністерства | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Типових угод між | |7.|Кабінету Міністрів України |фінансів України "Про | квартал |митної політики та |Державною митною службою | | |щодо організації підготовки |затвердження Типових Угод між | |методології |України та гарантами про | | |проектів нормативно-правових |Державною митною службою України | |бухгалтерського обліку |надання фінансових гарантій | | |актів, необхідних для |та гарантами про надання | | |митним органам | | |забезпечення реалізації |фінансових гарантій митним | | | | | |Митного кодексу України від |органам" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |8.|Кабінету Міністрів України |Порядку прийняття, відкликання | квартал |митної політики та |прийняття, відкликання | | |щодо організації підготовки |попереднього рішення про країну | |методології |попереднього рішення про | | |проектів нормативно-правових |походження товару, затвердження | |бухгалтерського обліку |країну походження товару, | | |актів, необхідних для |форми попереднього рішення про | | |затвердження форми | | |забезпечення реалізації |країну походження товару" | | |попереднього рішення про | | |Митного кодексу України від | | | |країну походження товару | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |12|Виконання плану заходів |Проект наказу "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку роботи | |9.|Кабінету Міністрів України |Порядку роботи відділу митних | квартал |митної політики та |відділу митних платежів, | | |щодо організації підготовки |платежів, підрозділу митного | |методології |підрозділу митного оформлення | | |проектів нормативно-правових |оформлення митного органу та | |бухгалтерського обліку |митного органу та митного | | |актів, необхідних для |митного поста при вирішенні | | |поста при вирішенні питань | | |забезпечення реалізації |питань класифікації товарів, що | | |класифікації товарів, що | | |Митного кодексу України від |переміщуються через митний кордон| | |переміщуються через митний | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |України" | | |кордон України | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект наказу "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |0.|Кабінету Міністрів України |Порядку використання в митних | квартал |митної політики та |використання в митних органах | | |щодо організації підготовки |органах дозволів і висновків | |методології |дозволів і висновків Державної| | |проектів нормативно-правових |Державної служби експортного | |бухгалтерського обліку |служби експортного контролю | | |актів, необхідних для |контролю України та їх | | |України та їх електронних | | |забезпечення реалізації |електронних копій" | | |копій | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект наказу "Про місця доставки| II - III |Департамент податкової,|Визначення місць доставки | |1.|Кабінету Міністрів України |товарів транспортними засобами" | квартал |митної політики та |товарів транспортними засобами| | |щодо організації підготовки | | |методології | | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект наказу "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку взаємодії| |2.|Кабінету Міністрів України |Порядку взаємодії підрозділів | квартал |митної політики та |підрозділів митниці при | | |щодо організації підготовки |митниці при здійсненні митного | |методології |здійсненні митного контролю та| | |проектів нормативно-правових |контролю та митного оформлення | |бухгалтерського обліку |митного оформлення товарів, що| | |актів, необхідних для |товарів, що містять об'єкти | | |містять об'єкти права | | |забезпечення реалізації |права інтелектуальної власності" | | |інтелектуальної власності | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект наказу "Щодо затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |3.|Кабінету Міністрів України |Порядку реєстрації у митному | квартал |митної політики та |реєстрації у митному реєстрі | | |щодо організації підготовки |реєстрі об'єктів права | |методології |об'єктів права інтелектуальної| | |проектів нормативно-правових |інтелектуальної власності, які | |бухгалтерського обліку |власності, які охороняються | | |актів, необхідних для |охороняються відповідно до | | |відповідно до закону, | | |забезпечення реалізації |закону, включаючи форму заяви, | | |включаючи форму заяви, | | |Митного кодексу України від |перелік інформації та документів,| | |перелік інформації та | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |які додаються до заяви, порядок | | |документів, які додаються до | | |( 4495-17 ) |подання і розгляду заяви та | | |заяви, порядок подання і | | | |ведення реєстру" | | |розгляду заяви та ведення | | | | | | |реєстру | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |4.|Кабінету Міністрів України |внесення змін до постанови | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |Кабінету Міністрів України | |методології |14 травня 2008 N 446 р. | | |проектів нормативно-правових |від 14.05.2008 N 446" | |бухгалтерського обліку |( 446-2008-п ) | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку ведення | |5.|Кабінету Міністрів України |затвердження Порядку ведення | квартал |митної політики та |Української класифікації | | |щодо організації підготовки |Української класифікації товарів | |методології |товарів зовнішньоекономічної | | |проектів нормативно-правових |зовнішньоекономічної діяльності" | |бухгалтерського обліку |діяльності ( 428-2012-п ) | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження переліків товарів| |6.|Кабінету Міністрів України |затвердження переліків товарів | квартал |митної політики та |(із зазначенням їх опису та | | |щодо організації підготовки |(із зазначенням їх опису та коду | |методології |коду згідно з УКТЗЕД) | | |проектів нормативно-правових |згідно з УКТЗЕД), на які | |бухгалтерського обліку |( 2371-14 ), на які | | |актів, необхідних для |встановлено обмеження щодо | | |встановлено обмеження щодо | | |забезпечення реалізації |переміщення через митний кордон | | |переміщення через митний | | |Митного кодексу України від |України" | | |кордон України | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |7.|Кабінету Міністрів України |внесення змін до постанови | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |Кабінету Міністрів України | |методології |18 січня 2003 р. N 93 | | |проектів нормативно-правових |від 18.01.2003 N 93" | |бухгалтерського обліку |( 93-2003-п ) | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Внесення змін до постанови | |8.|Кабінету Міністрів України |внесення змін до постанови | квартал |митної політики та |Кабінету Міністрів України від| | |щодо організації підготовки |Кабінету Міністрів України | |методології |17 грудня 2003 р. N 1956 | | |проектів нормативно-правових |від 17.12.2003 N 1956" | |бухгалтерського обліку |( 1956-2003-п ) | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |13|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III | |Визнання такими, що втратили | |9.|Кабінету Міністрів України |визнання такими, що втратили | квартал | |чинність, деяких постанов | | |щодо організації підготовки |чинність, деяких постанов | | |Кабінету Міністрів України з | | |проектів нормативно-правових |Кабінету Міністрів України з | | |питань митної справи | | |актів, необхідних для |питань митної справи" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Положення про | |0.|Кабінету Міністрів України |затвердження Положення про митні | квартал |митної політики та |митні декларації, форми цих | | |щодо організації підготовки |декларації, форми цих декларацій | |методології |декларацій та визнання такими,| | |проектів нормативно-правових |та визнання такими, що втратили | |бухгалтерського обліку |що втратили чинність, деяких | | |актів, необхідних для |чинність, деяких постанов | | |постанов Кабінету Міністрів | | |забезпечення реалізації |Кабінету Міністрів України" | | |України | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Інформування Державної митної | |1.|Кабінету Міністрів України |інформування Державної митної | квартал |митної політики та |служби України про надання | | |щодо організації підготовки |служби України про надання митних| |методології |митних пільг дипломатичним | | |проектів нормативно-правових |пільг дипломатичним установам | |бухгалтерського обліку |установам України за кордоном | | |актів, необхідних для |України за кордоном та їх | | |та їх персоналу для визначення| | |забезпечення реалізації |персоналу для визначення умов | | |умов взаємності | | |Митного кодексу України від |взаємності" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження переліку товарів,| |2.|Кабінету Міністрів України |затвердження переліку товарів, | квартал |митної політики та |які можуть бути віднесені до | | |щодо організації підготовки |які можуть бути віднесені до | |методології |таких, що призначені для | | |проектів нормативно-правових |таких, що призначені для | |бухгалтерського обліку |початкового облаштування | | |актів, необхідних для |початкового облаштування членів | | |членів адміністративно- | | |забезпечення реалізації |адміністративно-технічного | | |технічного персоналу | | |Митного кодексу України від |персоналу дипломатичного | | |дипломатичного представництва | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |представництва іноземної держави | | |іноземної держави та членів їх| | |( 4495-17 ) |та членів їх сімей" | | |сімей | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження форми митної | |3.|Кабінету Міністрів України |затвердження форми митної | квартал |митної політики та |декларації для письмового | | |щодо організації підготовки |декларації для письмового | |методології |декларування товарів, що | | |проектів нормативно-правових |декларування товарів, що | |бухгалтерського обліку |переміщуються через митний | | |актів, необхідних для |переміщуються через митний кордон| | |кордон України громадянами для| | |забезпечення реалізації |України громадянами для | | |особистих, сімейних та інших | | |Митного кодексу України від |особистих, сімейних та інших | | |потреб, не пов'язаних зі | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |потреб, не пов'язаних зі | | |здійсненням підприємницької | | |( 4495-17 ) |здійсненням підприємницької | | |діяльності | | | |діяльності" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |4.|Кабінету Міністрів України |затвердження Порядку проведення | квартал |митної політики та |проведення контрольних | | |щодо організації підготовки |контрольних аналізів та | |методології |аналізів та контрольних | | |проектів нормативно-правових |контрольних запусків у | |бухгалтерського обліку |запусків у виробництво | | |актів, необхідних для |виробництво матеріалів, сировини,| | |матеріалів, сировини, готової | | |забезпечення реалізації |готової продукції" | | |продукції | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Проект постанови КМУ "Про | II - III |Департамент податкової,|Визнання такими, що втратили | |5.|Кабінету Міністрів України |визнання такими, що втратили | квартал |митної політики та |чинність, актів Кабінету | | |щодо організації підготовки |чинність, актів Кабінету | |методології |Міністрів України | | |проектів нормативно-правових |Міністрів України" | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III | |Затвердження Порядку | |6.|Кабінету Міністрів України |Порядку справляння митних | квартал | |справляння митних платежів при| | |щодо організації підготовки |платежів при ввезенні на митну | | |ввезенні на митну територію | | |проектів нормативно-правових |територію України товарів | | |України товарів громадянами | | |актів, необхідних для |громадянами" | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку створення| |7.|Кабінету Міністрів України |Порядку створення зон митного | квартал |митної політики та |зон митного контролю | | |щодо організації підготовки |контролю" | |методології | | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |8.|Кабінету Міністрів України |Порядку планування митними | квартал |митної політики та |планування митними органами | | |щодо організації підготовки |органами документальних виїзних | |методології |документальних виїзних | | |проектів нормативно-правових |перевірок" | |бухгалтерського обліку |перевірок | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |14|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |9.|Кабінету Міністрів України |Порядку проведення митними | квартал |митної політики та |проведення митними органами | | |щодо організації підготовки |органами зустрічних звірок" | |методології |зустрічних звірок | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про визначення | II - III |Департамент податкової,|Визначення переліку виняткових| |0.|Кабінету Міністрів України |переліку виняткових випадків, | квартал |митної політики та |випадків, коли окремі вагони, | | |щодо організації підготовки |коли окремі вагони, локомотиви, | |методології |локомотиви, інші елементи | | |проектів нормативно-правових |інші елементи рухомого складу | |бухгалтерського обліку |рухомого складу можуть бути | | |актів, необхідних для |можуть бути виключені зі складу | | |виключені зі складу поїзда для| | |забезпечення реалізації |поїзда для проведення митного | | |проведення митного контролю | | |Митного кодексу України від |контролю" | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження форм | II - III |Департамент податкової,|Затвердження форм | |1.|Кабінету Міністрів України |процесуальних документів у | квартал |митної політики та |процесуальних документів у | | |щодо організації підготовки |справах про порушення митних | |методології |справах про порушення митних | | |проектів нормативно-правових |правил" | |бухгалтерського обліку |правил | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Типової мирової | |2.|Кабінету Міністрів України |Типової мирової угоди в справі | квартал |митної політики та |угоди в справі про порушення | | |щодо організації підготовки |про порушення митних правил" | |методології |митних правил | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження форм | II - III |Департамент податкової,|Затвердження форм документів | |3.|Кабінету Міністрів України |документів адміністративного | квартал |митної політики та |адміністративного затримання | | |щодо організації підготовки |затримання" | |методології | | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку взаємодії| |4.|Кабінету Міністрів України |Порядку взаємодії митних органів | квартал |митної політики та |митних органів із Центральним | | |щодо організації підготовки |із Центральним митним управлінням| |методології |митним управлінням | | |проектів нормативно-правових |лабораторних досліджень та | |бухгалтерського обліку |лабораторних досліджень та | | |актів, необхідних для |експертної роботи при проведенні | | |експертної роботи | | |забезпечення реалізації |митного контролю та митного | | | | | |Митного кодексу України від |оформлення товарів і транспортних| | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |засобів, Нормативів взяття проб | | | | | |( 4495-17 ) |(зразків) товарів для проведення | | | | | | |дослідження (аналізу, експертизи)| | | | | | |та форми акта про взяття проб | | | | | | |(зразків) товарів" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |5.|Кабінету Міністрів України |Порядку передання, повернення та | квартал |митної політики та |передання, повернення та | | |щодо організації підготовки |знищення (утилізації) проб | |методології |знищення (утилізації) проб | | |проектів нормативно-правових |(зразків) товарів після | |бухгалтерського обліку |(зразків) товарів після | | |актів, необхідних для |проведення дослідження (аналізу, | | |проведення дослідження | | |забезпечення реалізації |експертизи) Центральним митним | | | | | |Митного кодексу України від |управлінням лабораторних | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |досліджень та експертної роботи | | | | | |( 4495-17 ) |ДМС" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження форми| II - III |Департамент податкової,|Затвердження форми Акта про | |6.|Кабінету Міністрів України |Акта про проведення огляду | квартал |митної політики та |проведення огляду територій та| | |щодо організації підготовки |територій та приміщень складів | |методології |приміщень складів тимчасового | | |проектів нормативно-правових |тимчасового зберігання, митних | |бухгалтерського обліку |зберігання, митних складів, | | |актів, необхідних для |складів, магазинів безмитної | | |магазинів безмитної торгівлі, | | |забезпечення реалізації |торгівлі, територій вільних | | |територій вільних митних зон | | |Митного кодексу України від |митних зон та інших місць, де | | |та інших місць, де знаходяться| | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |знаходяться товари, транспортні | | |товари, транспортні засоби | | |( 4495-17 ) |засоби комерційного призначення, | | |комерційного призначення, що | | | |що підлягають митному контролю, | | |підлягають митному контролю, | | | |чи провадиться діяльність, | | |чи провадиться діяльність, | | | |контроль за якою покладено на | | |контроль за якою покладено на | | | |митні органи" | | |митні органи | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження Форми| II - III |Департамент податкової,|Затвердження Форми рішення про| |7.|Кабінету Міністрів України |рішення про коригування митної | квартал |митної політики та |коригування митної вартості | | |щодо організації підготовки |вартості товарів, Порядку його | |методології |товарів, Порядку його | | |проектів нормативно-правових |заповнення та Переліку додаткових| |бухгалтерського обліку |заповнення та Переліку | | |актів, необхідних для |складових до ціни договору" | | |додаткових складових до ціни | | |забезпечення реалізації | | | |договору | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження Форми| II - III |Департамент податкової,|Затвердження Форми декларації | |8.|Кабінету Міністрів України |декларації митної вартості та | квартал |митної політики та |митної вартості та Порядку її | | |щодо організації підготовки |Порядку її заповнення" | |методології |заповнення ( z0563-12 ) | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |15|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку надання | |9.|Кабінету Міністрів України |Порядку надання платникам | квартал |митної політики та |платникам податків | | |щодо організації підготовки |податків розстрочення | |методології |розстрочення (відстрочення) | | |проектів нормативно-правових |(відстрочення) грошових | |бухгалтерського обліку |грошових зобов'язань зі сплати| | |актів, необхідних для |зобов'язань зі сплати митних | | |митних платежів | | |забезпечення реалізації |платежів" | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |0.|Кабінету Міністрів України |Порядку справляння плати за | квартал |митної політики та |справляння плати за виконання | | |щодо організації підготовки |виконання митних формальностей | |методології |митних формальностей митними | | |проектів нормативно-правових |митними органами поза місцем | |бухгалтерського обліку |органами поза місцем | | |актів, необхідних для |розташування митних органів або | | |розташування митних органів | | |забезпечення реалізації |поза робочим часом, установленим | | |або поза робочим часом, | | |Митного кодексу України від |для них" | | |установленим для них | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження переліку відомчих| |1.|Кабінету Міністрів України |переліку відомчих класифікаторів | квартал |митної політики та |класифікаторів інформації з | | |щодо організації підготовки |інформації з питань державної | |методології |питань державної митної | | |проектів нормативно-правових |митної справи, які | |бухгалтерського обліку |справи, які використовуються у| | |актів, необхідних для |використовуються у процесі | | |процесі оформлення митних | | |забезпечення реалізації |оформлення митних декларацій, і | | |декларацій, і порядку їх | | |Митного кодексу України від |порядку їх ведення" | | |ведення | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |2.|Кабінету Міністрів України |Порядку заповнення митних | квартал |митної політики та |заповнення митних декларацій | | |щодо організації підготовки |декларацій на бланку єдиного | |методології |на бланку єдиного | | |проектів нормативно-правових |адміністративного документа" | |бухгалтерського обліку |адміністративного документа | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |3.|Кабінету Міністрів України |Порядку заповнення митної | квартал |митної політики та |заповнення митної декларації | | |щодо організації підготовки |декларації для письмового | |методології |для письмового декларування | | |проектів нормативно-правових |декларування товарів, що | |бухгалтерського обліку |товарів, що переміщуються | | |актів, необхідних для |переміщуються через митний кордон| | |через митний кордон України | | |забезпечення реалізації |України громадянами для | | |громадянами для особистих, | | |Митного кодексу України від |особистих, сімейних та інших | | |сімейних та інших потреб, не | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |потреб, не пов'язаних зі | | |пов'язаних зі здійсненням | | |( 4495-17 ) |здійсненням підприємницької | | |підприємницької діяльності | | | |діяльності" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |4.|Кабінету Міністрів України |Порядку здійснення аналізу та | квартал |митної політики та |здійснення аналізу та оцінки | | |щодо організації підготовки |оцінки ризиків, розроблення і | |методології |ризиків, розроблення і | | |проектів нормативно-правових |реалізації заходів з управління | |бухгалтерського обліку |реалізації заходів з | | |актів, необхідних для |ризиками в митній службі України"| | |управління ризиками в митній | | |забезпечення реалізації | | | |службі України | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Наказ МФУ "Про затвердження | II - III |Департамент податкової,|Затвердження Порядку | |5.|Кабінету Міністрів України |Порядку заповнення та оформлення | квартал |митної політики та |заповнення та оформлення | | |щодо організації підготовки |аркуша коригування" | |методології |аркуша коригування | | |проектів нормативно-правових | | |бухгалтерського обліку | | | |актів, необхідних для | | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | | |Митного кодексу України від | | | | | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI | | | | | | |( 4495-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Затвердження Класифікатора |Наказ Міністерства фінансів | II |Департамент податкової,|Реалізація вимог чинного | |6.|додаткової інформації, |України "Про затвердження | півріччя |митної політики та |законодавства з питань митної | | |необхідної для ідентифікації |Класифікатора додаткової | |методології |справи при обчисленні та | | |товарів, що вноситься до |інформації, необхідної для | |бухгалтерського обліку |справлянні державного мита | | |електронного інвойсу, який |ідентифікації товарів, що | | | | | |додається до вантажної митної |вноситься до електронного | | | | | |декларації |інвойсу, який додається до | | | | | | |вантажної митної декларації" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Відповідно до статті 14 Закону|Проект наказу Міністерства | II |Департамент податкової,|Приведення нормативно-правових| |7.|України від 19.12.95 N 481/95 |фінансів України "Про | півріччя |митної політики та |актів у відповідність із | | |( 481/95-ВР ) "Про державне |затвердження Інструкції про | |методології |чинним законодавством | | |регулювання виробництва і |порядок ведення та використання | |бухгалтерського обліку | | | |обігу спирту етилового, |даних Реєстру суб'єктів | | | | | |коньячного і плодового, |господарювання, які здійснюють | | | | | |алкогольних напоїв та |оптову торгівлю спиртом | | | | | |тютюнових виробів" |коньячним і плодовим на підставі | | | | | | |ліцензії на виробництво коньяку | | | | | | |та алкогольних напоїв за | | | | | | |коньячною технологією" | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання пункту 2 розділу II |Проект наказу Міністерства | III |Департамент податкової,|Приведення положень наказу | |8.|Закону України від 24.04.2012 |фінансів України "Про внесення | квартал |митної політики та |Міністерства фінансів України | | |N 4661-VI ( 4661-17 ) "Про |змін до наказу Міністерства | |методології |від 7 листопада 2011 р. N 1395| | |внесення змін до Податкового |фінансів України від | |бухгалтерського обліку |( z1532-11 ) у відповідність | | |кодексу України та деяких |07.11.2011 N 1395" | | |із законодавством | | |інших законів України щодо | | | | | | |впорядкування податкового | | | | | | |законодавства" та пункту 179.9| | | | | | |статті 179 розділу IV | | | | | | |Податкового кодексу України | | | | | | |( 2755-17 ) | | | | | |--+------------------------------+---------------------------------+----------+-----------------------+------------------------------| |16|Виконання плану заходів |Проект постанови Кабінету | II - III |Департамент податкової,|Затвердження переліку товарів,| |9.|Кабінету Міністрів України |Міністрів України "Про | квартал |митної політики та |ввезення яких на митну | | |щодо організації підготовки |затвердження переліку товарів, | |методології |територію України та/або | | |проектів нормативно-правових |ввезення яких на митну територію | |бухгалтерського обліку |переміщення територією України| | |актів, необхідних для |України та/або переміщення | | |прохідним та внутрішнім | | |забезпечення реалізації |територією України прохідним та | | |транзитом здійснюється за | | |Митного кодексу України від |внутрішнім транзитом здійснюється| | |умови обов'язкового надання | | |13 березня 2012 р. N 4495-VI |за умови обов'язкового надання | | |митним органам забезпечення | | |( 4495-17 ) |митним органам забезпечення | | |сплати митних платежів | | | |сплати митних платежів" | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку М.О.Чмеруквгору