Документ v0580852-13, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2013

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

25.10.2013  № 580

Про деякі питання діяльності міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції

Відповідно до статті 16-3 Закону України "Про транспорт", статей 6, 9 Закону України "Про адміністративні послуги", підпунктів 25, 36 і 55 пункту 4 та пункту 7 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 447, з метою належного забезпечення реєстрації суден (крім риболовних суден) в Судновій книзі України та спрощення умов і порядку подання до Укрморрічінспекції документів, необхідних для реєстрації суден (крім риболовних суден) у Державному судновому реєстрі України, НАКАЗУЮ:

1. Керівникам міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції (за переліком) забезпечити:

1) облаштування місць прийому громадян для подачі ними заяв та визначених чинним законодавством документів стосовно реєстрації суден (крім риболовних суден) у Судновій книзі України;

2) надання відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги" пропозицій до графіків прийому громадян;

3) прийняття від громадян заяв та документів, що додаються до неї відповідно до вимог чинного законодавства, необхідних для здійснення реєстрації суден (крім риболовних суден) у Судновій книзі України, їх реєстрацію, облік, розгляд та зберігання;

4) прийняття від громадян заяв та документів, що додаються до неї відповідно до вимог чинного законодавства, необхідних для здійснення реєстрації суден (крім риболовних суден) у Державному судновому реєстрі України, їх облік та пересилання у повному обсязі протягом наступної робочої доби засобами кур'єрського зв'язку, рекомендованим листом або листом з оголошеною цінністю на ім'я Голови Укрморрічінспекції із супровідним листом та описом документів по кожній заяві для подальшого опрацювання;

5) ведення журналів обліку щодо здійснення реєстраційних дій у Судновій книзі України та їх електронних версій відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться у зоні відповідальності відповідного міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції;

6) розгляд документів, що додаються до заяви для реєстрації суден (крім риболовних суден) у Судновій книзі України, їх опрацювання відповідно до встановлених чинним законодавством вимог, у тому числі до їх належного оформлення;

7) передачу до Департаменту адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції у сканованому вигляді копій заяв власників суден (судновласників) щодо здійснення певної реєстраційної дії з відміткою працівника міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції, який здійснив прийняття та розгляд документів, описів документів, що додаються до заяви, та раніше виданих суднових документів (у разі наявності);

8) у термін до 10.11.2013 проведення інвентаризації журналів обліку суден, зареєстрованих у Судновій книзі України, та залишків бланків із складанням відповідних інвентаризаційних відомостей;

9) взаємодію з центрами надання адміністративних послуг, що знаходяться у зоні відповідальності відповідного міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції;

10) у термін до 30.11.2013 приймання від Департаменту адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції реєстраційних справ, їх упорядкування, облік та відповідальне зберігання у спеціально обладнаних для цього приміщеннях;

11) отримання від Департаменту адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції належним чином оформлених реєстраційних суднових документів та їх видачу власникам у встановленому законодавством порядку;

12) здійснення у встановленому законодавством порядку записів у журналах обліку суден, зареєстрованих у Судновій книзі України, та їх електронних версіях, передачу необхідної інформації Департаменту адміністративних послуг та інформатизації;

13) зберігання журналів обліку суден, зареєстрованих у Судновій книзі України, у сейфах (металевих шафах) у приміщеннях з обмеженим доступом.

2. Департаменту адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції (Моргуненко С. О.) забезпечити:

1) загальне керівництво і контроль за виконанням пункту 1 цього наказу;

2) розгляд отриманих від міжрегіональних територіальних органів сканованих копій пропозицій щодо виконання певних реєстраційних дій та доданих до них копій: заяв власників суден (судновласників) з відміткою працівника міжрегіонального територіального органу Укрморрічінспекції, який здійснив прийняття документів, описів документів, що додаються до заяви, раніше виданих суднових документів (у разі наявності), їх реєстрацію, формування справи, а також підготовку та подання на підпис належним чином оформлених суднових реєстраційних документів або їх дублікатів за результатами такого розгляду;

3) направлення у строки, визначені чинним законодавством, підписаних суднових реєстраційних документів або їх дублікатів до міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції для їх подальшої видачі власникам суден (судновласникам);

4) у термін до 30.11.2013 передачу реєстраційних справ, що знаходяться на зберіганні у Державному департаменті адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції, до міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції із складанням відповідних актів приймання-передачі;

5) у термін до 15.11.2013 розроблення, погодження та затвердження в установленому порядку інформаційної та технологічної карток з реєстрації річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України, внесення змін до них, як це передбачено статтею 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 № 929 "Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних портів платних адміністративних послуг";

6) у термін до 15.12.2013 складення графіку перевірок міжрегіональних територіальних органів на I півріччя 2014 року з питань реєстрації суден (крім риболовних суден) у Судновій книзі України та ведення журналів обліку видачі суднових білетів і свідоцтв про виключення відповідних суден із Суднової книги України (крім риболовних суден) та інших питань, пов'язаних із наданням адміністративних послуг на морському та річковому транспорті;

7) розгляд та подальше опрацювання заяв та інших документів, що додаються до неї відповідно до вимог чинного законодавства, необхідних для здійснення реєстраційних дій стосовно суден (крім риболовних суден) у Державному судновому реєстрі України, отриманих від міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції;

8) надання Голові Укрморрічінспекції інформації щодо стану виконання цього наказу щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним;

9) підготовку та затвердження в установленому порядку графіків прийому громадян міжрегіональними територіальними органами Укрморрічінспекції.

3. Керівникам Департаменту державного нагляду та контролю за безпекою на морському та річковому транспорті Укрморрічінспекції, Департаменту адміністративних послуг та інформатизації Укрморрічінспекції, міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції забезпечити внесення в установленому порядку необхідних змін до положень про відповідні структурні підрозділи Укрморрічінспекції та посадових інструкцій.

4. Управлінню фінансово-економічного планування, закупівель та матеріально-технічного забезпечення Укрморрічінспекції (Шестаков Г. Л.) забезпечити міжрегіональні територіальні органи Укрморрічінспекції облаштуванням та устаткуванням, необхідним для забезпечення виконання цього наказу.

5. Наказ Укрморрічінспекції від 20.02.2012 № 37 "Про деякі питання діяльності міжрегіональних територіальних органів Укрморрічінспекції" визнати таким, що втратив чинність.

6. Сектору взаємодії з громадськістю та роботи зі ЗМІ (Нагаєвська М. В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Укрморрічінспекції.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Укрморрічінспекції Нікіфорова Б. М.

Голова

Г. Соболевськийвгору