Документ v0579874-16, поточна редакція — Редакція від 16.03.2017, підстава - v0289874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

07.04.2016  № 579

Про накладення штрафу на ПАТ "ХАРКІВГАЗ" та необхідність усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 289 від 16.03.2017}

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 квітня 2016 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, акта планової перевірки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВГАЗ" від 04 квітня 2016 року № 43, проведеної згідно з Планом заходів із здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 23 листопада 2015 року № 317 (зі змінами), з урахуванням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2015 року № 1553 "Про затвердження Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік" (зі змінами), на підставі наказу НКРЕКП від 11 лютого 2016 року № 21 та посвідчення про проведення перевірки від 11 лютого 2016 року № 19, установлено, що ПАТ "Харківгаз" (61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, буд. 1, код ЄДРПОУ 03359500, п/р № 2600508424 в АБ "Кліринговий дім", МФО 300647, Голова правління - Бескоровайний Є.В., ліцензія серії АЕ № 295528 на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року № 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

абзацу четвертого пункту 19 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила), в частині заборони відключення споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання,

абзацу дванадцятого пункту 33 Правил у частині зобов’язання газорозподільного підприємства у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості,

пунктів 4.1 та 4.6 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року № 2255 (далі - Порядок), у частині виконання інвестиційної програми, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року № 989 (із змінами) (далі - Інвестиційна програма 2015 року), в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми, та в частині самостійного перерозподілу фінансування між окремими позиціями робіт у рамках одного розділу за умови незмінності обсягів робіт у кількісному вираженні при зміні вартості робіт, що передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, до 5 відсотків,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

пункту 3.12.11 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181 (далі - Правила користування), в частині складання двостороннього акта про порушення Правил користування у разі виявлення недоліків, що впливають на результати вимірювань об'єму газу, який є підставою для проведення перерахунків об’ємів прийнятого-переданого газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором.

Відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ринок природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 70 000 (сімдесят тисяч) грн на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВГАЗ" (61109, м. Харків, вул. Безлюдівська, буд. 1, код ЄДРПОУ, п/р № 2600508424 в АБ "Кліринговий дім", МФО 300647, код ЄДРПОУ 03359500, Голова правління - Бескоровайний Є.В.) за порушення пункту 3.9 Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" в частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

абзацу четвертого пункту 19 Правил у частині заборони відключення споживачів від газопостачання в останній робочий день перед вихідними та святковими днями, крім випадків аварійних ситуацій в системах газопостачання,

абзацу дванадцятого пункту 33 Правил у частині зобов’язання газорозподільного підприємства у разі звернення споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості,

пункту 4.1 Порядку в частині виконання Інвестиційної програми 2015 року в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ХАРКІВГАЗ" усунути до 01 жовтня 2017 року порушення підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Ліцензійних умов з розподілу в частині провадження ліцензіатом господарської діяльності за умови наявності розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 289 від 16.03.2017}

Голова Комісії

Д.Вовквгору