Документ v0572359-19, текущая редакция — Принятие от 15.03.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 15 березня 2019 року № 572

Про запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА", зареєстровані у Центральній виборчій комісії 7 березня 2019 року за № 21-17-6256 та 11 березня 2019 року за № 21-17-6513

До Центральної виборчої комісії 7 березня 2019 року електронною поштою та 11 березня 2019 року поштовим зв’язком надійшли запити на інформацію Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" за підписом голови правління цієї організації Айвазовської О.П.

Всеукраїнська громадська організація "Громадянська мережа "ОПОРА" просить Центральну виборчу комісію надати інформацію "про здійснення платежів з усіх наявних поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України Порошенка П.О. на користь ВГО "Солідарна молодь" (код ЄДРПОУ 41571978), Громадської організації "Солідарність" (код ЄДРПОУ) та Громадської організації "Інститут розвитку і сприяння демократії" (код ЄДРПОУ 42668122) за період з дня відкриття вказаних рахунків до дня надходження цього запиту" та "у разі здійснення таких платежів, надати інформацію по кожному платежу: номер поточного рахунку виборчого фонду, отримувач платежу, дату, суму та призначення платежу".

Розглянувши вказані запити на інформацію, Центральна виборча комісія зазначає.

До Центральної виборчої комісії 3 лютого 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Порошенка Петра Олексійовича, за результатами розгляду яких Комісія постановою від 7 лютого 2019 року № 253 зареєструвала Порошенка П.О. кандидатом на пост Президента України на вказаних виборах.

На виконання вимог частини другої статті 48, пункту 6 частини другої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України" (далі - Закон) у заяві про самовисунення кандидатом на пост Президента України надавалася, зокрема, згода на оприлюднення його біографічних відомостей.

Відповідно до частини першої статті 41 Закону виборчий фонд кандидата на пост Президента України має накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, а також поточні рахунки, з яких здійснюється фінансування витрат на виборчу кампанію. На поточні рахунки кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

Інформація про відкриття накопичувального рахунку відповідного виборчого фонду та його реквізити одноразово публікується Комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (частина дев’ята статті 41 Закону).

Згідно з частиною дев’ятою статті 43 Закону контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється Комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, встановленого Комісією спільно з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання послуг поштового зв’язку, не пізніш як за вісімдесят три дні до дня голосування. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду.

Так, контроль під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року здійснюється відповідно до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, затвердженого постановою Комісії від 20 грудня 2018 року № 252, наказом Міністерства інфраструктури України від 20 грудня 2018 року № 646, рішенням Правління Національного банку України від 19 грудня 2018 року № 860-рш та погодженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 14 грудня 2018 року № 3100 (далі - Порядок).

Пунктом 42 Порядку визначено, що основним джерелом інформації для здійснення контролю за функціонуванням виборчих фондів є інформація від банків, у яких відкрито рахунки виборчого фонду, про надходження та використання коштів виборчого фонду. Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, щодня не пізніше 12 години надає інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду до Центральної виборчої комісії з використанням АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та банками.

Банки щотижня подають на адресу Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції виписки з рахунків виборчих фондів кандидатів у паперовому або електронному вигляді. У разі надання інформації в електронному вигляді обов’язковим реквізитом електронного документа банку є кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи. Передавання інформації в електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв’язку.

Разом з тим відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди тощо.

При цьому роз’яснення щодо застосування нормативно-правових актів з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, видає Національний банк України.

Так, згідно зі статтею 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", абзацом другим пункту 1.5 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 року за № 935/12809, юридичні та фізичні особи, а також службові особи, які під час виконання своїх функцій безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що містить банківську таємницю, зобов’язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб, крім випадків, передбачених законодавством України.

Водночас частиною другою статті 13 Закону передбачено, що для забезпечення публічності і відкритості виборчого процесу виборчі комісії відповідно до своїх повноважень забезпечують можливість ознайомлення громадян, зокрема, з відомостями про кандидатів на пост Президента України та їх передвиборними програмами.

Законом визначено перелік відомостей щодо кандидатів на пост Президента України, які поширюються Центральною виборчою комісією (частина одинадцята статті 51, частина друга статті 56-1, частина перша статті 56-4, частина четверта статті 71 Закону), а саме: прізвище, власне ім’я (всі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство із зазначенням часу проживання на території України, освіта, відомості про посаду (заняття), місце роботи, партійність, місце проживання, суб’єкт висування, передвиборна програма кандидата, його фотографія.

Також статтею 56-3 Закону встановлено, що спеціальне інформаційне забезпечення виборів передбачає інформування виборців, зокрема, про рахунки виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, максимальний розмір добровільного внеску та спосіб, у який робиться добровільний внесок.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених законом.

Право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом (пункт 1 частини першої статті 3 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

За змістом статті 6 зазначеного Закону публічною інформацією з обмеженим доступом є, зокрема, таємна інформація. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про доступ до публічної інформації" таємною інформацією є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить, зокрема, банківську таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом, та вживати заходів унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб (частини друга, третя статті 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації").

Частинами першою, другою статті 32 Конституції України встановлено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Порошенко П.О., документи якого для реєстрації кандидатом на пост Президента України отримала Центральна виборча комісія, згоди на поширення будь-якої іншої інформації щодо нього, крім біографічних відомостей, у тому числі інформації про рух коштів на рахунках виборчого фонду кандидата на пост Президента України і банківські виписки з відповідних рахунків, Комісії не надавав.

Зважаючи на викладене, інформація щодо руху коштів, зокрема про здійснення платежів з усіх поточних рахунків виборчого фонду кандидата на пост Президента України Порошенка П.О. на користь зазначених у запитах на інформацію громадських організацій, є банківською таємницею, а отже, не підлягає розголошенню. Розголошення такої інформації може завдати істотної шкоди інтересам власника поточних рахунків - кандидату на пост Президента України Порошенку П.О., має високу ймовірність завдання шкоди цій особі чи її майну, а шкода від оприлюднення вказаної інформації на час надання відповіді на ці запити для вказаної особи переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Разом з тим відповідно до частини п’ятої статті 42 Закону розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду зобов’язаний у відповідні строки подати до партії (крім випадку, якщо кандидат на пост Президента України висунутий шляхом самовисування), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції проміжний та остаточний фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду.

Указані звіти оприлюднюються на офіційних веб-сайтах партії (за наявності), Центральної виборчої комісії та Національного агентства з питань запобігання корупції не пізніше дня, наступного за днем його надходження.

При цьому згідно з частиною сьомою статті 42 Закону у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України в обов’язковому порядку відображається інформація про всі надходження на накопичувальний та поточні рахунки виборчого фонду кандидата на пост Президента України, здійснені витрати та залишки коштів на відповідних рахунках, у тому числі інформація про дату надходження кожного внеску до виборчого фонду, його розмір, особу, яка здійснила внесок на відповідний рахунок виборчого фонду (із зазначенням відомостей про особу, яка здійснила внесок до виборчого фонду, передбачених Законом України "Про політичні партії в Україні" для осіб, які здійснюють внески на користь партій), назву партії (у разі здійснення внеску партією, яка висунула кандидата на пост Президента України), призначення, дату здійснення і суму кожного платежу з відповідного рахунку виборчого фонду, отримувача кожного платежу (із зазначенням відомостей про отримувача платежу, що передбачені Законом України "Про політичні партії в Україні").

Частиною другою статті 3 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.

Таким чином, Законом не передбачено розголошення Комісією інформації щодо операцій на рахунках виборчих фондів кандидатів на пост Президента України до моменту оприлюднення на її офіційному веб-сайті згідно з частиною п’ятою статті 42 Закону проміжних і остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

За змістом частини першої статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації" запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Пунктом 2 частини першої статті 22 зазначеного Закону передбачено, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у випадках, якщо інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

На виконання вимоги пункту 4 частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" Центральна виборча комісія зазначає, що відмова в задоволенні запиту на інформацію може бути оскаржена запитувачем у порядку, передбаченому статтею 23 вказаного Закону.

Враховуючи викладене, відповідно до частин першої, другої статті 32 Конституції України, статей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статті 1, частини першої статті 3, статей 6, 8, частин другої, третьої статті 10, пункту 2 частини першої, частини четвертої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", керуючись частиною другою статті 3, статтями 11 - 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Відмовити Всеукраїнській громадській організації "Громадянська мережа "ОПОРА" в задоволенні запитів на інформацію.

2. Копію цієї постанови надіслати Всеукраїнській громадській організації "Громадянська мережа "ОПОРА".

3. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


Т.СЛІПАЧУКвверх