Документ v0568731-11, поточна редакція — Редакція від 15.07.2011, підстава - v0581731-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.07.2011 N 568

Про проведення комплексної ревізії
державного інформаційно-аналітичного центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків
"Держзовнішінформ"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 581 ( v0581731-11 ) від 15.07.2011 }

На виконання доручення виконуючого обов'язки голови комісії з
проведення реорганізації Міністерства економіки України
Мунтіяна В.І. від 04.07.2011 щодо доповідної записки директора
департаменту правового забезпечення Козиря С.В. від 04.07.2011
N 2405-24/345 Н А К А З У Ю:
1. Відділу фінансових ревізій та забезпечення заходів по
боротьбі з корупцією, департаменту правового забезпечення,
департаменту кадрового забезпечення та проходження державної
служби, департаменту державних закупівель з 08.07.2011 по
05.08.2011 провести комплексну ревізію державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків "Держзовнішінформ" за період з 01.07.2009 по 30.06.2011.
2. Затвердити Програму комплексної ревізії державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків "Держзовнішінформ" (далі - Програма), що додається.
3. Утворити ревізійну групу в такому складі: керівник ревізійної групи: Перченко Галина Юхимівна - начальник відділу фінансових
ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з корупцією; заступник керівника ревізійної групи: Костова Оксана Вікторівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; члени ревізійної групи: Желевська Євгенія Ігорівна - головний спеціаліст відділу
правового захисту інтересів Міністерства в судових та інших
органах департаменту правового забезпечення; Карпенко Олена Василівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; Олійник Вікторія Василівна - головний спеціаліст відділу
фінансових ревізій та забезпечення заходів по боротьбі з
корупцією; Сторожук Анастасія Іванівна - головний спеціаліст відділу
надання роз'яснень з питань державних закупівель департаменту
державних закупівель та державного замовлення; Товкай Анна Миколаївна - заступник начальника відділу
оскарження та контрольних процедур державних закупівель
департаменту державних закупівель та державного замовлення; Хатецька Олена Миколаївна - головний спеціаліст відділу
кадрового забезпечення підвідомчих організацій департаменту
кадрового забезпечення та проходження державної служби. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 581 ( v0581731-11 ) від
15.07.2011 }
4. Надати керівникові ревізійної групи Перченко Г.Ю. право в
разі потреби вносити зміни до Програми та робочого плану
комплексної ревізії.
5. Керівникові ревізійної групи Перченко Г.Ю. підготувати акт
про результати проведення комплексної ревізії до 05.08.2011.
6. Залучити до проведення ревізії представників органів
Міністерства внутрішніх справ України за їх згодою.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Виконуючий обов'язки
голови комісії
з проведення реорганізації
Міністерства економіки України В.І.Мунтіян

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
08.07.2011 N 568

ПРОГРАМА
комплексної ревізії державного
інформаційно-аналітичного центру
моніторингу зовнішніх товарних ринків
"Держзовнішінформ"

Мета перевірки: аналіз фінансово-господарської діяльності,
ефективність використання та збереження державного майна,
використання фінансових і матеріальних ресурсів, достовірність
ведення бухгалтерського обліку. Основні питання перевірки:
1. Відповідність установчих документів вимогам чинного
законодавства, відповідність предмета діяльності установчим
документам. Правова оцінка договорів та їх реєстрації, перевірка
повноважень посадових осіб на право підписання договорів, стан
претензійно-позовної роботи.
2. Перевірка правильності складання, обґрунтування показників
фінансового плану та його виконання.
3. Перевірка організації бухгалтерського обліку та
достовірність фінансової звітності: повнота, достовірність і
своєчасність відображення господарських операцій, правильність
оформлення первинних документів, відповідність даних синтетичного
та аналітичного обліку, своєчасність та достовірність проведення
щорічних інвентаризацій, правильність оформлення їх результатів.
4. Дотримання вимог законодавства при здійсненні операцій з
готівковими коштами та розрахунків з підзвітними особами,
перевірка розрахункових операцій на рахунках у банківських
установах та законність здійсненних витрат. Аналіз дебіторської і
кредиторської заборгованості.
5. Дотримання штатної дисципліни, перевірка правильності
витрачання коштів на оплату праці і нарахувань на заробітну плату
штатним працівникам та за трудовими угодами. Правильність
витрачання коштів на виплати за трудовими угодами та їх
обґрунтування. Перевірка наявності внутрішніх нормативних
документів, що регулюють трудові відносини.
6. Перевірка організації обліку та зберігання основних
засобів і нематеріальних активів, документального відображення
операцій з їх надходження, переміщення і списання, наявності
підстав для здійснення цих операцій. Аналіз використання
автотранспорту.
7. Дотримання вимог Інструкції про порядок ведення трудових
книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства
праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства
соціального захисту населення України від 29.07.1993 N 58
( z0110-93 ), перевірка правильності ведення особових справ
працівників.
8. Виконання вимог законодавства при здійсненні закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти.
9. Відповідність вимогам законодавства орендних відносин.
10. Стан усунення недоліків та порушень, виявлених під час
попереднього контрольного заходу.
Начальник відділу
фінансових ревізій
та забезпечення заходів
по боротьбі з корупцією Г.Ю.Перченковгору