Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року
Держспоживстандарт України; Наказ, Програма від 14.12.2010567
Документ v0567609-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.04.2016, підстава - v0686731-16

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

14.12.2010  № 567

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 686 від 14.04.2016}

Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 820 від 18.07.2012
№ 991 від 19.08.2013
№ 1165 від 30.09.2014
№ 323 від 01.04.2015}

На виконання статті 19 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.05.2010 № 1070-р НАКАЗУЮ:

1. Затвердити робочу програму розроблення технічних регламентів на період до 2020 року (додається).

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити публікацію цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Гончаренко В.В.

Голова

О.С. Матвійчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
14.12.2010  № 567

РОБОЧА ПРОГРАМА
розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

№ з/п

Назва технічного регламенту

Назва акта міжнародного права та ЄС, на основі якого розробляється технічний регламент

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічного регламенту

Термін надання Держспоживстандарту погодженого проекту технічного регламенту

1

2

3

4

5

2011 рік

{Позицію 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

2

Перегляд Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою КМУ від 25.03.2009 № 268

Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/105/ЄС від 16 вересня 2009 року, яка відміняє Директиву 87/404/ЄЕС

Держгірпромнагляд

IV квартал

{Позицію 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 5 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 7 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 8 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 9 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 10 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

{Позицію 11 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

12

Зміни до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 11.06.2008 № 536

Приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/47/ЄС від 5 вересня 2007 року

Держлікінспекція МОЗ

IV квартал

13

Зміни до Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою КМУ від 09.07.2008 № 621

Приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/47/ЄС від 5 вересня 2007 року

Держлікінспекція МОЗ

IV квартал

14

Зміни до Технічного регламенту щодо медичних виробів, для лабораторної діагностики in vitro, затвердженого постановою КМУ від 16.07.2008 № 641

Приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/47/ЄС від 5 вересня 2007 року

Держлікінспекція МОЗ

IV квартал

{Позицію 15 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012}

16

Зміни до Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою КМУ від 27.08.2008 № 761

Приведення у відповідність до Директиви Європейського Парламенту та Ради від 29 жовтня 1993 року 89/686/ЄЕС

Держгірпромнагляд

IV квартал

2012 рік

{Позицію 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

3

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

-

Держатомрегулювання

III квартал

4

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785 "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання"

Директива 2004/108/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності та що скасовує дію Директиви 89/336/ЄЕС

Мінекономрозвитку

II квартал

5

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання"

Директива 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування в електричних мережах з відповідною зміною напруги

Мінекономрозвитку

III квартал

{Позицію 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

7

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"

Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 17 травня 2006 року щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС

Мінекономрозвитку

III квартал

{Позицію 8 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 9 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 10 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 11 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 13 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 14 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 15 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 16 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 17 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 18 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 19 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 20 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 21 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 22 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 23 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

{Позицію 24 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 991 від 19.08.2013}

2013 рік

{Позицію 1 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 2 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 3 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 4 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 5 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 6 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 7 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 8 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 9 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 10 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 11 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 12 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

13

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 108 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин"

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових пральних машин

Держенергоефективності

II квартал

14

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення"

Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

Держенергоефективності

II квартал

15

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 107 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій"

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників

Держенергоефективності

II квартал

16

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro"

Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року про медичні діагностичні засоби in vitro

Держлікслужба

II квартал

17

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

Директива Ради 90/385/ЄЕС від 20 червня 1990 року про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантації

Держлікслужба

II квартал

18

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 року про медичні прилади

Держлікслужба

II квартал

{Позицію 19 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 20 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

21

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок"

Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок

Мінекономрозвитку

II квартал

{Позицію 22 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 23 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 24 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

{Позицію 25 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1165 від 30.09.2014}

2014 рік

1

Проект Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів"

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Мінрегіон

IV квартал

2

Технічний регламент вимірювальних приладів

Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

3

Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів

Директива 2014/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

4

Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп і світильників

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС стосовно енергетичного маркування електричних ламп і світильників

Держенергоефективності

IV квартал

5

Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування телевізорів

Держенергоефективності

IV квартал

6

Технічний регламент кондиціонерів повітря

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів

Держенергоефективності

IV квартал

7

Технічний регламент щодо безпеки автомобільних доріг загального користування

-

Укравтодор

IV квартал

8

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску"

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/105/ЄС від 16 вересня 2009 р. про прості посудини, що перебувають під тиском

Держгірпромнагляд

IV квартал

9

Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях);
Директива 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про сертифікацію машиністів, які управляють локомотивами та поїздами у залізничній мережі в Співтоваристві;
Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 р. про оперативну сумісність залізничних систем у межах Співтовариства;
Директива 2012/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 р. про створення єдиного європейського простору у сфері залізничного транспорту

Мінінфраструктури

IV квартал

2015 рік

1

Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп і світильників (перегляд Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1144)

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 874/2012 від 12 липня 2012 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС стосовно енергетичного маркування електричних ламп і світильників

Держенергоефективності

II квартал

2

Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування телевізорів

Держенергоефективності

II квартал

3

Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску (перегляд Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268)

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/105/ЄС від 16 вересня 2009 року про прості посудини, що перебувають під тиском

Держгірпромнагляд

II квартал

4

Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів

Держенергоефективності

III квартал

5

Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1059/2010/ЄС від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових посудомийних машин

Держенергоефективності

III квартал

6

Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 65/2014 від 1 жовтня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Держенергоефективності

IV квартал

7

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних барабанних сушильних машин

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин

Держенергоефективності

IV квартал

8

Технічний регламент енергетичного маркування пилососів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно енергетичного маркування пилососів

Держенергоефективності

IV квартал

9

Технічний регламент щодо розміщення на ринку будівельних виробів

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС;
Делегований регламент Комісії (ЄС) № 157/2014 від 30 жовтня 2013 року стосовно встановлення вимог до декларування робочих характеристик у електронному вигляді та гарантій доступності до веб-сайтів

Мінрегіон

IV квартал

10

Технічний регламент з екологічного маркування (перегляд Технічного регламенту з екологічного маркування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529)

Регламент ЄС № 66/2010 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про знак екомаркування Європейського Союзу

Мінприроди

IV квартал

11

Технічний регламент щодо безпечності косметичної продукції

Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 року на косметичну продукцію

МОЗ

IV квартал

12

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки (перегляд Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 332)

Директива 2014/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

13

Технічний регламент неавтоматичних зважувальних приладів (перегляд Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190)

Директива 2014/3 1/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку неавтоматичних зважувальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

14

Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності

Директива Ради 75/107/ЄЕС від 19 грудня 1974 року щодо наближення законодавства країн-членів стосовно пляшок, які використовуються як мірні ємності

Мінекономрозвитку

IV квартал

15

Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку

Директива Ради 76/211/ЄЕС від 20 січня 1976 року про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи об'ємом окремих розфасованих продуктів

Мінекономрозвитку

IV квартал

16

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

-

Мінекономрозвитку

IV квартал

17

Технічний регламент електромагнітної сумісності (перегляд Технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785)

Директива 2014/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електромагнітної сумісності

Мінекономрозвитку

IV квартал

18

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (перегляд Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149)

Директива 2014/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку електричного обладнання, призначеного для використання в певних межах напруги

Мінекономрозвитку

IV квартал

19

Технічний регламент щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів (перегляд Технічного регламенту щодо назв текстильних волокон і маркування текстильних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 13)

Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/121/ЄС від 14 січня 2009 року про назви текстилю (переглянута версія)

Мінекономрозвитку

IV квартал

20

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (перегляд Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1057)

Директива 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Мінекономрозвитку

IV квартал

21

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі (перегляд Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 898)

Директива 2014/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно обладнання і захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечному середовищі

Мінекономрозвитку

IV квартал

22

Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Директива 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про безпеку залізниць у Співтоваристві, яка вносить зміни до Директиви Ради 95/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та до Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях);
Директива 2007/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про сертифікацію машиністів, які управляють локомотивами та поїздами у залізничній мережі в Співтоваристві;
Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 2008 року про оперативну сумісність залізничних систем у межах Співтовариства

Мінінфраструктури

IV квартал

23

Технічний регламент засобів технічного захисту інформації від витоку технічними каналами

-

Адміністрація Держспецзв'язку

IV квартал

24

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів (перегляд Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367)

Регламент (ЄС) № 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 5 лютого 2013 року про затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

Мінагрополітики

IV квартал

2017 рік

1.

Технічний регламент щодо вимог до безпеки сховищ нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу

Директива Європейського Парламенту і Ради 98/70/ЄС від 13 жовтня 1998 року та Директива Європейського Парламенту і Ради 93/38/ЄС від 14 червня 1993 року

Мінпаливенерго

IV квартал

2019 рік

1

Технічний регламент щодо вимог до контактних та кабельних мереж міського електричного транспорту

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки"

Мінжитлокомунгосп

IV квартал

2

Технічний регламент щодо вимог до колій трамвайних міського електричного транспорту

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки"

Мінжитлокомунгосп

IV квартал

3

Технічний регламент щодо вимог до тягових підстанцій міського електричного транспорту

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки"

Мінжитлокомунгосп

IV квартал

4

Технічний регламент щодо вимог до трамвайних вагонів міського електричного транспорту

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки"

Мінжитлокомунгосп

IV квартал

5

Технічний регламент щодо вимог до тролейбусів міського електричного транспорту

Галузева програма "Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009-2020 роки"

Мінжитлокомунгосп

IV квартал

{Робоча програма із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 820 від 18.07.2012, № 991 від 19.08.2013, № 1165 від 30.09.2014, № 323 від 01.04.2015}

Начальник Управління
технічного регулювання
вгору