Документ v0565854-14, поточна редакція — Редакція від 02.10.2014, підстава - v0571854-14

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

29.09.2014  № 565

Про організацію роботи з виконання завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті
№ 571 від 02.10.2014}

З метою забезпечення своєчасного та безумовного виконання завдань та заходів, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони" (далі - План заходів), НАКАЗУЮ:

1. Визначити відповідальними за виконання завдань, передбачених Планом заходів:

першого заступника голови Укртрансінспекції;

начальника Юридичного управління;

керівників структурних підрозділів апарату Укртрансінспекції відповідно до додатка.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Укртрансінспекції:

забезпечити виконання у встановлені терміни завдань, передбачених Планом заходів відповідно до додатка;

до 10 жовтня 2014 року подати Управлінню державного контролю на автомобільному транспорті проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених Планом заходів;

щоквартально до 5 числа наступного місяця подавати Управлінню державного контролю на автомобільному транспорті інформацію про стан виконання Плану заходів.

3. Управлінню державного контролю на автомобільному транспорті:

опрацювати проекти планів та підготувати проект наказу Укртрансінспекції про затвердження заходів по імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

щоквартально до 10 числа наступного місяця узагальнювати інформацію структурних підрозділів апарату Укртрансінспекції про стан виконання Плану заходів та інформувати Кабінет Міністрів України.

4. Юридичному управлінню забезпечити опрацювання поданих на розгляд структурними підрозділами апарату Укртрансінспекції проектів нормативно-правових актів.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

В.А. Балін
Додаток
до наказу Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті
29.09.2014 № 565

ЗАВДАННЯ,
передбачені Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, виконавцем яких визначено Укртрансінспекцію


з/п

№, передбачений Планом заходів

Розділ (глава) Угоди

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання завдань, передбачених Планом заходів

1

266

Стаття 367, додаток XXXII

Створення системи державного управління у сфері безпеки на залізничному транспорті відповідно до норм законодавства Європейського Союзу

липень 2017 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.

2

267

Стаття 367, додаток XXXII

Створення інфраструктури для підтвердження відповідності професійної компетенції водіїв, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

грудень 2016 р.

Управління по виконанню робіт з попередження катастроф, аварій та подій
Сергієнко В.С.

3

282

Стаття 367, додаток XXXII

Забезпечення внесення змін до законодавства щодо обладнання вантажних транспортних засобів повною масою більше 3,5 тонни та міжнародних і міжміських автобусів пристроями обмеження швидкості відповідно до Директиви Ради 92/6/ЄЕС від 10 лютого 1992 р. про встановлення та використання пристроїв обмеження швидкості для певних категорій механічних транспортних засобів у Співтоваристві та ефективного контролю:

 

Управління по виконанню робіт з попередження катастроф, аварій та подій
Сергієнко В.С.

транспортних засобів, що використовуються для міжнародних вантажних перевезень

грудень 2015 р.

транспортних засобів, що використовуються для міжнародних пасажирських перевезень

грудень 2017 р.

4

284

Стаття 367, додаток XXXII

Розроблення проектів актів законодавства щодо вирішення питання інституційного забезпечення контролю робочого часу водіїв відповідно до Директиви 2006/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р. про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради (ЄЕС) № 3820/85 і 3821/85 про соціальне законодавство в галузі дорожньо-транспортних робіт, що припиняє дію Директиви Ради 88/599/ЄЕС та Директиви 2002/15/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2002 р. про організацію робочого часу осіб, які провадять мобільну автотранспортну діяльність:

 

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Свіщовський Б.Р.

для міжнародних перевезень автомобільним транспортом

грудень 2015 р.

для внутрішніх перевезень автомобільним транспортом

грудень 2016 р.

5

285

Статті 368, 369, додаток XXXII

Запровадження порядку допуску на ринки автомобільних перевезень відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень та скасування Директиви Ради 96/26/ЄС

грудень 2017 р.

Управління ліцензування та адміністративних послуг
Рубленко А.О.

6

286

Статті 368, 369, додаток XXXII

Створення єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників відповідно до Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що запроваджує загальні правила стосовно умов допуску до роботи операторів автомобільних перевезень

грудень 2017 р.

Управління ліцензування та адміністративних послуг
Рубленко А.О.

7

287

Стаття 369, додаток XXXII

Внесення змін до Правил дорожнього руху щодо встановлення градації максимальних вагових та габаритних параметрів транспортних засобів відповідно до Директиви Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 р. про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень

грудень 2016 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Свіщовський Б.Р.

8

288

Стаття 369, додаток XXXII

Внесення змін до Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо впровадження плати за проїзд великовантажними транспортними засобами автомобільними дорогами державного значення відповідно до Директиви 99/62/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 червня 1999 р. про стягнення плати з вантажних транспортних засобів за використання певної інфраструктури

грудень 2017 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Свіщовський Б.Р.

9

290

Стаття 369, додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на автомобільному транспорті)

грудень 2017 р.

Управління по виконанню робіт з попередження катастроф, аварій та подій
Сергієнко В.С.

10

291

Стаття 367, додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 р. про внутрішні перевезення небезпечних вантажів (у частині перевезень на залізничному транспорті)

грудень 2017 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.

11

292

Стаття 367, додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві, якою внесено зміни до Директиви Ради 96/18/ЄС про ліцензування підприємств залізничного транспорту та Директиви 2001/14/ЄС про розподіл потужностей залізничних інфраструктур та стягнення платежів за використання залізничної інфраструктури та про сертифікацію безпеки (Директива про безпеку на залізницях)

грудень 2017 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.
Управління ліцензування та адміністративних послуг
Рубленко А.О.

12

298

Стаття 368, додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

грудень 2017 р.

Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.

13

317

Стаття 368, додаток XXXII

Розроблення, прийняття та впровадження нормативно-правових актів з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 р. про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти (ЄЕС) № 1191/69 і 1107/70 Ради

грудень 2017 р.

Відділ організації перевезень та диспетчерського контролю
Григор'єв В.В.
Управління державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті
Александров С.В.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті № 571 від 02.10.2014}

{Текст взято з сайту Укртрансінспекції України http://www.uti.gov.ua}вгору