Документ v0564227-98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.06.2017, підстава - v0512874-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 564 від 06.05.98
м.Київ
vd980506 vn564
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
N 512 ( v0512874-17 ) від 13.04.2017 }

Про затвердження "Тимчасової методики розрахунку роздрібного
тарифу на спожиту електроенергію, тарифу на передачу
електроенергії місцевими (локальними) електромережами
та тарифу на постачання електроенергії"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 1246 ( v1246227-08 ) від 30.10.2008 }

Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України
від 21 квітня 1998 N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії
регулювання електроенергетики України", Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
До введення в дію розрахунку тарифів за 4 класами напруги
затвердити "Тимчасову методику розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії" (додається).
Голова Комісії З.Буцьо
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
06.05.1998 N 564
(у редакції постанови НКРЕ
30.10.2008 N 1246
( v1246227-08 )

ТИМЧАСОВА МЕТОДИКА
розрахунку роздрібного тарифу на спожиту
електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу
на постачання електроенергії

1. Загальні положення
1.1. Тимчасова методика розрахунку роздрібного тарифу на
спожиту електроенергію, тарифу на передачу електроенергії
місцевими (локальними) електромережами та тарифу на постачання
електроенергії (далі - Методика) встановлює порядок і спосіб
розрахунку: ліцензіатом з постачання електроенергії за регульованим
тарифом - роздрібних тарифів для споживачів та тарифів на
постачання електроенергії; ліцензіатом з передачі електроенергії місцевими (локальними)
електромережами - тарифів на передачу електроенергії.
1.2. Ціна, за якою споживач сплачує за електричну енергію,
складається із закупівельної ціни електричної енергії на Оптовому
ринку електроенергії України та/або в інших виробників електричної
енергії з урахуванням нормативних технологічних витрат
електроенергії в місцевих (локальних) електричних мережах, тарифу
на передачу електроенергії місцевими (локальними) електричними
мережами на відповідному класі напруги ліцензіата з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, на закріпленій території
ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач, та складової,
яка забезпечує покриття витрат з постачання електроенергії.
2. Розрахунок роздрібного тарифу на електроенергію
Роздрібний тариф за спожиту електроенергію розраховується за
формулою:
СЗ
Ц
Р М П
T = ----------- + T + T , грн/МВт*год, ij j j i
П (1-k )
j=1 j
де: i - група споживачів (споживачі електричної енергії об'єднані
у дві групи: 1 група - суб'єкти господарської діяльності та
фізичні особи - підприємці, 2 група - міське та сільське
населення); j - клас споживача (споживачі електричної енергії
розподіляються за двома класами відповідно до Порядку визначення
класів споживачів електричної енергії, диференційованих за
ступенями напруги, затвердженого постановою НКРЕ від 13.08.98
N 1052) ( v1052227-98 ); СЗ Ц - прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії Р на розрахунковий місяць, на який встановлюються роздрібні тарифи
на електроенергію, розраховується згідно з Порядком формування
роздрібного тарифу на електроенергію для споживачів (крім
населення і населених пунктів) ліцензіатами з постачання
електроенергії за регульованим тарифом, затвердженого постановою
НКРЕ від 22.01.2001 N 47 ( v0047227-01 ), грн/МВт*год; k - економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат j електроенергії на передачу місцевими (локальними) електромережами
на j-тому класі напруги, затверджується НКРЕ, в.о.; М T - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) j електромережами, який розраховується згідно з розділом 3 цієї
Методики, затверджується НКРЕ, грн/МВт*год; П T - тариф на постачання електроенергії, який розраховується i згідно з розділом 4 цієї Методики, затверджується НКРЕ,
грн/МВт*год.
3. Розрахунок тарифів на передачу електроенергії
Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами розраховується для споживачів відповідного класу
напруги.
3.1. Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами для споживачів 1 класу напруги розраховується за
формулою:
B
М U1
T = -----, грн/МВт*год, 1 E
1
де: М T - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 1 електромережами 1 класу напруги, грн/МВт*год;
B - витрати на передачу електроенергії на 1 класі напруги, U1 визначаються згідно даних додатка 6 Процедури встановлення або
перегляду тарифів для ліцензіатів з передачі електричної енергії
місцевими (локальними) електромережами та з постачання
електроенергії за регульованим тарифом (далі - Процедура),
затвердженої постановою НКРЕ від 01.08.2001 N 801 ( v0801227-01 ),
грн; E - електроенергія, що передається на 1 класі напруги, 1 визначається згідно даних додатка 8 Процедури ( v0801227-01 ),
МВт*год; 3.1.1. Обсяг електричної енергії, що передається на
відповідному класі напруги, включає обсяги трансформації
електричної енергії з вищого на нижчий клас напруги, обсяги
корисного відпуску електроенергії власним споживачам ліцензіата з
постачання електроенергії за регульованим тарифом та обсяги
корисного відпуску електроенергії споживачам ліцензіата з
постачання електроенергії за нерегульованим тарифом на даному
класі напруги незалежно від точки приєднання споживачів до
електричних мереж. Обсяг електроенергії, що передається на відповідному класі
напруги, розраховується за формулою:
E = E + SE + E , МВт*год,
j cj oj Tj
де: E - обсяг корисного відпуску електроенергії споживачам, cj включаючи обсяги корисного відпуску електроенергії споживачам
ліцензіатів з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, що віднесені до відповідного класу напруги, визначається
згідно даних додатка 8 Процедури ( v0801227-01 ), МВт*год; E - обсяг передачі електроенергії за межі території oj діяльності ліцензіата до мереж, які належать іншому
ліцензіату-передавачу, визначається згідно даних додатка 7
Процедури ( v0801227-01 ) (використовується в разі прийняття
відповідного рішення НКРЕ), МВт*год; E - обсяг електроенергії, яка трансформується з вищого на Tj нижчий клас напруги, визначається згідно даних додатка 8 Процедури
( v0801227-01 ), МВт*год; S - знак суми.
3.2. Тариф на передачу електроенергії для споживачів 2 класу
розраховується за формулою:
М
Т E B
М 1 r2 U2
Т = ----------- * (1 - -----------) + ----- , грн/МВт*год, 2 М (E + E ) E
(1 - k ) T1 r2 2
Р2
де: М Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 2 електромережами 2 класу напруги, грн/МВт*год;
М
Т - тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) 1 електромережами 1 класу напруги, грн/МВт*год;
E - обсяг електроенергії, що надходить безпосередньо на 2-й r2 клас напруги, визначається згідно даних додатка 8 Процедури
( v0801227-01 ), МВт*год; E - обсяг електроенергії, яка трансформується з 1 на 2 клас T1 напруги, визначнється згідно даних додатка 8 Процедури
( v0801227-01 ), МВт*год; B - витрати на передачу електроенергії на 2 класі напруги, U2 визначаються згідно даних додатка 6 Процедури ( v0801227-01 ),
грн; E - електроенергія, що передається на 2 класі напруги, 2 визначається згідно даних додатка 8 Процедури ( v0801227-01 ),
МВт*год; M k - коефіцієнт нормативних технологічних витрат P2 електроенергії на 2 класі напруги, визначається згідно даних
додатка 8 Процедури ( v0801227-01 ), в.о.
4. Розрахунок тарифів на постачання електроенергії
Тариф на постачання електроенергії розраховується для
споживачів відповідної групи.
4.1. Тариф на постачання електроенергії для 1 групи
споживачів розраховується за формулою:
П
П В
Т = ----------------- , грн/МВт*год, 1 П П
(Е + К * Е )
С1 С2
де: П В - витрати на постачання електроенергії, визначаються
згідно даних додатка 5 Процедури ( v0801227-01 ), грн; П П Е , Е - обсяги електроенергії, реалізованої власним С1 С2 споживачам відповідно 1 та 2 групи, визначаються згідно даних
додатка 4 Процедури ( v0801227-01 ), МВт*год; К=5 - коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої
діяльності з постачання електроенергії споживачам 2 групи. Коефіцієнт складності, по-перше, заінтересовує ліцензіата як
постачальника постачати електроенергію споживачам 2 групи
(населення), по-друге - заінтересовує споживачів 1 групи (всі інші
споживачі, крім населення) купувати електроенергію в ліцензіата як
власника ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з
постачання електроенергії за регульованим тарифом.
4.2. Тариф на постачання електроенергії для 2 групи
споживачів розраховується за формулою:
П
П К * В
Т = -----------------, грн/МВт*год, 2 П П
(Е + К * Е )
С1 С2
де: П В - витрати на постачання електроенергії, визначаються згідно
даних додатка 5 Процедури ( v0801227-01 ), грн; П П Е , Е - обсяги електроенергії, реалізованої власним С1 С2 споживачам відповідно 1 та 2 групи, визначаються згідно даних
додатка 4 Процедури ( v0801227-01 ), МВт*год; К=5 - коефіцієнт складності при здійсненні ліцензованої
діяльності з постачання електроенергії споживачам 2 групи.
{ Тимчасова методика в редакції Постанови Національної комісії
регулювання електроенергетики N 1246 ( v1246227-08 ) від
30.10.2008 }вгору