Щодо використання паливних карток
Мінтрансзв'язку України; Лист, Витяг від 25.02.2008563-04/09/14-08
Документ v0563650-08, поточна редакція — Прийняття від 25.02.2008

            МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ 
Л И С Т
25.02.2008 N 563-04/09/14-08

Щодо використання паливних карток

Державний департамент автомобільного транспорту на виконання
доручення Міністерства транспорту та зв'язку України N с-294 від
24.01.2008 р. стосовно <...> звернення щодо використання паливних
карток повідомляє, що, на нашу думку, використання підприємствами
України "паливних карток" не суперечить чинному законодавству,
зокрема Господарському кодексу України ( 436-15 ), Закону України
"Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ),
Постанові Національного банку України від 19.04.2005 р. N 137
( z0543-05 ) "Про затвердження Положення про порядок емісії
платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням".
Вимоги щодо обігу, використання (видача водіям тощо) та
зберігання паливних карток встановлюються договором на відпуск
паливно-мастильних матеріалів (ПММ) за паливними картками між
покупцем і продавцем.
Паливні картки є оптимальним способом закупки пального для
юридичних осіб. Електронна система розрахунків забезпечує
підготовку необхідних даних та звітів в автоматичному режимі. Для
бухгалтерії юридичної особи значно спрощується складання звітів, -
це робить компанія - емітент карти в автоматичному режимі. Крім
того, використання паливної картки забезпечує можливість
стовідсоткового контролю за витратами пального, що реалізують за
цими картками (у літрах чи в гривнях), що дозволяється
встановлювати умовами договору. Кожний місяць постачальник
пального надає замовнику підсумкову розхідну накладну за
попередній місяць згідно з фактично отриманими ПММ.
Враховуючи викладене, вважаємо, що оформлення та використання
паливних карток не суперечить чинному законодавству.
Заступник директора Л.Петренковгору