Документ v0562644-06, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2006

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.11.2006 N 562

Про порядок розгляду і затвердження можливих
змін виробничих потужностей вугледобувних
підприємств вугільної промисловості України

З метою забезпечення об'єктивності при вирішенні питання
встановлення і затвердження виробничої потужності вугледобувного
підприємства галузі Н А К А З У Ю:
1. Запровадити такий порядок узгодження і затвердження
виробничих потужностей:
1.1. Генеральним директорам державних підприємств, директорам
самостійних шахт, керівникам структурних підрозділів вугледобувних
підприємств, які належать до сфери управління Мінвуглепрому, та
акціонерних товариств, щодо яких міністерство здійснює
корпоративне управління (далі - вугледобувні підприємства): 1.1.1. Звертатися до міністра з клопотанням про перегляд
встановленої виробничої потужності вугледобувного підприємства,
для чого, при її зниженні, надавати такі матеріали: - плани гірничих робіт; - інформацію про проектну потужність і основні
гірничогеологічні і виробничо-технічні показники роботи
вугледобувного підприємства за три останні роки, що передують року
обігу (промислові запаси вугілля в т.ч. підготовлені і готові до
виїмки, виробнича потужність, видобуток, рівень освоєння
виробничої потужності, середньодіюче за рік число очисних вибоїв,
у т.ч. КМВ, навантаження на діючий очисний вибій); - графіки введення-вибуття очисних вибоїв на кожні три роки,
наступні за роком обігу; - розрахунок технічних спроможностей основних виробничих
ланок з вказівкою "вузької ланки"; 1.1.2. Міністр доручає ДП "ДонВУГІ" (Грядущий Б.А.) і
проектному інституту, що займається регіоном, детально вивчити
причини зниження виробничої потужності і підготувати об'єктивний
висновок; 1.1.3. Висновок і матеріали вугледобувного підприємства
направляються заступнику міністра, в межах компетенції якого є
зазначене питання відповідно до розподілу обов'язків, для
підготовки пропозицій про зміни виробничої потужності на засідання
Науково-технічної ради Мінвуглепрому України; 1.1.4. Рішення Науково-технічної ради за розглянутим
матеріалом затверджується колегією міністерства, після чого воно
направляється в ДП "ДонВУГІ".
2. ДП "ДонВУГІ" (Грядущий Б.А.) щорічно розробляти керівний
документ "Структура вугільної промисловості України і виробничі
потужності діючих шахт і розрізів" і подавати на затвердження до
Міністерства вугільної промисловості України.
3. Для обліку гірничо-геологічних і виробничо-технічних умов
вугледобувних підприємств України ДП "ДонВУГІ" (Грядущий Б.А.) і
УкрНДІпроект (Сургай М.С.) у 2007 році розробити галузевий
стандарт (СОУ) "Інструкція з розрахунку виробничої потужності
вугільних шахт" і подати її на узгодження в державних органах
відповідно до діючого порядку.
4. Галузевий стандарт (СОУ) "Інструкція з розрахунку
виробничої потужності вугільних шахт" після його затвердження
запровадити як обов'язковий нормативний документ.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника міністра Радченка В.В.
Міністр С.Тулубвгору