Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, віднесених до номенклатури Голови ДФС
Державна фіскальна служба; Наказ, Склад колегіального органу, Порядок [...] від 30.07.2015558
Документ v0558872-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.05.2016, підстава - v0461872-16

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2015  № 558

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної фіскальної служби № 461 від 23.05.2016}

Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, віднесених до номенклатури Голови ДФС

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, із змінами, з метою удосконалення процедури відбору кандидатів на заміщення вакантних посад, віднесених до номенклатури Голови ДФС, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Склад Конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Конкурсна комісія);

1.2. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Порядок проведення конкурсу);

1.3. Порядок проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Порядок проведення іспиту);

1.4. Перелік питань для проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Перелік питань).

2. Конкурсній комісії керуватися у роботі Порядком проведення конкурсу, Порядком проведення іспиту та Переліком питань.

3. Затвердити зразок форми відомостей проведення Конкурсною комісією іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад, віднесених до номенклатури ДФС (додається).

4. Департаменту комунікацій забезпечити:

4.1. оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС Переліку питань;

Термін - протягом одного дня з дати реєстрації наказу;

4.2. розміщення на офіційному веб-порталі ДФС інформації, передбаченої Порядком проведення конкурсу та Порядком проведення іспиту.

Термін - протягом 1-го робочого дня з дня надходження відповідної інформації від Департаменту персоналу.

5. Наказ Міндоходів від 07.10.2013 № 540 "Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад III - V категорій в апараті Міндоходів" вважати таким, що втратив чинність.

6. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М.В.) забезпечити внесення змін до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Білана С.В.

Голова

Р.М. НасіровЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
30.07.2015 № 558

СКЛАД
Конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС


Голова Конкурсної комісії:


Білан С.В.

-

перший заступник Голови ДФС


Заступник голови Конкурсної комісії:


Пригаровський В.М.

-

директор Департаменту персоналу


Члени Конкурсної комісії:


Шеремет Ю.В.

-

начальник Головного управління власної безпеки


Видиборець А.П.

-

директор Департаменту внутрішнього аудиту та контролю


Гвоздінський В.І.

-

в.о. директора Департаменту охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації


Лапшин Ю.В.

-

директор Департаменту оподаткування юридичних осіб


Любченко О.М.

-

в.о. директора Організаційно-розпорядчого департаменту


Мельниченко І.С.

-

в.о. директора Департаменту фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку - головного бухгалтера


Ревчук О.Р.

-

директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб


Рубан Н.І.

-

директор Департаменту податкового та митного аудиту


Тимофєєв І.В.

-

директор Департаменту міжнародних зв'язків


Башта С.І.

-

заступник директора департаменту - начальник управління кадрового забезпечення головних управлінь та ДПІ Департаменту персоналу


Гайшунов М.В.

-

заступник директора департаменту - начальник управління митних платежів Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання


Пітерська Т.В.

-

заступник директора Департаменту персоналу


Сербайло А.І.

-

заступник директора Департаменту організації митного контролю та оформлення


Німченко С.І.

-

заступник директора департаменту - начальник управління документального забезпечення Департаменту інфраструктури


Чернов П.С.

-

заступник директора Координаційно-моніторингового департаменту


Касьян В.В.

-

начальник управління кадрового забезпечення митниць Департаменту персоналу


Нікітін О.С.

-

начальник управління забезпечення центрального апарату та контрольно-аналітичної роботи Департаменту правової роботи


Ткаченко І.В.

-

начальник відділу інновацій управління кадрового забезпечення апарату Департаменту персоналу


Секретаріат Конкурсної комісії


Ключкіна В.Ю.

-

головний спеціаліст відділу роботи з персоналом управління кадрового забезпечення апарату Департаменту персоналу


Захарченко Н.П.

-

заступник начальника відділу методологічної роботи управління кадрового забезпечення головних управлінь та ДПІ Департаменту персоналу


Кутишенко Л.Г.

-

Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом митниць управління кадрового забезпечення митниць Департаменту персоналуЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
30.07.2015 № 558

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС

1. Загальні положення

1.1. Конкурсний відбір на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - конкурс), здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Порядок), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, зі змінами.

1.3. Конкурс повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу громадян України до державної служби.

1.4. Для проведення конкурсу утворюється Конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Конкурсна комісія), до складу якої входять представники кадрової та юридичної служб, окремих структурних підрозділів апарату ДФС, секретаріат Конкурсної комісії. Очолює Конкурсну комісію заступник Голови ДФС.

1.5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду (в апараті ДФС або в територіальних органах), віднесену до номенклатури Голови ДФС, а також просування по службі працівників, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу відповідно до Порядку визначаються Головою ДФС. Рішення про проведення конкурсу приймається Головою ДФС за наявності вакантних посад (в апараті ДФС або в територіальних органах), віднесених до номенклатури Голови ДФС.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали необхідні документи до ДФС для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади (в апараті ДФС або в територіальних органах), віднесеної до номенклатури Голови ДФС (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення ДФС про проведення конкурсу в пресі, на офіційному веб-порталі ДФС та/або поширення його через інші ЗМІ;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту (тестування) та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Департамент персоналу забезпечує опублікування оголошення про проведення конкурсу в пресі, на офіційному веб-порталі ДФС або поширення його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників органу ДФС, в якому оголошується конкурс.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування органу ДФС із зазначенням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається Департаментом персоналу;

3) основні вимоги до кандидатів;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 1.5 Порядку у межах одного органу ДФС конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів для участі у конкурсі

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до Конкурсної комісії такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см (матового кольору);

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";


(з початком роботи системи подання
та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, згідно
із Законом України "Про запобігання корупції",
абзац шостий пункту 4.1 буде виключено
відповідно до абзацу другого підпункту 2
пункту 8 Змін, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 року № 301)

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);

згоду на обробку персональних даних.

Особи, які працюють в органі ДФС, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.


(з початком роботи системи подання
та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідн
до Закону України "Про запобігання корупції",
пункт 4.1 буде доповнено абзацом згідно
з абзацом третім підпункту 2 пункту 8 Змін,
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 14 травня 2015 року № 301)

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію щодо своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Секретаріат Конкурсної комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим для кандидатів вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця.

4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови Конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє секретаріат Конкурсної комісії з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за таких обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає Конкурсна комісія.

4.6. Подані документи і матеріали Конкурсної комісії зберігаються у Департаменті персоналу.

5. Проведення іспиту (тестування) та відбір кандидатів

5.1. Іспит (тестування) проводиться Конкурсною комісією з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів.

5.2. Департамент персоналу за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту (тестування) та повідомляє кандидатів про місце і час проведення.

5.3. Під час іспиту (тестування) перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурних підрозділів апарату ДФС.

5.4. Порядок проведення іспиту (тестування) у ДФС та Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурних підрозділів апарату ДФС затверджується Головою ДФС відповідно до цього Порядку та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

5.5. Кандидати, які не склали іспит (тестування), не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

5.6. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту (тестування) та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит (тестування), здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад (в територіальному органі ДФС та апараті ДФС), віднесених до номенклатури Голови ДФС.

5.7. Інші кандидати, які успішно склали іспит (тестування), але не відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди за рішенням Конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в територіальному органі ДФС або апараті ДФС і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, Конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

5.8. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований Конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, віднесеної до номенклатури Голови ДФС, в територіальному органі ДФС та апараті ДФС, оголошується повторний конкурс.

5.9. Засідання Конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 складу.

5.10. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Конкурсної комісії.

У рішенні Конкурсної комісії, що подається голові ДФС, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду, віднесену до номенклатури Голови ДФС, в територіальному органі ДФС або апараті ДФС та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

5.11. Засідання Конкурсної комісії оформляється протоколом, який складає секретаріат Конкурсної комісії. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії і подається Голові ДФС не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

5.12. Секретаріат Конкурсної комісії повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я.

5.13. Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву приймає Голова ДФС на підставі пропозиції Конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення.

Призначення на посади в територіальні органи та апарат ДФС здійснюється з урахуванням вимог чинного законодавства.

5.14. Рішення Конкурсної комісії може бути оскаржене Голові ДФС протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

5.15. Рішення Голови ДФС може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

Директор Департаменту
персоналу


В.М. ПригаровськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
30.07.2015 № 558

ПОРЯДОК
проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад, віднесених до номенклатури Голови ДФС, в територіальних органах ДФС та апараті ДФС як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, зі змінами.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зі змінами, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

1.3. Іспит проводиться шляхом тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу, що визначаються Головою ДФС.

1.4. Мета проведення іспиту (тестування) - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад.

1.5. Іспит (тестування) проводиться Конкурсною комісією для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС (далі - Конкурсна комісія), для відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в територіальних органах ДФС та в апараті ДФС.

1.6. Іспит (тестування) проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови Конкурсної комісії до іспиту (тестування) не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті (тестуванні) за таких обставин, він допускається до іспиту (тестування), а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.7. Об'єктивність проведення іспиту (тестування) забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту (тестування), зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про умови, єдиними критеріями оцінки.

1.8. Проведення іспиту (тестування) для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурного підрозділу апарату ДФС.

Перелік питань для перевірки знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" (далі - Перелік) розроблено відповідно до Переліку питань, наведених у додатку 1 до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164, зі змінами, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668, та затверджено цим наказом.

1.9. Порядок проведення іспиту (тестування) та Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного органу ДФС та структурних підрозділів апарату ДФС затверджуються Головою ДФС відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС, затвердженого цим наказом (далі - Порядок проведення конкурсу), та цього Порядку.

1.10. Переліки питань публікуються у відповідних друкованих засобах масової інформації та/або розміщуються на офіційному веб-порталі ДФС і можуть надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі у конкурсі.

1.11. До блоків для перевірки знання Конституції України включено 42 питання, Закону України "Про державну службу" - 40 питань, Закону України "Про запобігання корупції" - 30 питань, до блоку для перевірки знань Податкового та Митного кодексів України включено 70 питань.

Комп'ютер під час тестування кандидата шляхом довільного вибору визначає загальну кількість питань - 60 для перевірки знань Конституції України, законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції", Податкового та Митного кодексів України.

1.12. Процедура складання іспиту (тестування) має три етапи:

організаційна підготовка до іспиту (тестування);

складання іспиту (проведення тестування);

підбиття підсумків іспиту (тестування).

1.13. Департамент персоналу за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту (тестування), секретаріат Конкурсної комісії повідомляє кандидатів про місце і час проведення іспиту (тестування).

2. Організаційна підготовка до іспиту (тестування)

2.1. Організаційна підготовка до іспиту (тестування) проводиться у день проведення іспиту (тестування) з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретаріат Конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту (тестування).

2.3. До початку іспиту (тестування) секретаріат Конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту (тестування). Інформація секретаріату про умови складання іспиту (тестування) має бути повною та достатньою для кандидатів. Секретаріат повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту (тестування), в іншому випадку - надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірні питання мають бути вирішені головою Конкурсної комісії.

3. Складання іспиту (тестування)

3.1. Під час проведення іспиту (тестування) мають бути присутніми не менше трьох членів Конкурсної комісії.

3.2. Іспит (тестування) проводиться одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит (тестування) може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для проведення іспиту (тестування) має відповідати умовам розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання тесту. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення до закінчення іспиту (тестування).

3.4. При роздрукуванні результатів тестування обов'язково вказується прізвище та ініціали кандидата, питання та неправильні відповіді, зазначені в кожному блоці тестів, кількість та відсоток правильних відповідей; проставляється підпис кандидата та дата проведення тестування.

3.5. Загальний час для проходження тестування становить 45 хвилин.

4. Підбиття підсумків іспиту (тестування)

4.1. Результати іспиту (тестування) вимірюються відсотком правильних відповідей. Оцінювання результатів іспиту (тестування) кандидатів відбувається за такою шкалою:

відмінно - від 100 відс. до 85 відс.;

добре - від 84 відс. до 70 відс.;

задовільно - від 69 відс. до 55 відс. включно;

незадовільно - менше 55 відс.

4.2. Підбиття підсумку здійснюється шляхом занесення оцінки, вказаної у п. 4.1 Порядку, до відомості проведення тестування, форма якої затверджена цим наказом та підписується усіма присутніми членами Конкурсної комісії. З результатами тестування ознайомлюються кандидати.

4.3. Результати тестування кандидатів у паперовій формі зберігаються разом з іншими матеріалами та документами Конкурсної комісії у Департаменті персоналу відповідно до вимог чинного законодавства.

4.4. Кандидати, які набрали 55 відсотків та вище при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно пройшли тестування.

4.5. Кандидати, які набрали менше 55 відсотків при проведенні іспиту (тестуванні), вважаються такими, що не пройшли тестування.

4.6. Кандидати, які не пройшли тестування, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.7. Результати іспиту (тестування) можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

Директор Департаменту
персоналу


В.М. ПригаровськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
30.07.2015 № 558

ПЕРЕЛІК
питань для проведення іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС

I. Питання для перевірки знання Конституції України

1. За державним устроєм Україна є:

Джерело: стаття 2 Конституції України

2. За формою державного правління Україна є:

Джерело: стаття 5 Конституції України

3. Конституція України складається з

Джерело: Конституція України

4. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є:

Джерело: стаття 5 Конституції України

5. Державна влада в Україні поділяється на:

Джерело: стаття 6 Конституції України

6. Чинні міжнародні договори діють на території України:

Джерело: стаття 9 Конституції України

7. Державною мовою в Україні є:

Джерело: стаття 10 Конституції України

8. Земля, яка знаходиться в межах території України, є об'єктом права власності:

Джерело: стаття 13 Конституції України

9. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на:

Джерело: стаття 17 Конституції України

10. Державними символами України є:

Джерело: стаття 20 Конституції України

11. Головним елементом великого Державного Герба України є:

Джерело: стаття 20 Конституції України

12. Конституція України:

Джерело: розділ II Конституції України

13. Громадянин України:

Джерело: стаття 25 Конституції України

14. Громадянин України:

Джерело: стаття 25 Конституції України

15. Іноземці на території України:

Джерело: стаття 26 Конституції України

16. У разі нагальної необхідності запобігти злочину особу без вмотивованого рішення суду:

Джерело: стаття 29 Конституції України

17. Церква і релігійні організації в Україні:

Джерело: стаття 35 Конституції України

18. Членами політичних партій можуть бути:

Джерело: стаття 36 Конституції України

19. Політичні партії та громадські організації:

Джерело: стаття 37 Конституції України

20. Згідно з Конституцією України кожному в Україні гарантується право:

Джерело: стаття 42 Конституції України

21. Відповідно до Конституції України використання примусової праці:

Джерело: стаття 43 Конституції України

22. Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах:

Джерело: стаття 43 Конституції України

23. Відповідно до Конституції України повнолітні діти:

Джерело: стаття 51 Конституції України

24. Президент України обирається строком на:

Джерело: стаття 103 Конституції України

25. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на:

Джерело: стаття 52 Конституції України

26. Права і свободи людини і громадянина захищаються:

Джерело: стаття 55 Конституції України

27. Закони та інші нормативні акти:

Джерело: стаття 58 Конституції України

28. Незнання законів:

Джерело: стаття 68 Конституції України

29. Відповідно до Конституції України право голосу на виборах мають:

Джерело: стаття 70 Конституції України

30. Верховна Рада України:

Джерело: стаття 75 Конституції України

31. Народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів:

Джерело: стаття 76 Конституції України

32. Притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України здійснюється за згодою:

Джерело: стаття 80 Конституції України

33. Державний бюджет України затверджується щорічно:

Джерело: стаття 96 Конституції України

34. Президент України:

Джерело: стаття 102 Конституції України

35. Кабінет Міністрів України є:

Джерело: стаття 113 Конституції України

36. Кабінет Міністрів України:

Джерело: стаття 116 Конституції України

37. Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є:

Джерело: стаття 147 Конституції України

38. Головою Ради національної безпеки і оборони України є:

Джерело: стаття 107 Конституції України

39. Прем'єр-міністр України призначається:

Джерело: стаття 114 Конституції України

40. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає:

Джерело: стаття 117 Конституції України

41. Прокуратура України:

Джерело: стаття 121 Конституції України

42. Судочинство в Україні здійснюють:

Джерело: стаття 124 Конституції України

II. Питання для перевірки знання Закону України "Про державну службу"

1. Відповідно до Закону України "Про державну службу" посадовими особами вважаються:

Джерело: стаття 2 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

2. Державна служба в Україні - це:

Джерело: стаття 1 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

3. Право на державну службу в Україні мають:

Джерело: стаття 4 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

4. Відповідно до статті 5 Закону України "Про державну службу" державний службовець повинен:

Джерело: стаття 5 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

5. Державна політика в сфері державної служби визначається:

Джерело: стаття 6 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

6. Основними обов'язками державних службовців є:

Джерело: стаття 10 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

7. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний:

Джерело: стаття 10 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

8. Державні службовці мають право:

Джерело: стаття 11 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

9. Конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються у:

Джерело: стаття 11 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

10. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

Джерело: стаття 12 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

11. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за:

Джерело: стаття 14 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

12. Відповідно до Закону України "Про державну службу" до державних службовців можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

Джерело: стаття 14 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

13. Порядок проведення конкурсу для вступу на державну службу регулюється Положенням, що затверджується:

Джерело: стаття 15 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

14. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу:

Джерело: стаття 18 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

15. Стажування особи, яка претендує на посаду державного службовця, проводиться у строки:

Джерело: стаття 19 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

16. Тривалість робочого часу державних службовців визначається:

Джерело: стаття 20 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

17. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані:

Джерело: стаття 20 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

18. Державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки:

Джерело: стаття 20 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

19. Рішення про відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою приймається:

Джерело: стаття 22 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

20. Службове розслідування проводиться у строк до:

Джерело: стаття 22 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

21. Граничний вік перебування на державній службі становить:

Джерело: стаття 23 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

22. Положення про ранги державних службовців затверджується:

Джерело: стаття 26 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

23. Підставою для відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою є:

Джерело: стаття 22 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

24. При прийнятті на державну службу службовцю присвоюється:

Джерело: стаття 26 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

25. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно:

Джерело: стаття 26 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

26. Державний службовець може бути позбавлений рангу:

Джерело: стаття 26 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

27. Державний службовець має право:

Джерело: стаття 27 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

28. Для зайняття посад державних службовців, а також для просування по службі у державних органах створюється:

Джерело: стаття 28 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

29. Кадровий резерв формується із:

Джерело: стаття 28 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

30. Результати навчання і підвищення кваліфікації державного службовця є однією з підстав для:

Джерело: стаття 29 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

31. Державна служба припиняється у разі:

Джерело: стаття 30 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

32. Відповідно до Закону України "Про державну службу" відставкою є:

Джерело: стаття 31 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

33. Підставами для відставки державного службовця є:

Джерело: стаття 31 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

34. Рішення про припинення державної служби може бути оскаржено державним службовцем:

Джерело: стаття 32 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

35. Відповідно до Закону України "Про державну службу" заробітна плата державних службовців складається:

Джерело: стаття 33 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

36. Надбавка за вислугу років виплачується державним службовцям:

Джерело: стаття 33 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

37. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є:

Джерело: стаття 33 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

38. Державним службовцям надається щорічна відпустка тривалістю:

Джерело: стаття 35 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

39. Державні службовці підвищують свою кваліфікацію постійно, у тому числі через навчання у відповідних навчальних закладах, як правило:

Джерело: стаття 29 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

40. Особи, винні у порушенні законодавства про державну службу, несуть:

Джерело: стаття 37 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, зі змінами, "Про державну службу"

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Закон України "Про запобігання корупції" набрав чинності у:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", прикінцеві положення

2. Незалежно від спільності проживання з суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення членами його сім'ї є:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

3. За вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень суб'єкти відповідальності притягаються до:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 65.

4. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" до неправомірної вигоди належить:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

5. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" правопорушенням, пов'язаним з корупцією, є:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

6. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" до близьких осіб суб'єкта відповідальності за корупційне правопорушення відносяться:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

7. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відносяться:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

8. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" реальним конфліктом інтересів є:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

9. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" подарунком вважається:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 1.

10. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктом корупційного правопорушення в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи, є:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 3.

11. Національне агентство з питань запобігання корупції утворюється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 4.

12. До повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції належать:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 11.

13. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 18.

14. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" щодо участі в заходах запобігання корупції, представники громадськості мають право:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 21.

15. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 22.

16. Щодо обмежень, пов'язаних з одержанням дарунків, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

Джерело: Закон України від 07 квітня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 23.

17. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" суб'єкти відповідальності за корупційне правопорушення можуть приймати одноразовий подарунок, вартість якого не перевищує:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 23.

18. Вартість одноразового подарунку, який можуть приймати суб'єкти відповідальності за корупційне правопорушення від близьких осіб, становить:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 23.

19. З метою запобігання одержанню неправомірної вигоди і у разі виявлення у своєму приміщенні майна, що може бути неправомірною вигодою суб'єкт відповідальності повинен повідомити про цей факт керівника не пізніше:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 24.

20. Щодо обмежень пов'язаних з суміщенням з іншими видами діяльності, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 25.

21. Щодо обмежень пов'язаних з суміщенням з іншими видами діяльності, суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення забороняється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 25.

22. Суб'єктам відповідальності за корупційне правопорушення, які звільнилися з посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, забороняється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 26.

23. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" суб'єктам відповідальності за корупційні правопорушення забороняється:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 27.

24. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів, така особа зобов'язана звернутися за роз'ясненнями до:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 28.

25. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 29.

26. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення зобов'язані подавати щорічну декларацію за попередній рік:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 45.

27. Особи, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, зобов'язані:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 45.

28. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснює:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 51.

29. Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" вибірковий моніторинг способу життя суб'єктів декларування здійснюється з метою:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 51.

30. Спеціальна перевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття певних посад, визначених Національним агентством з питань запобігання корупції, проводиться у строк, що не перевищує:

Джерело: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII "Про запобігання корупції", стаття 56.

IV. Питання для перевірки знання податкового та митного законодавства

Митний кодекс України

1. Законодавство України з питань державної митної справи складається:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 1.

2. Нормативно-правові акти з питань митної справи, видані Кабінетом Міністрів України, набирають чинності:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 2.

3. До валютних цінностей Митним кодексом України віднесено:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 4.

4. У Митному кодексі України поняття "випуск товарів" позначає:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 4.

5. У Митному кодексі України поняття "декларант" позначає:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 4.

6. митні платежі це -

Джерело: п. 27, стаття 4 Митного кодексу України.

7. Мито це -

Джерело: п. 1, стаття 271 Митного кодексу України.

8. Митні режими встановлюються:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 70.

9. Вкажіть правильну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 70.

10. За митним статусом товари поділяються на:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 72.

11. Строк зберігання іноземних товарів у митному режимі митного складу не може перевищувати:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 125.

12. Строк зберігання в митному режимі митного складу підакцизних товарів не може перевищувати:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 125.

13. Переробка на митній території - це митний режим, відповідно до якого:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 147.

14. Митна вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України (стаття 49 Митного кодексу України), є...

Джерело: стаття 49 Митного кодексу України.

15. Скільки існує методів визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту?

Джерело: ч. 1 статті 57 Митного кодексу України.

16. Контроль правильності визначення митної вартості товарів здійснюється...

Джерело: ч. 1 статті 54 Митного кодексу України.

17. Громадяни за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 365, п. 2.

18. Громадянин обирає відповідний канал ("зелений" або "червоний" коридор) для проходження митного контролю за двоканальною системою:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 366, п. 4.

19. При визначенні фактурної вартості товарів, які переміщуються у несупроводжуваному багажі та вантажному відправленні (громадянами), крім вартості самих товарів враховується:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 368, п. 2.

20. Домашні тварини, що ввозяться громадянами на митну територію України, підлягають:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 375.

21. Суб'єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил є:

Джерело: стаття 459 Митного кодексу України.

22. За вчинення порушення митних правил митним законодавством України встановлюються такі стягнення:

Джерело: стаття 461 Митного кодексу України.

23. Підстави для порушення справи про порушення митних правил:

Джерело: стаття 491 Митного кодексу України.

24. Строк адміністративного затримання обчислюється:

Джерело: стаття 507 Митного кодексу України.

25. Протокол про порушення митних правил підписується:

Джерело: стаття 494 Митного кодексу України.

26. Провадження у справі про порушення митних правил вважається розпочатим:

Джерело: стаття 488 Митного кодексу України.

27. Статус уповноваженого економічного оператора визнається:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 12.

28. Форма і порядок видачі сертифіката уповноваженого економічного оператора визначаються:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 13.

29. Хто веде Єдиний реєстр уповноважених економічних операторів та забезпечує його оприлюднення на своєму офіційному сайті:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 18.

30. Під ризиком розуміється:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 361.

31. Органи доходів і зборів застосовують систему управління ризиками для:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 361.

32. Міжнародна діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері митної справи спрямовується і координується:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 564.

33. Строки декларування продовжуються органами доходів і зборів на прохання декларанта у разі:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 263.

34. Відмова органу доходів і зборів в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути вмотивованою, а про причини відмови має бути письмово повідомлено:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 259.

35. З метою скорочення часу проведення та підвищення ефективності митного контролю органи доходів і зборів можуть використовувати:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 324.

36. Засоби забезпечення ідентифікації можуть змінюватися чи знищуватися тільки:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 326.

37. Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення визначається:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 338.

38. Вкажіть правильну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 70.

39. Вкажіть правильну назву митного режиму, запровадженого відповідно до Митного кодексу України:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 70.

40. Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється:

Джерело: Митний кодекс України, стаття 259.

Податковий кодекс України

1. Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається...

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 45.

2. Податковою адресою юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) є...

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 45.

3. Податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 55.

4. Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених Податковим кодексом України, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на:

Джерело: Податковий кодекс України, п. 4, стаття 56.

5. Органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи...

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 61.

6. Які види податків та зборів встановлені Податковим кодексом України?

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 8.

7. Податкова декларація (розрахунок) - це...

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 46.

8. Скільки існує методів відповідності умов контрольованої операції за принципом "витягнутої руки" згідно з Податковим кодексом України?

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 39, пункт 39.3.

9. Податковий контроль -

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 61.

10. Дайте визначення терміна "звичайна ціна" відповідно до Податкового кодексу України

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 14, пункт 14.1.71.

11. Податковий контроль здійснюється шляхом:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 62.

12. Яким документом затверджено ставки акцизного податку, податку на додану вартість, екологічного податку

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 26.

13. Облік платників податків ведеться з метою

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 63.

14. Згідно з Податковим кодексом України митні платежі - це

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 14.

15. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 162.

16. Податкова система України -

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 6.

17. Чи звільняє застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених податковим законодавством, платників податків від обов'язку сплатити до бюджету належні суми податків та зборів:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 113, п. 2.

18. Державна податкова справа -

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 1.

19. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 113, п. 3.

20. Базою оподаткування ПДВ для товарів, що ввозяться на митну територію України, є

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 190.

21. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 195.

22. Для нарахування акцизного податку встановлені:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 215.

23. Марками акцизного збору при ввезенні позначаються товари

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 226.

24. Яким документом встановлено вичерпний перелік податків і зборів, що справляються в Україні?

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 1.

25. Податкове законодавство України складається з:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 3.

26. Адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, це

Джерело: Податковий кодекс, стаття 14.1.1, прим.

27. Застосування за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), не передбачених Податковим кодексом України та іншими законами України:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 113, п. 3.

28. У разі вчинення платником податків двох або більше порушень законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 115, п. 1.

29. Відповідно до Податкового кодексу України, за порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види юридичної відповідальності:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 111.

30. Відповідно до Податкового кодексу України особами, які можуть притягатися до відповідальності за вчинення правопорушень, є:

Джерело: Податковий кодекс України, стаття 110.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС України
30.07.2015 № 558

ВІДОМІСТЬ
проведення Конкурсною комісією іспиту (тестування) кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, віднесених до номенклатури Голови ДФС

від "___" ____________ 20__ року

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Результати оцінювання

1

2

3

4

Голова Конкурсної комісії

____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Заступник голови Конкурсної комісії

____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Члени комісії:

____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)


____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)


____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)


____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Секретаріат комісії

____________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

{Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}вгору