Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік
Мінекономрозвитку України; Наказ, План від 11.04.2017557
Документ v0557731-17, поточна редакція — Редакція від 18.05.2017, підстава - v0722731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.04.2017  № 557

Про затвердження плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 722 від 18.05.2017}

Відповідно до статей 6 і 15 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план розроблення технічних регламентів на 2017 рік, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) забезпечити розміщення плану розроблення технічних регламентів на 2017 рік на офіційному веб-сайті Міністерства протягом п'яти робочих днів з дня затвердження цього плану.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр


С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
11.04.2017  № 557

ПЛАН
розроблення технічних регламентів на 2017 рік

Назва технічного регламенту

Назва документа, на основі якого розробляється технічний регламент

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за розроблення технічного регламенту

Строк виконання

1

2

3

4

5

1

Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів

Держенергоефективності

II квартал

2

Технічний регламент енергетичного маркування пилососів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 665/2013 від 3 травня 2013 р., доповнюючи Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно енергетичного маркування пилососів

Держенергоефективності

II квартал

3

Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 1062/2010 від 28 вересня 2010 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування телевізорів

Держенергоефективності

II квартал

4

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних барабанних сушильних машин

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 392/2012 від 1 березня 2012 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних барабанних сушильних машин

Держенергоефективності

II квартал

5

Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Держенергоефективності

II квартал

6

Технічний регламент, що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів

Директива 2009/125/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р., що встановлює рамки для визначення вимог з екодизайну, що застосовується до енергоспоживчих продуктів

Держенергоефективності

IV квартал

7

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для безсальникових автономних циркуляційних насосів та безсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Регламент Комісії (ЄC) № 641/2009 від 22 липня 2009 року про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно екодизайну для беззащільникових автономних циркуляційних насосів та беззащільникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої

Держенергоефективності

IV квартал

8

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 Вт до 500 кВт

Регламент Комісії (ЄC) № 327/2011 від 30 березня 2011 р. про імплементацію Директиви 2009/125/ЄС. Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну для вентиляторів з двигуном з номінальною електричною потужністю від 125 до 500 кВт

Держенергоефективності

IV квартал

9

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів

Регламент Комісії (ЄС) № 640/2009 від 22 липня 2009 р. про виконання Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо вимог з екодизайну для електродвигунів

Держенергоефективності

IV квартал

10

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів

Регламент Комісії (ЄС) № 547/2012 від 25 червня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для водяних насосів

Держенергоефективності

IV квартал

11

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну малих, середніх та великих силових трансформаторів

Регламент Комісії (ЄС) № 548/2014 від 21 травня 2014 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для малих, середніх і великих силових трансформаторів

Держенергоефективності

IV квартал

12

Технічний регламент щодо вимог щодо екодизайну для направлених ламп, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання

Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 р., що доповнює Директиву 2009/125/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог щодо екодизайну для направлених ламп, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання

Держенергоефективності

IV квартал

13

Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

Регламент Комісії (ЄС) № 643/2009 від 22 липня 2009 р. про імплементацію Директиви 2005/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради стосовно вимог екодизайну до побутових холодильних приладів

Держенергоефективності

IV квартал

14

Технічний регламент нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Директива Ради 92/42/ЄЕС від 21 травня 1992 р. про вимоги до ефективності нових котлів, що працюють на рідкому або газоподібному паливі

Держенергоефективності

IV квартал

15

Технічний регламент морського обладнання (перегляд Технічного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 1103)

Директива 2014/90/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. про морське обладнання та скасування Директиви Ради 96/98/ЄС

Мінінфраструктури

III квартал

16

Технічний регламент прогулянкових суден і гідроциклів (перегляд Технічного регламенту прогулянкових суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1147)

Директива 2013/53/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 листопада 2013 р. про прогулянкові судна і гідроцикли, що скасовує Директиву 94/25/ЄС

Мінінфраструктури

III квартал

17

Технічний регламент на косметичну продукцію

Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. на косметичну продукцію

МОЗ

IV квартал

18

Технічний регламент безпечності іграшок (перегляд Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 № 515)

Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок

Мінекономрозвитку

IV квартал

19

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском (перегляд Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 967)

Директива 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про переносне обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС

Мінекономрозвитку

IV квартал

20

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі (перегляд Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856)

Регламент (ЄС) 2016/426 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про апарати спалювання газоподібного палива і скасування Директиви 2009/142/ЄС

Мінекономрозвитку

IV квартал

21

Технічний регламент щодо безпечного обігу на внутрішньому ринку небезпечних хімічних речовин

Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту і Ради від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH), яким засновується Європейське Агентство хімічних речовин і препаратів, вносяться зміни до Директиви 1999/45/ЄС і скасовуються Регламент Ради (ЄЕС) № 793/93 і Регламент Комісії (ЄС) № 1488/94, а також Директива Ради 76/769/ЄЕС і Директиви Комісії 91/155/ЄЕС, 93/67/ЄЕС, 93/105/ЄС і 2000/21/ЄС

Мінекономрозвитку

IV квартал

22

Технічний регламент щодо класифікації, маркування та пакування речовин і сумішей

Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 р. про класифікацію, маркування та пакування речовин і сумішей, що змінює і скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006

Мінекономрозвитку

IV квартал

23

Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у певних лакофарбових матеріалах та матеріалах ремонтного фарбування автотранспортних засобів

Директива 2004/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 21 квітня 2004 р. про обмеження викидів летючих органічних сполук через використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках і продуктах повторної обробки автомобілів та про внесення змін до Директиви 1999/13/ЄС

Мінекономрозвитку

IV квартал

24

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском (перегляд Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35)

Директива 2014/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 травня 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку обладнання, що працює під тиском

Мінсоцполітики

IV квартал

25

Технічний регламент ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів (перегляд Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465)

Директива 2014/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно ліфтів і запобіжних комплектувальних виробів для ліфтів

Мінсоцполітики

IV квартал

26

Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення

Директива 2014/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вибухових матеріалів цивільного призначення та нагляду за ними

Мінсоцполітики

IV квартал

27

Технічний регламент засобів індивідуального захисту (перегляд Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761)

Регламент (ЄС) 2016/425 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2016 р. про засоби індивідуального захисту, що скасовує Директиву 89/686/ЄЕС

Мінсоцполітики

IV квартал

28

Технічний регламент піротехнічних виробів (перегляд Технічного регламенту піротехнічних виробів, прийнятого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 839)

Директива 2013/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 р. про гармонізацію законодавства держав-членів щодо надання на ринку піротехнічних виробів

МВС

IV квартал

29

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів (перегляд Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1367)

Регламент (ЄС) № 167/2013 Європейського Парламенту та Ради від 5 лютого 2013 р. про затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів

Мінагрополітики

IV квартал

30

Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів (перегляд Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939)

Рішення № 768/2008/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 9 липня 2008 р. про загальні рамки реалізації продукції та скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС

Держатомрегулювання

IV квартал

31

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (перегляд Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927)

Директива (ЄС) 2016/802 Європейського Парламенту та Ради 11 травня 2016 р. про зменшення вмісту сірки в деяких видах рідкого палива

Міненерговугілля

IV квартал

32

Технічний регламент щодо вимог до палив авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 р. щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС

Міненерговугілля

IV квартал

33

Технічний регламент щодо природного газу

EN 16726:2015 Газова інфраструктура - Якість газу - Група Н
EN ISO 13686:2013 Природний газ - Маркування якості
EN ISO 10715:2000 Природний газ - Настанови щодо відбору проб
EN ISO 13443:2005 Природний газ - Стандартні умови
EN ISO 15112:2014 Природний газ - Визначення енергії
EN ISO 15970:2014 Природний газ - Вимірювання властивостей - Об'ємні властивості:
густина, тиск, температура і коефіцієнт стиснення
EN ISO 15971:2014 Природний газ - Вимірювання властивостей
- Калорійність і число Воббе
EN ISO 6976:2016 Природний газ - Розрахунок теплотворної здатності, густини, відносної густини та числа Воббе із складу газу
EN 12186:2014 Газова інфраструктура - Газорозподільні станції для передачі та розподілу
- Функційні вимоги
ISO/TR 16922:2013 Природний газ - Одоризація
EN ISO 13734:2013 Природний газ - Органічні сполуки, що використовуються в якості одорантів - Вимоги та методи випробувань
EN ISO 12489:2013 Нафтова, нафтохімічна і газова промисловість - Моделювання надійності і розрахунок систем безпеки

Міненерговугілля

IV квартал

34

Технічний регламент засобів цивільного та протипожежного захисту

EN 3-10:2009 Переносні вогнегасники.
Частина 10. Положення щодо оцінки відповідності переносних вогнегасників EN 3 - 7
EN 615:2009 Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Специфікація на порошки (крім порошків для гасіння пожеж класу D)
EN 1147:2010 Переносні пожежно-рятувальні драбини
EN 14540:2014 Пожежні рукави. Водонепроникні плоскоскладані рукави для стаціонарних систем
EN 15182-1:2007+А 1:2009 Переносні пожежні стволи. Частина 1. Загальні вимоги
EN 16712-1:2015 Переносні засоби для подавання вогнегасних речовин від пожежних насосів. Переносні засоби пінного пожежогасіння. Частина 1. Пінозмішувачі PN 16
EN 50172:2004 Системи евакуаційного освітлення
ISO 6183:2009 Засоби протипожежного захисту. Системи пожежогасіння діоксидом карбону, що призначені для використання у приміщеннях. Проектування та монтування
ISO 7240-14:2013 Системи виявлення та оповіщування про пожежу. Частина 14. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем виявлення та оповіщування про пожежу в будівлях та навколо них
ISO 7240-19:2007 Системи виявлення та оповіщування про пожежі. Частина 19. Проектування, монтування, уведення в експлуатацію і технічне обслуговування систем звукового оповіщування про аварійні (надзвичайні) ситуації
ISO 15779:2011 Системи аерозольного пожежогасіння. Вимоги щодо проектування, монтування і технічного обслуговування систем і їх складників та методи випробування

ДСНС

IV квартал

{План із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 722 від 18.05.2017}

Заступник директора
департаменту технічного
регулюванняО.П. Гіленковгору