Document v0553732-10, current version — Adoption on December 24, 2010

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 553

Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
від 28 травня 2010 року N 170 "Про затвердження
планових обсягів асигнувань з Державного
бюджету України на 2010 рік за бюджетними
програмами"

З метою виконання Закону України "Про Державний бюджет
України на 2010 рік" ( 2154-17 ), а також згідно з протоколом N 13
від 23 грудня 2010 року засідання Галузевої комісії Міністерства
вугільної промисловості України Н А К А З У Ю:
1. Скоригувати у додатку 2 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) (зі змінами) обсяги асигнувань із Державного
бюджету України за бюджетною програмою "Державна підтримка
вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із
собівартості готової товарної вугільної продукції" згідно з
додатком 1 до цього наказу.
2. Скоригувати у додатку 7 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) "Про затвердження планових обсягів асигнувань з
Державного бюджету України на 2010 рік за бюджетними програмами"
(зі змінами) обсяги асигнувань із Державного бюджету України за
бюджетною програмою "Державна підтримка будівництва об'єктів
вугле- і торфодобувних підприємств" згідно з додатком 2 до цього
наказу.
3. Скоригувати у додатку 4 до наказу Міністерства вугільної
промисловості України від 28 травня 2010 року N 170
( v0170644-10 ) "Про затвердження планових обсягів асигнувань з
Державного бюджету України на 2010 рік за бюджетними програмами"
(зі змінами) обсяги асигнувань із Державного бюджету України за
бюджетною програмою "Погашення простроченої заборгованості за
спожиту в минулих періодах електричну енергію державних
вугледобувних підприємств, в тому числі підприємств, які готуються
до ліквідації, та вугледобувних господарських товариств,
100 відсотків акцій яких належать державі", згідно з додатком 3 до
цього наказу.
4. Фінансово-економічному департаменту (Марушкевич І.М.):
4.1. Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних
підприємств затвердженого на 2010 рік обсягу асигнувань за
відповідними програмами.
4.2. Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів
асигнувань.
5. Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та
внутрішнього аудиту (Лесик Л.С.) забезпечити у 2010 році
фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим
помісячним розписом асигнувань державного бюджету.
6. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами
бюджетних коштів, погодити з головними розпорядниками коштів плани
використання бюджетних коштів на 2010 рік за бюджетними програмами
відповідно до наказу Міністерства фінансів України від
28 січня 2002 року N 57 ( z0086-02 ) (зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 1 лютого 2002 року за N 86/6374)
"Про затвердження документів, що застосовуються в процесі
виконання бюджету".
7. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) відповідальність за цільове та ефективне
використання бюджетних коштів покладено на керівників
підприємств - одержувачів бюджетних коштів.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра Дудку Л.О.
Перший заступник Міністра Ю.Чередниченко

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
Україні
24.12.2010 N 553

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального фонду
державного бюджету за бюджетною програмою
"Державна підтримка вугледобувних підприємств
на часткове покриття витрат із собівартості
готової товарної вугільної продукції" на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301090 ( 2154-17 ) КЕКВ 1310 ( v0604201-01 )
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |---------------------------------------| | |Згідно з наказом | Зміни |Після змін | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |Всього по Мінвуглепрому | 5274119,5 |534789,9 | 5808909,4 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |в тому числі: | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Донецька вугільна | 537116,5 | 63552,5 | 600669,0 | |енергетична компанія" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Ш/у | 136048,0 | 14572,0 | 150620,0 | |"Південнодонбаське N 1" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ПАТ "Шахтоуправління | 132589,0 | | 132589,0 | |"Донбас" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Макіїввугілля" | 486803,0 | 58210,0 | 545013,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Селидіввугілля" | 307169,0 | 20115,0 | 327284,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП | 300863,0 | 33253,0 | 334116,0 | |"Красноармійськвугілля" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Артемвугілля" | 291563,0 | 30824,0 | 322387,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Дзержинськвугілля" | 227533,0 | 22529,0 | 250062,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Шахта | 4663,0 | | 4663,0 | |"Новодзержинська" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Орджонікідзевугілля"| 297983,0 | 29750,4 | 327733,4 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Шахтарськантрацит" | 178317,0 | 11863,0 | 190180,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Торезантрацит" | 164386,0 | 7338,0 | 171724,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Сніжнеантрацит" | 157195,0 | 12738,0 | 169933,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Шахта "Путилівська" | 15512,0 | 1661,0 | 17173,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Луганськвугілля" | 516685,0 | 59596,0 | 576281,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Первомайськвугілля" | 347641,0 | 33568,0 | 381209,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ВАТ "Лисичанськвугілля" | 226569,0 | 23900,0 | 250469,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Донбасантрацит" | 414976,0 | 41086,0 | 456062,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Ровенькиантрацит" | 18780,0 | | 18780,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Антрацит" | 95164,0 | 9835,0 | 104999,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Львіввугілля" | 294429,0 | 48528,0 | 342957,0 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Волиньвугілля" | 122135,0 | 11871,0 | 134006,0 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
Україні
24.12.2010 N 553

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального фонду
державного бюджету за бюджетною програмою
"Державна підтримка будівництва об'єктів
вугле- і торфодобувних підприємств" на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301180 ( 2154-17 ) КЕКВ 2410 ( v0604201-01 )
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | | |---------------------------------------| | |Згідно з наказом | Зміни |Після змін | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |Всього по Мінвуглепрому | 319099,25 |17763,60 | 336862,85 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |в тому числі: | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Макіїввугілля" | 17387,00 | 348,00 | 17735,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП | 8100,00 | | 8100,00 | |"Красноармійськвугілля" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Селидіввугілля" | 34258,00 | 2551,00 | 36809,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Вугільна компанія | 8000,00 | | 8000,00 | |"Краснолиманська" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Артемвугілля" | 17670,00 | 1265,00 | 18935,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Дзержинськвугілля" | 5576,00 | 783,00 | 6359,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Орджонікідзевугілля"| 5672,00 | 391,00 | 6063,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Шахтарськантрацит" | 20236,00 | 1758,00 | 21994,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Торезантрацит" | 11966,70 | 1900,00 | 13866,70 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Сніжнеантрацит" | 4778,25 | 129,00 | 4907,25 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Луганськвугілля" | 24106,00 | 550,00 | 24656,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Первомайськвугілля" | 2000,00 | | 2000,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ВАТ "Лисичанськвугілля" | 19000,00 | | 19000,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Донбасантрацит" | 9734,00 | 250,00 | 9984,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Антрацит" | 1955,00 | | 1955,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Львіввугілля" | 19594,00 | 561,00 | 20155,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Дирекція по | 102749,40 | 7097,60 | 109847,00 | |будівництву об'єктів" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Державний концерн | 6316,90 | 180,00 | 6496,90 | |"Укрторф" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |в тому числі: | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |ДП "Волиньторф" | 4576,00 | 180,00 | 4756,00 | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |Доч. під. "Олевськторф" | 1360,90 | | 1360,90 | |ДП "Житомирторф" | | | | |------------------------+-----------------+---------+-----------| |Доч. під. "Черкаситорф" | 380,00 | | 380,00 | |ДП "Київторф" | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
вугільної промисловості
Україні
24.12.2010 N 553

ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із спеціального фонду
державного бюджету за бюджетною програмою
"Погашення простроченої заборгованості за спожиту
в минулих періодах електричну енергію державних
вугледобувних підприємств, в тому числі
підприємств, які готуються до ліквідації,
та вугледобувних господарських товариств,
100 відсотків акцій яких належать державі"
на 2010 рік
( v0170644-10 )

КПКВК 1301170 ( 2154-17 ) КЕКВ 1310 ( v0604201-01 )
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------ | Назва підприємства | Спеціальний фонд | |-----------------------+----------------------------------------| | |Згідно з наказом | Зміни |Після змін | |-----------------------+-----------------+----------+-----------| |Всього по Мінвуглепрому| 100000,0 | 75720,5 | 175720,5 | |-----------------------+-----------------+----------+-----------| |в тому числі: | | | | |-----------------------+-----------------+----------+-----------| |ДП "Артемвугілля" | 0,0 | 99445,3 | 99445,3 | |-----------------------+-----------------+----------+-----------| |ДП "Дзержинськвугілля" | 0,0 | 76275,2 | 76275,2 | |-----------------------+-----------------+----------+-----------| |Мінвуглепром | 100000,0 |-100000,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------on top