Документ v0552558-04, поточна редакція — Редакція від 22.11.2010, підстава - v0465644-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2004 N 552

Про посилення ролі енергомеханічної служби
вугледобувних підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості
N 138 ( v0138644-08 ) від 03.04.2008
N 465 ( v0465644-10 ) від 22.11.2010 }

Через значну кількість реорганізацій вугільної галузі
порушилася структура керування енергомеханічними службами
підприємств, зруйнувалися сформовані взаємозв'язки між шахтами,
машинобудівними та ремонтно-механічними заводами,
налагоджувальними організаціями, інститутами. Протягом цього часу значна частина підготовлених спеціалістів
змушена була піти в інші структури. Плинність професійно
підготовлених кадрів завдала значних збитків галузі. На більшості
шахт чисельність кваліфікованих спеціалістів знизилась на 30-40 %,
нерідко енергомеханічні служби очолюють керівники без необхідного
досвіду та професійної підготовки. Сьогодні із введенням в дію високопродуктивних очисних і
підготовчих вибоїв, оснащених найскладнішою технікою сучасного
рівня, проблема кваліфікації і відповідальності кадрів набуває
особливого значення. Стан машин і механізмів основних технологічних комплексів
потребує не тільки своєчасного технічного обслуговування і
ремонту, але й постійного фахового контролю за їх технічним станом
та забезпеченням безпечної експлуатації з боку спеціалізованих
підприємств. До теперішнього часу на окремих шахтах мають місце великі
аварії. Особливо важке становище створилося на підприємствах
Донецької області, зокрема на орендному підприємстві "Шахта імені
О.Ф. Засядька", державному підприємстві "Вугільна компанія
"Краснолиманська", відособленому підрозділі державного
підприємства "Селидіввугілля" "Шахта "Україна", де сталися вибухи
газу та вугільного пилу, а також пожежі із тяжкими наслідками. Аналіз аварій, що пов'язані з виходом з ладу машин,
механізмів та обладнання на підприємствах вугільної галузі, які
призвели до групових нещасних випадків, переконливо свідчить про
те, що управління енергомеханічними службами на окремих
підприємствах не тільки є недосконалим, але воно практично
відсутнє. Недостатньо проводиться робота з навчання та інструктажу
працюючих, не ведеться боротьба із порушниками правил безпеки. Не надається об'єктивна оцінка технічного рівня та надійності
роботи машин, механізмів, устаткування, які постачаються на шахти
машинобудівними та ремонтно-механічними заводами. Різко знизився рівень якості ремонтно-налагоджувальних робіт,
до того ж виконуються вони не в повному обсязі. Науково-дослідними та конструкторсько-технологічними
інститутами не виконуються завдання зі створення та втілення у
виробництво новітньої високопродуктивної гірничої техніки та
технологій, а ті, які пропонуються, потребують доопрацювання у
шахтних умовах. У зв'язку з вищевикладеним виникає нагальна потреба у
системному переосмисленні структури енергомеханічної служби з тим,
щоб досягти ефективного переведення її в умовах реформування
управління галуззю на якісно новий рівень. З метою посилення ролі енергомеханічної служби галузі,
підвищення престижності професії гірничого механіка та
забезпечення надійної та безпечної експлуатації діючого
гірничо-шахтного устаткування Н А К А З У Ю:
1. Заступнику Міністра палива та енергетики України
Шевцову М.І., Управлінню кадрової політики (Яковлєв В.О.),
Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.) підготувати
пропозиції щодо створення в установленому порядку окремого
структурного підрозділу енергомеханічної служби в Департаменті
вугільної промисловості з урахуванням структурної перебудови
вугільної галузі, у якому передбачити посаду заступника директора
Департаменту з питань енергомеханічного забезпечення та ремонту. Термін - 01.10.2004.
2. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.):
2.1. Забезпечити організацію ведення обліку аварій та
простоїв гірничо-шахтного обладнання, здійснення аналізу причин та
прийняття своєчасних та дійових заходів з їх ліквідації, виявлення
осіб, винних у аварійній ситуації. Термін - починаючи з 01.10.2004.
2.2. З метою підвищення рівня надійності та якості
гірничошахтного обладнання, яке ремонтується на ремонтних базах
галузі, та формування щорічних програм з ремонту: - здійснити перевірку відповідності діяльності
ремонтно-механічних заводів, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго, дозволам, які надані їм Держнаглядохоронпраці
України; - створити центральну галузеву комісію, до складу якої
залучити спеціалістів енергомеханічних служб, галузевих інститутів
експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України, з
питань обстеження стану виробництва ремонтних баз з подальшою їх
атестацією для надання підтвердження на право виконання ремонтів
конкретних типів машин, обладнання та випуску машинобудівельної
продукції для підприємств галузі; - за участю дирекцій державних підприємств, державних
холдингових компаній та енергомеханічних служб шахт розробити та
узгодити програми робіт щодо діяльності ремонтних баз галузі на
2005 рік з урахуванням результатів проведеної атестації та
визначенням подальшої їх спеціалізації з ремонту відповідного
гірничо-шахтного обладнання й випуску узгоджених видів продукції; - за результатами обстеження розробити довгострокову програму
капітального ремонту обладнання шахт на 2005-2010 роки та
створити єдину ремонтну базу. Термін - до кінця 2004 року.
2.3. Передбачити проведення ремонту високоресурсного
обладнання за бюджетні кошти тільки на заводах-виробниках цього
обладнання з обов'язковим забезпеченням ними 100 % гарантійного
терміну його експлуатації. Термін - до кінця 2004 року.
2.4. З метою забезпечення централізованого
матеріально-технічного постачання передбачити у знову створеній
структурі Національної акціонерної компанії "Вугілля України"
підрозділу "Укрвуглекомплект", поклавши на нього обов'язки
проведення експертної оцінки якості матеріалів та обладнання, яке
надходить на вугледобувні підприємства. Термін - до кінця 2004 року.
2.5. Створити разом із заводами-виробниками та
науково-дослідними інститутами регіональні навчальні центри з
підготовки інженернотехнічного та робітничого персоналу шахт з
вивчення правил експлуатації та технічного обслуговування нової
техніки, яка надходитиме на підприємства (в Луганській, Донецькій,
Львівській та Дніпропетровській областях).
Термін - до кінця 2004 року.
2.6. Надати пропозиції щодо формування галузевих молодіжних
конструкторських центрів з питань впровадження новітніх технологій
видобутку та переробки вугілля, кріплення гірничих виробок,
розробки сучасної надійної та безпечної гірничої техніки, систем
автоматизації, використання сучасних матеріалів, підвищення
безпеки праці на підприємствах галузі. Розробити положення про галузеві молодіжні конструкторські
центри, сформувати програми їх діяльності на 2005 рік та наступні
роки, забезпечити їх фінансування. Термін - до кінця 2004 року.
2.7. Передбачити у знову створеній структурі Національної
акціонерної компанії "Вугілля України" підрозділу "Технологічний
зв'язок". Модернізацію та оновлення діючого устаткування зв'язку
передбачити за рахунок бюджетного фінансування. Термін - до 01.12.2004.
3. Генеральним директорам ДП, ДХК, директорам шахт:
{ Пункт 3.1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
вугільної промисловості N 138 ( v0138644-08 ) від 03.04.2008 }
{ Зміни до пункту 3.1 див. в Наказі Міністерства вугільної
промисловості N 465 ( v0465644-10 ) від 22.11.2010 }
3.2. Забезпечити контрактну форму навчання фахівців для
енергомеханічних служб підприємств із пільговим погашенням
контракту за умови обов'язкового відпрацювання за фахом на умовах
укладеного контракту на підприємстві після закінчення навчального
закладу. Термін - починаючи з вересня 2004 року.
3.3. Забезпечити житлом молодих спеціалістів та фахівців
енергомеханічних служб у тримісячний термін із дня призначення на
посаду шляхом придбання, оренди або надання довгострокового
пільгового кредиту для придбання житла. Термін - постійно.
4. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.), за
узгодженням з Науково-дослідним інститутом гірничої механіки імені
М.М. Федорова (Грядущий Б.А.), Донецьким науково-дослідним
"спільним інститутом (ДонВУГІ) (Мартовицький В.Д.), з метою
впровадження енергоефективних заходів щодо скорочення споживання
енергоресурсів і витрат на їх оплату розробити галузеву програму з
енергозбереження на 2005 рік та довгострокову - до 2010 року. Термін - до 31.12.2004 і 01.02.2005 відповідно.
5. Департаменту вугільної промисловості (Хохотва О.І.):
5.1. Опрацювати разом із машинобудівними заводами питання
щодо виготовлення індивідуального шахтопрохідницького обладнання. Термін - до 01.11.2004.
5.2. Спільно з ВАТ "Автоматгірмаш ім. В.А. Антипова"
(Курносов В.Г.) розробити програму автоматизації гірничих машин,
технологічних процесів видобутку вугілля та створення технічних
засобів безпечності та протиаварійного захисту вугледобувних
підприємств. Термін - до кінця 2004 року.
5.3. За узгодженням з Науково-дослідним інститутом гірничої
механіки імені М. М. Федорова (Грядущий Б. А.) розробити методичні
посібники з питань експлуатації стаціонарного обладнання на
підприємствах вугільної галузі. Термін - до 31.12.2005.
5.4. Забезпечити розробку довгострокової Програми заміни та
модернізації стаціонарного обладнання на 2005-2010 роки, в якій
урахувати рекомендації програми з енергозбереження та результати
проведеного аналізу обстеження фактичного стану і залишкового
ресурсу стаціонарного обладнання. Термін - до 01.07.2005.
5.5. Із залученням Державного науково-дослідного інституту з
безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), Українського
науково-дослідного інституту вибухобезпечного електрообладнання
(УкрНДШЕ), Державної акціонерної компанії "Донбасвуглеавтоматика"
розробити Програму обстеження фактичного стану і залишкового
ресурсу та прийняття технічних рішень для продовження терміну
експлуатації високовольтного обладнання шахт (РВД-6, КРУВ-6),
погодивши її із Держнаглядохоронпраці. Термін - до 01.12.2004.
5.6. Із залученням Науково-дослідного інституту гірничої
механіки імені М.М. Федорова, Державної акціонерної компанії
"Донбасвуглеавтоматика" розробити Програму обстеження фактичного
стану і залишкового ресурсу та прийняття технічних рішень для
продовження терміну експлуатації діючого стаціонарного обладнання.
Термін - до 01.12.2004.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевцова М.І.
Міністр С.Тулубвгору