Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2015  № 550

Про створення ДП "Шахта № 9 "Нововолинська" шляхом виділу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості
№ 218 від 04.04.2016}

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 696-р "Про ліквідацію деяких збиткових вугледобувних підприємств" та враховуючи лист Державного підприємства "Волиньвугілля" від 30.07.2015 № 1124/2.2/11.2-13, НАКАЗУЮ:

1. Виділити зі складу Державного підприємства "Волиньвугілля" Відокремлений підрозділ "Шахта № 9 "Нововолинська" (далі - ВП "Шахта № 9 "Нововолинська") і створити на його базі Державне підприємство "Шахта № 9 "Нововолинська" (далі - ДП "Шахта № 9 "Нововолинська") (адреса: 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, Шахта № 9).

2. Утворити комісію з реорганізації ДП "Волиньвугілля" шляхом виділу ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити План заходів з реорганізації ДП "Волиньвугілля" шляхом виділу ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" згідно з додатком 2.

4. Голові комісії з реорганізації Сліпецькому Б.М. забезпечити виконання Плану заходів у визначені терміни.

5. Керівнику ДП "Шахта № 9 "Нововолинська":

5.1. Підготувати у встановленому порядку проект Статуту підприємства та подати Міненерговугілля на затвердження.

5.2. Після затвердження Статуту надати відповідному державному реєстратору передбачені чинним законодавством документи для державної реєстрації юридичної особи.

5.3. Надати Управлінню відносин власності Міненерговугілля відповідні підтверджувальні документи у триденний термін після дати внесення записів до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України.

5.4. Забезпечити в установленому законодавством порядку, на конкурсних засадах, незалежну оцінку майна ДП "Шахта № 9 "Нововолинська" для формування його статутного капіталу та надати до Міненерговугілля відповідні матеріали (висновок експерта стосовно вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку вартості майна з незалежною рецензією).

6. Управлінню по роботі з персоналом Міненерговугілля після державної реєстрації ДП "Шахта № 9 "Нововолинська" у встановленому порядку підготувати матеріали для укладання контракту з директором ДП "Шахта № 9 "Нововолинська".

7. Установити, що ДП "Шахта № 9 "Нововолинська" є правонаступником прав та обов'язків ДП "Волиньвугілля", пов'язаних з діяльністю ВП "Шахта № 9 "Нововолинська", згідно з розподільчим балансом, а також у частині забезпечення соціальних гарантій, передбачених Гірничим законом України та Галузевою угодою.

8. Керівнику ДП "Волиньвугілля":

8.1. Внести зміни до Статуту підприємства та надати Міненерговугілля на затвердження, після чого здійснити державну реєстрацію в порядку та терміни, визначені чинним законодавством.

8.2. Внести зміни до структури підприємства та надати Міненерговугілля на погодження.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мартиненкова І.М.

Міністр

В. ДемчишинДодаток 1
до наказу Міненерговугілля України
21.08.2015  № 550

СКЛАД
комісії з реорганізації ДП "Волиньвугілля" шляхом виділу ВП "Шахта № 9 "Нововолинська"


Богдан
Федір Григорович
(ідентифікаційний номер [...])

-

технічний директор ДП "Волиньвугілля", голова комісії


Члени комісії:Почтарук
Інна Станіславівна
(ідентифікаційний номер [...])

-

директор з економіки ДП "Волиньвугілля"


Парфенюк
Олег Євгенійович
(ідентифікаційний номер [...])

-

директор з кадрів, соціальних питань та транспорту ДП "Волиньвугілля"


Дячук
Володимир Павлович
(ідентифікаційний номер [...])

-

головний механік ДП "Волиньвугілля"


Волкова
Ольга Вікторівна
(ідентифікаційний номер [...])

-

заступник технічного директора з перспективного розвитку, реструктуризації, виробництва та капітального будівництва ДП "Волиньвугілля"


Вронська
Тетяна Адамівна
(ідентифікаційний номер [...])

-

виконуючий обов'язки головного бухгалтера ДП "Волиньвугілля"


Німой
Тарас Євгенійович
(ідентифікаційний номер [...])

-

помічник генерального директора з правових питань та договірної роботи ДП "Волиньвугілля"


Приступа
Євгеній Іванович
(ідентифікаційний номер [...])

-

голова первинної профспілкової організації профспілки працівників вугільної промисловості України ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"


Гура
Василь Васильович
(ідентифікаційний номер [...])

-

голова первинної профспілкової організації незалежної профспілки працівників вугільної промисловості України ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"


Микулич
Ігор Васильович
(ідентифікаційний номер [...])

-

виконуючий обов'язки головного інженера ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"


Новосад
Світлана Василівна
(ідентифікаційний номер [...])

-

головний бухгалтер ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"


Торчило
Йосип Лук'янович
(ідентифікаційний номер [...])

-

- головний механік ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" ДП "Волиньвугілля"

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 218 від 04.04.2016}


Додаток 2
до наказу Міненерговугілля України
21.08.2015  № 550

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реорганізації ДП "Волиньвугілля" шляхом виділу ВП "Шахта № 9 "Нововолинська"

1. Повідомити державного реєстратора про рішення стосовно створення юридичної особи шляхом виділу та надати в установленому законодавством порядку належні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідних записів.

2. Забезпечити у встановленому порядку оприлюднення у спеціальному додатку до газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування за місцем розташування підприємства інформації про: виділ зі складу ДП "Волиньвугілля" ВП "Шахта № 9 "Нововолинська"; порядок і строк заявлення вимог кредиторами до юридичної особи у процесі реорганізації, відомих кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.

3. Установити терміни для заявлення вимог кредиторами протягом двох місяців від дати публікації повідомлення про виділ.

4. Здійснити інвентаризацію майна, а також інших статей балансу, зокрема - дебіторської та кредиторської заборгованостей ВП "Шахта № 9 "Нововолинська", за результатами скласти розподільчий баланс, який до 01.11.2015, але не раніше закінчення строку для заявлення вимог кредиторами, з висновками Комісії, надати Міненерговугілля на затвердження.

5. Попередити в установленому порядку працівників ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" про реорганізацію ДП "Волиньвугілля" і забезпечити дотримання їхніх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Здійснити всі належні, передбачені законодавством заходи, пов'язані з виданням цього наказу.

7. Голові комісії з реорганізації Сліпецькому Б.М. передати, а керівнику ДП "Шахта № 9 "Нововолинська" прийняти за актом приймання-передачі на баланс підприємства майно, активи та пасиви ВП "Шахта № 9 "Нововолинська" відповідно до затвердженого розподільчого балансу.

8. Інформувати Управління відносин власності Міненерговугілля до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним, про стан виконання цього наказу.

9. Завершити до 31.01.2016 заходи з реорганізації ДП "Волиньвугілля".

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua}