Документ v0546282-11, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 16.01.2012, підстава - v0030282-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2011 N 546
{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 30 ( v0030282-12 ) від 16.01.2012 }
Про внесення змін до наказу
МОЗ України від 20 липня 1995 року N 135
{ Наказ повернено без державної реєстрації для доопрацювання
строком на 1 місяць згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 3307/5 ( v3307323-11 ) від 11.11.2011 }

Відповідно до підпункту 7.3 підпункту 7 пункту 4 Положення
про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 ( 467/2011 ),
Н А К А З У Ю:
1. Пункт 2 наказу МОЗ України від 20 липня 1995 року N 135
( z0452-95 ) "Про затвердження Порядку застосування фінансових
санкцій за порушення санітарного законодавства", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 7 грудня 1995 року за N 452/988
(далі - Наказ), викласти в такій редакції: "2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, головному державному санітарному лікарю України прийняти
зазначений Порядок до керівництва та застосування під час
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду".
2. Затвердити Зміни до Порядку застосування фінансових
санкцій за порушення санітарного законодавства, затвердженого
Наказом ( z0452-95 ), що додаються.
3. Управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення:
3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних
наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для
керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах
компетенції.
Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.08.2011 N 546

ЗМІНИ
до Порядку застосування фінансових санкцій
за порушення санітарного законодавства,
затвердженого наказом МОЗ України
від 20 липня 1995 року N 135
( z0452-95 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
7 грудня 1995 року за N 452/988

1. У тексті Порядку слова "Державний комітет у справах
охорони державного кордону України, Національна гвардія України" в
усіх відмінках замінити словами "Адміністрація Державної
прикордонної служби України, Державна пенітенціарна служба
України, Державне управління справами" у відповідних відмінках.
2. Пункт 2.13 глави 2 викласти в такій редакції: "2.13. Відшкодування витрат потерпілому, свідкам, експерту і
перекладачам, яких вони зазнали у зв'язку з явкою на розгляд
справи, здійснюється відповідно до статті 275 Кодексу України про
адміністративні правопорушення" ( 80732-10 ).
3. У главі 3:
3.1. У пункті 3.1 слово "арбітражного" виключити.
3.2. Пункт 3.9 викласти в такій редакції: "3.9. Оскарження постанови до суду здійснюється в порядку,
встановленому Господарським процесуальним кодексом України"
( 1798-12 ).
3.3. У пункті 3.10 слово "арбітражним" виключити.
3.4. Пункт 3.12 викласти в такій редакції: "3.12. При скасуванні постанови стягнуті суми фінансових
санкцій підлягають поверненню платникові за рішенням суду".
4. Пункт 4.2 глави 4 викласти в такій редакції: "4.2. Сума фінансової санкції сплачується порушником згідно з
положеннями Закону України "Про державний бюджет України" на
відповідний рік".
В.о. начальника Управління
громадського здоров'я
та санітарно-епідемічного
благополуччя населення
МОЗ України С.В.Протасвгору