Документ v0544731-17, поточна редакція — Редакція від 26.03.2018, підстава - v0419731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2017  № 544

Про затвердження Порядку організації проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 419 від 26.03.2018}

Відповідно до пункту 8 Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084, з метою впорядкування планування та проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері стандартизації та метрології НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку", що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

від 19.09.2014 № 1125 "Про затвердження Порядку організації проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими";

від 23.06.2015 № 641 "Про внесення змін до Порядку організації проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими";

від 13.04.2016 № 682 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.09.2014 № 1125".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10.04.2017  № 544

ПОРЯДОК
організації проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку"

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює основні засади організації проведення та механізм формування науково-дослідних (далі - НДР) та дослідно-конструкторських робіт (далі - ДКР), за якими проводяться наукові дослідження та науково-технічні розробки у сфері стандартизації та метрології для Мінекономрозвитку державними підприємствами та установами, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (далі - державні підприємства та установи), за рахунок коштів державного бюджету за бюджетною програмою 1201220 "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку" (далі - бюджетна програма) з метою виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459.

1.2. Замовлення на виконання НДР і ДКР у сфері стандартизації та метрології державними підприємствами та установами здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог:

1) Бюджетного кодексу України;

2) Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

3) Закону України "Про державні цільові програми";

4) Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";

5) Закону України "Про стандартизацію";

6) Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

7) Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

8) Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

9) постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.92 № 162 "Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій";

10) постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.92 № 269 "Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації";

11) постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.95 № 84 "Про створення Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів";

12) постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 "Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт";

13) постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету";

14) постанови Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 № 1709 "Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 174";

15) постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

16) постанови Кабінету Міністрів України від 18.09.2002 № 1395 "Про створення національного фонду нормативних документів";

17) постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету";

18) постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 967 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази";

19) постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими";

20) постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі";

21) постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 663 "Про затвердження Положення про Службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів";

22) постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 664 "Питання Служби єдиного часу і еталонних частот";

23) постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1113 "Про затвердження Положення про Службу стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів";

24) розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 844 "Про схвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року";

25) наказу Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 29.09.99 № 10/153/305 "Про затвердження Порядку визначення обсягів фінансування наукових об'єктів, що становлять національне надбання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2000 за № 44/4265;

26) наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за № 86/6374;

27) наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977 "Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за № 312/16328;

28) наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.10.2016 № 1685 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.10.2016 за № 1402/29532;

29) ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення" (діє до 30.06.2017) (далі - ДСТУ 3008);

30) ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення";

31) ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення";

32) ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3231);

33) ДСТУ 3008:2015 "Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення" (діє з 01.07.2017) (далі - ДСТУ 3008).

1.3. Підставою для проведення НДР та/або ДКР є виконання завдань, покладених на Мінекономрозвитку законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Замовником НДР та/або ДКР є Мінекономрозвитку (далі - замовник), а відповідальним за їх виконання є структурний підрозділ Мінекономрозвитку, на який покладено функції щодо забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері стандартизації та метрології (далі - відповідальний).

Виконавцями НДР та/або ДКР є державні підприємства та установи, що мають наукові, фінансові, технічні та виробничі можливості, необхідні для виконання НДР та/або ДКР, і включені до мережі головного розпорядника бюджетних коштів відповідно до його рішення (далі - виконавці).

2. Порядок планування НДР та ДКР

2.1. З метою підготовки проектів плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Мінекономрозвитку у сфері метрології (далі - план у сфері метрології) та плану науково-дослідних робіт Мінекономрозвитку у сфері стандартизації (далі - план у сфері стандартизації) на наступний рік державні підприємства та установи, що мають намір виконувати НДР та/або ДКР за бюджетною програмою, подають замовнику до 20 лютого кожного року пропозиції до плану у сфері стандартизації та/або плану у сфері метрології на відповідний рік за бюджетною програмою (далі - пропозиції) за формою, наведеною в додатку 1. Разом з пропозиціями виконавець подає:

заявки на виконання НДР та/або ДКР на плановий рік (далі - заявки) відповідно до додатка 2;

калькуляцію кошторисної вартості НДР та/або ДКР на плановий рік (додаток 3) щодо кожної НДР та/або ДКР;

зведену калькуляцію кошторисної вартості НДР та/або ДКР на плановий рік (додаток 4) щодо всіх НДР та/або ДКР, що виконуються на державному підприємстві або в установі, на підставі нормативних і розрахункових даних.

Виконавці здійснюють аналіз збалансованості обсягів розрахованих витрат і наявних виробничих ресурсів та можливостей їх використання для проведення НДР та/або ДКР.

Планування витрат на проведення НДР та/або ДКР здійснюється виконавцями самостійно на основі розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за темою, у тому числі вартості робіт, які підлягають виконанню в поточному році.

Пропозиції виконавця розглядаються та схвалюються науково-технічною радою державного підприємства або установи (далі - НТР виконавця) та подаються відповідальному для формування попередніх показників проекту Державного бюджету України на плановий і наступні за плановим два роки.

З метою забезпечення виконання всіх етапів НДР та/або ДКР, узгодження послідовності цих етапів та одержання конкретних наукових результатів, спрямованих на розв'язання чітко визначених завдань, замовник може здійснювати планування НДР та/або ДКР на строк не більше ніж п'ять років.

У такому разі пропозиції та заявки повинні містити обсяг видатків, склад робіт, терміни виконання, результати та форму їх подання за етапами на весь строк виконання НДР та/або ДКР.

2.2. Відповідальний за напрямами бюджетної програми розглядає пропозиції та заявки, готує проекти плану у сфері метрології та плану у сфері стандартизації на плановий рік за формою, наведеною в додатку 5, та вносить їх до 1 квітня року, що передує плановому, на розгляд та схвалення науково-технічної ради у сфері технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі - НТР Мінекономрозвитку).

Відповідальний з урахуванням пропозицій НТР Мінекономрозвитку щодо схвалених проектів планів у сфері метрології та стандартизації у строки, визначені Мінфіном, готує зведені пропозиції, надані виконавцями для формування попередніх та прогнозних показників і бюджетного запиту на відповідний плановий рік та наступні за плановим два роки, та подає їх департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення для подання до Мінфіну.

2.3. Відповідальний готує проект тематичного плану прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок, запланованих до виконання протягом відповідного року за рахунок коштів державного бюджету, та надсилає його для погодження МОН.

2.4. Після прийняття Закону України про Державний бюджет України відповідальний протягом 10 робочих днів разом з виконавцями уточнює проекти планів у сфері метрології та стандартизації за напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою та вносить їх на розгляд НТР Мінекономрозвитку.

На підставі рішення НТР Мінекономрозвитку про схвалення проектів планів у сфері метрології та стандартизації відповідальний у двотижневий строк готує проект наказу про затвердження цих планів.

2.5. У разі ненабрання чинності на початку року Законом України про Державний бюджет України відповідальний готує проект наказу Мінекономрозвитку про затвердження планів у сфері метрології та стандартизації на відповідний період з урахуванням вимог статті 41 Бюджетного кодексу України.

2.6. У разі внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на поточний рік у частині скорочення обсягів видатків за бюджетною програмою відповідальний уточнює плани у сфері метрології та стандартизації для внесення їх на розгляд НТР Мінекономрозвитку.

На підставі рішення НТР Мінекономрозвитку про схвалення уточнених планів у сфері метрології та стандартизації відповідальний готує проект наказу про внесення змін до планів у сфері метрології та стандартизації.

2.7. За напрямами використання бюджетних коштів за бюджетною програмою, які потребують унесення змін до порядків використання бюджетних коштів, з метою визначення механізму використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті, відповідальний разом з проектом наказу, зазначеним в абзаці другому пункту 2.4 розділу 2 цього Порядку, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України розробляє проекти постанов Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до порядків використання бюджетних коштів та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України відповідальний на підставі затверджених планів у сфері метрології та стандартизації розробляє перелік результативних показників бюджетної програми і подає департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення пропозиції до проекту паспорта бюджетної програми для затвердження його спільним наказом Мінекономрозвитку і Мінфіну.

З метою підготовки та подання до Мінфіну звіту про виконання паспорта бюджетної програми на відповідний рік відповідальний подає департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення інформацію щодо виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів.

2.8. Виконавці затверджують у строки, установлені Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету на відповідний рік, погоджені відповідальним щодо доцільності включення витрат до планів використання бюджетних коштів, та подають департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення для погодження державним секретарем Мінекономрозвитку.

Плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів і розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету на відповідний рік, складаються у двох примірниках, один примірник залишається в департаменті фінансової роботи та господарського забезпечення, другий - надається виконавцю, копія цих документів надається відповідальному.

Виконавець подає затверджені та погоджені плани використання бюджетних коштів на поточний рік відповідним органам Казначейства.

2.9. Планування витрат на проведення НДР та/або ДКР здійснюється виконавцем відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 (далі - Типове положення), на основі обґрунтованих розрахунків, результати яких відображаються в калькуляції кошторисної вартості НДР та/або ДКР за етапами та НДР та/або ДКР у цілому.

Трудомісткість та вартість робіт з національної стандартизації щодо проведення прикладних наукових та науково-технічних розробок у сфері стандартизації визначаються відповідно до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.10.2016 № 1685, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.10.2016 за № 1402/29532.

Визначення обсягів фінансування наукових об'єктів, що становлять національне надбання, щодо забезпечення збереження та належного функціонування національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону), здійснюється відповідно до Порядку визначення обсягів фінансування наукових об'єктів, що становлять національне надбання, затвердженого наказом Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності, Міністерства економіки України і Міністерства фінансів України від 29.09.99 № 10/153/305, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.01.2000 за № 44/4265.

2.10. Витрати на оплату праці визначаються відповідно до вимог Типового положення та не повинні перевищувати 70 відсотків повної вартості НДР та/або ДКР, які проводяться безпосередньо виконавцем.

Накладні витрати включаються до калькуляції кошторисної вартості НДР та/або ДКР пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних виконавців.

Розмір накладних витрат не може перевищувати 30 відсотків розміру витрат на оплату праці працівників виконавця, які залучені до виконання замовлення на проведення НДР та/або ДКР.

Витрати на роботи з проведення НДР та/або ДКР, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями, здійснюються за розрахунком виконавця на договірній основі іншими підприємствами за умови, що роботи, які будуть виконуватися сторонніми підприємствами, установами, організаціями, не можуть бути виконані штатними працівниками виконавця та ці витрати становлять не більше ніж 50 відсотків повної вартості НДР та/або ДКР.

Для проведення НДР щодо створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, визначення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями, можуть становити до 90 відсотків повної вартості НДР.

Витрати на матеріали, паливо та енергію для науково-виробничих цілей і спецобладнання розраховуються виходячи з обґрунтованої потреби. До розрахунків додається пояснювальна записка з обґрунтуванням витрат на придбання спецобладнання. Розрахунки на придбання спецобладнання передбачаються за умови затвердження Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень та виділення асигнувань відповідно до плану використання бюджетних коштів та підписуються керівником виконавця.

Зазначені умови складання калькуляції кошторисної вартості поширюються на розрахунки, які здійснюють сторонні організації - співвиконавці НДР та/або ДКР під час оформлення договорів з виконавцем.

2.11. Для проведення робіт із збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази виконавці подають замовнику до 20 січня кожного року пропозиції до плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на відповідний рік (далі - план заходів) за формою відповідно до додатка 6 разом з кошторисом витрат, пов'язаних з підготовкою та здійсненням заходів, відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

Відповідальний відповідно до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збереження та функціонування національної еталонної бази, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2011 № 967, та затверджених планів використання бюджетних коштів готує проект наказу про затвердження плану заходів із зазначенням найменування, підстави, мети, дати проведення, відповідальних за виконання та граничних обсягів видатків за формою відповідно до додатка 6. Копію наказу та звіти про його виконання відповідальний надсилає Мінфіну.

Для проведення робіт з гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1009, бюджетні кошти використовуються в межах відповідних бюджетних призначень згідно з програмою робіт з національної стандартизації на відповідний рік.

3. Порядок замовлення і приймання НДР та ДКР

3.1. Після затвердження планів у сфері метрології та стандартизації, плану заходів замовник і виконавець за кожною НДР та/або ДКР укладають замовлення на виконання науково-дослідної та/або дослідно-конструкторської роботи для Мінекономрозвитку (далі - замовлення) на плановий рік у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 7.

Замовлення повинно містити, зокрема, вимоги до виконання (технічне завдання), упровадження результатів (перевірки застосування), реєстрації та обліку НДР та/або ДКР. До замовлення додається калькуляція кошторисної вартості НДР та/або ДКР на плановий рік (додаток 3) щодо кожної НДР та/або ДКР.

У разі коли строк виконання НДР та/або ДКР становить понад один рік, робота є перехідною та в замовленні після теми НДР та/або ДКР зазначається в дужках порядковий номер року виконання НДР та/або ДКР.

Замовлення повинно містити роботи на відповідний рік, виконання яких поділено за етапами.

Замовлення на виконання НДР та/або ДКР затверджується першим заступником (заступником) Міністра відповідно до розподілу обов'язків (далі - заступник Міністра) та реєструється відповідальним у журналі реєстрації замовлень. Один примірник замовлення залишається у відповідального, другий - надається виконавцю.

3.2. На проведення НДР та ДКР щодо створення/вдосконалення державних первинних/вторинних еталонів одиниць вимірювань виконавцем складаються технічні завдання (далі - ТЗ) у двох примірниках на весь період їх створення/вдосконалення відповідно до ДСТУ 3231. Один примірник ТЗ залишається у відповідального, другий - надається виконавцю.

Для прийняття створеного/вдосконаленого державного первинного/вторинного еталона замовником утворюється комісія.

До складу комісії залучаються представники відповідального, державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку і провадять метрологічну діяльність.

Комісія складає висновок у двох примірниках про створений/вдосконалений державний первинний/вторинний еталон за формою, наведеною в додатку 8. Один примірник висновку комісія надає замовнику в 14-денний строк з дня підписання його головою та членами комісії, другий - виконавцю. Разом із висновком замовнику надається документація на еталон: паспорт еталона, правила зберігання і застосування еталона, що визначаються організацією - розробником еталона, пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона (у разі створення еталона надається обов'язково, у разі вдосконалення еталона - за необхідності), матеріали досліджень метрологічних властивостей еталона. Після отримання висновку про створений державний первинний/вторинний еталон замовник визначає організацію-зберігача.

{Абзац четвертий пункту 3.2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 419 від 26.03.2018}

3.3. Замовник разом з виконавцем створює належні умови для проведення НДР та/або ДКР, ефективного використання бюджетних коштів, які спрямовуються на виконання НДР та/або ДКР та досягнення необхідних наукових (науково-прикладних) результатів.

3.4. Виконавець після закінчення окремого етапу НДР та/або ДКР або роботи в цілому надає замовнику до п'ятого числа місяця, що настає за звітним періодом, звітну документацію, схвалену НТР виконавця; після закінчення етапу НДР та/або ДКР - акт приймання-здачі НДР та/або ДКР за виконаним етапом замовлення за формою, наведеною в додатку 9; після закінчення НДР та/або ДКР за замовленням - акт приймання-здачі НДР та/або ДКР за замовленням за формою, наведеною в додатку 10 (далі - акти приймання-здачі).

У разі коли замовлення на виконання НДР та/або ДКР містить один етап, за результатами виконання цього етапу складається тільки акт приймання-здачі НДР та/або ДКР за замовленням. Якщо замовлення на виконання НДР та/або ДКР складається з декількох етапів, на останньому етапі виконання НДР та/або ДКР складаються акти приймання-здачі НДР та/або ДКР за останнім виконаним етапом та за замовленням у цілому.

Акти приймання-здачі готуються у двох примірниках та підписуються представниками виконавця і замовника. Після підписання актів приймання-здачі відповідальний здійснює їх реєстрацію.

Облік витрат на виконання НДР та/або ДКР здійснюється на підставі документів первинного обліку. Метою обліку є визначення фактичних витрат за місцем їх здійснення. Виконавець за кожною НДР та/або ДКР складає та щомісяця, але не пізніше 10 числа після звітного періоду, подає департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення у двох примірниках картку обліку фактичних витрат на проведення НДР та/або ДКР (додаток 11). У разі виникнення відхилень від планових показників виконавець надає обґрунтовані пояснення. Один примірник картки обліку залишається в департаменті фінансової роботи та господарського забезпечення, другий - надається відповідальному.

Для здійснення замовником аналізу використання коштів виконавець після закінчення кожного етапу складає звіт про виконання кошторису витрат на проведення НДР та/або ДКР (додаток 12) та зведену відомість витрат на проведення НДР та/або ДКР (додаток 13). У разі наявності відхилень від планових показників виконавець надає обґрунтовані пояснення. Зазначені документи готуються у двох примірниках та надсилаються не пізніше 15 числа після звітного періоду департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення.

До звітної документації належать заключний, проміжний та анотований звіти, комплекти документів з висновками за результатами проведених досліджень, передбачені замовленням та оформлені відповідно до нормативних документів.

За результатами виконання НДР та/або ДКР повинні бути підготовлені:

протягом року за етапами - проміжний або анотований звіти, що передбачається умовами замовлення;

у кінці року на останньому етапі - заключний звіт.

Проміжний та заключний звіти оформляються відповідно до ДСТУ 3008 державною мовою і подаються замовнику в електронному та паперовому вигляді.

Анотований звіт про виконання НДР та/або ДКР оформляється відповідно до додатка 14.

До заключного звіту завершених НДР та/або ДКР щодо створення/вдосконалення державних первинних/вторинних еталонів додаються: паспорт еталона; правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією-розробником/організацією-зберігачем еталона; пропозиції щодо призначення вченого зберігача національного еталона (у разі створення еталона надається обов'язково, у разі вдосконалення еталона - за необхідності); матеріали з питань дослідження метрологічних властивостей еталона; висновок (додаток 8).

{Абзац дванадцятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 419 від 26.03.2018}

3.5. Відповідальний у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження звітної документації, яка містить результати виконання НДР та/або ДКР, розглядає та опрацьовує цю документацію.

Відповідальний подає акти приймання-здачі на підпис заступнику Міністра.

Після підписання та реєстрації актів приймання-здачі один примірник акта залишається у відповідального, другий - надається виконавцю.

3.6. У разі мотивованої відмови замовника від приймання результатів НДР та/або ДКР сторони складають двосторонній акт про доопрацювання НДР та/або ДКР із зазначенням переліку необхідних доробок, зауважень і термінів їх виконання.

Доопрацювання НДР та/або ДКР здійснюється за рахунок виконавця. Після доопрацювання виконавець подає повторно акти приймання-здачі та відповідну звітну документацію.

У разі мотивованої відмови замовника від приймання результатів НДР та/або ДКР після доопрацювання замовлення вважається невиконаним. Повторний акт приймання-здачі на доопрацювання НДР та/або ДКР не складається.

Відповідальний ініціює в установленому порядку розгляд зазначеного питання на засіданні НТР Мінекономрозвитку для прийняття відповідного рішення.

3.7. У разі коли під час проведення НДР та/або ДКР стає очевидним, що її неможливо виконати згідно з вимогами замовлення та ТЗ, виконавець зупиняє виконання і не менше ніж за 30 днів до завершення відповідного етапу НДР та/або ДКР повідомляє про це замовника.

3.8. Обладнання, дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи, які залишаються у виконавця після завершення виконання замовлення або НДР та/або ДКР або припинення НДР та/або ДКР, повинні бути проінвентаризовані та оприбутковані на баланс виконавця відповідно до законодавства.

4. Порядок фінансування проведення НДР та ДКР

4.1. Фінансування проведення НДР та/або ДКР здійснюється відповідно до затверджених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень та виділених асигнувань загального фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою за напрямами використання бюджетних коштів (далі - напрями), які визначаються паспортом бюджетної програми на відповідний рік.

4.2. Підставою для підготовки розподілу відкритих бюджетних асигнувань з метою здійснення видатків на виконання НДР та/або ДКР є:

відкриті в Казначействі асигнування згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України;

план у сфері стандартизації та план у сфері метрології, затверджені наказом Мінекономрозвитку;

плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання бюджетних коштів та розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету;

паспорт бюджетної програми;

пропозиції щодо відкриття бюджетних асигнувань на плановий місяць на загальну суму (додаток 15), які визначаються відповідно до помісячних планів використання бюджетних коштів, калькуляції кошторисної вартості та залишку невикористаних асигнувань, надані виконавцями департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення до першого числа планового місяця.

4.3. Фінансування робіт щодо забезпечення збереження та належного функціонування національної еталонної бази (державних еталонів та лінійно-геодезичного полігону), що становить національне надбання, гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими здійснюється відповідно до порядків використання бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, та паспорта бюджетної програми, до якого включено відповідні напрями.

4.4. Департамент фінансової роботи та господарського забезпечення:

забезпечує своєчасну підготовку розподілу відкритих бюджетних асигнувань для здійснення видатків на виконання НДР та/або ДКР згідно з планами у сфері метрології та стандартизації відповідно до затвердженого плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів на поточний рік за бюджетною програмою;

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає відповідальному інформацію про стан фінансування НДР та/або ДКР.

4.5. Кошти, які передбачаються для проведення НДР та/або ДКР з державного бюджету, є цільовими асигнуваннями і не можуть бути використані виконавцями для інших цілей.

4.6. У разі зменшення бюджетних асигнувань та з метою недопущення кредиторської заборгованості замовник готує доручення виконавцю щодо підготовки відповідних змін до річних та помісячних планів використання бюджетних коштів.

5. Контроль за виконанням НДР та ДКР і впровадження їх результатів

5.1. Відповідальний здійснює контроль за виконанням планів у сфері метрології та стандартизації, систематизацію даних (інформації) про стан проведення НДР та/або ДКР за замовленнями на підставі звітної документації та актів приймання-здачі.

5.2. НДР та/або ДКР підлягають державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації, що підтверджується реєстраційною, обліковою та інформаційною картками.

Оригінали реєстраційної, облікової та інформаційної карток за кожною НДР та/або ДКР зберігаються у виконавців, завірені копії карток виконавець надає відповідальному.

5.3. Виконавець щороку до 20 січня року, наступного за звітним, за результатами проведення НДР та/або ДКР готує та надає замовнику схвалені НТР виконавця звіти про виконання планів у сфері метрології та стандартизації. У звіті наводяться загальні відомості про НДР та/або ДКР (кількість НДР та/або ДКР, обсяги фінансування, підстава для виконання тощо) та інформація про впровадження результатів НДР та/або ДКР, що виконувалися у звітному році на замовлення Мінекономрозвитку державним підприємством або установою, за формою, наведеною в додатку 16.

Виконавець один раз на півроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, готує та подає замовнику звіт про виконання плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на відповідний рік (додаток 17).

5.4. Відповідальний на підставі інформації, отриманої від виконавця, проводить моніторинг упровадження отриманих результатів та готує:

відомості про основні результати виконання замовлення (зокрема в частині реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки), ужиті заходи щодо забезпечення практичного застосування таких результатів та підсумки моніторингу впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який проводиться протягом трьох років з моменту створення такої продукції, які надсилаються МОН у встановленому ним порядку;

звіт про виконання плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на відповідний рік (додаток 18);

аналітичні записки, довідки та інформаційні матеріали з питань виконання НДР та/або ДКР для подання керівництву Мінекономрозвитку;

інформацію щодо виконання результативних показників паспорта бюджетної програми.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. ВіткінДодаток 1
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇДодаток 2
до Порядку

ЗАЯВКА
НА ВИКОНАННЯ НДР та/або ДКР на ________________ рік "_______________________________________________________"
(тема НДР та/або ДКР відповідно до додатка 1)

Термін виконання НДР та/або ДКР: початок ________________, закінчення ______________.

1. Мета, актуальність та економічна доцільність НДР та/або ДКР

Наводиться стисла характеристика та оцінка стану проблеми, на розв'язання якої спрямована НДР та/або ДКР. Визначаються головна мета, завдання, актуальність, обґрунтовується необхідність та економічна доцільність виконання НДР та/або ДКР.

2. Вихідні дані для проведення НДР та/або ДКР

Зазначається, чи вперше проводиться НДР та/або ДКР або є продовженням попередніх робіт. Наводиться перелік документів, які необхідно використовувати під час проведення НДР та/або ДКР (звіти про попередні дослідження, стандарти та нормативні документи, нормативно-правові акти, література тощо).

3. Вимоги до виконання НДР та/або ДКР

3.1. За результатами НДР та/або ДКР необхідно розробити (забезпечити):

Наводиться назва кінцевих наукових (науково-прикладних) результатів, які очікується отримати від виконання НДР та/або ДКР.

3.2. Етапи НДР та/або ДКР, склад робіт, терміни їх виконання, обсяги фінансування

№ з/п

Назва етапу

Склад робіт

Термін виконання

Обсяг фінансування (тис. гривень, відсоток загальної суми)

Результати та форма їх подання

1

2

3

4

5

6

Визначаються необхідні етапи виконання НДР та/або ДКР, склад робіт, обсяги фінансування, терміни та наукові (науково-прикладні) результати і форма їх подання - наукова, технічна та інша документація, яка оформляється за результатами виконання кожного етапу та НДР та/або ДКР у цілому.

Замовник має право встановити додаткові терміни контролю за виконанням робіт та запитати проміжні результати роботи.

3.3. Перелік нормативних документів, відповідно до яких проводиться НДР та/або ДКР.

Виконання НДР та/або ДКР здійснюється відповідно до: ________________________

Указується перелік документів, на підставі яких проводиться НДР та/або ДКР та які необхідно використовувати під час проведення НДР та/або ДКР.

ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення".

3.4. Перелік нормативних документів, відповідно до яких оформляються результати НДР та/або ДКР.

За результатами НДР та/або ДКР замовнику передається ______________________________.

Указується документація, яка оформляється за результатами виконання НДР та/або ДКР, та вимоги до неї (у якому вигляді, у скількох примірниках, якою мовою тощо).

Заключний звіт та/або проміжний звіт оформляється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

4. Упровадження результатів НДР та/або ДКР

Зазначаються шляхи впровадження результатів НДР та/або ДКР з обґрунтуванням відповідності пріоритетам та завданням, покладеним на Мінекономрозвитку стратегічними та програмними документами, законами України, актами та дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України тощо.

Керівник роботи (телефон, прізвище, ім'я, по батькові)Додаток 3
до Порядку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
кошторисної вартості НДР та/або ДКРДодаток 4
до Порядку

ЗВЕДЕНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ
КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ НДР та/або ДКР
_____________________________________ на 20__ рік
(найменування організації)

(тис. гривень)

Калькуляційні статті витрат

Кошторисна вартість

№ з/п

Тема НДР та/або ДКР, код

Оплата праці

Нарахування на оплату праці

Матеріали

Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

Витрати на службові відрядження

Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

Витрати на роботи, які виконуються сторонніми підприємствами, установами, організаціями

Інші витрати

Накладні витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

Керівник роботи
(відповідальний виконавець)

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Начальник
планово-економічного
відділу

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 5
до Порядку

ПЛАН
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у сфері _______________________________ на ____рік
(стандартизації/метрології)

№ з/п

Найменування роботи

Строк виконання

Виконавець

Кошторисна вартість. тис. гривень

Підстава для проведення робіт

Очікувані результати

Відповідальний за впровадження (використання)

1

2

3

4

5

6

7

8

КПКВК __________ "_______________________________________________________________"
(назва бюджетної програми)

Усього за бюджетною програмою

Усього на 20 рік

Керівник відповідального
структурного підрозділу

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 6
до Порядку


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
_______________ № ______

ПЛАН ЗАХОДІВ,
необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на ____ рік

№ з/п

Найменування заходу

Підстава для виконання

Науковий об'єкт

Мета

Найменування витратних матеріалів (ремонтно-відновлювальних робіт)

Обсяг видатків, тис. гривень

Дата проведення

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник відповідального
структурного підрозділу

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 7
до Порядку

ЗАМОВЛЕННЯ


Додаток 8
до Порядку

ВИСНОВОК
про створений/вдосконалений державний первинний/вторинний еталон

{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі № 419 від 26.03.2018}


Додаток 9
до Порядку

АКТ


Додаток 10
до Порядку

АКТ


Додаток 11
до Порядку

КАРТКА ОБЛІКУ
ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР та/або ДКРДодаток 12
до Порядку

ЗВІТ
про виконання кошторису витрат на проведення НДР та/або ДКР


Додаток 13
до Порядку

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР та/або ДКР


Додаток 14
до Порядку

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
про виконання НДР та/або ДКР


Додаток 15
до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо відкриття бюджетних асигнуваньДодаток 16
до Порядку

ІНФОРМАЦІЯ
про впровадження результатів НДР та/або ДКР, що виконувалися у 20__ році на замовлення Мінекономрозвитку _____________________________________
                                                                           (найменування підприємства/установи)

№ з/п

Назва НДР та/або ДКР

Вартість, тис. гривень

Отриманий науковий (науково-прикладний) результат

Упровадження результатів НДР та/або ДКР

КПКВК __________ "_____________________________________________________________"
(назва бюджетної програми)

Директор державного
підприємства або установи

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 17
до Порядку

ЗВІТ
про виконання плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на 20__ рік (у першому/другому півріччі 20__ року)

№ з/п

Найменування заходу

Підстава для виконання

Науковий об'єкт

Мета

Найменування витратних матеріалів (ремонтно- відновлювальних робіт)

Граничні обсяги видатків, тис. гривень

Касові видатки за звітний період, тис. гривень

Дата здійснення заходу

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор державного
підприємства або установи

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)Додаток 18
до Порядку

ЗВІТ
про виконання плану заходів, необхідних для збереження та забезпечення належного функціонування національної еталонної бази, на 20__ рік

№ з/п

Найменування заходу

Підстава для виконання

Науковий об'єкт

Мета

Найменування витратних матеріалів (ремонтно- відновлювальних робіт)

Граничні обсяги видатків, тис. гривень

Касові видатки за звітний період, тис. гривень

Дата здійснення заходу

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник відповідального
структурного підрозділу

___________________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}вгору