Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Наказ, Протокол, Перелік від 25.09.2008544
Документ v0544282-08, поточна редакція — Прийняття від 25.09.2008

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.09.2008 N 544

Про затвердження рішення
Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 09.10.2002 N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 02.03.2001 N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(Протокол від 25.09.2008 N 31 додається) щодо:
1.1. видачі розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Сватівському районному територіальному медичному
об'єднанню (ідентифікаційний код 01983619, місцезнаходження
юридичної особи: Луганська обл., м. Сватове, пров. Промисловий,
11) та Липовецькому районному територіальному медичному об'єднанню
(ідентифікаційний код 01982577, місцезнаходження юридичної особи:
Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, 9);
1.2. видачі ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу);
1.3. відмови у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу);
1.4. залишення заяв на видачу ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики без розгляду
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу);
1.5. переоформлення ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу);
1.6. видачі копій ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу);
1.7. залишення заяви на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів без розгляду (Перелік 1 додатка 3 до Протоколу).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
В.о. Міністра В.Г.Бідний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
25.09.2008 N 544

ПРОТОКОЛ N 31
засідання Ліцензійної комісії
МОЗ України
25.09.2008

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Банчук М.В., Шпак І.В., Пономаренко А.М., Коновалова Л.М.,
Бронова В.М., Григорович В.Р., Гарник Т.П., Зозовська Л.П.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Сватівським районним територіальним медичним
об'єднанням.
2. Про результати планової перевірки дотримання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Липовецьким районним територіальним медичним
об'єднанням.
3. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
4. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали:
Шпака І.В. - директора Департаменту медичних і фармацевтичних
послуг: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
10.09.2008 N 316-Адм щодо звернення гр. Ткаченко О.М. комісією МОЗ
(голова Садова О.І.) з 15.09.2008 по 19.09.2008 у присутності
головного лікаря Вінтоняка В.М. була проведена позапланова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) Сватівським районним
територіальним медичним об'єднанням (ідентифікаційний код
01983619, місцезнаходження юридичної особи: Луганська обл.,
м. Сватове, пров. Промисловий, 11). Ліцензія МОЗ України від 29.12.2004 р. серії АБ N 123449
видана на провадження господарської діяльності з медичної практики
за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія,
бактеріологія, дерматовенерологія, ендоскопія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, наркологія,
неврологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія,
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, фізіотерапія, функціональна
діагностика, хірургія. Перевіркою встановлено наступне. До складу РТМО входять: ЦРЛ; стоматологічна поліклініка,
Нижньо-Дуванська лікарня. На момент перевірки у Сватівській центральній районній
лікарні згідно штатного розпису працюють лікарі та молодші
спеціалісти з медичною освітою, спеціальності яких не зазначені в
ліцензії, а саме: організація та управління охороною здоров'я;
лікувальна фізкультура, інфекційні хвороби, ендокринологія,
ортопедія і травматологія, урологія, онкологія, дитяча
гінекологія, кардіологія, підліткова терапія, фтизіатрія, дитяча
фтизіатрія, педіатрія, дитяча дерматовенерологія, загальна
практика - сімейна медицина, трансфузіологія, неонатологія,
медицина невідкладних станів, медична психологія, лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська справа,
сестринська справа; сестринська справа (операційна); медична
статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична стоматологія,
що є порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ),
затверджених наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я України від 16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ), далі -
Ліцензійні умови. Під час вибіркової перевірки медичної облікової документації
стоматологічної поліклініки, а саме: медичних карток амбулаторних
хворих виявлено, що огляд дітей: Ємельяненко Є.В. (19.05.91 р.н.),
Васильєва Л.А. (22.08.96 р.н.), Брезунова І.В. (08.07.92 р.н.)
проводили лікарі стоматологи-терапевти Пономарьов В.О. та
Ганжинова Л.І., які не мають спеціалізації за фахом "дитяча
стоматологія", що є порушенням вимог наказу МОЗ України від
19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів" та п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Щодо відповідності фахівців кваліфікаційним вимогам, то у
лікаря Кошової О.К. перша кваліфікаційна категорія закінчилась у
1990 р., у Комлик В.О. у 2003 р., Нехаєва В.О. - дійсна до травня
2008 р., що є порушенням ст. 74 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ), наказу
МОЗ від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів", п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не представлено копій ліцензії, що підтверджують право
структурних підрозділів РТМО на провадження певного виду
господарської діяльності в галузі охорони здоров'я. Записи в трудових книжках медичних працівників Сватівської
центральної районної лікарні здійснені з порушенням вимог
Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах,
установах і організаціях, затвердженої спільним наказом
Міністерства праці України, Міністерства юстиції України,
Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93
N 58 ( z0110-93 ). Назви посад у штатному розписі ЦРЛ не відповідають
Класифікатору професій ДК 003-95 ( v0257217-95, v257u217-95 );
переліку лікарських посад у закладах охорони здоров'я
( z0893-02 ), затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 р.
N 385 ( z0892-02 ). Склад та площа приміщень приймального відділення Сватівської
ЦРЛ не відповідають вимогам "Санитарных правил устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ), "Пособие по
проектированию учреждений здравоохранения. Приложение
к СНиП 2.08.02-89". Незадовільний санітарно-технічний стан приміщення
приймального відділення (порушення цілісності штукатурки стін,
керамічної плитки на стінах та підлозі), що є порушення вимог
"Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" СанПин
5179-90 ( n0003400-90 ), п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В операційному блоці хірургічного відділення Сватівської ЦРЛ
порушуються умови використання шкіряного антисептику "стеріліум",
відсутні у журналі стерилізації медичного інструментарію дані про
кількість хірургічних наборів, що підлягають стерилізації, що є
порушенням п. 2.9 вимог ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 )
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Методы, средства и режимы". У неврологічному та інфекційному відділеннях ЦРЛ
не витримується нормативна площа на 1 ліжко, що є порушенням
"Санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации
больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" СанПиН
5179-90 ( n0003400-90 ). У інфекційному відділенні ЦРЛ стіни палат та коридору
побілено крейдою, що унеможливлює їх належну обробку
дезінфекційними засобами (порушення вимог "Санитарных правил
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ). У стоматологічній поліклініці при проведенні
передстерилізаційної обробки інструментарію використовує миючий
засіб "Лотос-М", що суперечить вимогам діючого наказу N 720
( v0720400-78 ) від 31 липня 1978 року. У бактеріологічній лабораторії ЦРЛ є в наявності тільки
1 паровий стерилізатор, який використовується для стерилізації
поживних середовищ та знищення патогенних культур (наказ по
Сватівській ЦРЛ N 138 від 14.04.2008 р.), що не відповідає вимогам
ГСТу 42-21-2-85 ( v0770400-85 ) "Стерилизация и дезинфекция
изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы". Не дотримується кратність відбору проб для бактеріологічного
контролю повітряного середовища приміщень особливого режиму
роботи, об'єктів навколишнього середовища, медичного
інструментарію у відділеннях хірургічного профілю, що є порушенням
вимог діючого наказу N 720 ( v0720400-78 ) від 31 липня 1978 року
та наказу МОЗ України від 10.05.2007 р. N 234 ( z0694-07 ). Комісією перевірено також дотримання вимог щодо ведення
медичної документації (обліку та звітності) за формами державної
звітності, затвердженими наказом МОЗ та Держкомстату від
31.07.2000 N 256/184 ( z0635-00 ) "Про затвердження форм державної
статистичної звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій
щодо їх заповнення". Медична документація ЦРЛ (форма N 025/о ( va302282-99 )
"Медична карта амбулаторного хворого"; форма N 003/о
( va184282-99 ) "Медична карта стаціонарного хворого") ведеться
не в повному обсязі (не відмічаються анамнез життя та хвороби
пацієнтів, відсутній огляд завідуючого неврологічним відділенням в
11% випадків, не проводиться лікування супутньої патології, при
первинному огляді немає опису неврологічного статусу), що є
порушенням п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не виконуються вимоги статей 42 та 43 Основ законодавства
України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) в частині фіксації
інформованої згоди пацієнтів на медичне втручання (за винятком
дитячого відділення ЦРЛ). З метою перевірки наведених у звернені Ткаченко В.Г. фактів
комісією проведена експертна оцінка медичної документації
Ткаченко Р.Г., проведені бесіди з медперсоналом, що був задіяний в
наданні медичної допомоги матері заявниці (взяті письмові
пояснення) та проведено зустріч із сестрою заявниці - Рибалко І.Г.
за місцем проживання (с. Гончарівка). Ткаченко Раїса Григорівна 1940 року народження перебувала на
обліку з 1981 року, зверталась з приводу хронічного пієлонефриту,
каменя правої нирки. З 2001 року на ЕКГ відмічалась гіпертрофія
лівого шлуночка, в 2002 р. ознаки дисциркуляторної енцефалопатії.
Лікувалася стаціонарно з приводу сечокам'яної хвороби, хронічного
пієлонефриту - вторинно зморщеної лівої нирки у 2003 році
(м. Київ). У 2004 році в терапевтичному відділенні Сватівського
РТМО з приводу ІХС, дифузного кардіосклерозу СН П-А. ФК-III.
ГХ-II, носові кровотечі. Атеросклероз судин головного мозку
I-II ступеня. ХНМК 1-2. Періодично оглядалась терапевтом,
фельдшером ФАПу. 25.05.2008 року після фізичного навантаження стан хворої
погіршився. Хвора Ткаченко Р.Г. оглянута фельдшером ФАПу
Карапетян І.Л. (25.05.2008 о 19-00 годині та 26.05.2008 о 4 годині
ранку), їй надавалася необхідна медична допомога. Проте,
не дивлячись на дворазову пропозицію стосовно госпіталізації до
Сватівської центральної районної лікарні, хвора від госпіталізації
відмовлялась. 26.05.2008 о 8 годині вона дала згоду на
госпіталізацію. Фельдшером ФАПу Карапетян І.Л. встановлений
діагноз "атеросклероз судин головного мозку, гіпертонічна хвороба
II, гіпертонічний криз". Після надання адекватної допомоги,
викликано для транспортування ШМД (швидку медичну допомогу
з м. Сватово) та направлено хвору до терапевтичного відділення
ЦРЛ. Згідно картки виклику ШМД від 26.05.2008 р. N 1233, фельдшер
Лошак О.П. транспортував хвору до приймального відділення ЦРЛ
о 9-й годині 45 хвилин. На етапі транспортування проведено
своєчасну та адекватну терапію. При надходженні в лікарню хвора була оглянута терапевтом
Таранухою Н.П., яким були назначені обстеження та консультації
(ФГ, огляд лікаря-гінеколога), неврологом Гололобовим В.Ю. З
діагнозом "гіпертонічна хвороба, атеросклероз судин головного
мозку, дисциркуляторна енцефалопатія II ст." хвора була
госпіталізована до інфекційного відділення 26.05.2008 року
о 10 г. 40 хв. (в зв'язку з відсутністю місць в терапевтичному
відділенні), оглянута черговим лікарем. Дані первинної медичної
документації та письмові пояснення медичних працівників, які
надавали медичну допомогу хворій з моменту надходження її до
інфекційного відділення ЦРЛ, свідчать про наявність спостереження
в динаміці та проведення лікування, яке відповідало стану хворої. 27.05.2008 Ткаченко Р.Г. оглядається окулістом, завідуючою
неврологічним відділенням Євтушенко Л.І., проводиться УЗД
внутрішніх органів, рентгенографія органів грудної клітки,
клінічні та біохімічні аналізи. 28.05.2008 в 00 годин 45 хвилин
стан хворої погіршується, проводиться симптоматична терапія,
організовується консиліум у складі заступника головного лікаря з
медичної частини, невролога, кардіолога, зав. інфекційним
відділенням, онколога. Діагноз консиліуму: сечокам'яна хвороба
(камінь в правій нирці), симптоматична (нефрогенна) артеріальна
гіпертензія, ГБ-II, ІХС, атеросклеротичний кардіосклероз ХНК II-А.
Хронічний пієлонефрит, загострення. Атеросклероз судин головного
мозку II, дисциркуляторна енцефалопатія. Уремія П. НМК у
вертебробазілярному басейні. 29.05.2008 хвора переведена до
неврологічного відділення. Не дивлячись на проведене лікування,
стан хворої погіршувався, у зв'язку з чим по "санавіації"
запрошується доцент кафедри нервових хвороб Луганського медичного
університету Сорокін Ю.Н., уролог обласної клінічної лікарні
Луцький В.І. Спеціалістами встановлено попередній діагноз -
гіпертензійний синдром (можливо метастатичної етіології),
енцефалопатія складного генезу II ст. (гіпертонічна,
атеросклеротична). МКХ, камені в правій нирці, хронічний
калькульозний пієлонефрит. Латентний перебіг. ХПН-0. Вторинна
артеріальна гіпертензія. На момент огляду хвора
нетранспортабельна. Рекомендована корекція лікування при
покрашенні стану рекомендовано МРТ головного мозку, УЗДГ, УЗД
нирок в динаміці. З 30.05.2008 відмічається зниження
гемодинамічних показників (гіпотонія, порушення свідомості). До
лікування долучається анестезіолог ЦРЛ Нехаєв О.В. та запрошено
анестезіолога Луганської ОКЛ Опренка В.А. Хвора переводиться на
ШВЛ в хірургічне відділення лікарні. 31.05.2008 року, незважаючи
на вкрай важкий стан, ризик транспортування, за категоричним
письмовим наполяганням доньки, хвора Ткаченко Р.Г. переводиться у
відділення інтенсивної терапії Луганської обласної клінічної
лікарні (ЛОКЛ). 31.05.2008 р. Ткаченко Р.Г. госпіталізовано до відділення
інтенсивної терапії N 2 обласної лікарні о 20 годині 15 хвилин.
О 21 годині 15 хвилин хворій проведено спіральну комп'ютерну
томографію головного мозку - виявлені лакунарні інфаркти стовбура
мозку, гіпертензійна гідроцефалія, ознаки набряку мозку. Хвора
оглянута нейрохірургом, неодноразово урологом, неврологом,
отоларингологом, кардіологом, окулістом, мамологом, нефрологом,
ангіохірургом. Проводяться консиліуми. Повторне СКТ 12.06.2008
головного мозку, на якому визначається внутрішньомозковий
крововилив в підкоркові структури та шлунки мозку, гідроцефалія і
перивентрикулярний набряк. Незважаючи на проведену в достатньому
обсязі патогенетичну обґрунтовану терапію, 14.06.2008 року
констатована смерть хворої Ткаченко Р.Г. Заключний діагноз: гостре порушення мозкового кровообігу
(26.05.2008 - інфаркт стовбурових структур мозку), повторне ГПМК
(крововилив в підкоркові вузли зліва - по даних СКТ від
12.06.2008) при гіпертонічній хворобі. Крововилив в шлуночкову
систему мозку. Гіпертензійна гідроцефалія. Набряк головного мозку.
Дифузний гнійний ендобронхіт. Набряк легень. Двохстороння
нижньодолева бронхопневмонія. ОДН 111. OCCH 111. Уремія.
Полісерозит. Камені в правій нирці. Хронічний калькульозний
пієлонефрит, латентний перебіг зі зморщеною лівою ниркою. ХНН 111.
IXC. Дифузний кардіосклероз, аортосклероз СН-II. ПТФС судин нижніх
кінцівок, набряково-варикозна форма. 17.09.2008 члени комісії в присутності головного лікаря РТМО
Вінтоняка Д.М., заступника головного лікаря РТМО по медичному
обслуговуванню населення Тарана В.І. та голови Гончарівської
сільської ради Білогурової Н.Х. зустрілися на ФАП с. Гончарівка з
сестрою заявниці Ткаченко В.Г., Рибалко І.Г. В присутності
зазначених осіб проведена розмова в телефонному режимі з авторкою
листа за фактами, викладеними у письмовому зверненні до МОЗ
України. Авторка листа озвучила членам комісії нові претензії до
медичних працівників Сватівського РТМО, які не відносяться до
компетенції комісії. З даного питання заявниці надані роз'яснення. На підставі зазначеного комісією зроблені наступні висновки: Ткаченко Р.Г. 1940 року народження довгий час страждала
хронічним пієлонефритом, сечокам'яною хворобою, зморщеною лівою
ниркою з артеріальною гіпертензією. Після фізичного навантаження
на фоні гіпертонічного кризу розвилось порушення мозкового
кровообігу в ділянці стовбура мозку, яке не було діагностовано
своєчасно в зв'язку зі стертою клінічною картиною та неможливістю
проведення комп'ютерного дослідження (відсутністю за місцем
первинного лікування в Сватівському РТМО). Лікування хворої
проводилось в повному обсязі в відповідності зі стандартами
лікування. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії зазначену
інформацію взято до уваги та прийняте рішення щодо видачі
Сватівському РТМО розпорядження про усунення в трьохмісячний
термін виявлених порушень Ліцензійних умов ( z0189-01 ), щодо: - переоформлення діючої ліцензії у зв'язку з розширенням
видів діяльності (2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - подання у встановленому законодавством порядку документів
до МОЗ України для отримання копій ліцензії на структурні
підрозділи районного територіального медичного об'єднання; - дотримання вимог "Інструкції про порядок ведення трудових
книжок на підприємствах, установах і організаціях" (z0110-93); - приведення штатного розпису у відповідність затверджених
МОЗ номенклатурою лікарських посад та посад молодших спеціалістів
з медичною освітою (п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення відповідності фахівців єдиним кваліфікаційним
вимогам відповідно до вимог наказу МОЗ України від 19.12.97 N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(п. 2.2 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог "Санитарных правил устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" СанПиН 5179-90 ( n0003400-90 ) (п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - дотримання вимог ГСТ 42-21-2-85 ( v0770400-85 )
"Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения.
Методы, средства и режимы"; - дотримання вимог ст. 42 та 43 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( 2801-12 ) в частині фіксації інформованої
згоди пацієнтів на медичне втручання (п. 2.3.2 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Слухали:
Шпака І.В.: На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
11.09.2008 N 321-Адм (голова Квочина О.І.) з 15.09.2008 по
19.09.2008 у присутності головного лікаря Дмитрука О.М. проведено
позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
Липовецьким районним територіальним медичним об'єднанням
(ідентифікаційний код 01982577, місцезнаходження юридичної особи:
Вінницька обл., Липовецький р-н, м. Липовець, вул. Пирогова, 9),
яке здійснює господарську діяльність з медичної практики за
ліцензією МОЗ України від 30 червня 2006 р. серії АВ N 155817. Перевіркою встановлено наступне. Рішенням другої сесії п'ятого скликання Липовецької районної
ради Вінницької області від 4 липня 2006 р. Липовецьке районне
територіальне медичне об'єднання (ТМО) перетворене в Липовецьку
районну лікарню, про що своєчасно не повідомлено МОЗ України, що є
порушенням ст. 16 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ). За площею пологові палати на 2 ліжка не відповідають вимогам
діючих ДБН В 2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) (табл. К.4 "Площа
приміщень пологових відділень"), що є порушенням п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Медичні картки ф. 096-о ("Історія пологів") ведуться
не в повному обсязі (партограми ведуться з порушенням вимог до
клінічних протоколів, затверджених наказами МОЗ України від
27.12.2006 р. NN 899 ( v0899282-06 ), 900 ( v0900282-06 ), 901
( v0901282-06 ), 906 ( v0906282-06 ), відсутня інформована згода
на активне ведення III періоду родів, не всі графи заповнені,
немає факторів перинатального ризику, є призначення лікарських
засобів без показів), що є порушенням вимог наказу МОЗ України від
28.12.2002 р. N 503 ( v0503282-02 ) "Про удосконалення
амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні",
п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Деякі лікарі ЦРЛ несвоєчасно підтверджують (подовжують)
кваліфікаційні категорії (лікар-дерматовенеролог Елькпер Л. О.)
востаннє підвищувала кваліфікацію у 1997 р., що є порушенням
наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" та порушенням п. 2.1.2
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Станом на 16.09.2008 р. 20% засобів вимірювальної техніки
не повірені (ваги ВТ-500 - дві одиниці, гирі Г-4-110 -
16 одиниць), термін повірки закінчився у липні - серпні 2008 р.,
що є порушенням п. 2 ст. 11 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) та п. 2.1.3 Ліцензійних
умов ( z0189-01 ). На час перевірки оформлені заявки на державну
повірку, яка запланована на вересень 2008 р. Також у лікарні відсутні документи про усунення недоліків,
виявлених Електровимірювальною лабораторією АТЗТ "Медтехніка"
(Протоколи NN 317, 318, 320 від 07.09.2007 р.), за висновками якої
заборонена експлуатація указаних в протоколах ЗВТ та медобладнання
(невідповідність опору ізоляції апаратури, опору кола між
заземлювачами та заземленими елементами, повного опору петлі
"фаза-нуль"). Таким чином, отримані результати вимірювання є
недостовірними, що може призвести до невірного тлумачення
клінічних та біохімічних показників (аналізів), які необхідно
врахувати для встановлення діагнозу (порушення протоколів
електровимірювальної лабораторії АТЗТ "Медтехніка" N 317, 318, 320
від 07.09.2007 р. та абз. 2 п. 2.1.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). До кінця перевірки ліцензіатом були усунуті порушення ст. 16
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) щодо надання до Ліцензійної комісії МОЗ
України документів на переоформлення ліцензії в зв'язку з зміною
назви юридичної особи (реєстраційний номер 1709/18 від
17.09.2008). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі Липовецькій районній лікарні розпорядження про
усунення в трьохмісячний термін виявлених порушень Ліцензійних
умов ( z0189-01 ), в частині: - приведення площ пологових палат на 2 ліжка до вимог діючих
ДБН В 2.2-10-2001 ( v0002241-01 ) (табл. К.4 "Площа приміщень
пологових відділень"), (п. 2.1.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - приведення медичних карток ф. 096-о ("Історія пологів") у
відповідність до наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. N 503
( v0503282-02 ) "Про удосконалення амбулаторної
акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення відповідності фахівців єдиним кваліфікаційним
вимогам відповідно до вимог статті 74 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та наказу
МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (п. 2.1.2 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - приведення медичних карток ф. 096-о ("Історія пологів") у
відповідність до наказу МОЗ України від 28.12.2002 р. N 503
( v0503282-02 ) "Про удосконалення амбулаторної
акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - забезпечення відповідності фахівців єдиним кваліфікаційним
вимогам відповідно до вимог статті 74 Закону України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та наказу
МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (п. 2.1.2 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - приведення у відповідність засобів вимірювальної техніки до
п. 2 ст. 11 Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" (п. 2.1.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ); - приведення у відповідність медобладнання та апаратури до
протоколів електровимірювальної лабораторії АТЗТ "Медтехніка"
N 317, 318, 320 від 07.09.2007 р. (п. 2.1.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Слухали:
Зозовську Л.П: Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 32 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензії 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 7 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 6 суб'єктів господарювання (Перелік 4
додатка 1); - видати копії ліцензій 4 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1);
Слухали:
Зозовську Л.П.: Про розгляд заяви суб'єкта господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності щодо провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяви та доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Головуючий на засіданні
Ліцензійної комісії,
заступник Голови
Ліцензійної комісії М.В.Банчук
Секретар Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Самохіна Надія Михайлівна
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 12,
кв. 5 Ідентифікаційний код: 2284202627 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 21а Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/03-М
2 Федчук Сергій Петрович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н,
м. Христинівка, вул. Молодіжна, 21 Ідентифікаційний код: 2459703759 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка,
вул. Дзержинського, 8 Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/06-М
3 Міська дитяча лікарня N 2
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Рюміна, 5 Ідентифікаційний код: 05483121 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дитяча алергологія, дитяча анестезіологія,
дитяча гастроентерологія, дитяча дерматовенерологія, дієтологія,
дитяча ендокринологія, епідеміологія, ендоскопія, дитяча
імунологія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча кардіоревматологія,
клінічна біохімія, клінічна біохімія, дитяча неврологія, дитяча
нефрологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, педіатрія, променева
терапія, дитяча пульмонологія, підліткова терапія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, функціональна діагностика, дитяча
хірургія, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська
справа, медична статистика, рентгенологія, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Декабристів, 23-а (поліклінічне відділення) м. Миколаїв, пров. Київський, 1 (педіатричне відділення N 2) Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/07-М
4 Романичев Андрій Миколайович
Місцезнаходження: м. Херсон, б-р Мирний, 5, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2091003370 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія за місцем провадження діяльності м. Херсон, б-р Мирний, 5, кв. 1 Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/08-М
5 Тернопільська обласна комунальна протитуберкульозна лікарня
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Тернопільський р-н,
с. Плотича Ідентифікаційний код: 05497376 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, фтизіатрія, рентгенологія, анестезіологія,
хірургія, ортопедія і травматологія, офтальмологія, стоматологія,
дерматовенерологія, дієтологія, урологія, функціональна
діагностика, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
бактеріологія за місцем провадження діяльності Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/09-М
6 Ливрінц Віталій Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Іршавський р-н,
с. Білки, вул. Котляревського, 33 Ідентифікаційний код: 3003010692 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Білки, вул. Шевченка,
119 Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/11-М
7 Державна виправна колонія Львівської області (N 110)
Місцезнаходження: Львівська обл., Миколаївський р-н,
с. Держів Ідентифікаційний код: 08563990 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, клінічна лабораторна діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа за місцем провадження діяльності Львівська обл., Миколаївський р-н, с. Держів Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/13-М
8 Конкін Олег Вікторович
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Курчатова, 29, кв. 215 Ідентифікаційний код: 2397118413 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Донецька, 33 Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/01-М
9 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРИТОРІЯ
ЗДОРОВ'Я"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бабушкіна, 25, нежиле прим.
N 79 в (літ. А) Ідентифікаційний код: 35531838 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, рентгенологія;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
стоматологія, сестринська справа, сестринська справа (операційна) за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Бабушкіна, 25, нежиле прим. N 79 (літ. А) Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/02-М
10 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕАС"
Місцезнаходження: м. Луганськ, Нове містечко з-ду "ОР", 1,
кв. 21 Ідентифікаційний код: 19076201 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю онкологія за місцем провадження діяльності Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гагаріна, 23-Б Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/03-М
11 Неговський Володимир Дмитрович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. М. Хвильового, 3, кв. 14 Ідентифікаційний код: 2134012635 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Плугова, 6 Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/07-М
12 Похмурська-Панів Галина Мирославівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Володимира Великого, 34,
кв. 112 Ідентифікаційний код: 2759517166 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, народна та нетрадиційна медицина за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Поліщука, 77 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2209/08-М
13 Проць Василь Михайлович
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква,
вул. Львівська, 51-а Ідентифікаційний код: 2375510591 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Карпінського, 17/кв. 2 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/01-М
14 Приватне підприємство "Сіліцея"
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, пр-т Миру,
14-а Ідентифікаційний код: 35479197 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
терапія, акушерство і гінекологія, педіатрія, дитяча
кардіоревматологія, неврологія, дитяча неврологія, функціональна
діагностика, дерматовенерологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, народна та нетрадиційна медицина,
рефлексотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Шепетівка, пр-т Миру, 14-а Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/02-М
15 Приватне підприємство "Медичний центр Віта-Мед 2000"
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 35, кв. 117 Ідентифікаційний код: 36037784 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю рефлексотерапія, ортопедія і
травматологія, неврологія, дерматовенерологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Черкаси, бульвар Шевченка, 135 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/03-М
16 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТОС"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Вишгородська, 32/2 Ідентифікаційний код: 30607226 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Вишгородська, 32/2 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/05М
17 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
"Медгарант"
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 14-е Ідентифікаційний код: 35832360 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, фізіотерапія, рентгенологія,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, народна та
нетрадиційна медицина, неврологія, дитяча неврологія, ортопедія і
травматологія, функціональна діагностика, кардіологія, педіатрія;
за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, пр-т Ілліча, 14-е Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/06-М
18 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр
"Гіппократ"
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 210 Ідентифікаційний код: 35955552 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, терапія, кардіологія,
неврологія, ортопедія і травматологія, урологія, функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, ендокринологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, ендоскопія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 210 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/07-М
19 Комунальна медична установа "Обласний ендокринологічний
клінічний диспансер"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Федьковича, 50 Ідентифікаційний код: 02009614 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, ендокринологія, ультразвукова діагностика,
клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
сестринська справа, медична статистика за місцем провадження діяльності м. Чернівці, вул. Федьковича, 50 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/09-М
20 Дочірнє підприємство "СТОМАДЕНТ"
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква,
вул. Гасина, 5 Ідентифікаційний код: 35816181 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, рентгенологія,
терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Гасина, 3,
прим. 1 Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/10-М
21 Бобелюк Ростислав Михайлович
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Коллонтая, 2/99 Ідентифікаційний код: 2389102110 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Тернопіль, вул. Репіна, 18 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/01-М
22 Нагірняк Олена Автономівна
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Бершадь, 50 років
Жовтня, 208, кв. 26 Ідентифікаційний код: 2397505643 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Радянська, 10/3 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/02-М
23 Глазов Микола Автономович
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Бершадь,
вул. Терешкової, 97 Ідентифікаційний код: 2686122974 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Радянська, 10/3 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/03-М
24 Вінницька виправна колонія N 86 управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій
області
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26 Ідентифікаційний код: 08562594 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю: організація і управління
охороною здоров'я, психіатрія, стоматологія, терапія,
рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Привокзальна, 26, Вінницька ВК (N 86) Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/05-М
25 Приватне підприємство "УКРМЕДІНФО"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 9,
оф. 36 Ідентифікаційний код: 35610097 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, сел. Васильківка,
вул. Крупської, 76 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/06-М
26 Кедь Олена Василівна
Місцезнаходження: м. Хмельницький, вул. Городовікова, 9 в/ч
А-2924 Ідентифікаційний код: 2936916666 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., Деражнянський р-н, м. Деражня,
вул. Інтернаціональна, 5, кв. 1 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/08-М
27 Самбірська виховна колонія управління Державного
департаменту України з питань виконання покарань у Львівській
області
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Самбір, вул. Івана
Франка, 4 Ідентифікаційний код: 08680508 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, рентгенологія,
стоматологія, психіатрія, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
сестринська справа за місцем провадження діяльності Львівська обл., м. Самбір, вул. Івана Франка, 4 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/10-М
28 Приватне підприємство Медичний центр "ЗДОРОВ'Я ТА КРАСИ
"ДОВІРА"
Місцезнаходження: Закарпатська обл., м. Мукачево,
вул. Валенберга, 5, кв. 4 Ідентифікаційний код: 35967175 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, педіатрія, терапія, ультразвукова діагностика,
клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валенберга, 5, кв. 4 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/11-М
29 Гончар Олександр Григорович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Кам'янський р-н,
с. Михайлівка, вул. Молодіжна, 15 Ідентифікаційний код: 2750117338 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., м. Кам'янка, вул. Леніна, 135/3 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/12-М
30 Товариство з обмеженою відповідальністю "МНСП ГРААЛЬ"
Місцезнаходження: м. Київ, б-р Дружби Народів, 10 Ідентифікаційний код: 35479731 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, кардіологія,
ревматологія, педіатрія, ультразвукова діагностика,
гастроентерологія, неврологія, медицина невідкладних станів,
акушерство і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина,
організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), акушерська за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Народного Ополчення, 7 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/13-М
31 Чижук Олег Анатолійович
Місцезнаходження: Житомирська обл., Ружинський р-н,
смт Ружин, вул. Леніна, 35, 14 Ідентифікаційний код: 2814217918 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Житомирська обл., Ружинський р-н, смт Ружин, вул. Бірюкова, 2 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/15-М
32 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІ СТАР"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Заболотного, 15 Ідентифікаційний код: 35380483 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа
(невідкладні стани), сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, Столичне шосе, 215, кабінети NN 122, 124, 126 на
першому поверсі корпусу 2 ДП "Санаторій "Конча-Заспа" Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/16-М
Всього: 32 справи.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про відмову
у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Воробйов Ярослав Петрович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Стрийська, 103, кв. 10 Ідентифікаційний код: 1860704655 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю отоларингологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ), затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна спеціалізація за фахом
"отоларингологія" Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/04-М
Всього: 1 справа.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Дніпропетровське обласне комунальне підприємство
"СПЕЦАВТОБАЗА"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Мостова, 3 Ідентифікаційний код: 04011621 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ), не підписана керівником закладу охорони здоров'я Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/01-М
2 Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний
комбінат"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води,
вул. Горького, 2 Ідентифікаційний код: 14309787 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: довідка про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ), зі сторони управління охорони здоров'я підписана
неналежною особою Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/02-М
3 Подгорна Тетяна Володимирівна
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Комсомольськ,
вул. Добровольського, 21, кв. 9 Ідентифікаційний код: 2504504289 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність відомостей в
п. 2.3 (щодо розміщення приміщення (цокольне чи 1-й поверх)
довідки про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/05-М
4 Приватне підприємство "МЕДБІВАЛ"
Місцезнаходження: м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/4 Ідентифікаційний код: 34669470 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: невідповідність ДБН (лабораторія
не може бути розташована в цокольному приміщенні) Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/10-М
5 Пастернак Сергій Володимирович
Місцезнаходження: Волинська обл., Шацький р-н, село Шевченка,
23 Ідентифікаційний код: 3168610897 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві, довідці про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та висновку державної санітарно-епідеміологічної
служби про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм
і правил щодо здійснення медичної практики не зазначена
спеціальність відповідно до номенклатури молодших спеціалістів з
медичною освітою Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/06-М
6 Гуляєв Едуард Олександрович
Місцезнаходження: м. Харків, Тарасівський в'їзд 12, кв. 38 Ідентифікаційний код: 1491307657 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві не зазначена адреса місця
провадження діяльності Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/08-М
7 Матвієвська Ліана Михайлівна
Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Дубно,
вул. Яворницького, 28 Ідентифікаційний код: 2292204461 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: площа приміщення кабінету
не відповідає вимогам ДБН для провадження господарської діяльності
з медичної практики за фахом "загальна практика - сімейна
медицина" Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/04-М
Всього: 7 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Державна установа "Національний інститут серцево-судинної
хірургії імені М.М. Амосова Академії медичних наук України"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Амосова, 6 Ідентифікаційний код: 05493562 Переоформити ліцензію АВ N 394171 від 20.12.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю рентгенлаборант,
операційна медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична
сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури, медична
сестра з стоматології, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медичний
статистик, хірургія серця і магістральних судин, торакальна
хірургія, судинна хірургія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
трансфузіологія, кардіологія, ревматологія, бактеріологія, дитяча
кардіоревматологія, дитяча патологічна анатомія, дитяча
стоматологія, дитячі інфекційні хвороби, патологічна анатомія,
терапевтична стоматологія, рентгенологія, ультразвукова
діагностика, функціональна діагностика, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, клінічна лабораторна діагностика,
дезінфекційна справа, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
лаборант з бактеріології, лаборант з імунології, фельдшер,
епідеміологія, хірургія, кардіологія, дитяча пульмонологія,
ендоскопія, акушерство і гінекологія, неврологія, організація і
управління охороною здоров'я, терапія, педіатрія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа
(клініка), лабораторна справа (патологія), акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія, стоматологія терміном дії з 25.09.2008
по 15.12.2009 Ліцензію АВ N 394171 від 20.12.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/04-М
2 Комунальна установа "Бериславська центральна районна
лікарня"
Місцезнаходження: Херсонська обл., Бериславський р-н,
м. Берислав, вул. 1 Травня, 124 Ідентифікаційний код: 02003913 Переоформити ліцензію АБ N 106475 від 22.04.2005 р. у зв'язку
із зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча
гінекологія, дитяча неврологія, дитяча ортопедія і травматологія,
дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча стоматологія,
дитяча фтизіатрія, дитяча хірургія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна
фізкультура, наркологія, неврологія, нейрохірургія, неонатологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія терміном дії з 25.09.2008 по
22.04.2010 Ліцензію АБ N 106475 від 22.04.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/04-М
3 Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпланталогічний
центр"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 44-В Ідентифікаційний код: 34298477 Переоформити ліцензію АВ N 348708 від 09.07.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
хірургічна стоматологія, дитяча стоматологія, рентгенологія,
фізіотерапія, рефлексотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, ортопедична
стоматологія терміном дії з 25.09.2008 по 30.06.2011 Ліцензію АВ N 348708 від 09.07.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.09.2008 N 2309/11-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДЛАЙФ-777"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 11, кв. 88 Ідентифікаційний код: 32765573 Переоформити ліцензію АВ N 155695 від 14.07.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю неврологія,
терапія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, сурдологія,
лікувальна фізкультура, педіатрія, дерматовенерологія, дитяча
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, лікувальна
фізкультура і спортивна медицина, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, офтальмологія,
рефлексотерапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з 25.09.2008
по 14.07.2011 Ліцензію АВ N 155695 від 14.07.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/09-М
5 Підприємство "СТОЖАРИ" громадської організації інвалідів
"ВЕЛЕС"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Борислав, смт Східниця,
вул. Зарічна, 9-а Ідентифікаційний код: 31547320 Переоформити ліцензію АВ N 049051 від 27.01.2006 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю гастроентерологія,
терапія, урологія, лікувальна фізкультура, клінічна лабораторна
діагностика, фізіотерапія терміном дії з 25.09.2008 по 27.01.2011 Ліцензію АВ N 049051 від 27.01.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/14-М
Всього: 5 справ.

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
копії ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Приватне підприємство "Медичний центр "Євромед Січ"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська, 3 Ідентифікаційний код: 32474710 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дитяча гінекологія, ультразвукова діагностика, алергологія, дитяча
алергологія, анестезіологія, дитяча анестезіологія,
гастроентерологія, дитяча гастроентерологія, генетика медична,
ендокринологія, дитяча ендокринологія, дерматовенерологія, дитяча
дерматовенерологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча-неврологія, дитяча нефрологія, дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча урологія, дитяча
хірургія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
неврологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, педіатрія, проктологія,
рентгенологія, рентгенлаборант, терапія, урологія, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, медицина невідкладних станів,
фельдшер швидкої допомоги, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, медична сестра з фізіотерапії, операційна медична
сестра, медична сестра з функціональної діагностики за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Щаслива/Дудикіна, 1/6 Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/12-М
2 1-ша міська лікарня
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Фортеця, 21 Ідентифікаційний код: 03074016 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, бактеріологія, гастроентерологія, гематологія,
геріатрія, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитячі
інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, неврологія,
нефрологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
паразитологія, педіатрія, проктологія, психотерапія,
пульмонологія, ревматологія, рентгенологія, терапевтична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія за місцем провадження діяльності м. Кіровоград, вул. Габдрахманова, 5, поліклінічне відділення
N 1 м. Кіровоград, вул. В. Терешкової, 136, поліклінічне
відділення N 2 Кіровоградська обл., селище Нове, вул. Металургів, 25-а,
поліклінічне відділення N 3 м. Кіровоград, вул. Казанська, 12-а, медична амбулаторія для обслуговування населення району
Лелеківка Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/05-М
3 Комунальний лікувально-профілактичний заклад "Добропільська
центральна районна лікарня"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Добропілля,
вул. Гагаріна, 3 Ідентифікаційний код: 01990447 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, медицина невідкладних станів, анестезіологія,
акушерство і гінекологія, гастроентерологія, дерматовенерологія,
неврологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, хірургія, інфекційні хвороби, ендокринологія,
ендоскопія, кардіологія, терапія, проктологія, професійна
патологія, ревматологія, пульмонологія, фтизіатрія, психіатрія,
підліткова терапія, урологія, нефрологія, неонатологія,
наркологія, трансфузіологія, фізіотерапія, геріатрія, онкологія,
педіатрія, дитяча отоларингологія, дитяча анестезіологія, дитяча
неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
офтальмологія, дитяча хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дитяча
фтизіатрія, дієтологія, рентгенологія, функціональна діагностика,
патологічна анатомія, бактеріологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, загальна практика - сімейна медицина, медична
сестра і з фізіотерапії, фельдшер швидкої допомоги, медична сестра
з функціональної діагностики, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, операційна медична сестра, інструктор з лікувальної
фізкультури, рентгенлаборант, медична сестра з масажу, медична
сестра з стоматології, фельдшер, зубний лікар, зубний технік,
медичний статистик за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Добропілля, м/р Молодіжний, 6-а Донецька обл., м. Добропілля, м/р Молодіжний, 6 Донецька обл., м. Добропілля, вул. Первомайська, 75 Донецька обл., м. Добропілля, вул. Гагаріна, 3 Донецька обл., Добропільський р-н, м. Білозерськ,
вул. Фестивальна, 4 Донецька обл., Добропільський р-н, м. Білицьке,
вул. Совєтська, 41 Донецька обл., Добропільський р-н, сел. Новодонецьке,
вул. Московська, 24 Реєстраційне досьє від 22.09.2008 N 2209/09-М
4 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка сучасної
медицини"
Місцезнаходження: м. Київ, Бессарабська площа, 9/1 Ідентифікаційний код: 33546250 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю отоларингологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, ендокринологія,
кардіологія, народна та нетрадиційна медицина, неврологія,
психотерапія, рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Маршала Якубовського, 2 Реєстраційне досьє від 24.09.2008 N 2409/07-М
Всього: 4 справи.

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
Міністерства охорони
здоров'я України
25.09.2008 N 31

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення препаратів
з них залишені без розгляду

1 Березнегуватська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Миколаївська обл., Березнегуватський р-н,
смт Березнегувате, вул. Лєрмонтова, 1 Ідентифікаційний код: 01998377 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: не поданий пусковий або
промисловий регламент виробництва препаратів донорської крові;
не подана засвідчена в установленому порядку копія договору на
здійснення державного контролю за якістю донорської крові її
компонентів та виготовлення з них препаратів крові Реєстраційне досьє від 19.09.2008 N 1909/01-К
Всього: 1 справа.вгору