Документ v0542732-11, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2011

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ
ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.09.2011 N 542

Про внесення змін до Плану перехідних
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
у вугільній промисловості Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
в галузі вугільної промисловості на 2011 рік

З метою ефективного використання бюджетних коштів,
передбачених бюджетною програмою "Прикладні наукові
та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами і державним замовленням у сфері
паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості"
( 2857-17 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Плану перехідних науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України в галузі вугільної
промисловості на 2011 рік (далі - План), затвердженого наказом
Міненерговугілля від 23.05.2011 N 143 ( v0143732-11 ), із змінами,
внесеними наказом Міненерговугілля від 25.08.2011 N 420
( v0420732-11 ), такі зміни:
1.1. У позиції "Шифр і найменування договору, роботи"
17050812020 цифри "140,0" замінити цифрами "150,0";
1.2. У позиції "Шифр і найменування договору, роботи"
17051022000 цифри "170,0" замінити цифрами "160,0".
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Поповича І.М.
Міністр Ю.Бойковгору